[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 6dd3921bedfd37c⋯.jpg (109 KB, 700x1395, 140:279, 611b9aff35afc98976d77d1c68….jpg)

 No.246[Reply]

DOBRA ANONY TERA SIE UDA ROZJEBMY WOJTIEMU 2000 DISCORDA GORE I NSFW JUTRO 17 KTOŚ CHĘTNY?

https://discord.gg/BNcE49File: cd79f2b4af5cdc5⋯.jpg (93.58 KB, 736x779, 736:779, 379f54eff10674df6343639094….jpg)

 No.238[Reply]

EJJJ JEDNAK NIE RAJDUJMY NARODOWCÓW MILI SĄ I OGARNIĘCI

 No.244

>>238

Anon daj te zapro jeszcze raz


 No.245

>>244

Niżej powinno być
File: d57323102f1bc56⋯.jpg (43.79 KB, 400x263, 400:263, comment_n12WE9CWdCSvAhZ0de….jpg)

 No.240[Reply]

Strasznie tęsknię za ojcem.

Nie wiem dlaczego sprawy potoczyły się tak a nie inaczej. Był moim najlepszym przyjacielem, gdy byłem małym dzieckiem pokazał mi jak żyć.

Z tego co pamiętam, byli szczęśliwym małżeństwem z moją mamą. Ale w pewnym momencie jego biznes w Polsce zaczął upadać. Zaczął brać leki na depresję, bezsenność. Zaczął uczęszczać na siłownie, coraz mniej czasu poświęcał mi i mamie.

Był bardzo wykształconym człowiekiem, gdy miałem 12 lat w bardzo prosty sposób nauczył mnie jak obliczać całki oznaczone. No ale było z nim coraz gorzej, mama po wielu miesiącach walki i łez w końcu postanowiła od niego odejść razem ze mną. Od tamtej pory widywałem się z nim coraz rzadziej, w pewnym momencie znalazł sobie kobietę, którą przedstawił mi jako "ciocia Ewelina". Ale po jakimś czasie zdradziła go, wtedy całkowicie się załamał, stracił z nami kontakt i bodajże wyjechał do Stanów, do babci, nigdy jej nie poznałem. Wiem, że była żydówką i w stanach wiodło jej się bardzo dobrze.

Z rozpraw sądowych pamiętam mało, ale biegli stwierdzili jego "niepoczytalność". Jakby się tak zastanowić, często powtarzał, że Polacy to zwierzęta. Ale to dopiero po tym, gdy jakiś biznesman pogrążył jego plan rozprowadzania zegarków marki Rolex po Polsce. Tata miał na ich punkcie manię, dorobił się jednego, bardzo drogiego zegarka z tej właśnie firmy. Pamiętam, że mama zrobiła mu straszną awanturę, bo byli wtedy w ciężkiej sytuacji finansowej. Ale on wciąż powtarzał, że "na tym polega główna część bogactwa". Mnie to nigdy nie jarało, ale cieszyłem się jego szczęściem.

Pamiętam też, że gdy zaczął już jako-tako wyglądać dzięki siłowni, nakryłem go z mamą gdy masturbował się przed lustrem do swojego widoku. To bardzo złe wspomnienie, no ale był chory, rozumiałem to.

Miał też manię na punkcie uzębienia. U dentysty był przynajmniej raz w miesiącu, na szczoteczki i pasty również wydawał ogrom. Na nowe ciuchy nie miałem co liczyć, potrafił zamówić z allegro około 100 wymiennych główek do szczoteczki, nie mam pojęcia czy kiedykolwiek zdążyłby wszystkie użyć.

Najmilej wspominam naszą rodzinną wycieczkę do Gdyni i Sopotu. Był wtedy szczęśliwy, bardzo, mówił że znowu poczuł się jak młody i zakochany w mamie chłopak. Całą wycieczkę podśpiewywał coś w stylu "Tuuu w Post too long. Click here to view the full text.File: 530baa451bd14c1⋯.jpg (69.01 KB, 500x390, 50:39, 1520203468_by_anonymous_50….jpg)

 No.239[Reply]

Papaja tsza jebaćFile: f0260edbad6f6fb⋯.png (21.58 KB, 267x345, 89:115, Ja.png)

 No.127[Reply]

>bądź mną

>normik level 1

>zesraj się na kanape

>XD

 No.139

KURWA DLACZEGO KEKŁEM CHOCIAŻ NIE POWINIENEM XDDDDDD


 No.171

kekłem mocno XDDDD


 No.236

Reeeee normik
File: 24371d500dffc67⋯.jpg (97 KB, 800x600, 4:3, 2007.12.15-foto01-big.jpg)

 No.227[Reply]

Elo anony chce zrobic coś mega śmierdzącego żeby wylać to na drzwi sebie który gnębi mnie i mojego kumpla co przygotować?

 No.232

Co ona ma na ryju? XD


 No.233

Gluta takiego co sie bablem zrobil
File: 54e63c8e7df9ec4⋯.jpg (182.42 KB, 800x800, 1:1, comment_he899oyecLnLvgDVgP….jpg)

 No.231[Reply]

Siema anony mam do was małe pytanko. Otóż woleli byście mieć normalnego, średniego penisa bez stuleji ale za to z 1 jądrem czy też średniego penisa ale ze stuleją, serkiem napletkowym, ale 2 jądrami? Co wy na to?File: f47924292946905⋯.jpg (65.11 KB, 736x908, 184:227, d48d210b64342377a77a5ea1e0….jpg)

 No.230[Reply]

Zrajdujmy komuś discordaFile: ab1f21c3df381e9⋯.gif (2.77 MB, 498x271, 498:271, tenor.gif)

 No.229[Reply]

hjuFile: ec6daf7885c1584⋯.png (14.42 KB, 73x75, 73:75, ohno.PNG)

 No.228[Reply]

>Bądź mno

>Anon lvl 16

>Tak właściwie to dziewczyna ale nigdy jak dziewczyna

>Dziewczęca stulejara w skrócie

>Taki typ Alyx z Half-Life'a

>Ale jebać

>Obetnij włosy na krótkie w wakacje

>Wracasz do szkoły

>Na rozpoczęcie roku szkolnego dla beki zakładasz garniak i binder

>Dziewuchy z klasy myślą że jestem jakiś nowy chłopak

>W klasie 3 chłopaków na 27 dziewczyn

>Dziewczyny w tym wieku lecą na Twink'i rly

>Brnij w to

>Podrywaj każdą

>Wysyłają ci nudesy

>Okurwa.jpg

>Jesteś bi więc profit

>Każda z nich to decha

>Brak profituFile: 3cd072dd1b4d32e⋯.png (50.12 KB, 300x100, 3:1, ClipboardImage.png)

 No.225[Reply]

nic nie piszecie

 No.226

A miało być tak fajnie
File: aea70d80794c97d⋯.webm (15.17 MB, 1280x720, 16:9, Revenge of the Saltmines.webm)

 No.223[Reply]

Meme War! / ndl / rozpada się pod atakami bezwzględnego Lorda Antychrysta, George'a Sorosa. Po obu stronach są bohaterowie. Autyzm jest wszędzie. Tylko Atlantyk może zaoszczędzić dzień

Piosenka zanurza się w studenta college'u cierpiącego na Donalda Trumpizm, najgorszą chorobę tego rodzaju. Donald Trump wygrał w prezydenckim biurze i bierze nazwiska. Crybaby jest pozostawiona w ciągłym smutku, wspomagana tylko przez szkolne koleżanki.

Jedynym sposobem, aby pochłonąć pełne znaczenie mojego wideo, jest , sram psa jak sra.

OBEJRZYJ TERAZ!

 No.224

Zauważyłem że każde, nawet najmniejsze niepowodzenie wywołuje u mnie załamanie i smutek
File: 9e4ec8a59e5029f⋯.jpg (13.69 KB, 450x187, 450:187, FB_IMG_1532438021039.jpg)

 No.202[Reply]

No jaki przegryw

>nienawidzę swojego życia

>pracuje w jebanym fastfoodzie

>zero perspektyw na lepszą przyszłość

>współpracownicy cisną ze mnie bekę

>mój szef to jakiś pierdolony żyd

>mój jedyny przyjaciel jest upośledzony umysłowo

>wszystko co razem robicie to jakieś chore gówno

>nie moge wyjechac z miasta, bo nigdy nie nauczylem sie prowadzic

>ciągle oblewam test na prawo jazdy

>moja laska jest brzydka i nosi specjalną aparature zeby móc oddychać

>a wiecie co jest najgorsze?

>żyje w jebanym ananasie pod wodą

 No.203

File: 833001cc2bbb179⋯.jpg (58.29 KB, 352x480, 11:15, sekret mnicha.jpg)

HAHAHAHAHA

BLOODY BRILLIANT


 No.207

>>203

Czy to legendarny EMENTALER STULEJA?


 No.222

Po rączkach i rozmiarze zgaduje 10 lat
File: 2b559f4e8e37a4e⋯.jpg (15.47 KB, 480x542, 240:271, 32267092_1294170367394664_….jpg)

 No.220[Reply]

to miał być fajny chan a narazie same kutasy wstawiają kutasy

 No.221

Czego się spodziewałeś?
File: e9eb574cdb98c92⋯.jpg (75.08 KB, 600x674, 300:337, a53125318b1dd9774ea104d30a….jpg)

 No.219[Reply]

Ej no pogadajmy o czymśDelete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]