[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 57117100b5afd75⋯.jpg (87.45 KB, 960x960, 1:1, 1497711102775.jpg)

 No.90[Reply]

hej anon, ty tez nie spisz :3333??

 No.93

dzięki za namiary na modelke


 No.94

Hej anon, ruchasz psa jak sra ?


 No.99

Ale dziunia


 No.173

Ooooo srałbym mocno :3
File: dffe27fdd9b6fcf⋯.jpg (21.58 KB, 300x470, 30:47, portrait-of-a-young-woman-….jpg)

 No.111[Reply]

>bądź mno

>cziluj sobie w sklepie

>podbija loszka

>9/10 cycata Karyna

>zamoczyłbym

>staje obok, ewidentnie mnie obczaja

>długo się nie zastanawia dziewczyna

>lecimy do niej

>szybka akcja, prowadzi mnie do łazienki

>wpycha pod prysznic i zaczyna się rozbierać

>wskakuje do mnie i odkręca gorącą wodę

>co się odkurwia

>ściska mnie mocno

>szybkie ruchy góra dół jeśli wiecie o czym mowa

>nadciąga przesyłka

>poleciało na włosy

>zaczyna wcierać mocno

>co kto lubi

>potem spłukuje, odstawia mnie na półkę i odchodzi

>zajebiście być szamponem

 No.128

bardzo ciekawa historia, also nice trips


 No.172

Autorskie?
File: d90d261374d1593⋯.png (527.08 KB, 720x859, 720:859, 20180423_220939.png)

 No.136[Reply]

p czy papiesz lubi rzumę gurbo tuć?

 No.148

Jeszcze jak


 No.169

Żółty skurwysyn
File: 116b94c91e2c638⋯.jpg (8.03 KB, 259x194, 259:194, images.jpg)

 No.167[Reply]

Jebany skurwysyn patrzcie jak się w piekle zabawiaFile: 09a1ba475162813⋯.png (22.53 KB, 300x300, 1:1, 3d2276f0b05780e2024d46cbc8….png)

 No.163[Reply]

e we we czemu serwer klepy minecraft nie działa bo mam ciągle upłynąl limit czasu skoro net fajniutki szybciutki na speed weedach leceFile: 918ab0ea7fc97f5⋯.png (388.09 KB, 1302x1302, 1:1, kysxDDD.png)

 No.162[Reply]

ZIEMIA JEST KURWA TRÓJKĄTNA I CHUJ W DUPE NASAFile: 15224d7d56c7d92⋯.png (112.84 KB, 624x569, 624:569, smutnazabailluminati.png)

 No.161[Reply]

oświecenie jest bliskoFile: 5764638d72a3616⋯.jpg (10.42 KB, 480x360, 4:3, hqdefault (2).jpg)

 No.159[Reply]

pozdrawiam mojego kolegę Szymona WiktorskiegoFile: 2e5c9868a4df582⋯.mp4 (2.15 MB, 1280x720, 16:9, filmik.mp4)

 No.157[Reply]

Zawsze mnie zastanawiało dlaczego ludzie nie są wyrozumiali dla ludzi którzy odstępują od tak zwanej "normy". a jak to jest z wami? tez nie lubicie ludzi którzy do przyjemności dążą w inny sposób niż wy ?

inb4 jak można lubić fekalia? ….. a jak można lubić stopy/czy spocone lochy no kurwa jeden lubi to a drugi to a jednak jak ktos tylko się dowie czegokolwiek to mają cię za trendowategoFile: 622895fb3197f9d⋯.jpg (6.64 KB, 260x194, 130:97, images (1).jpg)

 No.156[Reply]

OGÓŁEM CAŁE TE - WIERSZE O MAJORZE SUCHODOLSKIM

"Kubek"

Ogółem całe te

Piękne słowa te

Życie wszystkim dają

Ptaki dzieki nim śpiewają

Bembeny też i tutaj srają

W majty wiele razy

Też do wiadra też do wazy

Raz i nawet do kubeczka

Wielka wtedy była sprzeczka

Major wściekły chętny zwady

Ni bembena słuchać rady

"Sraj do kubka bo leciutki

Potem w piach wrzucisz suchutki

I zakopiesz i przyklepiesz

Dobre jest to mówię przeciez

Bo z majtami taka sprawa

Jak sie znajdzie w majtach laga

Słabo jest lecz ty to wiesz

Sraj do kubka potem zjesz"

Lecz nasz Major przestać nie chciał

Srac do swego kubka nie śmiał

Psznie zjeść mógł w każdej chwili

I se Popić swej rakiji

Pszny to olkohol gada

Raz dwa trzy Piwerko siada

A więc major w swej wściekłości

Kubkiem tucznikowi niszczy kości

ten zakrzyknal i zakwiczal

Przed kamerą potem ryczal

Taka prawda marna ta

W kubek Boży się nie sra

I na koniec taka rada

Niech nikt nie odwleka sraniaFile: 865dc1cf656b52f⋯.png (274.25 KB, 648x486, 4:3, Don_Patch.png)

 No.146[Reply]

czan martwy od momentu powstania

 No.155

Więcej postów niż na barszczem w 2 lata
File: 856bc692e1d57f4⋯.png (148.22 KB, 500x494, 250:247, step-back-boys-i-know-jew-….png)

 No.119[Reply]

To już chyba 11 post dziś…

Anony trzeba dać życie temu chanowi!

 No.140

kopiącego się nie leży


 No.154

Stare jak chuj, było
File: 9e4ac5b598edc7d⋯.mp4 (1.72 MB, 640x360, 16:9, videoplayback (2).mp4)

 No.153[Reply]

KurwaFile: 32eb6e96c20bee7⋯.jpg (25.86 KB, 473x305, 473:305, down town.jpg)

 No.152[Reply]

zapraszam do dyskusjijFile: b06ee9d4149cc45⋯.jpg (24 KB, 400x266, 200:133, godność.jpg)

 No.151[Reply]

nie spać tylko zapierdalaćDelete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]