[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: b0a097db40e4f4a⋯.jpg (38.76 KB, 443x550, 443:550, flat,550x550,075,f.jpg)

 No.103[Reply]

>bądź mną

>wejdź na yt

>jakaś pasta w polecanych

>obejrzyj

>zajebiste

>zjedź do komentarzy

>"pastolektor kurwa korektor" razy 3

>o chuj tu chodzi

>i tak daj suba po pasta miut

>fast forward pare miesięcy

>pastolektor wrzuca nowy film

>reploud z legendarnego starego kanału, o którym tyle słyszałeś

>zjedź do komentarzy

>mfw większość komentarzy to seby nieironicznie używające emotek i atencyjne kurwy

>mfw tylko pare komentarzy szkaluje papieża i polaków

>reeeeeeeeee.mp4

>zwal sobie żeby się uspokoić

>wróć do shitpostowania na facebookuFile: 2b6981c81fcd59e⋯.jpg (3.75 KB, 275x183, 275:183, pobrane (10).jpg)

 No.95[Reply]

<Siedzisz sobie na kanapie i myślisz.

[<A może se kościeja zwale]

<Zaczynasz.

<Dochodzisz w niezwykle szybkim tempie jak na ciebie. [aż 30 minut]

<Do pokoju wbija twoje adoptowane z Karynką dziecko

<Drze pizde: TATO A CJO TY KULCE ROBIS?

<Odpowiadasz mu: Sam tak zrób.

<Rudemu kurwiszczu staje kościej [ma 5 lat]

<W pewnym momencie ma wytrysk

<Ty w szoku, Karynka w szoku, a dziecko pierdoli:

<Choc tu mame, zaplodnie cje!

<Od tamtego momentu masz depresje i już nigdy nie zwaliłeś kościeja.

 No.101

Szczałki ci się zjebały
File: 503fd74e063aa4d⋯.jpg (95.54 KB, 610x727, 610:727, 0643f2a37a23d30cdefa0d033a….jpg)

 No.96[Reply]

XD

 No.100

Ruchable 100
File: 6ebc0e6b21315a8⋯.jpg (78.41 KB, 720x960, 3:4, 1521475591378.jpg)

 No.98[Reply]

ej yo halo,

przyszedl przelew, przyszlo sianoFile: 1c56dca993a1d51⋯.mp4 (2.39 MB, 400x400, 1:1, 33500206_1622577551124766_….mp4)

 No.97[Reply]

:DDDDFile: 129c9d8aeaa9061⋯.jpeg (21.52 KB, 400x400, 1:1, 4ec9e44edd81034cf5e56e145….jpeg)

 No.51[Reply]

Bądź mną anon lvl 13

<Siedzisz sobie w wannie w cieplutkiej wodzie

<nagle kościej wstaje

< Postanawiasz sobie zwalić

< Nakładasz na rękę krem nawilżający marki Ziaja

<Walisz walisz i walisz aż postanawiasz nałożyć więcej kremu marki Joanna o zapachu bzu

<Walisz jak by to było twoje ostatnie marszczenie Freda w Życiu

<I czujesz jak by sam Szatan zaczął przypiekać ci cewke

<Szybko wskakujesz do wanny

<Dalej piecze jak cholera

< Polewasz go zimną wodą i wychodzisz

< Po drodze do pokoju odpada ci kościej

< O kurwa, o kurwa O KURWA!

< Postanawiasz wywalić go na śmietnik

< Życie toczy się dalej poznajesz Karynke i adoptujesz z nią dziecko

<Po pewnym czasie zostajesz posłem

< Zostawiasz rodzinę i zmieniasz imię i nazwisko z Krzysztof Bęgowski na Anna Grodzka.

 No.92

sczałki ci sie popierdoliły
File: dd7f98fd928b838⋯.jpg (37 KB, 400x400, 1:1, b48156f1272c2c04535a52f8b5….jpg)

 No.91[Reply]

Dzień dobry wszystkim

Jak wam mija dzisiejszy dzień?File: e98b23e89776315⋯.jpg (3.99 KB, 100x169, 100:169, 29780722_2053650141516004_….jpg)

 No.89[Reply]

ja to tu zostawieFile: 16526ff1c624d06⋯.jpg (11.36 KB, 225x225, 1:1, 1531497417388.jpg)

 No.62[Reply]

A może zraidujemy coś na dobry start?

 No.76

matke sobie zrajduj


 No.79

pedale jebany


 No.83

jeśli będzie śmiesznie to czemu nie ¯\\\_(ツ)\_/¯


 No.88

Kurwixy śmierdzące, karaczan to pedał
File: 0176eda4a95736a⋯.jpg (7.03 KB, 261x193, 261:193, FB_IMG_1511965432696.jpg)

 No.86[Reply]

Ma ktoś gdzieś pieśń "podaruj dzieciom coś innego niż słońce" bo nigdzie nie mogę jej znaleźć?File: d1686f3fab3363c⋯.jpg (37.69 KB, 530x325, 106:65, 1514889166_pepe noo.jpg)

 No.13[Reply]

otwieram pepuszke

przypominam że w tematycznych nie trolujemy

 No.85

File: c5fa656079e23d2⋯.jpg (12.08 KB, 300x300, 1:1, comment_RM7bihCzGlXa97LFu5….jpg)
File: 980a4e3c9e0e5dc⋯.mp4 (1.28 MB, 460x258, 230:129, 6ebbd2d747025fbf09d7e039c5….mp4)

 No.84[Reply]

także tego …File: 55b095c8c87d6f5⋯.jpg (36.14 KB, 375x281, 375:281, 3dpd.jpg)

 No.82[Reply]

jebac normonowFile: 6498fe33b347d8a⋯.jpg (231.91 KB, 720x606, 120:101, FB_IMG_15310804842082848.jpg)

 No.8[Reply]

Zięba zanurz deskę bo napływy przyjdą, inb4 napływ here

 No.81

File: 601c4402d083686⋯.png (2.36 MB, 3072x1600, 48:25, 1v6nig2m.vichan.png)

Vichuj spadł z rowerka to może tutaj znajdę resztę anonów
File: 11fc86f53057ab2⋯.png (231.23 KB, 720x1280, 9:16, received_1664058693707655.png)

 No.78[Reply]

Dziwne obrazki hereDelete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 0x13e / agatha2 / baaa / baphomet / choroy / dempart / komica / vg ]