[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / asmr / ausneets / komica / leftpol / nofap / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

July 2018 Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 530baa451bd14c1⋯.jpg (69.01 KB, 500x390, 50:39, 1520203468_by_anonymous_50….jpg)

 No.239[Reply]

Papaja tsza jebaćFile: cd79f2b4af5cdc5⋯.jpg (93.58 KB, 736x779, 736:779, 379f54eff10674df6343639094….jpg)

 No.238[Reply]

EJJJ JEDNAK NIE RAJDUJMY NARODOWCÓW MILI SĄ I OGARNIĘCIFile: 97fff38cd95b79f⋯.jpeg (44.16 KB, 719x720, 719:720, received_221400938541214.jpeg)

 No.234[Reply]

https://discordapp.com/invite/BZHTbQg

Zdobyłem discorda narodowców XDDD mój plan zakłada żeby jutro o 17 do nich podołączać i zrzucić ich discorda z rowerka. Kto chętny?

 No.237

Hehe ok :topkek:
File: f0260edbad6f6fb⋯.png (21.58 KB, 267x345, 89:115, Ja.png)

 No.127[Reply]

>bądź mną

>normik level 1

>zesraj się na kanape

>XD

 No.139

KURWA DLACZEGO KEKŁEM CHOCIAŻ NIE POWINIENEM XDDDDDD


 No.171

kekłem mocno XDDDD


 No.236

Reeeee normik
File: 9f992920e3c5e47⋯.jpg (1.34 MB, 2136x4048, 267:506, 1530826813668800762.jpg)

 No.200[Reply]

som tu jakies trapiki? :3

 No.235

Dopiero sie zabieram, jakies porady?
File: 24371d500dffc67⋯.jpg (97 KB, 800x600, 4:3, 2007.12.15-foto01-big.jpg)

 No.227[Reply]

Elo anony chce zrobic coś mega śmierdzącego żeby wylać to na drzwi sebie który gnębi mnie i mojego kumpla co przygotować?

 No.232

Co ona ma na ryju? XD


 No.233

Gluta takiego co sie bablem zrobil
File: 54e63c8e7df9ec4⋯.jpg (182.42 KB, 800x800, 1:1, comment_he899oyecLnLvgDVgP….jpg)

 No.231[Reply]

Siema anony mam do was małe pytanko. Otóż woleli byście mieć normalnego, średniego penisa bez stuleji ale za to z 1 jądrem czy też średniego penisa ale ze stuleją, serkiem napletkowym, ale 2 jądrami? Co wy na to?File: f47924292946905⋯.jpg (65.11 KB, 736x908, 184:227, d48d210b64342377a77a5ea1e0….jpg)

 No.230[Reply]

Zrajdujmy komuś discordaFile: ab1f21c3df381e9⋯.gif (2.77 MB, 498x271, 498:271, tenor.gif)

 No.229[Reply]

hjuFile: ec6daf7885c1584⋯.png (14.42 KB, 73x75, 73:75, ohno.PNG)

 No.228[Reply]

>Bądź mno

>Anon lvl 16

>Tak właściwie to dziewczyna ale nigdy jak dziewczyna

>Dziewczęca stulejara w skrócie

>Taki typ Alyx z Half-Life'a

>Ale jebać

>Obetnij włosy na krótkie w wakacje

>Wracasz do szkoły

>Na rozpoczęcie roku szkolnego dla beki zakładasz garniak i binder

>Dziewuchy z klasy myślą że jestem jakiś nowy chłopak

>W klasie 3 chłopaków na 27 dziewczyn

>Dziewczyny w tym wieku lecą na Twink'i rly

>Brnij w to

>Podrywaj każdą

>Wysyłają ci nudesy

>Okurwa.jpg

>Jesteś bi więc profit

>Każda z nich to decha

>Brak profituFile: 3cd072dd1b4d32e⋯.png (50.12 KB, 300x100, 3:1, ClipboardImage.png)

 No.225[Reply]

nic nie piszecie

 No.226

A miało być tak fajnie
File: aea70d80794c97d⋯.webm (15.17 MB, 1280x720, 16:9, Revenge of the Saltmines.webm)

 No.223[Reply]

Meme War! / ndl / rozpada się pod atakami bezwzględnego Lorda Antychrysta, George'a Sorosa. Po obu stronach są bohaterowie. Autyzm jest wszędzie. Tylko Atlantyk może zaoszczędzić dzień

Piosenka zanurza się w studenta college'u cierpiącego na Donalda Trumpizm, najgorszą chorobę tego rodzaju. Donald Trump wygrał w prezydenckim biurze i bierze nazwiska. Crybaby jest pozostawiona w ciągłym smutku, wspomagana tylko przez szkolne koleżanki.

Jedynym sposobem, aby pochłonąć pełne znaczenie mojego wideo, jest , sram psa jak sra.

OBEJRZYJ TERAZ!

 No.224

Zauważyłem że każde, nawet najmniejsze niepowodzenie wywołuje u mnie załamanie i smutek
File: 9e4ec8a59e5029f⋯.jpg (13.69 KB, 450x187, 450:187, FB_IMG_1532438021039.jpg)

 No.202[Reply]

No jaki przegryw

>nienawidzę swojego życia

>pracuje w jebanym fastfoodzie

>zero perspektyw na lepszą przyszłość

>współpracownicy cisną ze mnie bekę

>mój szef to jakiś pierdolony żyd

>mój jedyny przyjaciel jest upośledzony umysłowo

>wszystko co razem robicie to jakieś chore gówno

>nie moge wyjechac z miasta, bo nigdy nie nauczylem sie prowadzic

>ciągle oblewam test na prawo jazdy

>moja laska jest brzydka i nosi specjalną aparature zeby móc oddychać

>a wiecie co jest najgorsze?

>żyje w jebanym ananasie pod wodą

 No.203

File: 833001cc2bbb179⋯.jpg (58.29 KB, 352x480, 11:15, sekret mnicha.jpg)

HAHAHAHAHA

BLOODY BRILLIANT


 No.207

>>203

Czy to legendarny EMENTALER STULEJA?


 No.222

Po rączkach i rozmiarze zgaduje 10 lat
File: 2b559f4e8e37a4e⋯.jpg (15.47 KB, 480x542, 240:271, 32267092_1294170367394664_….jpg)

 No.220[Reply]

to miał być fajny chan a narazie same kutasy wstawiają kutasy

 No.221

Czego się spodziewałeś?
File: e9eb574cdb98c92⋯.jpg (75.08 KB, 600x674, 300:337, a53125318b1dd9774ea104d30a….jpg)

 No.219[Reply]

Ej no pogadajmy o czymśDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / asmr / ausneets / komica / leftpol / nofap / vg ]