[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bondage / choroy / dempart / doomer / klpmm / mde / strek / vg ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora

Catalog

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 24c90a3cbc3a661⋯.jpg (130.15 KB, 537x712, 537:712, kolrzanka.jpg)

 No.60[Reply]

pienkność nat pienkościami

 No.87

jestem tak samotny że nawet ruchable


 No.280

Ruchanie i Gwałcenie Czechów


 No.281

Jebać Mateja bez kappy w sumie nawet może nie ale tak jak to jest być skrybą nie stawiam znaków interpunkcyjnych w sumie wyjebane w polskie znaki po co komu one robie juz 2 konspekt ale w chuj mi sie nie chce a jutro laby na 7-30 to ja pierdole zajebac sie mozna mamy papieza szczesliwego nowego roku dobra spaduweczka bo pisza na messengerze pozdro mordeczki ziomeczki najlepsze wy moje pastolektor where you at


 No.282

>>281

kill yourself nigger faggot


 No.283

>>282

nie obrażaj dobra spoko typie sorka gościu z czym mi wylatujesz tutaj szybko się pisze tak szybko się pisze wyścigi samochodami w pisaniu na klawie nie patrze co sie dzieje posty sztucznie nabijane i wydluzane a ty kurwa kto jestes zeby tak to tak o tak mi tak odpisywac ty lampucero jedna jak cie znajde to ci papej nie pomoze lamusie walony na butle od Vanisha siadajacy typie ty spierdalaj
File: ab2b20365a5d99b⋯.jpg (10.58 KB, 300x100, 3:1, kjdjddj.jpg)

 No.279[Reply]

Zapraszam na board JPP, zwyzywamy popara i zwalimy se konia.File: e448ac7474fee01⋯.jpg (116.12 KB, 540x960, 9:16, kurwa sebix.jpg)

 No.278[Reply]

Jak tam normiki? Co sądzicie o sebach (podludziach)File: ef66a60fc996879⋯.jpg (47.75 KB, 720x720, 1:1, FB_IMG_1549886106429.jpg)

 No.277[Reply]

heheFile: 11960addc2dff17⋯.jpg (23.02 KB, 400x236, 100:59, comment_jOtsVDqkrWQPsxUXBI….jpg)

 No.276[Reply]

spoilerFile: a24682bd9f4ce89⋯.jpg (6.36 KB, 259x194, 259:194, FB_IMG_1542828074087.jpg)

 No.271[Reply]

Nnnnnnnn

 No.274

>>271

>Nnnnnnnn

Tak
File: 64d0795a5cc4ed9⋯.jpg (5.98 KB, 259x194, 259:194, images.jpg)

 No.272[Reply]

TRZEBA TO ROZGŁOŚNIĆ NIE POZWÓLMY PRAWDZIE UMRZEĆ

 No.275

Hyhy
File: 22cda5b0be8cb29⋯.jpg (13.04 KB, 267x439, 267:439, co do huja.jpg)

 No.270[Reply]

hujFile: 8c5d67e502b4557⋯.jpg (65.17 KB, 400x513, 400:513, comment_afOb2yILlOfKeWUBYn….jpg)

 No.269[Reply]

JP2GMD

>JP2GMD

<JP2GMDFile: 0b2bbb323e66590⋯.jpg (38.92 KB, 495x345, 33:23, snzyw.jpg)

 No.268[Reply]

The Progressive Voice Youtube Channel is run by far left wing socialist Sahil Habibi, who aligns himself with The Young Turks and their affiliates. Always quick to defend them and boost their popularity while selectively editing clips to bash anyone who disagrees. Sahil Habibi is a liar, he has been exposed by many in the past, and I'll expose him ten times to see if it sticks. I took ten videos uploaded to The Progressive Voice Youtube Channel, a debunked them all one after another. Sahil Habibi, owner of the Progressive Voice Youtube Channel, who is paying you? How are you able to release 4 videos a day like this? Four videos a day of pure lies and absolute drivel! You call yourself an objective news reporter - you haven't been objective in a single video on your entire channel! The Progressive Voice is an absolute farce! A disgrace to the name of progressives, everywhere! By the way, that thing you did by editing those Shapiro clips to misrepresent and attack him, legally constitutes defamation.

https://youtu.be/aTLCtu2db5M

https://youtu.be/aTLCtu2db5M

https://youtu.be/aTLCtu2db5MFile: 79d528d3f79de16⋯.jpg (61.43 KB, 610x318, 305:159, dbb63782a379f0f42165b1a117….jpg)

 No.267[Reply]

Ta historia zdarzyła się po testach gimnazjalnych do których przystąpiłem w wieku lat 18stu, gdy zadowolony wróciłem jak najszybciej do domu i usiadłem na kompa.

Pogłaskałem jeszcze swojego niewidomego jamnika i nieświadomy niczego wbiłem na naszą-klasę.

O nowe zaproszenie - pomyślałem.

Moim oczom ukazała się propozycja znajomości od Jana Pawła II.

Bez wahania przyjąłem gdyż jestem dumny z naszego papieża polaka "to dobrze, że ludzie pamiętają o nim wciąż po śmierci takim dobrym człowiekiem był" ta idea unosiła mi się w głowie dość długo.

O Alek dodał nowe fotki na nk ze mną w garniturze przed testami.

Zacząłem czytać komentarze większość z nich była w stylu "cioty nawet w garniturach pozostaną ciotami" albo "fajny frak po ojcu".

Nagle ujrzałem komentarz z profilu papieskiego.

Nie wierzyłem.

Przetarłem jeszcze oczy i przeczytałem znów "Jesteś przystojny Bartuś, pasujemy do siebie jak kobieta do mężczyzny a papież do dziecka.

Papa mobile już czeka.

Ps. spórz przez okno.

Przerażony spojrzałem przez okno "O KURWA" papamobile rzeczywiście zaparkowany był pod moim blokiem. ale był pusty a skoro tak to znaczy …

JEB BUM O KURWA nagle coś wyjebało mi pół ściany.

TO ON oczom ukazał mi się Karol zwany Wojtyłą.

NA górze miał sweter a na dole na dresowo. "CO TU SIĘ KURWA DZIEJE PRZECIEŻ TY NIE ŻYJESZ" wykrzyczałem. "Moja śmierć była upozorowana bym dalej mógł uprawiać swoje hobby - Pedofilię".

Na moim czole pojawiły się krople potu. "Ty będziesz następny wypcham cię kremówkami a potem zanurzę się w twoim nadzieniu".

Nie wiele myśląc rzuciłem się w samobójczą szarżę na byłego kapłana chwyciłem linijkę i krzyknąłem wciąż biegnąc "ZAPŁACISZ ZA TĄ ŚCIANĘ SKURWYSYNU", "TO NIE MOJE MIESZKANIE - WYNAJMUJĘ" dodałem.

Papież jednym ruchem rozebrał się i ujrzałem go w białej sutannie której blask aż raził w oczy.

Ból był tak przerażający, że aż wypuściłem linijkę i nagle padłem na kolana.

Post too long. Click here to view the full text.


File: cb798503635cf34⋯.png (39.91 KB, 800x815, 160:163, 127151986665.png)

 No.263[Reply]

Wszystkich zainteresowanych informujemy że vichan już wstał i zapierdala z powrotem na rowerku, tym razem bez rudej kurwy i jego przydupasów w administracji

nowy adres to https://vichan.pro

jest to w tej chwili jedny polski chan na którym bezproblemowo mozna postować przez tora:

http://vichandoxxozpvxc.onion

zachęcamy wszystkich do lurkowania!

 No.266

bez rudej kurwy to długo nie pojeździł xD
File: 127f9c1af63e0d5⋯.jpg (71.27 KB, 800x600, 4:3, bundesarchiv_bild_146-1969….jpg)

 No.265[Reply]

Normiki dzisiaj ten chan stał się własnością pewnego Niemieckiego akwarelisty i spoko WlochaFile: 6223dd3d718be46⋯.jpg (511.01 KB, 1280x720, 16:9, Untitled design (1).jpg)

 No.264[Reply]

MY HERO ACADEMIA! AIZAWA IS DEFINETLY THE TRAITOR!!! And perhaps he was working with Pro Hero Midnight as well! We all know the normal story: Deku meets All Might in his last year of middle school and the two train for ten months in preparation for the UA High School Entrance Exam. Little did you realize My Hero Academia or for the weeaboos - Boku No Hero Academia - has a spin off manga entitled Vigilante - My Hero Academia: Illegals.

https://youtu.be/OCTjexWdUYA

https://youtu.be/OCTjexWdUYAFile: 8d55d9cb8dce43e⋯.jpg (329.92 KB, 1280x720, 16:9, 74.jpg)

 No.262[Reply]

Will Youtube take action or allow this to continue?

https://youtu.be/mqk1JWXYfdcDelete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bondage / choroy / dempart / doomer / klpmm / mde / strek / vg ]