[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fascist / general / leftpol / mde / vg / vichan ]

/ndl/ - Normies

Normiki Pastolektora
Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 1 per post.


File: 79d528d3f79de16⋯.jpg (61.43 KB, 610x318, 305:159, dbb63782a379f0f42165b1a117….jpg)

 No.267

Ta historia zdarzyła się po testach gimnazjalnych do których przystąpiłem w wieku lat 18stu, gdy zadowolony wróciłem jak najszybciej do domu i usiadłem na kompa.

Pogłaskałem jeszcze swojego niewidomego jamnika i nieświadomy niczego wbiłem na naszą-klasę.

O nowe zaproszenie - pomyślałem.

Moim oczom ukazała się propozycja znajomości od Jana Pawła II.

Bez wahania przyjąłem gdyż jestem dumny z naszego papieża polaka "to dobrze, że ludzie pamiętają o nim wciąż po śmierci takim dobrym człowiekiem był" ta idea unosiła mi się w głowie dość długo.

O Alek dodał nowe fotki na nk ze mną w garniturze przed testami.

Zacząłem czytać komentarze większość z nich była w stylu "cioty nawet w garniturach pozostaną ciotami" albo "fajny frak po ojcu".

Nagle ujrzałem komentarz z profilu papieskiego.

Nie wierzyłem.

Przetarłem jeszcze oczy i przeczytałem znów "Jesteś przystojny Bartuś, pasujemy do siebie jak kobieta do mężczyzny a papież do dziecka.

Papa mobile już czeka.

Ps. spórz przez okno.

Przerażony spojrzałem przez okno "O KURWA" papamobile rzeczywiście zaparkowany był pod moim blokiem. ale był pusty a skoro tak to znaczy …

JEB BUM O KURWA nagle coś wyjebało mi pół ściany.

TO ON oczom ukazał mi się Karol zwany Wojtyłą.

NA górze miał sweter a na dole na dresowo. "CO TU SIĘ KURWA DZIEJE PRZECIEŻ TY NIE ŻYJESZ" wykrzyczałem. "Moja śmierć była upozorowana bym dalej mógł uprawiać swoje hobby - Pedofilię".

Na moim czole pojawiły się krople potu. "Ty będziesz następny wypcham cię kremówkami a potem zanurzę się w twoim nadzieniu".

Nie wiele myśląc rzuciłem się w samobójczą szarżę na byłego kapłana chwyciłem linijkę i krzyknąłem wciąż biegnąc "ZAPŁACISZ ZA TĄ ŚCIANĘ SKURWYSYNU", "TO NIE MOJE MIESZKANIE - WYNAJMUJĘ" dodałem.

Papież jednym ruchem rozebrał się i ujrzałem go w białej sutannie której blask aż raził w oczy.

Ból był tak przerażający, że aż wypuściłem linijkę i nagle padłem na kolana.

Nie mogłem nic zrobić jakaś nieznana siła trzymała mnie w bezruchu.

Papież podszedł do mnie "zapłacisz za swoje grzechy z dużą nawiązką" ale zanim stracisz świadomość powiem ci jaki jest mój plan. "Najpierw napełnię cię kremówkami i wsadzę ci hostię, potem wystarczy tylko, że zgwałcę cię tak jak setkę innych dzieci a gdy spuszczę ci się w tyłek odrodzi się w twoim ciele Buk sam Jezus Chrystus. "ALE PO CO" wrzeszczałem .

Zamilcz i słuchaj [powiedział papa sprzedając mi liścia].

Jezus jest najcudowniejszym dzieciątkiem, zawsze chciałem go mieć tylko dla siebie.

Jak każdy hobbysta mam coś co jest uwięczeniem kolekcji - u mnie jest to dzieciątko Jezus. "NIE POZWOLĘ". "A co ty masz do gadania, jasne światło odbijane przez moją sutannę oślepia cię i paraliżuje i co ty niby chcesz zrobić.

W tym momencie Karol przeżegnał się włożył mi do buzi hostię i zaczął napełniać mnie kremówkami.

Myślałem, że to koniec, krople łez zaczęły płynąć po mojej twarzy.

Czy tak mam umrzeć? NI stąd ni zowąd JEB O KURWA JA PIERDOLE.

Mój jamnik rzucił się na papieża i wbijając swoje wielgachne kły w jego rękę zaczął się rzucać na lewo i prawo.

Papieżowi spadła żydowska mycka mocy (artefakt od żydopotwora).

Niestety nie na darmo nosił on imię Jan Paweł. udało mu się zrzucić puszka a następnie kopnął go tak że puszek leżał na ziemi i kwiczał.

Wtem otwarły się drzwi "BARTEK CO TO ZA BURDEL" usłyszałem w drzwiach ukazał się mój ojciec.

Papieżak wyciągnął pistolet tak jak Nero w devil may cry i zastrzelił ojca.

Pierwszy raz tak widziałem by ktoś tak władał desert eagle.

Ojciec zsunął się na podłogę a papież uśmiechnął się do mnie i powiedział "teraz nie żyje twój ojciec i co ty nato?" "Nigdy nie lubiłem tego sukinsyna, zjebał mi 18stke" "Na co czekasz zajeb i mnie" "wobec ciebie mam inne plaaaa kurwaaaaaaaaaaaa" O KURWA puszek wykorzystując atencję papieżaka skierowaną na mojego ojca przydział myckę mocy i rzucił się na niego przyczepiając się jego nogi.

BRAWO PUSZEK DOPIERDOL TEMU SUKINSYNOWI wrzeszczałem plując kremówkami.

Puszek ściągnął papieżaka na sam róg bloku i wyskoczył z nim przez szklane okno.

Odzyskałem kontrolę nad własnym ciałem "To koniec pomyślałem" podszedłem do krawędzi okna by zobaczyć dwa martwe ciała.

Dziś piszę to ze smutkiem na grobie puszka - prawdziwego jamnika Polaka.

Przechodząc nostalgicznie ulicami swojego miasta i patrząc na pomniki Jana Pawła 2 nachodzi mnie myśl, że tylko w Polsce pedofil może zostać bohaterem.

Puszek mimo, że byłeś ślepy niejednokrotnie przewyższałeś moich pełnosprawnych kolegów [

].[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arepa / fascist / general / leftpol / mde / vg / vichan ]