[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / coz / socpl ]

/pach/ - Lepsze śmieszne obraski

taki /r+oc/ tylko w lepszym stylu i złożony z mądrzejszych ludzi

Katalog

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik *
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: a80fed34b9b6789⋯.jpg (29,68 KB, 635x635, 1:1, 1v2xji5q.vichan.jpg)

 No.101[Odpowiedź]

Dump cenzo

49 postów oraz 228 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.591

File: 2d213381bed2575⋯.jpg (36,78 KB, 440x330, 4:3, 1xczscq3.vichan.jpg)

File: 63eb1a48fa42467⋯.jpg (47,31 KB, 620x480, 31:24, 2208c16a-aacd-4f5d-bc58-0e….jpg)

File: 8a9382a436f5ea9⋯.jpeg (26,73 KB, 413x550, 413:550, papa_ptak.jpeg)

uzupełniono
File: 874c48f610ec4c1⋯.webm (654,19 KB, 516x422, 258:211, 1528454445376.webm)

 No.1[Odpowiedź]

Meta fred

Zasady boarda:

1. Obowiązują globalne zasady

2. Anon znaczy anonimowy

3. Jak postujesz porno/gore/nsfw to spoileruj

Możecie zapodawać w temacie propozycje banerów i słowofiltrów.

4 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.
Post ostatnio edytowany dnia

 No.494

usunąłem spam, pozdrawiam
File: bffb37067fef21c⋯.jpg (68,31 KB, 500x581, 500:581, 1473344276095.jpg)

 No.8[Odpowiedź]

Randomowe infografiki, pasty, screencapy

38 postów oraz 183 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.406

File: 2bc07278e3a32b6⋯.jpg (21,05 KB, 600x211, 600:211, 1491400644335.jpg)

File: ce0e5a95bae1866⋯.png (238,35 KB, 437x436, 437:436, 1552674809460.png)

File: 63e39f733c172af⋯.jpg (56,08 KB, 611x571, 611:571, 1552942649327.jpg)

File: 10030b708d7c18d⋯.png (77,25 KB, 930x1020, 31:34, 1553870662235.png)

File: 05b514ccc2bac85⋯.png (638,83 KB, 640x478, 320:239, 1553361040551.png)
File: b51fecbcaee0aa9⋯.png (26,45 KB, 500x250, 2:1, 1v71s973.vichan.png)

 No.42[Odpowiedź]

Kontent /vi/ z okresu 2014<

59 postów oraz 280 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.401

szukam 8bitowej wersji jp2gmd, ostatnio widziana na vichanie w latach 2009-2010
File: c0bfbd9eb5e2204⋯.png (103,45 KB, 380x278, 190:139, 5345633656565.png)

 No.141[Odpowiedź]

Śmieszne komiksy z jakieś koreańskiej gazety.

22 posty oraz 110 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.164

File: 3038f2ab0907b6e⋯.jpg (406,78 KB, 480x2611, 480:2611, toast.jpg)

File: 63328fb6511e938⋯.jpg (612,49 KB, 488x2596, 122:649, spiderman.jpg)

File: 4c2fbd2f3d9336b⋯.jpg (663,81 KB, 369x2743, 369:2743, prisonbreak.jpg)

File: 69d1336b9a5d1ee⋯.jpg (832,95 KB, 488x2690, 244:1345, 1443634071677.jpg)

File: 69d1336b9a5d1ee⋯.jpg (832,95 KB, 488x2690, 244:1345, idunno.jpg)
File: 3799e585f720294⋯.jpg (77,76 KB, 620x412, 155:103, 1vknyowy.vichan-0.jpg)

File: cca6e6c23eda06f⋯.jpg (170,59 KB, 620x465, 4:3, 1xmo6hqs.vichan.jpg)

File: 2335bad28b7c449⋯.png (1,76 MB, 1200x660, 20:11, 1xmoezhn.vichan.png)

File: 2b4ffe54eccf9fa⋯.jpg (26,14 KB, 605x461, 605:461, 136851420174.jpg)

 No.330[Odpowiedź]

p*lska fred

46 postów oraz 200 obrazków pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.395

File: cb510b9fa86c399⋯.png (1,29 MB, 1440x2303, 1440:2303, Screenshot_20180820-170358.png)

File: f284e61768e0de0⋯.jpg (29,01 KB, 400x533, 400:533, 40209945_1806972632671363_….jpg)

File: 4ba5ec5418067fa⋯.jpg (131,64 KB, 969x565, 969:565, 55adc1a85af02_o,size,969x5….jpg)

File: 7c2e0552f15b362⋯.png (2,12 MB, 1440x2110, 144:211, Screenshot_20180612-161738….png)

File: 7085d2413cc40d0⋯.jpg (45,21 KB, 538x960, 269:480, 29573091_2054222981532736_….jpg)
File: de7308f7089afa7⋯.gif (149,86 KB, 280x181, 280:181, de7308f7089afa7a2b5145d001….gif)

 No.204[Odpowiedź]

Dump gifów.

112 postów oraz 494 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.320

File: 27a9448d6bfeebb⋯.gif (1,6 MB, 480x250, 48:25, 07115741919206.gif)

File: 83528bfada70089⋯.gif (1,61 MB, 450x342, 25:19, 1535235638850.gif)

File: e60b19ec53ca53c⋯.gif (1,61 MB, 230x172, 115:86, 1447531619386.gif)
File: 06d5ff693cbfc55⋯.jpg (27,32 KB, 413x620, 413:620, 15377884270152.jpg)

File: 7245afb0663f944⋯.jpg (26,52 KB, 367x540, 367:540, 15377884270151.jpg)

File: 79214d3726ee134⋯.jpg (30,99 KB, 360x540, 2:3, 15377885086212.jpg)

File: 2c5856fede28a98⋯.jpg (26,2 KB, 348x540, 29:45, 15377884270150.jpg)

 No.382[Odpowiedź]

Elfik32 - wykopowa kurwa

2 posty oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.404

A chuj. Leć na szczyt gwiazdo żniwowa


 No.592

>>382

Czy to ta administratorka serwisu wykop.pl ?


 No.593

>>592

tak, teraz jest znana jako a__s


 No.595

>>593

Anna Stecka?


 No.727
File: 0a7b143f8c57095⋯.jpg (531,57 KB, 1382x3244, 691:1622, 1521069396050.jpg)

File: 870672c9f01266e⋯.jpg (189,65 KB, 965x1440, 193:288, 1520800604892.jpg)

File: 2b2b7d9f7384afe⋯.jpg (439,09 KB, 1422x2048, 711:1024, 1520800497115.jpg)

File: 1c3275cb299b219⋯.png (907,48 KB, 1000x750, 4:3, 1521079096003.png)

 No.407[Odpowiedź]

Trapnitka

 No.408

File: 2d5f20f0eb74747⋯.jpg (133,7 KB, 1024x1024, 1:1, 1520800456643.jpg)

File: bf91a7c203c6aec⋯.jpg (150,65 KB, 539x1280, 539:1280, 1521068678420.jpg)

File: 95e4317b910057b⋯.jpg (98,94 KB, 1067x1600, 1067:1600, 1521069293971.jpg)

File: b8ee9a4ec2a7e69⋯.jpg (568,52 KB, 1000x1778, 500:889, 1521074930212.jpg)


 No.409

File: 055d081a1d721c4⋯.jpg (74,23 KB, 500x642, 250:321, 1521075747894.jpg)

File: aeda3b5916afe7e⋯.jpg (85,6 KB, 726x823, 726:823, 1521069325112.jpg)

File: ba6ee766baa86b3⋯.jpg (327,11 KB, 1392x1392, 1:1, 1521075069162.jpg)

File: 57e94510089bb13⋯.jpg (115,56 KB, 728x1113, 104:159, 1521068468018.jpg)

chyba zgubiłem mój główny trapfolder ehh
File: 04573c02b7d0e23⋯.jpg (65,43 KB, 664x421, 664:421, rycha peja.jpg)

 No.400[Odpowiedź]

może mądre może głupie, nie wiemFile: 6e8174068831936⋯.mp4 (2,59 MB, 1280x720, 16:9, VID-20190125-WA0001.mp4)

 No.398[Odpowiedź]

witam anuncjo

poszukuje webma w ktorym polka robi gale murzynowi na jakims chodniku i na pytanie skąd jest drze morde ze warszawa

wynalazce wynagradzam nagrodą

vid nie relatywnyFile: 7bd64d93d8a67cd⋯.gif (13,86 KB, 240x240, 1:1, geba.gif)

 No.3[Odpowiedź]

a srasz?

 No.323

nope… nietrzymajacy hier.


 No.389

sram
File: 1ccb11c6d9f50b5⋯.jpg (47,81 KB, 854x480, 427:240, siostra.jpg)

 No.384[Odpowiedź]

Incest pasta w odcinkach z takim trochę anonem w roli głównej. Pisana w czasie rzeczywistym(mniej więcej). Na razie promowałem się na heretyku, ale właśnie się dowiedziałem, że Vi jeździ znowu, to tutaj też wrzucam.

https://www.wattpad.com/653837773-rodze%C5%84stwo-nowa-perspektywa

następna część jutro po południu

 No.385

czy to jest martwy board? Jak martwy, to przepierdol pan, panie mode, na ogólny, czo
File: 9c5d179e1f1199f⋯.jpg (167,93 KB, 910x910, 1:1, 153506320948864074.jpg)

 No.321[Odpowiedź]

nk jak wejsc na kara

 No.322

musisz tylko karabloker zainstalować


 No.586

win xp wiec tbw
File: 468782cd7f9f011⋯.png (574,53 KB, 1023x550, 93:50, Vanishing Point [1971].png)

 No.197[Odpowiedź]

test

 No.198

98


 No.199

99


 No.200

bump mój fred :3
Usuń post [ ]
[]
Wstecz [1] [2]
| Katalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bleached / coz / socpl ]