[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / b2 / choroy / dempart / doomer / polru / vg / vichan ]

/pasty/ - Chłodne Pasty

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


/vichan/ | /idchan/

 No.37

>by n ruskmi

>schizofrenik wplaca rate za serwer na 10lat >xD

>serwer dla 10 autysów i ich 90 alter osobowsci

>wylaczas plackowy serwer bo juz bolicja pcha sie na kutacza

>mfw karaczan nicz nie moze

tak bylo[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / b2 / choroy / dempart / doomer / polru / vg / vichan ]