[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / cyoa / dempart / doomer / fast / lovelive / miku / vg ]

/pinoy/ - The Most Powerful Race in the World

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Kool Kids Klub

File: bde31a8de079496⋯.jpg (52.39 KB, 750x426, 125:71, IMG_20190210_054608.jpg)

957d73  No.27034

>Kanina habang nasa jeep ako naghihintay kami ng pasahero

>may sumakay na matabang lalaki

>nung paupo na sya biglang sumigaw yung driver

>"Hoy, dito ka sa harap"

>habang naglalakad si kuya bigliang sabi nung driver "pampasikip lang yan"

>tapos etong couple sa harap ko palibhasang pogi't panget at payat, biglang tumawa

>i don't know kung narinig ni kuya pero pag upo nya tumingin ako sa salamin nakasimangot sya.

Syempre as a fellow fatman naawa ako.

I mean pareparehas lang naman kaming nag bayad ng 10 pesos deserve nya naman yung upuan.

I don't know about you pero torture umupo sa harap ng jeep.

Do we really deserve that?

What do you think indios?

b3a2d5  No.27035

>>27034

tama naman eh. bastos, pero di naman maitatanggi ang katotohanan.

tsaka paanong torture? lagi ako sa harap umuupo eh presko na, wala pa akong kaharap na iiwasan ng tingin.


957d73  No.27036

>>27035

Yeah i guess you could say that.

I have motion sickness, especially pag nararamdaman ko yung paglagaw/ nakikita ko

Di rin ako nahahanginan dahil sa laki ng salamin sa harap.


bef0d5  No.27037

Lol, that's funny as fuck. Fatties are annoying because they take spaces.


957d73  No.27038

>>27037

Jesus fuck in the end para parin naman kaming sardinan sa loob eh. Parang tanga yung mga kondoktor nya.


d4bd35  No.27039

>>27034

hate ko kayo katabi

>sa jeep

>pagod galing sa pagsurvey sa thesis

>umupo ako sa harapan

>tas may tumabing matabang babae sakin

>maganda naman, kaya lang wala akong pake

>hindi ako makagalaw

>pagkatapos ng ilang minuto, namanhid yung kanang leg ko

>nataranta ako, si ate nakikita na nyang ndi ako ok

>sabi nya "kuya bababa ka?"

>ndi ako nakakibo, sinabi ko sa driver namamanhid buong leg ko

>"manong pakibaba mo ako sa clinic jan ah"

>bago makarating sa clinic, bumaba ung fat chick

>inistretch ko leg ko, sa wakas nawala ng kaunti ung manhid

>hindi na ako bumaba sa clinic

for me, kung alam nyo sa sarili nyong almost 2 seat ang sakop nyo, magbayad kayo ng 2. ibang tao rin naman kasi nahihirapan ndi lang kayo tbh


957d73  No.27040

>>27039

Eh… Sounds good on paper. But not practical. Considering we earn the money we pay for our seats the same way you/your parents give you. We have bills to pay too ya know.


833966  No.27041

putang ina nyo mga baboy, mag taxi nalang kayo puta naging upong 5 piso kapag may mga katulad mo


d4bd35  No.27042

>>27040

pero hindi tayo magkapareho ng size. magpapayat kasi kayo, yun ang praktikal. hindi kami mag-aadjust sa inyo, kayo dapat, sorry pero iyon ang katotohanan.


957d73  No.27043

>>27037

>>27041

Hahaha kaya ang hirap respetushin ng mga taong ganto eh. Utak tulok. -3-


d4bd35  No.27044

>>27042

and tanggap ko sana kung kaya kayo tumaba dahil may kondisyon kayo like hypothyroidism, pero ndi eh, kung mabagal metabolismo nyo then wag na kayo kumain ng kumain, tapos kapag naoffend kayo isisisi nyo sa iba? MAGPAPAYAT KAYO, hindi lang para sa inyo yan, para din sa makakasalamuha nyo yan. natrauma na tuloy akong umupo sa harap ng jeep dahil literal na hindi ko maramdaman ung leg ko, at hindi ko maigalaw, tangina walang equality equality


957d73  No.27045

>>27042

Hahaha. Kung sabihin nyo kasi yan parang kasing dali lang ng pag bilang hangang tatlo. It's the same thing ng pagtigil ng paghithit ng yosi, o pag tigil sa pag lalaro ng videogames. Dealing with it is also a choice. I deal with the guy na kasama ko sa terminal na bumuguga ng usok ng yosi kahit hirap nako huminga, the same way i deal with your problem as well when i experience the same thing.


957d73  No.27046

>>27044

I'm pretty sure you've heard that memtal knife is sharper than physical knife. Noh? Dun lang naman ako nangagalaiti eh.

>isisi nyo sa iba

Wala naman kaming sinisi since di lang naman kami ang sanhi.


957d73  No.27047

>>27046

Di lang nman kami ang problema*


d4bd35  No.27048

>>27045

<Kung sabihin nyo kasi yan parang kasing dali lang ng pag bilang hangang tatlo

alam kong mahirap, pero anong gusto mong gawin? magpasa ng batas para sa inyong mga matataba na magtake kayo ng double seat pero same price? ang sakin lang naman kaunting bawas naman ng timbang, kung walang budget sa gym edi magpush-up araw-araw. wala naman sigurong mahirap kung willing ka naman diba?

<It's the same thing ng pagtigil ng paghithit ng yosi

kaya nga nagkaroon ng smoking area sa public places, nagkaroon ng batas, hindi man totally maitigil pero ineencourage ang mga tao na itigil iyon dahil hindi lang naman para iyon sa mga yosiboy, para din sa nakakasalamuha nila. I'm glad na may mga nagswitch na sa vape dahil ndi masakit sa ilong iyon, nagkusa na ung iba magbago and itw a win-win. yun lang naman ang gusto ko sa karamihan sa inyong fat people, kung nakakaistorbo/apekto na kayo sa iba, I know it would be hard, pero pag-isipan nyong magbago


369bfb  No.27049

Lol gaano ka ba kataba? Height/Weight post mo


957d73  No.27050

>>27048

>kung wiling ka

>pag isipan nyong mag bago

Again, ang daling sabihin.

>gumawa ng batas

Kek, no one will consider, it's not like our fatness is a contagion and or a problem that severely hurt people in the long run.


957d73  No.27051

>>27049

No thank you.


4476e4  No.27052

>>27051

Puta napakainsecure mo naman


957d73  No.27053

>>27052

How is hiding your personal info in an anonymus website insecure?


4476e4  No.27054

>>27053

Height and weight lang ang tinatanong ko hindi credit card number lol


739915  No.27057

>>27034

Anong ruta ung jeep?

Matanda/ bata ung driver?


957d73  No.27058

>>27057

SM fairview to Bagong silang, gurang na.


957d73  No.27059

>>27058

Arround 40s 50s i think.


d4bd35  No.27060

>>27058

Bagong Silang phase ano ka?


5a63dc  No.27061

>>27060

Phase 12 :^)


53f116  No.27062

File: ae0f4be115455b6⋯.png (205.8 KB, 466x492, 233:246, samhyde.png)

>retard pendejo fatass making a bread about the "muh pains" of being fat

>yet cannot accept the fact and reality that fatasses needed to adjust

>fuckface wants people that watch themselves to go fuck themselves because "muh humie roights" (read: ako, above everyone else because of "reasons)

Normalfaggot bread/10 prolly by a fatass callcenter faggot that ate up all of the food provided for in the company cafeteria.

Puta, naging nu-plebbit na ang /pinoy/.

<inb4 "muh k-kung wala kang muh-sabing maganda, hu-huwag ka nalang mag post!"


bef0d5  No.27063

>>27062

>>27062

And he thinks people are in the wrong for mocking him and hating him for taking up space.


d4bd35  No.27068

>>27050

>Again, ang daling sabihin

ang tamad mo naman kingina kang taba ka, puro ka si "huhuhu hirap eh dali sabihin" habang buhay kang tabatchoy hayop ka, habang buhay kang magpopost sa chan at magrereklamo tanga. FATASS


d4bd35  No.27069

>>27062

uiii wag mo naman saktan damdamin ni taba, post ka nyan sa fb nya. kada nakakaramdam pa naman nahuhurt yan nagsstress eating yan

>fatass callcenter faggot that ate up all of the food provided for in the company cafeteria

:DDDDDD


d4bd35  No.27074

File: 51f6f478879c0b2⋯.gif (1021.46 KB, 245x226, 245:226, 1445742834383.gif)

File: 5fcc556bc6c388c⋯.jpg (41.63 KB, 800x479, 800:479, 1445896475857.jpg)


957d73  No.27079

>>27068

Hahaa geh, may impact ba? Don't think so :p anyways dinisregard mo kasi half ng mga sinabi ko. Nakakawalang gana kausap huehuehuehue.


957d73  No.27082

>>27062

Kek, you people don't need to be a whiney mcwhiner as well. The fuck is your point? Still here to argue.


957d73  No.27083

>>27082

Just goes to show na ma drama din kaung mga hutang ina nyo :|


c42cfc  No.27085

File: ad2eaa02021581c⋯.gif (1.48 MB, 800x720, 10:9, 1463955893472.gif)

>>27034

i personally think not but sometimes people have to face the fact and you just have to adjust accordingly.

>>27039

o kaya pag pipilitan ng jeepney driver yung isang pang pasehero na sumakay kahit parang sardinas na kayo sa loob ng jeep.

>sarili nyong almost 2 seat ang sakop nyo, magbayad kayo ng 2.

IMHO it's only practical in buses and airplanes


d679fe  No.27088

File: c2399aceb4f3563⋯.jpg (5.94 KB, 184x184, 1:1, 1498104178591.jpg)

>>27082

>mcwhiner

IM BAAAAAAAAAAAAAAAAYYYCCCKK


6cd7fe  No.27089

>>27079

pagkatapos mong lumayas sa plebbit/peysbuk ngayon iiyak ka dito? >Hahaa

>:p

>huehuehuehue

actually wala kang lugar dito, kung gusto mo ng nice na trato sayo, bumalik ka sa r/Ph taba, wala kang makukuhang karma dito


6cd7fe  No.27090


754edf  No.27091

>>27034

as a 120 kilo fag, palagi nalang ako nagsasabit sa jeep o tumayo sa bus paputang antipolo. naawa kasi ako sa mga uupo at yung driver. tang ina, kailangan ko talaga mag papayat.


4476e4  No.27093

>>27091

Height mo?


250763  No.27097

>>27090

The sound of defeat, walang matinong banat, iyak ka sa likod bes. HapasIn ko payang likod mo Eh.

>>27091

so so spesyal.


4476e4  No.27101

File: d6533fa16eeb55a⋯.jpg (5.04 MB, 3456x4608, 3:4, bagong silang langit.jpg)

>>27060

>>27061

Just in case lang pala na ayaw mo maniwala lol


5f37a9  No.27102

Even fat people that take 2 seats on planes need to pay for both seats. If you're fat enough that you take 2 seats on a Jeepney the driver loses some money.

If you don't like people saying mean shit and getting "tortured" sitting on the front seat then lose some weight.

I sympathize with people who get ridiculed for something they are born with, being a landwhale isn't one of those.


6cd7fe  No.27103

>>27097

>The sound of defeat, walang matinong banat, iyak ka sa likod bes. HapasIn ko payang likod mo Eh.

>typical plebbit roast

okay baboy, bring your filth here :::DDDDD


6cd7fe  No.27104

>>27101

>can't post height + weight because of "muh anonymity"

>posts home location

this thread is so garbage. BO, suicide watch on this norman please


4476e4  No.27106

File: c39bae1766e868e⋯.jpg (5.34 MB, 3456x4608, 3:4, IMG20190212135609.jpg)

I'm the guy who was asking their height and weight. I don't get why there is a need to be insecure about their sizes either, kala mo kung mga babae lang.


db57cd  No.27121


ddfa52  No.27304

>>27034

dapat kasi singilan diyan by centimeter ng nakaupong pwet para pag mataba doble bayad

mandadamay pa kayo ng kapwa pasahero pati kita ng drayber dahil lang di kayo marunong tumigil kumain
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / cyoa / dempart / doomer / fast / lovelive / miku / vg ]