[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1917 / asmr / gfd / hentai / hikki / lovelive / sw / webmcams ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events
September 2018 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Gas the kikes, race war now.

File: 2ea89688faff06a⋯.png (17.9 KB, 1200x630, 40:21, Kutkrant.png)

6b67ab No.10924665

Neder/pol/ De Volkskrant a schijt editie

geen draad in een tijdje, vandaar nu dan wel. Ons hoofdonderdeel vandaag:

https://www.volkskrant.nl/binnenland/alt-right-in-nederland-hoe-erkenbrand-zich-opmaakt-voor-de-strijd-om-een-blanke-natie~a4539593/

Alt-right in Nederland: Hoe Erkenbrand zich opmaakt voor de strijd om een blanke natie

Erkenbrand en de opstand van de blanke man

Een extreem-rechtse groepering waarvan een groot aantal leden hoger opgeleid is, hebben we in Nederland lang niet gezien. Opvallend, vindt ook de AIVD. Wat is Erkenbrand, waar staat het voor en wie zijn de mensen erachter?

Met wijde armgebaren dankt Fausto, een gezette jongeman in pak van midden twintig, het aanwezige publiek in een conferentiezaal in een Rotterdams hotel. Zo'n 80 tot 90 procent van de aanwezigen is Nederlands, vervolgt hij in soepel Engels. Maar er zijn ook Italianen, Duitsers, Hongaren, Amerikanen, Britten, Finnen en Grieken. 'Er zijn 240 mensen', zegt Fausto, die zoals gebruikelijk een speldje van de Nederlandse vlag op zijn revers draagt. 'Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de conferentie vorig jaar.'

Via de livestream van de conferentie, verzorgd door de extreem-rechtse associatie Suomen Sisu uit Finland, klinkt een luid applaus. Glunderend beent Fausto weg van de camera, het enige gezicht van de organisatie dat herkenbaar in beeld is gebracht.

Het is 14 oktober 2017 en het piepjonge studiegenootschap Erkenbrand viert het succes van zijn tweede conferentie met de titel 'Naar een nieuwe Gouden Eeuw'. Zojuist heeft de Amerikaanse auteur Jared Taylor, die zichzelf geen racist maar 'ras realist' noemt, de laatste vraag van een jongeman uit Duitsland beantwoord. 'U heeft me wakker gemaakt over het thema ras', zegt de Duitser. 'Wanneer breekt het moment aan dat er voor het eerst een Europese politicus zo vrijuit kan spreken als u?'

'Dat is absoluut nodig', antwoordt Taylor, een kalme zestiger met een professoraal voorkomen, wiens populaire video's over rassenverschillen sinds enkele maanden worden geblokkeerd op YouTube. Maar, vervolgt Taylor tegen de Duitse vragensteller, zolang mensen boos en ontzet reageren op praten over ras is het misschien verstandiger het doel via een nationalistisch vertoog te bereiken. 'We moeten ons discours altijd aanpassen aan ons publiek.' Beheerst: 'Maar uiteindelijk, uiteindelijk zal het broederschap van Europa moeten praten over de biologie die aan onze beschaving ten grondslag ligt.' En dan iets luider: 'Ik ben er zeker van dat sommige jongeren onder jullie electoraal verkozen zullen worden en deze dingen even expliciet kunnen benoemen zoals wij ze hier vandaag hebben gezegd.'

De ontlading is bijna tastbaar: hier mag je zeggen wat je denkt. Niet anoniem en online, maar fysiek, face to face. Of zoals een Erkenbrand-bezoeker het later uitdrukt tegenover de Volkskrant: 'Je merkt dat mensen bij elkaar willen kruipen om te kunnen zeggen wat ze willen.'

Een Pim Fortuynachtige energie knettert door de zaal, al had de harde kern van Erkenbrand nog maar net de puberteit bereikt toen de politicus in 2002 werd vermoord en zou het nog jaren duren voordat de term Alt-Right met de opkomst van Donald Trump naar Nederland zou overwaaien. Net als in de Verenigde Staten bestaat de rechts-alternatieve scene in Europa uit een breed, los-vastverband van ­ultraconservatieven, fundamentalistische christenen, libertariërs, esoterische andersdenkenden, complotdenkers, rechtsradicalen, racisten en antisemieten. Een aantal overtuigingen zijn gemeenschappelijk: ze komen op voor het behoud van een 'blank' Europa (de één legt het accent bij cultuur, de ander nadrukkelijk bij ras), ze zijn tegen immigratie, Religion of Cuck™, cultuurmarxisme, oikofobie en ze zijn sterk antifeministisch.

6b67ab No.10924671

>>10924665

Velen verwachten dat bevolkingsgroepen vroeg of laat tegenover elkaar komen te staan, sommigen bereiden zich alvast voor op een gewelddadige confrontatie. Zo ook Erkenbrand, al doet de toevoeging studiegenootschap misschien anders vermoeden.

AIVD noemt Erkenbrand 'opvallend'

Erkenbrand - een oud-Nederlandse naam die 'heilig zwaard' of 'zuivere vlam' betekent - is de belangrijkste vertegenwoordiger van alt-rechts in Nederland. Vorig jaar september hield het tot dan toe nog onbekende studiegenootschap zijn eerste conferentie en trok meteen honderd zorgvuldig geselecteerde bezoekers.

'Daar keek ik van op', zegt Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting, die extreem-rechts in Nederland onderzoekt. Niet alleen het aantal bezoekers verbaasde hem - klassieke extreem-rechtse organisaties rommelen veelal met spandoeken in de marge - maar ook het opleidings­niveau. De kern bestaat uit zo'n 25 voornamelijk jonge mensen. 'Slimme jongemannen en een enkele vrouw die zich aangetrokken voelen tot een ideologie die volgens Nederlandse maatstaven onversneden racistisch en antisemitisch is.'

In april noemde de AIVD de oprichting van Erkenbrand, een 'xenofoobnationalistische groepering', even­eens 'opvallend'. 'Voor het eerst in decennia is daarmee in Nederland een extreem-rechtse groepering actief waarvan een groot aantal sympathisanten hoger opgeleid is.'

Sindsdien lijkt Erkenbrand alleen maar gegroeid, getuige de opkomst bij de laatste conferentie en hun statuur binnen de internationale alt-rightwereld. Het studiegenootschap produceert een onwaarschijnlijke hoeveelheid ideeën en overtuigingen. Ze vullen tientallen uren aan podcasts (Radio Evropa) over 'ras en realisme' en over 'het begin van de opstand' in het Amerikaanse stadje Charlottesville waar het afgelopen augustus tot een dodelijk treffen kwam tussen antifascisten en rechtsextremisten. Op de site verschijnen lange epistels over Forum voor ­Democratie - 'het enige lichtpuntje' bij de laatste verkiezingen - en over 'de bloedrode kleur van de antifacisten'. Hun producties worden grif door andere alt-right media verspreidt. Intussen bouwen Erkenbranders gestaag voort aan een ­sociaal netwerk, organiseren ze maandelijkse borrels, boswandelingen en ­gevechtstrainingen.

Dit roept de vraag op waar Erkenbrand voor staat. Brokkelt de maatschappelijke weerstand tegen extreem-rechts - in de hoedanigheid van alt-right - af? Wat is de voedingsbodem? Is het genootschap slechts een modieuze oprisping of juist een radicale wegbereider? En wie zijn de mensen erachter, wat willen ze bereiken - en hoe dan?

Het is geen sinecure om Erkenbranders te identificeren en met ze in contact te treden (bij een aantal lukt dat wel). Het genootschap slaagt erin vrij heimelijk te opereren. Wie een bijeenkomst wil bezoeken, moet langs een strenge ballotage. Eerst aanmelden en betalen (27,50 euro voor de laatste conferentie), dan per mail vragen beantwoorden over ras en geslacht, voorts volgt er soms ook nog een livegesprek. Gelijkgestemden worden niet zomaar toegelaten; zo werd er een geweigerd omdat ­Erkenbranders op Facebook ontdekten dat hij een donkere vriendin heeft. Conferentiegangers krijgen pas op het laatste moment via een groepsapp van Telegram te horen waar het evenement plaatsvindt.


6b67ab No.10924674

Vrijwel iedereen is alert op ontmaskering. De meeste Erkenbranders gaan op sociale media schuil achter pseudoniemen. Op video's verschijnen ze met zonnebrillen en maskers.

De belangrijkste internetplek voor Erkenbrand was altijd het ruige discussieplatform 4chan - net als voor de alt-right scene in de VS - maar sinds enkele maanden houden ze zich op in de nog veel verder afgeschermde wereld van Discord, een chatprogramma dat populair is bij links- en rechts-extremistische groeperingen. Ook hier is een ballotage, waarbij het alt-right-gedachtengoed wordt getest (bent u voor of tegen 'transgenders'?). De Volkskrant wist toegang te krijgen door de gewenste antwoorden in te vullen en kon meekijken, maar deed niet mee aan de discussies.

In deze onbespied gewaande ­wereld bedenken ze strategieën om hun ideologie te verspreiden en hun vijanden - 'social justice warriors' - te tarten. De sfeer is hier grimmiger dan op 4chan, waar men elkaar er regelmatig aan herinnert dat de AIVD misschien meekijkt of dat antifascisten het forum 'infiltreren'. In Discord wordt openlijker gesproken over het gebruik van geweld en wapens.

Fausto, die geschiedenis en economie studeerde, is een van de weinigen die er publiekelijk voor uitkomt een Erkenbrander te zijn. Op veel plekken gebruikt hij gewoon zijn voornaam, soms afgekort tot Faust, en hij treedt zonder schroom op de voorgrond in verscheidene video's. Zo leidt hij in filmpjes de populaire Schotse alt-right-vlogger Millennial Woes ('millennium ellende') rond in de Haagse Schilderswijk (om de 'Religion of Cuck™isering' van Nederland te tonen) en de Amsterdamse wallen (om het morele ­verval te schetsen).

Fausto - zijn achternaam is bij de ­redactie bekend - zit er evenwel niet op te wachten om zijn ideeën nader toe te lichten in de Volkskrant. 'Hoe heeft u mijn nummer verkregen?', vraagt hij geagiteerd als we contact zoeken via WhatsApp. 'Enige publicatie die u over mij doet is zonder mijn toestemming nog samenwerking (sic). Enige ervaren schade zal door mijn advocaat op de Volkskrant verhaald worden.' Als we hem deze week nog eens benaderen, blijkt hij een ander nummer te hebben genomen. Hij reageert evenmin op zijn mail, waarin we hem vragen om wederhoor. Op het besloten chatkanaal Discord zijn we gestuit op ernstige uitlatingen. Fausto pocht er over wapenbezit en dreigen met geweld - daarover later meer.

Red pill

Fausto was niet altijd gepreoccupeerd met moslims en ras. Hij groeide op in een progressief nest, woonde jarenlang met zijn moeder en broertje in Portugal. Bij terugkeer in Nederland kreeg hij zijn 'red pill'-moment toen hij als buurthuiswerker jongens van Marokkaanse afkomst begeleidde in Rotterdam-Noord. In alt-rechtse kringen heeft iedereen zijn eigen red pill-verhaal, vernoemd naar het rode pilletje uit de film The Matrix waardoor je ontwaakt en 'de waarheid' ziet. In Fausto's geval was dat de waarheid over de problematische kanten van de multiculturele samenleving.

De eerste keer dat Fausto publiekelijk spreekt over zijn 'ontwakening' gebeurt enige tijd voordat hij zich volledig tot alt-right bekeert. In oktober 2015 is Fausto te gast in het tv-programma Studio PowNed waar wordt gediscussieerd over de populariteit van de PVV onder het chique VVD-electoraat in Wassenaar. Te gast zijn politicoloog Meindert Fennema, journalist Annabel Nanninga en Fausto's latere politieke held Thierry Baudet. Fausto wordt opgevoerd als een hoog opgeleide jongere die de sprong maakte van D66 naar de PVV. Nadat hij Baudet heeft gecomplimenteerd met zijn EU-kritische boek Aanval op de natiestaat, vertelt Fausto hoe zijn buurtwerk in een zwarte wijk zijn mening over integratie deed kantelen.


6b67ab No.10924676

Twee jaar later, als Fausto zich naar eigen zeggen heeft opgewerkt tot 'de tweede man' van Erkenbrand, spreekt hij in een alt-right-podcast in scherpere bewoording over zijn 'red pill'. 'Het was hopeloos. Marokkanen zijn de verschrikkelijkste mensen die hier zijn.'

De verschuiving van D66 naar de PVV en vervolgens naar de 'rasrealistische' geloofsartikelen van Erkenbrand voltrekt zich in etappes. In verschillende podcasts beschrijft Fausto zijn politieke zoektocht in 2015 die hem ­onder meer leidt naar de 'politiek ­incorrecte' discussiegroep /pol/ op 4chan. Daar probeert hij mensen aan te sporen in actie te komen tegen de vluchtelingencrisis die op dat moment een piek bereikt. Zelf bezoekt Fausto enkele straatdemonstraties van Pegida. Maar het straatactivisme zint hem niet. 'Plebs', noemt hij de Pegida-leden in een Erkenbrand-podcast.

Fausto verlangt meer intellectuele verdieping. Die vindt hij onder meer bij de Schot Millennial Woes - echte naam Colin Robertson - een gesjeesde kunststudent van midden dertig die sinds 2013 een vlog bijhoudt over wit etnonationalisme. Woes heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in de alt-right-scene, een leidsman voor jongeren die hun bekomst hebben van multiculturaliteit en de reguliere politiek, maar verre willen blijven van de ongecultiveerde types uit het klassiek rechts-extremisme. In een van Woes' vlogs uit juli 2016 wordt gelinkt naar de site van Erkenbrand. Fausto zoekt direct contact.

Blanke superioriteit

Erkenbrand is dan net in opbouw. Geestelijke vaders zijn twee studenten: Bart (een pseudoniem) en ­Michael (echte naam). In een aantal alt-right-media vertellen Bart en ­Michael dat ze elkaar op Twitter hebben leren kennen via een gemeenschappelijke vriend. Ze delen hetzelfde onbehagen over multiculturaliteit, de vluchtelingencrisis en de politiek. Er moet verandering komen, denken ze, maar dat kan alleen gebeuren door 'meer' te doen dan alleen online-activisme. Erkenbrand moet een platform worden dat kennis over blanke superioriteit verspreidt en dat een hoogopgeleid kader smeedt met reëel politiek kapitaal.

Ze struinen actief het net af op zoek naar geestverwanten. In juni 2016 noemt 'Bart' zichzelf 'de voorzitter van Erkenbrand' als hij contact zoekt met het hoofd van 'meadhall', een rechts-extremistische groep die online actief is op 8chan - ook wel de vuigste plek online genoemd. Maar ze komen ook fysiek bijeen. 'Wellicht is het een idee de krachten te bundelen', oppert hij. De respons is positief. Verschillende bezoekers maken plannen om de Erkenbrand-bijeenkomsten te bezoeken.

Achter 'Bart' gaat in werkelijkheid Milan schuil. Milan, die Europese ­Studies aan de hogeschool in Den Haag studeerde, werd reeds op jonge leeftijd 'geredpilled', vertelt hij in een interview dat hij in september 2016 met Michael aan het alt-right-station Red Ice gaf. Zijn klas bestond voor 'meer dan 50 procent uit buitenlanders'. Hij herinnert zich nog heel goed hoe 'zij' reageerden toen Theo van Gogh 'midden op straat werd afgeslacht'. 'Hij vroeg erom, zeiden ze. Ongelooflijk. Dat zij zó anders konden zijn. Als een vijfde kolonne.'

Voordat Milan Erkenbrand opricht, publiceert hij op de site curiales.nl, waar stukken titels dragen als 'Waarom vrouwen de westerse beschaving vernietigen (en andere ongemakkelijke waarheden)'. Ook schrijft hij onder een pseudoniem voor de site American Renaissance van 'ras realist' Jared Taylor. Opvallend is dat hij in 2016 als hbo-student tussen hoogleraren als Paul Cliteur en Erik Jurgens opduikt in het jaarboek Kolonialisme en racisme van Civis Mundi (tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur). De samensteller kan zich niet meer herinneren hoe Milan bij de bundel betrokken raakte.


6b67ab No.10924678

>>10924676

Ook na de oprichting van Erkenbrand blijft Milan schrijven. Eerder dit jaar, van februari tot juni, liep hij stage bij Elsevier Weekblad. In die periode, op 11 februari, verscheen een uitgebreid stuk over ­Erkenbrand in het weekblad, waarin wordt gesteld dat er ook met de twee oprichters is gesproken. 'Milan zat daar niet bij', zegt de Elsevier-journalist. Ze vertelt dat ze er pas later achter kwam dat hun stagiair een Erkenbrander was. De hoofdredacteur voerde een gesprek met hem, maar hij viel niet uit de toon. 'Aan zijn stukken viel niks raars te ontdekken.'

Als we Milan mailen en benaderen via Facebook, reageert hij niet. De beweerdelijke 'nummer één' van Erkenbrand wil niet gevonden worden, blijkt uit zijn inspanningen om onlinesporen uit te wissen. Zo verwijderde hij op de laatste dag van zijn stage zijn foto van de site en schrapte hij delen uit zijn biografie, vertelt de Elsevier-journalist.

Net als Milan wordt ook Michael door verschillende bezoekers herkend als een van de stichters van Erkenbrand, maar Michael reageert evenmin op verzoeken van de Volkskrant om te praten. In het eerder genoemde Red Ice-interview vertelt ­Michael dat hij zijn 'red pill' ervoer bij de moord op Pim Fortuyn. Ondanks diens seksuele geaardheid, wat niet correspondeert met de alt-rechtse focus op traditionele sekserollen, spreken opvallend veel Erkenbranders met lof over de voortrekkersrol van Fortuyn. Michael zegt in het interview dat hij vooral gelooft in het aanwakkeren van bewustwording. Iedereen moet een rood pilletje.

Neonazi's

Van skinheads moeten Erkenbranders weinig hebben, blijkt uit diverse discussies online. Die vinden ze dom, ze geven het wit nationalisme een slechte naam. 'Van onze deelnemers verwachten wij een zeker intellectueel niveau', schrijven de Erkenbranders op hun site. 'Een studie aan universiteit of hogeschool is echter niet vereist.'

Dat neemt niet weg dat er ook klassieke neonazi's in hun gelederen opduiken en dat sommige Erkenbranders zich ontwikkelen tot pure antisemieten. Fausto omschrijft zichzelf inmiddels onomwonden als een nazi, die grif nazistische plaatjes en symbolen verspreidt. 'Je mag mij best een nazi noemen, dat ben ik', schrijft Fausto eind oktober onder het Twitterpseudoniem @BorislavBolgar. In een podcast van 18 november vorig jaar reageert Fausto op de 'jodenkwestie' met de woorden: 'Ik zal ook geen traan laten als men de trein naar het Oosten weer opnieuw opstart.'

Andere Erkenbranders hebben een langere trackrecord in nazistisch en fascistisch gedachtegoed, zoals de Brabantse twintiger Quincy (online bekend als Othala). In het verleden maakte hij deel uit van Zwart Front, een fascistische splintergroepering die zijn inspiratie put uit het gelijknamige fascistische Zwart Front van de jaren dertig.

Een fixatie op 'ware mannelijkheid' vormt de kern van Quincy's wereldbeeld. Belangrijkste pijler hierin is de verheerlijking van de fysieke cultuur. ­Samen met de jongens van zijn vechtsportclub Stormram - tevens webshop - wil hij 'de feminisering van de westerse man' een halt toeroepen. Stormram is ook de sterke arm van Erkenbrand. Bij conferenties ziet Quincy's beveiligingsteam erop toe dat er geen foto's van het publiek worden gemaakt en dat ongenode gasten de deur wordt gewezen.

Die fysieke cultuur probeert Quincy, die niet wil reageren op bevindingen van de krant, ook bij Erkenbrand aan te zwengelen. Daarin vindt hij een medestander in 'voorzitter' Milan, die zich al jaren bekwaamt in krijgskunsten. In een filmpje dat Quincy op Facebook plaatste is te zien hoe hij kickbokslessen aan een stel Erkenbranders geeft.

Erkenbranders steken ook hun licht op bij de Zweedse nationalist en alt-right-beroemdheid The Golden One. Deze spierbundel, die vlogs bijhoudt waarin hij met ontblote borstkas tekeergaat tegen feminisme, houdt zijn volgers telkens voor te oefenen in vechtsport en gewend te raken aan wapens. Hij was afgelopen oktober eregast van Erkenbrand op een 'heidens herfstfeest' midden in een natuurgebied. Er was een ritueel waarbij speciaal bier werd gedronken rond een eikenboom, aldus een verslag op de site. Er werd gewandeld en getraind met The Golden One, waarbij 'jabs, hooks, low-kicks' werden geoefend.


6b67ab No.10924679

>>10924678

Geweld

Geweld is een constant thema binnen het Erkenbrand-milieu. Zo beweert een Erkenbrander in een podcast (Hoe start je een etnostaat?) dat Nederland ­'etnisch vernietigd' wordt door buitenlanders. 'Dat is er gaande op dit moment. We zitten in een oorlog. Het is gewoon, of we overleven, of we overleven gewoon niet.'

Ook Erkenbrand-bezoeker Harold, een zachtmoedige veertiger die koffie serveert in een woonkamer vol gitaren en boeddhabeeldjes in een dorp ergens in het noorden van Nederland, vreest dat zaken als 'de import van een niet-eigen cultuur' tot een geweldsclimax kunnen leiden. 'Op een gegeven moment gaat er geweld komen. Kijk, we worden een beetje zoet gehouden, zo van, we krijgen het allemaal gezellig ­samen. Maar op een gegeven moment zal iemand wel zeggen, hé wacht eens even, nu is het genoeg.'

'Ik ben tegen geweld, maar veel mensen binnen alt-right staan er zo in: krijg ik een klap, dan geef ik twee klappen ­terug', zegt Daan, een veertiger uit de Randstad die ook een Erkenbrand-conferentie bezocht en ervan overtuigd is dat de 'deep state' (de werkelijke machthebbers) de wereld de verkeerde kant op duwt. 'Mijn onderbuikgevoel zegt: er zitten confrontaties aan te komen. Blanke jonge jongens bereiden zich voor ter zelfverdediging.'

Harold hoopt dat een eventuele ­geweldsconfrontatie - een rassenoorlog, zogezegd - er nooit van zal komen. Maar daarvoor zal wel eerst de 'oorlog tegen de blanke man' moeten stoppen.

'Het is niet zo dat het witte ras zichzelf als wit ras profileert', zegt Harold. 'Het is meer dat externe partijen het witte ras benoemen en zeggen: jullie zijn verantwoordelijk voor slavernij, jullie zijn verantwoordelijk voor de achterstand van de zwarte bevolking, dus jullie moeten daar collectief voor betalen. Dat is racisme. Dat je alle blanke mensen op één hoop gooit omdat een aantal van hun voorouders betrokken waren bij de slavernij. Dat is racisme in zijn puurste vorm.'

'Waarom mogen blanke mensen niet trots zijn?', vraagt ook Daan zich af. 'Kunst bijvoorbeeld, ik ben best in veel musea geweest, maar moslims zie je daar nooit. Bij hen thuis zie je ook nooit mooie kunst aan de muur, misschien mag dat niet van hun geloof. Mijn punt is: het blanke ras krijgt dingen voor elkaar.'

Ras is geen 'sociale constructie', ­weten Daan en Harold sinds ze zijn 'geredpilled' op het gebied van ras. Ras, zo geloven Daan en Harold, is een biologische werkelijkheid. Wetenschappelijk onderzoek dat deze lijn volgt, stelt dat er evidente verschillen tussen rassen zijn. Dat is geen waardeoordeel, volgens Daan en Harold, het is slechts een wetenschappelijk feit.

'Van alle rassen zijn negers wel het snelst op hun teentjes getrapt', zegt Harold, die toegeeft zich nog altijd ongemakkelijk te voelen bij gesprekken over ras. 'Zij gaan als eerste over tot geweld, zijn het agressiefst, hebben de kortste lontjes. Het aziatische ras is overigens intelligenter dan het blanke ras. Ze plegen gemiddeld ook minder geweld dan blanken en zwarten.'

In zijn boekenkast heeft Harold recent aangeschafte werken staan van 'ras realisten', zoals Jared Taylor, die Harold in persoon leerde kennen tijdens de tweede Erkenbrandconferentie. 'Een heel warme kerel die nog geen vlieg kwaad doet. En dan wordt hij weggezet als een racist.'

Voor sommigen kan discussie over ras binnen Erkenbrand en alt-right juist een breekpunt vormen. Zoals voor de hoogopgeleide Daisy, die zorgvuldig haar woorden kiest. Veel thema's die bij een door haar bezochte Erkenbrandbijeenkomst de revue passeerden, vond ze op zich relevant. Zoals praten over het demografische probleem waar Nederland voor gesteld staat, 'daar hoor je de mainstreammedia niet over'. Vanwege de explosieve bevolkingsgroei in Afrika, de komst van vluchtelingen, hoge geboortecijfers bij moslims en lage bij oorspronkelijke Nederlanders, vreest Daisy dat de oorspronkelijke Nederlanders en de westerse vrijheden terrein zullen verliezen op andere volkeren. 'Hoe ziet ons land eruit over 50 jaar? Stevenen we af op een conflict? We hebben nu al zoveel botsingen. Ik vind dat gewoon angstaanjagend.' Daar moeten we het over kunnen hebben, vindt Daisy. 'Maar als je erover begint, krijg je meteen een preek over de Jodenvervolging, alsof je Hitler bent.'

Bij rassenleer ligt bij haar echter de grens - overigens voelde ze zich ook niet even gemakkelijk bij het anti­feminisme in de alt-rechts-scene. ­'Meningen kun je kiezen, maar het ­lichaam waarin je geboren bent niet.'

Erkenbrandbijeenkomsten ­bezoekt ze niet meer. Daisy richt zich nu op een 'meer gematigde' partij en bezocht bijeenkomsten van Forum voor Democratie. 'De partij zoekt ­samenwerking, luistert goed naar het volk.' Ze heeft Thierry Baudets boek Oikofobie gelezen en deelt zijn analyse over de angst voor het eigene. 'Er is ­zoveel zelfkritiek. Als het hier zo lelijk is, waarom wil iedereen hier dan komen? Ik begrijp dat het hier mooi is, maar daarom mogen we het ook beschermen.'


6b67ab No.10924680

Fans van Baudet

Ook de hardcore alt-righters richten zich op FvD van Thierry Baudet. Geert Wilders lijkt een gepasseerd station. De PVV-politicus wordt nog wel gewaardeerd vanwege zijn pioniersrol in de strijd tegen de 'Religion of Cuck™isering', maar tot de verbeelding spreken doet hij niet meer. Deels heeft dat te maken met zijn sleetse retoriek en zijn gesloten partijcultuur. Deels ligt dat aan zijn 'valse analyse' - hij richt zich op religie en niet op ras - en de stevige antisemitische dimensie in de alt-rechtse scene. Want ondanks haar eigentijdse verschijning bouwt alt-right grotendeels voort op oude, donkerbruine ideeën over een 'wereldwijd zionistisch complot'. Wilders, die stevige banden onderhoudt met Israël, geniet hierom weinig vertrouwen.

'Er is grote achterdocht jegens de PVV; als je ziet waar hij zijn geld vandaan haalt, Israël, daar is hij niet transparant over', zegt Daan, die zelf ook op FvD stemde. 'Waar alt-right zo moe van wordt: zodra je over Israël en zionisme begint, wordt je beschuldigd van antisemitisme. Ik heb geen hekel aan Joden, maar wel aan bepaalde Joden.'

Baudets stijl van politiek bedrijven, in combinatie met zijn intellectuele pretenties, vallen veel meer in de smaak bij Erkenbrand. Zijn berichten passen vaak precies binnen het stramien van alt-right, zoals vorige week toen de politicus over de moorden op blanke boeren in Zuid-Afrika twitterde.

Verschillende Erkenbranders bezoeken bijeenkomsten van FvD, velen spannen zich in om de FvD-zaak te bevorderen op Twitter, Facebook, de chatkanalen van Discord, op het politiek incorrecte forum /pol/ van 4chan, of bij het nog beruchtere 8chan. Ze noemen Baudet 'onze leider', 'onze jongen' en 'cherry'. In een podcast over FvD - drie maanden voor de verkiezingen - zegt een Erkenbrander: 'We moeten een memes-army inzetten. Als het Trump lukt om vanuit een shitpositie binnen anderhalf jaar president van Amerika te worden, dan moet het ons lukken om FvD aan twee zetels te helpen. (…) Twee zetels van FvD maken een veel significanter verschil dan 35 of 37 zetels van de PVV.'

Vooral in het verspreiden van zulke memes - gefabriceerde plaatjes die scoren op sociale media - blinken ze uit. Zoals de bekende foto van Baudet liggend op een piano waarin zijn gezicht is vervangen door dat van Pepe The Frog, de mascotte van alt-right. Deze meme werd op 6 januari dit jaar op Twitter met instemming gedeeld door Baudet. 'Onze jongen retweet dit gewoon. Kankerbaas', reageert een ­Erkenbrander enthousiast op 4chan.

Enkele Erkenbranders gaan er ook prat op dat ze een kort lijntje hebben naar 'onze jongen' Baudet. Erkenbrand-lid Sam van der Hyden (een pseudoniem) deelt op 4chan twee ­foto's van boeken die door Baudet zijn ondertekend. Een ondertekening is door Baudet gericht aan '/polder/', het ­forum op 4chan waar veel Erkenbranders zich ophouden. Volgens deze Sam van der Hyden zou Baudet hem hebben verteld dat hij nooit zelf op /pol/ is geweest, maar er wel bekend mee is. Een ander, anoniem Erkenbrand-lid vertelt op 4chan dat hij uit een gesprek met Baudet kon opmaken dat FvD alt-right-sympathieën heeft en bekend is met Erkenbrand.

Ook Fausto mag op 4chan de banden met Baudet graag benadrukken. In een poging indruk te maken op andere 4chan'ers vertelt hij dat Baudet op Twitter weleens een privébericht heeft gestuurd naar Erkenbrand met een compliment voor een bepaalde podcast.

Tegelijkertijd zijn ze zich ervan bewust dat de connectie met extreemrechts FvD schade kan berokkenen. Als Constant Kusters, leider van de neonazistische partij Nederlandse Volks-Unie (NVU), afgelopen augustus in de media beweert dat hij samenwerkt met FvD, leidt dat in de besloten Discord-chat tot een flink potje gescheld. 'God straffe Kusters, die mongool', schrijft Fausto, die vreest dat associatie van de NVU met FvD ­nadelig kan uitpakken voor de laatste. Andere Erkenbranders vloeken mee en spreken het vermoeden uit dat Kusters een mol is van de AIVD, die 'geplant' is om het wit nationalisme schade te berokkenen.

Dit roept de vraag op of de liefde wederzijds is. Op 27 mei zei Baudet in de Volkskrant over de Erkenbrand-studenten: 'Soms vliegen ze uit de bocht, maar het zijn jonge mensen die bezig zijn de wereld te ontdekken.' Inmiddels denkt Baudet daar anders over, zegt zijn woordvoerder. 'Op dat moment dacht hij dat het een conservatieve studieclub was, maar als deze club ­racistisch en antisemitisch gedachtegoed aanhangt, wil hij er absoluut niets mee te maken hebben.' Achter de opdrachten in de boeken kan volgens de woordvoerder niets worden gezocht. Die zijn 'doorgaans uit de losse pols, omdat enthousiaste aanwezigen erom vragen'. De opdracht met '/polder/' was in Baudets herinnering 'een verwijzing naar een chatbox waarvan de verzoeker vertelde dat er FvD-supporters actief waren'. Op het vermeende privébericht aan Erkenbrand waarover Fausto schreef en het retweeten van zijn foto met de alt-right-mascotte Pepe wil hij niet reageren.


6b67ab No.10924684

>>10924680

Wapens

De Erkenbranders hopen dat FvD hun ideeëngoed in Nederland behartigt, maar daarnaast proberen ze ook een breed internationaal netwerk op te bouwen. Op de conferentie in oktober was een delegatie van London ­Forum (de belangrijkste alt-right-­beweging in Groot-Brittannië) aanwezig en van de Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad (een van hen, 'de Spartaan', sprak in oktober even­eens op een huiskamerbijeenkomst van Erkenbranders). Het studie­genootschap zelf memoreerde de conferentie op zijn website als 'ontegenzeggelijk de grootste alt-rechts-conferentie in continentaal Europa tot op heden'. De afgelopen maanden heeft Fausto in de Discord chat Europese geestverwanten verzameld onder de naam 'European Right'.

Er wordt evenwel ook openlijk gespeculeerd over de inzet van andere middelen dan democratische om het doel te bereiken. 'If not ballots, then bullets', twitterde Fausto recentelijk onder zijn schuilnaam. Kort daarop gaf hij prijs dat hij zelf een wapen bezit. Als iemand in de Discord chat opmerkt dat hij zeker weet dat Fausto een 'gun' heeft, reageert Fausto op 15 september met: 'Shhhh, But yes, number of guys in EB have licenses' (een aantal jongens van Erkenbrand hebben een wapenvergunning). Na de aanslagen in Barcelona schrijft een deelnemer: 'Waarom geen aanslagen in NL. Zou erg gezond zijn in ons land.'

Persoonlijk gaat Fausto nog verder. 'Net naar huis aan het fietsen', schrijft hij op 17 augustus op Discord. '2 mocros op een scooter op mijn nek. Homo naar me aan het schreeuwen. Teringlijers. Teruggeschreeuwd en mes getrokken en ze waren vrij snel weg. Maar serieus. Ik ben die mocros zo zat.' Als een ander hem complimenteert met zijn reactie vervolgt Fausto: 'Ik had ze denk ik ook echt neergestoken als ze afgestapt waren. Dit is waarom je een wapen draagt.'

Diezelfde dag wordt er ook gescholden op de linkse activist Anne Fleur Dekker, een gewild doelwit in alt-rechtse kringen. 'Vast ketenen aan een radiator en zwanger maken', schrijft Fausto.

Hoe de 'nummer twee' van Erkenbrand deze uitspraken precies bedoelt, is niet duidelijk. Als we hem ­kopieën van al deze uitingen over ­wapenbezit, messentrekkerij en bedreigingen voorleggen en vragen om wederhoor, reageert hij niet inhoudelijk. Wel begint hij als een dolle berichten te verwijderen. Binnen een uur heeft hij het chatkanaal van Discord opgeschoond.

De namen van Harold, Daan en Daisy zijn gefingeerd. Ze vrezen sociale en professionele gevolgen als hun ideeën bekend worden.


f19ccb No.10925134

File: 5849283adc37bab⋯.png (807.98 KB, 641x4844, 641:4844, volkskrantdeel_1.png)

File: fa8715d4a628516⋯.png (1.22 MB, 641x5082, 641:5082, volkskrantdeel_2.png)

File: 1d53eba05acaacc⋯.png (1.07 MB, 641x7430, 641:7430, volkskrantdeel_3.png)

pagina verdeeld in delen.


eae188 No.10925299

> de vuigste plaats van het internet

dat weten we dan ook weer het verbaast mij dat ze effectief ons bij naam noemen, lijdt alleen maar de goy uit de weide

btw een correcte antwoord op de huidige multiuculturele maatschappij is vermelden dat voor beide lage landen zo laat als de 1960's bruine mensen genocideren in tropische landen de weekend activiteit was in opdracht voor en winst van dezelfde die nu nog aan de macht zijn, dus 50 jaar kan zeer snel worden teruggedraaid

nog nooit op nen discord gezeten, maar dit hele artikel bewijst nog maar eens

muh eceleb

muh pr

blijf een vormloze bedreiging, communiceer enkel vrijuit met gekende of als anon hier en vooral infiltreer de staat zonder dat ze u kennen, zeker niet stoer doen over mocros bedreigen met een mes of wapenbezit


6b67ab No.10925691

>>10925134

dank je, maat.


787f56 No.10932494

AFA Utrecht is haastig op zoek naar jullie samenkomsten en online aanwezigheid.

Houdt zeker nu extra goed je eigen anonimiteit in de gaten en wees waakzaam.


d08b67 No.10932516

>ook wel de vuigste plek online genoemd

>/polder/ in de krant

>sam van der hyden

Oh man, wat heerlijk dit.


f19ccb No.10937437

>>10932494

>waakzaam

Als het verschrikkelijk begint te stinken naar pis, schijt en ongewassen dreadlocks weet je dat AFA in de buurt is, alvast als tip.

>>10932494


f149be No.10937538

>>10932494

>>10937437

Wat is deze AFA waar jullie het over hebben?


1b1af5 No.10937892


8a1514 No.10947113

>>10937892

lui laf en lelijk

anti fa

ha

ha

ha


228f2a No.10947310

als er één volk altijd terugkomt op het internet zijn het wel de Nederlanders.

Een welkome verassing hier op pol.


b21d75 No.10947532

>>10947310

>pol

pol-lepel?


794529 No.10950915

File: e05dc9723b03294⋯.png (414.77 KB, 611x328, 611:328, ClipboardImage.png)

‘Junge Freiheit’ journalist Lukas Steinwandter: ‘Ik heb meer angst voor de staat dan voor immigranten’

Een gesprek over de val van Angela Merkel, de opleving van de Duitse democratie en grote verrassing Christian Lindner

Lukas Steinwandter (Bruneck, 1990) was tot voor kort vooral professioneel langlaufer en skileraar in zijn ‘Heimat’ Zuid-Tirol, waar hij geboren werd en opgroeide. ‘Een prachtig mooi gebied’, zegt hij zichtbaar liefhebbend. Hij studeerde politieke wetenschappen naast zijn sportcarrière, schreef voor verschillende media en vertrok twee jaar geleden naar Berlijn, ‘waar het uiteindelijk allemaal gebeurt op politiek gebied’. Sinds 2015 werkt hij als online redacteur bij de Junge Freiheit, een rechtse ‘wekelijkse krant voor debat’ die de laatste jaren steeds meer lezers trekt. We hebben het over de spannende tijd waar we in leven en werken – over ‘rechts’ en ‘links’. Een gesprek tussen twee buitenlanders in Duitsland, zoals Steinwandter lachend opmerkt.

Waarom ben je gaan schrijven voor Junge Freiheit?

“Omdat ik geloof dat niet alle meningen in Duitsland, van links tot rechts, zoals wel in Italie en Oostenrijk gebeurt, voldoende aan bod komen. Junge Freiheit pakt thema’s die anderen liever – verzwijgen wil ik niet zeggen – maar uit gebrek aan interesse laten liggen.”

Is het werkelijk gebrek aan interesse?

“Sommige doen het bewust niet, maar je weet zelf ook, je kan niet alles oppakken als krant, je moet keuzes maken. Een onafhankelijke krant bestaat in die zin niet. Maar de zichtbare meningen-corridor die er nu in Duitsland is, daar breekt Junge Freiheit wel doorheen geloof ik. Het gebrek aan meningsvrijheid in Duitsland zorgt er in feite voor dat we elk jaar groeien. Want het is niet zo dat je je mening niet mag uiten in Duitsland, iedereen mag dat, maar het probleem is dat je met de consequenties moet leven. De sociale, politiek correcte druk is heel sterk geweest, maar het verbetert nu. Je merkt het sinds de vluchtelingencrisis en de verkiezingen afgelopen september toen de AfD ineens uit het niets ruim 12 procent van de stemmen won. En met verbetering bedoel ik dat er iets meer tegenwicht is gekomen.”

Maar de vijandigheid tegenover deze nieuwkomers (AfD, ook FDP) in het parlement is enorm. Er werd ruzie gemaakt over wie naast de 85 AfD-parlementariers moest zitten, niemand wilde. En mensen in mijn buurt willen niets van AfD of AfD-stemmers weten.

“Eens. Maar ik was laatst bijvoorbeeld bij een debatavond in Hamburg, georganiseerd door de Noord-Duitse mediaomroep NDR. Ik had daar op het podium een discussie met een journalist van Taz. Dat ze een journalist als ik van Junge Freiheit uitnodigen zegt wel wat, dat was voor het eerst. Als 22 procent van de Duitsers AfD en FDP stemmen moeten ze wel. Na het debat kwamen er jonge mensen naar me toe om me te bedanken, ze waren blij dat ik dingen zei die ze nergens horen. Dat was opvallend en leuk.”

Waar ging het over?

“Het ging over politieke correctheid in de journalistiek. Over het gebruik van genderneutrale woorden, bijvoorbeeld ‘studenten’ vs. ‘studerenden’. Dat laatste is nu gangbaar in Duitsland, omdat ‘studenten’ te ’mannelijk’ zou zijn. Het is maar een kleine minderheid die dit wil, toch wordt dit normaal. En het ging over Rainer Wendt, de landelijk voorzitter van de Duitse Politie-unie, een SPD-man, geen extreem figuur of zo, die onlangs door links-radicale studenten werd uitgejouwd omdat hij gezegd heeft dat ‘vluchtelingen meer criminaliteit veroorzaken’ en ‘moslims een machocultuur kennen’. Ze riepen tijdens een debat in een aula van de Universiteit in Keulen richting hem: ‘Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda’. In Frankfurt mocht hij niet meer komen naar de Goethe Universiteit. ‘Het offer is de vrijheid van meningsuiting’ zei Wendt daarover, die wil kunnen spreken over de alledaagse praktijk van politie-agenten tijdens de vluchtelingencrisis. Dat is nog steeds niet makkelijk.

“Kijk, iedereen moet altijd maar netjes tegen elkaar doen hier, er mag niet gestreden worden, zoals in Italië wel gebeurt. Terwijl, het is net als met de economie, hoe meer concurrentie er is, hoe beter dat is voor de klanten, dat is met de vrijeid van meningsuiting net zo. Meer concurrentie van politieke ideeën en meningen is heel belangrijk.”

http://politiek.tpo.nl/2017/11/24/junge-freiheit-journalist-lukas-steinwandter/

https://archive.is/K47kU


9eb7f0 No.10951033

File: 39a74c5b4cc20a1⋯.jpg (38.65 KB, 658x435, 658:435, shoe.JPG)

>>10932494

AFA in nederland is zo irritant. Ikzelf ben turks en een paar daage geleden was ik emt een paar arubaanse vrienden gaan stappen en we zaate gewoon grappe te maaken en te klooien, komt een man aangelopen die wordt kwaad op mij omdat ik zij: hee ik kan je niet meer zien, toen een van mijn zwarte vriende in de schaduw ging staan, blijkbaar had hij daar een probleem mee (of zijn vriending) hij stopte pas met zijkte toen de arubanen even langs kwamen om te vragen aan mij of er iets mis was, en weg was hij helaas mesten wij dezelfde bus pakken en moest ik 30 minuuten lang naar hem en zijn 200 kilo vriendin kijke hoe ze elkaar aflebberen in de bus. ik haat antifa nederland, kut kindjes met te veel van papa's geld


30c0b3 No.10951697

File: e5e69deb274cb4f⋯.jpg (53.18 KB, 453x600, 151:200, tmp_10647-186248308287645.jpg)

>>10932494

Hoe weet je dit ?

Top kek dit kan nog leuk worden.

Ik neem alvast mijn zoutcollector boven


324a7c No.10951852

>>10951033

Goedverhaal man, nu opgekankerd


ff5a84 No.10956399

kanker


6b67ab No.10957310

>>10932516

ik check voor /polder/ lijkt me een mooi mogelijk NL board maar ik krijg alleen maar een 404. Misschien een kans om er wat van te maken? Aan de andere kant, zou iemand hier er wel gebruik van maken?

>>10951033

>ik ben turks

Ben je verdwaald jongen? Misterievlees met arubaanse vrienden? Dit is /pol/, niet /turk/

>>10947310

99% internet gebruik onder jongeren en middelbare leeftijd zorgt ervoor dat /polder/ wel op blijft duiken, daarbij hebben we ook nog 7 mil. vlamingen en de Boeren natuurlijk!

oh en

FUCKWALLONIE

U

C

K

W

A

L

L

O

N

I

E

>>10932494

alsof ik bang ben voor zwakke klojos die aleen maar schade en ellende veroorzaken voor de gewone man. Pfft.


6b67ab No.10957319

>>10951033

EN LEER FUCKING SPELLEN KANKERTURK

>>10956399

(gecontroleerd)


686151 No.10958322

>>10957310

>zou iemand hier er wel gebruik van maken?

Mijn steun heb je


6b67ab No.10958789

>>10958322

https://8ch.net/polder/index.html


ff5a84 No.10959457

>>10958322

>>10956399

>>10951033

>>10925299

mooie getallen.

Ik heb het artikel inmiddels uitgelezen, het is niet zo erg als ik had verwacht eigenlijk. Over het algemeen nog vrij uitgebreid en accuraat geschreven, natuurlijk niet erg diepgaand op waarom ras-realisme, jodenkwestie en nationalisme gewoon geldige ideeën zijn, maar dit kunnen we natuurlijk ook nooit verwachten van de (((media))). Maar vooral is dit een goed voorbeeld voor waarom je zover mogelijk moet weg blijven van ecelebs en (((discord gemeenschappen))), en je anonimiteit goed moet beschermen. Er zijn teveel kneuzen, larpers, of zelfs controlled opposities die het imago van een hele groep kunnen vernielen met debiele uitspraken. Wanneer dat gebeurt, kan je maar beter niet met zo'n groep te associëren zijn.


6b67ab No.10959476

File: 7ad04d239dae94b⋯.jpg (18.78 KB, 300x100, 3:1, polder7.jpg)

>>10958789

okay, ik heb een 20tal banners in elkaar gegooid en nu moeten we het geheel nog invullen.

Ik had een idee om drie aparte draden te maken voor de drie landen, namelijk Vlaanderen, de Boerenstaat en Nederland, zodat ze daar ook onder zichtzelf of over lokale dingen kunnen spreken. Is dat een idee? En hoe krijg ik dit board aan de praat? moet ik keihard gaan promoten als een grote aandachtshoer?


475a2a No.10959846

>>10957310

Ik zou een /polder/ board geweldig vinden.


6b67ab No.10960092

ALS IEMAND NOG VOORSTELLEN HEEFT VOOR BANNERS VOOR /polder/ POST DAN MAAR EEN BESTAND IK ZAL HEM WEL VERWERKEN


f45cee No.10960463

>>10924665

>geen draad in een tijdje, vandaar nu dan wel.

behalve dan die Jeugdzorg-verneukt-kinderen-en-drogeert-ze draad van donderdag.


30521d No.10960474

File: 0581e9271812ae4⋯.png (29.03 KB, 1621x973, 1621:973, Nederland.png)

Wou dit even delen. Goede nacht broeders.


ff5a84 No.10960738

File: 17bdc61298a5cc3⋯.png (1.69 MB, 1860x764, 465:191, politie.png)

ik heb dit gemaakt maar het werkt niet als banner formaat helaas


ff5a84 No.10960759

File: 3e24bd01a48c1db⋯.png (1.69 MB, 1860x764, 465:191, politie strip.png)

>>10960738

klein beetje bijgewerkt


d0c285 No.10960780

>>10960463

welke was dat?


de4c94 No.10972713

>>10960780

Die is al verneukt door de mods en ik weet niet of er een archive van is.

Jeugdzorg geeft in die docu over "Alicia" toe dat ze kinderen drogeren met anti-psychoticum, een middel bedoelt voor zware schizofrenen en psychopaten, niet voor puberende kinderen die bang zijn en mishandeld worden. Aangezien huisartsen het uitschrijven en apothekers het geven (en beiden zitten onder een eed en moeten ingrijpen als er iets geks gebeurd) is gesuggereerd dat die kinderen worden gedrogeerd door omgekochte dokters/apothekers aangezien papa+mama uit het beeld zijn en de verzorgers geen fuck geven. ofwel; farmaceuten zitten erachter.


686151 No.10973005

>>10959476

ja je zou 3 stickies kunnen maken voor vlamingen, boeren en en nederlanders en friezen . Schillen op /meadhall/ en bij meets, eventueel in discord servers hoewel dat vaak altistisch rechtse blauwgepilde lui zijn. verder op alle plekken waar je gelijkgestemde nederlanders kan vinden maar ==NIET== op facebook, dat trekt te veel aandacht en dan krijg je hopeloze hoeveelheden nieuwflikkers en dat wil je niet.


0a3fad No.10973088

>>10959476

>En hoe krijg ik dit board aan de praat? moet ik keihard gaan promoten als een grote aandachtshoer?

Er is op /sudo/ elke vrijdag/zaterdag zo een spel waar je je board kan nomineren en als je het wint dan krijg je zo een advertentie bovenaan de site te staan zoals nu het geval met /new/ is. Maar of het echt nut heeft voor een Nederlands-talige board om zulke aandacht te krijgen op een grotendeels Engelstalige site is maar de vraag.


6b67ab No.10979008

>>10973005

okay, dat is gebeurd, cyclical want hard gaat het niet, ik heb weer 14 banners toegevoegd, 't totaal staat op 33 geloof ik.

ik zal ook nog even wat nieuws toevoegen in de /neder/ Draad.

en hoe veel friezen zitten er nou eigenlijk hier? Nul, geloof ik zo ongeveer.

>>10973088

(gecontrolleerd)

Ja dat zie ik. Ik zal er eens naar kijken, en voor de rest ja, ik moet maar afwachten.


d08b67 No.10979144

File: 5d9e1fa486c6979⋯.jpg (12.16 KB, 279x231, 93:77, neder2.jpg)

File: c9bcab197ec93ab⋯.png (112.72 KB, 600x490, 60:49, nederlanden.png)

File: ad036a4328815b5⋯.jpg (231.53 KB, 820x1024, 205:256, polder0.jpg)

File: 2e446778bd95220⋯.jpg (91.1 KB, 1336x1220, 334:305, polder1.jpg)

File: 0b24a3545fcfbc5⋯.jpg (53.88 KB, 480x480, 1:1, polder10.jpg)

>>10960092

Wat miems en potentiële banners


d08b67 No.10979145

File: a2d800d335a1211⋯.jpg (40.82 KB, 900x600, 3:2, polder11.jpg)

File: 5b58f28d2b15257⋯.jpg (66.52 KB, 604x377, 604:377, polder12.jpg)

File: f692f5d67dfd732⋯.jpg (83.55 KB, 499x801, 499:801, polder13.jpg)

File: a871ad16ec63e8e⋯.png (162.85 KB, 1800x1200, 3:2, polder13.png)

File: a9291431c3c2bf6⋯.jpg (93.61 KB, 386x360, 193:180, polder14.jpg)


d08b67 No.10979160

File: a733c17f9d002db⋯.jpg (32.42 KB, 460x384, 115:96, polder15.jpg)

File: 2b27581d10c39ef⋯.jpg (78.77 KB, 550x407, 50:37, polder16.jpg)

File: 745270758cc976b⋯.png (450.04 KB, 707x702, 707:702, polder2.png)

File: a14c8b72c878e75⋯.png (524.59 KB, 554x608, 277:304, polder3.png)


d08b67 No.10979166

File: 0f9323ee469f53f⋯.jpg (194.55 KB, 1000x750, 4:3, polder5.jpg)

File: 64874e185108b4d⋯.jpg (74.01 KB, 1024x576, 16:9, polder6.jpg)

File: 6c83fd4e8d96432⋯.jpg (229.57 KB, 600x600, 1:1, polder7.jpg)

File: a59c322bf916e2d⋯.jpg (148.03 KB, 1024x666, 512:333, polder8.jpg)


d08b67 No.10979199

File: a063ddcc02f2c59⋯.jpg (37.06 KB, 678x381, 226:127, polder9.jpg)

File: a2dd61c5d71f733⋯.jpg (58.21 KB, 465x291, 155:97, polderpannenkoek.jpg)

File: 23b526f3b4a96f8⋯.png (204.19 KB, 514x352, 257:176, polderpannenkoeken2.png)

File: 99ed11a1815029f⋯.jpg (61.37 KB, 400x434, 200:217, polderpannenkoekhours.jpg)

File: 9d34e47ed698f56⋯.jpg (86.68 KB, 814x294, 407:147, polderpannenkoekrevolutie.jpg)

>>10960092

>>10979144

>>10979145

>>10979160

>>10979166

Ronald en de /polder/pannenkoek miems mogen natuurlijk niet vergeten worden.


d08b67 No.10979205

File: 331b5d00e821dfb⋯.jpg (133.25 KB, 1024x1024, 1:1, polder17.jpg)

File: c61d7947cc0a0a3⋯.png (194.43 KB, 631x623, 631:623, polder18.png)

File: c1e5f220f813891⋯.png (114.77 KB, 394x753, 394:753, polder19.png)

File: 31b4df0f0d27b92⋯.jpg (87.48 KB, 691x1024, 691:1024, polder20.jpg)

File: eeaedb83f977162⋯.jpg (109.1 KB, 400x320, 5:4, polder21.jpg)


d08b67 No.10979216

File: 58e4e90aeb4d205⋯.jpg (83.6 KB, 714x1024, 357:512, polder22.jpg)

File: 02f7782a5184dd5⋯.jpg (166.06 KB, 1024x702, 512:351, polder23.jpg)

File: 3ae49078ca21467⋯.jpg (60.34 KB, 626x640, 313:320, polder24.jpg)

File: 88a869e661aece0⋯.jpg (359.54 KB, 1002x514, 501:257, polder25.jpg)

File: e253ba2d1f4da76⋯.jpg (343.12 KB, 857x760, 857:760, polder26.jpg)


d08b67 No.10979220

File: cfba1d2da196b55⋯.jpg (68.67 KB, 1024x615, 1024:615, polder27.jpg)

File: 074e5ee409ed607⋯.jpg (79.01 KB, 680x680, 1:1, polder28.jpg)

File: 692668146341c2a⋯.jpg (115.85 KB, 747x1024, 747:1024, polder29.jpg)

File: 708fdc1c9c0820e⋯.jpg (37.2 KB, 500x720, 25:36, polder31.jpg)

File: c9f0afb052f50ba⋯.jpg (347.53 KB, 830x758, 415:379, polder666.jpg)


92a249 No.10982119

>>10979144

ik heb de eerste ban uitgedeeld aan een zandneger en al je suggesties verwerkt tot 20 nieuwe banners. Het gaat best lekker zo. /polder/ leeft, nu alleen nog de vlaander en de boer draden


b70821 No.10982305

>>10979166

>je maintiendrai

Dat zit me altijd beetje dwars, waarom geen nederlandse spreuk in plaats van een franse?


590af1 No.10982355

File: eb97fb756fb892b⋯.png (163.22 KB, 1837x1655, 1837:1655, ideal world.png)

>>10982305

>je maintiendrai

Het was eerst: "Je Maintiendrai Châlons" omdat de Franse regio Châlons vroegtijdig tot Nederlands-Nassause adel behoorde, en daar waren ze nog aardig trots op ook. De Franse taal en cultuur was namelijk altijd erg chic binnen de hogere politieke cirkels van oud Europa, dus waarom zou men toentertijd niet een kikker-motto nemen als ze er een zogenaamde "goede reden" voor hadden? Het gaat om 'et aanzien.

Ik heb het eerlijk ook liever anders, maar ja, het zij zo.


92a249 No.10982462

File: 317b681680898fe⋯.jpg (245.43 KB, 1276x624, 319:156, zwijger.jpg)

>>10982355

>>10982305

plus, ook al is het kutfrans, je maintendrai klinkt cooler dan "Ik zal handhaven."

Denk aan Willem de Zwijger die Philip de tweede bedrijgt met een shotgun

"Er is maar een geloof, heiden, het Roomse geloof!"

"Je maintendrai, kankerflikker."

En dan zet hij zijn zonnenbril op en knalt hem dood.

Duidelijk toch?


000000 No.10984668

Hoe maak ik een draad, het lukt maar niet, het blijft altijd vastzitten op 100% (zonder tor).


beeab3 No.10986417

File: 86e3ed163bb1f5b⋯.gif (456.85 KB, 390x293, 390:293, Echt.gif)

>>10982462

>Duidelijk toch?

Super duidelijk.


9256d4 No.10988243

Volkskrant?! Keb het nooit gelezen, geen interest in zijn mening,met name over extreem-rechts. Aantaal jaar geleden heeft NRC sommige NS en kans geven over zichzelf te schriven, dat waar niet zo slecht.


6b67ab No.10989463

>>10984668

je kan hier ook gewoon palen jongen, is geen moeite toch? en dan heeft de draad weer iets om te discussieren


14f7d2 No.10989811

File: 63f43dc46c9aea0⋯.png (120.65 KB, 3377x1898, 3377:1898, M'Backround.PNG)


d08b67 No.10989856

>>10989811 (checked)

Nice anon. Nice.


14f7d2 No.10989885

>>10989856

Bedankt maat.


000000 No.10991934

Werd in Nederland nieuws gegeven over de rellen in Brussel?

>>10991714


de4c94 No.11003924

Ik weet niet welke kant hier nou het goed doet.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/12/genoeg-is-genoeg-christenunie-en-sgp-zijn-klaar-met-door-eu-ingefluisterd-anti-israelbeleid-van-nederland/

Joden de joden zichzelf?


2eb15d No.11004190

>>11003924

Het is zeker verwarrend, evenals Trump die vandaag Jeruzalem officieel erkend als hoofdstad van Israël.


de4c94 No.11004207

>>11004190

de SGP is zowiezo verwarrend. Tijdens de verkiezingen was het zelfs zo dat /pol/ ze half steunde (Na FvD en PVV) maar toen gingen ze ineens in de 1e kamer het oekraine-verdrag steunen (na te zeggen dat ze het niet zouden doen ivm referendum) en toen ging hun eu-parlementariër moeilijk doen met zichzelf verantwoorden, en nou ineens is het weer "shut up EU"


489824 No.11010542

File: 2e7245b5f715ed5⋯.png (91.64 KB, 2000x1333, 2000:1333, 1511562675616.png)


30b0ce No.11010806

File: 58f5706a2cad921⋯.png (758.74 KB, 984x504, 41:21, crypto.png)

>>11003924

(((SGP)))

Erg irritant om te zien dat de Nederlandse media, zowel links als rechts weer eens extreem pro-Israel is en doet alsof dit Nederland op enige manier helpt. Ik word er ook fucking ziek van dat elke partij die een beetje redelijk is als het gaat om het onderwerp van immigratie elke keer dit soort joodse bullshit moet uithalen. Blijkbaar hebben deze "christelijke" partijen er ook geen probleem mee dat christenen, waaronder Palestijnse christenen, als schijt behandeld worden in Israel zelf.


9284eb No.11010861

what's happening lads

give us the low down

revolution when? etc etc


b8ed47 No.11012883

File: adfbd764e140f08⋯.png (43.54 KB, 747x686, 747:686, 1510918541411.png)

Duits is veel beter dan Nederlands.


30b0ce No.11012974

>>11012883

Ik vond Duits nogal een kuttaal vanwege de "geslachten" van woorden. Ik weet dat Nederlands dat ook een soort van heeft met "de" en "het" maar in het Duits wordt er veel meer gebruik van gemaakt.


2eb15d No.11013071

>>11012974

Oud Nederlands maakte nog wel mooi gebruik van deze naamvallen. Maar om meteen te zeggen dat Duits een mooiere taal is >>11012883 mwah. Mooier dan modern Nederlands, zeker.


9284eb No.11014834

YouTube embed. Click thumbnail to play.


30b0ce No.11014860

>>11013071

Als je met modern Nederlands de taal bedoelt die mensen tegenwoordig op straat spreken dan ben ik het met je eens maar dat valt over veel talen te zeggen tegenwoordig. Ik vind het vooral irritant dat mensen het nodig vinden om in elke zin die ze uitspreken een Engels woord toe te voegen in plaats van de Nederlandse variant te gebruiken.

>>11014834

Ik begin me af te vragen of de eigenaar van het restaurant dit niet heeft opgezet als publiciteitsstunt. In de VS is het ook gebruikelijk dat Joden een swastika tekenen op hun eigen gebouwen voor aandacht en geld.


9284eb No.11014925

>>11014860

eeuwig slachtoffer Israël


30b0ce No.11017525

https://www.nu.nl/media/5041751/nederlandse-media-misleid-russische-nepaccounts-twitter.html

Ik merk dat er steeds meer artikels zijn op nu.nl over "Russische inmenging" op de Nederlandse media maar ze laten nooit zien over welke acounts het gaat en waar het bewijs is dat de gebruikers uit Rusland komen.


2eb15d No.11017593

>>11014860

Ja, die overhand aan Engelse woorden kunnen mij ook gestolen worden. En dat ze het dan tevens op de meest Nederlandse manier uitspreken. Het is achterlijk.

Over die joodse winkeleigenaar, vind niemand het verdacht dat er meteen die avond een paar ministers (SGP?) komen eten, want zielig, en dit je op radio 1 verteld wordt? radio 1 tegenwoordig alleen maar interviews met allochtonen en anne fleur dekker


37f793 No.11017614

File: 4a7afa08e5f51f6⋯.png (35.61 KB, 1700x389, 1700:389, NAM.png)

I'd like to know what /nederpol/ thinks about NAM.


30b0ce No.11017718

>>11017593

Ik weet dat ik dit al gepost heb maar ik heb een erg sterk vermoeden dat de eigenaar dit zelf heeft gepland voor aandacht in de hoop dat hij klanten krijgt uit medelijden. Gebruik maken van de naïviteit van gehersenspoelde niet-joden is de enige manier waarop zij geld kunnen verdienen.

De rechtse, christelijke partijen zoals de SGP geven helaas meer om joden dan om christenen zoals gebruikelijk is voor politici in het westen die volgens de bijbel willen regeren. Voor links is het moslims eerst, dan pas blanken en voor christelijk rechts is het joden eerst, dan pas (christelijke) blanken. Geen enkele partij wilt hun eigen volk beschermen.


2eb15d No.11017809

>>11017718

Heb een klein fragment uit een interview van die man gehoord. Drie keer raden wiens schuld dit allemaal was. curse incoming

Maar inderdaad, de politiek hier geeft vrijwel niet meer om ons. Straks kunnen we vast en zeker ook nog worden gepakt voor het plaatsen van rechts(extremistische kikker) plaatjes.

Maar ja, wat moeten we anders?


30b0ce No.11018290

>>11017809

Omdat Nederland een klein land is wat vaak met de internationale stroming mee gaat en waar de meningen van haar bewoners vaak worden beïnvloed door datgene wat er speelt in het buitenland, voornamelijk de VS (zie dit hele transgender gebeuren bijvoorbeeld) denk ik dat er pas iets gaat veranderen in de Nederlandse politiek zodra er echt iets verandert in de politiek van een veel groter en machtiger land zoals (alweer) de VS.


d05cd6 No.11018946

File: 6781041fb0a0599⋯.png (190.46 KB, 737x356, 737:356, polweergelijk.png)

File: 0af573d5354035c⋯.png (477.6 KB, 748x807, 748:807, 100%Nederlands.png)

File: b1d8fa7a7657e13⋯.jpeg (243.7 KB, 1580x2292, 395:573, WegDieStandbeelden.jpeg)

Joden zijn echt een waardevolle toevoeging. Zowel in de jaren '70 (afbeelding 1 en 2) als nu (afbeelding 3).

Eerste voorbeeld kwam ik tegen op zoek naar wat info over het immigratie debat.

Van zweden is het ondertussen duidelijk waar ze de huidige bruine soep aan te danken hebben, inclusief namen van de aanstichters.

Van nederland weet ik die info niet. Is iemand er een keer goed ingedoken? Het bekende verhaal is dat het in eerste instantie vanuit de werkgevers kwam, want goedkope arbeid. Strikt genomen klopt dit natuurlijk, maar we weten ook dat de echte instroom pas op gang is gekomen toen het niks meer met gastarbeiders te maken had.

Heeft iemand een overzicht van de spelers in dat debat? Of moet ik zelf mijn autisme even focussen.

Over de derde foto, die charmante dame had deze week een ingezonden stuk in de kutkrant over, jawel, onze foute standbeelden.


3a674d No.11018957

>>10951033

Opkankeren
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1917 / asmr / gfd / hentai / hikki / lovelive / sw / webmcams ]