[ / / / / / / / / / ] [ dir / ameta / asmr / egy / fur / htg / hypno / polk / v9k ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


Dear Fat Kimmy, there's a French Banker married to a grandma who's plotting to replace you with Yeong Ten

YouTube embed. Click thumbnail to play.

0eca76 No.9722505

Information om 1 Maj

https://www.nordfront.se/arets-forsta-maj-demonstration-falun-folkgemenskapens-tecken.smr

http://www.friatider.se/videon-som-avsl-jar-fridolins-hyckleri-rappar-om-fri-asyl

De senaste dagarna har Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin skruvat upp en hård ton mot illegala invandrare. Fridolin har bland annat sagt att illegala "ska bort" från Sverige, placeras i förvar eller förses med fotboja. Men för två år sedan lät det mycket annorlunda, då rappade han för "fri asyl" och att "ingen människa är illegala".

http://www.friatider.se/tre-kvinnor-brutalt-r-nade-i-g-teborg

Under natten mot lördagen rånades tre olika kvinnor vid tre olika tillfällen i Göteborg. Två av kvinnorna rånades under pistol- och knivhot i Majorna inom loppet av fem minuter, troligen av samma gärningsmän.

http://www.friatider.se/50-procent-av-asyls-kande-uppger-olika-identiteter

Upp emot 50 procent av de som söker asyl i Sverige registrerar olika personuppgifter hos myndigheter, rapporterar TV4 Nyheterna. Detta görs bland annat för att maximalt utnyttja det svenska bidragssystemet.

http://www.friatider.se/uzbekistans-utrikesminister-vi-varnade-sverige-f-r-rakhmat-akilov

Sverige varnades för den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov innan terrordådet i Stockholm förra fredagen. Det säger Uzbekistans utrikesminister Abdulaziz Kamilov enligt nyhetsbyrån Reuters. Han bekräftar också att Akilov var en aktiv muslimsk terrorist som försökt resa till IS i Syrien och uppmanat andra att ansluta sig till terrorsekten.

https://www.nordfront.se/vilt-slagsmal-nar-ensamkommande-skulle-ha-fotbollsturnering.smr

Under långfredagen anordnades en fotbollsturnering i Eddahallen i Skellefteå. Vid något skede utbröt bråk där både publik och spelare var inblandade. Polis tillkallades och nu är flera personer misstänkta för misshandel.

https://www.nordfront.se/ny-forskning-visar-att-spadbarn-ar-rasister.smr

Två nya studier visar att människan redan vid sex månaders ålder uppvisar partiskhet till förmån för medlemmar av sin egen ras och mot medlemmar av andra raser.

0eca76 No.9722571

File: 9c69d1fd26cfebe⋯.webm (7.19 MB, 480x360, 4:3, 9c69d1fd26cfebedb77727d7e….webm)

>>9722505

BREVA TILLS DEN LEVA


0eca76 No.9722579

File: 3abf40a945ff117⋯.jpg (37.17 KB, 403x403, 1:1, 90d73a7e1689e12debf491afd6….jpg)


0eca76 No.9722588

File: c81b11e298b48e5⋯.webm (1.06 MB, 640x360, 16:9, Skön lirare.webm)


0eca76 No.9722590

File: 9e21f6cb64ac849⋯.gif (75.96 KB, 640x360, 16:9, 0d0854536f4056726fe9ce587c….gif)


0eca76 No.9722592

File: df3ed8e6b516748⋯.jpg (4.02 MB, 2560x1443, 2560:1443, 816a6_lwjooto.jpg)

Breva för Svea.


0eca76 No.9722593

File: 01d05ba7baab32d⋯.png (1.32 MB, 1300x867, 1300:867, 1cb757ad510cf932f6cc48e2e8….png)


0eca76 No.9722609

File: 3288708157d4d07⋯.png (55.24 KB, 799x1535, 799:1535, 5dd3ee7f42957206dbdf5b19ee….png)

VITMAKT NEGERSLAKT


0eca76 No.9722614

File: 3c819faff58a570⋯.png (24.6 KB, 1200x900, 4:3, 3c819faff58a5706868e3867c6….png)


0eca76 No.9722624

File: 44d62e508ff209a⋯.jpg (33.7 KB, 315x391, 315:391, 6c62da81246c1494e6755d8f45….jpg)


0eca76 No.9722631

File: a2ad8bba49489ec⋯.jpg (54.9 KB, 315x534, 105:178, 06ca657581a32f91286a7ac668….jpg)


0eca76 No.9722650

File: f9357f072dc66b0⋯.gif (4.94 MB, 533x300, 533:300, f9357f072dc66b07046b58346d….gif)


0eca76 No.9722683

File: 8f13a080ce741b8⋯.webm (6.91 MB, 1280x720, 16:9, liten knuff.webm)


0eca76 No.9722705

File: ce3d92556082056⋯.jpg (120.02 KB, 814x294, 407:147, HeRaK snart.jpg)


0eca76 No.9722728

>>9722588

Fan vilken jävla skön kille.


0eca76 No.9722735

File: 6f42bd884567e77⋯.gif (6.72 KB, 175x185, 35:37, g1217_schleswigholstein.gif)

Have a bump


0eca76 No.9722749

File: 9a16a52c3b17405⋯.webm (624.89 KB, 472x436, 118:109, 9a16a52c3b17405bac3c29e58….webm)


0eca76 No.9722753

File: ff99c6b447f8328⋯.jpg (48.96 KB, 700x686, 50:49, ff99c6b447f832839db930bf13….jpg)

To our finnish friends.


0eca76 No.9722770

File: 38f5302def8fb1b⋯.png (7.5 KB, 231x218, 231:218, index.png)

>>9722749

You betcha


0eca76 No.9722793

>>9722753

I love you too guys.


0eca76 No.9722800

Reminder to sign this petition to try and stop the the finnish government from banning the nordic resistance movement.

https://www.ipetitions.com/petition/Campaign-for-Freedom-of-speech


0eca76 No.9722835

>>9722800

It's in a different website now?


0eca76 No.9722859

>>9722753

Redan undertecknad.

>>9722835

Yeah, change.org banned the previous one, because it's a raaaaciiiist organization.


0eca76 No.9722865

>>9722835

Change.org shut down the last petition because "hate speech".


0eca76 No.9722874

>>9722859

>>9722865

It was owned by Soros anyway.


0eca76 No.9723262

File: 1d1c26b52bbf16e⋯.jpg (33.5 KB, 480x480, 1:1, 1d1c26b52bbf16eb73f33795a1….jpg)

File: 18e6527ff4c1091⋯.png (348.64 KB, 446x787, 446:787, 6fc5a9aad5ca5d1b2d8a960231….png)

Miljöpartiet långt utanför riksdagen i Sifo

http://www.friatider.se/milj-partiet-l-ngt-utanf-r-riksdagen-i-sifo

>Kontroversiella Miljöpartiet hamnar för första gången på 15 år under riksdagsspärren i en mätning från Sifo, rapporterar TT sent på påskafton.

>Miljöpartiet får 3,2 procent av väljarstödet vilket är en statistiskt säkerställd minskning med 1,3 procentenheter. Gränsen för att få sitta i Sveriges riksdag är 4 procent.

>Hälften av mätningen gjordes före terrordådet i Stockholm och andra hälften veckan efter.

>Efter händelsen har språkröret Gustav Fridolin bland annat vänt sig till media och lovat att partiet vill sätta fotboja på illegala invandrare, för att inte "misstänkliggöra en hel grupp".


0eca76 No.9726241

File: 42263d80133ec1e⋯.jpg (143.2 KB, 1920x1080, 16:9, 42263d80133ec1e6f2db6f4265….jpg)


0eca76 No.9727063

>>9723262

Vad kul att internera är ett helt främmande begrepp för dessa stolpskott.

Men vem lurar jag, de vill förstöra sverige så det är inte så konstigt att de vägrar göra riktiga åtgärder.


0eca76 No.9727777

http://www.friatider.se/inflationstakten-nnu-l-g

Inflationstakten enligt konsumentprisindex sjönk till 1,3 procent i mars från 1,8 procent i februari. Det bäddar för fortsatt låga räntor och prisfest på den svenska bostadsmarknaden.

>Konsumentprisindex (KPI) var i genomsnitt oförändrat från februari 2017 till mars 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,5 procent.

>Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (3,3 procent) med 0,2 procentenheter. Högre kostnader för äldreomsorg (8,3 procent) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.

>Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 1,5 procent i mars 2017 och 2,0 procent i februari 2017.

>Riksbanken skriver på sin hemsida att myndighetens mål är en inflation på 2 procent.

>Kostnaderna för bostäder, som många svenskar lägger stora delar av sina inkomster på, ingår inte i KPI.

Jag är inte så bra på ekonomi, men jag gissar på att detta är något negativt.

Ska bli väldigt mycket tjo och tjim när bubblan spricker.


0eca76 No.9728012

>>9727777

Inflationstakten är den takt som godsens kostnad ökar med, så jag skulle anta att det har någonting med omloppet av pengar att göra, och därmed bankerna.

Hoppas skiten kraschar, efter att jag skaffat mig min Browning BAR Match, och 10 20-skotts magasin.


0eca76 No.9728031

>>9728012

>10 20-skotts magasin.

Ta det lugnt nu, du kan ha så roligt att du råkar göra dig illa.


0eca76 No.9728070

>>9728031

Fan anon, om ett år så kommer vi inte kunna köpa magasin eller vapen som kan acceptera magasin som tar mer än 10 patroner, sätt fart för i helvete, och jag vill ha tillräckligt med magasin för att inte behöva oroa mig om ett går sönder.


0eca76 No.9728154

File: df168a71c5dff82⋯.jpg (Spoiler Image, 124.12 KB, 800x600, 4:3, modification.jpg)

>>9728012

Kom ihåg att investera i en sådan här olaglig full-automodifikation också.


0eca76 No.9728607

>>9728012

>godsens

Hur sönderangliserad kan man vara?

Var finns det 20-skottare till BAR? Alla vapen som tar bra och billiga magasin med hög kapacitet är ju redan förbjudna just av den anledningen. Enda undantaget är de som har licens på ruger mini från tiden före breivik.

Sista alternativet är väl att skaffa en 3D-skrivare.


0eca76 No.9729059

Nu när erdogan har blivit diktator så kan vi väl skicka hem turkarna nu?


0eca76 No.9729063

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kan säga medans vi ändå talar om bössor att den där gängadaptern jag skrev hade fastnat i tullen förra tråden som gör att man kan montera oljefilter på saker med vanlig mynningsbroms- och ljuddämpargängning gick igenom och kom fram.

Himla skönt för en sådan som jag som behöver se till att ingenting spiller när jag brukar lösningsmedel och vapenolja.


0eca76 No.9729084

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/skottlossning-mellan-lastbilsf-rare-i-malm

Malmöfotografen Freddy Mardell hamnade mitt i en skottlossning mellan lastbilschaufförer när han var ute och fotograferade i Malmö. Det berättar han själv i en intervju med Granskning Sverige på fredagen.

>Freddy Mardell säger till Granskning Sverige att han hamnade mitt i ett storbråk mellan chaufförer från östra Europa som lever under vedervärdiga förhållanden i Sverige.

>En av männen ska ha gått ur bilen med ett gevär och ropat åt en annan förare att han ska skjuta, och därefter avlossat ett skott varpå han sprang fram och slog den andre föraren med gevärskolven.

>När duon fick syn på Freddy Mardell och förstod att han tog bilder fick han fly från platsen.

>– Jag fick kasta mig på cykeln och sticka därifrån, säger han till Granskning Sverige.

Vem behöver Mad Max när det finns malmö.


0eca76 No.9729119

>>9729063

Kul att höra, anon. Har du någon bra plats ute i skogen där du kan rengöra pipan?

>>9729084

Pinsamt för fotografen och fria tider när det så uppenbart är ett luftgevär.


0eca76 No.9729140

>>9729119

Luftgevär är superdödliga. De använder luften som ammunition och det finns oändligt med luft så de kan fortsätta döda 6 miljarder bäbisar i oändlighet :^)


0eca76 No.9729333

Var de tvungna att ha en kvinna tjatandes i videon? Kvinnor skall fan inte vara med i politik. Ut med skiten. Allt gick åt helvete sedan de fick rösträtt.


0eca76 No.9729415

>>9729333

>Allt gick åt helvete sedan de fick rösträtt.

Sanningens trippleter.


0eca76 No.9729460

>>9722505

Vad pratar man här om? Norden? NMR? Sverige?


0eca76 No.9729508

>>9729460

Allt som kan tänkas röra norden.


0eca76 No.9729623

>>9722609

your snownigger memes are kinda low energy m8


0eca76 No.9729661

>>9729623

If you meant that one image specifically, you won't get the reference unless you're Swedish.


0eca76 No.9730067

>>9728607

>Hur sönderangliserad kan man vara?

Hur sönderhanrejad kan en torbög vara?

>Var finns det 20-skottare till BAR?

http://fksport.se/sv/fabrikat/browning/magasin-browning-bar-match-308w

>Alla vapen som tar bra och billiga magasin med hög kapacitet är ju redan förbjudna

Billigt är det inte, men det går fortfarande, fram tills andra halvåret 2018.

>>9729460

Allt som har med Sverige eller norden att göra, fast mest Sverige.


0eca76 No.9731883

>>9729119

Jajjemen, det var inga som helst problem. Riktigt praktiskt måste jag säga.


0eca76 No.9735906

http://www.friatider.se/tjeckien-fick-nog-efter-tolv-invandrare-slopar-eu-asyl-helt

Ingen höjdare direkt. Så kan man beskriva den tjeckiska regeringens erfarenhet av att pröva på invandring från tredje världen efter att EU beslutade om tvingande kvoter förra året. Nu säger inrikesminister Milan Chovanec att landet ska stoppa asylinvandringen helt – och betala de böter som EU kan tänkas straffa dem med i höst.

>Hellre svindyra böter än invandring från tredje världen. Så kan man sammanfatta den tjeckiska regeringens slutsats efter att ha testat att ta emot tolv av de 1.600 asylsökare som EU tycker att landet ska ta emot.

>Nu nöjer man sig med tolv invandrare och kommer inte att ta emot några fler, om inrikesminister Milan Chovanec får bestämma.

>– När vi steg för steg har kontrollerat de återstående asylsökarna så har jag kommit fram till att vi inte har möjlighet att släppa in någon mer av dem, säger Chovanec enligt RT.

>Förblir europeiskt

>EU kan stämma Tjeckien i september om inte landet följer unionens beslut att alla EU-länder ska bli mångkulturella genom "kvoter" av asylinvandrare från tredje världen. Ungern och Polen följer samma linje och riskerar också åtgärder från EU. Samtidigt har länderna tydligt deklarerat att de även fortsättningsvis vill vara europeiska nationalstater och inte moderna mångkulturer enligt västeuropeisk modell.

>EU-kommissionen vill debitera böter på 2,5 miljoner kronor per tredje världen-invandrare som nekas uppehållstillstånd. En billing peng jämfört med vad en invandrare från tredje världen kostar i exempelvis Sverige, men Ungern dömde ut beloppet som "oacceptabelt".

>Målet: Noll invandrare

>Tjeckiens vice premiärminister Minister Andrej Babis är av en liknande uppfattning och vill inte ha några tredje världen-invandrare i landet alls, efter att ha studerat vad som hänt i Tyskland, Frankrike och Sverige.

>"Efter vad som hänt med Europa kan jag säga klart att jag inte vill se en enda asylsökare i Tjeckien, inte ens tillfälligt", skrev han på Expres.cz förra året.

>Landets president Milos Zeman beskriver å sin sida massinvandringen från tredje världen som en "organiserad invasion" och vänder sig också kraftigt emot EU:s asylkvoter.

EU tappar fäste varje dag.


0eca76 No.9736282

40.000 äldre lider av undernäring

http://www.friatider.se/40000-ldre-lider-av-undern-ring

>40.000 äldre som vårdas inom äldreomsorgen i Sverige lider av undernäring. Det visar statistik från Socialstyrelsen, rapporterar Svenska Dagbladet.

>15,6 procent, eller närmare 40.000 av de 253.000 över 65 år i Sverige som har hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende är undernärda.

>– Det är så onödigt och så skamligt att vi har så många gamla människor i Sverige som inte får i sig den mat och näring de behöver, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, till SvD och påpekar att undernärda människor har fyra gånger ökad risk att dö.

>I en del kommuner är siffran så hög som 25 procent. Dessutom ligger 117 500 (46,4%) äldre i riskzonen för att bli undernärda.

>Äldreminister Åsa Regner (S) säger till SvD att det är "förfärande siffror" att så många lider av matbrist. Hon hoppas att regeringens satsning på mer personal inom äldreomsorgen ska lösa problemet. Dessutom kommer kommunerna anställa fler dietister, vilket ministern menar också ska leda till bättre näringsintag för de äldre.

Detta är vad som händer när vi inte importerar tillräckligt med välfärdsräddare.


0eca76 No.9736332

>>9736282

De är jävligt duktiga på att konstatera saker dessa jävla mähän.

Å ena sidan så är det väl detta som gamlingarna har röstat för.


0eca76 No.9736465

https://www.nordfront.se/falu-kommun-tar-avstand-fran-svensk-grundlag.smr

Kommunfullmäktige i Falun menar i ett uttalande att mötesfriheten borde dras in för regimkritiker. Samtliga partier ställer sig bakom uttalandet.

>Kommunfullmäktige i Falun tar i ett uttalande avstånd från både det folkgemenskapsbudskap som Nordiska motståndsrörelsen tänker föra fram i Falun och svensk grundlag i sig. Som slagträ mot grundlagen använder man sig av FN:s ”mänksliga rättigheter”.

>Det var i tisdags som frågan om ett uttalande mot Motståndsrörelsen antogs i Falu kommunfullmäktige efter ett förslag från Patrik Liljeglöd (V), som tidigare uppgett att han betraktar Motståndsrörelsens politiska möte som en ”provokationsdemonstration”. Efter Liljeglöds förslag samlade fullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S) alla gruppledare till en diskussion, varefter förslaget om ett gemensamt uttalande mot mötesfriheten mottogs med ”ett rungande ja” enligt Dalademokraten.

>I uttalandet säger politikerna att ”nazism är inte välkommet i vårt Falun” eftersom dess ”grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat”.

>Detta anmärkningsvärda uttalande togs upp under gårdagens avsnitt av Radio Nordfront. Flera har tolkat uttalandet som ett försök att i vart fall på sikt inskränka mötesfriheten för dem som vill stoppa folkmordet på svenskar genom påtvingad mångkultur och etnisk undanrängning.

>Uttalandet ses även som allvarligt med tanke på att ledarskribenten för Dalademokraten, Göran Greider, nyligen uppmanat till att inskränka demonstrationsfriheten för Nordiska motståndsrörelsen.

>Vad Faluns politiker egentligen menar med den luddiga formuleringen vidareutvecklas inte i uttalandet. Enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter får ingen åtskillnad i rättigheter och friheter göras i avseende politisk uppfattning eller nationellt ursprung. Svenskar som vill demonstrera för en viss typ av politisk uppfattning ska alltså ha rätt att göra det även enligt FN.

>Än viktigare än denna konvention är den egna svenska grundlagen. Där framgår bland annat att medborgarna är lika inför lagen och att yttrandefrihetsgrundlagen gäller även för regimkritiker. Om mötesfriheten står bland annat följande:

>24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

>Enligt uttalandet tar kommunfullmäktige även avstånd från ”det budskap som Motståndsrörelsen planerar att framföra”. Motståndsrörelsen planerar att framföra ett budskap om folkgemenskap, vilket vi alltså kan förmoda att Faluns politiker inte ställer sig bakom.

>Folkgemenskapstanken var en grundstomme i vad som kom att kallas för ‘folkhemmet” vars idéer hämtades både från både det nationalsocialistiska Tyskland och av den svenske nationalsocialisten Rudolf Kjellén. Socialdemokraternas försvarsminister Peter Hultqvist, som ska tala mot Motståndsrörelsen under första maj, har likt sin partikollega Anna Strindberg tagit avstånd från folkhemsbygget och istället torgfört budskapet om att ”Sveriges välfärd är till för alla”.

>Se uttalandet i sin helhet nedan:

>”Falu kommun tar bestämt avstånd från det budskap som Nordiska motståndsrörelsen planerar att framföra vid sin demonstration på Stora torget 1 maj 2017.

>Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation vars grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat.

>Med detta uttalande vill vi bestämt ge följande budskap: Nazism är inte välkommet i vårt Falun.”

Visst är det jobbigt då folk tycker "fel".


0eca76 No.9736539

>>9736332

Precis, de är huvudansvariga till att Sverige ser ut som det gör. De levde dessutom majoriteten av sina liv under Sveriges guldålder och har bostäder för miljoner som de köpt när det fortfarande gick att köpa en bostad utan att amortera i 50 år. Majoriteten av gamlingarna kan dra åt helvete.


0eca76 No.9736560

File: f576a86e796641a⋯.jpg (179.34 KB, 507x1028, 507:1028, jjjjjj.jpg)

Vänstermänniskor mer positiva efter terrordådet

http://www.friatider.se/v-nsterm-nniskor-mer-positiva-efter-terrord-det

>Terrorattacken i Stockholm, där bland andra en 11-årig brutalt kördes ihjäl av en utländsk muslimsk terrorist, ska ha gjort svenskarna mer positiva till framtiden. Särskilt vänstermänniskor är gladare. Det kan man läsa om en Sifo-undersökning på SVT Nyheter.

>"Fler svenskar positiva till landets utveckling" skriver SVT som rubrik ovanför en bild av blommar från Drottninggatan, där en misstänkt IS-sympatisör den 7 april körde ihjäl fyra och skadade ett 15-tal.

>Sifo har frågat 1000 personer i Sverige om landet är på rätt eller fel väg.

>När undersökningen gjordes före terrorattacken i Stockholm svarade 43 procent att Sverige är på väg åt fel håll medan 32 procent var positiva. Efter terrordådet är 41 procent fortfarande negativa medan 37 procent nu säger att landet är på väg åt rätt håll. 22 procent är osäkra.

>– På lång sikt har folk blivit allt mer positiva till vilken riktning Sverige tagit. Men det är fortfarande så att fler svarar att Sverige valt fel riktning, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo, som undersökt svenskarnas inställning till framtiden sedan hösten 2015, till SVT.

>Enligt Sifo är det framför allt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare som fått en mer positiv attityd efter terrordådet. I dessa grupper är det särskilt kvinnor som blivit "mer positiva till utvecklingen i samband med terrorattacken på Drottninggatan", skriver SVT.

>Detta sägs bero på att myndigheterna hanterade händelsen så snabbt och effektivt som de gjorde, något som ska visa att Sverige fungerar.

>Men i sociala medier driver folk med undersökningen.


0eca76 No.9736785

>>9736560

> I dessa grupper är det särskilt kvinnor som blivit "mer positiva till utvecklingen i samband med terrorattacken på Drottninggatan", skriver SVT.

Nämen oj vad otippat.


0eca76 No.9736993

>>9736560

Det handlar om social signalering. Nu när diverse pack begått ett terrordåd så blir de mål för ilska. Då har dessa "godhjärtade" människor chansen att storma in och överösa invadörerna med kärlek. De tror att detta visar hur bra människor dom är. Bara slöseri med till att försöka övertyga dom om annat. Dock verkar vanligt folk nycktra till. Jag tror fler än någonsin pratar om revolution. Tiden är lagom för att patrullera gatorna på natten + lite annat ofog.

En revolution i nuläget är det inte dags för, eftersom det inte ännu finns någon stark gruppering som folk skulle våga gå med i.


0eca76 No.9739984

File: a88182c2dacb834⋯.jpg (58.75 KB, 640x669, 640:669, Sure thing buddy2.jpg)

Wallström: Ett bakslag för Erdogan

http://www.friatider.se/wallstr-m-ett-bakslag-f-r-erdogan

>Folkomröstningen i Turkiet var ett bakslag för landets president Recep Tayyip Erdogan. Det menar Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S), trots att ja-sidan vann omröstningen.

Feministisk logik, när du vinner så lider du bakslag, och terrorattentat är ett tecken på social framgång och är en anledning för förnyat hopp i landets utveckling och framtid.


0eca76 No.9740274

>>9739984

>att bli diktator är ett bakslag

Alltså, för det efterblivna folket visserligen, men hur fan får hon ihop det i huvudet att han ska ha det dåligt efter detta?


0eca76 No.9742946

File: 3d6a3f31b5caeba⋯.jpg (143.92 KB, 511x1075, 511:1075, sanningsministeriet.jpg)

Andersson: Kostnaderna för invandringen har skenat iväg

http://www.friatider.se/oppositionen-kritisk-till-fler-bidrag-och-hojda-skatter

>Det går bra för Sverige, hävdade regeringen när vår­propositionen presenterades idag. Den borgerliga oppositionen är inte lika optimistisk utan kritiserar regeringen för bland annat höjda skatter.

>– För fjärde gången bestämmer sig nu regeringen för att höja skatten för barnmorskor, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesman Mats Persson.

>Under tisdagen presenterades regeringens vårproposition. Finansminister Magdalena Andersson (S) berättade vid en presskonferens på morgonen att regeringens uppfattning om ekonomin är att den går åt rätt håll.

>Regeringen räknar med tillväxt och minskande arbetslöshet de kommande åren. Ordning och reda har enligt regeringen skapats i de statliga finanserna, inte minst genom att få kontroll på kostnaderna för invandringen från tredje världen.

>– Vi har skapat kostnads­kontroll i flera av de system som har rusat iväg där kostnaderna skenade iväg. Det handlar inte minst om migrations­området, där vi vidtagit flertalet åtgärder, men också sjuk­försäkringen, sade Andersson inför det församlade pressuppbådet.

>– Vi trodde när jag stod här för ett år sedan att vi skulle behöva låna till flykting­situationen med så många asylsökande som kom förrförra hösten, men nu visar siffror att så har det inte blivit. Vi har haft överskott i Sverige, både 2015 och 2016 men också de kommande åren. Vi har alltså inte lånat till flyktingkrisen, istället har statsskulden minskat de här åren, fortsatte hon.

>De borgerliga partierna håller visserligen med om att det går bra för Sverige, men är kritiska till de skatte­höjningar som regeringen gör.

>– För fjärde gången bestämmer sig nu regeringen för att höja skatten för barnmorskor, sade Liberalernas ekonomisk-politiske talesman Mats Persson vid en pressträff vid tiotiden.

>Moderaternas dito Ulf Kristersson talade vid en pressträff halv elva om ett Europa som upplever en orolig och turbulent tid och tog bland annat upp presidentvalet i Frankrike där Nationella frontens Marine Le Pen fått stort stöd i opinions­mätningarna.

>– Så stor osäkerhet har vi inte haft sedan Berlinmurens fall. Den gången var dock osäkerheten optimistisk, idag är den i allt väsentligt pessimistisk, sade han.

Därefter talade Kristersson om de starka finanserna som ett resultat av de skatte­sänkningar som den borgerliga regeringen gjorde under sin tid vid makten.

>– Vi gjorde bidrags- och skatte­reformer under alliansåren som gör att fler människor jobbar i svensk ekonomi än i nästan alla jämförbara ekonomier, sade han.

>M varnar för invandrings­effekter

>Ulf Kristersson är även kritisk till att regeringen räknar med lägre arbetslöshet än såväl Ekonomi­styrningsverket som Konjunktur­institutet gör de kommande åren.

>– Regeringens prognoser, jämfört med KI:s och ESV, är väsentligt mer optimistiska, sade han.

>Han varnade även för invandrings­effekter, bland annat att en dålig BNP-tillväxt döljs av att Sverige tar emot så många invandrare.

>– Vi har en snabb befolknings­tillväxt, många människor skapar högre BNP, men utslaget på antalet människor i Sverige har vi fortsatta problem, sade han.

>– Vi har en syssel­sättnings­grad som tvärtom sjunker när fler nyanlända kommer ut på arbets­marknaden. Vi har ett arbetskrafts­deltagande som också sjunker i en kombination mellan regeringens aktiva politik och att fler människor finns i Sverige som inte deltar i arbetskraften överhuvudtaget.

>Moderaternas ekonomisk-politiske talesman varnade dessutom för hundra­tusentals invandrare som kommit till Sverige de senaste åren och som riskerar att bli permanent bidrags­beroende.

>– Vi pratar alltså inte om ett litet fåtal antal personer, sade han och trodde inte att regeringen kommer lyckas skapa jobb åt alla invandrare.

>Varnar för skattehöjningar

>Enligt Moderaternas beräkningar höjer regeringen skatter med sammanlagt 64 miljarder kronor, medan man sänker andra skatter med en tiondel av det beloppet.

>– För varje krona som de underlättar för anställning och företagande så tar de tio kronor därifrån, sade Kristersson.

>De borgerliga partierna oroas även av att höjda skatter kommer minska intresset för att studera vidare på högskola.

>– Två tredjedelar av Sveriges ingenjörer får nu höjd inkomstskatt, konstaterade Ulf Kristersson.


0eca76 No.9742987

File: 6061e22d56c747d⋯.gif (3.14 MB, 600x338, 300:169, 1442396759933.gif)

>>9742946

Tagga kollaps.


0eca76 No.9742988

Har vi andra här som kommer infinna sig i Falun första maj?


0eca76 No.9743142

>>9742988

För min del är det lite oklart om jag kan genomföra det, men det är inget som är hugget i sten så at säga.


0eca76 No.9746818

Fan va tråkigt allt ska vara, kan inte repets dag bara komma någon jävla gång?


0eca76 No.9746938

>>9746818

Du ska inte tro det blir repets dag ifall inte nån sätter fart


0eca76 No.9752492

File: b4f87b13dadd841⋯.png (57.86 KB, 898x628, 449:314, 1443464814729.png)

https://www.nordfront.se/finska-myndigheter-vill-andra-grundlagen-att-overvaka-misstankta-extremister.smr

Finska Skyddspolisen (Skypo) vill ha större befogenheter för att bekämpa terrorism och övrig ”våldsam radikalisering” genom övervakning av kommunikation.

>Skyddspolisen vill, i samarbete med andra myndigheter, förebygga och avslöja verksamhet som bland annat har att göra med terrorism, olaglig underrättelseverksamhet, spridning av massförstörelsevapen, ”extremiströrelser”, organiserad brottslighet och annan ”våldsam radikalisering”.

>En arbetsgrupp föreslår att myndigheterna ska kunna bryta det som förut har kallats för brevhemligheten, och nuförtiden heter hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden.

>Redan den förra regeringen utredde ny lagstiftning som involverade bland annat Justitieministeriet, Försvarsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunikationsministeriet.

>Grundlagen måste ändras

>Alla har idag rätt till tryggad privat kommunikation enligt grundlagen. Den nya lagstiftningen skulle alltså innebära att också grundlagen måste ändras.

>Vanligtvis kräver en ändring av grundlagen ett godkännande av två på varandra följande riksdagar med val emellan, men regeringen vill nu snabba på processen. Det förutsätter dock att ärendet förklaras brådskande av över 80 procent (5/6) av riksdagsledamöterna, varefter en ändring i grundlagen kan godkännas med 2/3 av de angivna rösterna.

>Den nya lagen skulle kunna träda i kraft år 2020 om den godkänns av riksdagen.

>Om lagpaketet godkänns får Skyddspolisen och Försvarsmakten större möjligheter att läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik även utanför Finlands gränser. Det kan handla till exempel om finländare som är i kontakt med ”radikaliserade personer” utomlands.

>Hittills har myndigheterna haft rätt att övervaka kommunikation vid utredning av allvarliga brott, men nu föreslås det bli tillåtet även vid förebyggande av mindre allvarliga brott. Det räcker alltså med att någon misstänks planera ett mindre brott för att denne ska kunna övervakas.

>Förslagen motiveras bland annat med att en del europeiska länder har förändrat sin lagstiftning om förtrolig kommunikation och gett myndigheterna större befogenheter att övervaka privatpersoner.

>Inrikesminister Paula Risikko (Samlingspartiet) vill så snabbt som möjligt uppdatera lagstiftningen. Hon säger att Finlands nuvarande lagstiftning inte ger polisen tillräckliga verktyg att bekämpa terrorism. Risikko har även tidigare förespråkat ökad övervakning. Efter dödsfallet i Helsingfors ifjol som kopplades samman med Nordiska motståndsrörelsen menade hon att nätpolisen borde få större resurser för att bland annat övervaka och förbereda sig för Motståndsrörelsens i sig helt lagliga politiska sammankomster. Hon ville då även att ”lagligheten” i Motståndsrörelsens verksamhet skulle granskas.

>Kritik mot förslaget

>I beredningen av lagändringen för ökad övervakning har flera olika instanser och experter hörts, bland annat Martin Scheinin, som är professor i internationell rätt. Han tycker att vanliga medborgare har anledning att vara oroliga om myndigheterna kan få tillgång till privat kommunikation.

>Enligt Scheinin gör en grundlagsändring det enkelt för en regering med majoritet i riksdagen att driva igenom lagförslag som inskränker skyddet för privatlivet, bara genom att hänvisa till ”den nationella säkerheten”. Myndigheterna skulle få tillgång till både identifikationsuppgifter och innehåll, även om det inte finns misstankar om brott.

>— Dessutom finns risken för missbruk. Mänsklig nyfikenhet, svartsjuka och hämndbegär kan fresta poliser att gräva i meddelanden som rör oskyldiga mänskors privatliv, säger Scheinin.

>Martin Scheinin vill att regeringen lägger korten på bordet, och säger vilken typ av underrättelseverksamhet man vill förverkliga, och vem den ska gälla. Därefter kunde man se om grundlagen överhuvudtaget måste ändras för att uppnå målet.

>Arbetsgruppen som har förberett förslaget hävdar att de nya reglerna inte skulle tillåta någon massövervakning av datatrafik i stil med den som amerikanska underrättelsetjänsten NSA ägnat sig åt.

Kiitos Suomi


0eca76 No.9752523

File: 592e8a9f7193203⋯.jpg (31.09 KB, 620x409, 620:409, 97f7c98327fd421f4ee7819277….jpg)

File: ab08aeac99336d3⋯.gif (611.97 KB, 200x136, 25:17, 81a00a098cc0a5149f4a1d92d2….gif)

File: 04821cd7a5b94dc⋯.jpg (2.58 KB, 107x110, 107:110, 04821cd7a5b94dc3c62ab0fc8f….jpg)


0eca76 No.9752553

>>9752492

>>9752523

Åh fan. först så trodde jag att det var Sverige som vi talade om.

Är detta inte redan praxis i Sverige?


0eca76 No.9752595

>>9752553

Det är väl inte tillåtet, men det som ingen vet händer inte :^)


0eca76 No.9752628

>>9752553

Praxis i Sverige är att övervaka oss hemska dödsnazisthögerextremister.


0eca76 No.9752733

(((Bonnier))) ska tvinga bort Nya tider från Bokmässan

http://www.friatider.se/bonnier-ska-tvinga-bort-nya-tider-fr-n-bokm-ssan

>(((Bonnierförlagen))) har påbörjat "intensiva" påtryckningar mot arrangörerna för att stoppa tidningen Nya tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg i höst.

>När Nya tider, en bidrags­finansierad tidning som i (((media))) anklagas för att vara högerextrem, deltog vid Bokmässan förra året blev det (((kalabalik.))) Flera andra (((aktörer))) valde dessutom att bojkotta evenemanget på grund av tidningens medverkan.

>I år har (((Bonnier))) tagit på sig ansvaret för att förmå arrangörerna att porta Nya tider. (((Håkan Rudels))), vd för (((Bonnierförlagen))), uppger för (((Expressen))) att han för en "intensiv dialog" med mässledningen.

>– (((Vi))) har ju pratat med mässan länge om det här, senast förra veckan hade vi ett flera timmar långt möte med dem om detta, och vi har haft mängder med telefonsamtal med dem efter avslöjandet, säger Rudels till Expressen.

>Med "avslöjandet" syftar han på en artikel i vänsterextrema (((Expo))) om att Sanna Hill, som har kopplingar till Nya tider, har varit involverad i arbetet med en uppmärksammad film som visar hur ett kamerateam åker hem till (((Expressens))) chefredaktör (((Thomas Mattsson))). Besöket skedde efter att (((Mattsson))) själv skickat hem sina reportrar till privatpersoner som sedan hängts ut med namn och bild i (((tidningen))) på grund av sina politiska åsikter.

>(((Bonnierförlagen))) – som bland annat omfattar (((Albert Bonniers förlag))), (((Wahlström & Widstrand och Bokförlaget Forum))) – har inte uteslutit att bojkotta mässan ifall arrangörerna inte tillmötesgår kravet på att porta Nya tider, uppger Håkan Rudels.

>Sedan tidigare utövar även vänsterförlaget (((Natur och Kultur))) påtryckningar mot Bokmässan i syfte att stoppa Nya tiders medverkan.


0eca76 No.9752753

File: 2d80d7b54d7224e⋯.png (213.91 KB, 500x277, 500:277, Der Ewige.png)

File: 88deccc3780cd42⋯.mp4 (2.98 MB, 1920x1080, 16:9, Jew It.mp4)


0eca76 No.9752802

>>9752733

Hejsan hoppsan, här gick paranteserna på högvarv.


0eca76 No.9758021

File: 0c7dcd462f3ecdb⋯.jpeg (11.52 KB, 237x179, 237:179, 03d3122cf7553ecbef46f2bad….jpeg)

File: 00a8dbb3a3f3b4c⋯.jpg (318.46 KB, 1473x1025, 1473:1025, 00a8dbb3a3f3b4c7e6c825cd9b….jpg)

File: 88f60f85b455196⋯.jpg (508.41 KB, 2048x1536, 4:3, 24b0ac6635b7beef9a79c90901….jpg)

File: 8caddc75332c64c⋯.jpg (106.43 KB, 1799x970, 1799:970, 76e09d6a2f6d53af117e0c369d….jpg)

File: 279029cdfce8882⋯.gif (945.04 KB, 155x173, 155:173, 279029cdfce888259793838f08….gif)

GRATTIS HITLER!!!

4/20 128!!!

=555-88!!!


0eca76 No.9758456

File: 2ec03ac9698907a⋯.png (734.79 KB, 1291x886, 1291:886, 2ec03ac9698907a154b13a94d5….png)

>>9758021

Grattis farbror Adolf.


0eca76 No.9761829

http://www.friatider.se/usa-skickar-1500-soldater-till-gotland

USA kommer skicka 1.500 soldater till Gotland för att delta i en stor militärövning i höst, rapporterar DN på torsdagen. Övningen kommer efter att Sveriges riksdag förra året röstade igenom det så kallade värdlandsavtalet med Nato.

>De senaste dagarna har flera höga militärer besökt Gotland, däribland USA:s armégeneral David Perkins som ska ha inspekterat området ovanifrån med helikopter.

>Det är den svenska försvarsmaktsövningen Aurora som lockat dit honom. Övningen hålls i september och innefattar sammanlagt 19.000 deltagare från Sverige, USA och andra inbjudna länder.

>– Gotlands läge och den säkerhet som svensk militär förser ön med är extremt viktigt, inte bara för Sverige utan även för den här delen av världen, säger David Perkins till DN och bekräftar att USA kommer medverka under Aurora-övningen med armé- och marinstridskrafter.

>Enligt Perkins är Gotland en "grundbult" i området.

>Under övningen ska amerikanerna delta i försvarsstrid med svenska förband samt agera som övningsfiende mot Sverige.

>USA kommer bland annat ta med sig terrängbilar av typen Humwee, fyra Apache-helikoptrar samt tre tunga transporthelikoptrar, så kallade Chinooks. USA tänker också skicka två kryssare med 350 man på vardera skepp.

>Övningen är delvis ett resultat av det värdlandsavtal som Sverige slöt ihop med Nato förra året. Avtalet innebär att Sverige lättare ska kunna stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det innebär också att Sverige ska kunna stå som värd vid internationella militärövningar.

>Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år, uppger Försvarsmakten på sin hemsida.

>"Förmågan att ta emot och lämna stöd till de utländska förbanden, så kallat värdlandsstöd, är en viktig del i övningen", skriver Försvarsmakten .

För gamla tider sedan så brukade man kalla detta för invasion.


0eca76 No.9761841

File: 6af36e94a109aa7⋯.gif (458.13 KB, 500x282, 250:141, 1441244005484.gif)

http://www.friatider.se/tv4-sparkar-90-anst-llda

Bonniers TV-bolag TV4 måste göra omfattande besparingar. Ett par extrakanaler tas bort och flera journalister får lämna sin anställning, rapporterar koncernens egen tidning Resumé.

>Bonnier Broadcasting ska spara 400 miljoner, vilket innebär att drygt 90 tjänster kommer försvinna.

>Besparingarna beror på att många bolag inom Bonnier Broadcasting uppvisat dåliga siffror.

>Trots en stor satsning på TV4 Play har tjänsten inte skapat några större intäkter. Även TV4:s intäkter har minskat i takt med att det traditionella tv-tittandet minskat.

>Casten Almqvist, vd för TV4 och Bonnier Broadcasting, bekräftar uppgifterna i ett pressmeddelande.

>"Vårt mål är att erbjuda våra tittare och användare Sveriges bästa tv-upplevelser, oavsett plattform. För att få ökat handlingsutrymme måste vi bygga en ännu skarpare och effektivare organisation och en bättre kostnadsstruktur", skriver Casten Almqvist, enligt Resumé.

>Kanalerna TV4 Komedi och TV4 Fakta XL läggs ned. TV4:s riksreportrar minskar från 24 till 18 och de lokala redaktionerna i Jönköping, Norrköping, Falun och Sundsvall skrotas helt. Centralredaktionen i Stockholm drabbas också av nedskärningar, uppger Resumé.

>Dessutom innebär besparingarna att TV4 och Nyhetsbolaget slås ihop.


0eca76 No.9761850

File: 447feb02961fa0b⋯.gif (1.76 MB, 245x250, 49:50, 1446970610300-2.gif)

Fler glada nyheter.

http://www.friatider.se/milj-partiet-sl-r-bottenrekord-25-procent

Miljöpartiet dyker till 2,5 procent i Aftonbladet/Inizios senaste väljarbarometer. Det innebär att partiet inte ens skulle vara nära riksdagen om det vore val idag.

>2,5 procent är det sämsta resultat som Miljöpartiet någonsin fått i en mätning från Aftonbladet/Inizio.

>Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter sedan förra mätningen i mars, och en minskning med 4,4 procentenheter sedan valet 2014.

>Störtdykningen beror på att partiet inte driver någon fråga som väljarna prioriterar, menar Karin Nilsson, opinionschef på Inizio.

>Språkröret Gustav Fridolins senaste utspel om fotboja på illegala invandrare har inte lockat väljare, utan tvärtom skrämt bort en del av dem, menar Nilsson.

>Däremot ökar Socialdemokraterna, som får sin högsta siffra på två år, 28,3 procent, en ökning med 2,6 procentenheter sedan mars. Ökningen kan bero på terrordådet och regeringens hantering av den.

>– Förtroendet för Stefan Löfven har inte varit på topp. Men nu har han trätt fram som en statsman, säger Karin Nilsson till Aftonbladet men påpekar att opinionsökningar efter kriser brukar klinga av efter ett tag.

>S har tagit väljare från MP och Vänsterpartiet.

>Samtidigt backar Sverigedemokraterna med en procentenhet och får på 21,2 procent av väljarnas röster.

>Även Moderaterna tappar till 16,8 procent, den sämsta siffran sedan mätningarna började.

>Mätningen gjordes efter terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april.


0eca76 No.9761882

File: a821fdec16b1a5f⋯.jpg (25.37 KB, 620x387, 620:387, a821fdec16b1a5fb69e5d2ade2….jpg)

http://www.friatider.se/polisen-beslagtog-hitler-banderoller-p-e6

Polisen har beslagtagit banderoller på E6 i Västsverige som hyllat Adolf Hitler. Idag är det 128 år sedan den tyske diktatorn föddes i Braunau am Inn i Österrike-Ungern 1889.

>"Grattis Hitler" stod det på banderollen som polisen tog ner på E6 vid Hogstorp tidigt i morse.

>Banderollen beslagtogs och ska genomgå en teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida.

>20 minuter senare upptäcktes en ny banderoll vid E6 i Halland. Även den hade texten "Grattis Hitler", uppger polisen till SVT Nyheter.

>Polisen misstänker att det är samma person eller personer som gjort banderollerna.

>– Den har inte hakkors men verkar vara tillverkad på samma sätt, säger polisens presstalesperson Ulla Brehm till SVT och påpekar att många bilister troligen har kört förbi banderollerna.

>Händelserna, som polisen rubricerar som hets mot folkgrupp, inträffar på Adolf Hitlers födelsedag den 20 april.

Hitler fortsätter att skapa rubriker hela 70 år efter sin död.


0eca76 No.9761996

YouTube embed. Click thumbnail to play.

NMR har släppt en ny film som riktar sig till polisen inför första maj.

Så nu har du någonting som relaterar till dig säpo-chan.


0eca76 No.9766509

File: 6b0024bf83b1aa4⋯.gif (1.36 MB, 320x200, 8:5, 5d92f507c0ea1dd4f27cfa089d….gif)

File: 68e7b7afc493064⋯.jpg (38.83 KB, 600x400, 3:2, 68e7b7afc4930640a6c250b0e6….jpg)

File: 43add959e2e2b28⋯.webm (871.38 KB, 574x432, 287:216, 43add959e2e2b28be37b92a7c….webm)

File: 8e29b48a777ec09⋯.webm (390.45 KB, 320x180, 16:9, 8e29b48a777ec09b28fa4e9cb….webm)

File: 70bae5e10c536b1⋯.gif (992.89 KB, 442x320, 221:160, d4ecbf5ab975bd861cb2d690fa….gif)


0eca76 No.9766582

https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-till-almedalen.smr

En tillståndsansökan har skickats in att få hyra på plats och hålla tal under politikerveckan på Gotland och ett informellt ja har meddelats från polisen.

>Motståndsrörelsen har ännu inte fått det formella tillståndet från polisen, utan bara ett ja över telefon. Trots detta har flera medier idag basunerat ut att organisationen ska till den årliga politikerveckan i Visby. Nordfront hade egentligen tänkt vänta med att publicera denna nyhet tills dess att tillståndet mottagits och granskats, men väljer nu att gå ut med detta redan på förhand med anledning av övriga mediers rapportering.

>— Det är väldigt märkligt att media får nys om att vi ska dit innan vi ens själva fått det helt klart för oss att tillståndet beviljats, säger Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg till Nordfront.

>Tillståndet är sökt för tre av veckans dagar och planen är att det ska upprättas ett tält utifrån vilket politik kan diskuteras och information kan delas ut. Organisationen har också ansökt om flera talartider.

>På frågan om detta innebär att Motståndsrörelsen nu kommer gå hela vägen och bli ”politiker” med kavajer, öronsnäckor och hundraprocentigt fokus på parlamentarism, svarar Simon Lindberg:

>— Ni kan vara helt lugna för att så inte blir fallet. Vi kommer att göra Almedalen på Motståndsrörelsens vis!

>Nordfront kommer att återkomma med fler detaljer efter hand.

Oj väjj, demokratin är under hot.


0eca76 No.9766589

https://www.motgift.nu/2017/04/20/utlanningar-som-foder-barn-i-malmo-ska-fa-extra-hjalp-just-nu-utbildas-yalladoulor/

Nu ska utländska kvinnor i Malmö få extra hjälp vid förlossningar då kommunen utbildar yalladoulor, medan kvinnor i Norrland tvingas lära sig hur man föder i bilen.

>Svensk förlossningsvård är i kris och förlossningsavdelningar lägger ned. När BB i Sollefteå lade ned kände sig ABF tvingade att starta en kurs om hur man föder barn i bilen, allt fler i Norrland kommer få göra det och komplikationer kommer att komma som brev på posten gjorde (förr). Det finns helt enkelt inte pengar, menar man, att se till så att kvinnor kan föda säkert i stora delar av Sverige.

>Nu ska staten dock skjuta till 500 miljoner extra. Delar av dessa hoppas Malmö kunna roffa åt sig för sitt nya projekt – yalladoulor. Dessa yalladoulor som nu håller på att utbildas av Malmö stad är vare sig tolkar eller barnmorskor… de är kvinnor och pratar några av de språk som talas i Malmö.

>Som yalladoulor är det tänkt att de skall vara en länk mellan kvinnor som föder barn men inte kan svenska, och vårdpersonalen. En kursdeltagare, Amal Hussein, som satsar på att bli fullfjädrad yalladoula, berättar:

>– Jag känner jättemånga kvinnor som inte har bott i Sverige så länge och som inte vet hur de ska kommunicera med vårdpersonalen. Det här är jättebra tillfälle att hjälpa dem och vårdpersonalen, att kunna bryta den här kommunikationsbarriären.

>Malmö stad är eld och lågor inför projektet men ännu finns inga pengar öronmärkta för att kunna hålla liv i doulo-projektet över tid. Men utav de 500 miljoner som regeringen ska skjuta till, finns det säkert ett par miljoner som kan se till så att Malmös yalladoulor kan jobba på… med tanke på den demografiska utvecklingen och andelen utlänningar som föder barn jämte svenska, så lär de ha att göra.

>I Norrland däremot, där för man göra sig redo att föda i bilen.

>Malmö stad är eld och lågor

kek


0eca76 No.9766985

File: 670588f78ebecc1⋯.png (65.07 KB, 1209x563, 1209:563, pepepunch.png)

Såg NMR i Skåne idag - Hässleholm. Hur fan ni orkar stå i svartingahavet och dela ut skit förstår jag inte. Hässleholm är 95.7% invandrare, och det syns när man står på torget.


0eca76 No.9767262

File: fd6eecada6a125e⋯.webm (3.74 MB, 640x360, 16:9, mosleypropaganda.webm)

get hyped faggots


0eca76 No.9767828

File: 5b8e0f72f985b8e⋯.webm (625.72 KB, 640x360, 16:9, siegheil.webm)


0eca76 No.9768166

File: c79ccf44412180a⋯.gif (1.17 MB, 360x270, 4:3, c79ccf44412180a40948a06fa5….gif)

inte direkt nord/pol/ men det är bara så jävla perfekt.

Hjälpte flyktingar till Europa – sköts ihjäl av IS-terroristen i Paris

http://www.friatider.se/hj-lpte-flyktingar-till-europa-sk-ts-ihj-l-av-terroristen-i-paris

>Xavier Jugelé hette den polis som sköts till döds i gårdagens terrorattack i Paris. Han kämpade för "mänskliga rättigheter" och hjälpte flyktingar som kommit till Europa över Medelhavet, skriver flera medier.

>Xavier Jugelé var 37 år när han sköts till döds av en misstänkt islamistisk terrorist i Paris på torsdagskvällen. Han träffades i huvudet och avled omedelbart.

>Skytten, som identifierats som 39-årige Karim Cheurfi, dödades av polis när han försökte fly från platsen. Intill gärningsmannens kropp hittades en handskriven lapp där denne svurit trohet till terrorsekten Islamiska staten. En kort stund senare tog IS också på sig ansvaret för attacken.

>Xavier Jugelé var en uppskattad polis och en av dem som deltog i insatsen mot terroristerna som för snart två år sedan mördade ett 90-tal personer under en föreställning i konsertlokalen Bataclan i Paris. Ett år senare stod han i publiken när Sting hjälpte till att återinviga byggnaden.

>Jugelé ska också ha hjälpt flyktingar som kommit till Europa, skriver flera tidningar.

>Expressen beskriver den dödade polismannen som en "en hjälte som stod upp för mänskliga rättigheter och reste till Grekland för att hjälpa till med flyktingströmmarna på Medelhavet".

>Även DN skriver att Xavier Jugelé två gånger åkte till Grekland för att "hjälpa flyktingar".

>Den 37-årige polismannen ska också ha varit en stolt försvarare av homosexuellas rättigheter och bland annat protesterat mot Rysslands förbud mot homosexuell propaganda, skriver brittiska Daily Mail.

>– Han var en enkel man som älskade sitt jobb, och han var verkligen engagerad i LGBT-frågan, säger Mickael Woodman, vd för "Flag", en fransk organisation för så kallade LGBT-poliser.

>Xavier Jugelé var själv homosexuell och efterlämnar en partner.


0eca76 No.9768173

>>9768166

Ungefär som den där psykologen som dog i attacken i stockholm som arbetade med att driva in migranter.

Som man bäddar får man ligga.


0eca76 No.9770754

File: 94735872e7d4167⋯.webm (2.49 MB, 640x360, 16:9, einmal.webm)


0eca76 No.9770760

File: d74edd6e9432536⋯.webm (1.96 MB, 640x360, 16:9, totalenkrieg.webm)


0eca76 No.9772395

>>9766985

Det er sånne steder hvite faktisk hører etter, for de veit NMB snakker sant.


0eca76 No.9772402

>>9772395

Ved mindre de er helt pult i hue, noe som ikke er umulig.


0eca76 No.9779879

Var femte svensk får över 50 procent skatt

http://www.friatider.se/var-femte-svensk-f-r-ver-50-procent-skatt

>Regeringen har höjt eller aviserat höjningar av skatten på arbete med nära 29 miljarder kronor under mandatperioden. Totalt har 1,3 miljoner personer betalat mer än 50 procent marginalskatt under 2016, visar en rapport från Skattebetalarnas förening.

>– Det är en farlig väg som regeringen valt genom att höja marginalskatterna på arbete. Det slår mot drivkrafterna för utbildning, entreprenörskap, viljan att jobba extra och göra karriär, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

>Siffran motsvarar ungefär var tredje deltidsarbetande eller nära varannan polis, sex av tio präster och drygt var tredje barnmorska.

>För att illustrera effekterna av regeringens höjda skatter på arbetsinkomster 2016 har Skattebetalarna i en ny rapport granskat ett antal månadsinkomster och hur den slutliga skatten påverkats vid en löneökning på två procent.

>För dessa inkomsttagare, med månadsinkomster på över 50.000 kronor, ökade den totala skatten i relation till löneökningen med mellan 68 procent och 151 procent jämfört med 2015. Från 65.000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt. Detta är en konsekvens av att brytpunkten för den statliga inkomstskatten frystes på 2015 års nivå och att jobbskatteavdraget minskas med 3 procent på inkomster över 50 000 kronor, men också att Sverige har världens högsta skatter på arbete.

>– Regeringens skattehöjningar drabbar allt fler inkomsttagare och allt fler yrkesgrupper. Det är tydligt att är dags att återuppta en principiell diskussion om skatter. Att ingen ska betala mer än hundra procent av en löneökning i skatt är en grundläggande princip som alla partier borde kunna skriva under på, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

T-tack Kukbovén.

Kom ihåg att NMR också är socialister, och vill ha nästan exakt samma jävla bögiga skitsamhälle med skyhöga skatter, och samma jävla kärringstat där du individen inte får bestämma för dig själv utan ska ha allt bestämt för dig.


0eca76 No.9780454

>>9779879

Å ena sidan kan det vara bra att det blir mer skatter, då kanske normalbögarna vaknar till på riktigt.

En liten positiv sak med att leva i en tid av själviskhet är att man sällan kommer undan med att ta andras pengar.


0eca76 No.9780572

>>9780454

>En liten positiv sak med att leva i en tid av själviskhet är att man sällan kommer undan med att ta andras pengar.

Sverige har haft världens högsta skatter i 40-50 år utan att politikerna haft några problem med att komma undan med det.


0eca76 No.9781577

File: 45467789fa8b180⋯.png (879.33 KB, 1269x1920, 423:640, 0c92448f49b78d2d9b156321f8….png)


0eca76 No.9783498

Är det endast jag som finner mig äcklad över allt hanrejande kring FN och "högerpolitiker" generellt sett?

Det finns inte en endaste politiker i Europa eller USA som inte är en jävla zionisthanrej, och Marine Le-Pen är just det, en jävla zionisthanrej och borgar-"nationalist". Det finns inget som är "baserat" med dessa individer eller deras partier, och de bör endast ses som steg i trappan, och deras segrar borde inte firas som våra segrar, utan endast som ett halvt steg i rätt riktning.

Är det endast jag som tänker i dessa banor?


0eca76 No.9783892

>>9783498

Nej, men säger du det där på Engelska blir du bannlyst.

Le Pen är bättre än de andra kandidaterna, även om hon är ZOGs och Poutines hynda


0eca76 No.9783927

>>9779879

Är du inte nationalsocialist påg?

Jag har mina egna problem med NMR men deras grundideologi är inte ett av dem.


0eca76 No.9784011

File: 2c7f5fad51adbf8⋯.jpg (149.87 KB, 1024x512, 2:1, 2c7f5fad51adbf8c1dabb5b1b4….jpg)

>>9783927

De är inte nationalsocialister i Hitlers mening, de är marxistsocialister som vill ha en gigantisk kärringstat som tar ut nästan allt som du tjänar i skatt, och sedan reglerar ditt liv in i döden, de tycker inte ens att alla fria män ska ha den grundläggande rätten att äga och bära på vapen, eller implementera "stand your ground" typ lagar.

Jäg skulle kunna beskriva mig själv som nationalsocialist, om det inte vore för den marxistiska innebörden, jag anser mig själv vara nationalsocialist i samma bemärkelse som Hitler, men inte NMR.


0eca76 No.9784016

>>9784011

>Jäg skulle kunna beskriva

Jag*


0eca76 No.9784320

>>9783498

>utan endast som ett halvt steg i rätt riktning.

Detta.

Att ta ut vinster för sådant som inte kommer att gynna oss märkvärt, är slöseri med tid.

Förhoppningsvis så kanske det skyndar på ännu ett urträde ur (((EU))), men den som lever får se.


0eca76 No.9785371

>>9784011

Kan inte helt skönja dina ståndpunkter, men vet att jag helt backar uttalandet du brevade!


0eca76 No.9789902

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/expressen-och-svt-i-kampanj-for-att-f-aktivist-som-sokte-upp-thomas-mattsson-uppsagd

Expressen och Sveriges Television har senaste veckan gjort flera publiceringar som syftar till att få en av frontfigurerna bakom nätverket Megafonerna uppsagd från sitt jobb. Anledningen är att han sökt upp Expressens chefredaktör Thomas Mattsson för att ställa frågor om kvälls­tidningens arbetsmetoder.

>– De kommer nog bli livrädda för det är nog första gången de får se en invandrare.

>Så skojar skåningen Bechir Rabani i ett videoklipp som lagts upp på Youtube när han står utanför Thomas Mattssons dörr. Anledningen till att han står där är att han vill ställa chefredaktören till svars för Expressens arbetsmetoder där personer som redaktionen av olika skäl ogillar hängs ut. Gruppen som skapat videon kallar sig Megafonerna och Rabani titulerar sig själv medborgar­journalist.

>Tidigare i år gjorde Expressens vapenbrotts­dömde medarbetare Diamant Salihu ett liknande oanmält besök hemma hos Fabian Fjälling, en av personerna bakom Granskning Sverige som är ett snarlikt nätverk av personer som säger sig vilja granska och ifrågasätta etablerade medier. Syftet med hembesöket var att hänga ut honom då han, bland annat, ringt upp ett flertal journalister, debattörer och politiker för att ställa frågor. Samtalen har bandats och sedan lagts upp på Youtube.

>– Nu tänker jag slå tillbaka med samma medicin. Spelplanen är densamma. Vi kan använda samma metoder mot dem. Kan de komma hem till oss så går vi hem till dem, säger Rabani i videon som förklaring till att han ringer på hemma hos Mattsson.

>I videon, där han även ringer på hemma hos Salihu, berättar han att han själv inte känner Fjälling.

>– Jag känner inte ens Fabian, men han är en del av oss, han är en del av yttrandefriheten, han är medborgare i Sverige, han ska skyddas och vi ska ställas oss bakom varandra, säger han.

>Under den senaste veckan har Kultur­nyheterna i Sveriges Television samt vänsterliberala Expressen uppmärksammat Rabanis besök hos Mattsson i en gemensam satsning.

>– Man gör det för att förstöra, för att hota, för att göra det obekvämt att syssla med den här typen av journalistik, hävdar Mattsson i SVT:s inslag.

>Tittarna får aldrig veta att Rabanis hembesök ska ses mot bakgrund av att Expressen själva arbetar på samma sätt när de hänger ut personer som de ogillar. I inslaget får Rabani heller aldrig bemöta de anklagelser som riktas mot honom.

>Några dagar senare följde Expressen upp med en artikel där Bechir Rabani hängs ut med namn och bild och där tidningen kontaktat hans arbetsgivare i syfte att få honom uppsagd från sitt jobb. Rabani är anställd av Båstads kommun som integrations­handledare på ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Kommunen uppges nu överväga att sparka Rabani efter Expressens påtryckningar och SVT:s inslag.

>– Just nu utreder vi. Vi jobbar skyndsamt med att titta på den här frågan och den här personen, kommenterar Henrik Andersson på kommunens avdelning "Bildning och arbete".

>Fria Tider har sökt SVT:s kultur­nyheter för bemötande, men ingen har gått att få tag på som kan svara på våra frågor. Fria Tider har även sökt Bechir Rabani och har gjort flera försök att nå Henrik Andersson på Båstads kommun.

<Rättelse: En bild på en annan Expressen­journalist som inte föreställer David Baas fanns till en början i artikeln. Fria Tider ber om ursäkt för misstaget.

Ibland är det jobbigt att jobba på (((expressen)))


0eca76 No.9789916

http://www.friatider.se/s-i-malm-vill-inte-ta-emot-en-enda-flykting

Socialdemokraterna i Malmö vill inte ta emot fler nyanlända till staden under 2018. Inte en enda. Det skriver partiet i ett kravbrev till regeringen, enligt Aftonbladet.

>Enligt den så kallade anvisningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016, är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

>Under hösten 2016 köpte Malmö stad upp bland annat lägenheter för 26,8 miljoner kronor, för att kunna förse nyanlända med bostäder, uppger Aftonbladet. Det håller inte längre, eftersom priserna stigit betydligt.

>2017 ska Malmö ta emot ytterligare 408 personer. Men nu vill Socialdemokraterna i Malmö att staden ska undantas från regelverket. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jahmmeh, vill inte ta emot en enda flykting 2018 då man inte kan täcka kostnaderna själva.

>– Jag tycker inte att staten tar sitt ansvar fullt ut, säger Katrin Stjernfeldt Jahmmeh (S) till Aftonbladet.

>Ebo-lagen ger nyanlända rätt att själva ordna boende, vilket i praktiken gör att många flyttar in hos släkt och vänner. Således bor det redan drygt 4.000 asylsökare och personer med uppehållstillstånd i Malmö.

>2015 publicerade Katrin Stjernfeldt Jahmmeh en debattartikel i DN som fick rubriken "Tvinga fler kommuner att ta emot flyktingar". Där skrev hon bland annat:

>"Invandringen är en fantastisk tillgång för Sverige och regeringen bör ta initiativet till ett blocköverskridande samarbete kring migrationen … Öppenheten och nyfikenheten har tjänat staden väl och kommer att fortsätta göra så. Samma sak gäller för Sverige i stort."

>Socialdemokraternas senaste uttalande har fått nationalekonomen Tino Sanandaji, aktuell med boken "Massutmaning", att reagera. Han tycker partiets ståndpunkt är motsägelsefull.

>"S osammanhängande position är att bördan från lönsam flyktinginvandring måste dela jämnt mellan kommuner och EU måste ta sitt ansvar och rädda Sverige från denna investering. De har aldrig pressats att förklara hur detta går ihop. Om flyktinginvandring är kostnad på kort sikt men vinst på lång borde multikulturella Malmö, Botkyrka och Södertälje vara där dessa påstådda vinster först realiseras. Så är bevisligen inte fallet, på sikt har bördan bara växt", skriver han på sin Facebook.

>"Det är fräckt att be övriga landet om hjälp men vägra erkänna kostnaderna. Det är som om Kuba bad om nödbistånd men fortsatte insistera att kommunism lönar sig lång sikt", menar Sanandaji.

Attans verklighet, den ska alltid komma och förstöra.


0eca76 No.9789932

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/brandattentat-mot-journalist-i-v-ster-s

På fredagskvällen sattes en bil i brand i centrala Västerås. Bilen tillhör en journalist på tidningen VLT.

>Det var strax innan 23-tiden på fredagen som polisen larmades om en bilbrand på Knutsgatan i Västerås.

>Någon hade krossat en ruta på bilen och troligtvis kastat in någonting som har antänt inredningen, skriver polisen på sin hemsida.

>Senare har det framkommit att bilen tillhör journalisten Håkan Slagbrand, som arbetar som kriminalreporter på VLT.

>Han har den senaste tiden publicerat flera uppmärksammade kriminalartiklar och utsatts för anonyma hot per brev.

>– Det stod 30 bilar på parkeringen och de hade valt ut just hans bil, säger VLT:s chefredaktör Daniel Nordström till TT.

>Håkan Slagbrand själv ser branden som ett hot.

>– Jag ser det som ett attentat riktat mot mig som person och framförallt min yrkesroll, säger han efter branden till VLT.

>Elden kunde snabbt släckas men bilen har skador på inredningen.

>En anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats.


0eca76 No.9789937

http://www.friatider.se/skulle-manifestera-med-korta-kjolar-i-tensta-fick-st-lla

Under lördagen skulle "Reclaim the suburbs" anordna en demonstration i Stockholmsförorten Tensta mot kvinnoförtryck och så kallade moralpoliser. Men dagen innan valde arrangörerna att ställa in. Bland annat hade hiphopparen Adam Tensta anklagat arrangemanget för "rasism". Deltagarna skulle bära korta kjolar under demonstrationen.

>Manifestationen kom efter Kalla faktas reportage om muslimska moralpoliser i förorter. Därför hade arrangörerna uppmanat deltagare att bära korta kjolar i protest.

>– Det är inte okej att en kvinna i tajta kläder får en massa vidriga ord slängda efter sig på torget. Det här förtrycket som sprider sig i våra förorter måste få ett slut, har arrangören Sores Armanc tidigare sagt till DN.

>Men igår meddelades att manifestationen ställer in.

>"Vi har tyvärr stött på en hel del tråkigheter under tidens lopp men för en av oss har en privat sak dykt upp samt att ett tillstånd saknas hos polisen som nu gör det omöjligt för oss att fortsätta med evenemanget", skriver arrangörerna på sin Facebook.

>Vad "en hel del tråkigheter" innebär framgår inte. SVT Nyheter sökte "Reclaim the suburbs" för att ta reda på om de utsatts för hot eller påtryckningar, men fick inget svar.

>Förra veckan hade dock hiphopparen Adam Tensta anklagat arrangemanget för "rasism".

>"Ett ytterst problematiskt (rasistiskt) arrangemang (ska inte säga vilket) har försökt teama upp med vår invigning av Tensta torn den 22 April. Smart move men tro inte att vi inte ser er lol", skrev han på både Facebook och Instagram enligt DN.

>På vilket sätt manifestationen var rasistisk har han dock inte velat utveckla. Men Sores Armanc förnekar alla anklagelser om rasism

>– Adam Tenstas information stämmer inte, det vet han om, säger han SVT Nyheter.

>"Reclaim the suburbs" är dock ändå nöjda med all uppståndelse.

>"Men trots allt detta har vi alla lyckats väcka en ännu större opinion och det ska ni ha en stor eloge för! Det är tack vare alla era spridningar i era profiler till diverse sidor och grupper som vi nu lyckats hålla detta vid liv och fått upp ett ännu större tänk kring det farliga med dessa extremister som agerar moralpoliser i förorterna samt alla dessa ungdomar som fått för sig att våld och trakasserier är något häftigt", påpekar gruppen på Facebook.

kex


0eca76 No.9790232

>>9789937

>hiphopparen Adam Tensta

Jävlar vad påhittig han var med namnet.


0eca76 No.9790698

>>9789916

>>9789932

Nu när förrädarna blir berikade är det inte lika kul längre? Kunde jag aldrig ha anat!

>>9790232

Det enda påhittiga saker som kan komma från någon sådan är de mentala krumbukter som krävs för att kalla kortkjolar för rasism.

>>9789902

Stå Upp För Bechir?


0eca76 No.9790999

Pojke tillverkade potatiskanon – döms för vapenbrott

http://www.friatider.se/pojke-tillverkade-potatiskanon-d-ms-f-r-vapenbrott

>En 17-pojke i Alingsås har dömts för brott mot vapenlagen sedan han tillverkat en potatiskanon, skriver Dagens Juridik. "Potatiskanonen är att bedöma som ett skjutvapen", skrev åklagaren i sin gärningsbeskrivning.

>Pojken, som nekar till brott, hade tillverkat potatiskanonen efter att ha sett instruktionsfilmer på nätet.

>När han testade kanonen kunde den skjuta potatisar två meter framåt. Trots det bedömer Alingsås tingsrätt att potatiskanonen ska räknas som ett tillståndspliktigt vapen enligt vapenlagen.

>"Vid polisens undersökning har potatiskanonens uppmäts ha en anslagsenergi som varierat stort beroende på olika omständigheter. Anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule", skriver tingsrätten.

>Enligt tingsrätten borde pojken ha sökt tillstånd för kanonen eftersom han hade insikt om hur den fungerar.

>På grund av vapnets låga effekt och det kortvariga innehavet ska vapenbrottet dock anses som ringa.

>Pojken döms för till 30 dagsböter på totalt 1 500 kronor.


0eca76 No.9791087

>>9790999

>vapenlagen säger att licensplikt uppstår när något som utan muskelkraft kan ge 10 joules anslagskraft vid fyra meter

>potatisen flyger bara 2 meter

>bedöms ändå som skjutvapen

Vad i helvete håller polisen på med?


0eca76 No.9791157

>>9791087

Bryter upp olovliga svartvapenproducenters produktionsförmåga, gåj.


0eca76 No.9791174

>>9791087

>>9791157

Och det ska vara klart, att kasta en potatis eller annat föremål med en hastighet så att anslagskraften överstiger 10 joule är härmed ett brott mot vapenlagen.

Kom ihåg det nästa gång du ser barn kasta snöbollar, och anmäl dem till polisen omgående!


0eca76 No.9791189

>>9791174

Jag tycker synd om barn som inte kommer kunna bygga en blida i träslöjden utan att bli polisanmälda. Det är bland de roligaste leksakerna som finns.


0eca76 No.9791211

>>9790999

En prick i belastningsregistret för att ha skjutit en potatis 2 meter. Hade han fel hudfärg måntro?


0eca76 No.9791233

>>9791211

Han var väl inte melaninberikad nog.


0eca76 No.9791296

>>9791087

De måste fylla statistiken för uppklarade brott på något sätt.


0eca76 No.9791578

>>9791174

>kasta

Det kräver muskelkraft. Samma gäller för pilbågar där strängen måste hållas med muskelkraft. Inkonsekvent som fan gällande verkan i den som blir träffad.


0eca76 No.9791684

>>9791578

Att spänna en armborst kräver även det muskelkraft, men de kräver fortfarande vapenlicens för att man ska kunna äga en.


0eca76 No.9791722

>>9791684

Lagen gäller om en grej kan själv hålla- och sedan avfyra en projektil själv. Laddmomentet räknas inte in.

När ett armborst laddats kan du lägga ifrån dig det, men manicken håller fortfarande all kraft låst i strängen. En pilbåge eller slangbella kan inte detta.


0eca76 No.9791756

>>9791722

Jävla böglagar.


0eca76 No.9791852

>>9791756

Den delen är faktisk ganska just, det är när det kommer till vapnens kraft som det blir löjligt. Det går utmärkt att köra ihjäl barn med en mopedjävel om man vill, men huga för armborst och potatiskanoner.


0eca76 No.9792206

>>9791852

>Den delen är faktisk ganska just

Nej, det är en efterbliven kärringlag som inte borde existera.

Vi borde helt avreglera ägande och försäljning av vapen. Och ta bort knivlagen.


0eca76 No.9792564

>>9792206

>Vi borde helt avreglera ägande och försäljning av vapen.

Nej.

>Och ta bort knivlagen.

Nej. Vi skall inte leva i ett degenererat negerland där alla behöver kniv i fickan, och ett fungerande land skall de vita CP:n som faktiskt finns inte ta med sig kniv när de skall gå och bli fulla på festivaler och dyligt.


0eca76 No.9792623

>>9792564

>Nej.

Jo, din patetiska jävla slavfjolla.

>Vi skall inte leva i ett degenererat negerland där alla behöver kniv i fickan

Ja, jag håller med, men man borde definitivt ha rätten att bära på de vapen som man anser krävs för att hålla en säker. Att ta bort den rätten gör ingen säkrare, din efterblivna idiot.

>ett fungerande land skall de vita CP:n som faktiskt finns inte ta med sig kniv när de skall gå och bli fulla på festivaler och dyligt

Är du efterbliven?

Om någon har mentala problem av den grad att de är en fara för almännheten så borde sitta inspärrade på en psykanstalt, din patetiska horunge.

Det finns inga logiska argument mot rätten att gömt bära på pistoler, eller offentligt bära på ar-15 gevär, motsatsen, det gör oss alla säkrare om allmänheten är beväpnad.

Du vill leva i ett land där kriminella och polisen har rätten att mörda, våldta och förtycka vanliga laglydiga medborgare.


0eca76 No.9792723

>>9792623

Turbo varvar ur igen ser jag.


0eca76 No.9792744

>>9792723

Jag blir bara triggad av feminina bögar som kommer och skitar ner tråden.


0eca76 No.9792874

>>9792744

>insinuerar att din autism inte skitar ner alla trådar


0eca76 No.9792984

>>9792874

>Projicerar sin autism på andra.

Kex, torbögen kan inte föra sin argumentation kring sakfrågan, så han försöker förolämpa mig istället.


0eca76 No.9793320

>>9792984

>startar direkt med att spy ur sig förolämpningar och invända mot saker som öht inte har sagts

>projicerar sedan sin projektion

Uj uj, gamle goda turbo. Argument till dig är dock som pärlor för svin så jag spar dem till någon som faktiskt är värda dem. Den enda glädje man kan ha av dig är dina psykbryt.


0eca76 No.9793389

>>9793320

>j-jag har a-argument, jag kan bara i-inte säga vad d-de är, d-din jävla a-au-autist!

Visst, och du har mage nog att kalla andra för autister, när du inte ens kan hantera dina känslor på ett 88dimensionelt tibetanskt jakmjölkarforum, skamligt grabben.


0eca76 No.9793414

>>9793389

88dimensionellt*


0eca76 No.9796821

http://www.friatider.se/sov-ver-hos-flyktingbarn-v-ldtogs-direkt

Flickan sov över i en lägenhet med flera ensamkommande arabiska män. Efter att ha utnyttjats av en av männen vaknade hon av att en annan låg över och våldtog henne. En polisman som pratade med flickan efteråt rekommenderade henne att inte umgås med sådana typer.

>Den 22 februari 2017 fick en ung flicka veta att hon inte kunde sova över hos sin kamrat. Hon valde då att istället sova i en lägenhet på Täljstensvägen i Uppsala tillsammans med fyra ensamkommande män.

>Flickan berättade att en av männen, som kommer från Marocko och som hon kände sedan tidigare, först hade sex med henne mot hennes vilja medan han höll hennes handleder. Hon grät och vågade inte ringa sin mamma eftersom hon var rädd för att mamman skulle bli arg för att hon inte sov över där hon skulle.

>Hon somnade sedan om men vaknade strax av att en annan arab höll på att våldta henne. Hon försökte förgäves sparka, bita och riva mannen och till och med erbjuda honom pengar för att få honom att sluta våldta, men han höll bara fast henne och fortsatte.

>Därefter bröt sig polisen in lägenheten för att utreda en misstänkt grov stöld. En av poliserna tog med sig flickan till köket, där hon bröt ihop och under skrik och gråt berättade att hon hade blivit våldtagen. I lägenheten hittades tre kondomer som använts.

>Polisen förklarade

>Polismannen förklarade enligt domen "rent personligt" för flickan att det inte var bra att hon hängde med de personer som fanns i lägenheten.

>Eftersom flickan först efter ett par veckor berättade om den första våldtäkten lades förundersökningen i den delen ned med hänvisning till att det saknades stödbevisning.

>Mannen som våldtog henne medan hon sov dömdes av Uppsala tingsrätt till sju månaders ungdomsvård eftersom han påstår sig vara 17 år. Han ska även betala 115.000 kronor i skadestånd till flickan och utvisas i tio år till sitt hemland Marocko.

>Han har överklagat domen till Svea hovrätt och yrkar att bli friad från våldtäktsanklagelserna samt slippa utvisning och skadestånd.

>Enligt flickans mamma har dottern efter händelserna flera gånger drabbats av attacker där hon skrikit och gråtit och liksom försökt ta bort en gärningsmans händer.

>Säger nej – på Facebook

>Just nu säger Sverige nej till att kriminella invandrare ska få stanna i Sverige. Uppropet har lockat tiotusentals svenskar på den sociala nätverkssajten Facebook. Du kan själv gå med i uppropet genom att klicka "Gilla" på knappen nedan: (facebook länken finns på artikel sidan)

Är huvudet dumt får kroppen lida.


0eca76 No.9796861

File: 1d37befe213c813⋯.jpg (84.58 KB, 689x768, 689:768, 1d37befe213c813ca7accea33f….jpg)

https://unvis.it/forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/04/en-insats-for-integrationen

Kommer vi att kallas in via plikten? Får vi vara med och hjälpa till om Sverige hamnar i en kris-eller krigssituation? Medarbetare från Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) fick diskutera många angelägna frågor när de nyligen mötte nyanlända i Halmstad kommuns arbetsmarknads- och integrationsprojekt SPURT (Sammanhang och Personlig Utveckling i Rätt Tid).

>Engella Ameri, Batoul Alsyaeb, Hesham Mohamed, Patrik Rydell och Dijwar Nasan uppskattade samtalet om allt från Försvarsmaktens verksamhet till egna framtidsdrömmar och vardagen i Sverige. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Mohamad Alhasan och Hasan Aljawabra tog tillfället i akt att träna språkkunskaperna och prata svenska med Elin Mattsson från MHS H. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

>En betydande del av SPURT ägnas åt gemensamma diskussioner om värderingar och normer i det svenska samhället – jämställdhet är en viktig del av kursen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

>– Det är jätteintressant att möta representanter från svenska Försvarsmakten, men det är frustrerande att behöva vänta på ett svenskt medborgarskap för att kunna bidra om Sverige behöver hjälp, säger Dijwar Nasan, SPURT-deltagare från Syrien, engagerat. Jag får så mycket stöd och hjälp i Sverige och vill kunna ge någonting tillbaka – alla måste hjälpa till om det behövs!

>Dijwar har varit i Sverige i ett år och fem månader och trivs bra. Han har siktet klart inställt på framtiden, en framtid som han vill ska innehålla fortsatta studier i statsvetenskap:

>– Jag har redan lärt mig mycket om Sverige, men jag försöker läsa och söka information varje dag när jag kommer hem från SPURT. Att respektera och följa svensk lag, till exempel att följa hastighetsbegränsningen när man kör bil, är en förutsättning om man ska integreras i det svenska samhället. Mina kompisar förstår inte alltid varför jag är så noga med det!

>Lätt att tacka ja till inbjudan från SPURT

>För andra gången är MHS H inbjuden att möta nyanlända i Halmstad för att berätta om Försvarsmaktens roll och uppgift i det svenska samhället.

>– Försvarsmaktens besök är en av höjdpunkterna på vår kurs eftersom det blir många otroligt givande diskussioner som går in på djupet på ett sätt som traditionell undervisning sällan kan göra, berättar John Wilhelmsson, arbetsmarknadshandläggare i Halmstad kommun.

>– Det är ett jättebra sätt att bygga förtroende mellan de nyanlända och svenska myndigheter, betonar Engella Ameri som själv kom till Sverige från Afghanistan i december 2012, nu arbetsmarknadshandläggare på SPURT. Många förknippar myndigheterna i sina hemländer med ångest och rädsla, och det har varit helt otänkbart att kunna sitta ner avslappnat och prata med representanter för till exempel Försvarsmakten eller Polisen.

>– Det här är en riktigt bra och meningsfull dag på jobbet, konstaterar Patrik Rydell, skolförvaltare på MHS H. Jag lär mig otroligt mycket om andra människors situation, och jag hoppas att vi har kunnat ge en relevant och rättvisande bild av Försvarsmakten och vår roll i det svenska samhället.

>Fler ”brobyggare” efterlyses

>Huvuddelen av deltagarna i SPURT kommer från Syrien, är mellan 19 och 29 år, och har varit i Sverige i cirka ett och ett halvt år. För flera har vägen till Sverige varit lång och svår, och inneburit kortare eller längre tids vistelse i flera andra länder. Gemensamt är att alla nu hoppas på en framtid i Sverige – en framtid där man kan försörja sig själv.

>– Hela syftet med det tre månader långa projektet SPURT är att de nyanlända ska hitta sin plats i det svenska samhället och att vi ska kunna korta vägen till arbete, förklarar John Wilhelmsson. Många kommer från kulturer där familjen eller klanen som kollektiv är stark så därför jobbar vi mycket med att stärka individens initiativkraft, och individens förhållningssätt till det svenska samhällets lagar, normer och värderingar med särskild fördjupning inom jämställdhet och jämlikhet.

>Kunskap om den svenska arbetsmarknaden …

Den är för lång så resten av artikeln finns i länken.

Tagga dindus som våldtar våra kvinnor i unform.


0eca76 No.9796883

File: 3c838a6c3ad5509⋯.jpg (104.59 KB, 1300x650, 2:1, 7d4ee3bfeb0e381d60e8725f81….jpg)

>>9796821

Horan borde dödas.

>>9796861

<


0eca76 No.9796884

>>9722683

top kek


0eca76 No.9797271

>>9796861

På tal om detta.

Jag hörde nyss att det var en övning för ett tag sedan då polis och militär samövade, och övningen handlade om att det skedde ett "terrorist" dåd mot ett "flykting"-boende.

Kom ihåg att ledningen inom myndigheterna som har våldsmonopol sakta men säkert övar in i personalen att svensken är fienden.

Lita aldrig på en person i uniform ska tilläggas.


0eca76 No.9797501

File: a09809a5a531fc8⋯.png (467.11 KB, 990x831, 330:277, alfredposting.png)


0eca76 No.9797509

>>9797501

>lågenergetisk angliskt skitbrevande

Vad har triggat dig?


0eca76 No.9800012

http://www.friatider.se/ny-unders-kning-majoritet-vill-ta-emot-f-rre-flyktingar

Fler svenskar vill att Sverige tar emot färre flyktinginvandrare. Det visar en undersökning från Som-institutet vid Göteborgs universitet, skriver TT. Siffrorna skiljer sig märkbart från förra undersökningen. Nu vill 52 procent ta emot färre flyktingar.

>2015 stödde 40 procent av svenskarna förslaget att ta emot färre flyktingar samtidigt som 37 procent var emot. En knapp seger för de som ville ta emot färre, alltså.

>Men i dag anser 52 procent att det är bra att ta emot färre flyktingar medan bara 24 procent tycker det är ett dåligt förslag.

>Bland sverigedemokrater ville hela 96 procent ta emot färre flyktingar. Därefter kommer moderater på 62 procent, vilket uppges vara en stor ökning sedan 2015.

>Även hos socialdemokrater har antalet negativa till flyktinginvandring ökat från 29 till 42 procent.

>– Att ta emot färre flyktingar är numera sjösatt i officiell svensk regeringspolitik, med bred förankring i riksdagen, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, till TT och menar att det därför inte är så konstigt att folket "följer efter".

>Men bland miljö- och vänsterpartister vill endast 13 procent ta emot färre flyktingar.

>Undersökningen gjordes per enkät som skickades med post till 20 400 personer i ett slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 16–85 år. Svarsfrekvensen var 51 procent, vilket ska vara en bra siffra för den här typen av undersökningar.

Det är väl kul att folk vaknar lite iallafall. Synd bara att det kommer inte hjälpa ett skit, stäng gränsen och skicka hem packet.


0eca76 No.9800167

File: 81b469b8293bf1d⋯.jpg (11.27 KB, 262x255, 262:255, 1406155552042.jpg)

Är jag verkligen den enda med planer att vara i Falun?


0eca76 No.9800585

>>9793389

>hantera dina känslor

>Jävla böglagar.

>det är en efterbliven kärringlag

>din patetiska jävla slavfjolla.

>din efterblivna idiot.

>Är du efterbliven?

>din patetiska horunge.

>triggad av feminina bögar

>hantera dina känslor

Kex. Turbo, jag vet att du bara upprepar saker andra sagt till dig utan att förstå varför man säger så, men det här funkar liksom bara om motparten får en härdsmälta av spergvrede som du.


0eca76 No.9804127

http://www.friatider.se/h-r-g-r-svenske-diplomaten-reklam-f-r-afa

Toppdiplomaten Per Thöresson utsågs nyligen till Sveriges ambassadör i Berlin. Samtidigt syns han på bilder där han och hans dotter poserar med reklam för extremvänsterns våldsnätverk AFA, som av Säpo beskrivs som det största hotet mot den svenska demokratin, avslöjar Nordfront.

– Nej, svarar pressrådet Carl Michael Gräns på frågan om ambassadören skulle kunna posera på samma sätt med en högerextrem symbol.

>Per Thöresson, 54, har de senaste åren gjort en kometkarriär inom UD och snabbt avancerat till de mest prestigefulla positionerna inom myndigheten.

>Efter en tid som ambassadör i Bern blev han 2014 ambassadör vid svenska FN-representationen i New York. I början av 2017 meddelade regeringen att Per Thöresson utsetts till svensk ambassadör i Berlin – en post han tillträdde förra månaden.

>Men på sin Facebook-sida gör Thöresson, som nu är favorittippad som framtida ambassadör i Washington, även in i inrikespolitiken.

>Det handlar om en bild från december 2015, när Per Thöresson fortfarande tjänstgjorde som svensk FN-ambassadör i New York, där han poserar tillsammans med sin vuxna dotter Lisa Thöresson, som på bilden är iklädd en tröja med en stor AFA-symbol.

>Enligt Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront är Lisa Thöresson en aktiv medlem i AFA, Antifascistisk aktion, i Göteborg. Sajten publicerar även bilder på den 21-åriga diplomatdottern som visar hur hon maskerad deltog vid en vänsterextrem motdemonstration i Stockholm i november förra året.

>AFA är idag den mest tongivande organisationen inom den våldsbejakande så kallade autonoma vänstern, som av Säkerhets­polisen (Säpo) beskrivs som det största hotet mot Sveriges demokrati. Grupperingen är känd för en lång rad grova våldsdåd mot politiska meningsmotståndare. Systerorganisationen Revolutionära Fronten fick nyligen lägga verksamheten på is efter att en stor del av medlemmarna i samband med en stor Säpo-operation dömts till fängelse för våld mot enskilda.

>På sin Facebook-sida "gillar" Per Thöresson själv också den vänsterextrema stiftelsen Expo, som grundades av AFA-veteraner, och bloggen "Inte rasist men".

>Fria Tider har sökt Per Thöresson via ambassaden i Berlin. Pressrådet Carl Michael Gräns svarar, apropå dotterns påstådda engagemang inom våldsvänstern, å 54-åringens vägnar:

>"Ambassadören kommenterar inte frågor som rör hans familj."

>Enligt pressrådets mejlsvar sympatiserar Thöresson dock inte själv med AFA. På frågan om ambassadören skulle ha ställt upp på en bild med en person som bär ett hakkors eller någon annan nazistsymbol blir svaret endast "nej".

>Fria Tider har begärt en offentlig kommentar om händelsen av UD.

Otippat att en flicksnärta från AFA är överklass.


0eca76 No.9804146

>>9800167

Den enda från nord/pol/ verkar det som.


0eca76 No.9811474

http://www.friatider.se/gudrun-schyman-ocks-fast-f-r-plagiat-fick-sparken

Sedan i slutet av mars leds Feministiskt initiativ av både Gudrun Schyman och Victoria Kawesa tillsammans. Men de har inte bara partiledarskapet gemensamt. Båda två har blivit tagna på bar gärning för plagiat av andras texter.

>Tidigare idag kunde Fria Tider berätta att Victoria Kawesa polisanmälts sedan hon plagierat delar av en föreläsning som hon höll under genus­konferensen G16 i Göteborg i höstas. Författaren till den ursprungliga texten satt i publiken under föreläsningen.

>Men hennes kollega Gudrun Schyman har också åkt dit på bar gärning för plagiat.

>Det var 2003 som Kristianstadsbladet hade anlitat Gudrun Schyman som krönikör. Vanligtvis fick politiker inte betalt för att skriva krönikor, men Gudrun Schyman var ju så känd så hon skulle ha betalt. På tidningen var man mycket stolta över rekryteringen.

>Men det gick inte så bra. Gudrun Schyman hann bara skriva en enda krönika – sedan fick hon sparken och artikeln togs bort. Den var nämligen till största del ett plagiat, vilket tidningen upptäckte efter att läsare hört av sig och sagt att de kände igen texten.

>I den feministiska krönikan började Schyman "lite mjukt med att berätta en alldeles verklig historia" om en familj där mannen och kvinnan tog på sig helt olika uppgifter i hemmet.

>Berättelsen var dock varken sann eller hennes egen. Hon hade bara bytt ut namnet på mannen, resten hade hon snott från nätet. Artikeln hade bland annat publicerats i en tidning för utlandssvenska kvinnor två år tidigare.

>– Det allvarliga är att Gudrun Schyman försöker få det att framstå som om det är hennes egna ord, när hon i själva verket har plagierat en text rakt upp och ner från nätet, sade Jonas Duveborn, Kristianstadsbladets politiske redaktör vid tillfället, till den egna tidningen och påpekade att han kände sig kränkt.

>Krönikan, som hade köpts in av tre tidningar i Skånemedia, stoppades och kontraktet med Gudrun Schyman avbröts. Jonas Duveborn underströk att han sannerligen inte anlitar krönikörer för att de ska kopiera artiklar från internet.

>Men Gudrun Schyman nekade till plagiat och skyllde ifrån sig – på Kristianstadsbladets ledarredaktion för att de inte hade kontrollerat hennes text mot nätet innan publicering.

>– Då hade vi sluppit det här, sade Gudrun Schyman till Kristianstadsbladet.

>Gudrun Schyman sade också att hon kunde tänka sig att betala tillbaka de tusentals kronor hon fått betalt för att skicka in den stulna texten, i varje fall om den "ställer till med några problem".

>Åker fast

>Skyller på tidningen att de inte kollade om hon fuskat

En riktig stjärna den där gudrun.


0eca76 No.9811500

http://www.friatider.se/m-politiker-nar-det-galler-manniskor-som-ar-pa-flykt-undan-krig-struntar-jag-i-vad-det-kostar

Moderaterna och Vänsterpartiet i Stockholms stadshus är rörande överens: De invandrare som staden tar emot får kosta precis hur mycket som helst för skatte­betalarna.

– Jag struntar i vad det kostar, säger oppositions­borgarrådet Cecilia Brinck (M).

>Det finns ingen gräns för hur mycket invandringen får kosta Stockholms skattebetalare. Det är den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset samt Moderaterna överens om. Frågan debatterades i stadshus­fullmäktige i måndags, något som Nyheter Idag har uppmärksammat.

>Bakgrunden till debatten var en motion som lades fram av Sverige­demokraterna i början av förra året i samband med asylkaoset.

>"Det är till exempel inte ovanligt att kommuner belastas med försörjnings­stöd för uppemot 10 procent av sina invånare – och då huvudsakligen för flyktingar och andra invandrare", skriver SD i motionen där man kräver en utredning av vad invandringen kostar stockholmarna.

>Social­demokraternas fullmäktige­ledamot Karin Gustavsson anklagade SD för att ha en "fullständigt vidrig" människosyn och fick applåder efter ett kort men känslo­stormande tal.

>– Det är svårt att bemöta känslomässiga uttalanden som inte bygger på fakta, suckade Per Ossmer (SD).

>Gustavsson fick medhåll från samarbets­partierna i stadshuset, bland annat bostads- och demokrati­borgarråd Ann-Margrethe Livh (V). Även hon höll ett känsloladdat anförande där hon upprepade gånger bankade med händerna i talarstolen.

>– Jag tycker det är så oetiskt och jag tycker det är fruktansvärt att få höra det i den här parlamentariska församlingen. Att vi står här och räknar vad små barn kostar som annars skulle dö om de inte tar sig till Sverige, dundrade hon.

>– Jag tycker ni ska skämmas som lägger en sådan här motion och sluta räkna på vad människor kostar!

>162 877 människor sökte asyl i Sverige 2015 enligt Migrationsverkets statistik. Av dem var 35 015, lite drygt 20 procent, barn under 18 år om man räknar bort den kontroversiella gruppen "ensamkommande flyktingbarn".

>Även oppositions­borgarrådet Cecilia Brinck (M) stämde in i den rödgrönrosa talkören.

>– Det här är en av de märkligaste debatter jag har upplevt i den här salen på så många olika sätt, inledde hon sitt tal och tillade:

>– När det gäller människor som flyr från krig och förtryck och elände så struntar jag i vad det kostar. Jag tycker att det är totalt ointressant i det sammanhanget.

>SD:s förslag att utreda vad invandringen kostar för Stockholms skattebetalare röstades därefter ned av de övriga partierna.

>Se hela debatten: https://www.youtube.com/watch?v=lZmTM2jWnfM

Det är lätt att slösa andras pengar.

Tur att skattepengar inte är riktiga pengar :^)


0eca76 No.9811614

http://avpixlat.info/2017/04/27/darfor-ar-forintelsefornekelse-antisemitism/

"Därför är förintelseförnekelse antisemitism"

Avpixlat fortsätter föra fram pro-judisk propaganda.


0eca76 No.9811767

>>9811614

Det var ganska kul när (((sjunnesson))) började skicka sin skit krönika om ingrid carlqvist till expo och dylikt, för att hon har sagt att judarna har en ledande roll i (((multikulturaliseringen))) av sverige.


0eca76 No.9812049

>>9811767

Det positiva är att fler får upp ögonen för judefrågan när antisemit kortet blir urvattnat.


0eca76 No.9819204

http://www.friatider.se/almedalen-portar-nordiska-motst-ndsr-relsen

National­socialistiska Nordiska motstånds­rörelsen har ansökt om platsmark och talartillstånd under Almedalsveckan på Gotland i sommar. Men organisationen kommer inte få medverka i Almedalens officiella program, klargör politiker­veckans arrangörer på fredagen.

>Arrangörerna bakom Almedalsveckan har ändrat sina regler för att stoppa Nordiska motståndsrörelsen från att medverka.

>"Vi skärper nu kriterierna för det officiella programmet", skriver Almedalens arrangörer Leif Dahlby och Mia Stuhre på SVT Opinion.

>"En arrangör som tydligt står för antidemokratiska och våldsbejakande budskap uppfyller inte kriterierna och får därmed inte vara med i det som många ser som Almedalsveckans själ – det officiella programmet", fortsätter man.

>Arrangörerna påpekar dock att de inte kan bestämma vilka som får vara på plats i Almedalen rent fysiskt. Det är upp till polisen.

>Och Nordiska motståndsrörelsen har redan fått tillstånd att anordna allmän sammankomst och använda offentlig plats på området under den populära politikerveckan, där Sveriges näringsliv och politiker brukar samlas.

>– Vi har inga möjligheter att kunna säga nej, utifrån att grundlagen ger alla möjlighet att vara på offentlig mark, har Mia Stuhre tidigare sagt till SVT Nyheter Öst.

>Enligt Nordiska motstånds­rörelsen har tillstånd sökts för tre av politiker­veckans dagar. Bland annat kommer ett tält upprättas där politik ska diskuteras och information delas ut. Organisationen menar att de kommer "göra Almedalen på Motstånds­rörelsens vis".

Demokratin visar sitt rätta jag än en gång.

Fri rösträtt var ett mistag.


0eca76 No.9819211

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/nnu-en-person-d-d-efter-terrord-det-i-stockholm

Ytterligare en person har avlidit till följd av terrordådet i Stockholm den 7 april. Det skriver polisen i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen. Kvinnan var aktiv politiker för Miljöpartiet.

>Det är en kvinna i 60-årsåldern som vårdats på ett sjukhus i södra Sverige för skador som hon fick under terrorattentatet på Drottninggatan i början av april, när en misstänkt terrorist använde en stulen lastbil för att köra över människor på den populära shoppinggatan.

>Kvinnan avled på morgonen idag fredag den 28 april.

>Hon blir därmed det femte dödsoffret i terrordådet. 15 personer skadades i attacken.

>Polisen påpekar att man inte tänker kommentera ärendet vidare och ber om respekt för kvinnans anhöriga, som behöver få sörja ifred.

>Den 60-åriga kvinnan var Miljöpartiets ledamot i Trollhättans Utbildningsnämnd, skriver partiet i ett pressmeddelande enligt GP.

>"Hon spred värme och kärlek omkring sig och det var ett privilegium att arbeta ihop med henne, skriver partiet.


0eca76 No.9819223

http://www.friatider.se/hundratals-polisbilar-vandaliserade-i-stockholm-senaste-aren

Hundratals polisbilar har utsatts för vandalism i Stockholm de senaste sex åren, rapporterar SVT.

>Under förra året skadeanmäldes 87 polisbilar, totalt handlar det om uppemot 500 fall av sabotage mellan 2010 och 2016.

>– Det är jätteallvarligt och så som jag ser det är det ett angrepp på hela samhället, säger Hanif Azizi, områdespolis i Rinkeby, Tensta och Husby till SVT.

>Vandalismen handlar om alltifrån att bilarna får däcken sönderskurna eller rutor krossade till att bilarna sticks i brand. Värst är situationen i Västerort, Söderort och Södertörn där huvudstadens invandrartäta förorter återfinns. Problematiken är inte lika allvarlig i exempelvis Nacka och Täby.

>Att polisbilar vandaliseras försvårar polisens arbete, i synnerhet i samband med akuta utryckningar. När bilarna saboteras blir poliserna tvungna att ta hand om den skadade bilen istället för att svara på det larm de larmats ut på.

>Polisen har de senaste åren gjort särskilda förstärkningar av polisbilarnas fönsterrutor för att göra det svårare att slå sönder dem. Från nästa år ska dessutom en ny och tåligare polisbil tas fram som ska användas på prov i Botkyrka.

>Ny polisbil

>Tror att det kommer att lösa något

Varför inte bara skippa denna smörja och gå full eldkastar tanks istället?


0eca76 No.9819233

http://www.friatider.se/polisen-befarar-v-ldsamheter-p-1-maj

På måndag den 1 maj har nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) sökt demonstrationstillstånd i centrala Falun. Polisen befarar våldsamma protester från extremvänstern. NMR kan locka så många som 1000 deltagare – säger polisen.

>Förra året samlade Nordiska motståndsrörelsen cirka 350 deltagare och 500 åhörare under sin 1 maj-demonstration i Borlänge. Demonstrationen gick under parollen "mot folkförrädare och storfinans".

>I år tågar nationalsocialisterna under "folkgemenskapens tecken", skriver de på sin hemsida. Men polisen tror det kan bli våldsamt då vänsterextremister väntas gå till konfrontation.

>2015 lade den våldsbejakande vänstergrupperingen Revolutionära fronten, RF, ned sin verksamhet då organisationen enligt egen utsago "inte längre fyller avsedd funktion". Men nu håller extremvänstern på att bygga upp sina grupper igen, menar polisen.

>– Vad som händer nu är att det byggs upp ett motstånd mot Nordiska motståndsrörelsen, vanligt folk som reagerar men också att extremgrupper på vänstersidan börjar bildas igen för att motverka NMR, säger Fredrik Dahlgren, dialogpolis i Göteborg och ansvarig för polisens nationella insats av dialogpoliser inför 1 maj till Sveriges Radio.

>Enligt SR kan det "ses som en provokation" att Nordiska motståndsrörelsen valt att demonstrera just på 1 maj, arbetarrörelsens internationella högtidsdag.

>Polisen räknar med att så många som 1000 NMR-anhängare kan komma till i årets 1 maj-demonstration i Falun, alltså betydligt fler än förra året. Därför har polisen fått nationell förstärkning med patruller utbildade i så kallad SPT, särskild polistaktik.

>Men man vet inte hur många extremvänstern lyckas samla. Risken för konfrontation är dock stor, säger polisen till Sveriges Radio.

>Anna Hedin-Ekström från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tror Sverige kan få se en "ökad våldsspiral" mellan de olika grupperingarna i framtiden. Det finns en rå ton och en kapacitet till aggressiva handlingar, säger hon.

Det kan bli åka av.


0eca76 No.9820915

>>9811767

Sjunnesson är en "f.d" kommunist. Carlquist sägs ha sugit kuk i Marocko när hon var ung men jag har inte grävt djupare i det.


0eca76 No.9823308

>>9819211

En Spotify-chef.

En miljöpartist.

En amnestyanställd.

En flyktingjurist.

En oskyldig liten flicka.

Det var verkligen synd om Ebba (och vovven) men i övrigt tycks det bara vara människor som fått precis vad de arbetat för som dog. Hemskt att resten av godhetsmänniskorna inte kan lära av detta utan envisas med att försöka dra med oss andra i döden.


0eca76 No.9828984

File: aa2ba443fbc0259⋯.jpg (154.45 KB, 416x426, 208:213, aa2ba443fbc025993272d03b2b….jpg)

>>9819233

Største Nasjonal Sosialistiske samling i moderne tid! Jeg håper noen av dere kommer også.

>vanligt folk som reagerar

Pisspreik. Bare jødestyrte folkeforrædere.


0eca76 No.9833850

Gick in på NF, fy fan vilka muppar.

Gillar stora delar av deras program, men organisation som den ser ut, rent visuellt och socialt är dömd att misslyckas.


0eca76 No.9833855

>>9833850

Tittade på bilderna från manifestationen för att klargöra. Programmet läste jag för länge sedan…

Men önskar ändå er grabbar som är där lycka till!

Manifestationen gäller ju folkgemenskap och inte NF som organisation.


0eca76 No.9833889

>>9833850

Jag gick in och smygkollade på svt för att se om de har en livesändning som de hade förra året.

Verkar som att det är jävligt många i NMR's tåg eftersom det finns ingen sändning, men jävligt mycket bögfloskler från S och korta klipp från batikhäxor istället.


0eca76 No.9833897

>>9833889

Vi får väl vänta på NMR's och våra Nord/pol/ares rapporter. Även om det bara var en som skulle dit IIRC

>jävligt mycket bögfloskler från S och korta klipp från batikhäxor

Det är väl standard SVT :^)


0eca76 No.9833900

>>9833897

Jovars, men jag tänkte att de skulle kapitalisera lite på många är intresserade för att få tittarsiffor.

Fast nu har kommunister aldrig varit bra på det där med att gå i vinst.


0eca76 No.9834253

http://www.friatider.se/riksbanken-vill-bunkra-f-r-krasch

Lånefesten på bostadsmarknaden har gjort att Sveriges banksektor nu utgör en mycket stor del av den svenska ekonomin. Bankerna producerar sina bolån till stor del genom utländsk upplåning, vilket gör Sverige internationellt sårbart när bubblan spricker. Nu vill Riksbanken att Sverige ska behålla en stor valutareserv – och beskatta bankerna för kostnaden.

>I ett remissvar välkomnar Riksbanken att frågan om det finansiella oberoendet åter utreds av Finansdepartementet och stödjer flera av förslagen i utkastet till en ny lagrådsremiss om Sveriges internationella ställning vid exempelvis en bostadskrasch.

>Men Riksbanken anser att man behöver ha tillräcklig buffert för att klara en finansiell kris, vilket regeringens förslag inte inkluderar.

>"Sverige har en stor och växande gränsöverskridande banksektor med stora åtaganden och finansiering i utländsk valuta. Det här innebär stora risker för den finansiella stabiliteten och i förlängningen samhällsekonomin. Riksbanken stödjer därför inte förslaget att minska valutareserven. Den kostnad som uppstår för en valutareserv bör betraktas som en försäkringspremie som bör betalas av de banker som skapar likviditetsrisker", skriver Riksbanken.

>Den föreslagna förändringen skulle innebära att valutareserven i grova drag halverades från dagens 457 miljarder till 200 miljarder kronor. Samtidigt har det svenska banksystemets utlandsfinansiering, inte minst på grund av behoven på bostadsmarknaden, vuxit kraftigt under 2000-talet.

>Gigantisk banksektor innebär risker

>Idag har Sverige en stor banksektor som både växer och sträcker sig över nationsgränserna. Detta medför stora åtaganden och finansiering i utländsk valuta.

>"De svenska bankerna har en balansomslutning motsvarande fyra gånger Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). De fyra storbankerna har skulder i utländsk valuta som uppgår till 175 procent av Sveriges BNP, eller 7.650 miljarder kronor", konstaterar Riksbanken i anslutning till remissvaret.

>Hushållens bostadslån uppgår samtidigt till 2.928 miljarder. Det är en ökning med 207 miljarder på ett år och bostadslånen har därmed en stabil årlig tillväxttakt på 7,6 procent, enligt SCB.

>Internationella valutafonden, IMF, har jämfört olika länders valutareserver som andel av landets kortfristiga skulder i utländsk valuta. Med detta mått skulle en enligt förslaget minskad valutareserv endast täcka 4 procent av Sveriges kortfristiga skulder att jämföra med 18 procent i dag. De länder som har lägre valutareserv är främst euroländer som alltså har fördelen av att ha en reservvaluta.

>Att finansiera valutareserven först vid en kris kan vara problematiskt, menar Riksbanken. När krisen är ett faktum blir det sannolikt dyrare att låna, det tar längre tid och det kan påverka penningpolitikens genomslag.

>"Riksbanken gör därför bedömningen att valutareserven inte bör minska från dagens nivå. Kostnaden för en förfinansierad valutareserv bör betraktas som en försäkringspremie. Riksbanken föreslår att utreda möjligheten att låta de banker som skapar likviditetsrisker betala för försäkringspremien", sammanfattar myndigheten på sin hemsida.

Jag tror att vi kan se detta som att en krash kommer snart.


0eca76 No.9834255

http://www.friatider.se/kawesa-fi-anklagas-f-r-fler-brott

Tidigare i veckan framkom det att Feministiskt initiativs partiledare Victoria Kawesa polisanmäldes för plagiat av en annan vänsterforskare i Göteborg. Nu anklagas Fi-ledaren av en annan vänsteraktivist för att ha stulit flera floskler om så kallad afrofobi – värda höga bidragsbelopp från svenska staten.

>2013 polisanmälde den skattefinansierade kulturprofilen Cecilia Gärding Victoria Kawesa för plagiat, bedrägeri och brott mot namn och bild i reklam, skriver Folkbladet.

>Polisanmälan gäller plagiat av en bidragsidé på temat rasism. Gärding hade på det allmännas bekostnad varit projektledare för "Kulturarvsagenterna", ett offentligfinansierat kulturprojekt som undersökt hur rasistisk den svenska kulturen är.

>"Något som aldrig gjorts förut i Sverige", skriver Folkbladet.

>Kawesa bjöd in Gärding för en föreläsning på ämnet och lovade en styrelseplats i hennes eget skattefinansierade projekt "CinemAfrica" som belöning. Men någon styrelseplats blev det inte. Däremot lämnade Kawesa in en bidragsansökan in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från CinemAfrica, där Gärdings idéer och namn fanns med.

>Själv hävdar Kawesa att hon gjort allting rätt.

>– Jag har inte plagierat Cecilia Gärdings projektidé och anser att anklagelserna saknar fog och grund, säger FI-toppen till Feministiskt Perspektiv.

Äl o äl som man säger.


0eca76 No.9834260

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Live från Falun


0eca76 No.9834268

>>9834260

Sändningen är kaos så här finns en stabilare sändning.

http://www.spreaker.com/user/radionordfront/direkt-fraan-1-maj-i-falun


0eca76 No.9834279

Flashback tråd som uppdateras ganska friskt i samband med demonstrationen.

https://www.flashback.org/t2819771p19


0eca76 No.9834679

Bilder och annat smått och gott från demonstrationen.

https://twitter.com/nordfront


0eca76 No.9834705

Bättre livestream.

https://www.youtube.com/watch?v=yaXGE811fs0


0eca76 No.9837530

File: b3f4461ba0e9ca8⋯.gif (38.4 KB, 250x279, 250:279, image.gif)

Daily reminder that Nordschleswig is German clay


0eca76 No.9838963

HAIL VICTORY, COMRADES


0eca76 No.9839003

>>9837530

Daly reminder that the refferendum of 21 said otherwise. You still need to pay for all the troops we lend you during WWI, by the way. We will be fair! You only have to give us either Kiel or Hamburg. Which is it..? Bitch!


0eca76 No.9839972

>>9839003

>dosen't know the definition of lend

Daily reminder, you owe us for all the Troops we kept in Denmark to protect you from the Emglish and commies.

shitposting aside, I would much prefer to get Prussia land back from Pooland than Nordschleswig.


0eca76 No.9842266

Fick en idé men känner inte att jag har all fakta eller följt debatten för att kunna fullfölja (eftersom jag bor en bit bort).

Det har det skrivits en hel del om att det inte gick att rösta nej när Saudiarabien valdes in i FN:s kvinnokommision, att det enda alternativet var att lägga ned sin röst. Skulle man ställa detta i kontrast med att ex. Göteborgs moské är helfinansierad av Saudiarabien och fråga sig ifall Svenska folket hade en chans att rösta nej tror jag det kan få spridning. Det finns säkert något bygge där det inte röstades om beslut ifall Göteborg var ett dåligt alternativ, men det viktiga är att koppla till just Saudiarabien eftersom det är aktuellt. Ifall någon har bilder på gammla artiklar så räcker det nog långt att bara ställa dem bredvid varandra. Eventuellt få med något om vilket beslut som cementerat störst förändring för kvinnor, idag och på sikt.


0eca76 No.9845535

http://www.friatider.se/eu-gr-nskontrollerna-i-sverige-ska-avskaffas

Igår beslutade regeringen att de tillfälliga ID-kontrollerna vid inresor till Sverige ska avskaffas. Nu vill EU att även de tillfälliga gränskontrollerna, som utförs av polisen, ska "fasas ut" inom det kommande halvåret.

>EU-kommissionen skriver i sina nya rekommendationer att gränskontrollerna i Sverige, Österrike, Tyskland, Danmark och Norge bör avvecklas inom sex månader.

>Det innebär att kontrollerna kan förlängas en sista gång som en "försiktighetsåtgärd" med tanke på det stora antalet illegala invandrare från tredje världen som fortfarande rör sig inom EU:s gränser, enligt ett pressmeddelande från kommissionen.

>– Tack vare våra gemensamma ansträngningar är våra yttre gränser nu starkare och säkrare. Genom att arbeta tillsammans är det möjligt att ha både säkerhet och fri rörlighet. Det innebär att vi inom sex månader kommer att komma tillbaka till ett fullt fungerande Schengen-område utan inre gränskontroller, säger EU-kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans.

>Det nya beslut som meddelades av regeringen igår innebär att ID-kontrollerna som utförs av transportörer – alltså buss-, tåg-, och färjebolag – kommer att upphöra under natten till den 4 maj. Detta innebär att exempelvis resenärer mellan Danmark och Sverige inte längre behöver styrka sin identitet för tågbolaget på Kastrup.

>Det innebär att det återigen blir fritt fram för invandrare från tredje världen som saknar id-handlingar att resa in i Sverige och söka asyl. Beslutet väntas särskilt gynna så kallade ensamkommande flyktingbarn, en grupp där nästan alla sedan tidigare gör sig av med sina identitetshandlingar innan de tar sig till Sverige.

>De tillfälliga gränskontrollerna för inresande kommer dock att fortsätta tills vidare vilket innebär att resenärerna behöver styrka sitt inresetillstånd i Sverige för polisen precis som tidigare.

Vilken tur att vi bor i en demokrati :^)


0eca76 No.9845543

http://www.friatider.se/fortsatt-l-gt-f-rtroende-f-r-etablerad-media

Själva beskriver de sig som seriösa och objektiva grundfundament för demokratin. Men allmänhetens förtroende för svenska medier ligger fortsatt i botten.

>Lägst är förtroendet för TV3 som bara 9 procent av svenskarna litar på, tätt följt av Expressen.

>Morgontidningar har ett högre förtroende men DN, som de senaste åren blivit påkomna med flera falska artiklar om invandrings­politiken, bryter mönstret och faller från 55 till 48 procents förtroende i årets SOM-barometer jämfört med 2016.

>DN har nu startat en egen förtroendemätning med hjälp av Ipsos som enligt TT slår fast att majoriteten anser att medierna gör ett "mycket eller ganska bra jobb".

>Men det är inte bara medierna som har problem med förtroendet. Även Facebook (13 procent), Feministiskt initiativ (11 procent) och Miljöpartiet (13 procent) kämpar i motvind.

Trevliga nyheter.


0eca76 No.9845570

>>9845535

>De tillfälliga gränskontrollerna för inresande kommer dock att fortsätta tills vidare vilket innebär att resenärerna behöver styrka sitt inresetillstånd i Sverige för polisen precis som tidigare.

Det är inte helt åt helvette i alla fall.

Swexit när?


0eca76 No.9846757

>>9845570

>Swexit när?

Inte snart nog.


0eca76 No.9849555

>>9800585

Lel torbög, varför blir dina känslor så sårade av att kallas namn på internet?

Kan du inte hantera bantzen?

Endast blåpillrade bögfjlollor som är rädda för vapen eftersom de är "farliga bäbismördande ondskesprutor" är för reglering av vapen, och emot ett välbeväpnat medborgarskap. Riktiga män vill ha vapen så att de kan skydda sig själva, sin egendom, och sin familj.

Men, eftersom du är en autistisk NEET som bor i en källare så finns det väl ingen anledning för dig att tänka i sådana banor.


0eca76 No.9849561

>>9849555

Oj fan, glömde mina >>>/tv/ skitbrevar tripps, ber om ursäkt alla!


0eca76 No.9849570

>>9842266

Vad exakt för budskap är det som du vill förmedla till normisarna med en sådan aktion?


0eca76 No.9849586

>>9839972

Fuck Poland tbh, they're the shittiest central Europeans.


4c8cac No.9851569

http://www.friatider.se/foraldrar-atalas-for-att-ha-dodat-nyfodd-flicka

Två unga föräldrar i Kristianstad, 24 och 22 år gamla, åtalas nu för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död för att i september förra året ha haft ihjäl sin drygt en månader gamla flicka. Istället för att larma ambulans skapade mamman en diskussionstråd på forumet Familjeliv.se.

>"Du måste kontakta en läkare nu, vänta inte tills imorgon."

>Så lyder ett av de råd den 24-åriga mamman får i september förra året efter att hon loggat in på forumet Familjeliv.se för att fråga hur hon skulle göra med sin svårt skadade dotter. Mamman följer aldrig uppmaningen och fem dagar senare är flickan död.

>Nu åtalas hon och hennes pojkvän, en 22-årig man, för att ha dödat sin dotter. Föräldrarna har enligt åtalet vid flera tillfällen utövat "grovt våld mot hennes huvud och kropp".

>När mamman, till slut, tar flickan till sjukhus på morgonen den 9 september konstaterar läkarna att flickan är mycket allvarligt skadad. Flickan är så pass allvarligt skadad, med mer än 20 revbens­frakturer och instabilitet i bröstkorgen, att hon känns "sönder" när hon lyfts upp av läkarna.

>Kvällen dagen därpå konstaterar läkarna att flickan är hjärndöd och försöken att rädda hennes liv avbryts. De poliser som larmas till sjukhuset blir, enligt en avrapportering, "smått chockade" av händelsen.

>Utredningen av målet är mycket omfattande, förundersöknings­protokollet är på 3 701 sidor, och visar att föräldrarna haft hand om dottern hela tiden och att de ända sedan hon var nyfödd misshandlat henne.

>Vice chefsåklagare Eva Norberg yrkar i första hand i sin stämnings­ansökan att föräldrarna "tillsammans och i samförstånd under tiden 10 augusti till och med den 9 september 2016 i hemmet eller i vart fall inom Kristianstads kommun, misshandlat sin nyfödda dotter".

>I andra hand yrkar hon att de "underlåtit att ingripa för att skydda henne från ovan angivet upprepat våld". Hon påpekar dessutom att föräldrarna, genom att inte söka vård för sin dotter i tid, gjort att hennes liv inte kunnat räddas.

Det är inte ofta man är mållös, men det blev jag nu.


4c8cac No.9851634

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Arnstad anser att NMR är en organisation av maskulina och starka människor.

Tydligen så verkar det som att nästa demonstration som anordnas utav NMR kommer att ta plats i göteborg.


bc9666 No.9853022

>>9849586

I agree, but the Amis think they're the saviours of Europe and the huwhite race, so saying anything and against them makes everyone sperg out and call you a shill.


4c8cac No.9857697

http://www.friatider.se/ikeam-rdaren-f-r-inte-avtj-na-straffet-i-eritrea

Den eritreanske så kallade "Ikeamördaren" Abraham Ukbagabir, 38, som är dömd för dubbelmordet på Ikea i Västerås 2015 har ansökt om att få avtjäna sitt livstidsstraff i hemlandet Eritrea. Men nu har regeringen avslagit ansökan, enligt uppgifter till Aftonbladet.

>Det var den 10 augusti 2015 som Abraham Ukbagabi, då 35 år gammal, helt oprovocerat högg ihjäl 55-åriga Carola Herlin och hennes 28-årige son Emil på Ikea i Västerås. Eritreanen hade precis fått besked från Migrationsverket att han inte får stanna i Sverige när han genomförde dådet.

>Efter dubbelmordet högg han sig själv i magen, men fick vård på ett svenskt sjukhus och överlevde.

>Ukbagabi dömdes till livstids fängelse i både tingsrätt och hovrätt. Men efter att upprepade gånger ha hotats och misshandlats av andra fångar på svenska anstalter begärde han i februari i år att förflyttas till ett fängelse i hemlandet Eritrea.

>Kriminalvården misstänkte att vänsterextremisten Joel Bjurströmer Almgren, som själv sitter dömd för dråpförsök mot en nationalsocialist i Kärrtorp 2013, låg bakom en av misshandlarna av den afrikanske dubbelmördaren, skriver Aftonbladet. Bjurströmer Almgren isolerades efter händelsen men eftersom det inte gick att styrka att han verkligen utfört misshandeln, blev det inga fler påföljder.

>Ukbagabir ska bland annat även ha blivit hotad med våldtäkt av två andra medfångar på Tidaholmsanstalten.

>Trots detta har regeringen nu avslagit Abraham Ukbagabis ansökan om att förflyttas till Eritrea, uppger Aftonbladet. Det skedde redan i april. Varför ansökan avslogs framgår dock inte.

Hoppas aset fortsätter att misshandlas.


932a60 No.9858097

File: 26dfce0370b3716⋯.png (138.65 KB, 507x337, 507:337, CwwZpaJUcAAraq-.png)

File: 00fe54fee707e19⋯.jpg (91.34 KB, 447x444, 149:148, 00fe54fee707e1948754f17ee8….jpg)

>>9851569

>Istället för att larma ambulans skapade mamman en diskussionstråd på forumet Familjeliv.se

ugh… er det mulig… svenske vitser til side


932a60 No.9859219

YouTube embed. Click thumbnail to play.

En random bump, jeg veit helt ærlig talt ikke hvem den her Emil er, men jeg trur han kommer fra Lønneberget. Kan å baite det er klart lol


4c8cac No.9859267

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9859219

Emil Hagberg är en rolig individ som har varit ganska aktiv inom NMR och är väl mest känd från radio nordfront.

Han har ett rym med myror i sitt hem också.


4c8cac No.9863430

http://www.friatider.se/jimmie-kesson-i-sitt-v-rtal-l-t-oss-s-tta-stopp-f-r-de-andra-partierna

Det var bitvis en mörk bild av Sverige som SD-ledaren Jimmie Åkesson målade upp under sitt vårtal idag. "Sverige är i ett katastrofläge", sade han och menade att det är svenskar som vågar lyfta fram och prata om landets uppenbara problem som är de riktiga "Sverigevännerna". Han gick också till hårt angrepp mot det vänsterliberala etablissemanget som han anklagade för att skönmåla verkligheten i Sverige. Åkesson uppmanade svenskarna att rösta på SD i riksdagsvalet nästa år för att stoppa de partier som förstört landet.

>Under lördagseftermiddagen höll Jimmie Åkesson sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm.

>Han uttryckte stark kritik mot hur Sverige styrs, och hur makthavare blundar för de problem som finns.

>– Jag har varit ute i landet och träffat väldigt väldigt många människor som är oroliga.

>– Javisst, arbetslösheten har sjunkit. Men med tanke på högkonjunkturen borde den ha sjunkit mycket mer. Vi är sämst i Europa på att bryta klyftan i sysselsättningsgrad mellan infödda och invandrare, sade Åkesson och fortsatte:

>– Det finns många anledningar att vara oroliga. Men makthavarna förringar oron vi känner. De säger att vi är dåliga Sverigevänner. Men vi låter oss inte tystas. Vi är Sverigevänner på riktigt. Vi kämpar för hela landets väl. På riktigt!

>– Låt oss titta på våldtäktsstatistiken. Låt oss titta på att kvinnor känner rädsla för att gå ut om kvällarna. Ja, låt oss titta på hur verkligheten ser ut. Jag kan fortsätta hur länge som helst, sade han.

>SD-ledaren lyfte även fram att USA:s president Donald Trump använt invandringen och den våldsamma utvecklingen i Sveriges förorter som "ett skräckexempel".

>– Ser det ut som vi borde förvänta oss? Nä, det gör det inte, fortsatte Åkesson.

>– Svårt sjuka barn i Sverige kan få transporteras till andra länder. När det gäller vårdplatser kanske vi är sämst av alla länder.

>– Vi befinner oss i ett katastrofläge. Och det beror på politisk försummelse. Dåliga politiska prioriteringar. Och det är de partier, från höger till vänster, som styrt Sverige alldeles för länge som bär ansvar för detta. Låt oss sätta stopp för dem nästa år!, sade han och syftade på riksdagsvalet i Sverige 2018.

>– Vi svartmålar inte Sverige. Vi älskar Sverige!, påpekade Åkesson.

>Jimmie Åkesson sade vidare att det är dags att utkräva "politiskt ansvar" för terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april.

>– Hur kan en illegal invandrare med koppling till en terrorsekt mitt på ljusa dan, mitt i centrala Stockholm, stjäla en lastbil, köra i en hiskelig fart ner för vår största shoppinggata, meja ner människor, skada människor, mörda människor? Hur kunde det ens ske? Vad gjorde den människan ens i Sverige? Han skulle inte varit här!, sade Åkesson.

>I en intervju efter sitt tal tillade Åkesson att det är "vansinne" av regeringen att slopa ID-kontrollerna vid landets gränser.

Putsch när?


d5d122 No.9863447

>>9863430

Aldrig av SD, tack och lov.


4c8cac No.9863454

File: 16d07d3aabff836⋯.jpg (73.51 KB, 720x960, 3:4, 16d07d3aabff836d13c87c3dee….jpg)

http://www.friatider.se/wallstr-m-bra-att-saudiarabien-sitter-i-kvinnokommissionen

Sveriges utrikesminister Margot Wallström vill fortfarande inte säga om Sverige röstade för att Saudiarabien skulle få en plats i FN:s kvinnokommission. Men hon försvarar beslutet att landet kommer sitta där, rapporterar TV4 Nyheterna. Hon tycker rentav det är en perfekt plats för länder med bristande rättigheter för kvinnor.

>Det var under en presskonferens i Bosnien som Margot Wallström försvarade det hårt kritiserade beslutet att ge Saudiarabien plats i FN:s kvinnokommission, som arbetar för att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet världen över.

>– I kvinnokommissionen finns en fjärdedel av alla länder i världen. Där sitter också Ryssland, Vitryssland, Iran, Pakistan. Om vi skulle ställa krav på länderna att de ska ha en ambitiös policy gällande kvinnors rättigheter hade väldigt få länder kunnat vara med, sade Margot Wallström under pressträffen och tillade att då skulle nog bara Sverige och Finland kunna sitta där.

>Wallström tycker tvärtom det är bra att Saudiarabien nu fått plats i kommissionen, för då kan de lära sig nåt.

>– Om det är någon plats de bör vara för att lära sig något om kvinnor så är det just kvinnokommissionen, säger hon.

>Det var i april som 54 länder, däribland Sverige, röstade om Saudiarabien skulle väljas in i kommissionen eller inte. Ingen röstade nej. 47 röstade ja och 7 lade ner sina röster, enligt UD. Men exakt vad Sverige gjorde med sin röst har regeringen mörklagt.

>Beslutet fick massiv kritik, bland annat från UN Watch och oppositionspolitiker i Sverige.

>– Att välja in Saudiarabien för att skydda kvinnors rättigheter är som att göra en pyroman till stans brandchef. Det är absurt, sade Hillel Neuer, chef för UN Watch, som först avslöjade nyheten.


4c8cac No.9863459

>>9863447

Men anon, det är bara ett spel som åkesson spelar och han kommer att visa sitt rätta jag när de får makt :^)


d5d122 No.9863474

>>9863459

Åkesson lärde Trump att spela 4 fyrdimensionellt schack :^)


be2a61 No.9863521

>>9863447

>>9863459

>>9863474

Asså bara vänta på Hitler grabbar


d5d122 No.9863543

File: 886d9726ed08f7b⋯.jpg (135.58 KB, 1791x289, 1791:289, trumpcucksBTFO.jpg)

>>9863521

Rövsårad trumphanrej detekterad.

kex


d5d122 No.9863552

>>9863474

>4 fyrdimensionellt

Ingn jvla fra!


4c8cac No.9863587

>>9863521

Det fungerade för tyskarna på 30-talet så varför skulle det inte fungera nu :^)


4c8cac No.9869771

https://www.motgift.nu/2017/05/07/sveriges-television-och-skampalen/

En allt mer desperat maktstruktur verkar nu svinga åt alla håll. Nu senast är det statsmedia som hänger ut en VD som kritiserat feminismen.

>I landet där man gärna talar sig varm om mångfald, och där den största kvällsblaskan lanserar “Vi gillar olika”-kampanjer, verkar det väldigt viktigt att alla ska tycka och tänka likadant. För nåde den som vågar kritisera makten; den som vågar peka i en annan riktning än över stupet åt vänster. Något sådant kan ju aldrig tolereras.

>Att man inte ska få för sig att kritisera maktens idéer fick Dollarstores VD Peter Ahlberg uppleva, efter att han i ett internt brev till de anställda i en passage skojat om feminismen. Att sådant skulle få rödstrumporna på ETC att reagera med uthängning och skandalrubriker är det knappast någon som höjer på ögonbrynen för.

>Värre blir det när statens media hänger med i drevet och hänger ut Ahlberg som kättare.

>“VD hånade feminism i personalbrev” heter rubriken på SVT Nyheter. Säg mig, är det verkligen en nyhet för tvångsfinansierad media att en chef för ett privat företag uttryckt en åsikt som går stick i stäv med regeringens? Det hela blir än mer osmakligt när man betänker att SVT nyligen hängde ut en person som haft magen att kritisera den svenska sjukvården på Facebook.

>Den här typen av uthängningar var tidigare vanliga hos våldsvänstern där de på sina olika hemsidor gärna visade upp bild, namn och när möjligheten fanns även adress på de som hade “fel” åsikter. Och även om den verksamheten till viss del fortgår än idag så verkar SVT ha tagit över den blodsstänka fanan hos uthängningsaktivisterna.

>Vi är inte långt ifrån att Anslagstavlan kommer tillbaka i SVT, men den här gången för att visa upp bilder, i bästa “wanted poster”-stil, på de som haft mage att kritisera det allt mer desperata systemet.

>När Ahlberg konfronteras med sitt kätteri står han dock på sig, vilket han ska ha all heder för.

>Förresten, du har väl sagt upp din TV-licens? Här kan du göra det ( https://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Avanmalan/ ), och låt dem också veta vad du tycker om dem när du säger upp ditt innehav.

Nu jävlar ska det köpas snabbnudlar på dollarstore.


d5d122 No.9870712

LE PEN FÖRLORADE


68dcfb No.9870751

>>9870712

Inte så att man förväntade sig att fransoserna skulle dra tummen ur.


d5d122 No.9870784

>>9870751

Nä, men marginalen som hon förlorade med är deprimerande, hon fick 35%, endast 35%.

Jag tror att SD kommer få ~30-32%


760308 No.9870785

>>9870751

världens ohotade cuckmästare vet fortfarande var cuckskåpet står!


4c8cac No.9870868

>>9870784

>SD kommer få ~30-32%

Då är vi optimistiska. Jag sitter och väntar på att skiten börjar kännas rejält.

Då sjukvården verkligen haverar totalt och polisen/räddningstjänst blir obrukbar.


d5d122 No.9871282

>>9870868

>Då är vi optimistiska

Se bara på opinionsundersökningarna, där är SD redan störst i alla de pålitliga undersökningarna.


7f01d4 No.9871308

File: 0c420fab87b61b8⋯.jpg (158.5 KB, 1280x843, 1280:843, bar pepe super feels.jpg)

>>9870784

>>9870868

Le Pen förlorar, EU-sammarbetet fortsätter, likaså flyktingkrisen.

Tvivlar på att SD kan vända situationen, även om de får 51%.

Får nog spara ihop en slant för en flytt till Svalbard i värsta fall…


932a60 No.9871361

File: e2f20ba5ef2355e⋯.png (193.83 KB, 600x331, 600:331, 0e4112e6aa703bc1fe82e0c0b1….png)

File: a7c0a6bb0a0ab35⋯.png (249.71 KB, 978x552, 163:92, 978x (1).png)

File: e5cd5f579eebcd3⋯.png (987.4 KB, 978x649, 978:649, hvalfangst_4191969978x1200….png)

File: 06ec889bf8b7685⋯.jpg (2.72 MB, 2016x1512, 4:3, 1490299776013.jpg)

>>9870712

>LE PEN FÖRLORADE

Ja da fikk vi ikke knerta (((EU))) og (((EØS))) i dag, faen ass.

Men (((EU/EØS))) dør alikevel

Skal quadruple kvota for å pisse dem off, kystpartiet ftw


4c8cac No.9871400

>>9871282

Vi får se när det blir val.

Jag tror att de kommer att få runt 30%. Det är en jävla ökning från 13% och jag tvivlar på att nog många svenskar vågar rösta "dödsfascist".

>>9871308

Ungern har erbjudit sig att ta emot vita flyktingar. Så dit kan man fara med familjen om det krisar (har man ingen familj kan man stanna kvar och dra en HeRaK).


932a60 No.9871447

File: b0fab89c82fda1c⋯.png (574.95 KB, 777x437, 777:437, tb4ec2cb.png)

File: be2729b01640d70⋯.png (429.39 KB, 615x399, 205:133, horatio-chapple-insert-wit….png)

File: 481b7af6f06598c⋯.png (159.38 KB, 400x300, 4:3, polar-bears-svalbard-norwa….png)

File: 53b7ca50041794c⋯.png (45.93 KB, 255x144, 85:48, 1e5a3682d1e78e4b00a6df4283….png)

>>9871308

>Får nog spara ihop en slant för en flytt till Svalbard i värsta fall…

KEKED

Vurderer faktisk en tur opp dit i sommer/sein våres, det er ikke "så dyrt" nå, under 3 lapper… innenlands liksom… Fra gardermoen, mulig bytte ekke sikker.

Får bare bli igjen, men nei, jeg trur du hadde savna Sverige når høsten/vintern kom gitt.

Det er ulovlig å gå ut uten grov kalibra våpen, eller i følge med noen med det

det er ingen skatt der

bil koster ikke en dritt, men det er bare en vei lol. Skaff en sånn feit islending der, dem bruker bare alt aent av en idiot grunn

pang pang er billig og som sagt skatte fritt :D

PANG PANG PANG

Men… pic related igjen.. snacks du må passe på, dem lusker gårn din brått om dem blir stuck og ikke får dratt med driv isen i tidet, da eter dem folk

Er en del regler på å få bo der også, du må søke sysselmannen, bare seiler du dit blir det et helvete, pic related. Jeg kjenner mange som har bodd der, en eller to anons har det, men veit ikke om dem poster her


932a60 No.9871497

File: b6404c4fbf7ca81⋯.png (168.6 KB, 560x280, 2:1, Jarle Andhøy (1).png)

File: 2f2fca5bc2d4dd1⋯.png (380.14 KB, 853x433, 853:433, 1479056000215.png)

File: acf3b472f7eb91b⋯.png (366.44 KB, 600x450, 4:3, B607SsQCQAALiJm.png)

faen søndag herpa, jo jeg glemte poste Jarle, ikke får å slide. Jarle gir som kjent faen og både han og Alex Rosen har fått skikkelig trøbbel for å bare seile til Svalbard uten å si fra/få godkjenning av (((Sysselmannen))) (som også er postman, telefon operatør og baker på si) der oppe. Samma driver dem med øya i søris havet og vår del av sør polen(Hele er vår!

Nei, jeg stopper her. Avspora der litt her, kult å lese om NMR

så pls carry on as usual


d5d122 No.9871508

>>9871308

SD skulle inte vända på utvecklingen om de fick 100% av rösterna, deras politik är PKistisk bögskit, och kan inte förbättra utvecklingen.

SD kan som bäst förvärra det i Sverige genom att öka sammanblandningen av svenskar och blattar.

Jag kommer rösta NMR, även om jag inte håller med om deras pan-nordicism och socialistbögeri.

>>9871447

Om man har ett bra jobb så kan man ju alltid arbeta i Svalbard ett par år.

Hur hård är regleringarna om vapenköp där?

Tänker att man kanske skulle kunna köpa ett par "leksaker" där, och ta med dem hem.


7f01d4 No.9871556

>>9871508

Kan man rösta på NMR? Trodde att de bara var för en militär revolution.


932a60 No.9871577

>>9871508

>Om man har ett bra jobb så kan man ju alltid arbeta i Svalbard ett par år.

Det stemmer, de jeg kjenner IRL som har vært der, har fått seg jobb der opp i alt mulig rart, fra helikopter kjøring til studenter og forskere og folk som jobber vanlige jobber, gruva(slekninger i gamle dager) osv.

Men du kan også søke om å dra dit for å jakte, og bo i noen av skålene/hyttene der. Det er pain ass, da er du ute aleine i et år med bikkjer og får litt proviant nå og da, i den jævla kulda :) Det kjenner jeg ingen som har gjort though, bare sett på en dokumentar serie. Captain caveman og prater med seg sjøl ogsånn.

>Hur hård är regleringarna om vapenköp där?

Du det er skikkelig laksa der oppe, dem har sånn en snut uansett lol. Men det er Norge, så jeg tør ikke si det. Har du plettfri vandel kan du vel få deg grøvste av håndvåpen og rifler, men ikke helt usa tankser og håndgranater og slik mener jeg. Sjekk det ut, det står sikkert på (((Sysselmannens side)))

>Tänker att man kanske skulle kunna köpa ett par "leksaker" där, och ta med dem hem.

Hehe !!! Welcome to the club.

Jag tappade den!

Hunden åt den upp! Jag svärjar

Biler alt kan du bare bestille, som sagt ikke noe fortolling, en splitter ny bil kosta før en 40-60k og da snakker vi grom bil, som sagt så er det helt psycho på hovedlandet her, faen samma bilen gikk vel for 5-600k (jeg har ikke tallene eksakt i hue, men null skatt, null import drit)

Bør være greit å få seg et par skikkelig grom børser og pistoler der klart


932a60 No.9871589

>>9871556

I Sverige og Finland? er det vel et parti som jeg forstår?


4c8cac No.9871609

>>9871556

Nog kan man. De sitter i kommunfullmäktige i ludvika kommun, så de arbetar lite i politiken.

Deras största fokus ligger dock i det utomparlamentariska arbetet. NMR är väl de enda sunda man kan rösta på skulle jag tro.


932a60 No.9871638

>>9871609

Har dere fått godkjent et parti i Norge btw?

Danmark? Som jeg har forstått så er dere rimelig store i Sverige og Finland. Jeg har sett noe fra spes Trønderlag her, men det er ikke så mye å skryte av enda. Men dem har vokst ass, spes over kjølen


4c8cac No.9871663

>>9871638

>Har dere fått godkjent et parti i Norge btw?

Det vet jag inte.

Det finns säkert några i danmark men jag tror inte att de har en organisation än.

Störst är de i sverige och finland.


932a60 No.9871670

Nei .t ursliten norbaggare, jeg lar der være i fred jeg. så lurker jeg dere seinere når jeg i vater her. Aldri stemt i hele mitt liv, og jeg er en "old fag", er dem her så stemmer jeg på dem eller så får kyst partiet den så dem kan få oss til helvete ut av EU. Faen vi hadde Bastesen, vi hadde Carl Ivar Hagen og…. De var for tidlig, oh… begge dem i dag… nå har vi bare fitter

Nei god kveld/natt


932a60 No.9871699

File: b4c5c78daf370ce⋯.png (482.24 KB, 600x690, 20:23, 1455777637493.png)

File: 684ca2344574b8b⋯.png (839.22 KB, 1240x930, 4:3, BreivikRomanSalute.png)

File: d5c465e1623ff8e⋯.png (160.6 KB, 335x450, 67:90, 1456168396384.png)

File: c0bd0c9e6fb57cc⋯.png (503.22 KB, 625x770, 125:154, 1458171765886.png)

>>9871663

Det var det jeg regna med egentlig også.

Lol i (((avisa))), har lagra det et sted men seng seinere, der det ble nevnt at NMR var le ebil største trusselen blalbalbla <insert commie shit> her osv… Var helt latterlig. Men jo mer dem ljuger, så starter folk å sjekke det opp, brått så blei dem store her og lol :D

All pr er god pr


7f01d4 No.9871702

>>9871663

>Finland

Finns en risk att de blir förbjudna där så vitt jag vet.


4c8cac No.9871719

>>9871702

Det är tal om att de ska förbjudas.

Jag tror inte att det kommer stoppa dem i allafall.


932a60 No.9871744

File: 1e8a685c6924d7e⋯.jpg (38.32 KB, 480x579, 160:193, 1493508178644.jpg)

File: c856090608734ae⋯.png (220.96 KB, 255x508, 255:508, 1473188651856.png)

File: 3141963a50b3418⋯.png (566 KB, 615x694, 615:694, 1473189131093.png)

File: 04434d2af62ed88⋯.png (237.53 KB, 613x353, 613:353, 1473189563590.png)

>>9871670

>helvete ut av EU.

sigh

(((EØS)))

mer eller mindre samma driten nå, bortsett fra vi får fisken i fred og torturerer og gasser hval og sel. (Vil gjerne ha jøder inn på den lista)

Same shit, men vi må bare finne oss i all møkka til (((EU))), det skulle liksom bare være en handels avtale. men neida… 23 år etter, REKT


d5d122 No.9871748

>>9871556

>>9871589

>>9871609

>>9871638

NMR är registrerat som ett parti i Sverige, och endast Sverige, så vitt jag vet, det går att rösta på dem som riksdagsparti i Sverige alltså.


4c8cac No.9876470

http://www.friatider.se/h-r-f-r-v-nstern-stryk-av-en-gammal-dam

På söndagen arrangerades en demonstration på Mynttorget i Stockholm till stöd för asylsökande och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Bråk uppstod när demonstrationen stördes av ett 30-tal personer från nationalistiska organisationen Nordisk Ungdom, som skanderade slagord och höll upp en banderoll med texten "Refugees Go Home". Nordisk Ungdom kallar det en "Motdemonstration mot svenskhatare".

>"Demonstrationen som Nordisk Ungdom protesterade emot är en del i försöken att översvämma Sverige och Europa med invandrare från Mellanöstern med närområde. Nordisk Ungdom visade att det finns krafter som är emot vansinnespolitiken som förs", skriver den nationalistiska organisationen på sin hemsida.

>En film som gruppen publicerat på Youtube visar hur det uppstår fysiska sammandrabbningar mellan den tillståndsgivna demonstrationen och nationalisterna. I filmen syns bland annat hur en gammal tant lägger sig i bråket och slår till en utländsk man som försöker konfrontera Nordisk Ungdom. Mannen får en hård handflata – rätt i ansiktet.

>Enligt Nordisk Ungdom så attackerades deras aktivister så fort de kom till platsen.

>"Redan innan de hunnit veckla ut banderollen ordentligt kom de första försöken från svenskhatarna att stjäla den. Aktivisterna försvarade sig dock effektivt, och genomförde aktionen utan några egna skador trots numerärt underläge", skriver gruppen.

>– Det blev lite handgemäng. Vänstern attackerade oss så vi var tvungna att försvara oss, säger Nordisk Ungdoms Fredrik Hagberg till tidningen Nyheter Idag.

>Enligt polisens hemsida ska dock en av motdemonstranterna ha gripits misstänkt för misshandel alternativt ofredande och framkallande av fara för att ha kastat en bengal mot den tillståndsgivna demonstrationen. Den person som greps har senare anhållits och misstänks för ofredande samt ringa narkotikabrott, uppger polisen.

Man ska inte käfta med gamla damer.

https://www.youtube.com/watch?v=YZEYp8Gr3pk#t=3m22s


8705ca No.9876690

>>9876470

För 7 år sedan så kunde inte ens Jimmie hålla ett tal någonstans i Sverige utan hundratals om inte tusentals motdemonstranter. Om nationalister någonsin demonstrerade så blev de inte ens nära 100. Nu samlar nationalister fler demonstranter än vänstern och syns konstant och när vänstern försöker demonstrera så är det vi som konfronterar dem. Sådan jävla underbar utveckling.


e18054 No.9876703

>>9876690

>Om nationalister någonsin demonstrerade så blev de inte ens nära 100. Nu samlar nationalister fler demonstranter än vänstern och syns konstant och när vänstern försöker demonstrera så är det vi som konfronterar dem. Sådan jävla underbar utveckling.

Fast det stämmer inte, nationella kunde samla runt 2000 kring 2005 för salem-demonstrationerna, folkets marsch var också större än någon nutida demonstration.


4c8cac No.9881901

http://www.friatider.se/polis-attackerad-vid-skola-som-fatt-fredspris-for-sina-manga-nyanlanda

Poliser attackerades under måndags­eftermiddagen i samband med ett ingripande vid Värnhems­skolan i Malmö, skriver flera medier.

>Polis larmades vid femtiden på eftermiddagen till skolan med anledning av bråk. När patrullen skulle gripa en person blev de attackerade.

>– Ett flertal ungdomar hoppar på poliserna när de håller ner den den första killen, säger ett vittne till Aftonbladet.

>Enligt Skånska Dagbladet var det två grupper av män och kvinnor i åldrarna 20 till 50 år som drabbade samman med varandra. Samma tidning skriver att elever från skolan var inblandade i bråket.

>Två personer greps av polisen. En av dem är misstänkt för främjande av flykt, våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Den andra, en 16-åring, är misstänkt för misshandel och våldsamt motstånd, men släpptes ganska snart på grund av sin låga ålder.

>Värnhemsskolan fick 2015 ta emot "Skolornas fredspris" av kungen för att man tagit emot så många invandrare från tredje världen. I februari i år konstaterade Expressen att skolan numera tvingats ta till taggtråd och ordnings­vakter för att upprätthålla ordningen sedan skolan drabbats av våld och kaos. "Vad var det som gick fel?" undrar den vänster­liberala tidningen i sin artikel.

>I november i fjol stängdes skolan akut i två dagar på grund av våldet på skolan, rapporterade SVT då.

lel


4c8cac No.9881909

http://www.friatider.se/hundratals-illegala-drunknade-p-medelhavet-i-helgen

Över 200 dog och tusentals illegala invandrare räddades när de försökte ta sig över Medelhavet till Europa i helgen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

>Omkring 7.500 illegala invandrare som försökt ta sig över till Europa har räddats på Medelhavet sedan i torsdags, uppger kustbevakningarna i Italien och Libyen.

>Överlevare som fördes till Sicilien på söndagen berättar att de såg ett 60-tal människor drunkna när deras gummibåt punkterades och sjönk.

>Sammanlagt beräknas mer än 200 migranter ha omkommit på Medelhavet de senaste dagarna. Flera kroppar, däribland spädbarn, har spolats upp på Libyens strand.

>– Vi räddade sju illegala invandrare i söndags, sex män och en kvinna, säger Omar Koko, chef för kustbevakningen i libyska Zawiya. Enligt dessa överlevare var det 170 ombord på båten som sjönk på grund av överbelastning.

>Bland dem som saknas finns mer än 30 kvinnor och nio barn, säger Koko.

>Väster om Zawiya spolades elva döda människor upp på stranden, alla kvinnor och en liten flicka mindre än ett år gammal.

>Antalet illegala som lyckas ta sig över Medelhavet till Italien har ökat med 30 procent det här året. Om ökningen fortsätter kan rekordet på 181.000 från förra året komma att slås.

>Ju fler som försöker ta sig över havet, ju fler riskerar att dö eftersom båtarna packas med människor och sedan sjunker när de inte klarar vikten.

>Bortsett från helgens siffror, beräknar FN att cirka 1.150 personer har försvunnit eller dött när de försökt nå Italien från Nordafrika i år. Förra året drunknade 5000 migranter på Medelhavet på väg till Europa. Nio av tio dödsfall skedde på rutten mellan Libyen och Italien.

>De illegala invandrarna genomför de riskfyllda båtresorna bland annat på grund av lockropen från de europeiska ländernas generösa asyl- och bidragssystem.

>Några dog

Yes.

>Resten räddade

Fan.


4c8cac No.9881914

http://www.friatider.se/kraftig-kning-av-asyls-kande-efter-slopade-id-kontroller

Antalet asylsökare har ökat kraftigt sedan regeringen avskaffade ID-kontrollerna för resande från Danmark förra veckan, rapporterar Sveriges Radio. Antalet väntas öka ännu mer efter hand som budskapet om de slopade kontrollerna sprids över världen. – Detta bara är i begynnelsen av vad som kan komma framöver, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i region Syd.

>Natten mellan onsdag-torsdag förra veckan avskaffades ID-kontrollerna för personer som reser med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige.

>Det har lett till att antalet migranter och asylsökare vid gränserna "ökat kraftigt", skriver SR.

>Ökningen gäller både antalet personer som avvisas vid gränsen, och de som söker asyl vid gränskontrollerna.

>Tidigare i år har mellan 40 och 100 personer avvisats i veckan, men bara i helgen avvisades 88 personer.

>Antalet personer som sökt asyl vid gränskontrollerna i Skåne har tidigare under året legat på fem i veckan, men sen i torsdags har 24 personer släppts in för att söka asyl.

>Michael Mattsson, chef för gränspolisen i region Syd, tror att antalet asylsökare kommer öka ännu mer efter hand som kännedom om de slopade ID-kontrollerna sprids över världen.

>– Jag tror att detta bara är i begynnelsen av vad som kan komma framöver. Först måste budskapet om att id-kontrollerna är borta slå igenom innan vi kan se den stora effekten här i Sverige, säger han till Sveriges Radio.

>ID-kontrollerna infördes i januari 2016 för att minska antalet asylsökare och få kontroll på asylkaoset. Kontrollerna har förlängts flera gånger, men förra veckan kom det överraskande beskedet att kontrollerna skulle avskaffas eftersom de enligt regeringen inte längre behövs. "Är detta sant är det ett stort misstag. Alldeles för tidigt att ta bort id-kontrollerna", skrev Moderaternas talesperson för integrationsfrågor Elisabeth Svantesson på Twitter efter beslutet.

Folkmordet tuffar på.


d5d122 No.9886277

File: b9b6567913024e1⋯.png (130.3 KB, 1332x1050, 222:175, 9c28d81b78dfa067ab63aecbd1….png)


4c8cac No.9890569

http://www.friatider.se/skatted-md-j-gare-f-r-tillbaka-vapenlicensen

Polisen återkallade jägarens vapenlicens för att han dömts för skattebrott och trafikbrott . Men nu får 71-åringen rätt i domstol, rapporterar Dagens Juridik.

>I sitt beslut från november 2015 om att återkalla mannens licens hänvisade polisen till att mannen brast i omdöme, pålitlighet och laglydighet.

>Detta eftersom han dömts för vårdslös skatteredovisning, bokföringsbrott, fortkörningar och bilbältesförseelser under åren 2003 till 2014.

>Förvaltningsrätten i Uppsala gav polisen rätt. I sin dom hänvisade rätten till att den typ av brott som jägaren dömts för visserligen inte "vanligtvis föranleder en återkallelse av vapentillstånd", men att han "gjort sig skyldig till upprepad brottslighet, vilket tyder på en bristande respekt för gällande lagstiftning".

>Domen överklagades sedan till Kammarrätten i Stockholm, som nu river upp den lägre instansens beslut och ger mannen rätt till sin vapenlicens. Detta eftersom bestämmelserna främst gäller brott som våldsbrott, rattfylleri och jaktbrott.

>"De aktuella brotten och förseelserna innefattar […] inte någon form av hänsynslöshet mot andras liv eller egendom och det finns inte heller något som tyder på bristande impulskontroll eller opålitlighet i nykterhetshänseende. Det har också gått flera år sedan han senast gjorde sig skyldig till någon brottslighet", skriver Kammarrätten i sitt beslut, enligt Dagens Juridik.

Vad trevligt att han fick tillbaka vapenlicensen.

Vad synd att myndigheter inte förstår skit när det kommer till vapen.


4c8cac No.9890575

http://www.friatider.se/dan-eliasson-anklagas-for-att-utnyttja-terrordadet-i-eget-syfte

Rikspolischef Dan Eliasson anklagas för att utnyttja förra månadens terrordåd i Stockholm för att bättra på sin egen skamfilade image. Kritiken kommer från poliserna Lisa Reventberg och Peter Springare.

>Det var i torsdags förra veckan som Eliasson lät sig intervjuas av Dagens Nyheter med anledning av polisens hantering av terrordådet 7 april.

>I intervjun skryter Eliasson om att polisen snabbt fick tag på den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov. Han fortsätter att tala om en polis "som ömsar skinn och blir slagkraftigare, som hämtar hem i teknik, som uppgraderar löner" och att polisen tack vare omorganisationen "snabbt kan fatta beslut om förstärkningar från bombgruppen, helikopterflyg och nationella insatsstyrkan".

>Det är uttalanden som polisinspektör Lisa Reventberg i Stockholm reagerar kraftfullt på.

>"Han påstår att vi tack vare omorganisationen äntligen kan kalla in bombgruppen, helikoptern och nationella insatsstyrkan snabbt är ren och skär bullshit. Det har vi alltid kunnat!" skriver hon i en debattartikel som publicerats i Östersunds­posten.

>"Han kommer med rena lögner. Han påstår att vi uppgraderats lönemässigt. Ingen vanlig polis ser något som ens snuddar vid det påståendet", fortsätter hon.

>Reventberg är även kritisk till att Eliasson påstår att polisens utrednings­resultat blir bättre, trots att det i själva verket är tvärtom, och menar att han använder terrordådet förra månaden som utgångspunkt för att bättra på sitt eget skamfilade rykte.

>"Dan Eliasson använder den tragiska terror­händelsen i Stockholm i syfte att 'släta' över alla misstag som gjorts de sista åren inom myndigheten", skriver hon.

>Reventberg får medhåll från den välkände kollegan i Örebro; Peter Springare. Han menar att det är enskilda polisers förtjänst att terrordådet kunde hanteras så pass snabbt och effektivt, inte myndighetens organisation eller ledning.

>"Att polisinsatsen blev effektiv är alltså inte Dan Eliassons och hans omorganisations förtjänst, hur mycket han än nu slår sig för bröstet och tar åt sig äran", skriver Springare i en krönika i Nyheter Idag som fortsätter:

>"Det är bedrövligt att han utnyttjar händelsen för att plocka politiska poänger och få det att framstå som om framgången på något sätt är hans förtjänst."

Otippat.


4c8cac No.9890592

http://www.friatider.se/bonnierprofil-vill-stoppa-polisens-helikoptrar

Bonnierprofilen Kolbjörn Guwallius känner sig stressad av polisens helikoptrar i Malmö. Det skriver han på Twitter och kräver att stadens polismästare Stefan Sintéus gör något åt saken.

>"Det har ökat mycket över tid och bullret är stundtals öronbedövande. Är mycket stressande. Kanske behöver kommuniceras mer kring detta", skriver han bland annat och klagar dessutom över att han kan höra helikoptern även när han är inomhus. Han tycker att det är ett miljöproblem.

>Sintéus svarar: "Polishelikoptern är ett viktigt verktyg i arbetet mot kriminella i Malmö. Jag är ledsen om den stör dig men hoppas du kan förstå syftet".

>Guwallius påpekar att flygplatsen Sturup ligger ute i skogen för att det ska bli mindre buller i Malmö varpå Sintéus svarar: "Jo, jag förstår problemet men å andra sidan bor inte de kriminella i skogen utan inne i Malmö. Vi arbetar för att sätta in drönare på sikt."

>En av dem som bemöter vänster­journalistens klagomål föreslår att han kanske inte borde bo i stan om han stör sig på buller. "City vettu! Antingen får herrn ta på sig trikån för att själv läxa upp buset så polisen slipper. Eller flytta till landet", lyder rådet.

>Kolbjörn Guwallius är bland annat känd från Bonnier­koncernens sajt Kit och som en av personerna bakom Sajtkoll.se, ett numera nedlagt medieprojekt från 2015 som syftade till att naziststämpla alla medier som inte ansågs ha rätt politisk färg.

Svagare människa får man leta efter, men eftersom det är bonnierbög så lär det inte vara så svårt att hitta fler i hans närhet.

I artikel länken så finns en ganska lång twitter-harang där han gnäller till polisen om någon finner det roligt.


4c8cac No.9890609

File: 9aa149d544e4063⋯.jpg (34.65 KB, 500x280, 25:14, 9aa149d544e4063beea77a70b8….jpg)

http://www.friatider.se/id-kontrollerna-kan-snart-vara-tillbaka

Förra veckan beslutade regeringen att slopa ID-kontrollerna till Sverige. Man snart kan de vara tillbaka igen, rapporterar Sydsvenskan. Detta eftersom asylinvandringen har ökat kraftigt efter att kontrollerna togs bort.

>Det var natten mellan onsdag-torsdag förra veckan som regeringen avskaffade ID-kontrollerna för personer som reser med tåg, buss och färja från Danmark till Sverige.

>Som Fria Tider skrev om igår, har antalet asylsökare ökat kraftigt sedan dess. Därför kan kontrollerna komma att återinföras.

>"Sannolikheten ökar" för att ID-kontrollerna på Kastrup och i Helsingör snart är tillbaka, skriver Sydsvenskan på tisdagskvällen.

>– Vi återinför id-kontrollerna vid behov, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till tidningen.

>I april sökte cirka 50 personer per dag asyl i Sverige. Men i måndags registrerades 112 asylsökare, vilket alltså är mer än dubbelt så många. Antalet har ökat successivt sedan kontrollerna slopades.

>I höstas beräknade Migrationsverket att slopade gräns- och id-kontroller skulle leda till att 300 fler söker asyl i Sverige – per månad. Den siffran står man inte längre fast vid, skriver Sydsvenskan.

>Michael Mattsson, chef för gränspolisen i region Syd, sade igår till Sveriges Radio att antalet asylsökare troligen kommer öka mer och mer efter hand som budskapet om de slopade ID-kontrollerna sprids över världen.

>– Jag tror att detta bara är i begynnelsen av vad som kan komma framöver. Först måste budskapet om att id-kontrollerna är borta slå igenom innan vi kan se den stora effekten här i Sverige, sade Michael Mattsson till SR på måndagen.


4c8cac No.9890640

File: b5ccf9500ca0938⋯.jpg (20.95 KB, 495x355, 99:71, b5ccf9500ca0938c69c890bb2e….jpg)

http://www.friatider.se/ssu-listar-fria-tider-som-extremister-som-maste-stoppas

Social­demokraternas ungdoms­förbund SSU har utsett en ny fiende inför valrörelsen. I en debattartikel som under helgen publicerades av Svenska Dagbladet pekar de ut Fria Tider som en aktör som "måste stoppas".

>Förbunds­ordföranden Philip Botström och förbunds­sekreterare Andrea Törnestam klumpar i artikeln ihop Fria Tider med bland annat national­socialistiska Nordiska motstånds­rörelsen och Granskning Sverige.

>"Den svenska trollfabriken levererar underlaget till och infrastrukturen för högerextremismens försök att störta den svenska demokratin. Nazism gynnas och göds av faktaresistens och bristande källkritik", dundrar de båda SSU-topparna i debattartikeln.

>– Det handlar om att Fria Tider är ett exempel på en höger­extrem tidning. Det är en beskrivning av hur höger­extremismen normaliseras, förklarar SSU:s press­kontakt Pavlos Cavelier Biza för Fria Tider.

>SSU-topparna utgår i sin artikel från de artiklar som Eskilstuna-kuriren publicerat om Fria Tider tidigare i år. Artikel­serien innehåller ett antal falska och fabricerade påståenden och bör ses mot bakgrund av att Fria Tider tidigare uppmärksammat att medarbetare på Eskilstuna-Kurirens redaktion uttrycker islamistiska sympatier.

>SSU säger sig vilja "begränsa möjligheten för nazister att sprida hatpropaganda i offentliga rum", "prioritera att utreda och sätta dit de som hotar och hatar" samt "storsatsa på källkritik och demokrati i skolan" för att bekämpa nazism och högerextremism. Det framgår inte av artikeln om förbundet även vill försöka lagstifta bort journalister, tidningar eller medieaktörer som de uppfattar som högerextrema eller alltför borgerliga.

>Fria Tider har, på uppmaning från Cavelier Biza, via mejl kontaktat Botström och Törnestam för att få veta mer om förbundets mediepolitik. Ingen av dem har brytt sig om att svara på mejlet.

>SSU är den tredje partipolitiska organisationen i Sverige som pekar ut Fria Tider som en fiende. Tidigare har även Sverige­demokraterna och Moderaterna gått till attack mot den konservativa nät­tidningen.

>Mitt ansikte när de tror att de kan stoppa den nationella vågen


096367 No.9890661

File: 9eea8bdf7372346⋯.jpg (17.06 KB, 226x319, 226:319, 刑事.jpg)

>>9890569

Uppsala måste vara den konstigaste kommunen när det gäller polis och vapen. Det tar i snitt tre dagar för att få en licens beviljad oberoende av klass, men så håller de samtidigt på med sådant här skit vid sidan om.

>>9890592

Hur jävla vek måste man vara för att känna sig osäker i konstant polisnärvaro? Bor man i malmö ska man väl för fan vara glad att polisen gör något åtminstone. Nästan så man vill trycka "varför är du rädd om du inte har något att dölja? i näsan på honom.**

>>9890609

Otippat som fan att fler "syrier" dyker upp så fort man inte behöver visa vem man är. Tänk, vem hade kunnat förutse det?


efee94 No.9890666

File: 971453f4a8f63af⋯.png (399.94 KB, 640x460, 32:23, 6d3dda954fa7b7d1f65f8c7ea2….png)

File: 35ef2500348c45a⋯.jpg (34.68 KB, 493x387, 493:387, 35ef2500348c45a1caf8fbdfbe….jpg)

>>9881909

>Några dog

Yes.

>Resten räddade

Fan.


d5d122 No.9891524

>>9890666

h-häfta tri-tripleter s-satan!


d5d122 No.9893131

File: 889661eb9166021⋯.jpg (97.27 KB, 828x412, 207:103, flyktingkraschen_0.jpg)

File: 3c819faff58a570⋯.png (24.6 KB, 1200x900, 4:3, 3c819faff58a5706868e3867c6….png)

File: 1d1c26b52bbf16e⋯.jpg (33.5 KB, 480x480, 1:1, 1d1c26b52bbf16eb73f33795a1….jpg)

File: a123371ce5a61f1⋯.jpg (34.78 KB, 814x294, 407:147, ce3d92556082056617c8230241….jpg)

SKL: Asylkrasch väntar Sveriges kommuner

http://www.friatider.se/skl-nu-kommer-asylkraschen-for-sveriges-kommuner

>Ekonomisk kris drabbar Sveriges kommuner när de får ta över ansvaret för att försörja de hundratusentals invandrare från tredje världen som regeringen släppt in i Sverige senaste åren. Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en rapport som släpptes under onsdagen.

>Hundratals nya skolor, gruppbostäder och idrotts­anläggningar behöver byggas samt kollektivtrafik och annan kommunal service rustas upp då invandringen och allt fler äldre människor gör att befolkningen ökar kraftigt.

>Samtidigt fasar staten successivt ut de mångmiljard­bidrag som idag betalas ut till kommunerna för att de ska försörja invandrarna. Totalt kommer 40 miljarder kronor saknas i kommunernas budgetar fram till 2020, om inget drastiskt görs, konstaterar SKL.

>– Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

>"Kostnaderna har ökat unikt mycket under de senaste två åren, främst 2016, beroende på flykting­situationen", skriver SKL i rapporten men konstaterar att det inte märkts så mycket i kommunernas budgetar tidigare på grund av statens "flyktingmiljarder".

>– Intäkterna har tillfälligt ökat kraftigt, men det har också kostnaderna. Framöver måste vi ta till en rad olika lösningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna klara välfärdsuppdragen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

>Trots krisen är arbetslösheten bland inrikes födda mycket låg, fyra procent, och enligt SKL kan den knappast sjunka lägre utan att ekonomin överhettas. Ändå går ekonomin inte ihop. Förklaringen kan dels sökas i den stora arbets­lösheten bland invandrarna, men även i att det främst är i den tärande offentlig­finansierade sektorn som jobben skapas, inte den privata välstånds­skapande sektorn.

>"Under året är svensk ekonomi fortsatt stark med växande sysselsättning och skatteunderlag. Den största bristen på arbetskraft finns just i offentlig sektor - inte i näringslivet, som annars är det normala", skriver SKL i sitt pressmeddelande.

>För att klara asylkrisen väntar nu såväl skattehöjningar som besparingar ute i kommunerna. "De demografiska behoven trycker däremot på och sannolikt väntar såväl skattehöjningar som tuffa prioriteringar", konstaterar SKL krasst. Den kommunala skatte­chocken kan eventuellt komma att mildras något om staten skjuter till pengar.

>Som grädde på moset väntas dessutom den svenska konjunkturen vända nedåt nästa år för att därefter förvärras. När arbetslös­heten stiger igen blir skatte­underlaget ännu sämre och den ekonomiska situationen försämras.

>Rapporten bygger på enkätsvar från 233 av Sveriges 290 kommuner.

Tagga kollapsen.

Först så kommer alla icke-vitala tjänster stänga, sedan så kommer blåljus tjänsterna se nedskärningar, sen så småningom så kommer

HERAK

HeRaK Europan Tour 2020!

Kommer till en stad nära dig!


d5d122 No.9893139

>Europan

European*

JÄVLA BÖGNEGER


4c8cac No.9894835

File: 9e00bbfbabf53ba⋯.jpg (323.31 KB, 551x654, 551:654, 1469224542955.jpg)


544b51 No.9895182

File: be804cef7bfb0ab⋯.jpg (307.89 KB, 930x523, 930:523, händer.jpg)

>>9893131

>total ekonomisk kollaps på grund av statens lustande för EUs klisterguldstjärnor.

Om det nu bara skulle drabba stockholm istället för alla avsides kommuner där de rika jävlarna inte behöver se kebabtalrikarna.


4c8cac No.9895251

>>9895182

Se det så här, resten av sverige kommer att vända sig emot dem när stockholmarna smörjer kråset och de utanför städerna lider.


d5d122 No.9895457

>>9895251

Utrota urbaniterna!


4c8cac No.9895823

File: 72debd14992f37f⋯.jpg (19.48 KB, 401x244, 401:244, For Sverige.jpg)

>>9895457

Låt stockholm sjunka ner i sanken där den hör hemma


ab2264 No.9900705

File: 8b4c8a6256da30c⋯.jpg (356.75 KB, 714x1488, 119:248, DN-Rovherpes_20170512.jpg)


4c8cac No.9900721

File: 1f32d5e3e6d6335⋯.webm (505.29 KB, 640x360, 16:9, Laughing comfy.webm)

>>9900705

Fejk så det skriker om det, men det struntar jag i för stunden.


d5d122 No.9900789

File: f0c2e24130c59bd⋯.webm (3.22 MB, 854x480, 427:240, Negan_and_the_Triggered_f….webm)

http://www.friatider.se/l-rare-pekade-finger-t-elev-kommunen-kr-vs-p-skadest-nd

>En lärare på en skola i Gislaved pekade finger åt en elev inför de övriga klasskamraterna. Nu krävs kommunen på ett ganska stort skadestånd, eftersom eleven känt sig kränkt


4c8cac No.9900878

File: 7504b9aebb17f0c⋯.jpg (8.63 KB, 164x154, 82:77, 1452549028093.jpg)

>>9900789

>Denna typ av människa kommer att kallas till värnplikt

Hoppas de får en gammal kalla kriget löjtnant som befäl.


dad7da No.9901067

File: f5794ea64468ee4⋯.jpg (115.27 KB, 1024x576, 16:9, 1368622825779.jpg)

>>9900789

Visserligen är det ohyfsat att peka finger, men vad faan.


d5d122 No.9901631

Magdalena Andersson medger: "Sverige har stora problem"

http://www.friatider.se/magdalena-andersson-medger-sverige-har-stora-problem

>Sverige har "stora problem" till följd av befolkningstillväxten och den ekonomiska kris som glöder i landets kommuner. Det medger nu finansminister Magdalena Andersson (S), skriver Dagens Juridik. Krisen beror på den stora och kostsamma asylinvandringen till Sverige de senaste åren.

>I veckan släppte Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rapport som konstaterar att en ekonomisk kris kommer drabba landets kommuner när de tar över ansvaret för att försörja de hundratusentals invandrare från tredje världen som regeringen släppt in i Sverige de senaste åren.

>Hundratals nya skolor, gruppbostäder och idrotts­anläggningar behöver byggas samt kollektivtrafik och annan kommunal service rustas upp eftersom invandringen och allt fler äldre människor gör att befolkningen i Sverige ökar kraftigt.

>"Kostnaderna har ökat unikt mycket under de senaste två åren, främst 2016, beroende på flykting­situationen", skriver SKL i den aktuella rapporten men konstaterar att det än så länge inte märkts så mycket hos kommunerna på grund av statens "flyktingmiljarder".

>Staten håller successivt på att fasa ut de mångmiljard­bidrag som idag betalas ut till kommunerna för att försörja invandrarna. Totalt kommer 40 miljarder kronor saknas i kommunernas budgetar fram till 2020, om inget drastiskt görs, skriver SKL i sin rapport.

>– Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

>Nu medger även finansminister Magdalena Andersson (S) att det är "helt uppenbart att vi har stora problem", skriver Dagens Juridik på fredagen.

>Enligt Andersson behövs nybyggen och mer personal. Och några större skattesänkningar kan det inte bli om problemet ska kunna lösas.

>Denna slutsats stämmer överens med SKL:s rapport.

>"De demografiska behoven trycker däremot på och sannolikt väntar såväl skattehöjningar som tuffa prioriteringar", skriver SKL.

>Dessutom förväntas den svenska konjunkturen vända nedåt nästa år för att därefter förvärras.

>Var pengarna ska komma ifrån är oklart, skriver Dagens Juridik, men Riksrevisionen har föreslagit en höjning av kommunalskatten med i genomsnitt två procentenheter alternativt att statsbidragen till kommunerna höjs med 50 miljarder kronor.

Nämen oj då.


4c8cac No.9901724

>>9901631

Vad kul det ska bli med en liten kollaps.

Då har kan man bli med om något intressant också.


8f243f No.9906426

File: b31e72818c10635⋯.png (265.28 KB, 620x481, 620:481, eierkopp.png)

File: cd31521d4ce3a0e⋯.png (266.85 KB, 631x480, 631:480, weserübung süd.PNG)

File: 994d7c325aec631⋯.png (1.96 MB, 878x1300, 439:650, dänen.png)

Best 6 hours of my life


4c8cac No.9906461

>>9906426

Påminnelse att Danmark är Sveriges lera.


4c8cac No.9908386

http://www.friatider.se/scb-nu-fler-syrier-n-finl-ndare-i-sverige

Ända sedan andra världskriget har finländarna varit den största gruppen utrikesfödda i Sverige. Men nu har de blivit omsprungna – av syrier.

– Det är historiskt, säger Tomas Johansson, utredare på SCB till Svenska Dagbladet.

>Sedan slutet av andra världskriget har det skett en stor invandring av finländare till Sverige. Som flest, cirka 250.000, var de Finlandsfödda kring året 1980.

>Men nu har det skett ett historiskt skifte, enligt siffror från SCB.

>I mars i år fanns 158.443 Syrienfödda skrivna i Sverige, jämfört med 152.870 personer födda i Finland, rapporterar SvD.

>– I siffrorna ingår inte personer som söker asyl, eftersom de inte är skrivna här, säger SCB:s Tomas Johansson till tidningen.

>Den syriska gruppen har vuxit mycket kraftigt i samband med asylkaoset. År 2012 fanns det 27.510 Syrienfödda i Sverige och bara under förra året bosatte sig 50.000 nya syrier i landet.

>Enligt Tomas Johansson håller de Finlandsfödda samtidigt på att dö ut – en stor del av dem är idag pensionärer.

>I siffrorna ingår inte personer som söker asyl,

Då kan vi räkna med dubbelt så många.


4c8cac No.9908402

http://www.friatider.se/zz-n-jen-hotade-sl-till-kvinna-p-buss

Den kurdiske ståuppkomikern Özz Nûjen hotade att slå till en kvinna som sa till honom att prata svenska på en buss. Det påstår han i en krönika på Expressen. Den svenska kvinnans "föraktfulla väsande och vassa pik skar rätt in i öronen och själen på mig", hävdar Nûjen.

>När Özz Nûjen åkte buss på Östermalm i Stockholm talade han på kurdiska med sin mamma. Då ska en främmande kvinna ha sagt till honom att "Det här är Sverige och här pratar vi svenska!"

>Efter han pratat klart med sin mamma och lagt telefonen i fickan, vände han sig mot den främmande damen och hotade slå till henne hårt.

>"Sila tugget! Håll brödsaxen! Annars får du en tjottablängare rakt mellan lysmaskarna så du får åka plingplong-taxi till plåsterhuset, kärring! Du skulle ha sett hennes min!", skriver komikern stolt.

>Enligt den kurdiske ståuppkomikern finns det en "inbyggd strukturell rasism" i det svenska samhället som gör att svenskar är extra hårda mot utländska personer. Dock inte mot vita personer som kommer från andra etniskt närbesläktade länder. En amerikan kan till exempel bo i Sverige 30 år utan att behöva lära sig svenska, hävdar Nûjen. Men en afrikan som efter tio i år landet inte kan prata språket perfekt, kommer fortfarande tillrättavisas av svenskarna, menar han.

>Efter att Özz Nûjen uppmanat svenskarna att vara mer respektfulla mot utländska personer som har svårt med språket, avslutar han sin krönika med att sätta "svenska" språket inom citationstecken, som att det egentligen inte finns något riktigt svenskt språk.

>Özz Nûjen betonar också att han alltid talar kurdiska med sin mamma och kommer fortsätta göra det, oavsett vad någon tycker.

Om du vill prata kurdiska så får du åka tillbaka till kurdistan.


096367 No.9908423

File: aa612f22b23e2f7⋯.gif (1.06 MB, 200x154, 100:77, implying cena.gif)

>>9908386

>"syrier"


4c8cac No.9912787

http://www.friatider.se/dulny-l-mnar-sd-f-r-alth-gern

Sverigedemokraten Christoffer Dulny lämnar en befattning som topptjänsteman på partiets riksdagskansli för att starta en svensk underavdelning till amerikanska AltRight Corporation. Det skriver bolaget i ett pressutskick.

>Förutom althögerns frontfigur Richard Spencer är även två svenskar delägare i AltRight Corporation. Enligt vänstersajten BuzzFeed handlar det om webbradio­entreprenören Henrik Palmgren och förläggaren Daniel Friberg.

>Enligt Friberg ska Christoffer Dulny leda AltRights dotterbolag i Sverige. Dulny säger även till Fria Tider att han kommer att bli redaktör för bolagets webbsatsning och ordna olika aktiviteter för att etablera den alternativa högern i det nordiska landet.

>Friberg driver bokförlaget Arktos som förutom en nationalistisk och konservativ bokutgivning även anordnar den årliga konferensen Identitär Idé på svensk mark, enligt Friberg den största alt right-konferensen i världen.

>Som chef för den svenska delen av AltRight kommer Christoffer Dulny även att ansvara för att organisera Identitär Idé i Sverige, enligt bolagets pressmeddelande.

Så vad tror ni om att "althögern" kommer att etablera sig i Sverige?

Jag tycker det är positivt med fler nationella alternativ.

Lite andra roliga nyheter som jag har lyckats höra, tydligen så har "sjunnesson" slutat inom alternativmedia för att han klarar inte av anti-semantiken från Ingrid Carlqvist.


4c8cac No.9917202

http://www.friatider.se/ensamkommande-hotar-d-da-svenskar-om-de-inte-f-r-stanna

En grupp ensamkommande män hotar att ta livet av sig och "se till att några svenskar följer dem i döden" om de får avslag på sina asylansökningar efter att ha genomgått ålderstester. Det skriver en gymnasierektor i ett brev som före detta flyktingombudsmannen Merit Wager publicerar.

>Rektorn är verksam i en svensk kommun "med cirka 40.000" invånare där ett femtiotal unga män från tredje världen som uppger sig vara barn bor.

>Regeringens beslut att införa ålderstester på ensamkommande har fått många av dem att må dåligt – de missbrukar bland annat rökheroin och andra droger, enligt rektorn.

>Vissa har rentav börjat tala om att begå självmord om de inte får stanna i Sverige efter att ålderstesterna genomförts. Och kommunen fruktar nu ett ökat antal vålds- och sexualbrott.

>"Det är för oss, skolans personal, ett fruktansvärt och skrämmande hot. Att hantera knarkande, desperata unga män är inte något som vi har kunskap eller kapacitet till. Vi befarar att våldsdåd, sexuella trakasserier, rån etc kan komma att öka och därmed givetvis också otryggheten för invånarna", skriver rektorn.

>De som pratar om att ta sina liv öppnar även för att mörda svenskar som hämnd för att de fått avslag efter att ha ljugit om att vara barn.

>"Det som är alldeles särskilt skrämmande är att bland de här asylsökande unga finns de som talar om att de i samband med att de tar livet av sig också ska se till att några svenskar följer dem i döden", skriver rektorn.

>Brevet från rektorn, som beskriver situationen som "en krutdurk som kommer att explodera", har publicerats på Merit Wagers blogg. Wager innehade tidigare uppdraget som Medborgarnas flyktingombudsman och har också varit ledarskribent på Svenska Dagbladet.

>Efter de uppmärksammade Ikeamorden i Västerås kom det fram att gärningsmannen, eritreanen Abraham Ukbagabir, utförde dådet efter att ha fått reda på att han skulle avvisas till Italien. Ukbagabir förklarade själv att han valde ut sina offer, en kvinna och hennes vuxna son, för att de "såg svenska ut".

>Rektorn använder män istället för barn

Inte ens godhetsknarkarna kan ljuga längre

Detta kanske blir lite predikan inför kören, men håll er borta från rasfrämlingar.


d5d122 No.9917384

50-årig kvinna våldtogs – polisen anklagas för att ha struntat i misstänkt nordafrikansk man

http://www.friatider.se/nordafrikan-v-ldtog-50-rig-kvinna-polisen-struntade-i-tydliga-signalement

>Förra sommaren våldtogs en 50-årig kvinna som plockade svamp i Kolboda i Småland. Bara en halvtimme innan den anmälda våldtäkten, som inträffade på torsdags­kvällen den 21 juli 2016, kan våldtäktsmännen ha försökt ta sig in i huset hos en 40-årig kvinna och hennes tonårsdotter. Den 40-åriga kvinnan gav ett mycket tydligt signalement, och pekade ut den ene mannen som nordafrikan. Fyra dagar senare lade polisen ned ärendet, skriver Östra Småland.

>Den 40-åriga kvinnan och hennes tonårsdotter befann sig i huset i Kolboda i slutet av juli förra året för att tapetsera om några rum, skriver Östra Småland. Eftersom det var varmt ute hade båda lätta kläder på sig.

>På torsdagseftermiddagen den 21 juli ser kvinnan att det plötsligt står en främmande man i huset.

>– Han står och stirrar på min 15-åriga dotter, det är mycket obehagligt. Han avlägsnar sig inte. När min pappa kommer frågar mannen om vägen till Kalmar, backar sakta ut ur huset och går iväg, säger kvinnan till Östra Småland och påpekar att situationen var "rejält hotfull".

>Halv tio på kvällen kommer mannen tillbaka med två andra män. Den här gången är han otroligt uppspelt och ivrig, och mycket angelägen om att komma in i huset, berättar kvinnan och betonar återigen att det var en väldigt obehaglig situation. Männen tittar in genom husets fönster och kräver att kvinnan ska öppna dörren.

>Kvinnan vägrar och till slut går männen därifrån. En halvtimme senare sker våldtäkten mot den svampplockande kvinnan i ett skogsområde 200 meter längre bort.

>Den 40-åriga kvinnan i huset är helt säker på att det handlar om samma män. Hon lämnar själv in en anmälan om olaga intrång och den 23 juli kallas hon in till polisförhör angående den amälda våldtäkten. Kvinnan ger ett mycket tydligt signalement på den obehaglige mannen som först stått mitt i hennes hus och stirrat på hennes dotter, och senare på kvällen försökt ta sig in i huset: Nordafrikanskt utseende, mustasch, kort krulligt hår, men kal på huvudet; ganska kort och tunn, med ett härjat ansikte. 20-40 år gammal och klädd i vit skjorta och ljusblå byxor. Han talade inte svenska.

>Men den 25 juli, fyra dagar efter våldtäkten, lägger polisen ned hela ärendet eftersom man inte kunnat identifiera någon gärningsman.

>– Polisen har inte alls brytt sig om våra uppgifter. Det signalement som jag lämnat är mycket specifikt. Jag skulle med lätthet kunna göra en identifikation, säger den 40-åriga kvinnan till Östra Småland.

>Kvinnan påpekar att hon fortfarande "mår skitdåligt" över händelsen och att hon tänker på vad som hade hänt om hennes 15-åriga dotter varit själv hemma. Kvinnan säger också att hon är oerhört frustrerad över polisens agerande. Hon undrar hur många kvinnor den här nordafrikanske mannen våldtagit innan och efter det som hände förra sommaren.

>Den 40-åriga kvinnan tror att mannen hälsat på bekanta på HVB-hemmet i Kolboda, där unga asylsökare bor.


d5d122 No.9917388

File: 2500cae845a767d⋯.gif (169.47 KB, 375x375, 1:1, 87b53b016d757c4b3960496b9a….gif)

>>9912787

>tydligen så har "sjunnesson" slutat inom alternativmedia för att han klarar inte av anti-semantiken från Ingrid Carlqvist.

MAN


d5d122 No.9917389

>>9917202

Kvinnor som har samröre med rasfrämlingar borde brännas offentligt.


4c8cac No.9917398

>>9917384

Död åt dessa avskum.


4c8cac No.9919983

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Höger extrema döds flottister åker tydligen ner till medelhavet för att stoppa "flykting"-båtarna.

http://defend-europe.org/en/home-2/

Om ni vill stödja dem så är det upp till er.

Ingen som han en kanonbåt till övers, som ni kan skicka ner?


efee94 No.9920340

File: 01f52373b350b8b⋯.png (349.18 KB, 393x500, 393:500, 6dd0538f06e41e2e08d1a8e265….png)

File: 9ff920ec07c7ca6⋯.png (276.49 KB, 595x418, 595:418, 1450291183863.png)

>>9919983

KEK

Det var seriøst synd jeg kvitta meg med ei lita 14 fot jolle med en 15 hester på i fjor, ellers skulle jeg gledelig ha donert den.

Luftmadrass?


efee94 No.9920349

kan ikke lese tråden engang før senga, provoserende. Må huske å ta den tidligere på dan.

Men jo virkelig bra format og innhold her, var alt jeg skulle si. Keep it up. Jævla bra.


37da9c No.9923346

File: c0a993122e8055c⋯.png (1.08 MB, 955x644, 955:644, nordpol.PNG)

File: 238804dc2356654⋯.png (536.03 KB, 484x529, 484:529, nordpol2.PNG)

Nordpol OC


d5d122 No.9923591

File: b944931cbc2b0b8⋯.jpg (77.09 KB, 1020x742, 510:371, 8e08a7d42e31a15f4fdb6e4cdc….jpg)

>>9920349

>Skitbrevande och autism

>bra innehåll.

Är detta sarkasm jag ser?

>>9923346

<


37da9c No.9923674

File: a095103fb1835d0⋯.png (759.34 KB, 1013x669, 1013:669, 1.png)

File: fa14a6ee3b757ef⋯.png (1.89 MB, 1915x1073, 1915:1073, 2.png)

File: 131ea63ca7850f2⋯.png (1.52 MB, 1134x916, 567:458, 3.PNG)

File: f3cd4a5407964ef⋯.png (1.56 MB, 1134x916, 567:458, 4.png)

File: f1331fefe02c5e8⋯.png (696.42 KB, 547x630, 547:630, 5.PNG)

>>9923346

Bättre versioner


37da9c No.9923680

>>9923674

Från filmen "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" för den som undrar


9e2e97 No.9923761

>>9923680

Er filmen værd at se? Den virker interresant, men stoler ikke rigtigt på trailere længere.


37da9c No.9923848

>>9923761

Litt typisk tragikomisk. Jeg trodde at det var ok men kjæresten min elsket det. Scenen i det første bildet er om at Carl XII var autistisk og homofil


9e2e97 No.9923933

>>9923848

Har altid haft en svag side for tragikomiske og absurde Nordiske film. Vi har en indgangsvinkel til tingene som andre oftest ikke kan imitere.

Tak for svaret, jeg skriver den på listen.


d5d122 No.9923937

>>9923848

Skåning är det du?


a2f7cf No.9923942

File: 301a7b5b361cb2d⋯.jpg (72.06 KB, 730x309, 730:309, 301a7b5b361cb2d2d42e8c13b1….jpg)

>>9722505

Excellent work, loving it


37da9c No.9923970

>>9923937

Nope, Göteborgare, jag är sällan här. dumpar OC då och då


4c8cac No.9925889

http://www.friatider.se/flyktingboende-evakuerades-efter-hot-visade-sig-vara-anonyma-civilpoliser

Natten mot lördag larmades polisen om att en väktare beskjutits vid ett flyktingboende för ensamkommande flyktingbarn i Trollhättan. Enligt Sveriges Radio fanns det en hotbild mot boendet och polisen tog upp jakten på en silverfärgad Audi, som misstänktes vara iblandad i skjutningen. Men nu har händelsen fått ett dråpligt slut. Den påstådda hotbilden var en polis som hade ringt ett anonymt samtal för att rekognosera en polisinsats mot boendet. Dagarna innan hade civilpoliser spanat på boendet i en silverfärgad bil.

>I lördags skrev Fria Tider om en väktare som blivit beskjuten vid ett flyktingboende för så kallade ensamkommande flyktingbarn i Trollhättan.

>Sveriges Radio P4 Väst skrev att det sedan tidigare fanns en hotbild mot asylboendet, och att det var därför som väktaren patrullerade området. Kommunen hade nämligen via telefonsamtal fått in "oförklarliga förfrågningar" kring boendet.

>Natten mot lördagen ska så en okänd bil ha kört fram till boendet, varefter väktaren lyste med sin ficklampa mot bilen. En person klev då ut ur bilen, men hoppade snabbt in igen. Sedan avlossade någon inifrån bilen ett skott mot väktaren, sades det.

>– Bilen stod med strålkastarna mot väktaren vilket gör att han ser inte registreringsskylten men däremot så ser han att det är en silvrig Audi, sa polisens presstalesman Christer Fuxborg till Fria Tider på lördagen.

>– Någon vevar sedan ner en ruta och som väktaren uppfattar det avlossas ett skott. Vi håller på att försöka lokalisera en hylsa eller en kula någonstans i området, fortsatte Fuxborg.

>När Fria Tider ringde polisens presstalesman hade polisen fortfarande inte hittat den misstänkta silverfärgade Audin. Christer Fuxborg kände inte heller till någon hotbild mot asylboendet, påpekade han.

>Och det är inte så konstigt. För det fanns aldrig någon.

>Det märkliga samtalet till kommunen var en polis som hade ringt in anonymt för att man planerade ett tillslag mot boendet och behövde veta var det ligger. Det samtalet uppfattades som hotfullt, berättar nu Sten-Rune Timmersjö, chef för polisens avdelning för grova brott i Trollhättan, till GP.

>Orsaken till att polisen inte tidigare berättat om sin inblandning i händelsen beror på man letade efter en person med anknytning till asylboendet. Den planerade insatsen, där en person greps, genomfördes idag tisdag, varför polisen nu kan berätta sanningen om det inträffade.

>I onsdags förra veckan hade polisen flera gånger passerat förbi boendet i en silverfärgad civilbil för att rekognosera den planerade polisinsatsen.

>– Det är den bilen som personalen observerat och kopplat samman med det "hotfulla" telefonsamtalet. Därför begärde man och fick en väktare till boendet, säger Sten-Rune Timmersjö till GP.

>På grund av händelsen evakuerades ett tiotal asylsökare från boendet – trots att "hotbilden" alltså kom från polisen. Peter Asp, informationschef i Trollhättans stad, säger till GP att de ensamkommande flyktingbarnen varit "livrädda" efter händelsen. Asp förstår inte hur polisen kunde ringa in anonymt på det sättet, särskilt med tanke på alla "bränder" mot flyktingboenden i Sverige, säger han.

>Dessutom tror nu polisen att skottlossningen mot väktaren egentligen kan ha varit en bildörr som slagit igen hårt – eller skott från en vildsvinsjakt. Någon kula har man uppenbarligen inte hittat.

Polisen har tydligen tid att ringa och hota platser så de skickar dit sig själva.


4c8cac No.9925904

http://www.friatider.se/15-av-17-polisstationer-st-nger-under-sommaren

15 av Dalarnas 17 polisstationer kommer hålla stängt under sommaren. Anledningen är att polisen inte har råd att hålla dem öppna, rapporterar P4 Dalarna. "Det känns inte bra att behöva göra det här", säger polischefen Mats Lagerblad.

>I Dalarna finns det sammanlagt 17 polisstationer. Men under sommaren kommer nästan alla, 15 stycken, att stänga.

>Bara stationerna i Borlänge och Mora håller öppet som vanligt.

>Orsaken är pengabrist, vilket gör det omöjligt att anställa sommarpersonal. Därför har man valt ut Borlänge och Mora, för att åtminstone kunna hålla en bra bemanning på två platser.

>– Vi har inte ekonomiska förutsättningar för att anställa några visstidsanställda eller sommarjobbare över huvud taget i år och den ordinarie personalen måste ha sin lagstadgade semester, säger Mats Lagerblad, chef för lokalpolisområdet Borlänge, till P4.

>Han kallar åtgärderna för "kraftiga inskränkningar" i polisens öppethållande.

>I Borlänge och Mora kommer full service gälla som vanligt. Men i övrigt kommer inga polisstationer ha några officiella öppettider.

>Detta innebär dock inte att det inte kommer finnas några poliser i vissa delar av Dalarna. Tack vare att man stänger ned så många polisstationer har man råd att hålla den yttre verksamheten fungerande som vanligt.

>– Det känns inte bra att behöva göra det här. Men det är den verkligheten vi lever i, säger Mats Lagerblad och uppmanar alla som till exempel vill söka pass att göra det i maj månad för att undvika röst för långa köer.

>Polisstationerna kommer hålla stängt ungefär från midsommarveckan fram till slutet av augusti.

Jag gissar på att de kriminella inte kommer att ta sommaruppehåll.


4c8cac No.9925912

http://www.friatider.se/kommun-parar-ihop-flyktingbarn-med-hasttjejer

Tierps kommun parar ihop ensam­kommande flyktingbarn med hästtjejer i ett skatte­finansierat integrations­projekt. Det skriver Aftonbladet i en uppmärksammad artikel.

>Varje tisdagskväll fylls stallet vid Tierps ryttarklubb av nyanlända invandrare, i synnerhet så kallade ensamkommande flyktingbarn, för att de ska få prova på att rida. Ulla Andersson på ryttarklubben berättar att det viktiga är att flyktingbarnen får träffa ridtjejerna på klubben.

>– De är A och O. Att vi är några gamlingar här från styrelsens sida som medverkar är en sak, men det är ju integrationen med de andra ungdomarna som är det viktiga och är det roliga när det fungerar. Det tycker nog båda sidor tror jag, säger hon till Aftonbladet TV.

>Andersson förklarar också att ungdomarna kan interagera med varandra även om de inte pratar samma språk.

>Ridinstruktören Nathalie Ivarsson berättar i samma inslag att integrationsprojekt är relativt nystartat.

>– Det började precis efter nyår med en öppet hus-dag så vi skulle få se vilka som var intresserade. Det är mest ensamkommande killar som har kommit, skött hästar, lärt sig hur man gör och umgås med hästtjejerna, säger hon och understryker att klubben vill nå ut till så många som möjligt.

>På debattforumet Flashback höjs en och annan kritisk röst mot projektet. Vissa tycker det är orättvist att kommunen erbjuder invandrare möjlighet att rida, medan svenska ungdomar måste betala för det. Andra befarar att det finns risk för våld och övergrepp när de svenska flickorna och invandrar­männen integreras med varandra. Ensamkommande flyktingbarn är en mycket brottsbelastad invandrargrupp.

Vi har inte råd med poliser under sommaren, men tro på fan att vi har råd med gratis ridskola till rasfrämlingar.


8445d0 No.9925913

Tror ni det kommer bli något snack om den här listan staten satt ihop över hatkonton på sociala media eller kommer alla tycka det är bra för dödsknarkarnazister förtjänar att bli avlyssnade och bokförda I hemlighet?

https://archive.is/cS9sd

nyheteridag.se/har-kan-du-soka-pa-dig-sjalv-i-det-statliga-asiktsregistret/


4c8cac No.9925930

>>9925913

Tydligen så verkar de har fått ganska mycket skit för det med tanke på att de ber om ursäkt.

http://www.friatider.se/svenska-institutet-ber-om-urs-kt-tar-bort-blocklista

>Svenska Institutet, SI, blockerade 14.000 Twitter-användare från att följa Sveriges officiella konto med hänvisning till att användarna var nazister och näthatare. Beslutet väckte mycket hård kritik – och nu backar myndigheten helt, tar bort blockeringslistan och ber om ursäkt.

http://www.friatider.se/journalist-anmaler-svenska-institutet-till-jo

>Journalisten Christian Palme, 64, har anmält Svenska Institutet till Justitie­ombuds­mannen för det register som myndig­heten upprättade i syfte att blockera påstådda höger­extremister och nazister så att de inte skulle kunna komma åt Twitter­kontot @Sweden.

Jag tror inte att det blir så mycket snack på slaskmedia om detta.


8445d0 No.9925952

>>9925930

Jävlar du, det väntade jag mig inte.


4c8cac No.9925965

>>9925952

Dä vind is vänding.


27efee No.9926145

>>9925965

Synd att man behöver se blattar vart fan man än vänder sig oavsett var i Sverige man befinner sig, nuförtiden.

De geniunt äcklar mig men jag känner mest hat mot de som villigt hjälper parasiterna.


4c8cac No.9926236

>>9926145

Du kanske kan se det så här, när det smäller till då jävlar blir det en smäll att minnas.


65af13 No.9926412

>>9925930

Att de ber om ursäkt är på inget sätt tillräckligt. De skyldiga borde få permanent yrkesförbud från offentliganställning och hela SI borde läggas ned. Ingenting mindre kan stoppa kulturmarxisternas långa marsh genom institutionerna än lite rejäla konsekvenser. Annars kommer de bara fortsätta pusha gränserna, ett steg i taget.

Naturligtvis kommer inte detta ske.


37da9c No.9926881

File: 31e7496cda88a8d⋯.png (1.17 KB, 300x300, 1:1, 31e7496cda88a8df853b6aeffa….png)

>>9925913

>>9925930

>mitt ansikte när jag hamnade på listan


d5d122 No.9927225

>>9926412

>stoppa kulturmarxisternas långa marsh genom institutionerna

De marscherar inte längre, de äger redan allt, och har gjort det sen 50talet.


d5d122 No.9927231

Everything You Have Learned in School is Wrong

http://gatesofvienna.net/2013/05/everything-you-have-learned-in-school-is-wrong/

ursäkta engelskan

Our Norwegian correspondent The Observer has translated an article from Rights.no about the ghastly predicament in which young Norwegians find themselves within heavily culturally enriched districts of Oslo.

Well-off natives can afford to move to safe, pleasant white enclaves, where they may send their children to school among white native speakers of Norwegian. Less affluent citizens are not so fortunate, however, and are forced to endure the humiliation and degradation of the Multicultural behavioral sink in which their political masters have consigned them to live.

The translator includes this introductory note:

This report shows the real consequences of the enormous betrayal of their people by the ruling elites in Norway. Sadly, the same thing goes on in every Western European country today, and on both sides of the Atlantic.

There is something seriously wrong with politicians who actively pursue policies that have such horrific outcomes. Nor is this ground-breaking information that is being presented in this article — it has been going on for a couple of decades now in Norway.

The politicians know it, but they keep their mouths shut and let the vulnerable ‘youths’ pay the price for their betrayal.

As a matter of interest, Finansavisen (which published the original piece) is one of the very few newspapers in Norway that don’t receive press subsidies. Every Norwegian newspaper journalist is subsidized by the authorities to the tune of $75,000 per year. Which is perhaps also why (as far as I know) no other MSM newspaper has covered this story — for them, Norwegian ‘racism’ against non-Norwegians is all that matters.


d5d122 No.9927233

>>9927231

The translated article:

Norwegian boys in the new Norway

Over the past few weeks, Finansavisen [Financial Newspaper] has focused on immigration and its economic consequences. We have commented on several of these previously. Last weekend the journalists Kjell Erik Eilertsen, Ole Asbjørn Ness and the photographer Iván Kverme left behind their calculators and computers and met with some of the individuals who are growing up in the new Norway. They decided to focus on the youngsters, Norwegian boys, who are growing up in the most immigrant-dense area of Norway — Groruddalen [Grorud valley] in Oslo. And they have produced an article that other media would probably refuse to print.

Groruddalen is an area that covers four neighborhoods: Stovner, Alna, Grorud and Bjerke. All the neighborhoods have an immigrant population approaching 50 percent.

Finansavisen has made contact with two young boys in the “valley”. One of them, Marius Sørvik, has decided to go public, and his name and picture appear in the newspaper. The other one has decided to remain anonymous. Finansavisen refers to him as “Andreas”. One boy was interviewed twice and the other one on three occasions. They were given copies of the article to read through before it was published, and confirmed that they have been quoted correctly. In addition to this Andreas’ father has read the article and given the newspaper the approval to publish his son’s story.

Two different worlds in 35 minutes

When the decision to travel to Groruddalen was finally made, Finansavisen decided that the journalists should travel there in the manner that most of the youths choose, namely by riding the subway train. The trip from Smestad to Stovner takes approximately 35 minutes, according to Finansavisen, and I guess that during the journey they were shown two different worlds.


d5d122 No.9927240

>>9927233

When they arrive in Stovner, they hear the voice of “Andreas”:

“A few weeks ago,” he says, “I was entering the schoolyard. They were attacking Lars. There’s a whole heap of them. They always attack as a group. They are dogs, they hunt in packs. They are beating him up. I run in between them and I punch one of them. Then someone comes rushing to and separates us, and yet again I’m being hauled off to the principal’s office, and yet again I am being told that even if they punch us we are not supposed to retaliate. Do you know how insanely provocative such a statement is?”

Finansavisen‘s description of Andreas leaves no room for doubt:

He is sixteen. He is angry. He’s scared. He is brave. He is tired. He wants to tell. He’s got the face of a boy and the eyes of a man.

“I would have gone public with my full identity had it not been for the fact that I have younger siblings. People need to realize what it is like to grow up here,” he says.

Home is a place somewhere in Groruddalen. That’s where he grew up. He spends one week at his mother’s place and the next one at his father’s place. His stepfather is nice. His father is great. His mother is great, but naïve.

That is not the problem. This area is what’s the problem.

“My mum told me that it would be good for me to grow up here. I would get to know the new Norway, get to know different cultures.”

Then we are introduced to Marius Sørvik.

He is nineteen. He is articulate. He is brave. He’s scared. He is weak. He is successful. He has dropped out of school. He has a beard. He is too young to have beard. He is pretty in the eyes of young girls. He is only 19, but he has made four movies. He earns money. Right now he is staying with his mum.

He came to Groruddalen from Fredrikstad when he was one year old. Soon he’ll move back to Fredrikstad.


d5d122 No.9927242

>>9927240

“They are to be pitied”

The boys have difficulties defining themselves, “the others” and animal metaphors are often used:

They both belong to an animal species that is rapidly diminishing in Groruddalen. They do what all animals do: Come up with survival strategies. Trying to find a way to show off their feathers in all its glory, run and hide when they are outnumbered.

Human nature: The wish to retaliate: revenge, vengeance, one day they might be the strongest, and not be outnumbered. Them. Against them. The others. Strangers with Norwegian passports. The ones they were told to be considerate of when they attended elementary school. Their species has as of yet not been officially labelled. For want of a better term, we chose to use the term that Marius uses to describe himself, a young ethnic Norwegian male.

“All the teachers told me, the principal told me, if I had an altercation with them I had to understand that they were to be pitied, that they came from countries where there had been war. I thought that he was joking. Their grandparents emigrated from Pakistan. So if I hit someone no one would scold me because my grandfather had been a member of the Norwegian Resistance Movement? But I believed in it.”


d5d122 No.9927244

>>9927242

Duped by the school

The elementary school in Groruddalen is a pleasant experience for both of them in the beginning. They sing the songs, they believe in the songs, they live the songs. Then it starts to sound false, the childhood comes to an end, fifth grade:

“You discover who you are,” says Andreas.

“People are different; everything you have learned in school is wrong,” says Marius.

You have the ethnic Norwegian boys, and then there are the others. Faced with these two choices, the two boys chose different strategies:

Marius’ strategy

He doesn’t lower his head. He refuses to take any crap. He answers back. He’s loudmouthed. He is who he is. It does not matter. But that’s not why they target him. It is an autumn evening in seventh grade. He is playing tennis. When he leaves the court to collect some tennis balls they appear. They are seven or eight Somalis. The beat the crap out of him, he has to get new teeth put in.

Marius doesn’t slow down. He calls a Roma girl a gypsy, something that isn’t appreciated. When her brothers and cousins come for him, he hides in the principal’s office. It has begun.


d5d122 No.9927245

>>9927244

Andreas’ strategy

He lowers his gaze, he wants to be like them, talk like them, he alters his language, limits his vocabulary, makes deliberate spelling mistakes — ‘an school’, kebab-Norwegian, buys a soft gun, wants to be like the older, tougher, cool Pakistani guys that have cars and money and no job, why not become a Muslim, become a brother?

He wants to be like them, but he doesn’t become like them, something inside him is resisting.

Fragments: the bad grades in the Norwegian classes, the bad friends, Islam, he notices how they view women, as an object, how they react when he tries to discuss Islam with them, how they talk about respect, but don’t show any respect, how they refer to Norwegians as f***ing Norwegians, whitey, potato; something inside him resists.

He withdraws. They notice that he withdraws. Then it starts.

Constant fear

We learn about the suffering of Marius:

He heads off to school an hour before it starts in the morning. He heads home before it finishes in the afternoon. More episodes, more threats. Fear is not an isolated event, but rather a continuous stream.

In tenth grade he goes to see the doctor and lies about having social anxiety. He is given a medical certificate so he can spend as little time as possible in school. He’s scared. Says that they always come in packs. Says that they always stare when he sees them on the subway when there are twenty of them, and when he gets a girlfriend they cry out to him:

“‘Hey Marius have you got yourself a girlfriend,’ and it’s not the words that are threatening, but the way they are being uttered, do you understand, how they look at me and my girlfriend who starts to cry, do you understand?”


d5d122 No.9927248

>>9927245

NRK’s “concept” of “our valley”

We are being told that Marius’ fears have subsided, although they can still return:

It has been three years since he graduated from high school. He can still feel a twinge of fear whenever he meets the gangs on the subway, but he doesn’t give a ****, he has made four movies, he says what he thinks, he is who he is, the valley is what it is, he writes op-eds about life in Groruddalen and gets them published in VG and Dagsavisen, he is only nineteen but he has already had a heart attack and he has been interviewed twice by the producers of the Norwegian TV series ‘Dalen Vår’ [‘Our Valley’], Elisabeth Brun (see separate article) to find out if his story fitted in with the story about Groruddalen.

It did not.

“Your views do not fit in with our concept,” she said. That TV series is state-funded propaganda. A documentary where the angle has been determined in advance is no documentary, but a half-mockumentary where they have full control of what is being said. If you are going to tell a story about what a great place Groruddalen is, then you can’t talk to young ethnic Norwegian boys, because most of them will tell you that it is a horrible place.

Worried about murders

Andreas is also suffering, despite attempts at hiding it as much as possible:

He has withdrawn into himself, although he still has a Muslim friend from a very religious family. Let’s call him Omar. He tries to persuade Andreas to become Muslim. Omar tells him about the judgment and the hell that awaits all those who refuse to submit to Islam in time. Omar tells him that he needs to stop enjoying life, but rather prepare himself for the next life. Forsake. But Andreas says that he is wary of Islam; actually it’s more than that: he doesn’t like Islam, not the strictness, vengefulness, its view of women, all the talk about the chastity of women, hijab, not because they want to but because they have to.

They discuss. The discussions descend into verbal altercations.

“He told me that he was going to kill me. I threatened him back.”

Andreas allies himself with ethnic Norwegians in the motorcycle community for protection, a 1% club.

“Had it not been for them he would have killed me.”


d5d122 No.9927252

>>9927248

Cowardly Muslims

Andreas doesn’t deny that he’s still scared. That he lift weights to gain strength. He also says that he’s contemplating carrying a knife, but that he fears the police knife controls. He says that he’s made deals with his friends, that they will all stand up for each other. Friends who also lift weights and that are into martial arts.

“Muslims don’t fight you on a one-to-one basis. If you meet them alone they are cowards. If I run into Omar alone, he will just walk past me. If I am alone and meet him in a crowd, the best outcome I can hope for is a beating.”

Marius has lifted his gaze. Now he can start to analyze it all.

“There is a hierarchy, where ethnic Norwegian boys are on the bottom rung on the ladder. They will be targeted unless they accede to their rules, if they don’t they become Norwegian immigrants. If a Norwegian boy gets into trouble, odds are that he has a small family and a tiny social network. Unlike a Pakistani or Somali boy, he doesn’t have a clan of brothers and cousins and uncles who come rushing to his aid in the event of a conflict. Most of the time the only thing he has is a single parent.”


d5d122 No.9927256

>>9927252

Norwegian is weakness, Norwegian culture is on the way out

Andreas believes that the Norwegian culture is being squeezed out.

“Nobody wants to be a Norwegian here. Norwegian is synonymous with weakness. This is a feeling that is also being conveyed by the teachers.

“They are afraid. They don’t dare to speak out. You should have a look at the number of principals that have come and gone at Vestliveien school in recent years, and ask them why they left. They don’t have control, but they do everything to accommodate the Muslim students. In home economics classes everybody has to prepare halal meat. Immigrants do not have to attend ‘NyNorsk’ classes [literally New-Norwegian, which is a different dialect and a different way to write Norwegian — there are two forms of written Norwegian]. I have to attend these classes. The Muslim girls do not have to attend the physical activity classes; because of course they cannot undress in front of other girls. We have to adapt to their culture. They don’t have to adapt to ours.”

Andreas’ views on girls:

“There is one thing that annoys the hell out of me. They can start chasing Norwegian girls, but we cannot go after theirs. It’s something you learn early on. You just don’t go after a Pakistani girl, but Norwegian girls are available to immigrant boys. Norwegian girls prefer them. I don’t know why. I guess it must be that brown skin. That they are tough, that they have money despite not having jobs. They don’t see that they fight in packs, that they are cowards. I asked my best female friend if we could get romantically involved, and she told me that I have the right personality, but the problem was that I’m Norwegian. She wants to become involved with a foreigner.”

He believes that Oslo will eventually become Oslostan.

“It’s not going to happen straightaway, but it that’s the way its going. More and more Muslims arrive here from abroad, and many Norwegians convert. Personally I know of five converts. Here it’s all about Islam; Islam is strong, so why fight it?”


d5d122 No.9927257

>>9927256

The betrayal and the silence

Andreas says that he feels betrayed. And his conversation with the journalists from Finansavisen is the first time that adults let him speak freely, the first time that he doesn’t have to hold back and place restrictions on himself. He says that he wants to become an actor. He wants to make a movie. Maybe a movie about the real “our valley”. He says that he wants to join the HV youth (the youth division of the National Guard). “He wants the uniform. He craves the authority that a uniform gives. No one messes with a soldier.”

Finansavisen’s reporters suggest that adolescence can be tough for everybody, and they wonder how much of it is actually about growing up in the valley and how much is trauma that many adolescents experience, such as differentness, loneliness and exclusion. They even ask them if they are paranoid — if there really is something to be afraid of. Maybe they have deliberately isolated themselves and gone into hiding and started worshipping imaginary horrors that have replaced reality?

The boys’ response is laughter:

They laugh. They smile. The journalists have not understood.

“It is not imagination when they shout after me, when they threaten me, when they hit me,” says Andreas.

“Are you afraid to walk around alone?”

“I’m not. Not any more,” says Marius.

“There are many places that I don’t go alone. Especially at night,” says Andreas.

We follow Andreas to the subway station.

“Do you see?” he says, and guides our attention to two immigrants. “Do you see how they stare back?”

He’s right. They do stare. We lower our gaze first.

Once again we hear the animal metaphors that permeates their language:

“They are like cats, says Andreas — cats never back down. They challenge you. I get so f***ing mad.”

The subway train arrives. We get on. After a few stop Andreas gets off. We lean back in our seats and try to let the rattle of the train carriage rock us into a kind of sleep. But sleep doesn’t come.

The subway ride from Stovner to Smestad takes approximately 35 minutes.

Epilogue: After having read the draft, Marius gave us a call.

“You can delete the statement that I can walk around safely.”

“Why?”

“I got beat up on the way home from the pub yesterday.”


d5d122 No.9927267

Jag vill döda alla jävla blattar, stora och små, vuxna och barn, män och kvinnor.

Alla av dem, alla.


d5d122 No.9927278

>>9927267

Men mest av allt så vill jag döda förrädare, speciellt de kvinnor som har umgänge med blattarna, jag är så jävla arg så att mina händer skakar. Jag kan knappt skriva detta.


4c8cac No.9928699

>>9926881

Pewdiepie?


4c8cac No.9930971

http://www.friatider.se/h-r-f-r-t-grunkaren-stryk-av-hanna-21

Den arabiske asylsökaren satte sig bredvid 21-åriga Hanna på tåget och började onanera – något han dock snart skulle få ångra.

– Sitter du och runkar bredvid mig, ditt jävla äckel! skrek Hanna och gick lös på mannen med en flaska.

>Den 24 november förra året satt Hanna och halvsov på en fönsterplats på Öresundståget mot Karlshamn när en 23-årig asylsökare från Irak plötsligt dök upp och satte sig bredvid henne.

>– Jag tyckte det var konstigt att han ville sitta hos mig när det var så mycket platser lediga på tåget, berättade Hanna i polisförhör.

>Från början tänkte hon inte så mycket mer på det och slumrade till. Men efter ett tag tittade hon upp och såg då att mannen stirrade på henne med "sliskig blick".

>– Killen rör på sig konstigt och jag märker att han tittar intensivt på mig med sliskig blick och jag undrar vad han håller på med.

>Hanna stängde av musiken i sina hörlurar och kunde då höra att asylsökaren stönade. Han hade placerat sin jacka i knäet, men Hanna kunde se att jackan rörde sig upp och ner. Hon förstod då att mannen onanerade. När hans jacka gled ner såg hon 23-åringens penis. Han hade stånd.

>– Jag fick panik, och kände mig instängd. Jag visste först inte om jag kunde ställa mig upp, för jag kände mig jävligt hotad av killen. Jag tittar upp för att se om någon annan verkar märka vad som händer, men det verkar det inte vara, berättade Hanna för polisen.

>– Jag tänker sedan att jag ska dra av hans jacka när någon annan passagerare går förbi för att visa vad som händer. Men det kommer ingen och går förbi, fortsatte hon.

>Hon fick till slut nog och reste hon sig och tryckte sig förbi araben till mittgången, där hon slog till honom med en colaflaska.

>– Samtidigt skriker jag högt: "Sitter du och runkar bredvid mig, ditt jävla äckel!", för att göra stor uppmärksamhet av det hela. De andra passagerarna måste ha hört när jag skrek.

>– Jag slår till honom med colaflaskan fler gånger. Jag blev så arg över vad han hade utsatt mig för.

>När asylsökaren började gå och försöka lämna vagnen hindrade Hanna honom från att komma undan.

>– You are crazy! skrek han och överöste henne med fula ord på engelska.

>En tågkonduktör kom efter tumultet fram och pratade med Hanna, som berättade om vad den okände mannen gjort. Tågkonduktören pratade även med 23-åringen och bad honom sedan att lämna tåget.

>– Jag sade "släpp inte av honom". Men hon gjorde inget för att kvarhålla killen, utan hon lät honom gå av tåget, utan att han blev identifierad, berättade Hanna i förhör.

>Efter att ha släppts av tåget sprang mannen iväg. Hanna hade dock fått höra att han bodde på ett asylboende i Sölvesborg och tog självmant kontakt med boendet för att försöka få tag på gärningsmannen.

>Den 23-årige asylsökaren, som kommer från Irak och har arabiska som modersmål, kunde senare identifieras och dömdes nyligen till 80 dagsböter för sexuellt ofredande. Han ska även betala 5.000 kronor i skadestånd till Hanna.

>I maj överklagade asylsökaren domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han anser att övervakningsbilderna inte bevisar något och vill heller inte betala skadeståndet till kvinnan, skriver Sveriges Radio.

>Hanna heter egentligen något annat.

Ett redigt fruntimmer denna Hanna.


4c8cac No.9930976

File: 11c851570504483⋯.jpg (32.45 KB, 419x396, 419:396, 1432310306848.jpg)

http://www.friatider.se/fackf-rbundet-st-byter-namn-f-r-att-inte-f-rknippas-med-sd-0

Fackförbundet ST byter namn till Sterka. Anledningen är att det gamla namnet riskerar att kopplas samman med Sverigedemokraterna, SD, uppger förbundets kommunikationschef Anna Wickman.

>"I tal och skrift sammanblandas ST med det politiska partiet SD. […] Att sammanblandas med SD är direkt dåligt för ST", skriver Wickman i en debattartikel i Resumé.

>Hon konstaterar vidare att fackförbundet, som samlar anställda tjänstemän inom staten, genomgår en "förändringsprocess".

>Det nya namnet, Fackförbundet Sterka, är enligt Anna Wickman "kraftfullt, kärnfullt och betonar vår grundläggande ideologi, att tillsammans är vi starka".

>Namnbytet måste, för att bli verklighet, klubbas igenom av två tredjedelar av kongressens medlemmar på förbundets stämma senare i år.


4c8cac No.9930994

http://www.friatider.se/jimmie-kessons-hem-attackerat

SD-ledaren Jimmie Åkessons bostad attackerades igår kväll, samtidigt som hans sambo och 3,5-årige son befann sig i huset. Bland annat bankade gärningsmännen hårt på dörren och försökte ta sig in i huset, säger Åkessons sambo Louise Erixon. I brevlådan hade förövarna lagt flaskor med någon slags vätska som polisen tog med sig, uppger SVT Nyheter.

>"Jag har något viktigt att berätta idag klockan 10.30 vid riksdagens presscenter", sade Jimmie Åkesson på Twitter på onsdagsmorgonen.

>Lite senare skrev Expressen att Åkessons bostad i Sölvesborg utsattes för en attack vid 21-tiden igår.

>"Värsta attacken hittills på huset i går kväll och denna gång ville de (förutom att täcka fasaden och bilen med ägg och smälla raketer) även komma in i huset", skriver Åkessons sambo Louise Erixon på Facebook.

>– Det är ett stort antal ägg som har kastats på huset och på bilen, konstaterar Jimmie Åkesson som inte själv var hemma när huset attackerades.

>Han säger också till Aftonbladet att "jag kan inte tänka mig" att polisen lyckats gripa någon gärningsman.

>Polisen har bekräftat attacken, enligt Expressen.

>– Det är mycket allvarligt när händelser eller hot riktas mot våra skyddspersoner, det rör sig om den centrala statsledningen, säger Karl Melin, pressekreterare på Säpo till Aftonbladet.

>"Det är en attack mot demokratin. Samhället måste markera starkt mot detta", skriver TV4:s politiske kommentator Marcus Oscarsson på Facebook.

>Men pressträffen handlade inte alls om attacken mot Åkessons hem.

>I stället meddelade partiet att den moderate riksdagsledamoten Patrick Reslow lämnar Moderaterna och blir medlem i Sverigedemokraterna. Reslow anger bland annat den havererande migrationspolitiken som orsak till partibytet. Men beslutet har vuxit fram ända sedan Decemberöverenskommelsen i slutet av 2014, påpekade han.

>– Jag såg detta som ett svek både mot väljarna och författningen. För mig var det märkligt att man gick till val som Alliansen och sedan ingår man ett avtal som mer eller mindre betyder Walk Over, sade Patrick Reslow under onsdagens snabbinkallade presskonferens.

Lite nattliga antifa besök har väl ingen dött av.

Det ska bli intressant att se om det blir fler avhoppare från M till SD.


bc9666 No.9934913

File: db39366885eed26⋯.jpg (131.31 KB, 750x500, 3:2, 1a1a1a12aa74.jpg)

File: 663a20d3eb92565⋯.jpg (93.19 KB, 630x380, 63:38, 165201660.jpg)

>>9839003

>We will be fair! You only have to give us either Kiel or Hamburg. Which is it..?

A few people aren't worth a whole, but to be nice you can get the St. Pauli area of Hamburg


bc9666 No.9934914

>>9934913

>a whole city


d5d122 No.9936802

File: 1d1c26b52bbf16e⋯.jpg (33.5 KB, 480x480, 1:1, 1d1c26b52bbf16eb73f33795a1….jpg)

Var tredje hushåll klarar inte nollränta

http://www.friatider.se/var-tredje-hush-ll-klarar-inte-nollr-nta

>Drygt en tredjedel av Sveriges hushåll hamnar i problem om boendekostnaderna ökar med bara 20 procent, enligt en undersökning som SEB gjort med Demskop.

>I SEB-undersökningen svarar 37 procent, eller drygt en tredjedel, att man ställs inför en svår situation med 20 procent dyrare boende.

>Det innebär att hushållen skulle hamna i problem om räntan höjdes från dagens -0,5 procent till nollränta. En åtgärd som skulle ha genomförts nyligen eftersom KPI-inflationen nått 2 procent. Riksbanken har dock meddelat att man överväger att förlita sig på något annat inflationsmått, som visar lägre inflation, för att kunna fortsätta med den låga räntan till halvårsskiftet 2018.

>Att Riksbanken skulle kunna byta inflationsmått flera gånger för att rädda bostadsmarknaden har dock bedömts som osannolikt av experter, och Jens Magnusson, privatekonom på SEB, tror att bostadskostnaderna kan stiga med 40 procent de kommande åren.

>"Den stora bilden är att de extremt låga räntorna nu befinner sig på botten och att nästa ränterörelse kommer vara uppåt. För den synen talar bl.a. en stark svensk ekonomi och en global återhämtning efter finanskrisen", skriver Magnusson på SEB.se.

>Han har också ett råd till svenskarna beträffande ett allt vanligare beteende.

>"Använd inte bostaden som bankomat genom att ta nya lån på bostaden till sådant som egentligen är konsumtion".

>Till Expressen säger Magnusson att ordet "få problem" kan betyda olika saker för olika hushåll, och att läget egentligen inte är så allvarligt som svaren i Demoskop tycks visa.

>– För den familj som kanske har vant sig vid en eller två charterresor om året så känns det förstås problematiskt om dessa behöver sparas in, även om det ju inte innebär att hushållet misslyckas med att betala sina räntor eller andra nödvändiga utgifter för familjen, säger han.

OUNDVIKLIG BOSTADSKRASCH INKOMMANDE


4c8cac No.9936816

>>9936802

>ta nya lån på bostaden till sådant som egentligen är konsumtion".

Är man så jävla dum så förtjänar man att kastas ut utan pengar.

>För den familj som kanske har vant sig vid en eller två charterresor om året så känns det förstås problematiskt om dessa behöver sparas in

Om inte detta får svensken att utrota bankerna, så vet jag inte vad som krävs.

t. Sarkasm.


d5d122 No.9937232

>>9936816

>För den familj som kanske har vant sig vid en eller två charterresor om året

Detta är helt och hållet spekulation från honom, han försöker att tyda vad folk menar med problem, men han har inget underlag för det uttalandet han gjort. Han är full av skit, och vill förminska just hur katastrofalt det kommer vara när räntan chockhöjs.


4c8cac No.9937405

File: c516e4a46833806⋯.gif (223.29 KB, 368x517, 368:517, 1451094407665.gif)

>>9937232

Så det är ungefär som när schyffert försöker leka nationalekonom.

Då förstår jag.

Hur som helst så kommer det blir väldigt knasigt när det blir krash.

>Mitt anlete när


4c8cac No.9941347

http://www.friatider.se/sd-bojkottar-tv4-efter-hotfullt-twittrande

Sverigedemokraterna kommer framöver bojkotta TV4 efter att TV-bolagets journalist Christoffer Eriksson öppet uttryckt stöd för det våld och de hot som Jimmie Åkessons familj utsatts för. Det skriver partiet i ett pressmeddelande.

>Under förmiddagen bad TV4 om ursäkt för de inlägg som under onsdagen spreds på Twitter av sportjournalisten. "Det är givetvis oacceptabelt, och något vi tar kraftfullt avstånd ifrån", skrev Fotbolls­kanalen på sin blogg.

>TV4 skrev också att Eriksson är "djupt ångerfull, inser det olämpliga och allvarliga i vad han uttryckt, och ber om ursäkt till alla inblandade."

>Christoffer Eriksson kommer emellertid jobba kvar på TV-kanalen, trots att han uttryckt stöd för våldsdåd mot politiker. SD:s presschef Henrik Vinge säger att det visserligen är bra att TV4 tagit avstånd från uttalandena på Twitter, men tycker samtidigt inte att TV-bolaget gjort tillräckligt för att visa att man menar allvar med sin ursäkt. Därför kommer TV4:s journalister tillsvidare inte få intervjua Åkesson.

>– Det hela är mycket upprörande. TV4-journalisten uppmuntrar till våldsamma attacker mot vår demokrati och mot Jimmie Åkessons familj. Trots dialog med TV4 finns fortfarande ett antal frågor vi inte fått svar på, säger Henrik Vinge.

>– Till dess saken är utredd och jag förstår att TV4 ser lika allvarligt på detta som vi gör kommer jag naturligtvis inte att släppa fram deras journalister till Jimmie Åkesson. Det vore närmast stötande.

>Vinge vill nu att TV4 agerar "för att återupprätta förtroendet, så att vi kan återgå till normal samverkan."

>Christoffer Erikssons text på Twitter:

>”Jag förstår att det är lockande att vara the bigger man och tycka det är ‘ett hot mot demokratin’ när Jimmie Åkesson, partiledare och demokratiskt vald riksdagsman får påhälsning i hemmet, men det tycker jag är att slösa med dyrbar storsinthet. Det går utmärkt att åberopa den mycket underskattade klausulen ‘Talk shit, get shot’, som ni finner under överrubriken ‘Skyll dig själv, clown’. För ni förstår, Jimmie är nazist. Han, Kent, Linus, Andreas m.fl., de är nazister. Och nazister hör inte hemma i möblerade rum med oss andra. De är en bugg i systemet som ska rättas till. Deras poltiska arv består av hat, hot, terror och våld. Den här gropen har han grävt åt sig själv. Han är själv problemet. Och den som reagerar starkt på detta men låtsas som att det regnar när flyktingförläggningar brinner är en del av problemet, end of. Jimmie Åkesson, Sveriges största fegis. Ynkedom”.

Bra skit, bojkotta (((bonnier)))-media.


8dfdac No.9941359

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Jeg går ut ifra at all har sett disse, på nettet eller i Falun?


20210b No.9941407

https://twitter.com/pwolodarski/status/865179534844448768

>Oacceptabelt agerande från ett riksdagsparti.

Rasister bortblåsta!


8dfdac No.9941413

>>9941407

Det er over, vi rasister må bare gi opp. Jeg ringer opp Simon Lindberg, han stenger ned NMB og Nordfront.se.


4c8cac No.9941427

>>9941407

Vad kul att se att kommentarerna är emot (((honom))).

Ett parti har väl rätt att stänga ute vem fan de vill eller?

Ungefär lika rätt som att Trump får två kulor glass.


aa777f No.9941741

File: ab39fca682d0ad9⋯.jpg (42.43 KB, 610x476, 305:238, vev.jpg)

hoppsan sa

https://archive.is/eThlC


4c8cac No.9941759

>>9941741

Jag tror att staten kommer att ta upp undersökningen igen då Assange lämnar ambassaden.

Det finns inte en chans att de låter någon som han gå fri.


aa777f No.9941781

File: d9fb09847875782⋯.mp4 (3.18 MB, 640x360, 16:9, assange is dead.mp4)

>>9941759

Jag tror han egentligen varit död sedan oktober.


4c8cac No.9941786

>>9941781

Tänk om Assange är egentligen ett datorprogram?


4c8cac No.9942794

http://www.friatider.se/advokat-brott-mot-grundlagen-n-r-kommuner-k-bostadsr-tter-till-nyanl-nda

När kommuner köper bostadsrätter åt nyanlända bryter de mot Sveriges grundlag och Europakonventionen. Det skriver advokat och juris doktor Finn Madsen på Dagens Juridik. Föreningsfriheten väger tyngre, säger han.

>För att kunna ordna bostäder till nyanlända invandrare har svenska kommuner börjat köpa upp bostadsrätter. Detta har bland annat skett i Lund, där kommunen planerar köpa bostadsrätter till nyanlända för 75 miljoner kronor.

>Men när kommuner gör så bryter de mot grundlagen. Det hävdar advokaten Finn Madsen i en artikel på Dagens Juridik.

>Det finns ett undantag i bostadsrättslagen som säger att bostadsrättsföreningar kan förbjuda juridiska personer från att bli medlemmar i föreningen, förutom när det handlar om ett landsting eller en kommun. Det är detta undantag som kommunerna stödjer sig på när de köper bostadsrätter till flyktingar.

>Men undantaget är gammalt, ända från 1970-talet, och troligen inte längre tillämpligt, menar Finn Madsen. Han påpekar att föreningsfriheten idag har ett starkt skydd genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) samt av regeringsformen (RF), som är den mest grundläggande av de fyra grundlagarna i Sverige.

>Föreningsfriheten försäkrar var och en friheten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, till exempel i en bostadsrättsförening. Den förhindrar också offentliga organ från att blanda sig i föreningens verksamhet, som när det gäller att bestämma vem som ska få vara medlem i föreningen.

>Både Europakonventionen och regeringsformen tillåter visserligen inskränkningar i föreningsfriheten. Men de är väldigt begränsade.

>I artikel 11 punkt 2 i EKMR påpekas att sådana inskränkningar bara får ske om de är föreskrivna i lag och om de är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

>Enligt regeringsformen får föreningsfriheten bara begränsas när det gäller sammanslutningar som bedriver en verksamhet av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, står det i 2 kap 24 § andra stycket.

>"Något undantag är alltså inte tillämpligt som medger att ett offentligt organ mot medlemmarnas vilja kan bli medlem i en förening", skriver Finn Madsen.

>Han tycker därför det är förvånande att kommuner köper upp bostadsrätter till nyanlända utan någon hänsyn till föreningsfriheten så som den regleras i Europakonventionen och regeringsformen. Om bostadsrättsföreningens medlemmar motsätter sig att kommuner köper upp lägenheter i deras förening, bör det inte heller kunna ske, anser Finn Madsen.


4c8cac No.9942805

http://www.friatider.se/sd-kr-ver-inflytande-f-r-att-st-dja-alliansen

Sverigedemokraterna kräver nu att man får inflytande för att stödja Moderatledaren Anna Kinberg Batra som Sveriges nästa statsminister. Det säger SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt i en intervju med Dagens industri.

>I början av maj skrev Sjöstedt en artikel på Di Debatt där han sade att SD är redo att så gott som fullständigt ställa sig bakom Alliansens ekonomiska politik.

>Moderaterna har tidigare sagt att man är villiga att förhandla med SD för att kunna avsätta den sittande regeringen. Även KD ska ha öppnat för en sådan lösning, skriver DI.

>Men det kommer inte ske om Sverigedemokraterna inte får inflytande.

>– Vi kommer inte att ge vårt stöd till någon där vi inte har något inflytande, säger Oscar Sjöstedt till Dagens industri.

>Enligt Sjöstedt blir det omöjligt för högerpartierna att få igenom en statsministerkandidat utan stöd av SD.

>Men under en pressträff på fredagen svarar Anna Kinberg Batra med att Oscar Sjöstedts krav gör SD till ett "oberäkneligt och ansvarslöst parti", skriver Sydsvenskan. Som att det vore konstigt att ett politiskt parti vill ha något i gengäld.

>– Att Sverigedemokraterna främst vill säga nej och ha uppmärksamhet, men inte är ett seriöst parti, det har ju jag vetat länge. Det är bra att det kommer fram så att väljarna ser det, säger Kinberg Batra.

>Exakt hur Sverigedemokraterna kommer agera beror på valresultatet nästa år, förklarar Oscar Sjöstedt för Di. Men principen kommer vara att rösta emot alla statsministerkandidater som vägrar öppna dörren för SD. Han tycker det är en rimlig utgångspunkt, eftersom partiets lojalitet främst ligger hos väljarna.

2018 kommer att bli ett väldigt intressant år.

Tänk om alla "SD 2018" får rätt? Vilka tider vi lever i.


aa777f No.9942825

>>9942805

>men inte är ett seriöst parti, det har ju jag vetat länge

Att detta "icke-seriösa" parti ligger i top-tre bör väl säga mer om de andra partierna än SD? Det blir roligt att se om de väljer att blockera SD över en garanterad valseger.


27efee No.9943416

>>9936802

Men vad fan tror idioterna? När varenda kyffe i landet kostar över en miljon kronor, tror fan att inte en jävel har råd ifall räntan ökar. Tror dem att vi är en befolkning av miljonärer eller?

Sedan att det är fullkomligt idiotiskt att sätta sig i skuld till bank-judarna är en sak men fan vilka idioter ekonomer är. Bostadspriserna måste ju för fan minska, min väns farföräldrar kunde fan köpa en hyfsat stor lägenhet i centrala Malmö på 50-talet för 3000 riksdaler och med en 30kr hyra i månaden.


27efee No.9943421

>>9941759

Det är CIA som vill ha honom, kom ihåg vems statshemligheter han läckte och att Anna Ardin hade kopplingar till dem.


27efee No.9943431

>>9942825

Synd att SD är sveriges svar på 4chan som styr partier. Jävla hanrejer med arvssynds-problem hela högen. Fullständigt blind tilltro till demokratin har dem också, jävla idioter.


4c8cac No.9943460

>>9943416

>på 50-talet för 3000 riksdaler

Med inflation blir det 3 miljoner :^)

Om jag ska vara lite seriös också, det är fan sinnesjukt hur dyrt det är med boende dessa dagar.

Då ska vi inte tala om bostadsköerna, i stockholm får man fan vänta 100 år innan man får möjlighet till bostad.


aa777f No.9943525

>>9943460

>gör så att man måste bo i mälardalen eller nedåt för att få arbete

>sluta bygga hyresrätter

>ta skyhögt betalt för boende

>skyll på att alla vill bo i stan nu för tiden så marknaden sätter priset

>glad_bankir.jpeg


27efee No.9944478

>>9943460

Kanske det, har inte jättekoll på vad judarna sätter för något värde på våra pengar nuförtiden.

Märkligt att riksbanken är privatägd och helt avskärmad från all insyn från vanliga medborgare, nästan så att ((de)) har något att dölja.

>>9943525

>Släng in en miljon invandrare

>Ge bort bostäder "värda" miljoner till dem helt gratis

>Minskar utbudet än mer

>Värdena på alla andra bostäder går upp än mer, framförallt i områden där invandrarna inte bor


4c8cac No.9946903

http://www.friatider.se/afrikaner-dominerade-g-teborgsvarvet-tog-alla-tio-f-rsta-platser

Afrikaner dominerade som vanligt halvmaratonloppet Göteborgsvarvet som gick av stapeln på lördagen. Samtliga tio första platser gick till idrottsmän från Afrika, närmare bestämt från Kenya och Etiopien. Även på damsidan var kvinnor från Kenya och Etiopien helt överlägsna.

>På herrsidan vann kenyanen Geoffrey Yegon på tiden 1.00.19, skriver GP.se. På andra och tredje plats kom också två kenyaner. Likaså på fjärde, femte, sjunde, åttonde och tionde plats. På sjätte och nionde plats kom två etiopier.

>– Det var inte lätt och jag siktade på rekordet men jag får komma tillbaka nästa år och försöka igen, säger vinnaren Geoffrey Yegon, som kom tvåa förra året med tiden 1.00.17, till SVT Sport.

>Det ser likadant ut på damsidan, där sex kenyanska kvinnor hamnade på topp tio, inklusive ettan, tvåan och trean. På de övriga platserna återfinns tre etiopiskor och en japansk kvinna.

>Vinnaren på damsidan blev kenyanskan Fancy Chemutai, som sprang på rekordtiden 67 minuter och 58 sekunder. Det är första gången en kvinna springer under 68 minuter.

>Sedan 1989 har afrikaner vunnit samtliga Göteborgsvarv på herrsidan – förutom 1995 och 2001. Då vann Richard Nerurkar, som har indisk bakgrund, respektive Pavel Loskutov från Estland.

>Huruvida överrepresentationen i Göteborgsvarvet beror på att de afrikanska deltagarna springer fortare av socioekonomisk glädje, framgår inte av resultatlistan på goteborgsvarvet.se.

>Göteborgsvarvet är ett halvmaratonlopp på 21,1 kilometer som årligen arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund i mitten av maj i Göteborg. Tävlingen startade 1980 och årets varv är det 38:e i raden.

Tänka sig, kan det kanske finnas någon typ av genetisk anledning till detta?

Om ändå sossarna kunde starta sina rasbiologiska institut igen så då kanske vi skulle få svar på denna fråga :^)


4c8cac No.9946908

http://www.friatider.se/terrormisst-nkte-akilov-f-r-akut-tandv-rd-som-betalas-med-bidrag

Den terrormisstänkte uzbeken Rakhmat Akilov, som vistats i Sverige illegalt, har beviljats akut tandvård i häktet. Men nästan hela summan på drygt 2500 kronor betalas med bidrag, skriver Expressen. Akilovs försvarsadvokat Johan Eriksson vill inte kommentera saken.

>Rakhmat Akilov, som misstänks för terrordådet på Drottninggatan i Stockholm den 7 april där fem personer dödades, har begärt och fått akut tandvård i Kronobergshäktet, där han sitter inlåst sedan den 8 april.

>Exakt varför han behöver tandvården är oklart. Det kan handla om allt från kariesskada till akut inflammation, står det i Kriminalvårdens dokument enligt Expressen.

>Vanligtvis ska en intagen alltid betala tandvård med egna pengar. Men det behöver inte Akilov, som får hjälp av Sveriges skattebetalare.

>Enligt häktets tandläkare kostar ingreppet 2 540 kronor, men Akilov betalar bara en bråkdel av detta: 287 kronor. Resten av notan, 2 253 kronor, finansieras med bidrag.

>Beslutet stämmer överens med Kriminalvårdens regler, som säger att en intagen kan få bidrag vid akuta tandläkarbehov.

>Enligt beslutet, som Expressen tagit del av, anses det skäligt att laga Akilovs tänder med skattepengar på grund av hans "ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt".

>Rakhmat Akilovs försvarsadvokat Johan Eriksson säger till Expressen att han över huvud taget inte vill kommentera uppgifterna eftersom det handlar om en privat fråga.

>Akilov ansökte om tandvården den 15 maj.

Den enda tandvård han ska ha är en polygrip och lite jävlar anamma.


730eba No.9948079

>>9946908

Konstig summa, matchar inte riktigt vanliga akutåtgärder. Över 2000 kr låter som 2 akuta extraktioner eller något annat…


d5d122 No.9948332

Hjärnforskning visar: Journalister trögare och mer inskränkta än andra

http://www.friatider.se/hj-rnforskning-visar-journalister-tr-gare-och-mer-inskr-nkta-n-andra

>En ny studie som genomförts av hjärnforskare visar att journalisters hjärnor opererar på en lägre nivå än andras. Det innebär bland annat att yrkesgruppen har svårare att kontrollera sina känslor, undertrycka fördomar och lösa komplexa problem, rapporterar Business Insider.

>Studien, som letts av neuroforskaren Tara Swart, har följt 40 journalister inom olika medieområden.

>Journalisterna fick ta blodprov, bar en hjärtfrekvensmonitor i tre dagar och fick under en veckas tid föra journal över allt de ätit och druckit. Slutligen fick de fylla i frågeformulär i syfte att kartlägga deras hjärnprofil.

>Resultaten visade att journalisternas hjärnor opererade på en lägre nivå än genomsnittsmänniskan. Det medför bland annat en sämre förmåga att reglera sina känslor, undertrycka fördomar, lösa komplexa problem, växla mellan olika uppgifter och ägna sig kreativt och flexibelt tänkande.

>En förklaring kan vara vätskebrist i kombination med att journalisterna konsumerar så stora mängder alkohol, koffein och sötsaker.

>Sammanlagt uppgav 41 av de undersökta personerna att de drack 18 eller fler enheter alkohol per vecka, vilket är fyra enheter mer än det rekommenderade veckointaget. Samtidigt drack mindre än 5 procent av journalisterna tillräckligt med vatten.

>En fördel som journalisterna har är dock att de jämfört med många andra yrkesgrupper har en god förmåga att hantera mentalt tryck. Även om journalisterna kan antas ha en mer stressig arbetssituation än andra visade studien att de inte var mer fysiskt stressade än andra. Blodtesterna visade att nivåerna av stresshormonet kortisol i det flesta fall var på en normal nivå, rapporterar Business Insider.

Nämen oj vilken överraskning.


4c8cac No.9948367

>>9948332

>god förmåga att hantera mentalt tryck.

Om de menar att konstant ljuga även när de motbevisas, så ja.


d5d122 No.9948391

>>9948367

Det krävs djupt mod och självkontroll att ljuga när alla vet att du ljuger goj!

Visa respekt för dessa bärare av (((demokrati))) goj!!!


65af13 No.9948416

>>9948332

>>9948367

>Journalister konsumerar stora mängder alkohol.

>Journalister är bra på att hantera mentalt tryck.

En alternativ tolkning är väl att de super för att hantera stressen.


4c8cac No.9948420

>>9948391

Förlåt mig schyster shekelberg, jag tänkte mig inte för.

Jag ska genast vänta tills nästa (((val))) så jag kan rösta för fortsatt (((demokrati))).


8dfdac No.9948456

File: 45bc2babe2de68c⋯.jpg (50.8 KB, 510x525, 34:35, 45bc2babe2de68c9dad405972b….jpg)

Ikke for å starte en Svensk-Norsk krangel, men vi kan all være enige i at Frihetskamp.no er en bedre side, fra ett design standpunkt, enn Nordfront.se? Nordfront gir meg en hodepine når jeg leser der.


d5d122 No.9948475

>>9948416

ENDAST INAVLADE DÖDSKNARKARNAZISTER SUPER FÖR ATT HANTERA DERAS STRESS DIN PROJICERANDE GOJ!!!!!

>>9948456

Ser mer modernt ut, nordfront ser ut som designen kommer från tidiga 00talet.


8dfdac No.9948488

>>9948456

Frihetskamp.net, ikke no. Shekelberg i "Nazi Research" avdelingen av JIDF ga meg dårlig info, igjen : ^ )


4c8cac No.9948501

>>9948456

Frihetskamp ser mycket mer luftig ut än nordfront vilket är trevligare tycker jag.


27efee No.9949239

>>9946903

Det har med doping att göra kära anon. Precis som med jamaicanerna och genomkorrupta Wada tillsammans med Fis skiter i att lägga sig i, eftersom de skulle riskera anseendet för hela deras verksamhet och affärer. Precis som när de började ta tag i dopingen från USA i början av 2000-talet, de förlorade enormt med sponsorpengar och liknande på det, bättre att ha super-negers som slår dopade-atleters rekord med råge och låtsas som ingenting.


4c8cac No.9951083

http://www.friatider.se/trend-68-generationen-struntar-i-att-begrava-sina-f-r-ldrar

Allt fler svenskar saknar både pengar och anhöriga när de avlider och måste begravas med kommunhjälp. Trenden är att babyboomers låter det allmänna både bekosta och arrangera begravningen av deras föräldrar.

>Var nionde dödsbo har inga pengar kvar på kontot efter begravningen, skriver TT. Oftast handlar om människor födda på 1920- och 30-talet, en åldersgrupp där många är fattigpensionärer.

>Deras barn, den så kallade 68-generationen eller babyboomers, väljer allt oftare att inte ta något ansvar för begravningen av sina föräldrar. Istället föredrar många att arrangemanget sköts av till det offentliga.

>– Vi har en känsla av att det många gånger är kommunen som står som beställare, att det inte finns någon annan som vill åta sig det, säger Ulf Lerneus, förbundsdirektör för Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF) till TT.

>En annan trend är att babyboomers låter sina föräldrar begravas utan någon ceremoni. Istället körs den döde direkt till krematoriet varpå askan urnsätts av en vaktmästare, utan några släktingar eller vänner närvarande.

>– Begravningar utan ceremoni ökar, säger Peter Göransson på Fonus till TT.

>Den typiske babyboomerns benägenhet att låta sina föräldrar begravas med en ceremoni ökar dock om föräldrarna själva betalar.

>– Fler anhöriga väljer också en mer påkostad personlig ceremoni då dödsboet betalar, konstaterar Peter Göransson.

Otippat att generationen som förstör landet är vidriga as.


70e9dc No.9951135

>>9951083

Man var tvungen att skriva en lag som säger att begravning måste ske inom två veckor efter död. Där har du anledningen.

Innan den infördes var det himla populärt att låta dem ligga i kylrum tills semesterveckorna på sommaren.


d5d122 No.9951145

>>9951135

Visst, det har ingenting med att de inte vill betala och är generellt sett jävla avskum att göra.


70e9dc No.9951179

>>9951145

Kanske skulle ha specificerat att jag menade

>vidriga as

var anledningen


4c8cac No.9951244

>>9951135

Detta om något demonstrerar hur trasig synen på familjen är i dessa tider.

Lika jävla illa som när släktingar börja bråka om arvet då deras föräldrar dör, vidrigt säger jag bara.


4c8cac No.9954987

http://www.friatider.se/nyanlanda-far-varmt-valkomnande-pa-lidingo-grattis-till-er-nya-bil-och-tv

Lidingös nyanlända invandrare får ett varmt välkomnande. Det uppmärksammar den ideella föreningen "Nema Problema Foundation" på Facebook.

>En nyanländ fyrbarns­familj från Mellanöstern får en bil och HD-TV i gåva från personer som engagerat sig för asylinvandrarna. Två privatpersoner har skänkt TV:n medan bilen kommer från en bilhandlare i Strängnäs.

>"Grattis på födelsedagen, grattis till ditt nya jobb (jobbar nu 7 dagar i veckan) och grattis till er nya BIL och TV!" skriver föreningen på Facebook och konstaterar att invandrar­familjen är i stort behov av en bil.

>Påpekas bör att bilen som invandrar­familjen fått är från 90-talet och att den enligt Transport­styrelsen är avställd.

>De flesta som kommenterat Facebook­inlägget är positiva. "Så tolerant!!!" och "Så generöst" lyder ett par av kommentarerna.

>Förra året kördes två svenska familjer ut från sina bostäder på Lidingö för att bereda plats för nyanlända invandrare från tredje världen.

BARA HANREJA MIN GREJ

> "Så tolerant!!!" och "Så generöst" lyder ett par av kommentarerna.

>"Så tolerant!!!"

Vi har hamnat i ett universum där "captain sweden" är verkligt.


4c8cac No.9954988

http://www.friatider.se/tv-av-tio-invandrare-godk-nda-i-svenska-sex-r-efter-p-b-rjad-spr-kintroduktion

Språkintroduktion har blivit ett av gymnasiets största program, med 36.000 elever. Men i praktiken är programmet en biljett ut i arbetslöshet utan utbildning, rapporterar SVT.

>Nästan var fjärde elev som började på språkintroduktion 2011 var varken i studier eller arbete fyra år senare, enligt statistik från Skolverket som SVT citerar.

>Bara två av tio lyckades lära sig svenska med tillräckliga betyg för att klara ett vanligt gymnasieprogram.

>– Vi ska ju inte sticka under stol med att det är en stor utmaning, säger Anna Österlund, enhetschef vid Skolverket.

Detta var inte en så stor överraskning.


dad7da No.9955456

File: 09e69cf6fad6107⋯.jpg (18.3 KB, 196x246, 98:123, eheheheh.jpg)

Lite försenad uppdatering på vapendirektivet som skrevs under i onsdags. Jag klistrar lite urklipp från artikeln.

jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/vapendirektivet-signeras-idag-20170517/

>Undertecknandet sker i Europaparlamentet i Strasbourg. Signeringen är det avslutande steget i lagstiftningsprocessen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

>– Vi har ökat trygghet utan att minska människors frihet. Den här reformen var nödvändig för att täppa till farliga kryphål genom bland annat stärkta regler för deaktivering, säger moderaternas Anna Maria Corazza Bildt inför signeringen.

>Nu är frågan hur vapendirektivet kommer att genomföras i svensk vapenlagstiftning. Regeringen har utsett Kazimir Åberg, vice ordförande i Svea hovrätt, att utreda hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk lag.

>Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) är uppdraget att ”göra så lite som möjligt”.

>– Han ska inte laga något som inte är trasigt. Det är bara om det är tvingande regler som han ska lägga förslag, säger ministern till TT.

>Förutom ändringarna i vapendirektivet i förhållande till svensk lagstiftning ska Kazimir Åberg undersöka om tillståndskraven ska ändras för bland annat vapendelar som ljuddämpare och instickspipor. Kan licenskraven slopas?

>En annan fråga är om vapenhandlare kan ta hand om enklare vapenlicenshantering, som när en vapenköpare lämnar sitt eget, begagnade vapen i inbyte när en ny bössa köps.

>Målsättningen är att anskaffningen av vapen ska bli så lättarbetad som möjligt och effektivt hanterad av de nationella myndigheterna, utan onödig byråkrati.

>mitt plyte om magasin hårdregleras men dämparlicenskravet försvinner

Vad fan är poängen med att stärka lagarna runt deaktivering? Det är ju fan redan svårare att få licens på en deaktiverad dubbelhagel från början av 1900-talet än att gå med i HV några år, ta sig in i en av deras skytteföreningar och därigenom importera en jävla AK från Ryssland.


4c8cac No.9955681

>>9955456

>Vi har ökat trygghet utan att minska människors frihet.

Aa, fast nä.

Trevligt om licenskrav för ljuddämpare skulle slopas, helt korkat (som mycket annat) i min mening.

Sedan så tror jag att detta bara är början på att förbjuda vapen generellt. Sportskytte scenen kommer nog vara ganska död om ett par år (om vi inte krossar EU innan).


d5d122 No.9957932

File: 179057b5ad3b1b1⋯.jpg (18.82 KB, 400x388, 100:97, 179057b5ad3b1b1ac49e747e9e….jpg)

>>9955456

VARFÖR KAN NI INTE HÅLLA ERA ÄCKLIGA SOSSEHÄNDER AV MINA FRIHETER ERA JÄVLA AVSKUM REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


4c8cac No.9963519

>>9957932

Kan man verkligen vara en sosse utan att ta andras friheter?


4c8cac No.9963737

File: be16d02ecc24211⋯.jpg (120.03 KB, 900x1116, 25:31, Smug in snug.jpg)

http://www.friatider.se/lofven-mottes-av-burop-pa-sergels-torg

Statsminister Stefan Löfven blev utbuad när han under eftermiddagen skulle hålla tal på Sergels torg innan hockey­landslaget Tre Kronor klev upp på scenen.

>Publiken väntade otåligt på att få se sina VM-hjältar och alla var inställda på att laget skulle äntra scenen när TV-kommentatorn Åke Unger plötsligt upplyste dem om att Stefan Löfven först skulle säga några ord.

>"Neeej" och "Buuu" hördes då från publiken. "Sossesvin" och "Fel tillfälle" skrek några.

>Sveriges Television, som direktsände firandet i centrala Stockholm, valde att bryta ljudet från sändningen och istället kommenterade hallåan i studion statsministerns klädsel.

>Missnöjes­yttringarna ebbade emellertid ut ganska snart och feststämningen återvände när Löfven lämnade scenen till förmån för Tre Kronor.


4c8cac No.9963755

http://www.friatider.se/eu-l-cka-sverige-m-ste-anta-euron-senast-2025

Sverige måste ansluta sig till euron senast 2025. Det visar dokument från ett slutet toppmöte inom EU, skriver SVT.

>2003 röstade Sverige om att ansluta sig till den gemensamma valutan inom EU, euron. Men folket sade nej, ett beslut som svenska politiker hittills respekterat.

>Men nu tänker EU-kommissionen lägga fram ett förslag som säger att Sverige måste införa euron senast år 2025, oavsett den tidigare folkomröstningen.

>Syftet är att EU-kommissionen ska få mer "demokratisk kontroll" över euron samt över beslut som rör statsbudgetar och besparingar, skriver SVT. Kommissionen vill införa en särskild så kallad "euro-budget" med tillhörande skatter.

>Förslaget gäller inte bara Sverige utan målet är att samtliga 27 EU-länder som återstår efter Brexit, alltså efter att Storbritannien lämnat EU, ska ha infört euro-valutan senast 2025.

>Idag finns det nio medlemsstater som har kvar sina egna nationella valutor och inte ingår i euroområdet: Bulgarien, Danmark, Kroatien, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern.

>EU-kommissionens förslag väntas presenteras den 31 maj, enligt protokoll som läckt ut från mötet.

>demokratisk kontroll

Oj väjj goj, klart du vill ha mer (((demokrati)) för du är väl inte en fascist rasist?

Bonus

http://www.friatider.se/magdalena-andersson-folkomr-stningen-om-euron-g-ller

>Under måndagen avslöjade en tysk tidning att EU-kommissionen vill tvinga Sverige och andra länder som inte anslutit sig till euron att göra det senast 2025. Men enligt finansminister Magdalena Andersson (S) gäller fortfarande den svenska folkomröstningen i frågan, säger hon till SVT Nyheter.

Subban kommer inte göra ett skit, de kommer att vika sig som de förrädare de är.


4c8cac No.9963761

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/regeringen-tar-t-sig-ran-f-r-tre-kronors-vm-guld

Efter en dramatisk finalmatch mot Kanada blev Sverige världsmästare i hockey igår. Men nu anklagas den svenska regeringen för att försöka ta åt sig äran för segern. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) pekar ut "den svenska modellen" som förklaring till guldet.

>Söndagens final i hockey-VM mellan Kanada och Sverige avgjordes på straffar.

>Sveriges målvakt Henrik Lundqvist blev matchhjälte efter att han räddat samtliga av Kanadas straffar, medan Sverige lyckades sätta två av sina.

>Enligt Inter­nationella ishockey­förbundet är det andra VM-finalen i historien som avgjorts på straffar.

>– Det är en helt fantastisk känsla. Det går inte att beskriva. Det finns så många hjältar nu att jag vet inte var jag ska börja. Det är en så fantastisk känsla så jag måste bara få njuta av det här. Helt fantastiskt! säger förbundskaptenen Rikard Grönborg till C More enligt Expressen.

>Men nu anklagas socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för att försöka ta åt sig äran för landslagets historiska seger. Detta sedan hon på Twitter använt hashtaggen "#svenskamodellenlevererar", som att det är "den svenska modellen" som ligger bakom segern.

>"Jaaa! VM-Guld!!! #hjältar #svenskamodellenlevererar", skriver Annika Strandhäll.

>Den svenska modellen är i grunden en socialdemokratisk idé om att staten, fack och arbetsgivare ska samverka för att undvika problem på arbetsmarknaden.

>Men på Twitter är det många som inte förstår hur ministern kan göra ett sådant inlägg.

>"Vadå svenska modellen levererar? Måste du göra politik av precis allting?", säger signaturen "blompudding".

>"Snarare nordamerikanska modellen", skriver "ThatGuy".

>"Var det inte lite väl många vita, medelålders, män i laget?", skriver "jboos" som svar till Annika Strandhäll.

>"Er svenska modell skulle ju gjort att Sveriges målvakt var en analfabet och tränaren skäggbarn", hävdar Gustav.

>"Svenska modellen levererar? Nästan uteslutande NHL spelare i truppen. Vilken modell pratar du om? Varit modellen om Alliansen oxå styrt?", svarar Kim Blomgren.

>"Kan du 1) berätta vad svenska modellen är? 2) berätta vad Sveriges VM-guld har med den att göra? 3) avgå!", skriver signaturen "B".

>VM-guldet firas klockan 17 på Sergels torg i Stockholm. Om statsminister Stefan Löfven och Annika Strandhäll kommer medverka för att mottaga sina medaljer är oklart.

Plus klippet där bögvén blir buad.


efee94 No.9963812

File: c856090608734ae⋯.png (220.96 KB, 255x508, 255:508, 1473188651856.png)

File: 018d8ba0bf8ba09⋯.png (413.33 KB, 550x760, 55:76, AndersBreivikEmotionalinCo….png)

File: 7077f3950b2befa⋯.png (681.47 KB, 950x1236, 475:618, 1473195621098.png)

File: 04434d2af62ed88⋯.png (237.53 KB, 613x353, 613:353, 1473189563590.png)

File: 3800df40cc76203⋯.png (191 KB, 460x287, 460:287, 1473193112433.png)

>>9927256

In all seriousness Breivik was a fag from Oslo West. He had a severely messed up childhood, betrayed by the (((state))) at the age of 1. Having to live with that lit free whore of a mother Wenche.

He had to endure she fucking 10-20 men a day, til she met that sailor with all genitalia diseases you can name.

He fucking bought a dildo to her, after they broke up….

His problem with womyn starts at jr high, he had so low self esteem due to his whore mother, and how he was mentally abused and we have no proof, but indications of worse, now I will not spread rumors.

At jr. high, there was a grill that was in love with him, she was considered a hot grill. However he had such low self esteem as mentioned, that he went for the most but ugly chick at school. Which landed him to be bullied all the time by the normies, quite usual, they didn't know, nobody did…..

So he started hanging with pakis, a traitor, a wollaspcha pakkis we called them at this time. If he had come here at this time(It was war), we would have gone for him first. I doubt he ever sat foot here.

Do we have problems?

Yes ofc, but not sweden tier yet, we're no uncivilized and we will not listen to reason. Guess why Dan calls us "fjeldaber", mountain monkeys you know a mountain goat is very stubborn.

Who wares make up at the fucking age at 19 on top of it???


6648e5 No.9963848

File: 589499287a699ae⋯.png (373.54 KB, 919x407, 919:407, EU.png)

>>9963755

>Sverige klarade de senaste börskrascherna så bra för att vi inte var med i EMU och kunde reglera lokala räntor för att motverka den.

>Så kan vi inte ha det!


701003 No.9963906

>>9729661

No, we get it. It just sucks


d5d122 No.9963945

>>9963812

>Do we have problems?

>Yes ofc, but not sweden tier

Detta är vad norrmännen faktiskt tror.

Den enda anledningen ni jämt attackerar Sverige är eftersom ni vill glömma det existentiella hotet mot era egna länder.

>>9963906

What is it then?

inb4 you don't know


27efee No.9964038

>>9954987

Det är ju i Stockholm och Lidingö dessa as sitter. Fan så jävla trött på dessa nyrika as som sänker vårt land i fördärvet.


4c8cac No.9964987

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Här är ett klipp där det svenska (i korrekt bemärkelse) vm-laget buar åt bovén.


2217df No.9965117

>>9963945

Folk, Nordmenn, Amerikanere, Svensker, Briter og alle andre, ser alltid etter et land som er mer "cucked" enn sitt eget, fordi da slepper man å faktisk ta initiativet og gjøre noe med det, fordi de kan bare si "Ja, men det er verre i Sverige/England/USA/etc". Det er lettere enn å bli med i kampen. Denne innstillingen er en kreft, og vi må bli kvitt den, spesielt når den lager en rift mellom nordiske brødre.


d5d122 No.9965738

Skar av pojkes penis av "vidskeplig sedvänja" – slipper fängelse

http://www.friatider.se/skar-av-pojkes-penis-av-vidskeplig-sedv-nja-slipper-f-ngelse

>En man i Hultsfred skar av snoppen på en 8 månader gammal pojke som nästan dog av misshandeln. Nu sänker hovrätten straffet – eftersom pojkens föräldrar samtyckt till att skära av penisen, skriver HN.

>En man i Hultsfred döms för misshandel sedan han skurit av snoppen på en 8 månader gammal pojke. Syftet var att följa en ”vidskeplig” tradition, enligt HN.

>Omskärelse på pojkar, där förhuden tas bort, är lagligt i Sverige om det utförs av en läkare. Men mer ingripande könsstympning, som att skära bort delar av en kvinnas underliv, är olagligt och kan leda till fängelse.

>I det här fallet ska det inte bara ha handlat om omskärelse, utan pojkens penis har skurits av. Mannen som gjorde ingreppet var inte heller någon läkare.

>Den lilla pojken fick så allvarliga skador att han fick föras till sjukhus med livshotande skador eftersom han höll på att förblöda.

>I Kalmar tingsrätt dömdes mannen som skar av penisen till sex månaders fängelse och 45 000 kr i skadestånd för grov misshandel.

>Men mannen överklagade domen och nu sänker hovrätten påföljden till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst för misshandel av normalgraden. Anledningen är bland annat att föräldrarna ska ha samtyckt till att skära av barnets penis.

>Könsstympning sker ofta av religiösa skäl.

jag kan inte ens…

vad fan är det jag läser?

>pojkens penis har skurits av

>villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst

>föräldrarna ska ha samtyckt till att skära av barnets penis

DÅ BORDE DE JÄVLA FÖRÄLDRARNA OCKSÅ HAMNA I FÄNGELSE, OCH SEDAN STERILISERAS

VAD FAN ÄR DET JAG LÄSER

VAD FAN

>>9965117

Jag är inte arg över det, men jag tycker bara att det är så jävla patetiskt att folk ska lossas som att deras land inte sitter i exakt samma jävla båt, jag tycker bara det är så fegt på något sätt.


4c8cac No.9965789

>>9965738

Det kan inte vara en jude i detta fall, annars så skulle penisen varit avbiten.

Vafan är detta för degenerat ökenfolk? Tydligen så finns det fan ingen hejd på deras efterblivenhet.


d5d122 No.9965832

>>9965789

Kanske var ett par miljöpartister, och "vidskepligheterna" var feminismen.


4c8cac No.9965892

>>9965832

Det skulle inte förvåna mig. Penis är ju förtryck :^)

Fast det måste ändå vara en person av mörkare karaktär med tanke på att de kommer undan.


4c8cac No.9970034

En liten intressant artikel, krönika eller vad fan det kallas från nordisk mäjmäj-höger.

https://nordic.altright.com/2017/05/23/vi-kan-aldrig-veta-vem-som-ar-terrorist-eller-inte/

>Ja det stämmer att vi inte kan veta vem som är terrorist eller inte när folk kommer till vårt land från sandigare länder. Åtminstone aldrig på ett sätt som ger oss fullständig säkerhet. Stängda gränser går att kombinera med att fortsatt dra nytta av globaliseringens fördelar, att det ena utesluter det andra är en falsk uppfattning.

>Den dominerande föreställningen är att vi idag måste välja: antingen öppna gränser och fördelarna som en global värld de facto ger, eller Nordkorea. Det verkar inte som det finns någon nyans trots att det finns ett antal moderna länder som visar på motsatsen. Japan och Sydkorea är två länder som på alla sätt och vis drar nytta av globaliseringens fördelar och den tekniska utvecklingen i stort. Detta samtidigt som de helt undvikit främmande etniska enklaver och månatliga terrorattacker. Därför är det av högsta vikt att vi dekonstruerar narrativet om ”allt eller inget” och erbjuder ett trovärdigt alternativ som ger värde.

>Althögern borde nå ut till de förvirrade liberaler som inte tror att det finns något vettigt val. Detta är vad vi bör kommunicera till dessa människor:

>Först och främst, Dunkin Donuts kan finnas i Sverige utan att du samtidigt behöver riskera dina barns liv när de går på konsert. Till de som värdesätter det ”öppna samhället” så vill vi till er säga att ja, ni kan få behålla era resor och matupplevelser. Samtidigt så kan vi också erbjuda er något som många idag känner gått förlorat: den upplevda tryggheten. Det enda ni behöver göra är att ta er egen sida, identifiera er som svenskar med ett kollektivt intresse. Agera sedan genom att göra rätt val i livet som gynnar både er och de ni har ett gemensamt intresse med. Det finns många sätt ni kan göra detta på. Rösta på ett nationalistiskt alternativ, engagera er i lokalsamhället och lär känna er omgivning, sök likasinnade genom att nätverka både på nätet och i köttrymden, håll er i form då ni är skyldiga både er familj och era vänner att finnas där om något skulle inträffa, och mycket mer. Detta kommer öppna acceptansen både för att stänga gränserna samt en framtida återvandring.

>Kontentan är att vi vill erbjuda ett alternativ till folk som innebär ett mervärde, även om vi själva har en kritisk inställning till konsumtionssamhället och den innehållslöshet som det innebär måste vi också inse att det idag de facto finns människor som tror att ständig terror är ett pris som är värt att betala. Detta narrativ är vad vi vill motsignalera.


d5d122 No.9972047

>>9970034

Mjo, jag kommer få besöka denna nya sida ofta, verkar kunna bli någonting.


d5d122 No.9972070

File: aa3d5560a9a7991⋯.jpg (163.02 KB, 827x504, 827:504, Ipsos - maj 2017.jpg)

Mätning: C nästan ikapp M

http://www.friatider.se/m-tning-c-n-stan-i-kapp-m

>Moderaternas ras i opinionen fortsätter, enligt den senaste mätningen från DN/Ipsos. Om trenden håller i sig kan partiet inom kort se sig omsprunget av Centern.

>SD landar på 19 procent i Ipsos majmätning och är tydligt större än M, som endast får 15 procent av väljarstödet.

>Bara vid ett tidigare tillfälle har M fått så låga siffror i en opinionsundersökning från institutet, som genomfört mätningar sedan 1979. Det var i oktober 2002, strax efter Bo Lundgrens katastrofval.

>Samtidigt fortsätter den positiva trenden för C, som ökar sitt stöd till 13 procent och därmed är hack i häl på allianskollegorna i M.

>– Moderaterna har tappat positionen som det ledande oppositionspartiet, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos,till DN.

>Enligt Ahlin befinner sig partiet i en "förtroendekris".

>Totalt 1.612 röstberättigade väljare intervjuades 9-22 maj, dels per telefon och dels från en webbpanel.


4c8cac No.9972258

>>9972070

Kaos batra kaosar vidare.


d5d122 No.9972831

Fridolin vill gärna regera med L och C

http://www.friatider.se/fridolin-vill-garna-regera-med-l-och-c

>Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin vill gärna regera tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Det säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.

>Om Fridolin får som han vill blir det en S-MP-L-C-regering efter valet nästa år.

>– Jag skulle gärna vilja se en bredare regering än i dag, och självklart vill vi vara med i den och påverka, säger han.

>Miljöpartiet har under såväl den nuvarande som förra regeringen drivit på för och fått igenom en mycket generös asylpolitik. På grund av MP:s centrala roll för båda regeringarna har Sverige tagit emot närmare en halv miljon asylsökare sedan 2010 och ytterligare 340 000 anhörig­invandrare under samma period. Aldrig tidigare i Sveriges historia har så många invandrare från tredje världen strömmat in i landet.

>Men alla invandrare från tredje världen kostar Sveriges skattebetalare hundratals miljarder kronor, något som skapat en spricka i den borgerliga alliansen. Moderaterna och Krist­demokraterna har börjat röra sig åt höger och efterlyser en mer återhållsam invandrings­politik medan C och L är mer vänsterradikala och vill fortsätta satsa på en stor bidrags­driven invandring. Sprickan i alliansen är något som Fridolin tycks vilja utnyttja.

>Det 34-åriga språkröret lyfter även fram klimatpolitiken som en stor framgång för partiet och trots att MP fått gehör för mycket av sin politik finns det ett missnöje inom partiet, inte minst eftersom det kämpar med sviktande opinionssiffror. På fredag inleds partiets kongress och då vill kända MP-profiler som Lotta Hedström, Annika Lillemets och Jabar Amin få igenom förändringar av partiets stadgar för att göra det svårare att ingå regerings­samarbeten. Många miljöpartister vill att partiet går i opposition efter valet nästa år istället för att, som nu, slukas upp i en rödgrön regering.

S-C-L regering är högst sannolikt, och det finns även en stor sannolikhet att M hanrejar sig (som om de inte redan är hanrejer lel), med all sannolikhet så kommer allt att fortsätta som vanligt, och SD kommer fortvara utan något inflytande alls, fastän att SD med all sannolikhet kommer att vara det största partiet.

Demokrati, är att ha rätt "demokratiska" åsikter!


d5d122 No.9972840

Kommunstyrelsen i Karlstad säger ja till moské

http://www.friatider.se/snart-klart-for-moske-i-karlstad

>Kommunstyrelsen i Karlstad har sagt ja till en planerad moské i stadsdelen Rud, skriver NWT.

>Social­demokraterna, Vänster­partiet, Liberalerna, Miljö­partiet och Center­partiet röstade under tisdagen ja till den föreslagna moskén medan Moderaterna och Krist­demokraterna röstade nej.

>M och KD är emellertid noga med att påpeka att de inte har något emot en moské, men att de på grund av bostadsbrist vill använda den drygt 14 000 kvadratmeter stora yta som reserverats för moskén för bostäder istället.

>– I grunden handlar det här om människors rätt att utöva sin religion och om möjligheten att få bygga för det ändamålet, säger kommunalrådet Linda Larsson (S).

>Moskén i Karlstad har planerats under flera års tid och väcker starka känslor i staden. Protestlistor och synpunkter har strömmat in till kommunen från oroade invånare, konstateras i ett gransknings­utlåtande.

>Vissa befarar att moskén blir en plantskola för jihadister, att den kommer spä på motsättningar mellan shia- och sunnimuslimer eller att den kommer underblåsa hedersmord, antisemitism och fientlighet mot homosexuella och kvinnor. 18 av dem som skickat in protester tycker att Sverige ska förbli kristet eller sekulärt medan tre säger att muslimerna borde skicka tillbaka till sina hemländer.


4c8cac No.9974782

>>9972831

Det skulle vara så ofantligt roligt om MP åker ur nästa val.

>>9972840

>Moderaterna och Krist­demokraterna röstade nej.

>M och KD är emellertid noga med att påpeka att de inte har något emot en moské,

Oj väjj gåjj, inte är du väl islamofobisk.

Reconquista när?


4c8cac No.9975854

http://www.friatider.se/svts-f-rklaring-till-att-ljudet-f-rsvann-n-r-stefan-l-fven-blev-utbuad-tekniskt-fel

I måndags bröts ljudet i SVT:s direktsändning när statsminister Stefan Löfven (S) blev utbuad på Sergels torg under firandet av hockeylandslagets VM-guld. Nu kommer SVT med en förklaring: tekniska problem.

>När Sveriges hockeylandslag skulle firas på Sergels torg i måndags klev istället statsminister Stefan Löfven upp på scenen. Då började publiken bua.

>"Neeej" och "Buuu" hördes det från publiken. "Sossesvin" och "Fel tillfälle" skrek folk.

>Men det var inget som hördes i SVT:s direktsändning. Precis när Stefan Löfven klev upp på scenen bröts nämligen ljudet.

>I sociala medier har det spekulerats om SVT medvetet kapade ljudet för att dölja åskådarnas missnöje med Stefan Löfvens försök att politisera VM-guldet.

>Men nu har SVT kommit med en förklaring: det var tekniska problem, säger man.

>"I vår samsändning med TV4 tappade vi rent tekniskt ljudet strax innan Löfven talade, så en kort tid hördes endast studioljud", skriver SVT på Twitter.

>Men den förklaringen har inte stillat kritikerna. Burop hade nämligen redan hörts när moderatorn aviserade att Stefan Löfven skulle tala.

>"Och det förväntar ni er att vi ska tro på? Herregud", skriver Chris som svar till SVT.

>"Totalt skamlöst ljugande. Ingen vettig människa tror på er bortförklaring. Vi är många som sagt upp licensen och fler blir det. Lägg ner!", svarar en annan person.

>"Varför idiotförklarar ni oss som betalar er lön?", skriver signaturen "Sunt förnuft".

>"Jag har alltid undrat hur folk i gamla Rumänien, Sovjet etc kände sig då de visste att de blev beljugna. Tack för att ni hjälper med insikt", svarar Sven.

Lite fler twitter citat finns som inbäddade länkar i artikeln.

Trevligt att folk säger åt asen vad de tycker.

Elden fortsätter att stiga.


4c8cac No.9975871

File: 199204e457f3b56⋯.png (23.25 KB, 1559x235, 1559:235, Deus vult1.png)

File: 285083b6a56aca1⋯.png (158.97 KB, 1556x712, 389:178, Deus vult2.png)

File: 0ee213a389e93f0⋯.png (228.54 KB, 1562x721, 1562:721, Deus vult3.png)

File: 616b56227491117⋯.png (60.49 KB, 560x199, 560:199, Deus vult4.png)

http://www.friatider.se/svenska-kyrkan-anordnar-eget-pridefirande

I morgon arrangeras Eskilstuna Springpride för 11:e gången i rad. Men i år har den lokala pridefestivalen slagits ihop med å-loppet och fått det gemensamma namnet Eskilstuna Vårfestival. I protest mot namnbytet väljer nu Svenska Kyrkan att arrangera ett eget pridefirande, där all fokus ska ligga på så kallade hbtq-frågor, skriver SVT Nyheter Sörmland.

>I stället för en uttalad pridefestival kommer årets Eskilstuna Springpride ingå i en allmän folkfest som går under det gemensamma namnet Eskilstuna Vårfestival.

>Detta har upprört en del hbtq-personer i staden som anser att "huvudfrågan" får minskad uppmärksamhet, förklarar Carolina Bäck från RFSL för SVT.

>Johan Bergquist, projektledare för Eskilstuna Vårfestival, håller inte med och menar att det är innehållet i festivalen som är det väsentliga, inte namnet.

>Men Svenska kyrkan delar kritiken mot det nya namnet, och har valt att inte delta i vårfestivalen. I stället arrangerar man ett eget pridefirande i Klosters kyrka på fredagen, som bara ska fokusera på frågor som rör homosexuella, transsexuella etc.

>– Vi reagerade på detta och tänkte att Springpride är så viktigt att vi vill lyfta den gruppen av människor i vårt samhälle på ett mycket tydligare sätt, säger kyrkoherden Johan Hedlund till SVT.

>"HBTQ-frågor är viktiga för Eskilstuna församling", påpekar Svenska kyrkan på sin lokala hemsida.

>"En gång om året slår vi på stort och markerar alla människors rätt att vara sig själv. I år bjuder vi in alla till vårt PRIDE-firande i Klosters kyrka", fortsätter församlingen.

>Namnbytet har gjort att RFSL till nästa år ska arbeta ännu hårdare för att få till en festival som fokuserar på bara hbtq-frågor och "människors lika värde", säger Carolina Bäck till SVT.

Om ni inte har gått ur svenska kyrkan så borde ni ha gjort det för ett par år sedan.

>markerar alla människors rätt att vara sig själv

Förutom de som är nationella förstås.

Jag bjuder på lite roliga deus vult historia i samband med denna degenerering.


d5d122 No.9976036

>>9975871

>bilderna

Herre gud, furrisar blandade med new-age hippebögeri.


4c8cac No.9976391

Med tanke på artikeln jag länkade innan så lider SK av seriösa dubbeltankar.

http://www.friatider.se/pr-st-fr-ntas-vigselr-tt-efter-sexdejting

En präst i Sörmland gick med i en sexdejtingsajt på nätet där han sökte flera lösa sexuella relationer. Nu fråntas han sin vigselrätt, rapporterar SVT Nyheter.

>"Jag söker dig eller er som tillsammans med mig vill vidga era sexuella och sensuella vyer. Jag söker dig som förstår vad polyamorös [att ha flera samtidiga kärleksrelationer, vår anm] innebär."

>Så skrev den manliga prästen på dejtingsajten som av Svenska kyrkans internetpolicy klassas som "pornografisk".

>Prästen sökte en älskarinna, vän, sexkompis, förhållande, partner, dejt, par och/eller nakenbadare.

>Mannen var öppen med att han är präst och uppgav även att han är en lyhörd, polyamorös dominant man med ett bra utseende, skriver SVT.

>Men att söka flera sexuella relationer på det sättet är inte förenligt med ett levnadssätt som en präst bör ha. Det fastslår Domkapitlet i Strängnäs i ett beslut, som vidare fråntar prästen hans vigselrätt.

>Prästen, som tidigare dömts för sexköp, förklarar sitt beteende med att han nyligen skiljt sig, flyttat till en ny stad och kände sig ensam.

>I morgon fredag arrangerar Svenska Kyrkans Eskilstunaförsamling, även den i Sörmland, ett eget Pridefirande för att "markera alla människors rätt att vara sig själv". Hur detta stämmer överens med Domkapitlets beslut mot den manliga prästen är oklart.

Jag kommer aldrig att sluta bli förvånad över pk-iternas hyckleri.


d5d122 No.9978351

File: 7d6bd437411f994⋯.jpg (27.32 KB, 545x362, 545:362, 55d8590b5cdb038f93aea9df02….jpg)

När jag var ute och gick idag så gick jag igenom en park, och då kom en jävla blatte på sin cykel, som han gick av, sedan så gick han fram till ett träd som står precis bredvid vägen (1 meters avstånd ungefär) och pissar, så jag sa till honom "vad fan är fel med dig?" apropå att han stod och pissade offentligt, vilket alla jävla femåringar vet att man fan inte gör, och är ett brott, då svarade han "vad är fel med dig som går här?", vilket jag svarade med "jag är fan ute och går i en park, och du ställer dig och pissar mitt i en park, vad fan är fel med dig? Det är någonting fel i huvudet på dig." Då så hade han pissat färdigt, och så tittade han ner i marken samtidigt som han småsprang till cykeln och stack.

Allt detta hände mitt på dagen, det fanns åtminstone 4 andra personer som var i närheten när han gjorde det.

Ville bara dela med mig om hur en jävla blatte lyckades förstöra min promenad.

Dessutom är machetebrodern kvar här, han som bodde ute i förorten, jag kommer ihåg att han beskrev en gång då två blattar hade försökt bryta sig in hos honom, men de visste inte att han var hemma, och att han dolde en machete bakom ryggen.

Om du är det så svara.

Fan, jag kommer ihåg när vi gick igenom en nord/pol/ tråd om dagen här, men det var för ett par år sedan.

Varför känns det som att vi tappat nästan alla deltagare här?

>>9976391

Är väl inte så konstigt, han beskrev ju sig själv som "dominant", vilket endast kvinnor får vara, annars så är det ju så klart våldtäkt.


4c8cac No.9980329

>>9978351

>Ville bara dela med mig om hur en jävla blatte lyckades förstöra min promenad.

Jag vill min minnas att jag har hört en uttryck angående detta, välmåendeskatt.

En skatt som dras av på ditt välmående varje gång man ser icke-européer.

>Varför känns det som att vi tappat nästan alla deltagare här?

Vi har säkert tappat ett par, varför vet jag inte.


d5d122 No.9980931

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Wolf Age - The Awakening of Wotan


4c8cac No.9981375

http://www.friatider.se/s-pampen-erik-70-blir-rik-p-dyra-l-n-till-fattiga-pension-rer

Det går bra för kreditbolaget Svensk Hypotekspension, som skyltar med före detta finansminister Erik Åsbrink (S) som ordförande. Affärsidén är att låna ut pengar till fattiga pensionärer – till en ränta som är tre gånger högre än vid vanliga bolån.

>Svensk Hypotekspension inledde sin verksamhet för drygt tio år sedan och det går stadigt framåt, rapporterar Dagens Industri.

>Vinsten växte år 2016 med 8 miljoner till 17 miljoner kronor och under året uppgick kreditvärdigheten till knappt 3 miljarder kronor.

>Bland kunderna finns nu drygt 10.000 låntagare – oftast pensionärer som är för fattiga för att få vanliga bolån.

>Upplägget med så kallad "hypotekspension" går ut på att kunden lånar pengar med sin bostad som säkerhet. Lånet är livslångt och betalas tillbaka genom att banken säljer bostaden, i vanliga fall efter att låntagaren dött.

>Räntan är i dagsläget på 4,5 procent – vilket är ungefär tre gånger mer än räntan på vanliga bostadslån.

>– Räntan är högre för att det här är en annan produkt än bolån. Till exempel blir det ingen påfrestning på kundens likviditet då vi inte har räntor och amorteringar som ska betalas under tiden, säger bolagets vd Lennart Grabe till DI.

>Som frontfigur för verksamheten har Svensk Hypotekspension satt S-profilen Erik Åsbrink, 70, som var finansminister i Göran Perssons regering 1996-1999.

>Efter politikerkarriären tog slut har Åsbrink gjort en lysande karriär inom det så kallade näringslivet och är idag bland annat rådgivare åt den globala investmentbanken Goldman Sachs. 70-åringen är son till före detta riksbankschefen Per Åsbrink och är gift med nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Död åt detta as.


c8bd5b No.9981401

File: d5bdc8599761fa0⋯.jpg (52.9 KB, 720x574, 360:287, rin puff.jpg)

>>9981375

>sossar vinner valet bl.a. för att de blå massivt utnyttjat utsatta människor för egen vinning

>sätter igång att göra detsamma


393780 No.9981411

>>9978351

Läser då och då men känner oftast inte att jag har något att lägga till konversationen. Är nog inte bara jag som lurkar.

Hörde att SVT lade in applåder över Löfvens tal så att man inte kunde höra buu-ropen. Tror att rädslan börjar sätta sig in i dem ordentligt eftersom de inte törs tillåta kritik av regimen längre.

>>9981375

Så de hoppas att dödboet/barnen ska betala?


4c8cac No.9981563

7000 euro kvar tills detta blir en verklighet.

http://defend-europe.org/en/support-us_en/


393780 No.9981586

>>9981375

Efter att ha läst artikeln lite noggrannare så tycker jag att fokus borde ligga på bakgrunden på fanskapet. Han är gift med arbetsmarknadsministern och jobbar åt Goldman Sachs!? Hade inte Macron liknande kopplingar? Hur många jävlar sitter i knät på judesvinen?

>>9981563

Vad är detta?


4c8cac No.9981601

>>9981586

Defend Europe är ett initiativ där ett gäng individer tänker åka ut på medelhavet och stoppa "flykting"båtar.

Typ som soros fast tvärtom.


27efee No.9982907

>>9981375

Med andra ord är det inget lån, utan de ger snarare bort boendet till banken i utbyte mot ett lån som banken sedan tar ränta på.

Vilka jävla as.


27efee No.9982919

>>9981601

Är det lönt? De flyger fan in fanskapen nuförtiden. Inte bara det utan det är miljoner av dessa jävla utlänningar som härjar på våra gator som måste ut.

Känns fan som att man bor i Mellanöstern, oavsett var i Sverige man reser nuförtiden.


4c8cac No.9983010

>>9982919

Lite lönt tror jag det kan vara.

Om inte annat så visar det med tydlighet att det finns ett motstånd på plats mot denna galenskap.


27efee No.9983101

>>9983010

Nja, i jämförelse som att börja rengöra såret, när någon har skurit av halspulsådern på dig.

Hade varit bättre att börja skjuta politiker.


d501a7 No.9983135

"Germany has been bad very bad."


d5d122 No.9983255

File: 98f700e371c6e5f⋯.jpg (62.43 KB, 593x763, 593:763, there is a time for peace,….jpg)


d5d122 No.9986191

Säpo släppte "farlig" IS-sympatisör – eftersom han riskerar dödsstraff i hemlandet

http://www.friatider.se/s-po-sl-ppte-farlig-sympatis-r-eftersom-han-riskerar-d-dsstraff-i-hemlandet

>En 30-årig IS-sympatisör friades från ett misstänkt terrorbrott i Malmö. Mannen anses ändå som "farlig" och Migrationsverket har beslutat att han ska utvisas. Men eftersom mannen riskerar avrättas i hemlandet har han i stället släppts fri – i Sverige, skriver Sydsvenskan.

>En 30-årig man från Syrien åtalades i mars misstänkt för terrorbrott alternativt mordbrand mot en shiamuslimsk lokal i Malmö förra året. I april friades han helt av Malmö tingsrätt, som ansåg att åtalet var byggt på indicier.

>Domstolen konstaterade dock att mannen sympatiserar med terrorsekten Islamiska Staten.

>"Det framstår som uppenbart att NN sympatiserar med IS, något som talar för att han kan ha motiv att anlägga branden, men inte bevisar att han gjorde det", står det i domen där det också framgår att mannen hatar shiamuslimer och att han drömmer om att bli martyr.

>Efter att tingsrätten frikänt mannen, placerade Säpo honom i förvar och begärde att han skulle utvisas. Mannen anses som farlig och förra veckan meddelade Migrationsverket beslut om utvisning:

>"Utvisningen ska verkställas genom att du reser till Syrien eller Saudiarabien om du inte visar att något annat land kan ta emot dig", skriver Migrationsverket i sitt beslut.

>Problemet är att bara att Sverige inte utvisar någon till ett land där personen riskerar att avrättas eller utsättas för tortyr, vilket troligen skulle ske i Syrien och Saudiarabien. Men andra ord är mannen kvar i Sverige – trots att han anses som farlig.

>Dessutom har den 30-årige IS-anhängaren släppts ur förvaringen och är nu på fri fot i landet.

>– Om det finns ett utvisningsbeslut mot en person, men där vi bedömer att det inte längre finns förutsättningar för att kunna verkställa det beslutet, då kan vi inte fortsätta hålla personen i förvar, säger Simon Bynert vid Säkerhetspolisens presstjänst till HD och Sydsvenskan.

>Enligt Sydsvenskan kommer mannen sannolikt försöka skaffa resedokument på inofficiella vägar för att sedan åka till Syrien och bli "jihadist". Men mannen skulle alltså kunna begå ett terrordåd i Sverige, om Säpo inte lyckas hålla koll på honom.

:^)


4c8cac No.9986201

File: 852ac2864203ac8⋯.gif (1.91 MB, 240x135, 16:9, 1439626091350-1.gif)

>>9986191

Påminnelse att man kan inte lita på en enda icke-europé med tanke på detta beteende.

Ni nord/pol/are som bor i närheten av dessa drägg, se till att ta det försiktigt.


d08830 No.9986237

File: ee0c8e5e93cb54c⋯.png (155.76 KB, 400x282, 200:141, hemvärnet.png)

>>9986201

>dkn man bor femtio meter från en moské
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / ] [ dir / ameta / asmr / egy / fur / htg / hypno / polk / v9k ]