[ / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / fur / hentai / hwndu / marx / nofap / polk / say ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 12 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


INTERNET PEOPLE NEED HOTPOCKETS AND A HOLOCAUST

YouTube embed. Click thumbnail to play.

c592f9 No.9722505

Information om 1 Maj

https://www.nordfront.se/arets-forsta-maj-demonstration-falun-folkgemenskapens-tecken.smr

http://www.friatider.se/videon-som-avsl-jar-fridolins-hyckleri-rappar-om-fri-asyl

De senaste dagarna har Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin skruvat upp en hård ton mot illegala invandrare. Fridolin har bland annat sagt att illegala "ska bort" från Sverige, placeras i förvar eller förses med fotboja. Men för två år sedan lät det mycket annorlunda, då rappade han för "fri asyl" och att "ingen människa är illegala".

http://www.friatider.se/tre-kvinnor-brutalt-r-nade-i-g-teborg

Under natten mot lördagen rånades tre olika kvinnor vid tre olika tillfällen i Göteborg. Två av kvinnorna rånades under pistol- och knivhot i Majorna inom loppet av fem minuter, troligen av samma gärningsmän.

http://www.friatider.se/50-procent-av-asyls-kande-uppger-olika-identiteter

Upp emot 50 procent av de som söker asyl i Sverige registrerar olika personuppgifter hos myndigheter, rapporterar TV4 Nyheterna. Detta görs bland annat för att maximalt utnyttja det svenska bidragssystemet.

http://www.friatider.se/uzbekistans-utrikesminister-vi-varnade-sverige-f-r-rakhmat-akilov

Sverige varnades för den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov innan terrordådet i Stockholm förra fredagen. Det säger Uzbekistans utrikesminister Abdulaziz Kamilov enligt nyhetsbyrån Reuters. Han bekräftar också att Akilov var en aktiv muslimsk terrorist som försökt resa till IS i Syrien och uppmanat andra att ansluta sig till terrorsekten.

https://www.nordfront.se/vilt-slagsmal-nar-ensamkommande-skulle-ha-fotbollsturnering.smr

Under långfredagen anordnades en fotbollsturnering i Eddahallen i Skellefteå. Vid något skede utbröt bråk där både publik och spelare var inblandade. Polis tillkallades och nu är flera personer misstänkta för misshandel.

https://www.nordfront.se/ny-forskning-visar-att-spadbarn-ar-rasister.smr

Två nya studier visar att människan redan vid sex månaders ålder uppvisar partiskhet till förmån för medlemmar av sin egen ras och mot medlemmar av andra raser.

23ffe7 No.9722571

File: 9c69d1fd26cfebe⋯.webm (7.19 MB, 480x360, 4:3, 9c69d1fd26cfebedb77727d7e….webm)

>>9722505

BREVA TILLS DEN LEVA


23ffe7 No.9722579

File: 3abf40a945ff117⋯.jpg (37.17 KB, 403x403, 1:1, 90d73a7e1689e12debf491afd6….jpg)


23ffe7 No.9722588

File: c81b11e298b48e5⋯.webm (1.06 MB, 640x360, 16:9, Skön lirare.webm)


23ffe7 No.9722590

File: 9e21f6cb64ac849⋯.gif (75.96 KB, 640x360, 16:9, 0d0854536f4056726fe9ce587c….gif)


c592f9 No.9722592

File: df3ed8e6b516748⋯.jpg (4.02 MB, 2560x1443, 2560:1443, 816a6_lwjooto.jpg)

Breva för Svea.


23ffe7 No.9722593

File: 01d05ba7baab32d⋯.png (1.32 MB, 1300x867, 1300:867, 1cb757ad510cf932f6cc48e2e8….png)


23ffe7 No.9722609

File: 3288708157d4d07⋯.png (55.24 KB, 799x1535, 799:1535, 5dd3ee7f42957206dbdf5b19ee….png)

VITMAKT NEGERSLAKT


23ffe7 No.9722614

File: 3c819faff58a570⋯.png (24.6 KB, 1200x900, 4:3, 3c819faff58a5706868e3867c6….png)


23ffe7 No.9722624

File: 44d62e508ff209a⋯.jpg (33.7 KB, 315x391, 315:391, 6c62da81246c1494e6755d8f45….jpg)


23ffe7 No.9722631

File: a2ad8bba49489ec⋯.jpg (54.9 KB, 315x534, 105:178, 06ca657581a32f91286a7ac668….jpg)


23ffe7 No.9722650

File: f9357f072dc66b0⋯.gif (4.94 MB, 533x300, 533:300, f9357f072dc66b07046b58346d….gif)


23ffe7 No.9722683

File: 8f13a080ce741b8⋯.webm (6.91 MB, 1280x720, 16:9, liten knuff.webm)


c592f9 No.9722705

File: ce3d92556082056⋯.jpg (120.02 KB, 814x294, 407:147, HeRaK snart.jpg)


c592f9 No.9722728

>>9722588

Fan vilken jävla skön kille.


726d25 No.9722735

File: 6f42bd884567e77⋯.gif (6.72 KB, 175x185, 35:37, g1217_schleswigholstein.gif)

Have a bump


23ffe7 No.9722749

File: 9a16a52c3b17405⋯.webm (624.89 KB, 472x436, 118:109, 9a16a52c3b17405bac3c29e58….webm)


c592f9 No.9722753

File: ff99c6b447f8328⋯.jpg (48.96 KB, 700x686, 50:49, ff99c6b447f832839db930bf13….jpg)

To our finnish friends.


726d25 No.9722770

File: 38f5302def8fb1b⋯.png (7.5 KB, 231x218, 231:218, index.png)

>>9722749

You betcha


e51b78 No.9722793

>>9722753

I love you too guys.


c592f9 No.9722800

Reminder to sign this petition to try and stop the the finnish government from banning the nordic resistance movement.

https://www.ipetitions.com/petition/Campaign-for-Freedom-of-speech


e51b78 No.9722835

>>9722800

It's in a different website now?


23ffe7 No.9722859

>>9722753

Redan undertecknad.

>>9722835

Yeah, change.org banned the previous one, because it's a raaaaciiiist organization.


c592f9 No.9722865

>>9722835

Change.org shut down the last petition because "hate speech".


e51b78 No.9722874

>>9722859

>>9722865

It was owned by Soros anyway.


23ffe7 No.9723262

File: 1d1c26b52bbf16e⋯.jpg (33.5 KB, 480x480, 1:1, 1d1c26b52bbf16eb73f33795a1….jpg)

File: 18e6527ff4c1091⋯.png (348.64 KB, 446x787, 446:787, 6fc5a9aad5ca5d1b2d8a960231….png)

Miljöpartiet långt utanför riksdagen i Sifo

http://www.friatider.se/milj-partiet-l-ngt-utanf-r-riksdagen-i-sifo

>Kontroversiella Miljöpartiet hamnar för första gången på 15 år under riksdagsspärren i en mätning från Sifo, rapporterar TT sent på påskafton.

>Miljöpartiet får 3,2 procent av väljarstödet vilket är en statistiskt säkerställd minskning med 1,3 procentenheter. Gränsen för att få sitta i Sveriges riksdag är 4 procent.

>Hälften av mätningen gjordes före terrordådet i Stockholm och andra hälften veckan efter.

>Efter händelsen har språkröret Gustav Fridolin bland annat vänt sig till media och lovat att partiet vill sätta fotboja på illegala invandrare, för att inte "misstänkliggöra en hel grupp".


c592f9 No.9726241

File: 42263d80133ec1e⋯.jpg (143.2 KB, 1920x1080, 16:9, 42263d80133ec1e6f2db6f4265….jpg)


c592f9 No.9727063

>>9723262

Vad kul att internera är ett helt främmande begrepp för dessa stolpskott.

Men vem lurar jag, de vill förstöra sverige så det är inte så konstigt att de vägrar göra riktiga åtgärder.


c592f9 No.9727777

http://www.friatider.se/inflationstakten-nnu-l-g

Inflationstakten enligt konsumentprisindex sjönk till 1,3 procent i mars från 1,8 procent i februari. Det bäddar för fortsatt låga räntor och prisfest på den svenska bostadsmarknaden.

>Konsumentprisindex (KPI) var i genomsnitt oförändrat från februari 2017 till mars 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,5 procent.

>Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (3,3 procent) med 0,2 procentenheter. Högre kostnader för äldreomsorg (8,3 procent) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.

>Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 1,5 procent i mars 2017 och 2,0 procent i februari 2017.

>Riksbanken skriver på sin hemsida att myndighetens mål är en inflation på 2 procent.

>Kostnaderna för bostäder, som många svenskar lägger stora delar av sina inkomster på, ingår inte i KPI.

Jag är inte så bra på ekonomi, men jag gissar på att detta är något negativt.

Ska bli väldigt mycket tjo och tjim när bubblan spricker.


23ffe7 No.9728012

>>9727777

Inflationstakten är den takt som godsens kostnad ökar med, så jag skulle anta att det har någonting med omloppet av pengar att göra, och därmed bankerna.

Hoppas skiten kraschar, efter att jag skaffat mig min Browning BAR Match, och 10 20-skotts magasin.


c592f9 No.9728031

>>9728012

>10 20-skotts magasin.

Ta det lugnt nu, du kan ha så roligt att du råkar göra dig illa.


23ffe7 No.9728070

>>9728031

Fan anon, om ett år så kommer vi inte kunna köpa magasin eller vapen som kan acceptera magasin som tar mer än 10 patroner, sätt fart för i helvete, och jag vill ha tillräckligt med magasin för att inte behöva oroa mig om ett går sönder.


e4f545 No.9728154

File: df168a71c5dff82⋯.jpg (Spoiler Image, 124.12 KB, 800x600, 4:3, modification.jpg)

>>9728012

Kom ihåg att investera i en sådan här olaglig full-automodifikation också.


000000 No.9728607

>>9728012

>godsens

Hur sönderangliserad kan man vara?

Var finns det 20-skottare till BAR? Alla vapen som tar bra och billiga magasin med hög kapacitet är ju redan förbjudna just av den anledningen. Enda undantaget är de som har licens på ruger mini från tiden före breivik.

Sista alternativet är väl att skaffa en 3D-skrivare.


c592f9 No.9729059

Nu när erdogan har blivit diktator så kan vi väl skicka hem turkarna nu?


e4f545 No.9729063

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Kan säga medans vi ändå talar om bössor att den där gängadaptern jag skrev hade fastnat i tullen förra tråden som gör att man kan montera oljefilter på saker med vanlig mynningsbroms- och ljuddämpargängning gick igenom och kom fram.

Himla skönt för en sådan som jag som behöver se till att ingenting spiller när jag brukar lösningsmedel och vapenolja.


c592f9 No.9729084

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/skottlossning-mellan-lastbilsf-rare-i-malm

Malmöfotografen Freddy Mardell hamnade mitt i en skottlossning mellan lastbilschaufförer när han var ute och fotograferade i Malmö. Det berättar han själv i en intervju med Granskning Sverige på fredagen.

>Freddy Mardell säger till Granskning Sverige att han hamnade mitt i ett storbråk mellan chaufförer från östra Europa som lever under vedervärdiga förhållanden i Sverige.

>En av männen ska ha gått ur bilen med ett gevär och ropat åt en annan förare att han ska skjuta, och därefter avlossat ett skott varpå han sprang fram och slog den andre föraren med gevärskolven.

>När duon fick syn på Freddy Mardell och förstod att han tog bilder fick han fly från platsen.

>– Jag fick kasta mig på cykeln och sticka därifrån, säger han till Granskning Sverige.

Vem behöver Mad Max när det finns malmö.


000000 No.9729119

>>9729063

Kul att höra, anon. Har du någon bra plats ute i skogen där du kan rengöra pipan?

>>9729084

Pinsamt för fotografen och fria tider när det så uppenbart är ett luftgevär.


c592f9 No.9729140

>>9729119

Luftgevär är superdödliga. De använder luften som ammunition och det finns oändligt med luft så de kan fortsätta döda 6 miljarder bäbisar i oändlighet :^)


ad2534 No.9729333

Var de tvungna att ha en kvinna tjatandes i videon? Kvinnor skall fan inte vara med i politik. Ut med skiten. Allt gick åt helvete sedan de fick rösträtt.


c592f9 No.9729415

>>9729333

>Allt gick åt helvete sedan de fick rösträtt.

Sanningens trippleter.


055947 No.9729460

>>9722505

Vad pratar man här om? Norden? NMR? Sverige?


c592f9 No.9729508

>>9729460

Allt som kan tänkas röra norden.


a008e2 No.9729623

>>9722609

your snownigger memes are kinda low energy m8


000000 No.9729661

>>9729623

If you meant that one image specifically, you won't get the reference unless you're Swedish.


23ffe7 No.9730067

>>9728607

>Hur sönderangliserad kan man vara?

Hur sönderhanrejad kan en torbög vara?

>Var finns det 20-skottare till BAR?

http://fksport.se/sv/fabrikat/browning/magasin-browning-bar-match-308w

>Alla vapen som tar bra och billiga magasin med hög kapacitet är ju redan förbjudna

Billigt är det inte, men det går fortfarande, fram tills andra halvåret 2018.

>>9729460

Allt som har med Sverige eller norden att göra, fast mest Sverige.


e4f545 No.9731883

>>9729119

Jajjemen, det var inga som helst problem. Riktigt praktiskt måste jag säga.


c592f9 No.9735906

http://www.friatider.se/tjeckien-fick-nog-efter-tolv-invandrare-slopar-eu-asyl-helt

Ingen höjdare direkt. Så kan man beskriva den tjeckiska regeringens erfarenhet av att pröva på invandring från tredje världen efter att EU beslutade om tvingande kvoter förra året. Nu säger inrikesminister Milan Chovanec att landet ska stoppa asylinvandringen helt – och betala de böter som EU kan tänkas straffa dem med i höst.

>Hellre svindyra böter än invandring från tredje världen. Så kan man sammanfatta den tjeckiska regeringens slutsats efter att ha testat att ta emot tolv av de 1.600 asylsökare som EU tycker att landet ska ta emot.

>Nu nöjer man sig med tolv invandrare och kommer inte att ta emot några fler, om inrikesminister Milan Chovanec får bestämma.

>– När vi steg för steg har kontrollerat de återstående asylsökarna så har jag kommit fram till att vi inte har möjlighet att släppa in någon mer av dem, säger Chovanec enligt RT.

>Förblir europeiskt

>EU kan stämma Tjeckien i september om inte landet följer unionens beslut att alla EU-länder ska bli mångkulturella genom "kvoter" av asylinvandrare från tredje världen. Ungern och Polen följer samma linje och riskerar också åtgärder från EU. Samtidigt har länderna tydligt deklarerat att de även fortsättningsvis vill vara europeiska nationalstater och inte moderna mångkulturer enligt västeuropeisk modell.

>EU-kommissionen vill debitera böter på 2,5 miljoner kronor per tredje världen-invandrare som nekas uppehållstillstånd. En billing peng jämfört med vad en invandrare från tredje världen kostar i exempelvis Sverige, men Ungern dömde ut beloppet som "oacceptabelt".

>Målet: Noll invandrare

>Tjeckiens vice premiärminister Minister Andrej Babis är av en liknande uppfattning och vill inte ha några tredje världen-invandrare i landet alls, efter att ha studerat vad som hänt i Tyskland, Frankrike och Sverige.

>"Efter vad som hänt med Europa kan jag säga klart att jag inte vill se en enda asylsökare i Tjeckien, inte ens tillfälligt", skrev han på Expres.cz förra året.

>Landets president Milos Zeman beskriver å sin sida massinvandringen från tredje världen som en "organiserad invasion" och vänder sig också kraftigt emot EU:s asylkvoter.

EU tappar fäste varje dag.


23ffe7 No.9736282

40.000 äldre lider av undernäring

http://www.friatider.se/40000-ldre-lider-av-undern-ring

>40.000 äldre som vårdas inom äldreomsorgen i Sverige lider av undernäring. Det visar statistik från Socialstyrelsen, rapporterar Svenska Dagbladet.

>15,6 procent, eller närmare 40.000 av de 253.000 över 65 år i Sverige som har hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende är undernärda.

>– Det är så onödigt och så skamligt att vi har så många gamla människor i Sverige som inte får i sig den mat och näring de behöver, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, till SvD och påpekar att undernärda människor har fyra gånger ökad risk att dö.

>I en del kommuner är siffran så hög som 25 procent. Dessutom ligger 117 500 (46,4%) äldre i riskzonen för att bli undernärda.

>Äldreminister Åsa Regner (S) säger till SvD att det är "förfärande siffror" att så många lider av matbrist. Hon hoppas att regeringens satsning på mer personal inom äldreomsorgen ska lösa problemet. Dessutom kommer kommunerna anställa fler dietister, vilket ministern menar också ska leda till bättre näringsintag för de äldre.

Detta är vad som händer när vi inte importerar tillräckligt med välfärdsräddare.


c592f9 No.9736332

>>9736282

De är jävligt duktiga på att konstatera saker dessa jävla mähän.

Å ena sidan så är det väl detta som gamlingarna har röstat för.


c592f9 No.9736465

https://www.nordfront.se/falu-kommun-tar-avstand-fran-svensk-grundlag.smr

Kommunfullmäktige i Falun menar i ett uttalande att mötesfriheten borde dras in för regimkritiker. Samtliga partier ställer sig bakom uttalandet.

>Kommunfullmäktige i Falun tar i ett uttalande avstånd från både det folkgemenskapsbudskap som Nordiska motståndsrörelsen tänker föra fram i Falun och svensk grundlag i sig. Som slagträ mot grundlagen använder man sig av FN:s ”mänksliga rättigheter”.

>Det var i tisdags som frågan om ett uttalande mot Motståndsrörelsen antogs i Falu kommunfullmäktige efter ett förslag från Patrik Liljeglöd (V), som tidigare uppgett att han betraktar Motståndsrörelsens politiska möte som en ”provokationsdemonstration”. Efter Liljeglöds förslag samlade fullmäktiges ordförande Anna Strindberg (S) alla gruppledare till en diskussion, varefter förslaget om ett gemensamt uttalande mot mötesfriheten mottogs med ”ett rungande ja” enligt Dalademokraten.

>I uttalandet säger politikerna att ”nazism är inte välkommet i vårt Falun” eftersom dess ”grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat”.

>Detta anmärkningsvärda uttalande togs upp under gårdagens avsnitt av Radio Nordfront. Flera har tolkat uttalandet som ett försök att i vart fall på sikt inskränka mötesfriheten för dem som vill stoppa folkmordet på svenskar genom påtvingad mångkultur och etnisk undanrängning.

>Uttalandet ses även som allvarligt med tanke på att ledarskribenten för Dalademokraten, Göran Greider, nyligen uppmanat till att inskränka demonstrationsfriheten för Nordiska motståndsrörelsen.

>Vad Faluns politiker egentligen menar med den luddiga formuleringen vidareutvecklas inte i uttalandet. Enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter får ingen åtskillnad i rättigheter och friheter göras i avseende politisk uppfattning eller nationellt ursprung. Svenskar som vill demonstrera för en viss typ av politisk uppfattning ska alltså ha rätt att göra det även enligt FN.

>Än viktigare än denna konvention är den egna svenska grundlagen. Där framgår bland annat att medborgarna är lika inför lagen och att yttrandefrihetsgrundlagen gäller även för regimkritiker. Om mötesfriheten står bland annat följande:

>24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

>Enligt uttalandet tar kommunfullmäktige även avstånd från ”det budskap som Motståndsrörelsen planerar att framföra”. Motståndsrörelsen planerar att framföra ett budskap om folkgemenskap, vilket vi alltså kan förmoda att Faluns politiker inte ställer sig bakom.

>Folkgemenskapstanken var en grundstomme i vad som kom att kallas för ‘folkhemmet” vars idéer hämtades både från både det nationalsocialistiska Tyskland och av den svenske nationalsocialisten Rudolf Kjellén. Socialdemokraternas försvarsminister Peter Hultqvist, som ska tala mot Motståndsrörelsen under första maj, har likt sin partikollega Anna Strindberg tagit avstånd från folkhemsbygget och istället torgfört budskapet om att ”Sveriges välfärd är till för alla”.

>Se uttalandet i sin helhet nedan:

>”Falu kommun tar bestämt avstånd från det budskap som Nordiska motståndsrörelsen planerar att framföra vid sin demonstration på Stora torget 1 maj 2017.

>Nordiska motståndsrörelsen är en nazistisk organisation vars grundvärderingar står emot FN-konventionen om mänskliga rättigheter som Sverige och därmed Falun undertecknat.

>Med detta uttalande vill vi bestämt ge följande budskap: Nazism är inte välkommet i vårt Falun.”

Visst är det jobbigt då folk tycker "fel".


000000 No.9736539

>>9736332

Precis, de är huvudansvariga till att Sverige ser ut som det gör. De levde dessutom majoriteten av sina liv under Sveriges guldålder och har bostäder för miljoner som de köpt när det fortfarande gick att köpa en bostad utan att amortera i 50 år. Majoriteten av gamlingarna kan dra åt helvete.


23ffe7 No.9736560

File: f576a86e796641a⋯.jpg (179.34 KB, 507x1028, 507:1028, jjjjjj.jpg)

Vänstermänniskor mer positiva efter terrordådet

http://www.friatider.se/v-nsterm-nniskor-mer-positiva-efter-terrord-det

>Terrorattacken i Stockholm, där bland andra en 11-årig brutalt kördes ihjäl av en utländsk muslimsk terrorist, ska ha gjort svenskarna mer positiva till framtiden. Särskilt vänstermänniskor är gladare. Det kan man läsa om en Sifo-undersökning på SVT Nyheter.

>"Fler svenskar positiva till landets utveckling" skriver SVT som rubrik ovanför en bild av blommar från Drottninggatan, där en misstänkt IS-sympatisör den 7 april körde ihjäl fyra och skadade ett 15-tal.

>Sifo har frågat 1000 personer i Sverige om landet är på rätt eller fel väg.

>När undersökningen gjordes före terrorattacken i Stockholm svarade 43 procent att Sverige är på väg åt fel håll medan 32 procent var positiva. Efter terrordådet är 41 procent fortfarande negativa medan 37 procent nu säger att landet är på väg åt rätt håll. 22 procent är osäkra.

>– På lång sikt har folk blivit allt mer positiva till vilken riktning Sverige tagit. Men det är fortfarande så att fler svarar att Sverige valt fel riktning, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo, som undersökt svenskarnas inställning till framtiden sedan hösten 2015, till SVT.

>Enligt Sifo är det framför allt Socialdemokraternas och Vänsterpartiets väljare som fått en mer positiv attityd efter terrordådet. I dessa grupper är det särskilt kvinnor som blivit "mer positiva till utvecklingen i samband med terrorattacken på Drottninggatan", skriver SVT.

>Detta sägs bero på att myndigheterna hanterade händelsen så snabbt och effektivt som de gjorde, något som ska visa att Sverige fungerar.

>Men i sociala medier driver folk med undersökningen.


c592f9 No.9736785

>>9736560

> I dessa grupper är det särskilt kvinnor som blivit "mer positiva till utvecklingen i samband med terrorattacken på Drottninggatan", skriver SVT.

Nämen oj vad otippat.


9030ea No.9736993

>>9736560

Det handlar om social signalering. Nu när diverse pack begått ett terrordåd så blir de mål för ilska. Då har dessa "godhjärtade" människor chansen att storma in och överösa invadörerna med kärlek. De tror att detta visar hur bra människor dom är. Bara slöseri med till att försöka övertyga dom om annat. Dock verkar vanligt folk nycktra till. Jag tror fler än någonsin pratar om revolution. Tiden är lagom för att patrullera gatorna på natten + lite annat ofog.

En revolution i nuläget är det inte dags för, eftersom det inte ännu finns någon stark gruppering som folk skulle våga gå med i.


23ffe7 No.9739984

File: a88182c2dacb834⋯.jpg (58.75 KB, 640x669, 640:669, Sure thing buddy2.jpg)

Wallström: Ett bakslag för Erdogan

http://www.friatider.se/wallstr-m-ett-bakslag-f-r-erdogan

>Folkomröstningen i Turkiet var ett bakslag för landets president Recep Tayyip Erdogan. Det menar Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S), trots att ja-sidan vann omröstningen.

Feministisk logik, när du vinner så lider du bakslag, och terrorattentat är ett tecken på social framgång och är en anledning för förnyat hopp i landets utveckling och framtid.


e14959 No.9740274

>>9739984

>att bli diktator är ett bakslag

Alltså, för det efterblivna folket visserligen, men hur fan får hon ihop det i huvudet att han ska ha det dåligt efter detta?


23ffe7 No.9742946

File: 3d6a3f31b5caeba⋯.jpg (143.92 KB, 511x1075, 511:1075, sanningsministeriet.jpg)

Andersson: Kostnaderna för invandringen har skenat iväg

http://www.friatider.se/oppositionen-kritisk-till-fler-bidrag-och-hojda-skatter

>Det går bra för Sverige, hävdade regeringen när vår­propositionen presenterades idag. Den borgerliga oppositionen är inte lika optimistisk utan kritiserar regeringen för bland annat höjda skatter.

>– För fjärde gången bestämmer sig nu regeringen för att höja skatten för barnmorskor, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesman Mats Persson.

>Under tisdagen presenterades regeringens vårproposition. Finansminister Magdalena Andersson (S) berättade vid en presskonferens på morgonen att regeringens uppfattning om ekonomin är att den går åt rätt håll.

>Regeringen räknar med tillväxt och minskande arbetslöshet de kommande åren. Ordning och reda har enligt regeringen skapats i de statliga finanserna, inte minst genom att få kontroll på kostnaderna för invandringen från tredje världen.

>– Vi har skapat kostnads­kontroll i flera av de system som har rusat iväg där kostnaderna skenade iväg. Det handlar inte minst om migrations­området, där vi vidtagit flertalet åtgärder, men också sjuk­försäkringen, sade Andersson inför det församlade pressuppbådet.

>– Vi trodde när jag stod här för ett år sedan att vi skulle behöva låna till flykting­situationen med så många asylsökande som kom förrförra hösten, men nu visar siffror att så har det inte blivit. Vi har haft överskott i Sverige, både 2015 och 2016 men också de kommande åren. Vi har alltså inte lånat till flyktingkrisen, istället har statsskulden minskat de här åren, fortsatte hon.

>De borgerliga partierna håller visserligen med om att det går bra för Sverige, men är kritiska till de skatte­höjningar som regeringen gör.

>– För fjärde gången bestämmer sig nu regeringen för att höja skatten för barnmorskor, sade Liberalernas ekonomisk-politiske talesman Mats Persson vid en pressträff vid tiotiden.

>Moderaternas dito Ulf Kristersson talade vid en pressträff halv elva om ett Europa som upplever en orolig och turbulent tid och tog bland annat upp presidentvalet i Frankrike där Nationella frontens Marine Le Pen fått stort stöd i opinions­mätningarna.

>– Så stor osäkerhet har vi inte haft sedan Berlinmurens fall. Den gången var dock osäkerheten optimistisk, idag är den i allt väsentligt pessimistisk, sade han.

Därefter talade Kristersson om de starka finanserna som ett resultat av de skatte­sänkningar som den borgerliga regeringen gjorde under sin tid vid makten.

>– Vi gjorde bidrags- och skatte­reformer under alliansåren som gör att fler människor jobbar i svensk ekonomi än i nästan alla jämförbara ekonomier, sade han.

>M varnar för invandrings­effekter

>Ulf Kristersson är även kritisk till att regeringen räknar med lägre arbetslöshet än såväl Ekonomi­styrningsverket som Konjunktur­institutet gör de kommande åren.

>– Regeringens prognoser, jämfört med KI:s och ESV, är väsentligt mer optimistiska, sade han.

>Han varnade även för invandrings­effekter, bland annat att en dålig BNP-tillväxt döljs av att Sverige tar emot så många invandrare.

>– Vi har en snabb befolknings­tillväxt, många människor skapar högre BNP, men utslaget på antalet människor i Sverige har vi fortsatta problem, sade han.

>– Vi har en syssel­sättnings­grad som tvärtom sjunker när fler nyanlända kommer ut på arbets­marknaden. Vi har ett arbetskrafts­deltagande som också sjunker i en kombination mellan regeringens aktiva politik och att fler människor finns i Sverige som inte deltar i arbetskraften överhuvudtaget.

>Moderaternas ekonomisk-politiske talesman varnade dessutom för hundra­tusentals invandrare som kommit till Sverige de senaste åren och som riskerar att bli permanent bidrags­beroende.

>– Vi pratar alltså inte om ett litet fåtal antal personer, sade han och trodde inte att regeringen kommer lyckas skapa jobb åt alla invandrare.

>Varnar för skattehöjningar

>Enligt Moderaternas beräkningar höjer regeringen skatter med sammanlagt 64 miljarder kronor, medan man sänker andra skatter med en tiondel av det beloppet.

>– För varje krona som de underlättar för anställning och företagande så tar de tio kronor därifrån, sade Kristersson.

>De borgerliga partierna oroas även av att höjda skatter kommer minska intresset för att studera vidare på högskola.

>– Två tredjedelar av Sveriges ingenjörer får nu höjd inkomstskatt, konstaterade Ulf Kristersson.


c592f9 No.9742987

File: 6061e22d56c747d⋯.gif (3.14 MB, 600x338, 300:169, 1442396759933.gif)

>>9742946

Tagga kollaps.


7b2bd3 No.9742988

Har vi andra här som kommer infinna sig i Falun första maj?


c592f9 No.9743142

>>9742988

För min del är det lite oklart om jag kan genomföra det, men det är inget som är hugget i sten så at säga.


23ffe7 No.9746818

Fan va tråkigt allt ska vara, kan inte repets dag bara komma någon jävla gång?


7b2bd3 No.9746938

>>9746818

Du ska inte tro det blir repets dag ifall inte nån sätter fart


c592f9 No.9752492

File: b4f87b13dadd841⋯.png (57.86 KB, 898x628, 449:314, 1443464814729.png)

https://www.nordfront.se/finska-myndigheter-vill-andra-grundlagen-att-overvaka-misstankta-extremister.smr

Finska Skyddspolisen (Skypo) vill ha större befogenheter för att bekämpa terrorism och övrig ”våldsam radikalisering” genom övervakning av kommunikation.

>Skyddspolisen vill, i samarbete med andra myndigheter, förebygga och avslöja verksamhet som bland annat har att göra med terrorism, olaglig underrättelseverksamhet, spridning av massförstörelsevapen, ”extremiströrelser”, organiserad brottslighet och annan ”våldsam radikalisering”.

>En arbetsgrupp föreslår att myndigheterna ska kunna bryta det som förut har kallats för brevhemligheten, och nuförtiden heter hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden.

>Redan den förra regeringen utredde ny lagstiftning som involverade bland annat Justitieministeriet, Försvarsministeriet, Inrikesministeriet och Kommunikationsministeriet.

>Grundlagen måste ändras

>Alla har idag rätt till tryggad privat kommunikation enligt grundlagen. Den nya lagstiftningen skulle alltså innebära att också grundlagen måste ändras.

>Vanligtvis kräver en ändring av grundlagen ett godkännande av två på varandra följande riksdagar med val emellan, men regeringen vill nu snabba på processen. Det förutsätter dock att ärendet förklaras brådskande av över 80 procent (5/6) av riksdagsledamöterna, varefter en ändring i grundlagen kan godkännas med 2/3 av de angivna rösterna.

>Den nya lagen skulle kunna träda i kraft år 2020 om den godkänns av riksdagen.

>Om lagpaketet godkänns får Skyddspolisen och Försvarsmakten större möjligheter att läsa post, avlyssna telefonsamtal och övervaka datatrafik även utanför Finlands gränser. Det kan handla till exempel om finländare som är i kontakt med ”radikaliserade personer” utomlands.

>Hittills har myndigheterna haft rätt att övervaka kommunikation vid utredning av allvarliga brott, men nu föreslås det bli tillåtet även vid förebyggande av mindre allvarliga brott. Det räcker alltså med att någon misstänks planera ett mindre brott för att denne ska kunna övervakas.

>Förslagen motiveras bland annat med att en del europeiska länder har förändrat sin lagstiftning om förtrolig kommunikation och gett myndigheterna större befogenheter att övervaka privatpersoner.

>Inrikesminister Paula Risikko (Samlingspartiet) vill så snabbt som möjligt uppdatera lagstiftningen. Hon säger att Finlands nuvarande lagstiftning inte ger polisen tillräckliga verktyg att bekämpa terrorism. Risikko har även tidigare förespråkat ökad övervakning. Efter dödsfallet i Helsingfors ifjol som kopplades samman med Nordiska motståndsrörelsen menade hon att nätpolisen borde få större resurser för att bland annat övervaka och förbereda sig för Motståndsrörelsens i sig helt lagliga politiska sammankomster. Hon ville då även att ”lagligheten” i Motståndsrörelsens verksamhet skulle granskas.

>Kritik mot förslaget

>I beredningen av lagändringen för ökad övervakning har flera olika instanser och experter hörts, bland annat Martin Scheinin, som är professor i internationell rätt. Han tycker att vanliga medborgare har anledning att vara oroliga om myndigheterna kan få tillgång till privat kommunikation.

>Enligt Scheinin gör en grundlagsändring det enkelt för en regering med majoritet i riksdagen att driva igenom lagförslag som inskränker skyddet för privatlivet, bara genom att hänvisa till ”den nationella säkerheten”. Myndigheterna skulle få tillgång till både identifikationsuppgifter och innehåll, även om det inte finns misstankar om brott.

>— Dessutom finns risken för missbruk. Mänsklig nyfikenhet, svartsjuka och hämndbegär kan fresta poliser att gräva i meddelanden som rör oskyldiga mänskors privatliv, säger Scheinin.

>Martin Scheinin vill att regeringen lägger korten på bordet, och säger vilken typ av underrättelseverksamhet man vill förverkliga, och vem den ska gälla. Därefter kunde man se om grundlagen överhuvudtaget måste ändras för att uppnå målet.

>Arbetsgruppen som har förberett förslaget hävdar att de nya reglerna inte skulle tillåta någon massövervakning av datatrafik i stil med den som amerikanska underrättelsetjänsten NSA ägnat sig åt.

Kiitos Suomi


23ffe7 No.9752523

File: 592e8a9f7193203⋯.jpg (31.09 KB, 620x409, 620:409, 97f7c98327fd421f4ee7819277….jpg)

File: ab08aeac99336d3⋯.gif (611.97 KB, 200x136, 25:17, 81a00a098cc0a5149f4a1d92d2….gif)

File: 04821cd7a5b94dc⋯.jpg (2.58 KB, 107x110, 107:110, 04821cd7a5b94dc3c62ab0fc8f….jpg)


23ffe7 No.9752553

>>9752492

>>9752523

Åh fan. först så trodde jag att det var Sverige som vi talade om.

Är detta inte redan praxis i Sverige?


c592f9 No.9752595

>>9752553

Det är väl inte tillåtet, men det som ingen vet händer inte :^)


d9361e No.9752628

>>9752553

Praxis i Sverige är att övervaka oss hemska dödsnazisthögerextremister.


23ffe7 No.9752733

(((Bonnier))) ska tvinga bort Nya tider från Bokmässan

http://www.friatider.se/bonnier-ska-tvinga-bort-nya-tider-fr-n-bokm-ssan

>(((Bonnierförlagen))) har påbörjat "intensiva" påtryckningar mot arrangörerna för att stoppa tidningen Nya tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg i höst.

>När Nya tider, en bidrags­finansierad tidning som i (((media))) anklagas för att vara högerextrem, deltog vid Bokmässan förra året blev det (((kalabalik.))) Flera andra (((aktörer))) valde dessutom att bojkotta evenemanget på grund av tidningens medverkan.

>I år har (((Bonnier))) tagit på sig ansvaret för att förmå arrangörerna att porta Nya tider. (((Håkan Rudels))), vd för (((Bonnierförlagen))), uppger för (((Expressen))) att han för en "intensiv dialog" med mässledningen.

>– (((Vi))) har ju pratat med mässan länge om det här, senast förra veckan hade vi ett flera timmar långt möte med dem om detta, och vi har haft mängder med telefonsamtal med dem efter avslöjandet, säger Rudels till Expressen.

>Med "avslöjandet" syftar han på en artikel i vänsterextrema (((Expo))) om att Sanna Hill, som har kopplingar till Nya tider, har varit involverad i arbetet med en uppmärksammad film som visar hur ett kamerateam åker hem till (((Expressens))) chefredaktör (((Thomas Mattsson))). Besöket skedde efter att (((Mattsson))) själv skickat hem sina reportrar till privatpersoner som sedan hängts ut med namn och bild i (((tidningen))) på grund av sina politiska åsikter.

>(((Bonnierförlagen))) – som bland annat omfattar (((Albert Bonniers förlag))), (((Wahlström & Widstrand och Bokförlaget Forum))) – har inte uteslutit att bojkotta mässan ifall arrangörerna inte tillmötesgår kravet på att porta Nya tider, uppger Håkan Rudels.

>Sedan tidigare utövar även vänsterförlaget (((Natur och Kultur))) påtryckningar mot Bokmässan i syfte att stoppa Nya tiders medverkan.


23ffe7 No.9752753

File: 2d80d7b54d7224e⋯.png (213.91 KB, 500x277, 500:277, Der Ewige.png)

File: 88deccc3780cd42⋯.mp4 (2.98 MB, 1920x1080, 16:9, Jew It.mp4)


c592f9 No.9752802

>>9752733

Hejsan hoppsan, här gick paranteserna på högvarv.


23ffe7 No.9758021

File: 0c7dcd462f3ecdb⋯.jpeg (11.52 KB, 237x179, 237:179, 03d3122cf7553ecbef46f2bad….jpeg)

File: 00a8dbb3a3f3b4c⋯.jpg (318.46 KB, 1473x1025, 1473:1025, 00a8dbb3a3f3b4c7e6c825cd9b….jpg)

File: 88f60f85b455196⋯.jpg (508.41 KB, 2048x1536, 4:3, 24b0ac6635b7beef9a79c90901….jpg)

File: 8caddc75332c64c⋯.jpg (106.43 KB, 1799x970, 1799:970, 76e09d6a2f6d53af117e0c369d….jpg)

File: 279029cdfce8882⋯.gif (945.04 KB, 155x173, 155:173, 279029cdfce888259793838f08….gif)

GRATTIS HITLER!!!

4/20 128!!!

=555-88!!!


c592f9 No.9758456

File: 2ec03ac9698907a⋯.png (734.79 KB, 1291x886, 1291:886, 2ec03ac9698907a154b13a94d5….png)

>>9758021

Grattis farbror Adolf.


c592f9 No.9761829

http://www.friatider.se/usa-skickar-1500-soldater-till-gotland

USA kommer skicka 1.500 soldater till Gotland för att delta i en stor militärövning i höst, rapporterar DN på torsdagen. Övningen kommer efter att Sveriges riksdag förra året röstade igenom det så kallade värdlandsavtalet med Nato.

>De senaste dagarna har flera höga militärer besökt Gotland, däribland USA:s armégeneral David Perkins som ska ha inspekterat området ovanifrån med helikopter.

>Det är den svenska försvarsmaktsövningen Aurora som lockat dit honom. Övningen hålls i september och innefattar sammanlagt 19.000 deltagare från Sverige, USA och andra inbjudna länder.

>– Gotlands läge och den säkerhet som svensk militär förser ön med är extremt viktigt, inte bara för Sverige utan även för den här delen av världen, säger David Perkins till DN och bekräftar att USA kommer medverka under Aurora-övningen med armé- och marinstridskrafter.

>Enligt Perkins är Gotland en "grundbult" i området.

>Under övningen ska amerikanerna delta i försvarsstrid med svenska förband samt agera som övningsfiende mot Sverige.

>USA kommer bland annat ta med sig terrängbilar av typen Humwee, fyra Apache-helikoptrar samt tre tunga transporthelikoptrar, så kallade Chinooks. USA tänker också skicka två kryssare med 350 man på vardera skepp.

>Övningen är delvis ett resultat av det värdlandsavtal som Sverige slöt ihop med Nato förra året. Avtalet innebär att Sverige lättare ska kunna stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det innebär också att Sverige ska kunna stå som värd vid internationella militärövningar.

>Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år, uppger Försvarsmakten på sin hemsida.

>"Förmågan att ta emot och lämna stöd till de utländska förbanden, så kallat värdlandsstöd, är en viktig del i övningen", skriver Försvarsmakten .

För gamla tider sedan så brukade man kalla detta för invasion.


c592f9 No.9761841

File: 6af36e94a109aa7⋯.gif (458.13 KB, 500x282, 250:141, 1441244005484.gif)

http://www.friatider.se/tv4-sparkar-90-anst-llda

Bonniers TV-bolag TV4 måste göra omfattande besparingar. Ett par extrakanaler tas bort och flera journalister får lämna sin anställning, rapporterar koncernens egen tidning Resumé.

>Bonnier Broadcasting ska spara 400 miljoner, vilket innebär att drygt 90 tjänster kommer försvinna.

>Besparingarna beror på att många bolag inom Bonnier Broadcasting uppvisat dåliga siffror.

>Trots en stor satsning på TV4 Play har tjänsten inte skapat några större intäkter. Även TV4:s intäkter har minskat i takt med att det traditionella tv-tittandet minskat.

>Casten Almqvist, vd för TV4 och Bonnier Broadcasting, bekräftar uppgifterna i ett pressmeddelande.

>"Vårt mål är att erbjuda våra tittare och användare Sveriges bästa tv-upplevelser, oavsett plattform. För att få ökat handlingsutrymme måste vi bygga en ännu skarpare och effektivare organisation och en bättre kostnadsstruktur", skriver Casten Almqvist, enligt Resumé.

>Kanalerna TV4 Komedi och TV4 Fakta XL läggs ned. TV4:s riksreportrar minskar från 24 till 18 och de lokala redaktionerna i Jönköping, Norrköping, Falun och Sundsvall skrotas helt. Centralredaktionen i Stockholm drabbas också av nedskärningar, uppger Resumé.

>Dessutom innebär besparingarna att TV4 och Nyhetsbolaget slås ihop.


c592f9 No.9761850

File: 447feb02961fa0b⋯.gif (1.76 MB, 245x250, 49:50, 1446970610300-2.gif)

Fler glada nyheter.

http://www.friatider.se/milj-partiet-sl-r-bottenrekord-25-procent

Miljöpartiet dyker till 2,5 procent i Aftonbladet/Inizios senaste väljarbarometer. Det innebär att partiet inte ens skulle vara nära riksdagen om det vore val idag.

>2,5 procent är det sämsta resultat som Miljöpartiet någonsin fått i en mätning från Aftonbladet/Inizio.

>Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter sedan förra mätningen i mars, och en minskning med 4,4 procentenheter sedan valet 2014.

>Störtdykningen beror på att partiet inte driver någon fråga som väljarna prioriterar, menar Karin Nilsson, opinionschef på Inizio.

>Språkröret Gustav Fridolins senaste utspel om fotboja på illegala invandrare har inte lockat väljare, utan tvärtom skrämt bort en del av dem, menar Nilsson.

>Däremot ökar Socialdemokraterna, som får sin högsta siffra på två år, 28,3 procent, en ökning med 2,6 procentenheter sedan mars. Ökningen kan bero på terrordådet och regeringens hantering av den.

>– Förtroendet för Stefan Löfven har inte varit på topp. Men nu har han trätt fram som en statsman, säger Karin Nilsson till Aftonbladet men påpekar att opinionsökningar efter kriser brukar klinga av efter ett tag.

>S har tagit väljare från MP och Vänsterpartiet.

>Samtidigt backar Sverigedemokraterna med en procentenhet och får på 21,2 procent av väljarnas röster.

>Även Moderaterna tappar till 16,8 procent, den sämsta siffran sedan mätningarna började.

>Mätningen gjordes efter terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april.


c592f9 No.9761882

File: a821fdec16b1a5f⋯.jpg (25.37 KB, 620x387, 620:387, a821fdec16b1a5fb69e5d2ade2….jpg)

http://www.friatider.se/polisen-beslagtog-hitler-banderoller-p-e6

Polisen har beslagtagit banderoller på E6 i Västsverige som hyllat Adolf Hitler. Idag är det 128 år sedan den tyske diktatorn föddes i Braunau am Inn i Österrike-Ungern 1889.

>"Grattis Hitler" stod det på banderollen som polisen tog ner på E6 vid Hogstorp tidigt i morse.

>Banderollen beslagtogs och ska genomgå en teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida.

>20 minuter senare upptäcktes en ny banderoll vid E6 i Halland. Även den hade texten "Grattis Hitler", uppger polisen till SVT Nyheter.

>Polisen misstänker att det är samma person eller personer som gjort banderollerna.

>– Den har inte hakkors men verkar vara tillverkad på samma sätt, säger polisens presstalesperson Ulla Brehm till SVT och påpekar att många bilister troligen har kört förbi banderollerna.

>Händelserna, som polisen rubricerar som hets mot folkgrupp, inträffar på Adolf Hitlers födelsedag den 20 april.

Hitler fortsätter att skapa rubriker hela 70 år efter sin död.


c592f9 No.9761996

YouTube embed. Click thumbnail to play.

NMR har släppt en ny film som riktar sig till polisen inför första maj.

Så nu har du någonting som relaterar till dig säpo-chan.


23ffe7 No.9766509

File: 6b0024bf83b1aa4⋯.gif (1.36 MB, 320x200, 8:5, 5d92f507c0ea1dd4f27cfa089d….gif)

File: 68e7b7afc493064⋯.jpg (38.83 KB, 600x400, 3:2, 68e7b7afc4930640a6c250b0e6….jpg)

File: 43add959e2e2b28⋯.webm (871.38 KB, 574x432, 287:216, 43add959e2e2b28be37b92a7c….webm)

File: 8e29b48a777ec09⋯.webm (390.45 KB, 320x180, 16:9, 8e29b48a777ec09b28fa4e9cb….webm)

File: 70bae5e10c536b1⋯.gif (992.89 KB, 442x320, 221:160, d4ecbf5ab975bd861cb2d690fa….gif)


c592f9 No.9766582

https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-till-almedalen.smr

En tillståndsansökan har skickats in att få hyra på plats och hålla tal under politikerveckan på Gotland och ett informellt ja har meddelats från polisen.

>Motståndsrörelsen har ännu inte fått det formella tillståndet från polisen, utan bara ett ja över telefon. Trots detta har flera medier idag basunerat ut att organisationen ska till den årliga politikerveckan i Visby. Nordfront hade egentligen tänkt vänta med att publicera denna nyhet tills dess att tillståndet mottagits och granskats, men väljer nu att gå ut med detta redan på förhand med anledning av övriga mediers rapportering.

>— Det är väldigt märkligt att media får nys om att vi ska dit innan vi ens själva fått det helt klart för oss att tillståndet beviljats, säger Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg till Nordfront.

>Tillståndet är sökt för tre av veckans dagar och planen är att det ska upprättas ett tält utifrån vilket politik kan diskuteras och information kan delas ut. Organisationen har också ansökt om flera talartider.

>På frågan om detta innebär att Motståndsrörelsen nu kommer gå hela vägen och bli ”politiker” med kavajer, öronsnäckor och hundraprocentigt fokus på parlamentarism, svarar Simon Lindberg:

>— Ni kan vara helt lugna för att så inte blir fallet. Vi kommer att göra Almedalen på Motståndsrörelsens vis!

>Nordfront kommer att återkomma med fler detaljer efter hand.

Oj väjj, demokratin är under hot.


c592f9 No.9766589

https://www.motgift.nu/2017/04/20/utlanningar-som-foder-barn-i-malmo-ska-fa-extra-hjalp-just-nu-utbildas-yalladoulor/

Nu ska utländska kvinnor i Malmö få extra hjälp vid förlossningar då kommunen utbildar yalladoulor, medan kvinnor i Norrland tvingas lära sig hur man föder i bilen.

>Svensk förlossningsvård är i kris och förlossningsavdelningar lägger ned. När BB i Sollefteå lade ned kände sig ABF tvingade att starta en kurs om hur man föder barn i bilen, allt fler i Norrland kommer få göra det och komplikationer kommer att komma som brev på posten gjorde (förr). Det finns helt enkelt inte pengar, menar man, att se till så att kvinnor kan föda säkert i stora delar av Sverige.

>Nu ska staten dock skjuta till 500 miljoner extra. Delar av dessa hoppas Malmö kunna roffa åt sig för sitt nya projekt – yalladoulor. Dessa yalladoulor som nu håller på att utbildas av Malmö stad är vare sig tolkar eller barnmorskor… de är kvinnor och pratar några av de språk som talas i Malmö.

>Som yalladoulor är det tänkt att de skall vara en länk mellan kvinnor som föder barn men inte kan svenska, och vårdpersonalen. En kursdeltagare, Amal Hussein, som satsar på att bli fullfjädrad yalladoula, berättar:

>– Jag känner jättemånga kvinnor som inte har bott i Sverige så länge och som inte vet hur de ska kommunicera med vårdpersonalen. Det här är jättebra tillfälle att hjälpa dem och vårdpersonalen, att kunna bryta den här kommunikationsbarriären.

>Malmö stad är eld och lågor inför projektet men ännu finns inga pengar öronmärkta för att kunna hålla liv i doulo-projektet över tid. Men utav de 500 miljoner som regeringen ska skjuta till, finns det säkert ett par miljoner som kan se till så att Malmös yalladoulor kan jobba på… med tanke på den demografiska utvecklingen och andelen utlänningar som föder barn jämte svenska, så lär de ha att göra.

>I Norrland däremot, där för man göra sig redo att föda i bilen.

>Malmö stad är eld och lågor

kek


55b0fd No.9766985

File: 670588f78ebecc1⋯.png (65.07 KB, 1209x563, 1209:563, pepepunch.png)

Såg NMR i Skåne idag - Hässleholm. Hur fan ni orkar stå i svartingahavet och dela ut skit förstår jag inte. Hässleholm är 95.7% invandrare, och det syns när man står på torget.


f8b4f3 No.9767262

File: fd6eecada6a125e⋯.webm (3.74 MB, 640x360, 16:9, mosleypropaganda.webm)

get hyped faggots


f8b4f3 No.9767828

File: 5b8e0f72f985b8e⋯.webm (625.72 KB, 640x360, 16:9, siegheil.webm)


23ffe7 No.9768166

File: c79ccf44412180a⋯.gif (1.17 MB, 360x270, 4:3, c79ccf44412180a40948a06fa5….gif)

inte direkt nord/pol/ men det är bara så jävla perfekt.

Hjälpte flyktingar till Europa – sköts ihjäl av IS-terroristen i Paris

http://www.friatider.se/hj-lpte-flyktingar-till-europa-sk-ts-ihj-l-av-terroristen-i-paris

>Xavier Jugelé hette den polis som sköts till döds i gårdagens terrorattack i Paris. Han kämpade för "mänskliga rättigheter" och hjälpte flyktingar som kommit till Europa över Medelhavet, skriver flera medier.

>Xavier Jugelé var 37 år när han sköts till döds av en misstänkt islamistisk terrorist i Paris på torsdagskvällen. Han träffades i huvudet och avled omedelbart.

>Skytten, som identifierats som 39-årige Karim Cheurfi, dödades av polis när han försökte fly från platsen. Intill gärningsmannens kropp hittades en handskriven lapp där denne svurit trohet till terrorsekten Islamiska staten. En kort stund senare tog IS också på sig ansvaret för attacken.

>Xavier Jugelé var en uppskattad polis och en av dem som deltog i insatsen mot terroristerna som för snart två år sedan mördade ett 90-tal personer under en föreställning i konsertlokalen Bataclan i Paris. Ett år senare stod han i publiken när Sting hjälpte till att återinviga byggnaden.

>Jugelé ska också ha hjälpt flyktingar som kommit till Europa, skriver flera tidningar.

>Expressen beskriver den dödade polismannen som en "en hjälte som stod upp för mänskliga rättigheter och reste till Grekland för att hjälpa till med flyktingströmmarna på Medelhavet".

>Även DN skriver att Xavier Jugelé två gånger åkte till Grekland för att "hjälpa flyktingar".

>Den 37-årige polismannen ska också ha varit en stolt försvarare av homosexuellas rättigheter och bland annat protesterat mot Rysslands förbud mot homosexuell propaganda, skriver brittiska Daily Mail.

>– Han var en enkel man som älskade sitt jobb, och han var verkligen engagerad i LGBT-frågan, säger Mickael Woodman, vd för "Flag", en fransk organisation för så kallade LGBT-poliser.

>Xavier Jugelé var själv homosexuell och efterlämnar en partner.


c592f9 No.9768173

>>9768166

Ungefär som den där psykologen som dog i attacken i stockholm som arbetade med att driva in migranter.

Som man bäddar får man ligga.


f8b4f3 No.9770754

File: 94735872e7d4167⋯.webm (2.49 MB, 640x360, 16:9, einmal.webm)


f8b4f3 No.9770760

File: d74edd6e9432536⋯.webm (1.96 MB, 640x360, 16:9, totalenkrieg.webm)


943a49 No.9772395

>>9766985

Det er sånne steder hvite faktisk hører etter, for de veit NMB snakker sant.


943a49 No.9772402

>>9772395

Ved mindre de er helt pult i hue, noe som ikke er umulig.


23ffe7 No.9779879

Var femte svensk får över 50 procent skatt

http://www.friatider.se/var-femte-svensk-f-r-ver-50-procent-skatt

>Regeringen har höjt eller aviserat höjningar av skatten på arbete med nära 29 miljarder kronor under mandatperioden. Totalt har 1,3 miljoner personer betalat mer än 50 procent marginalskatt under 2016, visar en rapport från Skattebetalarnas förening.

>– Det är en farlig väg som regeringen valt genom att höja marginalskatterna på arbete. Det slår mot drivkrafterna för utbildning, entreprenörskap, viljan att jobba extra och göra karriär, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

>Siffran motsvarar ungefär var tredje deltidsarbetande eller nära varannan polis, sex av tio präster och drygt var tredje barnmorska.

>För att illustrera effekterna av regeringens höjda skatter på arbetsinkomster 2016 har Skattebetalarna i en ny rapport granskat ett antal månadsinkomster och hur den slutliga skatten påverkats vid en löneökning på två procent.

>För dessa inkomsttagare, med månadsinkomster på över 50.000 kronor, ökade den totala skatten i relation till löneökningen med mellan 68 procent och 151 procent jämfört med 2015. Från 65.000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt. Detta är en konsekvens av att brytpunkten för den statliga inkomstskatten frystes på 2015 års nivå och att jobbskatteavdraget minskas med 3 procent på inkomster över 50 000 kronor, men också att Sverige har världens högsta skatter på arbete.

>– Regeringens skattehöjningar drabbar allt fler inkomsttagare och allt fler yrkesgrupper. Det är tydligt att är dags att återuppta en principiell diskussion om skatter. Att ingen ska betala mer än hundra procent av en löneökning i skatt är en grundläggande princip som alla partier borde kunna skriva under på, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

T-tack Kukbovén.

Kom ihåg att NMR också är socialister, och vill ha nästan exakt samma jävla bögiga skitsamhälle med skyhöga skatter, och samma jävla kärringstat där du individen inte får bestämma för dig själv utan ska ha allt bestämt för dig.


c592f9 No.9780454

>>9779879

Å ena sidan kan det vara bra att det blir mer skatter, då kanske normalbögarna vaknar till på riktigt.

En liten positiv sak med att leva i en tid av själviskhet är att man sällan kommer undan med att ta andras pengar.


000000 No.9780572

>>9780454

>En liten positiv sak med att leva i en tid av själviskhet är att man sällan kommer undan med att ta andras pengar.

Sverige har haft världens högsta skatter i 40-50 år utan att politikerna haft några problem med att komma undan med det.


23ffe7 No.9781577

File: 45467789fa8b180⋯.png (879.33 KB, 1269x1920, 423:640, 0c92448f49b78d2d9b156321f8….png)


23ffe7 No.9783498

Är det endast jag som finner mig äcklad över allt hanrejande kring FN och "högerpolitiker" generellt sett?

Det finns inte en endaste politiker i Europa eller USA som inte är en jävla zionisthanrej, och Marine Le-Pen är just det, en jävla zionisthanrej och borgar-"nationalist". Det finns inget som är "baserat" med dessa individer eller deras partier, och de bör endast ses som steg i trappan, och deras segrar borde inte firas som våra segrar, utan endast som ett halvt steg i rätt riktning.

Är det endast jag som tänker i dessa banor?


ccad51 No.9783892

>>9783498

Nej, men säger du det där på Engelska blir du bannlyst.

Le Pen är bättre än de andra kandidaterna, även om hon är ZOGs och Poutines hynda


ccad51 No.9783927

>>9779879

Är du inte nationalsocialist påg?

Jag har mina egna problem med NMR men deras grundideologi är inte ett av dem.


23ffe7 No.9784011

File: 2c7f5fad51adbf8⋯.jpg (149.87 KB, 1024x512, 2:1, 2c7f5fad51adbf8c1dabb5b1b4….jpg)

>>9783927

De är inte nationalsocialister i Hitlers mening, de är marxistsocialister som vill ha en gigantisk kärringstat som tar ut nästan allt som du tjänar i skatt, och sedan reglerar ditt liv in i döden, de tycker inte ens att alla fria män ska ha den grundläggande rätten att äga och bära på vapen, eller implementera "stand your ground" typ lagar.

Jäg skulle kunna beskriva mig själv som nationalsocialist, om det inte vore för den marxistiska innebörden, jag anser mig själv vara nationalsocialist i samma bemärkelse som Hitler, men inte NMR.


23ffe7 No.9784016

>>9784011

>Jäg skulle kunna beskriva

Jag*


c592f9 No.9784320

>>9783498

>utan endast som ett halvt steg i rätt riktning.

Detta.

Att ta ut vinster för sådant som inte kommer att gynna oss märkvärt, är slöseri med tid.

Förhoppningsvis så kanske det skyndar på ännu ett urträde ur (((EU))), men den som lever får se.


ccad51 No.9785371

>>9784011

Kan inte helt skönja dina ståndpunkter, men vet att jag helt backar uttalandet du brevade!


c592f9 No.9789902

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/expressen-och-svt-i-kampanj-for-att-f-aktivist-som-sokte-upp-thomas-mattsson-uppsagd

Expressen och Sveriges Television har senaste veckan gjort flera publiceringar som syftar till att få en av frontfigurerna bakom nätverket Megafonerna uppsagd från sitt jobb. Anledningen är att han sökt upp Expressens chefredaktör Thomas Mattsson för att ställa frågor om kvälls­tidningens arbetsmetoder.

>– De kommer nog bli livrädda för det är nog första gången de får se en invandrare.

>Så skojar skåningen Bechir Rabani i ett videoklipp som lagts upp på Youtube när han står utanför Thomas Mattssons dörr. Anledningen till att han står där är att han vill ställa chefredaktören till svars för Expressens arbetsmetoder där personer som redaktionen av olika skäl ogillar hängs ut. Gruppen som skapat videon kallar sig Megafonerna och Rabani titulerar sig själv medborgar­journalist.

>Tidigare i år gjorde Expressens vapenbrotts­dömde medarbetare Diamant Salihu ett liknande oanmält besök hemma hos Fabian Fjälling, en av personerna bakom Granskning Sverige som är ett snarlikt nätverk av personer som säger sig vilja granska och ifrågasätta etablerade medier. Syftet med hembesöket var att hänga ut honom då han, bland annat, ringt upp ett flertal journalister, debattörer och politiker för att ställa frågor. Samtalen har bandats och sedan lagts upp på Youtube.

>– Nu tänker jag slå tillbaka med samma medicin. Spelplanen är densamma. Vi kan använda samma metoder mot dem. Kan de komma hem till oss så går vi hem till dem, säger Rabani i videon som förklaring till att han ringer på hemma hos Mattsson.

>I videon, där han även ringer på hemma hos Salihu, berättar han att han själv inte känner Fjälling.

>– Jag känner inte ens Fabian, men han är en del av oss, han är en del av yttrandefriheten, han är medborgare i Sverige, han ska skyddas och vi ska ställas oss bakom varandra, säger han.

>Under den senaste veckan har Kultur­nyheterna i Sveriges Television samt vänsterliberala Expressen uppmärksammat Rabanis besök hos Mattsson i en gemensam satsning.

>– Man gör det för att förstöra, för att hota, för att göra det obekvämt att syssla med den här typen av journalistik, hävdar Mattsson i SVT:s inslag.

>Tittarna får aldrig veta att Rabanis hembesök ska ses mot bakgrund av att Expressen själva arbetar på samma sätt när de hänger ut personer som de ogillar. I inslaget får Rabani heller aldrig bemöta de anklagelser som riktas mot honom.

>Några dagar senare följde Expressen upp med en artikel där Bechir Rabani hängs ut med namn och bild och där tidningen kontaktat hans arbetsgivare i syfte att få honom uppsagd från sitt jobb. Rabani är anställd av Båstads kommun som integrations­handledare på ett boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Kommunen uppges nu överväga att sparka Rabani efter Expressens påtryckningar och SVT:s inslag.

>– Just nu utreder vi. Vi jobbar skyndsamt med att titta på den här frågan och den här personen, kommenterar Henrik Andersson på kommunens avdelning "Bildning och arbete".

>Fria Tider har sökt SVT:s kultur­nyheter för bemötande, men ingen har gått att få tag på som kan svara på våra frågor. Fria Tider har även sökt Bechir Rabani och har gjort flera försök att nå Henrik Andersson på Båstads kommun.

<Rättelse: En bild på en annan Expressen­journalist som inte föreställer David Baas fanns till en början i artikeln. Fria Tider ber om ursäkt för misstaget.

Ibland är det jobbigt att jobba på (((expressen)))


c592f9 No.9789916

http://www.friatider.se/s-i-malm-vill-inte-ta-emot-en-enda-flykting

Socialdemokraterna i Malmö vill inte ta emot fler nyanlända till staden under 2018. Inte en enda. Det skriver partiet i ett kravbrev till regeringen, enligt Aftonbladet.

>Enligt den så kallade anvisningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016, är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

>Under hösten 2016 köpte Malmö stad upp bland annat lägenheter för 26,8 miljoner kronor, för att kunna förse nyanlända med bostäder, uppger Aftonbladet. Det håller inte längre, eftersom priserna stigit betydligt.

>2017 ska Malmö ta emot ytterligare 408 personer. Men nu vill Socialdemokraterna i Malmö att staden ska undantas från regelverket. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jahmmeh, vill inte ta emot en enda flykting 2018 då man inte kan täcka kostnaderna själva.

>– Jag tycker inte att staten tar sitt ansvar fullt ut, säger Katrin Stjernfeldt Jahmmeh (S) till Aftonbladet.

>Ebo-lagen ger nyanlända rätt att själva ordna boende, vilket i praktiken gör att många flyttar in hos släkt och vänner. Således bor det redan drygt 4.000 asylsökare och personer med uppehållstillstånd i Malmö.

>2015 publicerade Katrin Stjernfeldt Jahmmeh en debattartikel i DN som fick rubriken "Tvinga fler kommuner att ta emot flyktingar". Där skrev hon bland annat:

>"Invandringen är en fantastisk tillgång för Sverige och regeringen bör ta initiativet till ett blocköverskridande samarbete kring migrationen … Öppenheten och nyfikenheten har tjänat staden väl och kommer att fortsätta göra så. Samma sak gäller för Sverige i stort."

>Socialdemokraternas senaste uttalande har fått nationalekonomen Tino Sanandaji, aktuell med boken "Massutmaning", att reagera. Han tycker partiets ståndpunkt är motsägelsefull.

>"S osammanhängande position är att bördan från lönsam flyktinginvandring måste dela jämnt mellan kommuner och EU måste ta sitt ansvar och rädda Sverige från denna investering. De har aldrig pressats att förklara hur detta går ihop. Om flyktinginvandring är kostnad på kort sikt men vinst på lång borde multikulturella Malmö, Botkyrka och Södertälje vara där dessa påstådda vinster först realiseras. Så är bevisligen inte fallet, på sikt har bördan bara växt", skriver han på sin Facebook.

>"Det är fräckt att be övriga landet om hjälp men vägra erkänna kostnaderna. Det är som om Kuba bad om nödbistånd men fortsatte insistera att kommunism lönar sig lång sikt", menar Sanandaji.

Attans verklighet, den ska alltid komma och förstöra.


c592f9 No.9789932

YouTube embed. Click thumbnail to play.

http://www.friatider.se/brandattentat-mot-journalist-i-v-ster-s

På fredagskvällen sattes en bil i brand i centrala Västerås. Bilen tillhör en journalist på tidningen VLT.

>Det var strax innan 23-tiden på fredagen som polisen larmades om en bilbrand på Knutsgatan i Västerås.

>Någon hade krossat en ruta på bilen och troligtvis kastat in någonting som har antänt inredningen, skriver polisen på sin hemsida.

>Senare har det framkommit att bilen tillhör journalisten Håkan Slagbrand, som arbetar som kriminalreporter på VLT.

>Han har den senaste tiden publicerat flera uppmärksammade kriminalartiklar och utsatts för anonyma hot per brev.

>– Det stod 30 bilar på parkeringen och de hade valt ut just hans bil, säger VLT:s chefredaktör Daniel Nordström till TT.

>Håkan Slagbrand själv ser branden som ett hot.

>– Jag ser det som ett attentat riktat mot mig som person och framförallt min yrkesroll, säger han efter branden till VLT.

>Elden kunde snabbt släckas men bilen har skador på inredningen.

>En anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats.


c592f9 No.9789937

http://www.friatider.se/skulle-manifestera-med-korta-kjolar-i-tensta-fick-st-lla

Under lördagen skulle "Reclaim the suburbs" anordna en demonstration i Stockholmsförorten Tensta mot kvinnoförtryck och så kallade moralpoliser. Men dagen innan valde arrangörerna att ställa in. Bland annat hade hiphopparen Adam Tensta anklagat arrangemanget för "rasism". Deltagarna skulle bära korta kjolar under demonstrationen.

>Manifestationen kom efter Kalla faktas reportage om muslimska moralpoliser i förorter. Därför hade arrangörerna uppmanat deltagare att bära korta kjolar i protest.

>– Det är inte okej att en kvinna i tajta kläder får en massa vidriga ord slängda efter sig på torget. Det här förtrycket som sprider sig i våra förorter måste få ett slut, har arrangören Sores Armanc tidigare sagt till DN.

>Men igår meddelades att manifestationen ställer in.

>"Vi har tyvärr stött på en hel del tråkigheter under tidens lopp men för en av oss har en privat sak dykt upp samt att ett tillstånd saknas hos polisen som nu gör det omöjligt för oss att fortsätta med evenemanget", skriver arrangörerna på sin Facebook.

>Vad "en hel del tråkigheter" innebär framgår inte. SVT Nyheter sökte "Reclaim the suburbs" för att ta reda på om de utsatts för hot eller påtryckningar, men fick inget svar.

>Förra veckan hade dock hiphopparen Adam Tensta anklagat arrangemanget för "rasism".

>"Ett ytterst problematiskt (rasistiskt) arrangemang (ska inte säga vilket) har försökt teama upp med vår invigning av Tensta torn den 22 April. Smart move men tro inte att vi inte ser er lol", skrev han på både Facebook och Instagram enligt DN.

>På vilket sätt manifestationen var rasistisk har han dock inte velat utveckla. Men Sores Armanc förnekar alla anklagelser om rasism

>– Adam Tenstas information stämmer inte, det vet han om, säger han SVT Nyheter.

>"Reclaim the suburbs" är dock ändå nöjda med all uppståndelse.

>"Men trots allt detta har vi alla lyckats väcka en ännu större opinion och det ska ni ha en stor eloge för! Det är tack vare alla era spridningar i era profiler till diverse sidor och grupper som vi nu lyckats hålla detta vid liv och fått upp ett ännu större tänk kring det farliga med dessa extremister som agerar moralpoliser i förorterna samt alla dessa ungdomar som fått för sig att våld och trakasserier är något häftigt", påpekar gruppen på Facebook.

kex


e4f545 No.9790232

>>9789937

>hiphopparen Adam Tensta

Jävlar vad påhittig han var med namnet.


dd7fd4 No.9790698

>>9789916

>>9789932

Nu när förrädarna blir berikade är det inte lika kul längre? Kunde jag aldrig ha anat!

>>9790232

Det enda påhittiga saker som kan komma från någon sådan är de mentala krumbukter som krävs för att kalla kortkjolar för rasism.

>>9789902

Stå Upp För Bechir?


23ffe7 No.9790999

Pojke tillverkade potatiskanon – döms för vapenbrott

http://www.friatider.se/pojke-tillverkade-potatiskanon-d-ms-f-r-vapenbrott

>En 17-pojke i Alingsås har dömts för brott mot vapenlagen sedan han tillverkat en potatiskanon, skriver Dagens Juridik. "Potatiskanonen är att bedöma som ett skjutvapen", skrev åklagaren i sin gärningsbeskrivning.

>Pojken, som nekar till brott, hade tillverkat potatiskanonen efter att ha sett instruktionsfilmer på nätet.

>När han testade kanonen kunde den skjuta potatisar två meter framåt. Trots det bedömer Alingsås tingsrätt att potatiskanonen ska räknas som ett tillståndspliktigt vapen enligt vapenlagen.

>"Vid polisens undersökning har potatiskanonens uppmäts ha en anslagsenergi som varierat stort beroende på olika omständigheter. Anslagsenergin har uppmätts till mellan 49,9 joule och 295 joule", skriver tingsrätten.

>Enligt tingsrätten borde pojken ha sökt tillstånd för kanonen eftersom han hade insikt om hur den fungerar.

>På grund av vapnets låga effekt och det kortvariga innehavet ska vapenbrottet dock anses som ringa.

>Pojken döms för till 30 dagsböter på totalt 1 500 kronor.


e4f545 No.9791087

>>9790999

>vapenlagen säger att licensplikt uppstår när något som utan muskelkraft kan ge 10 joules anslagskraft vid fyra meter

>potatisen flyger bara 2 meter

>bedöms ändå som skjutvapen

Vad i helvete håller polisen på med?


23ffe7 No.9791157

>>9791087

Bryter upp olovliga svartvapenproducenters produktionsförmåga, gåj.


23ffe7 No.9791174

>>9791087

>>9791157

Och det ska vara klart, att kasta en potatis eller annat föremål med en hastighet så att anslagskraften överstiger 10 joule är härmed ett brott mot vapenlagen.

Kom ihåg det nästa gång du ser barn kasta snöbollar, och anmäl dem till polisen omgående!


e4f545 No.9791189

>>9791174

Jag tycker synd om barn som inte kommer kunna bygga en blida i träslöjden utan att bli polisanmälda. Det är bland de roligaste leksakerna som finns.


dd7fd4 No.9791211

>>9790999

En prick i belastningsregistret för att ha skjutit en potatis 2 meter. Hade han fel hudfärg måntro?


23ffe7 No.9791233

>>9791211

Han var väl inte melaninberikad nog.


c592f9 No.9791296

>>9791087

De måste fylla statistiken för uppklarade brott på något sätt.


000000 No.9791578

>>9791174

>kasta

Det kräver muskelkraft. Samma gäller för pilbågar där strängen måste hållas med muskelkraft. Inkonsekvent som fan gällande verkan i den som blir träffad.




[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / ] [ dir / asmr / fur / hentai / hwndu / marx / nofap / polk / say ]