[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / choroy / dempart / femdom / pinoy / vg / vichan ]

/polder/ - Polder

Groot-Nederland Wanneer

Catalog

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Flag
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


File: a0fb5668fe5a637⋯.jpg (38.96 KB, 700x700, 1:1, 8941.jpg)

 No.14[Reply]

#1 Engels is compleet overbodig. Dit is /polder/, geen /pol/ en dus hoeft er geeneenzis gereageerd te worden op engelssprekenden

#2 Geen illegale shit

#3 Kanker

#4 Turken en Marokkanen mogen allebei opflikkerenFile: 0196ddebae11ab9⋯.jpg (112.98 KB, 1280x640, 2:1, Thierry_Baudet_2-1280x640.jpg)

 No.657[Reply]

>Enorme zionist

>Vindt het niet erg om een aantal moslims hier te houden

>Wilt dat christelijke negers hier naartoe kunnen immigreren

>Zijn petjes worden in China gemaakt, maar hij is echt een nationalist hoor!11

>Wilt geen homoseksualiteit verbieden

>Wilt geen abortus verbieden

>Wilt geen porno verbieden

>Wilt geen prostitutie verbieden

>Wilt geen drugs verbieden

>Wilt geen fastfood verbieden

>Steunt niet de doodstraf

>Wilt niet hoe dan ook uit de EU, enkel via referenda

Waarom moet ik hem steunen?File: d6b8f74809dfb84⋯.png (2.08 KB, 1200x800, 3:2, 1200px-Flag_of_Transvaal.s….png)

 No.12[Reply]

Hierbij ook eentje voor de boeren onder ons, zodat hun mooie dochtertaal niet verloren zal gaan. Hoe gaat het in Zuid afrika?

1 post omitted. Click reply to view.

 No.122

The Coming Civil War In South Africa

Published by FreeStartr on Thu, 01 Mar 2018 17:44:19 GMT

A race-based civil war has been promised by black politicians in South Africa against the persecuted white minority. Suidlanders is preparing vital necessities for civilian non-combatants. We are the largest non-state civil defense organization in the world and we need your help now!

https://hooktube.com/watch?v=FT3CLYhrCyA


 No.650

File: 8726c823ac2b67a⋯.jpg (33.49 KB, 400x400, 1:1, IHtqaldL_400x400.jpg)

Kaaplander is HET Youtube-kanaal wat betreft ZA:

https://www.youtube.com/watch?v=o1wce9B6jqk


 No.654

>>12

kut


 No.655

File: eec7a811b1ccb31⋯.jpg (87.97 KB, 503x640, 503:640, rca-1900.jpg)


 No.656

File: 40d2ea679b52fe1⋯.jpg (41.25 KB, 432x576, 3:4, idqtc3gift531.jpg)
File: 6914bda3103f65e⋯.png (614.54 KB, 514x441, 514:441, 1513103096105.png)

 No.41[Reply]

beetje dood joh

 No.43

>>41

ik kan deze plek wel aanmaken en modereren, maar ik kan mensen niet dwingen om hier te palen. Als je nog ideen hebt om het hier te verbeteren of op te laten leven wil ik het graag horen.


 No.44

File: 4b5ab476e2e0aad⋯.jpg (67.51 KB, 716x350, 358:175, 1489329665291.jpg)

>>43

deze plek moet wat meer geshilled worden op /pol/ enzo, zodat onze medelanders weten waar we zitten


 No.56

>>44

>galant in zijn grachtenpand

Thierry moet die degenerate Randstad inruilen voor een meer landelijke omgeving.


 No.653

File: 9d34e47ed698f56⋯.jpg (86.68 KB, 814x294, 407:147, 9d34e47ed698f5675c17f384a7….jpg)

>>44

Goed idee. Als je een /polder/ draadje ziet plaats dan een linkje hier naartoe
File: 20829124ae5c4b1⋯.jpg (340.24 KB, 900x900, 1:1, 14-words.jpg)

 No.652[Reply]

Iemand enig idee waarom de Nederlandstalige sectie van Stormfront gesloten is? Ik kan geen reden achterhalen. Er staan veel interessante draadjes over joden, WO2, politici en gebeurtenissen in Nederland. Een soort tijdscapsule. https://www.stormfront.org/forum/f22/File: d70e7dd22a9cc5c⋯.jpg (688.89 KB, 1475x1689, 1475:1689, Nederland_kaart_auto_route….jpg)

 No.172[Reply]

Hier alle social media sites opslaan waar Nederlanders actief zijn.

11 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.370

File: 35deb93dffc8768⋯.jpg (57.31 KB, 670x438, 335:219, hitlerwarroom.jpg)

>>369

Door zaken in kaart te brengen, kunnen we strategisch voordeel behalen.


 No.384

>>189

niet die onzin, daar worden allerlei mengingen gesushd


 No.645


 No.648


 No.651
File: 98d01ec005ad26e⋯.jpeg (121.78 KB, 750x1063, 750:1063, urn-gvn-RA01-300510019726….jpeg)

 No.232[Reply]

Plaats hier alle Nederlandse reclames die een beetje (((raar))) zijn.

Rassenmengen, lhbt, feminisme, hoofddoekjes, diversiteit, enz.

118 posts and 86 image replies omitted. Click reply to view.

 No.620

>>331

Dat is wij in de volksmond een rasverrader en rasverraadster noemen. Waarschijnlijk woont dat ergens in Amsterdam, een verloren stad.


 No.634


 No.637

Zijdelings gerelateerd aan deze draad. Coolcat falliet en via joodse magie weer terug in de handen van kahn.

Maar falliet, dus wel een manier om van personeel en wellicht andere zaken af te komen.


 No.638


 No.649

File: de4d055c3d001d7⋯.png (107.58 KB, 507x516, 169:172, 1556359344754.png)

>>637

>>638

Bedankt voor het delen!
File: f807a93e0027883⋯.jpg (20.29 KB, 176x255, 176:255, 52aab534ea94907972c2b62530….jpg)

 No.58[Reply]

Als een ijzeren ring omgeven ze het Binnenhof: de talloze belangenorganisaties die Nederland rijk is. Welke lobbyclubs hebben de beste toegang tot de politiek? En hoe groot is hun invloed?

.

https://archive.is/Ot6Fe

65 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

 No.516


 No.522

>>484

Yasser kan de kanker krijgen.


 No.542

>>484

Jesse is de Nederlandse variant van Justin Trudeau. Ik raad ieder aan om het boek van Ybeltje Berksma te lezen. Zij heeft haarfijn door wat ze daar bij GroenLinks aan het doen zijn.

Effectief wordt hij als jonge, betrouwbare mooiboy neergezet, waar vrouwen op basis van aantrekkingskracht op gaan stemmen. Het grootste deel van het vrouwelijke electoraat van GroenLinks bestaat namelijk uit:

- Grachtengordelhoeren met hun gedomesticeerde mannen

- Feministen van eind 20, begin 30 zonder man.

- Jonge, vrouwelijke, zeer naïeve studentjes barstensvol goedwil en klimaatvoornemens.


 No.646


 No.647
File: 6b090e0cd8c8964⋯.png (645.88 KB, 900x675, 4:3, 75de0e6a93_image_720.png)

 No.52[Reply]

Deze foto zie ik ineens opduiken. Weet iemand of deze legitiem is? Ziet er erg geloofwaardig uit.

6 posts omitted. Click reply to view.

 No.540

>>114

>vlucht!

Nee bedankt. We zijn allemaal lekker aan het larpen, maar ik word godverdomme niet uit mijn eigen land weggejaagd!


 No.541

>>114

Houd toch op. Deze kinderloze alcoholist met drugsproblemen vertel met zijn boomergeld dat ik moet vluchten uit mijn land, wat hij zo naar de kanker heeft geholpen? Optieften.


 No.641

>>52

Alle politieke partijen die niet de afpers inkomsten van de Joden onklaar willen maken zijn partijen die meewerken aan de NWO.

Thierry Baudet staat voor een lastige keuze, omdat als de Moslims in ons land meer overkomt dan incidenteel vermoord worden, zullen de Moslims ook weer compensaties opeisen voor hen leed.

Daarom, zoals Hiddema al zei, moeten we ze wegpesten.

Kankermoslims, kankerjoden, opkankeren naar woestijnland aub.

Een andere optie, is gewoon alles kapot schieten zodat er niemand meer overblijft om compensatie op te eisen.


 No.643

>>114

Mensen met de spectator mentaliteit hebben we niet nodig, blijf lekker waar je bent en kom zeker niet terug als we het probleem hebben opgelost. Wegkijkers zoals jij zijn verraders die nog meer schade aanrichten dan onze werkelijke vijand. Hopelijk heb je geen kinderen, laffaard schaam je kapot!


 No.644

>>517

niet beschikbaar
File: c58d596f621e3ef⋯.jpg (50.34 KB, 670x376, 335:188, 536944568.jpg)

 No.11[Reply]

Ik hoop hierin een draad te beginnen waar alle vlamingen kunnen klagen over Wallonen in alle vormen en maten. En wat er dan ook speelt in t' plezante land in t' zuiden. Hij word cyclical, want zo hard loopt het hier niet dat je echt iets kwijt raakt

1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.27

>>26

KOM TERUG NAAR HET VADERLAND, VLAMINGEN


 No.571

File: 4eeacf7a7f386d5⋯.jpg (50.38 KB, 92x241, 92:241, Robert2Count of Flanders_p….jpg)

Is dit waar alle grote jongens palen?


 No.635

File: e4099206e3a0a24⋯.jpg (29.11 KB, 331x334, 331:334, 1430291108501.jpg)

Dries heeft Lissencephaly


 No.640

Deze draad is dood. Heeft iemand de link van de imageboard van S&V


 No.642

>>640

huh wist niet dat ze er een hadden

heb je er schermschot van ?
File: e50b2d9de6872a1⋯.jpg (205.22 KB, 1200x1378, 600:689, 1200px-Bol,_Michiel_de_Ruy….jpg)

 No.1[Reply]

Werk in uitvoering. Nog steeds bezig met op te zetten en zo.

12 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354

>>1

Wat is de bedoeling van /polder/? Een NL versie van /pol/ of iets anders?

En ik ben het wel eens met >>22, meerdere plaatjes kunnen plaatsen zou wel fijn zijn.


 No.497

>>1

Reageer eens gast


 No.499

>>497

misschien is hij een keer gekomen en toen verdwenen. Hoe lang voordat dit board vervalt of wat?


 No.546

>>109

Mussert was een lafaard die 't belangrijker vond de reet van Hitler te kussen dan op te komen voor zijn eigen volk.


 No.639

>>546

Nederlanders behoren net als Duitsers tot het Friese Ras.

>Mussert is een laffaard.

Het is niet laf om loyaal te zijn aan iemand die ook loyaal naar jou is.

Als alle NLers zoals Mussert zouden zijn, hadden we nooit zover afgedropen overigens.
File: 5127cc71c0bff62⋯.jpeg (62.55 KB, 700x465, 140:93, 6587698709674.jpeg)

 No.573[Reply]

>Langzaamaan begonnen met vertalen van manifest naar NL. Post hier in plaintekst wat ik heb. Ik probeer zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven natuurlijk, maar zoek paar synoniemen en betere woorden. Heb het continu over indringers nu, maar dat is enkel omdat ik niet op een beter woord kom op het moment. Elk advies wordt gewaardeerd. PDF komt later wel, want niemand download die shit anders. Ik weet dat het hier rustig is, maar nogmaals, advies wordt gewaardeerd. Het kan zoveel beter namelijk.

Ga in die goede nacht niet al te licht. 
De oude dag moet laaien en weerstaan; 
Raas, raas, tegen het sterven van het licht. 

De wijze, die eens voor het duister zwicht, 
Omdat zijn woord geen bliksemschicht kon slaan, 
Gaat in die goede nacht niet al te licht.


De goede, na de laatste golf, wellicht 
Trok hem een groene baai tot dansen aan, 
Raast, raast tegen het sterven van het licht.
 
De woeste, die zong van de zonneschicht, 
Tot ook hij leerde treuren om haar baan, 
Gaat in die goede nacht niet al te licht.

De sombere, die met doods verblind gezicht

Ogen als meteoren op ziet gaan,

Raast, raast tegen het sterven van het licht.

En jij, mijn vader, die daar droevig ligt,

Vloek, zegen, mij met een verbeten traan.

Ga in die goede nacht niet al te licht.

Raas, raas tegen het sterven van het licht.

>Introductie

Het zijn de geboortecijfers.
Het zijn de geboortecijfers.
Het zijn de geboortecijfers. 

Eén ding wil ik dat je onthoud van wat ik hier schrijf, weet dat de geboortecijfers moeten veranderen. Zelfs als we morgen alle niet-Europeanen deporteren, zal het Europese volk nog steeds in een neerwaartse spiraal zijn uiteindelijke rot en dood tegemoet gaan.

Elke dag zijn we met minder, we worden ouder, we worden zwakker. Op den duur moeten we terugkeren naar een vruchtbaarheidscijfer welke onze bevolking op een natuurlijke manier in stand kan houden, anders vinden we de dood.

Post too long. Click here to view the full text.
28 posts omitted. Click reply to view.

 No.603

>>602

>De smeltkroes loopt over

Een burgeroorlog in de zogenoemde “Melting Pot” van de Verenigde Staten is een belangrijk doel om de internationale machtsstructuur en het westerse egalitaire, individualistische, globalistische, dominante cultuur om te werpen.

In de Verenigde Staten, misschien meer nog dan elders op de wereld, is de cult van het individu het langs beoefend. En met toewijding.

Gelukkig voor ons zijn de eindresultaten van dit ge-de-racialiseerde, ongelovige, en ge-de-culturaliseerde programma duidelijk. 

De Verenigde Staten is in beroering, en het is nog nooit zo erg geweest. Staten haten andere staten, het Electoraal College wordt belegerd elke kans die zich aanbied, en de rassen grijpen naar elkaars keel. Daarbovenop komt het twee-partijen-systeem, de splitsing tussen rassen, sociale-, culturele-, linguïstieke- en klassensplitsing.

Het eindresultaat is een natie die stilstaat, niet in staat om te reageren op verandering, niet in staat om zich over te geven aan grote projecten. Een politieke en sociale patstelling dat elke vooruitgang onmogelijk maakt. 

Ondertussen dendert de 10.000 truck van demografische verandering voorwaarts en voorwaarts, het krijgt meer en meer momentum, en vernietigd met hoge zekerheid alles in zijn pad. 
Uiteindelijk, als de Blanke populatie binnen de VS zich realiseert wat voor situatie zij zich in bevinden, zal een oorlog uitbarsten. Binnenkort zal de de vervanging van het Blanke volk in Texas zijn hoogtepunt bereiken; en daarmee zal de niet-Blanke bevolking politieke en sociale controle over Texas krijgen; en met deze controle het Electoraal College. Dat zal uiteindelijk hevig in het voordeel van de Democraten zijn, en elke verkiezingscyclus zal dit een zekerheid voor de Democraten zijn. 

Na een verkiezingscyclus of twee met een gegarandeerde Democratische overwinning, zij die overblijven, mensen die niet op de democraten stemmen, Blanke mensen die niet gehersenspoeld zijn zullen een heldere toekomst zien - en met deze kennis zullen zij de onmogelijkheid van een diplomatieke of politieke overwinning erkennen. 

Binnen kort tijdsbestek zal regelmatige en wPost too long. Click here to view the full text.


 No.604

>>603

>Sectie 4
>conclusie


Vanuit de nacht die mij bedekt 
Aardedonker van pool tot pool 
Dank ik welke God dan ook 
Voor mijn onoverwinnelijke ziel


In de klauwen van omstandigheden 
Gaf ik geen krimp, noch schreeuwde ik het uit 
Onder geknuppel van het toeval 
Is mijn hoofd bloedig, maar niet gebogen.


Voorbij deze plek van toorn en tranen 
Duikt slechts de verschrikking op van schaduw 
Maar de dreiging van de jaren 
Vindt en zal mij vinden: onbevreest


Het doet er niet toe hoe smal de poort 
Hoe beladen met straf de toekomst ook is 
Ik ben meester over mijn lot 
Ik ben de gezagvoerder van mijn ziel

Invictis door William Ernest Henley

>Er is slechts één overwinning, maar vele verliezen
Om ons land kwijt te raken, onze cultuur, ons volk is een verlies. 
Om te overleven zonder onze cultuur, maar nog steeds in het bezit van onze landen, is een verlies.
Om te overleven met onze cultuur, maar zonder onze landen en onze toekomst kwijt te raken, is een verlies.

Er is maar één overwinning.

Het voortbestaan van ons volk, onze cultuur en onze grond is niet genoeg. We moeten floreren, in een mars voorwaarts, tot we onze plek tussen de sterren bereiken en wij GAAN een lotsbestemming tegemoet die ons volk verdient.

Al het andere is verlies.

De oorlog zal niet makkelijk zijn, het dodental zal absurd hoog zijn. Het zal zwaar zijn en veel van ons zullen sterven. 

Ik kan niet garanderen dat het comfortabel wordt, ik kan niet garanderen dat het makkelijk wordt, en ik kan niet garanderen dat elke actie een succes wordt.


Alles wat ik kan garanderen is dat niks doen tot verlies zal leiden. Alles wat ik kan garanderen is dat de machtsstructuur getest zal worden en het hoogstwaarschijnlijk zal vallen, en vooral dat er slechts een toekomst op ons wacht en verlangen naar een vervlogen tijd je nergens brengt.Post too long. Click here to view the full text.


 No.605

>>604

Godverdekanker, dit is echt een hele kut-opmaak zo. Nou ja, die ene andere polderbroeder die dit leest moet het er maar mee doen. Ik verwacht kritiek, wat moet beter?


 No.610

>>573

>>590

>>605

Goed bezig, meeste wat ik las zag er goed uit. Kwam bij het vlug scannen onderstaand spelfoutje tegen, het kan best zo zijn dat er meer in zitten. Ben je ook van plan de uiteindelijke pdf te distributeren en dergelijke? Je zou bijvoorbeeld op een plek als GeenStijl of Dumpert, waar vele lezers met anti-immigratie standpunten zich bevinden, een link in de reacties kunnen plaatsen.

>>584

>blz 21 van manifesto

>Wordt wakker

Moet word wakker zijn, want gebiedende wijs.


 No.636

>>610

Uiteindelijke product staat op /translation/. Meerdere taal- en spelfouten gevonden. Ongetwijfeld nog steeds veel te vinden, maar het is al een stuk beter. Voor een hobby-projectje niets te klagen me dunkt.
File: c4c09d838e13158⋯.png (500.67 KB, 700x417, 700:417, schermafbeelding_2017-05-0….png)

 No.205[Reply]

Plaats hier uw documentaires/boeken/infographics over de Nederlandse onderwereld.

Wie zijn de grootste namen en hoe is hun netwerk georganiseerd? Hebben ze banden met (buitenlandse) politici/bankiers/media/bedrijven?

22 posts omitted. Click reply to view.

 No.328

Hallo is dit de schizodraad?


 No.334

>>210

>Holleeder is een nobody in de onderwereld. Leuk voor de Privé.

Daar heb je wel gelijk over, hij is natuurlijk al klaar als hij bekend is.

>>328

Alle draden zijn schizodraden hier vriend.


 No.367

File: 6d9a0fc47535632⋯.jpg (25.63 KB, 611x328, 611:328, ANP-55815495-611x328.jpg)

>>205

Justitie: ‘Motorclub No Surrender is verlengstuk Mocro-maffiea’

http://nieuws.tpo.nl/2018/04/07/motorclub-no-surrender-mocro-maffia/


 No.388

>>367

archive.is/yYh4B

Een archiefje van het artikel.


 No.633

Het Willem verhaal in de (((media))) is inderdaad een rookgordijn om de veel grotere (((misdadigers))) de gang te laten gaan.
File: 0886e1465e9ef9e⋯.jpg (128.41 KB, 618x618, 1:1, official-seal-of-the-Alt-R….jpg)

 No.342[Reply]

Wat vind /polder/ van alt rechts?

4 posts omitted. Click reply to view.

 No.355

Kanker kapitalisten en gecuckte trump supporters


 No.394

Alt rechts is multiculturalisme, kapitalisme, sexuele perversie en democratie, maar dan met alleen maar blanken….


 No.629

File: 8237c46ce95c72a⋯.gif (37.99 KB, 650x705, 130:141, 5304BD67-447E-4568-A35D-4E….gif)


 No.630

File: 5b33a94ab11b387⋯.png (170.49 KB, 392x341, 392:341, 5b33a94ab11b3874e1a7d940d9….png)

>>342

MIVD alsteblieft


 No.632

Een domme kreet verzonnen door een denktank die de kracht van conservatief 'rechts' wil ondermijnen. Doet mij niets en alleen marxisten, MIGA-faggots en (((journo's))) gebruiken de term.
File: e357f52c5435712⋯.png (1.07 MB, 1015x676, 1015:676, image0 (2).png)

 No.560[Reply]

10 Zetels voor Forum. Het politieke spectrum verplaatst zich naar rechts en dat betekent ook groei voor ons. Laat ons hier de vruchten van plukken.

https://nos.nl/artikel/2276806-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-provinciale-statenverkiezingen.html

Heren het is tijd om de zoutmijn te oogsten

https://twitter.com/bierjess/status/1108488675703357440

/Polder/ Discord server https://discord.gg/MjqbgAS

14 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.625

>>624

Wie heeft dat gedaan? De eigenaar? Of Dick Schoof's Clownleger?


 No.626

>>591

>Geschreven door Thijs Kleinpaste

Klein, Joodslievend, Oikofobisch Kankerlijertje. Ooit eens proberen de discussie met hem aan te gaan, maar hij blokkeerde mij meteen.


 No.627

>>625

Geen idee. Ik merkte dat ik 2 pol-kanaaltjes kwijt was tegen de avond dus zal wel niet de eigenaar geweest zijn


 No.628

Als je nog een inkijkje wil in de zieke geest van onze favoriete crypto jodin Sunny. Hier in gesprek het Theo Maassen.

https://archive.is/cdpVD

>mannen in congo geven borstvoeding

>alles is nurture

>valt op gespierde mannen

>jongens moeten nagellakken in groep 2

>werkelijk al onze welvaart is over de ruggen van arme minderheden verworven


 No.631

>>628

Ik lees dat interview en met elk woord dat Sunny uit, wil ik haar hoofd steeds harder kapotslaan.. ze zal er wel op kicken als dat gebeurt, BDSM-slet dat ze is. Theo kwam in het begin ook niet echt sterk uit de hoek omdat hij van alles een grap probeert te maken, maar ja, hij benne dan ook een cabaretier. Gelukkig beet hij aan het eind beter van zich af. Ze zouden eens een slim iemand tegenover haar moeten zetten.

>Congolese mannen geven borstvoeding

Kunnen Congolese mannen dan lacteren?

>alles is nurture

De favoriete leus van de Joodse wereld. Als alles nurture is, hoe leg je evolutie dan uit?

>Valt op gespierde mannen

Hunkert naar een sterk vaderfiguur, omdat die van haar een slappe doek was/haar dan wel misbruikte of liet misbruiken.

>Jongens moeten nagellakken.

"Omdat mijn vader een slappe doek was, projecteer ik mijn haat naar hem en verlangen om hem te veranderen in iets slaps naar kinderen." Dit is een constant iets bij blanke, vrouwelijke (vaak misbruikte) feministen. Penisnijd noemde Freud dat volgens mij.

Sunny Bergman's geestewereld is een mijneveld net als dat van elke moderne feminist(e). Als je je dag wilt verkankeren (en een hoop wijzer wilt worden over hoe Sunny Bergstein denkt), kijk dan eens "Wit is ook maar een kleur". Alles, maar dan ook alles, is op zoek naar de bevestiging van het vooringenomen standpunt.

>S: ‘Jij haalt je onderzoek uit de Metro.’

In het artikel predikt ze dat ze wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan, maar als je haar onderzoeken bekijkt en leest, is het doorwrongen van selectieve bias die zij inzet ten faveure van haar voorbedachte hypothese. i.a.w.: ze vormt het onderzoek zo dat het haar vooroordelen (=haat naar blanke mensen en de Nederlandse maatschappij) die ze had worden bevestigd. Haar onderzoeksgroep in de documentaire die ik net noemde, bijvoorbeeld, bestaat uit een groep Amsterdammers uit Amsterdam-Oost. Ook filmt zij kinderen en gebruikt ze de filmbeelden van wat kinderen met Post too long. Click here to view the full text.
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / asmr / choroy / dempart / femdom / pinoy / vg / vichan ]