[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / asatru / f / general / leftpol / rmart / s / vichan ]

/qresearch/ - Q Research Board

Research and discussion about Q's crumbs
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


First time on QResearch? 8chan? Click here, newfag.File: 4f001cd725aafa3⋯.jpg (574.96 KB, 587x378, 587:378, suomi.jpg)

19b27a  No.2527464

Hereillä ollaan, onko muita?

cb97b7  No.2527609

Ihan liikaa tullut vietettyä aikaa täällä. Oltu mukana 4chanin ekasta postauksesta alkaen.


dafa60  No.2527757

Kyllä meitä täällä on, yleensä tulee myöhäisiltaisin selattua qresearchia


19b27a  No.2528237

Siistii! Mä löysin Q:n vasta helmikuun tiennoilla.

Nykyään sosiaalinen elämä kärsii.. ei haittaa :D


f43797  No.2528933

jep, tammikuusta alkaen


f43797  No.2528947

Kohtuullisen paljon tullut postattua qresearch boardille ja varmaan 20-30 notableakin


f43797  No.2530796

File: 1f1de33d9a372b5⋯.png (81.27 KB, 893x403, 893:403, ClipboardImage.png)


3eaa9e  No.2530854

skrattar du förlorar du mannen

*clap clap*


60af18  No.2530934

>>2527609

Sama. West Coast nyymi on iloinen etta Suomalaisiakin on mukana.


f43797  No.2530998

>>2530934

sais puhdistus levitä Suomeenkin ja muualle Eurooppaan.

EU osa samaa Deep State porukkaa, globaalia


28b945  No.2534905

Mehän ollaan se puhdistus… :)

Mitä aktiivisempia me ollaan sitä nopeemmin tämä kaikki levii.

Mutta joo Eurooppa on ihan unessa vielä..Suomesta puhumattakaan.


f43797  No.2535769

Joskus luulin, että Suomessakin Qanon:sta voisi keskustella. Esim. chaneja 'vastaavalla' ylilaudalla mutta olin pahasti väärässä. Yli puolet huutaa larppia ja conspiracya ja huutonaurua.


a1c549  No.2536257

File: 9093b24467494fe⋯.jpg (137.86 KB, 1093x1200, 1093:1200, 9093b24467494feaa6f9965576….jpg)

May the Lord bless you all Finland.


3e3db3  No.2536798

Mä oon kans ollut alusta saakka. Mikä on täällä olevien käsitys Suomen tilanteesta? Ollaanko täällä vaan sinisilmäisiä glogaalin eliitin seuraajia vai onko täällä jotain tietoisempaakin toimintaa? Ja jos on, niin keitä nämä toimijat on?


c8de7d  No.2536875

<iframe width="560" height="315" src="https://www.hooktube.com/embed/7rwc3VGvlRY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Perkele.


f43797  No.2536879

>>2536798

'täällä' tarkoitat Suomea?

Mielestäni tilanne on lyhyesti tämä:

1) globaali eliitti, miljardöörisuvut / pankkisuvut haluavat johtaa about kaikkea

2) niillä on erittäin vahva ote kaikkiin tiedustelupalveluihin, kaikissa on enemmän tai vähemmän porukkaa joka ei aja ko. maan etua vaan globaalin eliitin, rahoittajien, etua.

3) tiedustelupalvelut pystyvät ohjaamaan lähes kaikkea mediaa (CIA -> 4am talking points, maksetut journalistit)

4) Euroopan ja Suomen media seuraa käytännössä täysin sitä mitä USAn isoimmat mediatalot suoltavat (4am talking points).

globaalilla eliitillä on omat miehet käytännössä kaikissa suuryrityksissä. näitä lahjotaan esim. teiniprostituoiduilla, kuvataan ja kiristetään. jos teet mitä käsketään rikastut, muuten sun pedo-rikokset paljastetaan ja olet kusessa loppuelämäsi.

EU tekee juuri sen mitä isot firmat pyytävät.

EUn johtajat puolustelevat esim. Iran diiliä, koska isoilla firmoilla oli menossa sinne paljon projekteja.

Trump taas haluaa kaataa tämän globalistien Iran diilin, jonka Obama ajoi läpi.

Suomi seuraa perästä kuin lammas.


6e1703  No.2537333

>>2536879

Joo, juuri Suomea tarkoitin. Ja arvelen, että maailmaa ohjataan ja kontrolloidaan taustalta juurikin kuvailemallasi tavalla.

Hain kysymyksilläni kuitenkin sitä, että onko täällä olevilla tietoa, näkemyksiä tai veikkauksia siitä, että ketkä ovat Suomen HRC, Hussein, Clapper, MZ, jne? Eli ne ihmiset, jotka ymmärtävät, missä pelissä ovat ja osallistuvat siihen tietoisesti sekä aktiivisesti.


f43797  No.2537438

File: 4270baed156064b⋯.png (2.18 MB, 1920x1440, 4:3, ClipboardImage.png)

lapoa Suomesta, Sillanpään huumecaseen liittyen, ja KRP sanoo että kansainvälisiä yhteyksiä asiassa…


462384  No.2540370

>>2537438

Hetki meni kun noista pizzagate jutuista pääsin yli..

100% varmuudella tota tapahtuu järjestäytyneesti myös suomessa.

Mistäs me löydetää meien oma Isaac Kappy?


2bf4be  No.2541867

>>2536257

BOARD UNDER ATTACK - MOAB INCOMING


7b985c  No.2542654

YouTube embed. Click thumbnail to play.


030745  No.2542868

File: c9ea4cc7d62f854⋯.jpg (39.5 KB, 800x600, 4:3, lose.jpg)

Level : Boss


f43797  No.2543361

File: db0196229748415⋯.png (51.13 KB, 688x205, 688:205, ClipboardImage.png)


3671b2  No.2543745

File: 7be808ce3e592d6⋯.png (625.7 KB, 1242x2208, 9:16, 79240119-1736-4C97-9129-8A….png)

File: d06b6f9a876d5a7⋯.png (1.99 MB, 1242x2208, 9:16, AF458C5E-299B-43F8-A77E-0B….png)

Board hacked on 8/10 @ 2:40E.T. Notified by periscope do not know if this person was the hacker or recording it happening.


f43797  No.2543882

>>2543745

Q + codemonkey tekivät tarkoituksella.

voisi käyttää vahvempaa cryptoa/hashia mutta ei.

saivat logit ja tracet siitä mistä hackerit tulivat.

mitään vahinkoa ei tapahtunut koska Q pystyi vaihtamaan passin heti. Olivat ilmeisesti jopa odottaneet asiaa.


60af18  No.2544084

>>2543882

Ja hackerit saavat kohta vieraita.


e7dce8  No.2546559

Pitkäaikainen lurkkaaja täällä. Seurannut taustalla maaliskuusta lähtien, vaikka luin Qanonista jo ennen joulua. Olin kai skeptinen, koska punainen pilleri tuli nieltyä jo reilu 10 vuotta sitten ja kaikenlaista psyoppia on tullu vastaan.

Veikkaisin, että suomalaisia lurkkaajia on paljon ja vielä enemmän redditissä.

Youtuubissa on joitain ns. kansallismielisiä/patriootteja, jotka on edes osittain hereillä, mutta kukaan ei puhu satanistipedoista. Harva puhuu pankkiireista, joten tekemistä riittää kotikentällä.

Helsinki meeting -tapahtumasta:

https://www.youtube.com/watch?v=ka4u0ISMOYI&t=4s

Kuunnelkaa 6:30 alkaen muutama minuutti eteenpäin. Joku pitää puheen Qanonista.

Antifaa (kerrankin) nippuun alkaen kohdasta 34:37

Mitä tulee Suomen cabaliin, niin en osaa kaikkia nimetä, mutta todennäköisesti

- moni vanha aatelissuku.

- tod. näk. lisäksi Berner, Sipilä, Stubb jne.

- Ahtisaari on listattu ns. "300 Committee" -listalle. (hakemalla löytyy muitakin lähteitä, mutta: https://yournewswire.com/illuminati-committee-300/)

- Wikileaksistä löytyy lisää. Esim. Haavisto on erotettu YK:n rauhanneuvottelutehtävistä, koska vihree homo ei ole uskottava muslimien keskuudessa.

- Poliitikkoja löytyy toki varmasti vaikka kuinka paljon lisää.

- Jos joku haluaa tutkia mitä tapahtui 90-luvulla, niin ns. Koiviston konklaavi oli pankkiirien kanssa järjestämässä lamaa/ryöstöä. Hakemalla löytyy lisää tietoa mm. Hilkka Laikko ja Velallisten Tuki Ry.

- Katsokaa ketkä omistaa suurimmat yritykset ja varsinkin Bilderberg -kokouksiin osallistujat.

Lopuksi pahoittelut jos tuli sekavaa tekstiä. Nyt on perjantai yli 2 yöllä ja muutama lasi punkkua alla :)


f43797  No.2558086

suomalainen Q lanka

https://ylilauta.org/sekalainen/86695626


2550e4  No.2558169

>>2541867

To let you know I was not attacking the board. I used the picture to demonstrate or represent the 3% of America that will fight for our own country. I know Finland has its own issues I was stating I am praying for you all. It was not to be taken as a negative. I'll try to be more clear with my message next time. my apologize if I caused any alarm.


1be1da  No.2558183

Moikka, aina hereillä!


1be1da  No.2558199

Yes, we are praying for you! MAGA and the rest of the world!


4dbc1f  No.2558257

So happy to see Finland :-)

WWG1WGA WW


3b7142  No.2558292

File: 1497a69f8ee1954⋯.jpg (319.84 KB, 950x634, 475:317, 1497a69f8ee195430d95eb5000….jpg)

>>2546559

Tänä vuonna bilderbergissä oli suomesta Antti Herlin, Elina Lepomäki ja Nalle.

Lepomäen paikallaolo sinällään alleviivaa Kokoomuksen asemaa kokonaisuudessa, jos se ei jo aiemmin ollut selvillä.


f43797  No.2558426

>>2558169

No worries. W know. Thanks for the support. Mutual.


1be1da  No.2570355

How about we dig up some stuff regarding JSillanpää and the child porn ring he is supposedly connected to. I bet there's quite a few entertainment fags in that ring.


60af18  No.2579321

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https:// www.youtube.com/watch?v=jAPElJGDW_I


030745  No.2593007

Torstaina 16.8 klo 19:00 Youtube päälle.

Kanava: Blokkimedia

Aihe : Q


f43797  No.2593056

File: b779f8f91cda7c4⋯.png (1.07 MB, 1401x777, 467:259, ClipboardImage.png)

>>2593007

Ei kai sun videossa ollut täältä löytynyt kuva…


030745  No.2593106

>>2593056

Nyt en oo se henkilö jokska mua luulet :D

Mutta luulen kyllä että täältä se kuva oli.

Kuinka niin?


28b945  No.2597148

Perttu Häkkisen menehtyminen tapaturmassa.

Herääkö ajatuksia?


f43797  No.2597270

>>2597148

Se voi periaatteessa olla ihan mitä tahansa, normaali juttu tai ei. Vaikea sanoa ilman lisätietoja. Ehkä joku tuttu vuotaa jonnekin palstalle. Tiedä vaikka olisi vain tavallinen kaatuminen ja lyö päänsä.


f43797  No.2599365


ce2439  No.2606832

Huomenta Suomi! Hullu Q päivä tänään, lukekaa.


f43797  No.2625249

>>2606832

eilen tuli myös erittäin paljon posteja

Q's Latest Posts

Wednesday 08.15.18

>>2618718 rt >>2618489 ——————- The Charm

>>2618033 rt >>2617982 ——————- This one?

>>2617872 rt >>2617755 ——————- Charms are very important

>>2617755 rt >>2617744 ——————- What do you notice?

>>2617750 rt >>2617739 ——————- 1 of 2

>>2617727 rt >>2617682 ——————- Cross against Podesta

>>2617727 rt >>2617709 ——————- Cross against Podesta

>>2617682 rt >>2617647 ——————- Painting of kids in pool (red shoes)

>>2617606 rt >>2617554 ——————- They never thought they'd be hunted.

>>2617554 rt >>2617535 ——————- below hand

>>2617484 rt >>2617413 ——————- Focus on her necklace.

>>2617271 rt >>2617206 ——————- Normal?

>>2617206 rt >>2616942 ——————- Jeff Zucker. Heart Surgery? In the Line of FIRE.

>>>/patriotsfight/162 ————————- TRAITORS ALL (Cap: >>2616883)

>>>/patriotsfight/161 ————————- Texts, emails, drafts, HAM comms, PS/Xbox chat logs (Cap: >>2615728)

>>>/patriotsfight/160 rt #159 ————— Logical thinking (Cap: >>2616954)

>>>/patriotsfight/159 ————————- Firewall ( Cap : >>2615481 )

>>2614164 rt >>2613853 ——————- You ALL get to go to JAIL.

>>2613737 rt >>2613023 ——————- Has intel been shared with our enemies?

>>>/patriotsfight/158 ——————-—— Corinthians 13:4-13; Ephesians 6:10-18 (Cap: >>2613031 )

>>>/patriotsfight/157 ——————-—— Security clearances revoked. (Cap: >>2612773 )

>>>/patriotsfight/156 ——————-—— SA [ACCESS] CLOSED. (Cap: >>2612757 )

>>>/patriotsfight/155 ——————-—— WE STAND TOGETHER ( Caps: >>2607476 )


f43797  No.2633109

File: f8b2954ca5cea4b⋯.png (81.68 KB, 812x780, 203:195, ClipboardImage.png)


cacaea  No.2646692

>>2546559

Hilkka Laikko 6.1.2017

Oikeusministeri Jari Lindström - Ulosotto- ja perintälaki on järkeistettävä!

https://hilkkamlaikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229016-oikeusministeri-jari-lindstrom-ulosotto-ja-perintalaki-on-jarkeistettava

Onneksi jotkut politikot ajaa nykyään tämän sotkun selvittämistä, mutta ovatko ne hallittua oppositiota? Onko persut esim. hallittua oppositiota? Meidän muu oikeisto tuntuu ajavan globalistista politiikkaa ja ovat usein vasemmiston (kommareiden) kanssa samoilla linjoilla. Ketä voi äänestää?


cacaea  No.2647947

File: 5d517faf06ff367⋯.jpg (39.01 KB, 455x367, 455:367, leinonenhalonen21.jpg)

Rantala ja Milonoff kaipaa huomiota/diggausta?


95446b  No.2648389

Uusi lanka jonnefoorumilla:

https://ylilauta.org/sekalainen/86918402

Henkilökohtaisesti vituttaa kyseisen langan AP, koska suomi on kovin heikkotasoista; vaikuttaa melkein Vehkalan käsialalta.
[Return][Go to top][Catalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / asatru / f / general / leftpol / rmart / s / vichan ]