[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ck / maka / mexicali / pdfs / u / v9k / vore / zoo ]

/rzabczan/ - Antoni i rzaboni

ree ree kum kum
September 2018 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Weryfikacja *
Plik
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: 1b31c1cf2dd948c⋯.jpg (54,29 KB, 460x573, 460:573, 1512133283466465396.jpg)

 No.78976

An1, Planuje z dziopom (inb4 prawdziwą) wybrać się na wakacje na tydzień gdzieś z daleka od smrodu polaka biedaka cebulaka

plot-twist _ jestem mega polakiem małpa hehe meme i potrzebuje jakiś sajtów gdzie to możnaby fajny pakiet wakacyjny sobie w dobrej cenie znaleźć ~coś na kształt wakacyjnipiraci albo groupon pytam bo nwm może jest jakieś zajoobiste podróżnicze podziemie o którym nic nie wiem, pozdrawiam

 No.78978

>>78976

> zajoobiste podróżnicze podziemie

Katakumby Paryża


 No.78979


 No.78989

dobra, już wiem, możecie wypierrdalać [cześć]


 No.79018

>ten tryhard na czanmowę

aż podbiję żeby sobie przyszłe pokolenia pośmiechały z debila


 No.79019

>>79018

kolega nie lurkuje karaczana? to wręcz legendarny post z /trv/ xD


 No.79025

>>79019

to

jeszcze

>aniołek do pukania - koleżanki ze szkoły średniej

xD


 No.79053

File: 7a29deed9d859df⋯.jpg (36,25 KB, 960x720, 4:3, tak było.jpg)

>>79018

witamy nowokolegę
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ck / maka / mexicali / pdfs / u / v9k / vore / zoo ]