[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / cafechan / hydrus / kc / leftpol / pdfs / quorious / shame ]

/rzabczan/ - Antoni i rzaboni

ree ree kum kum
Winner of the 32sd Attention-Hungry Games
/animu/ - Anime and Otaku Culture

E-mail
Komentarz *
Weryfikacja *
Plik
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje
kościścianmodyfikator
Hasło (Do usuwania plików i postów)

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


File: 32985c843fc49a2⋯.gif (54,24 KB, 112x112, 1:1, feelspepoclap.gif)

 No.80084

oglądaliście przygody michała patera w rosji? ja tak i były bardzo ciekawe na pewno to było coś nowego i interesującego w internecie

szkoda tylko że niziny spoleczne szybko wyczaily sposob na zdobycie poklasku, ostatnio sobie wszedłem na youtube i oczywiście wyświetlila mi sie cała litania kanałow

>autostopem do ameryki

>inzynier jedzie autostopem

>autostopem do chin

>jedziemy autostopem i opowiadamy zarty

>autostop jest cool

serio czy wszystko co ciekawe i interesujące musi od razu zostac sprowadzone do poziomu produkowanego masowo gowna

 No.80090

lubiłem oglądać wlogi baryczy ze stanów zjednoczonych, nawet go szanowałem zanim stał sie zjebem polityczkarzem


 No.80091

>>80090

ja rmacieja ogląduje
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Usuń post [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ausneets / cafechan / hydrus / kc / leftpol / pdfs / quorious / shame ]