[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anti / b2 / chori / islam / jenny / miku / s / wooo ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: 51718c57796c651⋯.png (48,32 KB, 1080x2280, 9:19, Screenshot_2019-06-12-10-3….png)

 No.104740

Ja pierdolęęęęę!

Niechcący wszedłem w /b/ w placki, kuuuuurwa. I jeszcze ja durny na początku nie załapałem że to placki, no chuj by to strzelił…

Jak to odzobaczyć?

 No.105708

zwal se konia anon


 No.105740

usunięcie gałek ocznych to protip


 No.105741

oczu kąpiel se zrób


 No.105750

File: b4853e532a63c46⋯.jpg (761,3 KB, 1003x1416, 17:24, 113e0931a8f0a0d401c60c4114….jpg)

jak nie wiedziałeś że to są placki to nie są placki


 No.105816

przeciez tu nie ma plackow nigdy debilu


 No.105899

>>105750

Dopiero później zobaczyłem że to placki. Bo po pierwszym filmie nie było to widoczne. A w drugim już w chuj widoczne.

Ja pierdolę, kurwa mać!

No to się wkurwiłem, jak ja nie lubię placków.

>>105816

Tu to nie wiem ale na /b/ som racuchy.
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anti / b2 / chori / islam / jenny / miku / s / wooo ]