[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ausneets / b2 / choroy / dempart / freeb / vichan ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: 271b3362c33ead5⋯.mp4 (4,03 MB, 640x360, 16:9, 1560963456356029372.mp4)

 No.109946

Czy seks moze wyleczyć depresje czy tam spierdolenie?

 No.109954

Pomaga na samoocenę, ale to jednak dziadziuś. Jak sam się nie ogarniesz, to nikt cię nie ogarnie.

Tych pode mną nie słuchaj, kłamią.


 No.109960


 No.109977

jest wincyj polskich lasek blocowanych przez murzynow?


 No.109978

YouTube embed. Click thumbnail to play.

W sumie to na miniaturce nie widać z której strony jest ręka a z której noga xD


 No.109981

>>109977

Same żydówki, Polka by nie ruszyła.


 No.109985

>>109977

Z antify są, ale zdechły/nadal umierają na hifa od szymona mola, bohatera narodowego, prawdziwego afropolaka wg idei romana dmowskiego.

>bohater sam wziął i usunął z 5 antyfiarek własnym chujem


 No.110002

>>109985

W xxi wieku w UE na hif umierają tylko narodowcy którzy zaprzeczają swojemu pedalstwu a potem diagnozie i odmawiają leczenia.


 No.110013

>>110002

To niech jadą do swojego Israela, tam wszyscy mają.


 No.110017

>>109981

powiedzieć mu?


 No.110020

>>109946

Spierdolenia nie wyleczy.


 No.110023

>>110017

Że każda grupa oprócz żydówek się brzydzi? Oj powiedz mi, i nie zważaj na swoje czarne żydowskie geny.


 No.110042

>>109977

spytaj starej


 No.110053

Opłaca się założyć konto na zbiorniku?


 No.110063

>>110053

ni chuja

moja loszka opowiadała, że kiedyś założyła

nie zdążyła nawet ustawić żadnej fotki ani uzupełnić profilu, a przez dobę miała z 30 wiadomości od napalonych anonów


 No.110117


 No.110366

File: 924dea76f53be02⋯.jpg (123,39 KB, 500x709, 500:709, 1903825bh.jpg)


 No.110414

>>110063

ale to są jakieś spermiarze debile, na których lochy nawet nie patrzą bo się nimi brzydzą, jak jesteś ogarnięty i nie jesteś suchoklates to próbuj
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / ausneets / b2 / choroy / dempart / freeb / vichan ]