[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1776q / b2 / choroy / dempart / mgtow / norge / tripcode / vichan ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: d8359c6b4be07e7⋯.png (627,56 KB, 720x1280, 9:16, c3467ef6-23ff-4504-a372-f6….png)

 No.123988

>otwierasz lodówkę

>widzisz to

co robisz

 No.124007

biore cos dp jedzenia i zamykam


 No.124013

doję z wody kompielowej i sprzedaję na alledrogo


 No.124104

pytam czy widziała gdzieś moją kiełbasę


 No.124111

eh anones jak moja matka nie lubi sportów i opierdala ojca za minute oglądania tak jak widzi mecz siatkówki to skacze i się ekscytuje…


 No.124135

Ciśnienie by mi skoczyło i że strachu bym jej ryj rozjebał : 3


 No.124187

File: 75d5e6b56518af3⋯.jpg (31,7 KB, 680x481, 680:481, gamer girl.jpg)


 No.124201

Pytam sie czy jej nie pojebało.


 No.124213

gwałce, odkładam i daje chłodzenie na max


 No.125457

>>123988

>>otwierasz lodówkę

>>widzisz to

>co robisz

Rucham


 No.125467

Do gazu.


 No.125503
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 1776q / b2 / choroy / dempart / mgtow / norge / tripcode / vichan ]