[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anita / choroy / dempart / doomer / jenny / mbb / miku / pinoy ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: 477e177dcd398e3⋯.jpg (33,43 KB, 400x600, 2:3, polak.jpg)

 No.124550

>polacy

>biali

 No.124554

to czemu ONR i Młodzież Wszechpolska wszędzie mażą

"white power"?


 No.124555

>>124554

bo chcą dominacji białego Pana Niemca


 No.124558

>>124550

w pewnym, duzym skandynawskim banku pewien wiking powiedzial, ze slavs pochodzi od slaves, taka to opinia o polaczkach po swiecie fruwa


 No.124576

>>124554

>MW I ONR

>white power

jemu nie mówcie


 No.124584

mówi się tzw. bioły jak polak


 No.124728

Legenda głosi że jak polak się umyje to jest biały


 No.124769

xD wyjebongo w bialość, ja mam mix korzeni nienieckich i polackich, czyt. biały cały, ciemnoniebieskie iczy, a włosy i szczena mix aryjsko słowiańska xD, za to kutacz kolor brązowy


 No.124772

>>124769

czyli typowy mischling. do gazu to idzie


 No.124801

>>124772

>dawanie jebanie o jakies dyrdymaly cpuna z przed parudziesieciu lat o czystosci rasowej

xD


 No.124805

File: 8f880a91f62daea⋯.jpg (350,63 KB, 980x1154, 490:577, You can clearly see a diff….jpg)

>>124801

większość polaczków ma nr 2

czuje dobrze nordycki nadczłowiek


 No.124807

>>124805

A jak mam szerokie kosci policzkowe i szczeke? To jestem pol kaukazem polmongolem?


 No.124897

File: 73ba91e7dc3cc26⋯.jpg (44,07 KB, 1600x2262, 800:1131, comment_FftDMEYmHCP9YqnbKF….jpg)


 No.124898

>>124801

odpowiadanie na dziadki


 No.124903

Zazdrościsz żydzie
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anita / choroy / dempart / doomer / jenny / mbb / miku / pinoy ]