[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / b3 / eris / general / lit / tob / vichan / webcams ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: b5e0691d3a37972⋯.jpg (95,53 KB, 1355x903, 1355:903, 1xzo53rg.vichan.jpg)

 No.124669

znowu będę zasypiał trzeźwy ja pierdole

 No.124712

Dlaczego?


 No.124713

>>124712

Bo za młody jest i kasjerka nie chciała mu sprzedać żywca


 No.124798

>>124713

chyba twój stary

>>124712

chce się trochę podleczyć bo mnie chyba wątroba boli
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / b3 / eris / general / lit / tob / vichan / webcams ]