[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b3 / dempart / fast / freeb / hkpol / vg / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.124711

>jedź sportowym autem marki premium

>słuchaj minimalistycznej elektroniki

>w portfelu 5k gotówki na rozrywki

To jestem ja

A u was co tam?

 No.124717

a potem się obudziłeś xD


 No.124722

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>124717

Posłuchaj chłopcze, no


 No.124723

TYLKO PSAJTRANSY
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b3 / dempart / fast / freeb / hkpol / vg / vichan / wmafsex ]