[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anita / choroy / dempart / doomer / jenny / mbb / miku / pinoy ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: 40a2f6c1cfb6b9c⋯.jpg (88,65 KB, 975x650, 3:2, aralka1.jpg)

 No.124731

>analka reklamuje wsb

skisłem

https://www.wsb.pl/studiaipraca/

ja jebix że też z takim uzębieniem ją wzięli xD

 No.124733

YouTube embed. Click thumbnail to play.

0:11 inna reklama z analką

jak widzę wróciła do polszy i robi karierę reklamując guwno uczelnie


 No.124752

>>124733

w sumie dalej bym ryuchał jom widać w sposobie w jaki się kreuje w reklamach ze już nie udaje takiej krawędziowej

ehhh antoni było ja rwać jak była słodką loszką od tańców do finskich bajek a nie teraz


 No.124754

>>124733

jak pis da 300+ to zapisze sie do aralkowej szkolki policealnej


 No.124756

>>124754

ciekawe czy ona tam się uczy?

swoją drogą ma tyle lat co ja tj 26 już by miała za sobą magisterkę a gra młódkę co dopiero na studia chce iść xD


 No.124762

ten m00lat r00hau aralkę w tsheepke.. nie pytajcie skąd wiem [cool]


 No.124765

>>124762

aralka aka julia bernard ma otwarty profil na fejschuju może jakiś rajdzik xD

kurwi się na atencje że studiuje psychochujologie i jakiegos bloga o tym prowadzi

chyba nawet japończycy nie chcieli jej srać z tymi zembami ale widać na zdjęciach ze się wstydzi bo nie uśmiecha się by kły pokazać


 No.124800

>>124731

czy to ten słynny braless?


 No.124827

jej ząbki już są git


 No.124908
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / anita / choroy / dempart / doomer / jenny / mbb / miku / pinoy ]