[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / christ / dempart / feet / hkpol / lounge / sonyeon / vichan ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: 7f3baf0eaa6cea7⋯.jpg (134,05 KB, 1200x1553, 1200:1553, 12diskobolosromancopy-1414….jpg)

 No.125493

ma jakiś anon screena nitki o zostaniu nadczłowiekiem ze starego vi?

 No.126056

Chciałbym wyglądać jak dyskobol tylko mieć większą łapę 42 cm


 No.126975
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / christ / dempart / feet / hkpol / lounge / sonyeon / vichan ]