[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ashleyj / ausneets / miku / pdfs / tacos / vichan / wooo ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top kek

File: 4e5fa2013fdadeb⋯.jpg (1,08 MB, 1080x1339, 1080:1339, suka.jpg)

 No.13699

wylizałbym cipkę Lence

 No.13767

>lence

>picrel

nice u


 No.13777

ksiek po lewej?


 No.13825

>>13767

nie mogę jej postować bo kurwiszcze groziło mi policją


 No.13889

ale bym jebal barbarke


 No.13891

>>13889

Ja też, ale rozepchana pizda Lenki to rarytas


 No.13904

>>13889

a jesteś murzynem lub chociażby latysonem?


 No.13915

>>13904

nie a dlaczego pytasz?


 No.13916

>>13915

bo ona tylko z takimi się rucha


 No.13917

>>13916

NIEPRAWDA


 No.13977

ja też


 No.14137

>>13699

A kto to w ogóle jest? Podobna trochę do takiej jednej Saszy. XD


 No.14141

>>14137

kurwa z tindera, gnębicielka anonów


 No.14159

>>14137

Jeszcze napisz, że Medusy nie znasz xD


 No.14285

>>14137

Nie lurkuję +9000h/dobę. Nie znam typiary. Nie mniej jednak przypomina mi Maszę z Wschodniorosyjskich Gryzoni. XD


 No.14288

>>14159

nie znam
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / ashleyj / ausneets / miku / pdfs / tacos / vichan / wooo ]