[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arda / cafechan / islam / komica / leftpol / s8s / vg ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top kek

File: dcbd8a90212ee68⋯.jpg (3,04 MB, 3968x2976, 4:3, IMG_20181206_175346.jpg)

 No.41502

Yyy

×wal kokccs

×ruchaj nastolatka

×jezdzij po mieście beemkom po mcdonaldach i fajnych miejscówkach na joint słuchając głośno moozy

×nie miej już totalnie depresji

Bieda = depresja

 No.41511

To.

W życiu chodzi o to żeby ruchać i ćpać.


 No.41512

>>41511

niech pan sobie żre i żyje


 No.41513

>>41512

TO

w życiu nie chodzi, żeby żyć i żreć

ale żeby być sławny, bogaty, być autorytetem dla wszystkich młodych p*laków, mieć władzę, zmieniać żony jak rękawiczki (bo bez ślubu nie można ruchać), walczyć z unią europejską, gazetą wyborczą itp itd

t. spełniony człowiek hir


 No.41514

>>41513

Szanuję w chuuuuuuj. T. OPek


 No.41516

>>41513

czemu chcesz walczyć z europejską wspólnotą węgla i stali?


 No.41517

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Fascynujące.


 No.41521

>>41516

żeby zbijać na tym tzw. kapitał polityczny nic osobistego


 No.41537

szanuje, jebańsko po koksie to jedna z największych przyjemności jakie można mieć na tym świecie i najskuteczniejsza metoda terapeutyczna

a w maku to czesciej bywałem zajebać morfine albo hel w kiblu niż jesć no ale też miło wspominam


 No.41556

>>41537

>w maku to czesciej bywałem zajebać morfine albo hel w kiblu

oi chui senat hir xD

uwielbiam te kible bo są takie ładne, schludne, spokojne, niezatłumione i takie przyciemnione do noddingu idealne xD


 No.41570

File: ee72fe713f36e32⋯.jpg (88,38 KB, 1000x664, 125:83, d9184ff1c4dd3f2b6d43ab66e3….jpg)

>>41556

I jeszcze jebia tym jabłkiem o kurw to jest czysta poezja


 No.41619


 No.41652

Co ty dajesz


 No.41657

>>41513

Korwin wykurwiaj
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / arda / cafechan / islam / komica / leftpol / s8s / vg ]