[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ashleyj / bestemma / doomer / jenny / mental / mewch / tingles / tulpa ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 81278e887e272c2⋯.jpg (81,18 KB, 615x923, 615:923, Mancini.jpg)

 No.54588

Nigdy nie będziecie tak wyglądać.

 No.54589

zly picrel anonku


 No.54595

>>54588

a moze ja nie chce tak wygladac


 No.54596

a może ja będę tak wyglądać co? wcale nie wygląda aż taki wymurowany, te cyce i klate to przy mojej otyłości lekko w 3 miechy bym zrobił jak bym sie wkurwił


 No.58674

>>54588

to federowicz?
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / ashleyj / bestemma / doomer / jenny / mental / mewch / tingles / tulpa ]