[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.54638

domena vichan.net została przedłużona z konta dotychczasowego właściciela

HMMM NO KTO TO MÓGŁ ZROBIĆ

 No.54639

czyli mamy potwierdzenie że czaks nie ześwirował tylko został pojmany


 No.54669

czak- yyy ten n-no… żydzi!


 No.54730

>>54669

czaks który zniknął ?


 No.54731

gabriela kalita i patryk adamcz-yk to pierdoleni informatorzy cbśp


 No.54732

>>54638

stałe zlecenie przelewu w banku to protip

oslo dej sos albo wcale tak nie było


 No.54735

>>54732

>czaks

>konto w banku

słabo się legendujecie

poza tym nawet gdyby to była usługa odnawialna to zostałaby przedłużona z dniem wygaśnięcia domeny, a nie w okresie ochronnym

>oslo dej sos albo wcale tak nie było

nie umiesz sprawdzać whois?

ja pierdole z kim ja tu siedzę
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]