[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 0fe68ce72585edc⋯.jpg (161,55 KB, 1280x842, 640:421, feelbar.jpg)

 No.54650

Otwieram wątek uczuciowy

Co anonom leży na sercu? Co poszło nie tak? Czego żałujecie?

 No.54651

Żałuje że nie pokierowałem swojego życia w kierunku pisarskim i nie wykorzystałem swojego potencjału, nie wiedziałem co robić ze sobą przez 25 lat.


 No.54657

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Niczego.


 No.54667

File: f678ebd53d884f8⋯.png (107,09 KB, 236x381, 236:381, i regret nothing.png)

tbh


 No.54670

czuję źle ldr chociaz niby wszystko ladnie idzie, nie cuckuje mnie (sprawdzany notorycznie fejsik, na innych społecznościówkach jej nie ma), ale za rzadko się widzimy i eh no smutno mi


 No.54685

>>54650

>Co anonom leży na sercu?

loszka z którą jestem w związku na 8lvl nadal nie czuje potrzeby dania anonkowi tzipy do czegokolwiek

>Co poszło nie tak?

dałem z siebie zrobić pierdolony podnóżek dla stópek damy

>Czego żałujecie?

mimo wszystko żałuję, że doprowadziłem do zdrady kiedy byłem turbonapierdolony, bo trzeba anonkom wiedzieć, że wódka wypełnia mi każdy wieczór rozłąki z nią, ale to nie była zwykła zdrada: kolejny raz zostałem cuckiem, tylko tym razem mogłem wylizać i wymasować cipcię, BROŃ BOŻE nic, co dawałoby mi satysfakcję, chyba wciąż prawik co


 No.54687

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>54685

Nie wieszaj się na innych. Stań na własne nogi.


 No.54689

>>54687

w sensie co bo nie rozumiem przekazu


 No.54691

>>54689

Odpowiedź na:

>Co poszło nie tak?

dałem z siebie zrobić pierdolony podnóżek dla stópek damy


 No.54693

Feta jest slaba w tym kraju, dwojka na tydzień schodzi, idz pan w chuj z tym życiem


 No.54721

chce mój domek na drzewie spowrotem


 No.54722

Na serduszku w sumce nic, szkoda że przyjaciół nie mam ale chuj z tym i tak fajnie jest

Wszystko git poszło, tak miało być, widocznie tak Bozia chciała dla mnie, chociaż trochę tesknię za moimi kolegami z neta ze starych czasów

Troche żałuje że tak wolno zrozumiałem że to wszystko to chuj i trzeba żyć chwilówką i że nawabiłem sie paranoi że łułu szpiegują eneseje i inne a i że w gimbazie nie chodziłem długi czas bo dałem sie nabrać na trapowego/emo żyda i że nie odkryłem /pol/ gdzieś do 2009


 No.54727

File: 6bced1461031ef5⋯.png (119,62 KB, 284x339, 284:339, pingwinek.png)

>rzuciłem studia

>przerwałem treningi

>zacząłem ćpać i chlać

>nie dbałem o włosy wystarczająco dobrze i wystarczająco wcześnie

>pozwoliłem jej odejść

>straciłem te wszystkie pieniądze


 No.54791

>>54727

Upadek człowieka


 No.54804

>>54727

to ja, czy to źle?


 No.54819

>>54727

>nie dbałem o włosy wystarczająco dobrze i wystarczająco wcześnie

nieironicznie to jest twój zasadniczy problem i reszta z tego wynika, być łysiejącym śmieciem to gorzej niż być pierdolonym manletem


 No.54824

>>54819

genetyka… wszyscy w rodzinie z obu stron łysieją, a ja zwyczajnie nie pomyślałem o tym, że powinienem się golić na łyso już o wiele wcześniej…
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]