[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

 No.54673

ale oni są bazowani (ang. based) ja pierdole

gdyby tylko byli partią a nie łyły stowarzyszenie szydełkownictwa kurwa to ło ale by było

 No.54676

HookTube embed. Click on thumbnail to play.

>2:42

co on powiedział?

>SZCZYM MORDE KURWO JEBANA

? xD


 No.54677

marzy mi się system dwupartyjny, w którym o władzę walczyłyby antifa z onrem, inba 24/7


 No.54678

>>54677

o kurwa stary xD


 No.54720

>poświęcanie się dla n*rodu

>nie bycie scuckowanym

wybierz jedno i tylko jedno


 No.54723

>niepoświęcanie sie dla narodu

>niemanie sensu życia poza sraniem i żarciem (ewentualnie pracą)

wybeierz jedno


 No.54724

>>54723

>chodzenie na jakies marsze na kiju i klocenie sie o kraj, ktory ma zarobki nizsze niz w botswanie


 No.54725

>>54724

w interesie naszego narodu jest posiadanie własnego państwa, które dbałoby o interesy naszego narodu


 No.54726

>>54724

zgól tego pędzla w końcu proszę cię, bo tylko żeżuncje siejesz


 No.54775

File: 0b39b59f8ccd49b⋯.png (217,22 KB, 971x734, 971:734, 0b39b59f8ccd49bb67ccb64584….png)

>>54724

Ja nie chodzę na marsze, byłem na 100 lecie niepodległości tylko i było świetnie. To co jest ważne to pokazywanie ludziom, że nie tylko żydowskie szekle się liczą w kraju. Z resztą gdyby rządzili normalni ludzie, a nie postkomuchy i folksdojcze to moglibyśmy wykorzystać potencjał tego kraju, który jeszcze kiedyś okażę się wiodący w europie.
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]