[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 1732ce9f814268d⋯.jpg (68,53 KB, 944x513, 944:513, władobart.jpg)

 No.54737

Jest jakiś sposób aby podejrzeć na pejsbuku grupy do których należy ktoś kogo nie mamy w znajomych?

Kiedyś robiłem to w ten sposób że zmieniłem język na angielski i wpisywałem np. tomasz terka groups. Wyskakiwały mi wszystkie grupy do których należy za wyjątkiem tajnych. Odkąd weszło srodo już to nie działa.

nk powie jak to rozwiązać i czy się da

 No.54739

jakbyś zapytał na shillchanie to bym ci powiedział


 No.54759

>>54737

Stalkface to protip


 No.54761

>>54759

stalkface to tylko proste komendy które można było pamiętać na pamięć i które i tak już w większości nie działają od czasu RODO


 No.54763

takie pytanie niezwiązane z temate - z jakiego powodu bartoszewski stał się tak słynny na szonach że doczekał się pasty, a nawet obok papieża doczekał się własnego obrazka #putas #esesman


 No.54765

>>54763

>nieznanie Przygód Profesora


 No.54772

>>54765

przygody profesora w auszwic znam, ale one powstały chyba już po tym jak był znany na szonach


 No.54773

>>54763

no aż tak nowym to mój gzik nie jest co go przed chwilą zrobiłem


 No.54800

jeśli wiecie z jakiego serialu pochodzi picrel z bartoszewskiem a raczej z władobartem, to udowodnicie że nie jesteście podwiekami
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]