[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 70rd Attention-Hungry Games
/lounge/ - Comfy social place for avatars and tripcodes

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 4c6ddc0c950f2cd⋯.jpg (19,38 KB, 400x176, 25:11, 01-48-51-comment_MUd07fILK….jpg)

 No.54742

Wyszedłem z alkoholizmu dzięki microdosingu pseudoefedryne teraz wychodzę z nałogu kofeinowe to myślę że wszystko się ułoży w tym roku, rok temu byłem wrakiem i piłem dzień w dzień, wylądowałem w psychiatryku. Teraz jestem całkowitym abstynentem ale zażywam kodeinę, nie dużo, z tym też muszę skonczyc, zmniejszam dawki. Bardziej się szanuje i lepiej się prowadzę, czuje też zmianę w samopoczuciu, nie duża ale jednak, biorę SSRI i terapia jest nieco lepiej. Najważniejsze że nie pije i nie wyjebali mnie z uczelni tylko udało mi się wziąć urlop dziekański

 No.54774

No i prawidłowo. Ja jeszcze pijam średnio 2-3 razy w tygodniu hehe piwko, ale nie do odcięcia i nie zawalam planów.

Jakoś jeszcze nie wyobrażam sobie życia bez alkoholu a narkotyków już nie chcę.
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]