[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / cafechan / leftpol / mde / sw / wmafsex / zoo ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 7d953751fb3e0ee⋯.jpg (85,26 KB, 605x504, 605:504, 7d953751fb3e0ee5d49264fd98….jpg)

 No.54776

Anonki czuje się wolny, zwolniłem się z roboty. Będę kurwa jak 90% studentów na utrzymaniu rodziców co wydawało mi się chujowe przez całe życie, ale pierdole już januszexy, wieczne narzekania na mnie, umowe zlecenie i spóźnione wypłaty. Będę mógł w końcu kurwa zrobić coś dla siebie i zająć się nauką czegoś innego niż zjebanych regułek na studia bez przyszłości.

Cieszę się jak chuj, tylko ten miesiąc i mogę zaczynać relaks. A następna praca do jakiej pójdę to jakiś play czy inne orange bo tam fajnie płacą i niezłe bonusy masz za umowy, które ludzie i tak podpisują.

 No.54779

stary byk na utrzymaniu rodziców?

twoja matka żałuje że takiego przypierdoleńca wysrała z cipy

dlaczego nie opierdolisz jakiegoś banana? paralizator bagażnik Tato zapłać 1 milion Euro albo mnie zapierdolą.


 No.54790

>>54779

Panie komisarzu! Nie przy ludziach!


 No.54803

>>54776

Ja od miesiąca nie pracuję. Mam 192 PLN oszczędności.

Do sierpnia wydam jakieś 42 kPLN - na życie, wycieczki i chcę kupić samochód jakiś taki w miarę niepsujący się do 14 kPLN.


 No.54850

>>54803

co te poloki szalone podróżujące na kredyt


 No.54968

>>54776

>, tylko ten miesiąc i mogę zaczynać relaks

podobnie tutaj. za 2 miechy spierdalam bo jeszcze troche i w wiadomościach usłszycie o polskim eljocie

taki dżołk panie komisarzu xD


 No.55011

>>55000

>te triploduble

>ten spam

ehh


 No.57096

File: 858099b5b77ce4a⋯.jpg (50,97 KB, 1488x1488, 1:1, 858099b5b77ce4a567756a25b2….jpg)

>>54803

naucz mnie kurwa jak nie żyć jak robak
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / abdl / agatha2 / cafechan / leftpol / mde / sw / wmafsex / zoo ]