[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 0d3cdb55b3dd896⋯.jpg (36,78 KB, 655x762, 655:762, 3.jpg__655x0_q85_crop_subs….jpg)

 No.54777

Autonomiczny samochód potrącił autonomicznego robota

W niedzielę, w trakcie targów CES w Las Vegas, doszło do pierwszego w historii potrącenia autonomicznego robota przez autonomiczny samochód.

Tesla Model S w trakcie autonomicznej jazdy staranowała robota marki Promobot. Około godziny 19. czasu lokalnego jeden z Promobotów zmierzając do swojego stoiska podczas targów, zmienił trasę i wszedł na parking wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu.

Auto jechało z pasażerem w środku. Mimo to autonomiczny tryb pojazdu nie pozwolił na ominięcie Promobota. Robot poważnie ucierpiał w zderzeniu z Teslą, można powiedzieć, że "śmiertelnie". Według przedstawicieli firmy uszkodzenia są tak poważne, że Promobot nie nadaje się do naprawy.[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]