[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: b410ddb9d26c5bf⋯.jpg (52,19 KB, 700x608, 175:152, yyhth.jpg)

 No.54820

jak zlamac haslo w pliku rar?

 No.54821

brutforsem


 No.54823

to bedzie trwalo milon lat nie mozna jakos znalezc w kodzie? tyle hakerow i nikt jeszcze nie wymyslil jak lamac rary?


 No.54827

jaki algorytm? rar zip 7z nie ma żadnego znaczenia, znaczenie ma algorytm i rozmiar klucza

w przypadków plików rar najbardziej popularne są AES-128 i AES-256

jeżeli mówimy o takim przypadku to u nas na komendzie 90% kluczy udaje się złamać w ciągu tygodnia, ludzie to debile i w 90% używają prostych haseł słownikowych

hashcat mocny klaster i lecisz


 No.54829

mysle ze max 8 znakow moze byc moze mniej cyfry i litery


 No.55745

no i jak ci poszło? udało się?
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]