[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 7e0dd100bf49ea4⋯.jpg (26,52 KB, 625x350, 25:14, Adam Małysz w Willingen 20….jpg)

 No.54896

słucham Boards Of Canada i oglądam kamkurwy [cool]

na nic lepszego w życiu nie zasługuję

 No.54899

no i chuj, wszystkie kurewki po chwili uciekają na private show


 No.54900

wieje chujem dzisiaj i to dosłownie, już na gejowskich kamerkach więcej się dzieje


 No.54905

to

https://chaturbate.com/alexandmicky/

jest najlepsze dzisiaj, ale czuję średnio komfortowo kiedy # kuraczów > # tzip na ekranie


 No.54906

>>54899

Co ty pierdolisz? Przecież największy hajs zawsze jest na ogólnych, tylko trzeba robić to na tyle dobrze, by opłacało się udostępniać ciało tysiącom spermiarzy, a nie jednemu dzianemu typowi. Wiele kamkurewek nawet wpisuje w regulaminach, że nie chadzają na priv i żeby o to nie pytać - wiadomo czemu.


 No.54907

>>54906

no nie pierdolę, też mnie to dziwi kiedy widzę, że quality camwhore woli iść na priv niż zadowalać miliony spermiarzy na ogólnym
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]