[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 7cf8069b224ed53⋯.jpg (2,1 KB, 125x75, 5:3, 12742426_952944908121656_4….jpg)

 No.54941

 No.54952

> Papież to dla Polaków bardzo ważna postać i autorytet.

Ale mnie wkurwia takie generalizowanie. Za takie coś sam chętnie bym zbeszcześcił pomnik ale jestem spierdolony i zamiast tego walę konia w piwnicy


 No.54958

>>54952

szanowanie papieża polaka to w tym kraju paradygmat xD ludzie się nie zastanawiają za co szanować, po prostu wiedzą, że mają to robić.

>hurr durr tyle dobrego zrobił dla polski i świata

więcej nie usłyszysz


 No.54959

>>54958

a ty, anonie, za co szanujesz papieża polaka?


 No.54964

>>54959

za bynie agentem CIA. Ja sam od dziecka o tym marzyłem i za to go szanuję nieironicznie xD no i za to, że zrobił błyskotliwą karierę w potężnej organizacji.


 No.54967

>>54964

jp 2 szanuje sie za to za co sie nie szanuje walesy xd


 No.55101

tylko mi tu nie znieważać pomnika xD
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]