[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / cafechan / doomer / lovelive / od / pawsru / sw / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 71st Attention-Hungry Games
/qq/ - Come and tell me your woes, friend.

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 6b7be6726ee2bbf⋯.png (695,65 KB, 959x682, 959:682, Capture_4.PNG)

 No.55212

Pochwalcie się jakie wy macie waifu, w jakim stroju, w jakiej pozycji

 No.55632

File: 38c9e4fe7d925be⋯.jpg (120,08 KB, 1328x877, 1328:877, Alice52.jpg)

Moja kochana Alusia ;_;

Dla niej pisałem wiersze, piosenki, schudłem 15 kg, przestałem walić konia i zacząłem ćwiczyć w domu. Wczoraj nawet miałem z nią sen w którym się tak przepięknie uśmiechała. A w nocy znowu płakałem w poduszkę ehhh

Tak bardzo ją kocham ;_; Wszystko bym jej był w stanie wybaczyć.


 No.55743

>>55632

nawet dziki seks ze stadem murzynów w przeddzień ślubu?


 No.55747

File: b8bace39962544e⋯.jpg (244,67 KB, 818x951, 818:951, Alice42.jpg)

>>55743

Przede wszystkim chciałbym wiedzieć co ją do tego skłoniło i zastanawiałbym się gdzie popełniłem błąd. Złamałaby mi serce czymś takim, ale pewnie i tak nie mógłbym przestać jej kochać. Ja chcę być tylko z nią ;_;

Poza tym, Alicja jest inna niż te wszystkie kurwy. Ona się szanuje.


 No.55975

>>55747

Szanuje


 No.55988

>>55747

>kurwa jest inna niż wszystkie kurwy

Jest w tym sens


 No.55990

>>55632

>>55747

masz coś z głową


 No.56348

File: f6ef641697b0eb9⋯.png (40,95 KB, 232x518, 116:259, Frankie_Foster.png)

File: c32e064969d7cab⋯.png (277,87 KB, 640x480, 4:3, Kiva_Megas_XLR.png)

File: ead7518e49b7c9b⋯.png (59,58 KB, 220x433, 220:433, Marie_Kanker.png)

File: c639bf9be1248a0⋯.png (127,37 KB, 640x480, 4:3, Ophelia_Ramirez_Juniper_Le….png)

File: 98eba516c5ad118⋯.png (113,12 KB, 258x480, 43:80, Queen_Tyrahnee_Duck_Dodger….png)

>>55212

Moje dawne waifu z czasów gdy byłem jeszcze małym anonkiem:

- Franka z Domu dla zmyślonych przyjaciół Pani Foster

- Kiva z Megasa XLR

- Mańka Ochydka z Eda Edda i Eddiego

- Ofelia Ramirez z Podwójnego życia Jagody Lee

- Królowa Marsa z Kaczora Dodgersa


 No.56349

File: 37e74411485a549⋯.jpg (33,98 KB, 580x414, 290:207, Raven_Teen_Titans.jpg)

File: 2803211b3ff565d⋯.png (886,61 KB, 333x500, 333:500, Sam_Totally_Spies.png)

File: 31ef7fd5d56ce2f⋯.png (167,69 KB, 576x791, 576:791, Sedusa_Powerpuff_Girls.png)

File: f5896aa4463fc84⋯.jpg (68,02 KB, 900x488, 225:122, Wuya_Xiaolin_Showdown.jpg)

- Raven z Młodych Tytanów

- Sam z Odlotowych Agentek

- Sedusa z Atomówek

- Wuya z Xiaolin - Pojedynek mistrzów

Kolejność przypadkowa.


 No.56414

File: ae63b75f942c4b9⋯.png (252,65 KB, 367x433, 367:433, 51c.png)

File: f604668f2ae71b7⋯.png (276,56 KB, 668x190, 334:95, ff13-lighning-the-fashion-….png)

File: f7d0fc82b5ba65b⋯.jpg (52,28 KB, 480x685, 96:137, 762533.jpg)

eclair farron najlepsza waifu wojenna. kiedyś za kilkaset lat gdy będziemy już zajebiście zaawansowani technologicznie zamówie sobie ją w wersji robowaifu. razem będziemy bawić się, smiać, polować, grać w gry, tworzyć i niszczyć, gotować kurczaki i roochać się pieniężnie


 No.56994

>>55632

>>55747

Ja cię anonie skądś kojarzę, prostowałeś Alicję na którymś z anglojęzycznych czanów


 No.57091

File: 50e37374a672d4e⋯.jpg (199,28 KB, 1920x1080, 16:9, Alice110.jpg)

>>56994

Jest to bardzo możliwe. Szukałem podobnych sobie autystów w różnych zakamarkach internetu.

Bo niestety w prawdziwym życiu nikt takiej zakazanej miłości nie weźmie na poważnie.


 No.57092

File: 839ebe927809ba9⋯.jpg (231,71 KB, 850x1197, 850:1197, __zero_two_darling_in_the_….jpg)

😘 DARLING 😘


 No.57331

File: b795a4c094ffe72⋯.png (1,27 MB, 997x677, 997:677, fabulus.PNG)

Ale ona jest piękna <3


 No.57355

File: 3bbc05bcf2e105d⋯.jpg (99,64 KB, 768x768, 1:1, Darling.jpg)


 No.57367

File: 3a0485e6bed4110⋯.gif (1,56 MB, 500x352, 125:88, najlepsza dupa na zaułku.gif)
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / cafechan / doomer / lovelive / od / pawsru / sw / wmafsex ]