[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 59548c453efca93⋯.jpg (112,24 KB, 800x560, 10:7, parade.jpg)

 No.55214

>ta inba na vipok.ss

czy to ten słynny dzień ostatecznego triumfu nad śmiertelnym wrogiem anonów?

 No.55216

nie, to jest stan wolności słowa w polsce i jak łatwo można przymusić serwis internetowy do wprowadzenia weryfikacji SMS


 No.55217

File: 1fff1d6519844d6⋯.jpg (22,96 KB, 400x382, 200:191, comment_tYsxu6CM7Pnc0kAYnJ….jpg)

>>55216

sytuacja jak połowa tej strony robi sobie bany wrzucając picrel, jeden wielki bajzel od dwoch tygodni, klaudiusze i sperdolenie jak na incels.is. brak kontroli moderacji na tym co sie dzieje, placki, napierdalanie o l o s t d i l d o i n a v a g i n a to jedno wielkie XD i znak ze to chyba definitywny koniec z tym portalem. Obrażali św. Jana Pawła Wielkiego to teraz maja za swoje


 No.55218


 No.55221

cos sie dzieje?


 No.55222

>>55221

nic specjalnego, wykopki podniecają się pedościerwem do tego stopnia, że białek musi kolejne zabezpieczenia wprowadzać


 No.55223

>>55222

U nas niedlugo bedzie najwiecej wolnosci w p*lskim internecie


 No.55233

jest mozliwe also mysle tez ze ktos sie msci na wycopie i to rachej nie anony


 No.55264

Polska to taka Rosja, tylko, że niedorozwinięta.


 No.55738

>>55264

powiedział co wiedział
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]