[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 5715555295dd07b⋯.jpg (56,13 KB, 400x255, 80:51, comment_hov1pmEAIXxITXuwNL….jpg)

 No.55730

bardzo rozwlekly tekst pozbawiony polskich ogonkow , najerzony blendami ortograficznymi i z popzretsawianymi litermai z mnostwem spacji przed przecinkami , bez kropek , bez podzialu na akapity w ktorym autor tworzy projekcje swojej swiadomosci i na jednym wdechu tworzy zdanie ,ktore ciagnie sie przez kilkanascie linijek a z ktorego przebija poczucie wszechwiedzy ,chec uswiadomienia innych o istniejacych spiskach i przekonanie o jedynie slusznym spojrzeniu na cala sprawe bo przeciez to oczywiste ze jesli ktos tak genialny jak ja sam ktos kto trzezwo patrzy na rzeczywistosc dookola to jak siadzie sobie do klawiatury to napisze cala prawde i keidy juz skonczy swoj opis to dla pewnosci powtorzy go drugi raz tak jak tutaj: bardzo rozwlekly tekst pozbawiony polskich ogonkow , najerzony blendami ortograficznymi i z popzretsawianymi litermai z mnostwem spacji przed przecinkami , bez kropek , bez podzialu na akapity w ktorym autor tworzy projekcje swojej swiadomosci i na jednym wdechu tworzy zdanie ,ktore ciagnie sie przez kilkanascie linijek a z ktorego przebija poczucie wszechwiedzy ,chec uswiadomienia innych o istniejacych spiskach i przekonanie o jedynie slusznym spojrzeniu na cala sprawe bo przeciez to oczywiste ze jesli ktos tak genialny jak ja sam ktos kto trzezwo patrzy na rzeczywistosc dookola to jak siadzie sobie do klawiatury to napisze cala prawde i keidy juz skonczy swoj opis to dla pewnosci powtorzy go drugi ,a na dokladke trzeci raz : bardzo rozwlekly tekst pozbawiony polskich ogonkow , najerzony blendami ortograficznymi i z popzretsawianymi litermai z mnostwem spacji przed przecinkami , bez kropek , bez podzialu na akapity w ktorym autor tworzy projekcje swojej swiadomosci i na jednym wdechu tworzy zdanie ,ktore ciagnie sie przez kilkanascie linijek a z ktorego przebija poczucie wszechwiedzy ,chec uswiadomienia innych o istniejacych spiskach i przekonanie o jedynie slusznym spojrzeniu na cala sprawe bo przeciez to oczywiste ze jesli ktos tak genialny jak ja sam ktos kto trzezwo patrzy na rzeczywistosc dookola to jak siadzie sobie do klawiatury to napisze cala prawde i to jest wresczie koniec pozdro[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / christ / doomer / tingles / utoronto / vichan / wmafsex ]