[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / doomer / eros / monarchy / place / tingles / vichan ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: d2deaacb6ca617e⋯.jpg (140,03 KB, 1068x601, 1068:601, free solo.jpg)

 No.80819

Właśnie obejrzałem picrel i o przeskurwesyn xD wiedziałem, że mu się uda, ale i tak pauzowałem wielokrotnie, żeby się uspokoić xD polecam, bo naprawdę kurwa warto obejrzeć.

 No.80828

czy picrel sciga sie w oknie zimowym ze znanym p*lskim zmarzluchem? xD


 No.80829

>>80819

co glupsze?

wspinanie sie na gorki bez zabezpieczen bhp czy ruchanie sie z zahivionymi podludzmi bez zabezpieczen bhp?


 No.80838

Oglądałem coś podobnego na netfliksie. Polecam, oglądałem z wielkim zainteresowaniem.

T. Pogardę dla wspinaczy wyniosłem z domu.


 No.80844

>>80829

Bycie śmieciem piwniczakiem który nigdy w życiu nie ryzykował i nie wyszedł ze swojej strefy komfortu


 No.80851

Spoko oglądałem z babcią bez kappy


 No.80862

>>80829

miał więcej fanu przez 4 godziny wspinania niż ty będziesz miał przez 31 lat życia, a potem sobie szczelisz w uep, zapuścisz hel z butli, albo zjesz 20 jabłek, a potem pozbierasz pestki na kupkę, zmielisz je w mikserze i połkniesz


 No.80863
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / doomer / eros / monarchy / place / tingles / vichan ]