[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / ausneets / choroy / nofap / sw / vg / vichan / xivlg ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 3221c0d3d9b56e7⋯.jpeg (115,72 KB, 1080x1920, 9:16, received_496133597517556.jpeg)

 No.80856

Kurwa mać, czy wam też ostatnia aktualizacja Gadu-Gadu sprawiła że to jest ni chuj niezdatne do użycia i wypierdala apkę?

inb4

>2019

>GG

Akurat fajnie się dla mnie pisze z anonami

 No.80857

pochuj gg z anonami skoro jest vichan xD


 No.80858

>>80857

tam są też anony z vihuja


 No.80859

co tam nowego u was na grupce?


 No.80882

>>80859

nawet nie mam jak sprawdzić ;-;
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / ausneets / choroy / nofap / sw / vg / vichan / xivlg ]