[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / doomer / gfl / klpmm / mde / randamu / vg / vichan ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top keg

File: 9a4a5e0c4c24646⋯.webm (1 MB, 540x302, 270:151, czerwona pigooła.webm)

 No.91459

Oglądajcie zanim usuną.

 No.91461

i co tu niby jest?


 No.91466

>>91461

prawda objawiona


 No.91476

>>91461

przyjrzyj się uważnie. Też nie zauważyłem za pierwszym razem.


 No.91482

chodzi o to, że wypowiedź tej baby jest zmontowana. widać po tym, że dziecko w tle nagle pojawia się znikąd


 No.91483

>>91482

aha właśnie to zobaczyłem w momencie gdy to napisałeś


 No.91485

>>91482

nie jest zmontowana. To jest dowód na symulancje


 No.91504

Ta sama technika manipulacji z żydowskiego pedowood co na stacji ISS

Anon założył wątek na 4x który szybko został zaszilowany

https://i.4pcdn.org/x/1493177090413.webm

https://archive.4plebs.org/x/thread/22659145/


 No.91524

Co do huja. Jak to sie stalo?


 No.91576


 No.91624

>>91504

ty myślisz, że uszkodzone dane to cenzura?

poczytaj o "p" i "i"


 No.91877

>>91624

jest i on xD

obejrzałeś tylko pierwsze 3s?

to nie są uszkodzone "p" oraz "i", tylko błędy w renderowaniu obrazu podczas składania sceny związane z detekcją ruchomych obiektów na owej scenie

widziałeś webm od 40s i inne?

zajebiste wybieranie wiśni kurwo
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / doomer / gfl / klpmm / mde / randamu / vg / vichan ]