[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / cloveros / dempart / fast / late / truebrit ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: c298aa79264a34b⋯.jpg (92,15 KB, 960x640, 3:2, z24688252V,Pikieta-zwiazko….jpg)

 No.93562

>Związki jeszcze nie na Powązki. Młodzi ludzie pozytywnie oceniają związki zawodowe i częściej do nich wstępują

>Związki zawodowe nie są reliktem przeszłości, ale niezbędną częścią społeczeństwa obywatelskiego - tak uważają osoby w wieku od 18 do 34 lat. Osoby po 45. roku życia w przeważającej części oceniają ich działalność negatywnie i rzadziej do nich wstępują.

anon znaczy zrzeszony w związku zawodowym

 No.93576

szkalowanie związków zawodowych w p0lsce, to jest jeden elementów neoliberalnej propagandy


 No.93580

związki zawodowe tak, wolność zrzeszania się zawsze na propsie, ale związki zawodowe nie powinny mieć więcej uprawnień niż żadne inne stowarzyszenie


 No.93584

>globalizacja

>masowa imigracja

>muh zwiunzgi

życzę szczęścia

>>93580

w sumie to. Nie lepiej zsałożyć egalitarnie zorganizowaną firmę zamiast robić imperium u janusza w odbycie?


 No.93853

>związek zawodowy na umowę zlecenie w call center


 No.93867

>>93853

XD

to by bylo dobre. Jak tam maksymalnie po 1-3 miesiacach wymieniaja 90% pracownikow


 No.93885


 No.93890

File: bf26660467eb088⋯.jpg (11,1 KB, 200x200, 1:1, images.jpg)

nie polecam oficjalnych związków zawodowych typu OPZZ, FZZ, ZNP, a już zwłaszcza nie jebanych solidaruchów. banda biurokratów, którzy ssą chuja państwa i pracodawców, biorą olbrzymi pieniądz i w najepszym wypadku wyzyskiwanemu pracownikowi nie pomogą, a najczęściej sami jeszcze go kopną w dupę

jedyny konkretny związek w tym kraju to jest ZSP. niezhierarchizowany, niebiurokratyczny, niezależny od państwa i pracodawców. związkowcy nie biorą kasy, tylko pomagają ludziom w ramach swojego czasu wolnego

https://zsp.net.pl/


 No.93892

za to nie polecam IP. te gnoje podszywają się pod anarchosyndykalizm, a są znacznie bardzie zhierarchizowane niż nawet solidaruchy
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / b2 / choroy / cloveros / dempart / fast / late / truebrit ]