[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / g / klpmm / pinoy / projared / vichan / webcams ]

/vichan/ - Śmieszne obrazki

Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
E-mail
Komentarz *
Plik
Hasło (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = pole wymagane[▶ Pokaż opcje posta oraz limity]
Confused? See the FAQ.
Osadź
(zamiast plików)
Oekaki
Pokaż aplet oekaki
(zamiast plików)
Opcje

Zezwolone typy plików:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maksymalny rozmiar pliku to 16 MB.
Maksymalne wymiary obrazka to 15000 x 15000.
Możesz wysłać 5 obrazków na post.


top bk

File: b3567949f6a4723⋯.jpg (1,56 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_20190522_141932.jpg)

 No.93835

14:37

Posiłek przedtreningowy skuhwysyny

jeśli tutaj będzie 10k postów to na następnym posiłku ujawniam twarz ;3 xD

 No.93858

zawsze gnije z jajeczka niespodzianki


 No.93866

>>93835

słabo dzisiaj,nie mia ciperków


 No.93869

klasycznie: pokaż zabawkę


 No.93923

fajne fajne


 No.93947

File: 527b723af390a00⋯.jpg (2,77 MB, 3264x2448, 4:3, IMG_20190522_200803.jpg)

>>93866

Były wczoraj

>>93869

Jakiś samochodzik

Sry za taką jakość


 No.93951

File: 4ede45c52bc1ee0⋯.jpg (44,32 KB, 730x912, 365:456, ararat.jpg)

>>93947

zdjęcie robione chlebem? czy picrel?


 No.93960

>>93951

chujem w twojej buzi


 No.93969

File: e0529a9e1412084⋯.gif (933,34 KB, 200x200, 1:1, deal with it 3.gif)

>>93960

to pewnie słaby zoom był


 No.94101

>>93951

BYŁA NOC WIEC LIPA

ps nie stać mnie na światło bo wszystko wydane na posiłki
[Powrót][Do góry][Katalog][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / choroy / dempart / g / klpmm / pinoy / projared / vichan / webcams ]