[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / feet / femdom / general / komica / lit / mewch / xivlg ]

/cicachan/ - Cica chan

2.1

Katalógus

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl *
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 3 képet tölthetsz fel.


File: 1414403248929.jpg (187,7 KB, 1000x750, 4:3, 9.jpg)

 No.69[Válasz]

­
284 hozzászólás és 568 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.2094

File: 5466807ac4ed04e⋯.jpg (3,03 MB, 3012x4383, 1004:1461, 6e3e52e18bce2111a0f447a721….jpg)

File: d1888f535e4b73e⋯.jpg (1,13 MB, 984x1406, 492:703, 645bde8b90d50beab81f209335….jpg)

File: 30ac4cb9b7bd38e⋯.jpg (1,64 MB, 1638x2186, 819:1093, 5af51a3c99c51a1855e1565b83….jpg)


 No.2096

File: f0760fbcec9a3e9⋯.png (1,35 MB, 1062x1500, 177:250, 1cdc0d33baaea61a66e6842832….png)

File: 9bb4d65bf2e0fc9⋯.jpg (107,79 KB, 800x1207, 800:1207, f4170b76602ac3db1984dbc275….jpg)

File: c821ca8bc1b7da0⋯.jpg (980,65 KB, 1000x1414, 500:707, 87dc42230cfff733fde6241bbb….jpg)


 No.2097

File: 4b3faf965b0b893⋯.png (1,26 MB, 1189x1596, 1189:1596, f7878fbdcc0abc1efce3e19aca….png)

File: 9be601db0864922⋯.jpg (714,32 KB, 1200x838, 600:419, e54ac389cf955b78efe02fb0e9….jpg)

File: 35b2fc26d82cf7e⋯.jpg (278,27 KB, 800x591, 800:591, 4d9adee8dfa70ca9e42c7347f8….jpg)


 No.2098

File: 68fe8920f431f0d⋯.jpg (169,62 KB, 1334x1500, 667:750, a5d71a5020fa6225e813278e73….jpg)

File: 798f720676c835c⋯.jpg (78,75 KB, 656x1000, 82:125, a865f59e52f6b98e40768498cb….jpg)

File: e63c5875e12bce0⋯.png (12,12 MB, 2815x4056, 2815:4056, 0ef337edc044f4367fd7fe009f….png)


 No.2099

File: 8fd40bf56e749af⋯.png (876,74 KB, 792x1224, 11:17, 22c843e4b33428d03188a7bd99….png)

File: 0ee9d9e61d72dd2⋯.png (486,4 KB, 532x863, 532:863, ec033ef67148af23c156cc290b….png)

File: 9b7a38054bfae6f⋯.jpg (287,9 KB, 1446x2046, 241:341, 18fbbef76f99f091389dd8f5a8….jpg)
File: 1453890185514.png (378,58 KB, 600x780, 10:13, 45cf2c9beb971c3c517762a53c….png)

 No.239[Válasz]

Nazrin egy egér.

413 hozzászólás és 533 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.2085

File: 17f06fbea064daa⋯.jpg (86,36 KB, 648x1024, 81:128, 1e435aa2e060fdc177fa04022d….jpg)


 No.2088

File: e6f5ee7668757be⋯.jpg (787,44 KB, 2894x4093, 2894:4093, 62cab488393e49ec573d7a6e36….jpg)


 No.2091

File: 8c9093224a65ca9⋯.png (3,77 MB, 2149x3035, 2149:3035, efe27e0c9cec4ca1f91c23bc96….png)


 No.2092

File: a99240fbc800a38⋯.png (1,91 MB, 2000x2000, 1:1, 739710b751f168917ff529c0e3….png)


 No.2095

File: 1adf0c1806ea0ce⋯.png (257,88 KB, 495x700, 99:140, e83b4adf293d1fafe85cdeda4c….png)
File: 1449007383143.jpg (471,99 KB, 1920x1920, 1:1, olga-narhova-neko-final-2.jpg)

 No.220[Válasz]

Gyertek postolni!

314 hozzászólás és 306 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.
Hozzászólás utóljára szerkesztve:

 No.1994

File: 3630d9218c9fbbf⋯.jpg (1,44 MB, 2894x4093, 2894:4093, 229a5e9c499463ca5eec7c0f4e….jpg)


 No.2005

File: 2adc4e20bc2d0e0⋯.jpg (183 KB, 1607x1960, 1607:1960, 003000000404.jpg)


 No.2007

File: a99e7480b4ed6c0⋯.jpg (521,36 KB, 1500x2143, 1500:2143, cae4bce9b73706d4d56c261694….jpg)


 No.2016

File: 1dd2c89f6727b23⋯.jpg (173,65 KB, 2560x424, 320:53, channels4_banner.jpg)


 No.2058

File: 63a0ba5e086a09c⋯.png (1,22 MB, 1036x1450, 518:725, 58861743_p0.png)

File: 47be0508bc19cfd⋯.png (1,36 MB, 1003x1416, 17:24, 68721336_p0.png)
File: 1428737948939.gif (2,04 MB, 480x270, 16:9, 1427004342989.gif)

 No.164[Válasz]

kutya
52 hozzászólás és 52 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.1887

File: 228ddbf55dec20e⋯.jpg (139,62 KB, 1263x1145, 1263:1145, 43d54fbdf1c294625e3cee5520….jpg)


 No.1906

File: 92ab6e1c8b105a3⋯.jpg (7,66 MB, 4299x6071, 4299:6071, 7eb2ecc5a9a4871a6e8b937e51….jpg)


 No.1975

File: c99c08bcf1b3324⋯.jpg (168,04 KB, 653x960, 653:960, 02ab74682d20766b484388c057….jpg)


 No.2019

File: 5da962768f0beb6⋯.png (479,36 KB, 600x800, 3:4, 52fb9ca72282043c846cf51b1f….png)


 No.2031

File: f45275b94315939⋯.jpg (2,17 MB, 1450x2584, 725:1292, 72668773_p0.jpg)
File: 1414967256966.jpg (Spoiler Kép, 5,42 KB, 259x194, 259:194, images.jpg)

 No.75[Válasz]

úristen mi ez a hely
65 hozzászólás és 63 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.1792

File: 6ce25c303894900⋯.jpg (944,54 KB, 1200x1271, 1200:1271, __nakano_azusa_k_on_drawn_….jpg)


 No.1834

File: 8fa5d2edab7e756⋯.jpg (151,73 KB, 827x1070, 827:1070, __nagatoro_ijiranaide_naga….jpg)


 No.1838

File: e312b27f91526f8⋯.jpg (327,67 KB, 827x827, 1:1, e312b27f91526f82bf151b19b9….jpg)


 No.1847

File: 800c18adc4e0765⋯.png (167,88 KB, 480x640, 3:4, 800c18adc4e07651dffea5c033….png)


 No.2028

File: c0aaa3f62e5fa9e⋯.jpg (115,18 KB, 600x844, 150:211, aa8c41fac7ce32d986e9839378….jpg)
File: 1440921691347.jpg (2,55 MB, 3000x1664, 375:208, 1440424202602.jpg)

 No.195[Válasz]

Ez a cica épp könyvet olvas.

37 hozzászólás és 29 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.1107

File: 7936d7fd1cead5b⋯.jpg (539,39 KB, 1200x1563, 400:521, 63063268_p0.jpg)


 No.1108

File: 0cd3fe939e8dd50⋯.jpg (576,56 KB, 664x1200, 83:150, 63046336_p0_master1200.jpg)


 No.1109

File: 66ad1a2150957f7⋯.jpg (737,54 KB, 849x1200, 283:400, 63046336_p1_master1200.jpg)


 No.1122

File: feecd4ad0b70c21⋯.jpg (569,78 KB, 1999x665, 1999:665, 1424613638161.jpg)


 No.2026

File: 3b87fb3733166d4⋯.jpg (4,36 MB, 2480x1754, 1240:877, 1548987124258.jpg)

Ez a cica éppen rajzol!
YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.116[Válasz]

Karácsonyt!!!

 No.122

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Buké!!!

 No.1963

File: 08424a17c0df7e5⋯.jpg (124,48 KB, 800x1005, 160:201, 79a0678ced2eaba02070e0d3bd….jpg)


 No.1973

File: 81eb983ed1cfa34⋯.png (805,35 KB, 794x958, 397:479, 42706c8c9fbf034893774ebd3e….png)

Boldog új évet cicáim
File: 1407432190782.jpg (72,59 KB, 537x720, 179:240, 168.jpg)

 No.1[Válasz]

első
746 hozzászólás és 1378 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.1897

File: 0bc0c1c0be4d183⋯.png (3,09 MB, 2200x3600, 11:18, 0ff2c88310e03d09d426520290….png)

File: 0bb2caaaeb8ee26⋯.png (281,69 KB, 900x900, 1:1, ae5ee47cace4ed452bb608d31e….png)

File: 9e69477bf8e0fbe⋯.png (295,22 KB, 900x900, 1:1, 88bb9eb88405c824ba52d2a9e1….png)


 No.1898

File: 3b7add67ebcb9bc⋯.jpg (732,43 KB, 2067x2362, 2067:2362, c3a6ae978d91340cf134825caa….jpg)

File: 67cecf7bca2f43f⋯.png (795,24 KB, 1100x778, 550:389, 0b121037a335d84a8a08f0645e….png)

File: 34424eaa0e7f5ae⋯.jpg (208,34 KB, 495x700, 99:140, e167737a2edef648933d3a9f50….jpg)


 No.1899

File: 8b0a40c1ceda444⋯.jpg (1,26 MB, 1200x1694, 600:847, d62ce401e31d0b4f355058c210….jpg)

File: d0a3e2ba0b8ed80⋯.png (1,64 MB, 1500x1436, 375:359, 7b9eefebad48338cdaf4a634d0….png)

File: 13ebd58985c334b⋯.jpg (511,55 KB, 2401x2802, 2401:2802, e368b571899dfbefb932de1f98….jpg)


 No.1901

File: 019287b62733d10⋯.jpg (532,19 KB, 1400x2200, 7:11, 350c7d00ca0c319bcf1036fa01….jpg)

File: 2a2e55b2cda0190⋯.png (470,93 KB, 684x966, 114:161, 7d2f0c80a74b9ea2b3a43c866d….png)

File: 80a042c159039aa⋯.png (4,46 MB, 2400x3200, 3:4, ddf4d65a67d9452e4c639530a2….png)


 No.1902

File: 33698f1f0fddc5d⋯.png (1,48 MB, 1700x1609, 1700:1609, d05aec98146129e4640e5fbff4….png)

File: c805c49a2e9ec04⋯.jpg (924,36 KB, 2500x2799, 2500:2799, b9a5b693e7cf073edbadaa73e2….jpg)

File: 05458343a1d8995⋯.jpg (706,81 KB, 1800x1656, 25:23, e5bcc889d78e23ba112e6f9c8a….jpg)
File: 5ed7115dacfa01b⋯.png (149,18 KB, 1032x648, 43:27, husvet.png)

 No.1047[Válasz]

Sziasztok!

Szeretnélek meginvitálni bennetek egy húsvéti tojáskereső játékra.

A táblán el lettek rejtve bizonyos objektumok.

Kép releváns, annyi kiegészítéssel, hogy szerepel még további egy, a képen nem látható bónusz megkeresendő objektum is.

Ha szeretnétek játszani, akkor annyi a dolgotok, hogy megkeresitek az elrejtett objektumokat és a cicachan@8chan.co mail címre küldjétek el, az alábbi adatokat:

Melyik objekumból mennyi található a táblán?

Hol találhatók ezek?

Mi a bónusz objektum?

Jó játékot!

Továbbá Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

 No.1072

Köszönöm és örülök, hogy részt vettetek a játékban!


 No.1597

Új év, újabb felvonás, új képekkel.

Jó játékot!
File: 1420023646488.jpg (Spoiler Kép, 35,66 KB, 500x666, 250:333, 1420023304493.jpg)

 No.118[Válasz]

3dpd

 No.125

Adnék neki tejet!

 No.186

File: 1433406894379.jpg (464,79 KB, 900x1433, 900:1433, 1414063133417-2.jpg)


 No.200

>>186

Erről a jányról képet mék!


 No.202


 No.1183

File: 4ced03fdbd8c17d⋯.jpg (281,22 KB, 956x1280, 239:320, e9b9f17b1ea9aa9de8f45dd181….jpg)
File: d942c839367f94d⋯.jpg (443,85 KB, 1062x1500, 177:250, PGlhljD.jpg)

 No.615[Válasz]

 No.616

File: baee085b350e464⋯.jpg (116,27 KB, 617x1200, 617:1200, 9685f4e5df28f32e860cb5b38c….jpg)

>>615

Cirógatnám a fülüket.
File: a3004d1a6702b83⋯.jpg (2,18 MB, 1920x1280, 3:2, 1028e150c06bcd14398ab359fe….jpg)

 No.608[Válasz]

Cicajátékok finom fonálja, gömbölyödj!

 No.609

File: 50b01c4313aa6fe⋯.jpg (464,01 KB, 1280x720, 16:9, ss_9753baa11f20f875d89c93c….jpg)


 No.610

File: 736e24950d18ae6⋯.jpeg (966,02 KB, 768x1024, 3:4, a60effe3bb7c6790f4e8c7bfb….jpeg)


 No.611

File: 57a0dcdb2544b0b⋯.png (2,21 MB, 1118x1580, 559:790, 2819460f68fc158368ce84e45d….png)


 No.612

File: c98c96889908aaf⋯.jpg (278,32 KB, 1280x720, 16:9, ss_cfa3a0816c7a912546f87b8….jpg)


 No.613

File: 3e0b3ab93f4838a⋯.jpg (207,73 KB, 1280x720, 16:9, ss_c1db6b69a8e085be910b15f….jpg)
File: 1465415084834.jpg (189,64 KB, 468x750, 78:125, 47921603_p0_master1200 (1).jpg)

 No.435[Válasz]

Sziasztok!

A sok cicalány közé ugye nem baj,

ha befurakodok egy külön fonállal? :3

4 hozzászólás és 4 képet tartalmazó válasz van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.441

File: 1465586300681.png (841,88 KB, 2489x1400, 2489:1400, cicafiú 49657127_p4_master….png)


 No.445

File: 1465827635340.png (262,3 KB, 446x526, 223:263, 1750453.png)

Hát te meg mit rejtegetsz?


 No.455

File: 1466468637537.jpg (135,5 KB, 450x600, 3:4, 48823863_p3_master1200.jpg)


 No.456

File: 1466536707473.png (1,05 MB, 1050x1400, 3:4, cicafiú 57528328_p0_waifu2….png)

Itt a strandidő! :3


 No.583

File: 1471538206115.jpg (302,79 KB, 800x1000, 4:5, 1471534821936.jpg)
File: 1419153378851.png (810,37 KB, 1280x720, 16:9, 1419006247374.png)

 No.113[Válasz]

>nincs új poszt
1 hozzászólás van elrejtve. Kattints a válaszra a megjelenítéshez.

 No.127

>>113
Kezdünk a kihalás szélére kerülni.
Ez ellen tennünk kell valamit.

 No.151

File: 1423955723982.jpg (98,1 KB, 1920x1079, 1920:1079, f8f907128afc5f6b4d50630d53….jpg)

>>127
Kénytelenek leszünk cicalányokkal szaporodni!

 No.152

File: 1424093149901.jpg (184,73 KB, 643x840, 643:840, 6822f3646ed49f09217c311999….jpg)

>>151
Mikor születnek az első cicafiúk?

 No.165

File: 1428784202986.gif (1,26 MB, 622x345, 622:345, 1428586949685.gif)


 No.201

YouTube embed. Click thumbnail to play.
File: 1428876528923.jpg (66,54 KB, 666x443, 666:443, 20141010muller-peter1[1].jpg)

 No.167[Válasz]

1. Csak a gubó öregszik. A benne várakozó lepke soha!

2. Ami nem fölfelé repül, az lefelé zuhan. És az emberi lélek, ha ráébred önmagára: repül. Ha rossz kedvem van, ne figyelj rám, mert tévedésben élek. Csak azokat a szavaimat fogadd el, amiket örömmel mondok.

3. Aki igazán ad, nem tudja, hogy ad. Nincs igazán tudatában annak, mit tesz, mert amit ad, azt nem önmagából tépi ki.

4. Az erősről lepereg a bántalom vagy nem is érinti meg. Csak akkor száll harcba, ha a sérelem nem őt érinti, hanem egy nagyobb igazságot is, amelyet képvisel. Légy erős, önbizalommal teli és legyőzhetetlen.

5. Ne tartozz azok közé, akik semmiből sem tanulnak. Se szenvedésből, se sorscsapásból, sem tengernyi vérből, világháborúból, százszor megismételt kudarcból, tévedésből, sem a nyilvánvaló, sokszoros lelepleződésből. Ne légy mai ember!

6. Az élet tengerét mélyben lévő áramlatok mozgatják, amelyekhez nincs köze a felszíni tudatosságnak. Az embernek fogalma sincs arról, hogy léteznek, azt hiszi, csak az van, amit ő tud és ért. Csak az első jéghegynél veszi észre, hogy a hajója nem oda megy, ahová gondolta.

7. Sohase mondd, hogy késő! Hanem azt, hogy eljött az ideje.

 No.168

File: 1428914714906.jpg (251 KB, 1280x853, 1280:853, mungz.jpg)


 No.169

File: 1429073053452.gif (184,45 KB, 250x187, 250:187, 12933693753.gif)
Hozzászólás törlése [ ]
[]
Előző [1] [2]
| Katalógus | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / feet / femdom / general / komica / lit / mewch / xivlg ]