[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / arepa / cafechan / leftpol / magali / sw / vg / vichan ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا

Catalog

Winner of the 42nd Attention-Hungry Games
/ara/ - A Place for Mothercons.
Name
Email
Subject *
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


Rules . Catalog . Chat

File: 41ed406d621d61a⋯.gif (31.85 KB, 250x250, 1:1, .gif)

 No.151542[Reply]

for chatting, shitposting and metaposting.

395 posts and 108 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.250463

File: 424d9464f937b01⋯.mp4 (8.68 MB, 720x1280, 9:16, 424d9464f937b01ca7b7fa2140….mp4)


 No.250468

>>250463

ماما ارجوكي


 No.250470

>>250463

احا دي خالتي


 No.250471

https://youtu.be/vML33Do6zy0

عندنا صلاحينوخخخخخ


 No.250473

>>250471

انت بتلاقي الحاجات دي فين يابن المتناكه انت
File: 419d2f3445c1128⋯.gif (2.31 MB, 450x254, 225:127, 1514173619765.gif)

 No.233076[Reply]

هاي انونز

أهلاً بيكم في ثريد الغِلمان، أو الترابس بلغة الغرب الكافر.

نظراً لزيادة عدد الصلاعمة قررت أنورهم شوية..

post your trap photos, preferred to be yours ofc, but if isnt, np, just post and revive this thread.

note in the first reply.

226 posts and 108 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250426

File: 60f2e6e5902da48⋯.jpg (27.32 KB, 600x600, 1:1, smug_pepe1.jpg)

>>250412

>>250410

>>250424

مش فلاح و أنتم كلكم newfags


 No.250429

>>250426

>"smug_pepe1.jpg"

>not a newfag


 No.250430

File: 80e2d881c82b608⋯.jpg (200.94 KB, 1023x1031, 1023:1031, 5E74725.jpg)


 No.250449

>>250430

كنت شاكك عشان في كذا صورة fake


 No.250469
File: cca35f4ef901b19⋯.jpg (1023.62 KB, 1280x720, 16:9, kjkjkjkjj.jpg)

 No.250464[Reply]

هنعمل ايه بكره

و هل صلاح ماسوني ؟

https://youtu.be/vML33Do6zy0

 No.250465


 No.250467

>>250465

انا هعيط يبن المتناكه ايه الزعل ده
File: 1da772c5b9b535d⋯.png (605.08 KB, 841x644, 841:644, img_6245.png)

 No.247569[Reply]

ايه السبب اللي مخلي مفيش عصابات ذو نفوذ و قوة في مصر؟ على عكس بلاد امريكا الاتينية اللي حرفيا 90 في المية من المناطق بتاعتها متحكم فيها على الاقل واحدة من العصابات بتاعت المخدرات. عندنا جبال سينا حتة شبه مفيهاش قانون, مساحات واسعة, شعب فقير و مستعد يرمي مبادئه و اخلاقه في الزبالة على جنيه, حكومة و شرطة فاسدة, مكاننا استراتيجي للتصدير و تقريبا مفيش منافسة قريبة خالص. ايه السبب اللي مخلي مصر ميبقاش فيها الحاجات دي؟

16 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.250446

>>250445

ولا مناطق ومناطق؟


 No.250452

>>250446

طنطا مدينة ومركز من مراكز الغربية زي كل المحافظات اللي فيها مدن وقري

طنطا والمدن التانية بيبقا حواليها قري دي اللي بيتركز فيها الزراعة


 No.250453

>>250452

وطنطا نفسها فيها مناطق راقية ومناطق متوسطة زي ما القاهرة فيها عشوائيات ومناطق عادية


 No.250462

>>250452

>>250453

t.فلاح طنطا شرموط متنوك ماسك الجاروف وبيزرع محصول


 No.250466

>>250452

شكرا يا انون
File: 36bb6f21923db85⋯.jpeg (10.23 KB, 512x288, 16:9, images (1).jpeg)

 No.250365[Reply]

بقالي فترة كبيرة اكتر من سنتين بيراودني مجموعة احلام شبه بعض فشخ.. مفيش حلم واحد اتكرر لكن كلهم ليهم نفس التسلسل

بيبدأ الحلم ياما زي ماكون جوة لعبة Dungeon crawler ومعاية ولد و بنت ديمآ ولد وبنت او ياما ببقي جوة ارض واسعة فشخ وفي برج عالي الناس كلها خايفه تدخله بس انا بدخله مع اني ببقي متاكد بنسبة 100% اني حاتفشخ جوا بس اشطا ببقي عارف اني في حلم ومافيش حاجة حاتحصلي ولما بدخل برضو بلاقي واد وبنت دخلوا ورايا والباب يتقفل ووقتها بنسي اني في حلم وبفقد التحكم في كل حاجة

تاني جزء فالحلم او اي حلم بحلمه بيبقي هو هو... بنبتدي نعدي العفاريت اللي في كل دور وندخل عاللي بعديه

مامبيبقاش فيه لغز نحله او اي حاجة عشان نعدي مرحلة لكن كلها زي لعبة Amnesia احاول علي قد ماقدر اتفادي الاماكن اللي ممكن حاجة تطلع تغجعني فيها لاني وقتها حاقوم من النوم فجأة وحاسس بصداع ابن وسخة وكل حتة في جسمي بتفشخني غير اني ببقي مضايق نيك عشان مخلصتش المرحلة

اخر جزء بيبقي اني بوصل لاوضة بيبقي فيها شباك والدنيا نهار وبكون وصلت لاقصي درجات الخوف والفزع وبيبقي نفسي اعمل اي حاجة تخرجني من المكان اللي انا فيه فبلاقي نفسي تلقائي بجري اكسر الشباك وابص الاقي اني ينفع انزل عشان البرج كله بيبقي زي بلكونات وشبابيك ممكن افضل انط من مكان للتاني وانزل عالارض حاجة كده زي Assassin's creed لكن بسمع البت اللي معانا بتقول انها مش حاتعرف تنزل وهنا بيبقي اخر جزء فالحلم وببقي في حالة اوسخ من الاول لاني ببقي قدام 3 خيارات.. انزل انا والواد اللي معايا ونسيبها تموت او العفاريت تنيكها جوة او اني افضل معاهم نحاول نخلص المرحلة سوا او ساعات بيكون البرج قصير نسبيا فاننزل ونساعدها تنزل معانا بالبطئ ونهرب كلنا وقتها بصحي من النوم.

حد عنده اي تفسير للحلم ده ؟ او حتي عنده حالة مشابها يقدر يحكي عنها ؟

الحقيقة في حلمين كانوا خارج النطاق ده بحاجة بسيطة

واحد منهم كنت انا فار ومعايا 2 كمان ومطلوب اننا نوصل لاعلي اوضة فالبرج عشان نوصل اكل للرئيس بتاعنا ياما حايكلنا احنا والتاني كانت البنت هي الليدر وعرفت تنط نطة بنت وسخة حوالي 8 ادوار لوحدها وسابتنا فالبرج نعاني لوحدنا بس لو حاكيتهم الثريد حايطول نيك .. حابقي احكيهم لو حد مهتم يعرفهم

So why am I telling you about my dream

- I don't like where this board is going so I just wanted to share a story and chat with the 2-3 fags that aren't infected with the fala7/7y7an disease yet!

Post too long. Click here to view the full text.
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.250438

>>250382

نفس الانون >>250371

انت تقصد الجاثوم اللي هو حرفيا جاثوم ؟ مفيش حاجه اسمها كده وانت في حاله بتوصف حالتك اسمها Lucid dream

اعمل سيرش عنها وافهم اكتر انت ممكن تتحكم ف احلامك كلها وانت نايم لانك بتكون واعي انك بتحلم والاحلام من نسج خيالك وقتها هتعرف تحلم اللي انت عايزه ومتكنش حاجه بضان بتصدعك

حاجه كمان حاول تتجاهل الموضوع ده متركزش معاه لأن كل ما تركز معاه انه باضنك هيبضنك زياده


 No.250440

يسطا انت جيمر


 No.250456

>>250438

اه اقصد الجاثوم اللي هو حرفيا جاثوم لاني لو ماحلمتش وانا نايم بليل يبقي بيجيلي جاثوم مش ديما بس اوقات كتير.. وفي حاجة اسمها جاثوم فعلا Sleep paralysis

كنت حاجيب لينك من ويكيبيديا بس الصراحة كسمين ام ويكي موقع عرص مابيزليش من زور فالاحسن بيبقي google docs عايزة واحد رايق يدور بقي

....

تاني الحاجة انا مابفكرش فالموضوع كتير ومش مضايقني للدرجة دي انا الصبح لما عملت الثريد كنت لسة صاحي وحلمت حلم منهم فكنت مبضون شوية ومنفعل وانا بكتب الثريد لكن انا دلوقتي مافتكرتش اني عامل ثريد اساسا غير لما فتحت البورد الوسخة دي

And yes I know I can control my dreams.. most of the times I do control all of my actions and it's hella fun, but this thread is about the dark side of my dreams.


 No.250458

>>250440

I wouldn't call my self a gamer

having a Dual core processor, AMD hd family video card , 4 gb ram

and the shitest montior that cant run any resolution higher than 1024x768.. it has been there for more than 20 years and not even a scratch on it

but surely I played alot .. mabye all

the games that my low end pc can run and many more in a net cafe


 No.250461

>>250458

your brain is exposed to gaming material. that's the point anon . if it wasn't you wouldn't dream of dungeons and shit
File: 162f62eca380077⋯.gif (89.85 KB, 872x989, 872:989, 62fb1e23b30a52f831ff623bb6….gif)

 No.193154[Reply]

خلينا ننمي مهارات الميمز يا انونز دي مهارة اساسية في كل بورد

الكلام اللي ملهوش لزمة ده خليه لولاد بتوع تويتر و رديت

انا هديكو واجب أنتمائي و لازم تنفذه

روح لأي بززرد اساسها ميمز زي >>>/b/ , /r9k/ or /pol/

اتعلم و استحوذ على صور و ارجعلنا بحاجة مفيدة

261 posts and 139 image replies omitted. Click reply to view.

 No.231324

File: d69e3d156bd9a42⋯.png (336.31 KB, 1024x576, 16:9, ClipboardImage.png)


 No.231325

>>231324

we need sala3ma/normies edition


 No.239222

File: 823bf37ef84d1fc⋯.png (288.99 KB, 528x463, 528:463, dudeLmao.png)

>>224703

fucking lost


 No.243073

>>224183

>>224725

مش عارف ليه كنت متخيلهم بيقطعوا ازبارهم


 No.250454

File: 3f027cb1d751d8f⋯.png (758.57 KB, 769x959, 769:959, 19894926_1930134040601180_….png)

File: 233227d4663967b⋯.png (766.9 KB, 531x619, 531:619, a1347d239f1c5db4833525423a….png)

File: d1b198dc0c033f1⋯.png (550.83 KB, 604x599, 604:599, h2-template-596fef01d35d5.png)

File: a2297830867e2b2⋯.png (385.82 KB, 680x672, 85:84, i-fear-no-man-5a07de290548….png)

just sharing old stuff
File: 31a06ff7d6026ee⋯.jpg (24.9 KB, 400x400, 1:1, HD2tgWJq_400x400.jpg)

 No.249595[Reply]

في الثريد ده حنكسم فيه عمر ورده

29 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250078

>>249955

دلوقتي هنكسم الانون ده


 No.250095

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>250078

ليه الself hate ده يا incels


 No.250123

>>249886

طب أقتل نفسي ولا اعمل ايه؟


 No.250444

>>250095

اسمها self-hatred يا فلاح

اتفق ذو


 No.250448

>>249955

بطل تتكلم من طيزك
File: 1b78ca920e72df2⋯.jpg (49.02 KB, 500x282, 250:141, 313.jpg)

 No.250447[Reply]

القومية العربية أو العروبة في مفهومها المعاصر هي الإيمان بأن الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح وبأن دولة عربية واحدة ستقوم لتجمع العرب ضمن حدودها من المحيط إلى الخليج. ايمان العرب بأنهم أمة قديم وربما من الصعب معرفة بداياته، فكان يظهر افتخار العرب بجنسهم في الشعر العربي، وفي عهد الإسلام تجسدت القومية بشعور العرب بأنهم أمة متميزة ضمن الإسلام، وزاد هذا الشعور خلال العهد الأموي.[1] في العصر الحديث، جسدت هذه الفكرة بأيديولوجيات مثل الحركة الناصرية والتيار البعثي الذين كانا الأكثر شيوعاً في الوطن العربي خصوصاً في فترة أواسط القرن العشرين حتى نهاية السبعينات، والتي تميزت بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وشهدت محاولات وحدوية أخرى كثيرة. اكتسبت القومية العربية مدًا جديدًَا شعبيًا نتيجة ثورات الربيع العربي وظهور تيار شعبي عربي يدعو لوحدة عربية يقودها الشعب، وليس الأنظمة المتسلطة التي ركبت موجة القومية دون أن تنجز شيئاً يذكر في هذا الاتجاه.

يؤمن القوميون العرب بالعروبة كعقيدة ناتجة عن تراث مشترك من اللغة والثقافة والتاريخ إضافة إلى مبدأ حرية الأديان. الوحدة العربية هدف القوميين العرب.

تعريف الوحدة العربية والذي ساد في حقبة الستينات وحتى الثمانينيات كان يتبنى الوحدة الاندماجية، وبعد فشل الأحزاب والقادة الذين رفعوا شعار الوحدة الاندماجية بات القوميون يطرحون مفهوماً جديداً للوحدة العربية يعتبر قريبا من المشروع الأوروبي، أي الدعوة للانصهار في كتلة ذات سياسة خارجية موحدة، وذات ثقل اقتصادي كبير يقوم على التكامل الاقتصادي والعملة الموحدة وحرية انتقال الأفراد والبضائع بين الأقطار المختلفة، بالإضافة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك للوصول إلى اتحاد عربي مع المحافظة على خصوصيات اجتماعية أو ثقافية قد توجد في بعض المناطق العربية.

 No.250455

>الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة

لا

>والثقافة

لا

>والتاريخ

لا

>والمصالح

لا

> والجغرافيا

بتجمعنا مع اسرائيل برده

نيك نفسك يا بدوي يا ابن القحبة يا خول.
File: 2af876173e0fde1⋯.webm (6.13 MB, 640x360, 16:9, a598d7cab75b4f62ef933dbd6….webm)

 No.249656[Reply]

Why doesnt /egy/ have a Webm thread?? I know you fools have alot of good Arab videos.. I know because i have found some good ones in here.. POST YOUR WEBMS!!

54 posts and 31 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250022

YouTube embed. Click thumbnail to play.


 No.250023

File: b4df4ea996fd7c3⋯.mp4 (3.97 MB, 1280x720, 16:9, The Exorcist Original Spi….mp4)

Dont get scared, bitch


 No.250046

>>250018

dat spank tho


 No.250441

wtf


 No.250443

File: 7074087cd24ee4b⋯.mp4 (Spoiler Image, 6.7 MB, 640x360, 16:9, 49812640194.mp4)
File: 6e276bca03bbff6⋯.jpg (421.17 KB, 2000x1193, 2000:1193, egypt-location-map.jpg)

 No.247781[Reply]

هو احنا ليه ولاد متناكة كدا و ازاي نتغير؟

ناس ولاد متناكة جهلة كل همهم الكورة و الكس و انهم يرموا زبالة فالشارع و يوسخوا الكوكب و شكلهم معفن و فقرا و جيشهم ضعيف و ملهمش اي اسهام فالعلم و 100 مليون فحته متكفيش ال3 مليون حتي!!

أنا بكرهكم كلكم

29 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250080

>>250075

فيا أصل من اتراك مش مخليني عارف اندمج مع الشعب دة و طلع عين اهلي


 No.250407

>>247943

تخيل أن الفراعنة كانوا مفكرين أن في الاخرة هيعدوا يزرعوا و يفلحوا أرض في الجنة الى الأبد؟

أحاا فعلاً


 No.250411

File: 63eed96b44957f4⋯.gif (338.5 KB, 222x200, 111:100, heh.gif)

>>250080

تخيل تبقى مقتنع بجد ان توحدك ده بسبب ان ملامحك أسيويةحبتين، و فوق كده تبقى فاكر ان ده مخليك أحسن من باقي الناس


 No.250417

>>250407

>>247943

>don't want to fight

>just want to live in peace and quiet

based ancestors


 No.250442

>>250411

بس يا nigger

اساسا محدش بيعاير المصريين غير المصريين و الميم بتاع لول فلاح انا غني و انت لا خير دليل علي كدة

متاخدهاش علي نفسك يا انون انا بقول كدة بكل حب لازم الجينات

دي تنتهي حفاظا علي البشرية و حفاظا علي المصريين من نفسهم
File: 318cc6b7fad5946⋯.jpeg (11.77 KB, 512x288, 16:9, images (21).jpeg)

 No.249408[Reply]

انا من زمان رابط شعري بس كل ما انزل اجيب حاجه او اروح الكليه او اي ابن متناكه بسمع كلام جانبي كدا ببقي متأكد انه عليا بس بطنش لحد ما يوم الاتنين راجل اقرع ابن زانيه قابلني لقيته بيبصلي وبيقولي الخولنه دي حرام يابني طبعا مردتش عليه احتراما لكسم سنه المفروض بقي اتعامل مع ولاد دين الشرموطه دول ازاي؟

12 posts omitted. Click reply to view.

 No.249700

مع اتفاقي ان مش من حق حد يشوفك في الشارع فيوقفك ويعلق على شكلك او يضحك او يتكلم عليك مع اللي جنبه والشغل ابن دين الكلب ده، بس انا شخصيا شايف ان تطويل الشعر وقصات الشعر المتخلفة الجديدة دي شغل خولات، بس ماليش دعوة في نفس الوقت رأيي لنفسي بس بما انك سألت ف انا نقلتلك وجهة نظري التي ليس لها قيمة


 No.249827

>>249436

ترول ابن شرموطة


 No.249828

بص ,لو حد بصلك او كدة طنش , لو جه كلمك بأدب قولو شيئ ميخصكش

لو كلمك بقلة ادب ,كبير او صغير اشتمو بس متمدش ايدك عليه الا لو هو مد ايدو الاول

بس عامة طنش

الفلاحين ولاد الشرموطة جهلة و ميفهموش يعني ايه حرية شخصية

انا بطول شعري من و انا طفل و اخر مرة حلقت كانت من 5 سنين

انتا ارجل من كسمهم عشان مش ماشي مع تقاليد القطيع و مع البضان اللي بيحصلك بسبب شعرك مبتحلقش


 No.249839

اللي بيبضني ان الرجولة ملهاش علاقة بالشعر

بس ولاد المرا المومس بتقاليدهم الخرا دي فاكرين انهم صح مع انهم ولاد شرموطة خايفين من الناس انهم ميقولوش عليهم خولات

يعني معندهمش اي استقلالية

في واحد سويدي ايراني كان بيقول انه بيكره شعوب الشرق الاوسط عشان عاملين زي الخرفان و بيحاربوا اي اختلاف


 No.250439

سؤال يا انون بتجيب اكسيسوريز للشعر منين ، بدور و مبلاقيش غير حاجات حريمي بنت متناكة عليها ورد
File: fc96b559a44bc85⋯.jpg (41.67 KB, 528x690, 88:115, FB_IMG_1529213248695.jpg)

 No.250005[Reply]

انا لما دخلت البورد هنا دخلت عشان مكان محدش يعرفنى فيه دخلت عشان احكلكم مشاكلى النفسية والاشيوز اللى عندى واللى مقدرش احكيها فى اى مكان تانى ..وشوفت كمية وساخة وقلة ادب من ناس مفروض أن هما عاملين فيها متحضرين واحسن من الناس كلها ..لكن اكتشفت انكم عبارة عن شوية عرصات وحكاكين ومشيين ورا بتاعكم ..انا احسن منكم عشان اعترفت بوساختى لكن انتم اوساخ وعاملين نفسكم نضاف . البورد ياعرصات مش مكان ملك امكم جايبهلكم ياشوية عرصات .. اى خولة فيكم هيفكر يقل منى أو يشتمنى والعدرا ل امسح بكرامة كس امه الارض .

157 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250339

>>250338

مش بقولك نيو فاج خول معندكش فاكرالناس كلها زيك ؟

*كسمهم ٣ جمل انت حافظهم ياعم احا*

>ديلدو في طيزك

>كسمك / بتتناك / لاق

>ابعتي الصورة يا انونه علشان هايج نيك او اح

كسمهم ٣ جمال علي كسمك جاهل فلاح ملكش لازمة ، انتحر يلا


 No.250340

>>250339

بردوووو مستني وسيبك من الهري دة

اما نشوف كسم الانونة هتبقي اد كلامها ولا لاق

ولو سمحت للمرة الاخيرة شيل الديلدو يا ولد

ابوك دلوقتي بيقول ياريتني جبتهم في الارض ولا جبتهم في كسمك عشان خلفت عيل شاذ ذيك


 No.250341

>>250340

>شاذ

*SAYS A MEW FAGG*


 No.250342

>>250341

روح نام يا طفل


 No.250436

نفسي فيكي يا نور عنيا واحلي تحيه لكسك الميه ميه اه يا ليالي يا ليالي الانونه السد العالي
File: 3a63b423be6983c⋯.jpg (282.61 KB, 1280x720, 16:9, Screenshot_20180617-184602.jpg)

 No.250141[Reply]

هل في احتمال اننا نبقي حاجة ليها شأن في يوم من الايام و نضحك علي قد ايه اننا كنا متوحدين و ملناش اصحاب و لا ايه ؟؟؟

8 posts omitted. Click reply to view.

 No.250343

من وجهة نظري ملهاش لازمة نتشاكل علي بورد زي دي لاننا اكبر من كدا

حبوا بعض


 No.250345

>>250343

انا حقيقي معرفش ليه مصممين يتخانقو ويبضنو


 No.250346

>>250345

عشان انتي بنت متناكة شرموطة مفكر ٨ تشان زي تويتر تشخي فيه براحتك والناس تسقفلك


 No.250349

انت كلامك مش منطقي يعني ف تويتر مثلا هجمع فولورز هنا هستفاد ايه ؟


 No.250435

>>250349

متضحكيش علي نفسك محدش بيهتم بالمتبعين ولا الشهره بالمعني الحرفي كلو عاوز الاهتمام

و كمان انت يا انسه يا "محترمه" الناس دي مش بتهاجمك من فراغ، انت بتتكلمي بهاويه female ثابته في بورد anon شبابي *ذكور* يعني لازم تتهجمي فبلاش تحسي انك كرهه البورد لان ده الطبيعي و تحسي انه لازم يتغير ونقدر نوصل طريقه حضاريه نناقش بيها العقول النيره الموجده فيه

يبقا انت عوزه حجاه زي تويتر؛ وهذا السبب الثاني الذي يهجموكي من اجله مهاجمه شديده ايتها الانسه "المحتره" ومن فضلك

وانا مشلتش ايدي من بضاني واكتب ده كلو الا لسببين

الاول الثريد الاساسي بتاعك *ده علي اساس انه حقيقي*ونصيحه انت بتهتمي بحجات مش مستهله والمفروض تبقي care free في تفكيرك زي مانتي في تصرفاتك

السبب التاني

tits or احنا اعقل من كدا

tit not just a lame boob
File: ae56c9e6459222d⋯.jpg (62.19 KB, 1280x544, 40:17, inside-man-image2-3418.jpg)

 No.250347[Reply]

ليش معندناش حد بيسرق بنوك؟ وليه مفيش فيلم بورن عربي بروفشنال احا

وليه مفيش هاكر هنا يسرق اليوزرات ال اربع وخمس حروف بتاعت الانستجرام ويبيعها ؟ احا كل

دي حاجات هتكسب دهب يا ولاد الوسخه حد يساعدني ونروح نسرق بنك ولا نعمل فيلم بورن بروفشنال نضيف كده والانونه اكيده مش هتعارض

10 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.250422

>>250419

>تعالى دسكورد عشان انا خول ومكسوف احك فيك واشقطك قدام الناس

خولات دسكورد حرفيا, وصف مش شتيمة


 No.250428

File: dd4a93433b14f2b⋯.gif (17.51 KB, 450x547, 450:547, 34160511.gif)

>>250413

>>250415

>>250419

الموضوع مش حوار, أساس أى تجارة أو نشاط مربح أنك بتشوف حاجة, وتلبيها, مش عارف تلاقى حاجة تلبيها أخلق الحاجة.

زى محلات الكاوتش اللى بترمى ازاز ومسامير على الطريق جمبها, ومن فترة كده أنتشر حوار أنك تلاقى بقعة زيت على الدائرى, وجمبها بمترين نمرة ونش انقاذ, فشوف الناس محتاجة أيه أو عايزة أيه وهاته وقدمه, فيه ناس بتشترى المياه المعدنية من هنا وتحمل عربيات نقل وتروح تبيعها فى مطروح والغردقة وشرم بأضعاف تمنها, والناس محتاجة وبتدفع, العيال اللى بتنزل تقف بأعلام فى الشارع أيام أى ماتش كورة كبير, سبوبة بيكسب منها بالعبيط, دورات المدارس وأنك توصل العيال بعربية تمناية ولا حاجة الموضوع فاتح بيوت ناس كتير, أنك تعمل فلوس مش محتاج غير انك تقوم من على طيزك بس.

>بتجيب حشيش منين فين التجار قصدي

مبشربش والله يا أنون ومعرفش غير الخولات اللى بيبقوا على النواصى بتوع عايز حاجة يا صاحبى, والتبة والحى العاشر والمناطق بنت الوسخة ناحية باب الشعرية كده.

لو عايز ليك أنت شخصيا, بس منصحكش علشان هتتشنير, التبة فيها قهاوى, راضى الواد وقوله معلش يا صاحبى عايز أصطبح متعرفش حد هنا؟, أسأل سواق فى موقف من المواقف اللبش, بس متديش حد فلوس قبل ماتستلم حاجتك ومتروحش مع حد يقولك تعالى معايا ومتشتريش كده ولا لوحدك أصلا شوف ديلر حد تعرفه بيتعامل معاه.


 No.250431

File: 6671e9ca169937b⋯.jpg (32.07 KB, 539x960, 539:960, 31890862_2031557737105077_….jpg)

>>250428

معايا 5 الاف جنيه مفيش افكار معلش اخوك علق

ممكن انزل شغلانه خدمه عملاء واحوش 5 كمان مثلا في الكام شهر بعد الامتحان ياريت لو عندك اقتراحات


 No.250432

>>250419

في ايه يا متناك مالانون بيرد اهو عاوز تتناك ولا ايه


 No.250434

>>250432

بس يا ابن المتناكة الحقودة

ايه حقد الفلاحين بتاع دين امك ده
File: 9b3f99f23f69531⋯.jpg (11.27 KB, 360x240, 3:2, main-qimg-b977f31077fc35dc….jpg)

 No.246821[Reply]

أنا عايز أحيِي اللغة القبطية

حاسس ان اللغة المصرية خلاص لو حد معملش حاجة عشان يرجعها لأنها تستعمل في المجتمع هتفضل بس في الكنايس

عايز أجمع أكبر عدد من الناس عشان نبدأ نتعلمها مع بعض و بعدها نبدأ ننشرها على التويتر و الفيس عشان نرجع القومية المصرية

و الناس دلوقتي حاسة أن القومية العربية عبارة عن حلم فاشل (و ده صح في رأيي)

حالياً مفيش الا أنا و صاحبي في "الحركة" دي و أحنا منعرفش قبطي كتير بس نعرف نقرأ قبطي و شوية كلمات

أحياء هوية مصرية يمكن يوقف العداء ما بين المسلمين و المسيحيين في مصر برضو

tl;dr - I want to revive Coptic through the formation of a new movement and then spread it to others on twitter and fb.

I have created a D*scord server with my friend and I have set up a list of introductory resources

Here's an invite code - ppvWwEY

74 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.249494

>>249450

>>249410

يا ولاد المتناكة يا معرصين يا انجاس نضفوا الثريد ومتتناقشوش زي فلاحين صب هيومنز ولاد عرص مستوى ذكائهم لا يتعدى الاربعين


 No.250406

>>249349

>طب نفترض أننا اصبحنا اتحاد فيدرالي من المحيط إلى الخليج، هل ده هيحولنا لقوة عظمى في يوم من الأيام؟ ولا استحالة تحصل؟

الأغبيا كتير مفكرين أن لو كل الدول العربية أتحدت هنتخلص من كل المشاكل بس لو مصر أتحدت مع العراق أو سوريا هتاخود خازوق الأكراد و بكده مصر دبست نفسها في مشكلة كانت سهل تفاديها


 No.250420

File: 4780034bd1cc00b⋯.png (44.45 KB, 280x283, 280:283, unnamed.png)

>>250406

الأكراد حقهم يعملوا دولة بس ميصدعوش دين أبونا ويتعاونوا مع إسرائيل

ثانياً دين أم الوحدة كـ "وحدة" مش دي المشكلة ، المشكلة مشكلة إجتماعية بحتة في كل البلدان العربية وأظن إني أتكلمت عن كسمها في الثريد ، عشان حتي ننول الإستقلال اللي إحنا عايزينه


 No.250425

File: a4fa369a5db88ec⋯.jpg (37.99 KB, 279x378, 31:42, sadam75.jpg)

>>250420

>الأكراد حقهم يعملوا دولة

<يشعر بالقهقهه مع صدام و5 اخرون


 No.250433

>>250425

إرجع الفيسبوك وأقرا ميشيل عفلق يبن القحبة
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha / arepa / cafechan / leftpol / magali / sw / vg / vichan ]