[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / chemo / choroy / dempart / fascist / vichan / vril / y2k ]

/egy/ - Edgyptians

صور امك كلها هنا

Catalog

Winner of the 81rd Attention-Hungry Games
/y2k/ - 2000s Nostalgia

Entries for the 2019 Summer Infinity Cup are now open!
May 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject *
Comment *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
dicesidesmodifier

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 4 per post.


FAQ | Catalog | Shitposting

 No.268426[Reply]

•ممنوع طلب صور/فيديوهات الا في الشتبوستنج ثريد او ثريد مشابه

•ممنوع الدعاية الا في الشتبوستنج ثريد

•ممنوع الدعاية لوسائل تواصل جماعية الا لو مجهولة تماما (اسم موحد لكل اليوزرز او اسم عشوائي لكل يوزر عند كل دخول)

•ممنوع طلب/نشر بيانات شخصية (الرقم القومي، العنوان، رقم التليفون، الاسم الكامل،..الخ)

•ممنوع الميتابوستنج (اسئلة/اقتراحات/نقد/تعليقات بخصوص البورد/الستاف) الا في الشتبوستنج ثريد

لو نيوفاج:

•اقرا الاسئلة الشائعة بالكامل

•اقرا كل الثريدز من الكتالوج

•تابع البورد شهر على الاقل قبل ما تبدا تشارك

لو فلاح/نورمي/طفل/غبي/خول من فيسبوك: هتاخد بان

استخدم السبويلر ل: جور، سكات، جاي بورن،..الخ

For private inquiries: stoner@cock.lu

Post last edited at


File: b2f1fcaa5e20ae3⋯.png (482.18 KB, 640x480, 4:3, ClipboardImage.png)

 No.261368[Reply]

Share pics/videos/links.

>inb4 triggered muzzies

72 posts and 31 image replies omitted. Click reply to view.

 No.288638

testee
File: d7bf41c399a1604⋯.jpg (63.03 KB, 960x481, 960:481, 960x481xfiling_images_458f….jpg)

 No.289133[Reply]

مافيش طريقة عمل بصمة وهمية و تخطي جهاز البصمة انا جربت كل حاجة ع اليوتيوب ومافيش حل

 No.289134

جرب تنسخ صباعك بالسيليكون رابر

اعمل قالب بالسليكون رابر و حط صباعك فيه و لما ينشف حط wd40 و صب سيليكون رابر تاني
File: 8f060b4d2205f9f⋯.jpeg (7.46 KB, 210x230, 21:23, images-14.jpeg)

 No.289007[Reply]

انا بحثت ودورت عن بلوجز او حتى جروبات عن الاستقلال عن الاهل بس ملقتش، في الثريد ده هيبقى في نصايح عن الاستقلال والشغل والذي منه

دلوقت عشان تصرف على نفسك هتحتاج على الاقل الاتي:

150 جنيه اشتراك نت

300+ للكهرباء

30 غاز

500+ للمواصلات

1500 للاكل ده لو هتاكل ب 50 جنيه في اليوم

1500 إيجار شقة 'فاضيه' من غير عفش

السؤال هنا شغل ايه اللي يجيبلك 4000 جنيه عشان يدوبك تاكل وتشرب

13 posts omitted. Click reply to view.

 No.289113

اومال الفقر ايه يجدعان اللي بتتكلمو عليه دا الناس عايشة ب ٢٠٠٠ جنيه عيشة زي الفل..


 No.289121

>>289111

>>289113

تفاصيل.....


 No.289122

>>289121

عايش مع تلاتة تانيين كل واحد ب650

حوالي 100 كهربا و غاز و نت

اكل ب150كل اسبوع

و حوالي 300 مواصلات و منيكة


 No.289126

>>289069

الماية بتجيلي معظم الشهور اقل من 10 جنيه في الشهر

ممكن تسدد اونلاين و تدخل بنفسك قراية العداد على الويبسايت عشان تتاكد ان المحصل مبيحطش قرايات من دماغه

الماية مش زي الكهربا سعرها موحد , سعر متر المايه بيختلف من محافظة للتانية على حسب


 No.289132

>>289113

عشان بيبقى هو الوحيد اللي بيصرف وعنده تسع عيال
File: 04b21c02dc3ff81⋯.jpg (17.63 KB, 243x234, 27:26, soy18.jpg)

 No.289042[Reply]

>مينفعش تنتحر يا انون, فكر في علتك يا اناني

 No.289054

قاعدي ومكبسل احمر

كسم الناس اللي ضد الانتحار


 No.289125

أنا فكرت في طريقة للانتحار و تبان حادثة بس مش عارف فعالة ولا لأ... أنا قرأت اخبار كتير قبل كدا عن حوادث ناس ماتت بسبب اختناق و هم بيستحموا و بحثت في الموضوع بشكل سطحي و عرفت انه تسريب الغاز لما بينتشر بيغطي على الاكسجين اللي في الاوضة فتفقد وعيك اولا و بعدها بتموت مخنوق عشان مفيش اكسجين

فاظن انها كدا مش هتبقى موتة مؤلمة صح؟ ممكن تحاول تموت نفسك بتسريب غاز بطريقة ما

يا ريت اللي شايف انه دا ممكن يفشل يفيدنا


 No.289127

>>289042

ميهمنيش عيلتي يا أنون كل اللي يهمني انهاء المعاناة


 No.289131

انا كنت فاكر الجمله دي منطقيه

بس مش المفروض العائله دي من ضمن اهم اسباب الانتحار

او عالاقل لو مش هما السبب هما موقفوش معاك بالشكل الكافي

يعني هما السبب برضه
File: 2274cd54566de59⋯.jpeg (56.03 KB, 619x495, 619:495, 38BC2B18-0A63-42AE-90CE-3….jpeg)

 No.289128[Reply]

انونز احكولي نفسكم ايه؟ ايه هيا طموحاتكم؟

*pic unrelated

 No.289129

ابطل علوقيه في حاجات كتير وانفذ كل الافكار اللي في دماغي ومش مهم حتي لو فشلت وما حققتش الناتج اللي كنت متوقعه بس أهو أحسن من إني افضل عايش طول حياتي في وهم وعمال احلم باللي ممكن يحصل أو كان ممكن يحصل لو نفذت اللي في دماغي.

ونفسي اوبي الإقتصاد يلعبلي في بتاعي.


 No.289130

File: c3dd31df0fb4b7c⋯.jpg (82.38 KB, 750x440, 75:44, 1549685119625.jpg)

نفسي اصير انسان
File: 5225b5133830777⋯.jpeg (23.88 KB, 258x245, 258:245, 9BA04EC0-7E2B-48A2-9608-4….jpeg)

 No.289079[Reply]

هل الناس في البورد دي فعلا فاكرين تفسهم اوروبيين؟

كله قاعد يكتب نيجر، زنوج ، ساند نيجر وانا مش عارف اضحك ولا استغرب

انتو عشان مبتطلعوش من البيت فقدتو احساسكو بالمكان وناسيين انكو بتكتبوا البوستات دي حرفيا من داخل قارة افريقيا ومن داخل بلد عربيه؟

يعني انتو الحاجتين اللي انتو بتشتموهم مش حاجه واحده

(USER WAS BANNED FOR THIS POST: lurk more or >>>/facebook/)
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.289091

فين ده؟

بنسبة حاجه وتسعين ف الميه بيتقال فلاح ابن متناكه او فقير.

كمان المصريين مش زنوج فإيه الغريب في انهم يستحقروهم؟


 No.289104

>>289086

أحييك على مصطلحاتك يا أنون شكلك ذكي/بتقرأ.

بالنسبة للاوبي العرص فحابب اقلك اننا لا عرب ولا زنوج كمصريين، سواء ثقافيا او عرقيا فكسمك يعني لما تعتبرنا نفس فصيلة النيجرز الافريقيين او الصب هيومانز البدو. غير ان مصر عدا عليها قوميات كتير جزء منهم أوربي/شامي تركي فوارد جدا ان في مصريين مطلعوش من ورا الجموسة ولونهم حنطي زيك يا فلاح.


 No.289107


 No.289118


 No.289119

File: 0301c68b58faf83⋯.jpg (18.52 KB, 602x209, 602:209, IMG_20190625_001638_163.JPG)
File: 22e130fce7decfc⋯.png (515.62 KB, 800x583, 800:583, ClipboardImage.png)

 No.288477[Reply]

ITT share the social media posts that ruined your day.

CANCER

facebook, twitter, news...etc.

4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.288766

File: 40057fce0d6e139⋯.png (54.47 KB, 540x931, 540:931, 20190621_175416.png)

File: 120d64101e00c3f⋯.png (89.39 KB, 326x850, 163:425, 120d64101e00c3f7ac64db82ef….png)

>>288764

لبوة


 No.288771

File: 7faf63609b01ed0⋯.png (46 KB, 537x454, 537:454, ClipboardImage.png)

File: ad255e688aba521⋯.gif (940.4 KB, 602x328, 301:164, ad255e688aba52138a653dd7e5….gif)


 No.288772

حد يجمع الصور في صوره عشان عندي مشكله في البراوزر ومش عارف افتح أي صوره.

https://www.facebook.com/yasuo.romnci/posts/2261932047230412

واحد بيسأل بنته ملبستش الحجاب وسنها 15 سنه يعمل اية؟

ويجي متناك أو متناكه ويقولك الحجاب خيار شخصي .


 No.288773

>>288772

>https://www.facebook.com/yasuo.romnci/posts/2261932047230412

https://www.facebook.com/fatma.farhat.54/posts/2664883313526388

ده الاوريجينال بوستر وسبحان الله واحد من الإتنين اللي شافوه خد الصور بالكابشن ونزلها علي بروفايله وجاله كذا ألف ضعف تفاعل البوست الأصلي عشان احنا مجتمع ذكوري متخلف.


 No.289108

File: 0b13b2b8cee06fe⋯.mp4 (6.73 MB, 640x360, 16:9, getfvid_64639941_547461859….mp4)

الكرسي الواحد من دول دافع تلاتلاف جنيه عشان يسمع كلام الشيخ امير منير الخطير.
File: c6e4ebcd172c364⋯.jpeg (44.92 KB, 608x504, 76:63, images.jpeg)

 No.289017[Reply]

فيه اى شوتنج كلاب فى القاهرة ؟ .. بس ميبقاش حاجه زى نادى الصيد ..اللى هو لازم ابقي عضو يعنى

وهل فيه سن معين ؟

 No.289105

تقريبا نادي الشمس، والموضوع بضان نيييك ان مفيش حلبات شوتنج او ثقافة سلاح مقننة في مصر.
File: 04900c5395a61b1⋯.jpg (40.04 KB, 600x719, 600:719, H-EGYPT.jpg)

 No.285835[Reply]

المواضيع اللى نتكلم فيها

>كامل الوزير و خلافته المتوقعة للسيسى controversial I know

>الثورة فى السودان و تجاذبات جانب مصر والسعودية والامارات ضد تركيا و قطر والاخوان

>الثورة الجزائرية

>تسليم الارهابى هشام عشماوى لمصر

>خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

>الدعم البريطانى للاخوان

>تطوير التعليم

>عمرو واكد و خالد أبو النجا و معارضتهم للسيسى و الرينبو

>ايران و ترامب

>"تجديد الخطاب الدينى"

>تأييد مصر لحفتر و اطراف فى السودان

>تأثير مصر أو تأثرها بالدول المجاورة

>الحرب بالوكالة بين مصر و تركيا فى ليبيا

>صفقة القرن

>ألازمة الخليجية مع قطر

>مصير بشار الأسد فى سوريا

>حفترxإخوان ليبيا

>اليمن و الصراع القطرى الإماراتى عليها

>علاقة الاخوان بالشيعة و أيران

>البحرين و إتهام قطر بزعزعة إستقرارها

>إسرائيل/اليهود و بتدعمها ولا بتكرهها

>علاقة مصر بدول حوض النيل و سد النهضة

>العسكر و الاخوان

>البديل المدني المنتظر

>محمد بن سلمان و هيستلم العرش إمتى

>أزمة اللاجئين فى أوروبا

>السياسة فى الدول المجاورة زى ليبيا والسودان و السعودية

>الصراع الفلسطيني الإسرائيلى

>أى موضوع سياسى فى أمريكا أو أوروبا

>إقتراحات إنشاء توجهات أو أحزاب سياسية في مصر

>اى موضوع ليه علاقة بالسياسة

>الاقتصاد و البعد السياسى ليه مش الاستثمارى

Rules/Guidelines(مش قواعد بس يا ريت تتعمل)

نعمل ثريد جديد لما ده يوصل للبمب ليميت و إختار أي Post too long. Click here to view the full text.

76 posts and 20 image replies omitted. Click reply to view.

 No.288692

>>288690

لو ده حصل اعتقد هتبقا حرب عالميه

ايران مش العراق


 No.288781

File: 684e448db7ade1d⋯.jpg (54.11 KB, 640x458, 320:229, 1450406033438.jpg)

احا جلطة دى ولا ايه؟


 No.288918

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.289083

حزب الكافر اردوغان خسر انتخابات اسطنبول لأول مره من خمسه وعشرين سنه.

الإنتخابات خسروها بفرق تلاتاشر ألف صوت 13000.

الكافر بالسيسي الفاجر رفض النتيجه دي وقعد يعيط زي اللبوه وقرر يعيد الإنتخابات وشكك في نزاهتها وإن فيه أصوات اتسرقت وتانيه اتزورت.

يمكرون ويمكر السيسي والسيسي خير الماكرين.

بعد اعادة الإنتخابات في اسطنبول خسرها تاني بس المره دي الفرق وصل لتمنميت ألف صوت 800000.

الفايز في الإنتخابات من حزب الشعب الجمهوري اللي عمله مصطفي كمال اتاتورك.

اتاتورك اللي بيطلع للإسلاميين في كوابيسهم عشان لغي الخلافه الإسلاميه وخلي الدوله علمانيه ومنع لبس الإسلاميين زي العمه ومنع المدارس الدينيه والمحاكم الشرعيه ودعم حقوق المرأه ولغي الحجاب

اتاتورك بالمناسبه كان ظابط في الجيش

فحرفيا كان دكتاتور عسكري اله

وزي ماقال اردوغان زمان "اللي يكسب اسطنبول يكسب تركيا"

فكس أم الضحك عامة علي اللي حصل هناك.

ولو حد شاف الخبر في السوشيال ميديا ياريت يجيبلنا ردود الإسلاميين عشان نضحك شويه علي الأوهام اللي عايشين فيها.

وحد يعملنا صوره علي ديمقراطيه الفيرجين اردوغان وديكتاتورية التشاد السيسي.


 No.289103

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>289083

يا انون شغالين دامج كونترول دلوقتى وعمالين يقولوا ما الاسلاميين ديمقراطيين اهو و اردوجان مش ديكتاتور و بتاع

+

أردوجان كان بيقول فى خطابه لو أكرم إمام كسب يبقى السيسى كسب

kek
File: 13ceb9169fcb542⋯.jpg (6.38 KB, 250x187, 250:187, 00.14.40.thumb-2.jpg)

 No.289089[Reply]

خارج مع بنت وعاوز حاجة تمنع البونر

لانه بيجي فاوقات راندوم جدا وهيبقا كسم الاسباجتي اللي بيتدلق

 No.289093

ممكن tips ونصايح ازاي عرفت البنت دي وبقيتوا أصحاب واقنعتها تخرج معاك؟

وعموما اضرب عشرة قبل ماتنزل


 No.289095

لول. انت ليه مكسوف تشوف البونر بتاعك؟ مفيهاش حاجة تكسف يابني.


 No.289096

لو بتحبك ماتشغلش بالك دي حاجة عادية وممكن تقولها وتضحكوا وهي هتهيج لو لسة بتتعرف عليها اضرب عشرتين قبل ماتنزل


 No.289100

>>289093

ابدا ياصديقي، لمحت ليها بروجيكت فويب سايت لمصممين الجرافيكس وعجبني دخلت ناقشتها وبعتلها كذا حاجة وهي بعتتلي تصميمات ليها

كلمه من هنا ع كلمه من هنا اكتشفت انها عندها نفس اضطراباتي النفسية ودماغنا شبهه بعض بس هي مسلمه

الخروجة دي مجاتش الا بعد شهر ونص تقريبا وربنا يستر ومستر زبزوب ميفضحنيش لانة دايما فاضحني فكل حتة


 No.289102

بالعكس البنات بتحب تشوف اثرها عليك والموضوع بيساتيسفاي هم فشخ انها وتكة وسكسي. ممكن تضرب عشرة وتلبس بوكسر استرتش ماسك فيك.
File: a8d3e1d545afc32⋯.png (117.46 KB, 500x346, 250:173, e35a8752d128ae3ff7b5e73cab….png)

 No.288783[Reply]

ملقتش ثريد مناسب يا خول

يا انونز انا الانجسيتي نايكاني الفترة دي في العادي انا نادرا ما بيجيلي اتاكس بس بقالي كام يوم من ساعة ما استلمت بروجكت == من علي النت == و انا بيجيلي الاتاكس دي و بتقعد كذة ساعة جربت اشغل مزيكا و انا بشتغل و الموضوع مهداش و معرفتش اركز اصلا و طول اليوم علي كدة مش قادر حتي افكر بمنطقية في الشغل و لما بيجي وقت ميتينج علي سكايب دقيقتين جوا الكول و كسم الاسباجيتي مببقاش قادر اتنفس دانا حتي دلوقتي مش عار اتنفس بمجرد ما حاولت اتكلم في الموضوع

المهم ازاي بتهدو نفسكو في براكتيس معين او اي حاجة ؟ حاجة اشربها/اكلها ؟

5 posts omitted. Click reply to view.

 No.288810

>>288789

مش حاسس انها بانيك اتاكس يا انون لأن كل اعراضها انتا بتوصفها بصورة جسمانية والبانيك اتاكس بيكون اصعب حاجة فيها الافكار اللي بتصاحب الاعراض اللي بتقولها دي

عامة انتا لازم تشوف دكتور لأن كدة باين انها مش مجرد بانيك او انزايتي اتاكس

ولحد ما تروح للدكتور جرب باروكستين حبايتين في اليوم وممكن معاه حبايتين INDERAL لحد ما تروح لدكتور يشوف اللي عندك ايه

وخد بالك مع أن الادوية دي أمنة "نسبياً" بس ممكن لو عندك مشكلة تانية تزود المشكلة دي وانا مش دكتور ولا اصلا المفروض اقولك معلومة طبية اكيدة واعتبر ده نصيحة من واحد بيفتي وشوف دكتور لو عاوز حل اكيد


 No.288813

انا كان بيجلى حاجة كده زى ان مش عارف اتكلم وسط ناس و ممكن اعرق و اسبجتى وقرف

لحد ما قررت ان كسمهم و كنت بتعمد اغلط ( الغلط اللى كان من وجه نظرى غلظ بس هو مش غلط ) زى مثلا ممكن حد يجى يتكلم معايا فى موضوع انا مش عاوز اتكلم فيه و اقوله لا انا مش عاوز اتكلم فى الموضوع ده او لو مش فاهم حاجة وسط محاضرة ممكن اسأل سؤال غبى و اقول

مش فاهم

لما عملت ده عن عمد مكنتش بدى اهتمام للناس ورأيها قد ما كنت بحاول الاحظ اللى انا بعمله لحد ما بقى الموضع عادى و كسم الناس يعنى لو انا بتضايق علشان رأيهم طب ما هما مش بيضايقوا علشان رأئي ولا علشان انا ممكن اضايق من تصرفات بيعملوها و بيدخلو نفسهم فى مواضيع متخصهمش فيبقى كسمهم

ملحوظة: انا لسا لحد دلوقتى مبحبش اقعد مع ناس و بقعد بالايام على الكمبيوتر فى البيت و مبخرجش علشان بكره الناس بس مبقاش عندى مشكلة الحوار لان المكان اللى مبحبهوش مبقعدش فيه ولو حاجة زى جامعة او شغل فده حقى ان اقعد فى المكان بتصرفاتى طالما تخصنى هما بقى بيضيقوا من قلة كلامى او طريقتى فى اللبس او اى ابن متناكة يبقى كسمهم دى مشكلتهم هما يحلوها بعيد عنى

ممكن تحاول تعمل ديسكورد و تخش تكلم ناس فى سيرفرات و متقولش معلومات شخصية عنك هتلاقى الموضوع اتحسن


 No.288818

انجزيتي وخره ايه فوق دماغكو؟ سبتو ايه للبنات يا شوية خولات؟ ما تنشف ياض انت وهو وبلاش دلع ومياعة


 No.288834

>>288810

مانا عندي افكار بس انا شايفها جاستيفايد فشخ يعني مش حاجة و انا بكبرها لا الافكار و المشاكل كبيرة لدرجة انها لازم تاخد الحيز ده من افكاري و اقعد بالايام و بفكر انا بقولك علي الي انا حاسس بيه عايزه يهدي شوية لاني متاكد ان الافكار عمرها ما هتهدي غير لما كل القرف يتحل يا انون

>>288813

انا مش خايف من الاراء يا انون او دي مش حاجة انا حاططها في دماغي انا الي خايف منه الي هيحصل بعد كدة افرض الدنيا متحسنتش افرض كل جهدي ده هيكون في الارض افرض انا مش كفئ كفاية و اني مش هعرف اخلص الشغل يمكن انا محتاج اتعلم اكتر مش عارف بجد في ايه في دماغي بس شكرا و المايند سيت بتاعتك صح خلي بالك كيب ايت اب و لو عايز نقطة زيادة في الموضوع ده حاول تخلي الناس تبريسيف صورتك بشكل كويس/كوميدي او اي حاجة اجابية انا من سنين لما كنت بدخل مكان او نشاط جديد و اتوتر جامد مكنش بيلحقني غير اني ارمي كومنت كوميدي مثلا اهزر الموضوع كان بيفرق فشخ و جرب تحسس نفسك انك قيم عن كل الي موجودين معاك في نفس الاوضة اذكي/اجملمش خولنة لا يعني في نفس السياق ده


 No.289098

>>288818

آسفين يا عم الألفا إننا مش زيك، إحنا عيال بيتا والصحة النفسية للرجالة حاجة معدومة في البلد دي. انت بتعمل إيه هنا أصلًا؟ البورد ده مش للناس اللي زيك يا نجم.
File: 8b69221c5a8fa19⋯.jpg (402.67 KB, 913x1024, 913:1024, gettyimages-117148930-1024….jpg)

 No.280728[Reply]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استاذ زنكلوني

اي استفسار في الرياضيات او الهااكينغ او السوفتوير انجنيرينج والبروبلم سولفينج تفضل بالطرح

وهجاوبك بكل سرور وصدر رحب

لو عندك استفسار ومش قادر تنشر هنا قدام الانانيين

اتفضل التلجرام بتاعي @tttttttttttt33

331 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

 No.288475

عايز اعمل سكريبت/برنامج او ايا كان المسمى يملأ textbox في موقع بأرقام انا هدخلها

>inb4 autofill addons

جربت كذا حاجة كلهم بيدخلوا حروف و انا عايزه ارقام بس

الفكرة ان في موقع بيطلب verification من نوع ما الكود بتاعه 4 ارقام و ده يحطني قدام 9999 احتمال و الحقيقة مش عايز اقعد اجربهم واحد واحد ف لو عندك اقتراحات اخرى enlighten me


 No.288928

>>288269

زنكل الزنكلوني موجود بس في فترة نقاهة

>>288475

بيجهزلك شرح وافي كافي يا انون


 No.288942

>>288928

ده انا قولت انك فقدت الامل

مستني الشرح و اتمنى ينجح

ال عايز اعمله سكريبت او ايا كان الاسم يجرب الارقام بالترتيب من 0001 لحد 9999 عشان رقم ال verification اكيد هيكون في الرينج ده


 No.289059

>>288942

مش استاذ زنكلوني بس حط الموقع يا انون احاول


 No.289097

مستر زنكلونى انا عاوز اتعلم Spring framework

بس عاوز انجز واتعلم حاجة ابدأ اشوف انتاجيتها كويسة ع طول

فبفكر اتعلم spring boot ع طول وبعدها ابدأ اتعلم الspring core&mvc

بس اتعلم بوت الاول بحيث انى اقصر الطريق بتاع التعليم,انتا ايه رأيك فالموضوع دا ياسيدنا؟
File: 41ed406d621d61a⋯.gif (31.85 KB, 250x250, 1:1, .gif)

 No.151542[Reply]

.

395 posts and 75 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.289056

File: 91f2cdcca1f808b⋯.jpg (54.1 KB, 1280x967, 1280:967, IMG_20190624_060320_581.jpg)


 No.289061

File: 00e6f6d70d65b26⋯.png (140.52 KB, 1225x869, 1225:869, ClipboardImage.png)

>>289056

أنا مبسوط إن ميم كسم الفلاحين بقي منتشر علي الفيسبوك

حتي البوست الصيفي السنوي بتاع الإسكندرانيه ما بقاش يتهاجم زي زمان


 No.289062

>>289061

احا يا انون انت في الجروب؟

انا كنت عاوز اخرق كسمهم و اقول لواحد انت بضان ابن مرة متناكة يلعن كسم الفلاحين بجد


 No.289081

File: 5e672644fef966f⋯.jpg (149.79 KB, 747x834, 249:278, v1.jpg)

https://twitter.com/khalidguwaiz/status/1142470340859375621

الردود عليه من المصريين تديك تفائل بالمستقبل


 No.289090

>>289021

مش حقيقي انك تقدر تـ"ضيع" 9 ساعات في عمل حاجة مفيدة يا انون في كول سنتر. معندكش حرية الوقت هناك.

lrn2read retard
File: 883ed9e41b1ef52⋯.jpg (109.57 KB, 1080x1080, 1:1, 44502840_2370636426340321_….jpg)

 No.262267[Reply]

أنا رجعت و ماشي تاني

الثريد القديم وصل للميت فكنت مستنيه يموت او حاجة المهم

انا مش هوعدكم بحاجة عشان انا مبعرفش أكتب قصص

البرامج اللي بجمع بيها الصور مبقتش تشتغل على الفيسبوك كويس و ده مكسلني اني اجمع صور

المهم

دا انا كنت كاتبه قبل كدة عشان اعرفكم ازاي بجمعها

https://ghostbin.com/paste/pfcdp

الموقع ده لقيته اليومين اللي فاتو لو عايز تعرف اكتر عن الناس اللي بتدور وراهم

graph.tips

المهم

حلا شيحة في الوش عشان هتظهر في التليفزيون قريب

341 posts and 903 image replies omitted. Click reply to view.

 No.289026

>>289019

هي دى الولية بتاعه المنتخب اللعيبه حكوها معاها و الناس طبعا دخلت طلعت صورها القديمة و قامو بالواجب


 No.289027

File: 9a23e36d50a4252⋯.jpg (1.11 MB, 1080x1082, 540:541, 25022693_2002414430028259_….jpg)

File: 5f85c1655f67db0⋯.jpg (163.95 KB, 959x959, 1:1, 26071501_100357630766560_3….jpg)

File: c56ed76db268549⋯.jpg (83.38 KB, 893x1117, 893:1117, 30855655_229459164276931_5….jpg)

File: cf8ba0c10c564ae⋯.jpg (1.12 MB, 1080x1082, 540:541, 25017283_139561066743602_6….jpg)


 No.289029

File: 0f17b9166d4d0f4⋯.jpg (172.82 KB, 1080x1080, 1:1, 57511929_2228831883846937_….jpg)

File: 5544e6d02ee58e8⋯.jpg (153.43 KB, 968x976, 121:122, 14573993_1713161302339075_….jpg)

File: 5f462dcd72f4a1d⋯.jpg (165.27 KB, 1080x1080, 1:1, 17076636_1022472524524459_….jpg)

File: 5ca6ecf976cc19c⋯.jpg (170.37 KB, 1080x1350, 4:5, 36813420_240013240150259_3….jpg)


 No.289030

البنت بتاعت حوار المنتخب دي قبيحه نيك

دقنها عامله زي دقن الرجاله ومناخيرها مناخير يهود

من الاخر شبه الصوره بتاعت الاوبي بس واخده تيستستورون وجايه من قريه قريش

عمر ورده اجمل منها حرفيا علي الاقل اطيق ابص في صورته ومحسش أن في حاجه غلط


 No.289088

File: a8d61b588e33cf1⋯.jpg (81.55 KB, 717x960, 239:320, 179956_10200197368910198_1….jpg)

File: 6f570c620165d1a⋯.jpg (50.26 KB, 960x717, 320:239, 11166010_548546425283063_1….jpg)

File: fd5f4500c7588e3⋯.jpg (41.38 KB, 540x540, 1:1, 48919644_2635199839838657_….jpg)

File: 9c17362c56c5c91⋯.jpg (239.98 KB, 1006x1015, 1006:1015, 52953575_2773078122717494_….jpg)
[]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / b2 / chemo / choroy / dempart / fascist / vichan / vril / y2k ]