[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / b2 / dempart / leftpol / rule34 / vichan / vore ]

/voros/ - Baloldali politika

Catalog

Winner of the 83rd Attention-Hungry Games
/strek/ - Remove Hasperat

May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 3 per post.


File: c82d087820f2419⋯.jpg (56.04 KB, 480x640, 3:4, elvtársnő.jpg)

 No.67[Reply]

Sziasztok a múltkor voltam a Gólya presszóban de még mindig nincs balos barátnőm, mit csinálok rosszul?

 No.68

File: 85ad1081a83e93d⋯.gif (499.42 KB, 499x363, 499:363, mr_bimmler.gif)

Szóljon valaki az elvtársnőnek, hogy tiltott önkényuralmi jelkép használatáért, le is csukhatják.


 No.69

>>68

Mióta ember néz az égre,

Vörös csillag volt a reménye.


 No.70

>>67

Gólyába ténylegesen járnak baloldali érzelmű suhancok, vagy csak a tipikus romkocsmába járó pózer bölcsészek?


 No.71

>>70

Amikor én ott voltam csak a közeli mutlik dolgozói ebédetek épp ott.


 No.1100

>>70

Mi bajod van a bölcsészekkel buzi?
File: 7f37d8d178e0d25⋯.jpg (53.82 KB, 357x395, 357:395, RfObZSk.jpg)

 No.45[Reply]

https://merce.hu/2018/10/30/maganrepulozes-helikopterezes-jachtozas-az-ultragazdagok-karosak-a-vilagra/

> [..]

> A New York Times-tól a CNN-ig szinte naponta találkozhatunk azzal a felfogással, hogy csakis az átlag fogyasztón áll vagy bukik a klímakatasztrófa, ezért aztán ne használjunk szívószálat, kevesebb ideig zuhanyozzunk stb. Miközben a valóság az, hogy a klímaváltozásért 70%-ban csupán 100 nagyvállalat felelős a fenntarthatatlan vezetői döntéseik, az eltussolt károk és a természet mértéktelen kizsákmányolása miatt. Ennél fogva tehát az egyéni fogyasztónak abban van felelőssége a klímaváltozás megelőzésében, hogy ellenálljon a kapitalizmus kizsákmányoló természetének, ami lassan teljesen megöli a bolygót.

> [..]

> Már rég letűnt az a kor, amikor mindennapos volt a „burzsoá parazita” kifejezés használata Lenin nyomán, de az elkeserítő helyzet az, hogy 100 év múltán a kortárs társadalomtudományi kutatások is azt bizonyítják, hogy a burzsoázia olyan mértékű parazita életmódot folytat, ami nem csak az alsóbb osztályok munkájának kiszipolyozásán alapul, hanem lassan a bolygót is megöli. Már csak az a kérdés, hogy meddig fogjuk eltartani a parazitákat?

Mérce mióta ennyire lúgos?

193 posts and 85 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.1084

File: f408b8f0b553754⋯.jpg (217.34 KB, 691x625, 691:625, 1460691445387.jpg)

>>1001

>2019

>bookchin

Te: hülye?


 No.1096


 No.1097

https://merce.hu/2019/07/14/a-gepkocsi-tarsadalmi-ideologiaja/

>A tömegközlekedés helyét átvéve elterjedő magánautók olyan mértékben változtatták meg a várostervezést és lakásépítést, hogy az már az autók további terjedését szolgálja. Szemléletbeli („kulturális”) forradalomra volna szükség ahhoz, hogy a kört megszakítsuk.

>kulturális forradalomra

Köszönjük a mércés elvtársaknak, hogy terjesztik a Mao Ce-tung eszmét!


 No.1098

>>1083

Szerinted várhatunk jobbat Magyarországtól?


 No.1099

>>1097

A reformpolitika előtt Kínában mindenki biciklizett. Nem is volt annyi dagadék.
File: e8197c114111638⋯.jpg (400.66 KB, 1024x1521, 1024:1521, main-qimg-cfc5025cf4f4b839….jpg)

 No.1039[Reply]

Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Mi vezette el a jelenlegi eszméihez?

Milyen korábbi nézeteket vallott?

 No.1094

>Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Amikor megtaláltam ezt a deszkát.

>Mi vezette el a jelenlegi eszméihez?

Az életem? A tapasztalataim (tőlem független külső hatások, általam kiváltott külső hatások, választott információforrásaim, etc.)?

>Milyen korábbi nézeteket vallott?

Ez túl személyes kérdés. Talán ha pár tíz millióval nagyobb országban élnénk, nagyobb területen szétszóródva.


 No.1095

>Anon, mikor/hogyan lett baloldali?

Túl ciki ahhoz hogy elmondjam
File: e17046697cded9a⋯.jpg (73.21 KB, 573x300, 191:100, munkaspart.jpg)

 No.15[Reply]

*felnyit egy Kőbányait*

*szürcs*

"ááá, Kádár János. Ő aztán politikus volt a javából!"

115 posts and 69 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.1082

>>1073

TL;DR: Stirner's creative individual = postmodern pseudo-individual.

Stirner: postmodernist shit.


 No.1089

Igazából Stirnert mindenki telibeszarja szerintem, az egyetlen ok amiért bárki is emlékszik rá az az, hogy Marx kritizálta. (Nomeg Engels megrajzolta a remekül memézhető karikatúrákat.)

Senki se tud semmi mögötteset róla az esetek kilencvenkilenc százalékában azon túl hogy ő írta a "le spook bookot" és hogy volt egy tejüzlete amit a felesége pénzéből nyitott.

Könnyen lehet mémelni a "jelszavait", és a nemtörődömsége miatt egy "filozófiai vagánynak" érződik (lol, én vagyok az EGYÉN és te most a TULAJDONOM vagy, mint ahogy a világ is az XD), de Stirner nem több mint egy üres jelkép, és azon a fekete-fehér karikatúrán kívül nem létezik gyakorlatilag.


 No.1090

File: 879b360d7afb6e1⋯.jpg (61.67 KB, 342x257, 342:257, facebook_fideszcsicska.jpg)

Mi a megoldás a nyuggerproblémára?


 No.1091

>>1090

Nyugdíj helyett adjunk nekik morfiumot.


 No.1093

>>1090

Mi a nyuggerprobléma?
File: 87b4c58c3bcdd38⋯.jpg (45.65 KB, 474x355, 474:355, m.jpg)

 No.1057[Reply]

Hivatalosan is visszavonulok a baloldaliságból.

Unom az egészet. Balosok támadnak balosokat. Kommunisták versus anarchisták, meg egyéb cicaharcok, folyamatos szájtépés, gyakorlatilag nulla elmélet, már a sok röfis memé sem vicces. Mától úgy élem az életemet, mint a normális emberek. Már a mozgalmi dalok sem érdekelnek.

Viszlát.

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.1074

>>1057

Tipikus anarchista, de most őszintén. Egy évvel ezelőtt:

>hurr és durr, milyen szarok a hierarchiák!

egy évvel később:

>nekem ebből elegem van, miért nem lehetek egyenlő a transzikkal?!

OP: karóba veled


 No.1076

File: c8e4d043b8ff4db⋯.png (1.25 MB, 851x946, 851:946, Képernyőkép_2019-05-13_23-….png)

>>1063

ennyi


 No.1085

>>1057

>implikérozni a normális emberek jobboldaliak


 No.1086

File: f56b773279a97d2⋯.jpg (89.16 KB, 680x680, 1:1, doomer_komcsi.jpg)

File: d7b7517897a2b11⋯.png (171.69 KB, 400x300, 4:3, Kep6_MOM_Laszlo-Tyirityan.png)

>>1085

a csicska baloldali

> 200+++ IQ, mely lehetetlenné teszi, hogy ne vegye észre a kapitalizmus okozta problémákat a világban és e tudat ne nyomorítsa meg

> depressziós

> félművelt barátai mindig kinevetik, ha a nézeteiről beszél

> szabadidejét olvasással tölti, de soha senkivel nem tudja ezeket érdemben megvitatni

a CHAD jobber

> 30 IQ übermensch, még a legnyomorúságosabb körülmények között is jól megvan, elvégre a kötél napja már közeleg

> nincs olyan búbánat, amit egy kis pálinka ne oldana meg

> kuruc.info, /pol/, /p/rolitika, szomszéd nyugger bácsi háza, nem talál egy olyan helyet sem, ahol ne oszthatná meg barátok között nézeteit

> szabadidejének jelentős részét az edzőteremben tölti, egy 10 perces youtube videóval letudja a heti elmélet-kvótát


 No.1092

Nincs olyan, hogy "csak kivonom magamat a politikából". Hiába menekülsz előle, útól fog érni.
File: f30d408f2b4982f⋯.png (28.38 KB, 203x250, 203:250, leves.png)

 No.1003[Reply]

Szerintem ez 2019 eddigi legjobb magyar nyelvű kommunista cikke. Ecsenyi Áron nevezetű anarcho-kapitalista emberke írt egy kritikát az egyik David Harvey cikkükre, azt leközölték, majd nagyon csúnyán szétszaggatták ebben a válaszkritikában.

https://forradalmiforras.blog.hu/2019/06/30/valasz_az_olvasoi_kritikara_mit_lat_egy_marxista_ha_jobboldali_szoveget_olvas_ecsenyi_aron

A cikkben az a kurva jó, hogy nagyjából a felétől nem lehet kibírni röhögés nélkül, mert a gyerek olyan abszurd faszságokat írt le, hogy az valami elképesztő!

Kép reláció a hülyegyerek pártja, amúgy. Én meg nem is tudtam, hogy vannak idehaza ankapok!

36 posts and 25 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1050

File: 4b314957982a875⋯.gif (413.27 KB, 500x370, 50:37, 1457686540462.gif)

>>1007

>>1009

>>1011

>>1018

>>1027

>>1041

"Láttyátuk feleim szümtükkel mik vogymuk. Isa bullshit es lousar vogymuk!"

Tudniillik pontosan ez a jellemző magatartása a hasznavehetetlen és ún. "kommunistáknak" hazánkban:

>bősz belefingás azoknak a terébe, kik valójában tesznek is valamit

>ezek után alátámasztatlan "kritika"

Ez az anon a magyarság kommunizmusán élősködő rákos sejtnek egy tökéletes példája, hiszen: nincs kritikája!! Oka-veszetten destruktív. Hőbörög. Inkonzisztens. Amikor számon kérnék, hogy, "ugyan mond már meg, te BÖLCS, hogy mi is a te valódi kritikád?" (ld.: >>1028 ), akkor elcsöndesül. Bekussol. Visszavonul.

Miért is teszi?

MERT NINCS VALÓDI KRITIKÁJA! Ő AZ ÖSSZES "ELVTÁRSÁNAK" MEGMOZDULÁSÁT UTÁLJA. AZT UTÁLJA, HOGY RAJTA KÍVÜL VANNAK KOMCSIK, AKIK MEG MERÉSZELNEK MOZDULNI, MÍG Ő MEGDERMEDT ÁLLAPOTÁBAN OKOSKODIK!

pik veri mács rilétid


 No.1066

>>1050

>amikor egy random anon szétpicsázza a leftcom- és ancom-szerű lényeket


 No.1070

>>1050

>Miért is teszi?

Mert egy pszeudo fosadék, azért.


 No.1077

File: 77641aeeb3a415b⋯.png (46.41 KB, 1069x198, 1069:198, 1.png)

File: b54fcd81bc6a247⋯.png (22.73 KB, 759x150, 253:50, 2.png)

pic1: komcsi kritika lájk

pic2: anklap lájk

>???

OP EGY SZAR!!


 No.1088

>>1003

Az itteni shillelést értem, de miért nyitottad meg ezt a fonákot /p/-n is? Csak nem NazBol toborzást tartasz?
File: 16f9ef65499022c⋯.png (68.94 KB, 900x300, 3:1, voros zászló.png)

 No.85[Reply]

Anonnak mi a véleménye táblánk első zászlajáról? ugye jól csináltam?

41 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1046

>>999

>2019

>TGM

te hülye?


 No.1075

File: c69aa59197f5ea7⋯.png (91.96 KB, 379x187, 379:187, wuter.png)

>>999

>2019

>TGM unirónikusan


 No.1078

>>1046

>>1075

Mi is a jelenlegi TGM-el a probléma?


 No.1079

>>1078

Vagy inkább úgy kérdezem: mitől nagyobb krindzs TGM most, mint régen?


 No.1081

File: c0505dc9b3c3859⋯.png (109.84 KB, 217x329, 31:47, 1.png)

>>1078

>>1079

>2019

>TGM

>TE, kedves anon, hol fekszesz az ÉN morális térképemhez képest?!

>TE, anon, szurkolsz-e a magyar foci csapatnak-e?!

>IGEN? akkor te FASISZTA VAGY!!!

>etc.

>etc.

olvass el egy TGM cikket, anon, s gyöjjé rá, hogy ez a fasz moralista ideológiát tol rád!í
File: 3b273e2e9ce9423⋯.png (Spoiler Image, 49.81 KB, 694x745, 694:745, Lista.png)

File: 1529b6711df6bca⋯.png (Spoiler Image, 1.61 MB, 1920x1080, 16:9, absurd.png)

 No.323[Reply]

Bontsuk ki a könyves témát jobban ami a mérce fonákban elkezdődött!

/vörös/ anon mit olvas, mit olvasott tavaly? Mit fog olvasni idén?

Összeállítottam egy pontosabb listát, hátha érdekel valakit. (Tudom hogy kurvára nem)

97 posts and 44 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.980

File: 4c08d84bd826afe⋯.jpg (35.09 KB, 278x278, 1:1, cirno-no-response.jpg)


 No.992

File: 1914946ca06cc75⋯.jpg (1.35 MB, 3381x1501, 3381:1501, IMG_9724.jpg)

File: bfe5943276fe851⋯.jpg (879.91 KB, 3623x933, 3623:933, IMG_9720.jpg)

File: bec9b806f005c2b⋯.jpg (745.54 KB, 3447x1002, 1149:334, IMG_9722.jpg)

Az e havi mérleget szerintem előbb leadom, mert ebben a 2-3 napban már kétlem hogy történni fog bármi nagy csoda. (Mondjuk lehet még erőt veszek magamon és elolvasom a Buda Halálát, de megismételtem megütöttem az életképtelenség egy olyan szintjét, amin még magam is meglepődök, főként a meleg miatt. Nem lehet se inni meg se enni, minden undorító.)

Két könyvet olvastam el, mindkettő könyvheti zsákmány.

>Wintermantel Péter - Nippon-babona: A Magyar-Japán kapcsolatok története

Témáját illetően szerintem ennek a kötetnek mindenféleképpen ott a helye Spede Pasanen klasszikus könyve, az "Oszmán-török birodalom: Ipari termelés és hadi törekvések 1914-1918" mellett.

Maga a téma meglehetősen "irreleváns", de azért vannak benne érdekes kis részletek, főleg ami a Horthy-korszakot illeti. (Na meg Szálasi Furry pár hónapos bohóckodásáról is maradtak ránk érdekes anekdoták.)

Meg persze leírja mi volt Rákosi és Kádár alatt a diplomáciai kapcsolatok helyzete.

Az eredetileg turanizmusra és revíziós reményekre épült viszony épp gyümölcsözni kezdett volna, amikor tönkre nem tette a világháború. Remek kereskedelmi egyezményeink voltak a japánokkal, és 1938-ban még egy örök-barátsági és kulturális szerződést is sikerült összehozni.

A japánoknak igazából azért jött jól Magyarország, mert innen könnyen lehetett kémtevékenységeket folytatni a szovjetek ellen, és ehhez a magyar kormány is asszisztált. Egyes szélsőjobboldali elemek pedig abban reménykedtek, hogy a turáni nagytesó majd elhozza a revíziót.

Szálasinak igazából nem sok lehetősége volt Japánnal kommunikálni, mivel a teljes nagykövetség megtagadta a felesküdést. (Illetve a fickó teljes világpolitikai nézetei egy pistikelegózós, homokvárépítős óvodás szintjén mozognak, aki egyszer véletlenül látta ahogy a bátyja valamelyik Civilization játékkal játszik.)

A "kommunizmus" alatt a magyar vezetés meg csak szimplán töketlen volt, és mindet csak szovjet és kínai jóváhagyással mert csinálni, inkább a helyi kommunistákkal ápolta a kapcsolatot.

Képen mellékelnék néhány szerintem humorosabb részletet .

Jó könyv összPost too long. Click here to view the full text.


 No.993

File: 189259a299e4429⋯.jpg (3.35 MB, 3000x3000, 1:1, book.jpg)

>Jü Hua - Kína Tíz Szóban

Tíz esszé tíz évvel ezelőttről. A címből kivehető, hogy tíz szó köré építi fel a szerző az írásait, mindegyikkel vagy a kortárs Kínát, vagy a Mao-kínát írja le, esetleg néha összehasonlítja őket.

A tíz szó:

>Nép

>Vezér

>Olvasás

>Írás

>Lu Xun

>Különbség

>Forradalom

>Kisemberek

>Utánzat

>Kamuzás

Ezek közül szerintem az első 5 az ami kifejezetten érdekes, igazán jól megmutatja, hogy milyen lehetett egy senkiként felnőni a kulturális forradalom alatt. Főleg az "olvasás" című esszé, amiben a szerző leírja, hogy nem volt könyv. Volt 20 kötet szocreál regény a könyvtárban, azon túl pedig csak a Mao Ce-Tung Válogatott Művei I-IV. és a vörös könyvecske példányai alkotta végeláthatatlan sivárság. Amikor pedig ismét lehetett könyvet kapni, akkor is csak jegyre, mert nem volt hirtelen elég. Csak így belegondolva mélyebben, hogy azért nálunk sose volt ilyen rossz a helyzet, az antikváriumok kínálatát elnézve (pun not intended), szerencsére mi korán letudtuk a sztálini jellegű elnyomást, de azért ha úgy hiszem, nálunk azért sose volt ilyen rossz a helyzet.

Persze utána a szerző leírja, hogy fordult a kocka, és most már ott is az van, hogy gyakorlatilag nevetségesen olcsón lehet könyveket venni.

Maguk az esszék anekdoták csokrai, történetek a szerző gyerekkorából és a közelmúltból (Maga a szerző is bevallja, hogy a "sztorizás" az erőssége. Rengeteg lélek van benne. (Bár azért félek, lehet hogy valahol a szerző füllentett az utolsó fejezetet olvasva, de ez valószínűleg csak az én paranoiám.)

A Lu Xunről (Akinek a művei magyarul Lu Hszün név alatt jelentek meg, és az esszéit tartalmazó kötetet, az "Irodalom-Forradalom-Társadalom-at" érdemes elolvasni, mert a klasszikus kínai irodalom általános kritikája mellett érdekes szocialista szemléletű betekintést nyerhetünk a kínai irodalomba. Az "A-Q hiteles története" története című kiadványt magyarul Post too long. Click here to view the full text.


 No.994

File: 98e07e245de0701⋯.jpg (2.35 MB, 1000x1480, 25:37, original_drawn_by_nanase_m….jpg)

>>993

Érdekesnek hangzik.

Azt hiszem ezt mindenképp fel is veszem a PtR listámra.


 No.995

>>994

a dohányzás nem moe
File: 14bc66d05dda9d4⋯.jpg (74.81 KB, 621x417, 207:139, ne-travaillez-jamais.jpg)

 No.535[Reply]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcPcgtkXXwY9D7c5aSqiEC_-DhMuE1iDg

http://www.c3.hu/~ligal/spekt%20tars%20liget%2011%20print.pdf

Úgy döntöttem, hogy elolvasom ezt magyarul is, hátha úgy jobban megértem, és ha már van hozzá, akkor megnézem az előadásokat is. Javaslom /vörös/anon is csatlakozzon hozzám. A cél heti legalább egy előadás és a hozzá tartozó fejezet(ek) elolvasása.

17 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.950

File: e6a064695669bcf⋯.webm (1.9 MB, 640x360, 16:9, KRESZ.webm)


 No.952

File: 75c84931f029231⋯.png (473.72 KB, 500x700, 5:7, 1432407292623.png)

Én végeztem a videókkal, másfélszeres sebességen egész jók voltak. TGM nem igazán tud a témánál maradni, tök érdekeset mond, de össze-vissza csapong, és nem mindig sikerül visszatalálnia Debord-hoz és a szituacionistákhoz. Amikor mégis, akkor is legfőképp a korai műveikhez nyúl. Úgyhogy az előadások legfőképp arról szólnak, hogy régen hogyan éltek az emberek, mennyire más volt a kapitalizmus előtt, és kiváltképp a "kései" kapitalizmus előtt. Ami baromi érdekes, és ha lenne ilyen előadás sorozata, neki vagy akár másnak is, azt is szívesen megnézném.

Egyébként bölcsészeknél minden professzor ilyen művelt? Én műszaki képzésen vettem részt, ami ehhez képest intellektuális sivatagnak tűnik.


 No.972

File: a5c9a8b1830b001⋯.jpg (91.74 KB, 960x960, 1:1, halott utcák.jpg)


 No.988

File: 31e3b2b9a63c069⋯.png (446.18 KB, 1280x827, 1280:827, tumblr_njgx4q8I841rl43cyo1….png)


 No.989

File: 8e608974cb6854c⋯.png (228.65 KB, 341x1056, 31:96, page02.png)
File: b90da22e51d6579⋯.png (468.78 KB, 640x425, 128:85, ClipboardImage.png)

 No.221[Reply]

Mit gondoltok Puzsér főpolgármester-választáson indulásáról és a sétáló Budapestről?

33 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.959

File: 467ed3d956abdd2⋯.png (95.86 KB, 825x402, 275:134, DK.png)

Lol a DK máris bejelentette hogy "előválasztási csalás" történt

Ebiguzs :D Igazabbat költeni se lehetne :DDD


 No.960

>>959

Micsoda, hol, én erről lemaradtam


 No.968

File: 14e8128cb0481b0⋯.png (14.98 KB, 245x400, 49:80, gyurcsány.png)


 No.975

>>968

https://merce.hu/2019/06/25/elerte-az-ervenyessegi-kuszobot-a-budapesti-fopolgarmesteri-elovalasztas/

Gondolom ez jó kifogás lesz a megállapodás felrúgására és Tarlós győzelmének biztosítására, ha nem az ő jelöltjük nyer.


 No.978

File: 71f99d6bbb8f2ea⋯.jpg (285.97 KB, 1620x1080, 3:2, munkás ököl.jpg)

Nyert Karácsony Gergely, Budapest újra vörös lesz!
File: 97180ad25ebe5d4⋯.png (27.82 KB, 1920x1920, 1:1, Momentum_Mozgalom_logó.png)

 No.147[Reply]

Mi a helyzet ezekkel a bohócokkal?

31 posts and 9 image replies omitted. Click reply to view.

 No.854


 No.881

File: d84e1036c3e594b⋯.gif (2.92 MB, 291x300, 97:100, 1556805423768.gif)

>>830

>az emberek négyötöde szociálsoviniszta

Borzasztó


 No.906

File: db1419c17f3597d⋯.mp4 (126.83 KB, 448x480, 14:15, momentum tier post.mp4)


 No.911

>>849

Azért, mert mindig volt egy neoliberális párt, amely sikeresen kooptálta a baloldali törekvéseket. Lásd: az MSZP "itt kádári jólét lesz, csak piacgazdasággal" igéretét, vagy azt, ahogy a Fidesz a Gyurcsány-kormány megszorításai ellen agitált. De nem is kell ennyire visszamenni az időben, csak rá kell nézni a rabszolgatörvény-ellenes tüntetésekre.


 No.973

File: 2ddec74a5f7914d⋯.png (1.01 MB, 1200x796, 300:199, gay cctv.png)
File: 102a595f1b2d8eb⋯.jpg (105.99 KB, 765x720, 17:16, angry-011.jpg)

 No.495[Reply]

1 post omitted. Click reply to view.

 No.507

>>505

Érthető, ha a kormánymédiában megjelenő ún. "szakértők" az egyetlen, amit ismernek, ráadásul úgy vannak beállítva, mintha ők még a jobbak lennének. De ez nem magyar sajátosság, a "kulturális marxizmus" összeesküvés alapja is az, hogy az értelmiséget "megszállták" a kommunisták és ezért megbízhatatlanok.


 No.836

File: 38b702f563097d2⋯.png (408 KB, 1024x1024, 1:1, 4fc7729558d30e0e5a6c9da915….png)


 No.947


 No.953

File: 44963ae0d2a6758⋯.gif (998.31 KB, 400x225, 16:9, sósavas_bácsi.gif)

>>947

Nyuggereken kívül, őszintén, kiket akarnak ezzel hergelni manapság?


 No.956

>>953

A értelmiségi-ellenes kádárproletariátust
File: 3b36075b49be07c⋯.jpg (272.01 KB, 1000x1333, 1000:1333, c88203ccb599e2418f0acd6f4e….jpg)

 No.877[Reply]

ITT: kapitalista hívószavak amiktől falra lehet mászni

Kezdem egy olyannal, amit mostanában sokat hallani: "politikai innováció"

 No.878

Fenntartható fejlődés.


 No.885

tematizálás


 No.886

Judeo-keresztény értékek


 No.887

tudástermelés


 No.948

fejlesztés
File: 5437dbab3399841⋯.gif (3.45 MB, 500x494, 250:247, PM94yLR5P4ZTGwOjHCIkxfCArZ….gif)

 No.91[Reply]

84 posts and 22 image replies omitted. Click reply to view.

 No.907

Főpolgármester-előjelöltek vitája ÉLŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=ToPdmp8WOd8


 No.908

>>907

tl;dw van már?


 No.909

File: f0dbf8811b5b04f⋯.jpg (425.17 KB, 1920x1080, 16:9, angyalka az első sorban.jpg)

>>908

Nincs, gondolom majd lesz (szöveges) összefoglaló Mércén, ahogy az EU-s vitáknál is volt. Amúgy olyan sok újdonság nem volt benne, kiderült hogy Kálmán Olgának még fogalma sincs, mi a programja, de annyi szakival interjúzott már, hogy ő is mindenből szakértő lett; Kerpel-Fronius Gábor egyetért Cseh "Katka" párttársával és nem riadna vissza Budapest privatizációjától, kicsit szabályozná az AirBnB-t de csak annyira hogy a turizmusnak ne ártson; Karácsony Gergely pedig zöld és baloldali, a zuglói modelljét mindenki másolná, ráadásul átvitte a rendeletet Zuglóban ami felszámolná a parkolási maffiát.


 No.910

File: 4ba04a4c282b2f7⋯.jpg (36.89 KB, 480x360, 4:3, 0.jpg)

>>908

Marci meghallgatta az imáidat: https://www.youtube.com/watch?v=S7iwpLO9kjQ


 No.929

File: 857d527928abaec⋯.png (502.18 KB, 730x597, 730:597, ClipboardImage.png)

> De mitől van klímaváltozás? Kiderül a Fordulat legújabb számából!

https://www.youtube.com/watch?v=OC6RawL9vBs
File: e9b2556b3f0ce2c⋯.jpg (163.28 KB, 1000x843, 1000:843, zizek and so on.jpg)

File: fad7ff9743e80b9⋯.jpg (733.11 KB, 2405x1603, 2405:1603, 10q-jordan-peterson.jpg)

 No.680[Reply]

Elvtársak megnézték az "évszázad vitáját"?

Megnéztem a két felvezető beszédet, és azt kell hogy mondjam, Petersoné siralmas volt. Végtelenül dilettánsan és felszínesen állt hozzá a marxizmus kérdéséhez, összeszedetlenül hadovált, többször megakadt, mert nem tudta mit mondjon (ami azt tekintve hogy az ellenfele, a szlovén anyanyelvű Zsizsek folyékonyabban és gördülékenyebben beszélt mint ő, siralmas.)

A diskurzisra kíváncsi leszek, de eddig Zsizsek tűnik a vita "nyertesének". Tudja mit csinál, tudja mi a téma, és mindezt értelmesen, összefüggően le tudja vezetni.

Olyan embernek tűnik akinek meghajolnék a tudása előtt ha IRL ismerném. (Bár így is fejet hajtok előtte, már csak az elképesztő tudásbázisa miatt is.)

(Érdekes volt hallani, hogy amíg Zsizsekkel együtt nevetett a közönség, addig Peterson beszédénél pedig rajta nevettek.)

5 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.721

File: 9d0d3dcb057d309⋯.webm (3.82 MB, 252x240, 21:20, zizek ''postmodern neomar….webm)

File: 521d7793bb4e7c7⋯.webm (1.98 MB, 480x360, 4:3, zizek recut.webm)


 No.845


 No.847

>>845

Kíváncsi vagyok meddig tart még a népszerűsége.


 No.883


 No.884

>>684

epik, b+
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / animu / b2 / dempart / leftpol / rule34 / vichan / vore ]