[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / cute / dempart / doomer / nofap / ttgg / vg ]

/voros/ - Baloldali politika

Catalog

Winner of the 75nd Attention-Hungry Games
/caco/ - Azarath Metrion Zinthos

March 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 3 per post.


File: e17046697cded9a⋯.jpg (73.21 KB, 573x300, 191:100, munkaspart.jpg)

 No.15[Reply]

*felnyit egy Kőbányait*

*szürcs*

"ááá, Kádár János. Ő aztán politikus volt a javából!"

61 posts and 30 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.677

>>676

Persze a politikai pedofília csak akkor rossz, amikor a miniszerelnök úr csinálja!


 No.678

File: 118164ce2bc0b96⋯.png (2.27 MB, 1920x1080, 16:9, Burzsoá fétis.png)

>>677

>Pedofília


 No.679


 No.685

File: 027768277f2fc8f⋯.jpeg (140.08 KB, 1024x1280, 4:5, 0BF613EB-06FC-4443-B85D-0….jpeg)


 No.686

>>685

Waifud?
File: e9b2556b3f0ce2c⋯.jpg (163.28 KB, 1000x843, 1000:843, zizek and so on.jpg)

File: fad7ff9743e80b9⋯.jpg (733.11 KB, 2405x1603, 2405:1603, 10q-jordan-peterson.jpg)

 No.680[Reply]

Elvtársak megnézték az "évszázad vitáját"?

Megnéztem a két felvezető beszédet, és azt kell hogy mondjam, Petersoné siralmas volt. Végtelenül dilettánsan és felszínesen állt hozzá a marxizmus kérdéséhez, összeszedetlenül hadovált, többször megakadt, mert nem tudta mit mondjon (ami azt tekintve hogy az ellenfele, a szlovén anyanyelvű Zsizsek folyékonyabban és gördülékenyebben beszélt mint ő, siralmas.)

A diskurzisra kíváncsi leszek, de eddig Zsizsek tűnik a vita "nyertesének". Tudja mit csinál, tudja mi a téma, és mindezt értelmesen, összefüggően le tudja vezetni.

Olyan embernek tűnik akinek meghajolnék a tudása előtt ha IRL ismerném. (Bár így is fejet hajtok előtte, már csak az elképesztő tudásbázisa miatt is.)

(Érdekes volt hallani, hogy amíg Zsizsekkel együtt nevetett a közönség, addig Peterson beszédénél pedig rajta nevettek.)

 No.681

File: 89660daf72deff9⋯.gif (842.41 KB, 320x240, 4:3, 1420908478107.gif)

Többnyire. Eleve rosszul indult, úgy konferálták fel az egészet mintha nem is valami értelmiségi vitaest lenne, hanem legalább ketrecharc vagy iszapbirkózás. Látszólag a közönség úgy is kezelte.

Peterson része nekem túl kínos volt, áttekertem. Žižek sokkal értelmesebben beszélt, jót tett neki hogy olvasott, de bevallottan az volt a célja, hogy Peterson követőinek megmutassa, van alternatíva Peterson és a liberálisok mellett, úgyhogy engem annyira nem is fogott meg. A vitánál úgy tűnt Peterson felismerte, hogy túl nagy fába vágta a fejszéjét, és minden erejével azon volt, hogy úgy állítsa be az egészet, mintha itt egyenlő felek beszélgetnének, és nézzük, a nagy Žižek egészen úgy kezel, mintha lenne bármi értelmes mondanivalója, úgyhogy most már senki se mondhatja, hogy funkcionális analfabéta, hiába derült ez ki a bevezetőjéből. Žižeknek is ez volt a baja, szerintem sokkal durvábban odacsaphatott volna, Peterson mondott olyan marhaságokat hogy röhögve fel tudta volna mosni vele a padlót, de látszott rajta, hogy inkább azokat a pontokat keresi, ahol meg tudja találni a közös nevezőt vele és rajta keresztül a rajongóin.

A bevezetője alapján Petersonnak az volt a célja, hogy a rettegett marxizmust megsemmisítse tényekkel és logikákkal, ebben egyértelműen csúfos kudarcot vallott, és a stratégiaváltás se igazán jött be neki, végig látszott mennyire köze sincs az egészhez és egész idáig csak azért vehette bárki is komolyan, mert hozzá hasonló kuruzslókkal volt körülvéve rendes viszonyítási alap nélkül. Ő biztosan vesztett. De hogy Žižeknek sikerült-e elérni, amit akart, azt nem tudom. Szerintem túl engedékeny volt a kapitalizmussal szemben, attól tartok úgy fogják racionalizálni, hogy ő nem is igazi marxista meg kommunista, úgyhogy azért ilyen intelligens. Elkönyvelik Žižekistának, aztán magasról tesznek rá és tovább csámcsognak a kulturális marxista összeesküvés-elméletekről és arról, hogy hogyan fog a nyugati kultúra összeomlani mert a nők sminkelve járnak munkába.


 No.682

File: a0d19d65184c38e⋯.png (452.85 KB, 600x415, 120:83, pvsz.png)

File: a94b1cb76735e06⋯.mp4 (921.26 KB, 1280x720, 16:9, peterson_lol.mp4)

Őszintén nem tudom mire gondolt Mémerszon.

Akármennyire is köp a marxizmusra, gondolhatta volna, hogy a szokásos lózungokkal nem fog sokra menni egy valódi filozófus ellen.

Tényleg egy kisdiák benyomását keltette, aki az utolsó pillanatra halasztott mindent (video related ezt alá is támasztja). Ami vicces, mert egy egyetemi tanárról beszélünk.


 No.684

>I want to solicit you to tell a joke, can't you see this?

>Where are the marxist Peterson, give me names!

>P: You unfairly asked me three really difficult quiestions

>Z: That's life

Zizek pls.
File: 7f37d8d178e0d25⋯.jpg (53.82 KB, 357x395, 357:395, RfObZSk.jpg)

 No.45[Reply]

https://merce.hu/2018/10/30/maganrepulozes-helikopterezes-jachtozas-az-ultragazdagok-karosak-a-vilagra/

> [..]

> A New York Times-tól a CNN-ig szinte naponta találkozhatunk azzal a felfogással, hogy csakis az átlag fogyasztón áll vagy bukik a klímakatasztrófa, ezért aztán ne használjunk szívószálat, kevesebb ideig zuhanyozzunk stb. Miközben a valóság az, hogy a klímaváltozásért 70%-ban csupán 100 nagyvállalat felelős a fenntarthatatlan vezetői döntéseik, az eltussolt károk és a természet mértéktelen kizsákmányolása miatt. Ennél fogva tehát az egyéni fogyasztónak abban van felelőssége a klímaváltozás megelőzésében, hogy ellenálljon a kapitalizmus kizsákmányoló természetének, ami lassan teljesen megöli a bolygót.

> [..]

> Már rég letűnt az a kor, amikor mindennapos volt a „burzsoá parazita” kifejezés használata Lenin nyomán, de az elkeserítő helyzet az, hogy 100 év múltán a kortárs társadalomtudományi kutatások is azt bizonyítják, hogy a burzsoázia olyan mértékű parazita életmódot folytat, ami nem csak az alsóbb osztályok munkájának kiszipolyozásán alapul, hanem lassan a bolygót is megöli. Már csak az a kérdés, hogy meddig fogjuk eltartani a parazitákat?

Mérce mióta ennyire lúgos?

111 posts and 53 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.652

>>650

kit érdekelnek a normik


 No.658


 No.664

>>652

Engem nem, de munka + egyebek miatt elvárják, hogy elérhető legyek. A telefont pedig már egyikük sem használja, skype vagy discord meg szóba se jöhet. Úgyhogy marad a face.

>>658

Gazsi facebookozás alatt szerintem azt érti, amikor a tinédzserek naphosszat rajta lógnak. Mondjuk kicsit le van maradva. A mai fiatalschág inkább az instagram és tiktok bűvöletében van.

Egyébként ha mindenben megfogadnánk TGM tanácsait, a 2D-s lányoknak is repülniük kéne, mert nem hiszem, hogy az ő gyomra bevenné őket.


 No.666

File: 59f1251ef09ac9f⋯.gif (436.51 KB, 500x282, 250:141, proxy.duckduckgo.com.gif)

>>664

de az anime az dialektikus


 No.683

File: a805557f77cf577⋯.jpg (1.13 MB, 1848x2553, 616:851, Táncsics_Mihály_Barabás.jpg)

220. éve született Táncsics Mihály:

https://merce.hu/2019/04/22/az-ismeretlen-tancsics-mihaly/
File: 3b273e2e9ce9423⋯.png (Spoiler Image, 49.81 KB, 694x745, 694:745, Lista.png)

File: 1529b6711df6bca⋯.png (Spoiler Image, 1.61 MB, 1920x1080, 16:9, absurd.png)

 No.323[Reply]

Bontsuk ki a könyves témát jobban ami a mérce fonákban elkezdődött!

/vörös/ anon mit olvas, mit olvasott tavaly? Mit fog olvasni idén?

Összeállítottam egy pontosabb listát, hátha érdekel valakit. (Tudom hogy kurvára nem)

61 posts and 24 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.631

File: 79ccee4f82e8260⋯.jpg (111.58 KB, 900x900, 1:1, boomer_dante.jpg)

>>628

> "Na erről mit lehetne írni. Rövid Csing-kori regény. Tartalma nagyon vázlatosan arról szól hogy a főszereplő az első fejezetben meghal, majd újjászületve azt a feladatot kapja hogy öljön meg egy rakat démont és az élükön álló fejedelmet. "


 No.632

>>630

Külföldiek szokták mondani.

Maguka a japánok is vagy őt vagy Kavabatát szokták emlegetni ha jól tudom. (Természetesen ugye Szószeki után)


 No.673

File: ee87d4b434ed0b9⋯.jpeg (579.9 KB, 1967x2046, 1967:2046, 1EE22F53-73B2-471F-A5B4-D….jpeg)

Egy kis szovjet költészet


 No.674

>>673

Ki az alkotó?


 No.675

>>674

Anna Ahmatova
File: 14bc66d05dda9d4⋯.jpg (74.81 KB, 621x417, 207:139, ne-travaillez-jamais.jpg)

 No.535[Reply]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcPcgtkXXwY9D7c5aSqiEC_-DhMuE1iDg

http://www.c3.hu/~ligal/spekt%20tars%20liget%2011%20print.pdf

Úgy döntöttem, hogy elolvasom ezt magyarul is, hátha úgy jobban megértem, és ha már van hozzá, akkor megnézem az előadásokat is. Javaslom /vörös/anon is csatlakozzon hozzám. A cél heti legalább egy előadás és a hozzá tartozó fejezet(ek) elolvasása.

2 posts omitted. Click reply to view.

 No.540

>>538

Áucs

Azért köszönöm!


 No.554

Megnéztem a második előadást (első videót). Nekem furcsa volt, hogy az első détournement-en ennyi időt töltött az árucikk spektákulumra cserélésével, miközben azt látszólag elfelejtette, hogy Marxnál a társadalom vagyonáról, míg Debordnál a társadalom életéről van szó. Ami ennél engem Debordnál egyébként zavar, hogy ezek után Marx az árucikk elemzésével folytatja, ő látszólag nem követi a példáját. Persze lehet, csak nem olvastam elég figyelmesen. Mindenesetre nem volt unalmas előadás, a történelmi vonatkozások érdekesek voltak, az árucikk-fetisizmus gyorstalpaló rendben volt, a probléma fel lett vázolva, viszont többször úgy tűnt, hogy elkezd valamiről beszélni, majd kicsit elkalandozik, és az eredeti felvetést sose válaszolja meg. A 9-es magyarázata kifejezetten tetszik, azzal nagyon sokat szenvedtem,ezek szerint csak nem olvastam elég Hegel-t, pedig így utólag szinte egyértelmű.

Ehhez az első fejezetet kellett volna újra elolvasni, a következő előadáshoz meg a következőből készüljetek.


 No.569

Megnéztem a harmadik előadást is, elég érdekes volt, de kicsit kevés szó volt Debordról magáról. Az előadás első fele a manipuláció, a háttérből irányítás vélt és valós érzeteiről szólt, de TGM meg se említette a Rapporto veridico sulle ultime opportunità di salvare il capitalismo in Italia-t, a kommentárokat, Mao agyaghadseregét vagy Moro gyilkosságát. Persze ez a későbbi munkája Debordnak, de szerintem azért illett volna megemlíteni, főleg így, hogy látszólag TGM véleményétől eléggé eltérő állásponton volt. A második felében az elidegenedésről volt szó, az többnyire okés volt.


 No.671

>>535

Úgy látom ez a projekt végül elhalálozott.

OP meddig jutott vele?


 No.672

File: 15c937af2145199⋯.jpg (317.33 KB, 700x788, 175:197, 984ca7d7177f690f392b9e3ac3….jpg)

>>671

Kicsit szüneteltettem, mert más dolgom volt, nem szeretem a videókat meg amúgy is a fenének van kedve önmagához beszélni, de pont most látom, hogy milyen elképesztően ostoba emberek írnak Mércére Debord-ról (ld. https://merce.hu/2019/04/20/a-felnott-mese-kararol/ jelen esetben), akik a legalapvetőbb fogalmait se tudták megérteni, úgyhogy azt hiszem ma este még fogok egy kicsit foglalkozni vele.

Úgy értem, ilyet leírni, hogy "Debord a spektákulumot a képek folyamára épülő tömegmédiaként határozza meg" úgy, hogy utána a "Megjegyzések a spektákulum társadalmához"-ra hivatkozik, aminek a harmadik fejezete (4-5. oldal a PDF változatban, egy teljes oldal!) másról se szól, mint hogy a Spektákulum nem a tömegmédium! Sőt, a második fejezet első mondatában konkrétan leírja, hogy mi a spektákulum, ha valaki ezek után ragaszkodik ahhoz, hogy az bizony a tömegmédia, meg a Wikipédia és a mémek, ott gyanús, hogy emberünk nem egyszerűen hülye, hanem szándékosan és rosszindulatúan próbálja elhülyíteni a forradalmi elméletet. Ami egyrészt igazolja, hogy Debord munkáját még ma is veszélyesnek tartják a létező rend fenntartói, másrészt kínos, hogy ilyen a Mércén megjelenhetett. (Nem mintha olyan jó véleménnyel volnék az oldalról.)

Úgyhogy majd nézem tovább a TGM előadásait, bár azért ő se olyan szakértő, mint aminek mutatja magát, de ha esetleg a könyvről szeretnél beszélgetni, vagy Debord egyéb műveiről vagy a szituacionistákról általában, csupa fül vagyok, ne tartsd vissza.
File: 092a6b9eec6c9da⋯.jpg (1.33 MB, 3464x4925, 3464:4925, nekelljendolgozni.jpg)

 No.181[Reply]

Ők lennének a magyarországi ultrabaloldal választása?

Na nem azért, mert viccpárt és mekkora vicc a huszonegyedik században baloldalinak lenni, de nem is azért, mert megvan a maga de-politizált Szituacionista beütése az esztétikájuknak. Abban se reménykedem, hogy tisztában lennének, hogy ma ők képviselik az egyetlen komoly ellenállást az utóbbi harminc évben kiépített rendszer ellen. Nem ismerem a belső működésüket, a külsőt se követem túl közelről, de meglepne, ha tudatos lenne a politikájuk, és nem csak ösztönből éreztek volna rá arra, hogy mi ma a feladatunk. A szervezett munkássághoz, már ami megmaradt belőlük, sincs semmi közük. Én mégis azt gondolom, hogy ők az egyedüliek, akik két performansz között a megoldás felé kacsintgatnak.

Mert mivel kell egy ellenzéki pártnak ma szembenéznie? Az utóbbi harminc évben a magyar államot folyamatosan zsigerelték és zsigerelik ki, funkciói magánkézbe kerülnek, a Fidesz pedig teljesen megszállta azt, ami még állami ellenőrzés alatt van. Az emberek nem bíznak az intézményrendszerben, nem véletlenül, hiszen azok nem végzik a munkájukat, sokszor nem is tudják végezni a munkájukat. Lehet olyan véleményeket olvasni, hogy az ellenzék feladata lenne ezt a folyamatot megállítani, visszafordítani és elhozni a jóléti államot hazánkba. De mi történne, ha a remek ellenzéki összefogás eredményeként egy neoliberális-fasiszta-"szocialista" koalíció kerülne hatalomra? Ha valami csoda folytán hatalomban is sikerülne valamiféle egységet kovácsolniuk, a hátul maradt fideszes funkcionáriusok szabotázsa mellett kellene évtizedek kárát helyrehozniuk, miközben el kellene kerülniük, hogy a rendszer kitermeljen egy újabb Orbán Viktort, ezúttal a saját soraikból. Persze nincsenek illúzióm: utóbbit valószínűleg kifejezetten kívánatosnak tartanák. Állítom, hogy a magyar állam elfoglalása nem egy járható út.

Mit csinál ezzel szemben a Kutyapárt? Míg az állam a szegényektől vesz, hogy a gazdagoknak adhasson és hagyja az országot szétrohadni, a kutyák az állami támogatásukat infrastrukturális fejlesztésekre költik, már amennyire a kis méretük engedi. Szeretetládákat üzemeltet, ahol egyszerűen és közvetlenül lehet segíteni a rászorulóknak. Önszerveződő oktatási előadássorozatokat támogat, ahol bárki taníthat, akár a társadalmi nemekről is. EPost too long. Click here to view the full text.

7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.472

File: d449627ef9ae108⋯.jpg (3.47 MB, 5953x2811, 5953:2811, ZAMBIA_plakat_02_edda.jpg)


 No.549

File: 2ab01006d892d1d⋯.jpg (508.88 KB, 2048x1536, 4:3, 52730272_1276147639203232_….jpg)


 No.668

File: de0b5fccf3415b1⋯.webm (5.81 MB, 640x360, 16:9, Smokémon-rnS-05XoXs4.webm)


 No.669

>>668

Á, igen, egy újabb szer amivel el lehet terelni a proletariátus figyelmét!


 No.670

>>669

t. keresztyén-konzervatív erkölcscsősz
File: 5437dbab3399841⋯.gif (3.45 MB, 500x494, 250:247, PM94yLR5P4ZTGwOjHCIkxfCArZ….gif)

 No.91[Reply]

62 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

 No.626

File: fd0af67a8681ede⋯.jpg (87.91 KB, 592x476, 148:119, 1432660581276.jpg)

> https://merce.hu/2019/03/29/valoszinuleg-egy-idezes-miatt-korozi-a-rendorseg-gulyas-martont/

Rettegnek tőle! El akarják hallgattatni az új forradalmi szubjektum egyedüli hiteles hangját!


 No.627

File: 7b79b55bb095c87⋯.jpg (34.47 KB, 450x500, 9:10, prisonsareforburning.jpg)


 No.633


 No.639

File: ef75915edb57919⋯.png (1.63 MB, 1954x774, 977:387, dagi.png)


 No.667

File: 041533e265bce88⋯.jpg (199.18 KB, 1920x1080, 16:9, mpv-shot0074.jpg)
File: ff645f9e0463e5e⋯.png (88.85 KB, 185x199, 185:199, smug thürmer gyuszi.png)

 No.59[Reply]

Anon miért nem követi a marxizmus-leninizmus Thürmer eszmét?

15 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

 No.645

Ma láttam egy Munkáspártos standot a városban.


 No.646


 No.647


 No.648

File: 66bef2c4953a0a6⋯.gif (411.2 KB, 499x495, 499:495, 986cccdad75855583b0efbd987….gif)

>>647

Így mindkettőre igaz!


 No.665

File: d08a7a09139bb3a⋯.png (80.68 KB, 976x600, 122:75, 7049A277-80FC-4461-843C-03….png)
File: b5744974f1cb38c⋯.png (178.3 KB, 800x450, 16:9, ClipboardImage.png)

 No.657[Reply]

Piroska kire fog szavazni májusban?

 No.659

Nem tudom hogy fogok-e adni egyáltalán egy baszást hogy elmenjek, de ha mégis, akkor Mi Hazánk.


 No.660

>>659

Ennyi erőből szavazhatnál a Munkáspártra is.


 No.661

>>660

De azok összeálltak az MSZP-vel


 No.662

>>661

Az a volt Munkáspárt 2006, akik most Európai Baloldal néven futnak. Az OG Munkáspárt továbbra is NAZBOL.


 No.663

>>662

Hát akkor kéremszépen meg is van mi lesz.
File: ecf23745d3cb5af⋯.png (517.38 KB, 600x1004, 150:251, ee9054716b74c7af842039eddd….png)

 No.78[Reply]

Anon mit gondol a "rabszolgatörvényről"? Elérkezett-e ezzel az idő végre megszervezni a munkásosztályt?

https://merce.hu/2018/11/22/a-fidesz-szerint-maguk-a-dolgozok-szeretnek-ha-ki-lennenek-zsigerelve/

43 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

 No.401

File: f441de46904e240⋯.jpg (104.66 KB, 565x565, 1:1, sabocat.jpg)


 No.408


 No.412

File: 38932fb5f74f148⋯.jpg (246.56 KB, 1200x859, 1200:859, f8bd0c4a6c8e242d.jpg)

>>401

Friss lista:

https://merce.hu/2019/01/18/itt-lesznek-tuntetesek-utlezarasok-szombaton/

Anon melyikre látogat el? Én szerintem most kihagyom, a fővárosi program elég gagyinak ígérkezik.


 No.419

>>412

Ki a képen látható szépség?


 No.651
File: ee638bbeda6614c⋯.jpg (89.74 KB, 700x608, 175:152, 1534881877464.jpg)

 No.595[Reply]

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/oct/29.htm

Kezdésnek mondjuk itt ez az elgondolkodtató darab Lenintől.

 No.598

File: 0f75454fa14496d⋯.png (946.36 KB, 1500x720, 25:12, 1491240309773.png)

Miféle boszorkányság ez, pont ma olvastam a Varufakis cikkét ahol erre hivatkozik?


 No.599

File: 527611a8f521cd6⋯.jpg (30.26 KB, 500x500, 1:1, 1462422390096.jpg)

>>598

Színtiszta véletlen, drága Tulajdon, színtiszta véletlen.


 No.614

File: 0e8d06e7e70df64⋯.pdf (336.88 KB, marxisms.pdf)

Rövid összefoglaló az ún. marxizmusról és annak változatairól.


 No.621

Amúgy elolvastam a Lenin cikkedet OP, de olyan sok újat nem tudtam meg belőle.


 No.643
File: 181ed16367cea3a⋯.png (431.68 KB, 500x367, 500:367, ClipboardImage.png)

 No.481[Reply]

Volt rajta kívül más magyar anarchista gondolkodó?

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.489

File: c799eb12579da19⋯.png (1.52 MB, 1366x768, 683:384, spookman.png)

>>488

nem, ez az egoizmus lényege.


 No.490

File: 6a5f8f57193b87c⋯.jpg (47.71 KB, 1000x500, 2:1, vZVTUs4.jpg)

>>488

Az alkotó semmi


 No.492

File: 6b596d8ee457167⋯.jpeg (139.09 KB, 1052x650, 526:325, DADF09CC-DD70-4551-9DF9-E….jpeg)

Én a bal oldalon


 No.618

A magyar Volksgeisttal fundamentálisan inkompatibilis az anarchizmus. A mi identitásunkat az Európába jövetelünk óta egy dolog határozza meg: [b]A magyar államiság töretlen megtartásának igénye[/b].


 No.619

File: 9daaa098634e5c9⋯.jpg (12.4 KB, 163x234, 163:234, leorio_.jpg)

>>618

> Volksgeist
File: 16f9ef65499022c⋯.png (68.94 KB, 900x300, 3:1, voros zászló.png)

 No.85[Reply]

Anonnak mi a véleménye táblánk első zászlajáról? ugye jól csináltam?

26 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

 No.503

File: f58a0c4d815c018⋯.gif (593.15 KB, 245x229, 245:229, 1378532991128.gif)


 No.610

Elvtársak! Van egy ötletem amellyel újabb csapást lehetne mérni a kapitalizmus fenekére. BO átállíthatná az alapértelmezett felhasználónevet Anonymousról valami témába vágóbba. Mondjuk "rabja a Földnek" vagy "éhes proletár" jó lenne. Esetleg "világ proletárja". Vagy "elvtárs", ha klasszikusabbra vágynátok, bár ahogy olvasom a "Lenin-fiú" jönne be leginkább a nagyközönségnek.


 No.611

File: f6879d08e41fe9e⋯.png (394.83 KB, 700x933, 700:933, proxy.duckduckgo.com.png)

>>610

Szerintem legyünk Piroskák.


 No.612

>>610

A Lenin-fiú szerintem korrekt.

Én ha jól emlékszem egyszer nyitottam posztot úgy, hogy /vörös/kék.


 No.616

>>612

>/vörös/kék.

Az lila.
File: 2d1c398b92a91d7⋯.png (425.04 KB, 592x843, 592:843, Béla-くん.png)

 No.589[Reply]

Emlékezzünk meg a Tanácsköztársaságról, mert igény van rá, mi kommunistál pedig szem előtt tartjuk mások igényeit.

6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.597

>>593

Azta, ez a Lukács jó sok Tiqqun-t és Láthatatlan Bizottságot olvashatott!


 No.600

Egy kis muzsika az ünnepi hangulathoz:

https://www.youtube.com/watch?v=WTFBI3SjtJU


 No.601


 No.602

File: f033209e8b9fe4d⋯.jpg (278.91 KB, 600x680, 15:17, kep1.jpg)

>>591

Ha így jobban tetszik


 No.608

File: bd0aee48cc77040⋯.png (308.58 KB, 480x360, 4:3, ClipboardImage.png)

Marci egy órás videóval készült a témáról:

https://www.youtube.com/watch?v=flzrom6_AUc
File: 8763d8f70b5a90c⋯.png (328.3 KB, 690x900, 23:30, 0000002000.png)

 No.73[Reply]

https://index.hu/belfold/2018/11/20/tamas_gaspar_miklos_interju/

> A nyugati egyetemekről hatalmas mennyiségben térnek haza a marxisták, ezt jól látja a Magyar Idők. Teljesen igazuk van, ma Nyugatról nem liberálisok térnek haza, hanem baloldaliak, sőt: marxisták, huhú.

21 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.442

File: 96b11e5d876be1c⋯.jpg (15.68 KB, 380x300, 19:15, ap_237_normal.jpg)

>>440

> Senki sem tökéletes

Á, így már világos. Nyilván olyan érdemei vannak Thürmernek, amik mellett ezek a kisebb botlások bőven megbocsáthatóak.

Mik lennének ezek?


 No.443

>>441

>Munkások

>Háború elől menekülnek

Talán a szírek és az irakiak. A többi tőből leszophat.


 No.444

File: 25b0f810e3151e5⋯.png (2.13 MB, 1504x1052, 376:263, 1c10d0ba02fa38c1a74971297b….png)

>>443

>ami nincs a hírekben az meg se történik


 No.499

File: f6e8347b54e7506⋯.png (414.39 KB, 625x910, 125:182, zwinp7u2id321.png)

>>232

https://merce.hu/2019/02/11/tgm-harom-botrany/

> A másik paradoxon az, hogy az európai konzervatizmus a legfiatalabb politikaváltozat, válaszként született a fölvilágosodásra és a forradalomra a restauráció, a Szent Szövetség idején. Mind a liberalizmus, mind a szocializmus régebbi eredetű. Emiatt se lehet a konzervatívokat a modernségből mintegy „kiemelni”, habár a modernség kritikusai.

Egy morzsával közelebb jutottunk a megoldáshoz. Amúgy érdekes cikk, olvassátok.


 No.544

File: 4e0fcdc13c53d72⋯.jpg (633.63 KB, 2894x4093, 2894:4093, 4e0fcdc13c53d721e16b2034da….jpg)

> A baloldal – akármennyi történeti változata volt is – megkülönböztető jegye, alapeszméje az egyenlőség. Mindenféle más vonása is volt 225 éves történetében, de ez a közös lényeg. Amikor a baloldal nem egalitárius (egyenlőségpárti) többé – mert pl. neoliberális vagy rasszista – , akkor megszűnik baloldalinak lenni. S ha egyszerre neoliberális ÉS rasszista, akkor minden világos.

https://hvg.hu/velemeny.nyuzsog/20140713_TGM_Kizarlak_a_Partbol

> Egyenlőségi ideológia? A marxizmus?

> Megáll az ember esze.

https://www.es.hu/cikk/2018-06-01/tamas-gaspar-miklos/marx-es-a-magyar-ertelmiseg.html

Most akkor egyenlőségi vagy nem? Esetleg nem baloldali? A fenti cikkére most hivatkozott pár napja, úgyhogy gondolom még tartja, mint álláspontot.
Delete Post [ ]
[]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / baaa / choroy / cute / dempart / doomer / nofap / ttgg / vg ]