[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / bestemma / marx / miku / o / racist / sapphic / vg / vichan ]

/kocsog/ - KÖCSÖG

Sötétség, élek és cicák II.
Winner of the 62rd Attention-Hungry Games
/eris/ - Wherein Is Explained Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely Anything.

November 2018 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
Jelszó (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


További magyar táblák: cicachan, feri, turul, tutturu

File: 7bb8933498984e7⋯.jpg (112,41 KB, 1280x720, 16:9, 696a98f98afec55fcb6714af98….jpg)

 No.4285

Túl sok a videó, posztoljatok képeket. #2

 No.4286

File: 41fd26ebe6354db⋯.jpg (185,06 KB, 1087x738, 1087:738, KOCSOG-MAD-Magazine-Facebo….jpg)


 No.4287

File: 3cc42386bd7fda2⋯.png (768,79 KB, 900x800, 9:8, e4616ec0-6f4b-49c8-b403-a3….png)


 No.4288

File: 7a509960ae4a8f6⋯.png (737,45 KB, 800x800, 1:1, db856c55-bd3a-40e8-9ceb-f6….png)


 No.4289

File: 16f44eeade05f9d⋯.jpg (107,45 KB, 800x733, 800:733, 32572237_p0.jpg)


 No.4290

File: 123e6935a88ae9b⋯.jpg (465,37 KB, 1317x1325, 1317:1325, 39035464_p0.jpg)


 No.4291

File: 326d8bba0a8685d⋯.jpg (697,71 KB, 1148x1200, 287:300, 1c497910ea015bf8fbc8efb475….jpg)


 No.4292

File: d5275d866fcc20d⋯.jpg (491,76 KB, 1622x2314, 811:1157, cecf76454b0e570cd69355a8c3….jpg)


 No.4293

File: 0f06bcb0e9d1ab8⋯.png (548,63 KB, 1024x1230, 512:615, 60855688_p0.png)


 No.4294

File: b68baaebefaebd9⋯.png (666,11 KB, 1024x1100, 256:275, 61055455_p0.png)


 No.4295

File: 104e7d78dd57c78⋯.png (1,21 MB, 1024x1408, 8:11, eniripsa_for_wakfu_mmorpg_….png)


 No.4296

File: cdc76e08f9fbc57⋯.jpg (195,61 KB, 713x1000, 713:1000, 61097163_p0.jpg)


 No.4297

File: bd094c8237ca3c8⋯.gif (3,82 MB, 1280x1080, 32:27, source7568.gif)


 No.4298

File: 8da75722eba902b⋯.gif (7,5 MB, 1280x1080, 32:27, source45756.gif)


 No.4299

File: 500996e559f5ec9⋯.gif (3,6 MB, 1280x1080, 32:27, source534634.gif)


 No.4300

File: d0b5033e0429833⋯.jpg (397,18 KB, 1280x960, 4:3, bakara_watercolor_by_xa_xa….jpg)


 No.4301

File: 18365fa1c6b161c⋯.jpg (281,2 KB, 1280x1440, 8:9, bakara_by_xa_xa_xa-dakmnxw.jpg)


 No.4302

File: 6b265f726fbaf35⋯.jpg (113,49 KB, 702x1000, 351:500, curve_of_ass.jpg)


 No.4303

File: bb466624aa30e74⋯.jpg (308,97 KB, 1280x1633, 1280:1633, 8cc11c95241a3fc5afc28603dc….jpg)


 No.4304

File: c5db6eece9e6196⋯.jpg (2,23 MB, 3840x2160, 16:9, princesse-dragon.jpg)


 No.4305

File: 6ec7ed492dd9418⋯.png (13,53 KB, 683x538, 683:538, Smugduck_Template.png)


 No.4306

File: 6d57d20d3f486e5⋯.jpg (182,29 KB, 663x641, 663:641, 6d57d20d3f486e526117ebb75a….jpg)


 No.4307

File: c370385cf236adb⋯.gif (474,49 KB, 500x272, 125:68, 6f9e63713e7e4ac02966ffae52….gif)


 No.4308

File: e5380a79883445a⋯.jpg (376,29 KB, 523x800, 523:800, b3d6bd83b19c5afda4827e2d2f….jpg)

File: aa8f8a3ecec4e26⋯.jpg (230,92 KB, 700x989, 700:989, c7dab214e61e877dba7a73f1f6….jpg)

File: c2c95ecdf75bacb⋯.jpg (178,34 KB, 600x800, 3:4, 576d5c0e24298303a71fdfd9fd….jpg)

File: 6ac0369595fe182⋯.jpg (416,61 KB, 579x819, 193:273, 9843de29de93c202f7eb8584b2….jpg)

File: b3b67967c3b39e8⋯.jpg (1,14 MB, 1200x1696, 75:106, fd1516c7d9f1a31b741f74a359….jpg)


 No.4309

File: f3400ba7c79f84c⋯.jpg (291,56 KB, 1600x1200, 4:3, d6efca8260da177a6026f822be….jpg)


 No.4310

File: b1356e63be4ff96⋯.png (743,35 KB, 900x1200, 3:4, b1356e63be4ff96ba7238da084….png)


 No.4311

File: 04d64cd4bbecb77⋯.png (395,5 KB, 597x915, 199:305, 1438467776908-2.png)

File: 5f053e0e45ebf2d⋯.png (987,86 KB, 1200x1200, 1:1, 1438467701778-4.png)

File: 995b5c36486686d⋯.jpg (409,87 KB, 1000x715, 200:143, 1438467653476-1.jpg)

File: 368d473517b0a04⋯.png (618,18 KB, 772x1000, 193:250, 1444696828644-1.png)


 No.4312

File: fb55278ad4bffec⋯.jpg (2,81 MB, 2244x3300, 17:25, 90d27d8d4f015c48b8be4c2df8….jpg)

File: 576a31b797a4b6a⋯.jpg (341,18 KB, 2480x2984, 310:373, 2f49e58497aad80cf0e7cceb96….jpg)


 No.4313

File: 7161d677c15ebbd⋯.jpg (564,18 KB, 1600x1212, 400:303, 7a200f21571a186079bb7ef0de….jpg)

File: e0578854b3cd1d1⋯.jpg (5,98 MB, 2578x3608, 1289:1804, b2ad1f5a268eaa2b9ebb9fdb46….jpg)

File: 515211a7817e0f5⋯.jpg (68,62 KB, 600x800, 3:4, 4a1fe25a3850810e69ba477f1a….jpg)


 No.4314

File: 9f6c8f64aca02db⋯.png (876,78 KB, 915x715, 183:143, 9f6c8f64aca02db17d052ec018….png)


 No.4315

File: 262f2fe978befd7⋯.png (2,66 MB, 2000x1414, 1000:707, 262f2fe978befd7f62aa115bc8….png)


 No.4316

File: cbe12be7eeb8160⋯.png (638,1 KB, 800x800, 1:1, cbe12be7eeb81605e75b27e371….png)


 No.4317

File: 68890cc784bc6cd⋯.png (1,02 MB, 1254x1771, 114:161, Nico.png)


 No.4318

File: 02ad913ca34dc81⋯.jpg (133,24 KB, 954x838, 477:419, 29efb23823ebd45a9cf39e109a….jpg)


 No.4319

File: a2ac03dcaae8442⋯.png (1,53 MB, 1378x2039, 1378:2039, 0b2a91b01940ff67ab321fb43b….png)

File: 65f5f8771b84ea2⋯.jpg (99,34 KB, 640x800, 4:5, 34cd1b13f55e5495c91a10e1b0….jpg)

File: 075039eafe441c5⋯.jpg (190,76 KB, 750x1000, 3:4, d2fc32ffb191052658d72aec72….jpg)


 No.4321

File: 34b1024b78bc959⋯.jpg (1,06 MB, 827x1169, 827:1169, fa88581d1b5d74863aaa820ee3….jpg)

File: cdebc7d2f453224⋯.png (240,87 KB, 504x772, 126:193, be06a549d2aa44c4002414b556….png)

File: 54746a0b8e1e79d⋯.jpg (207,41 KB, 693x1000, 693:1000, 5c377cad84857f01d2088e8849….jpg)


 No.4324

File: 561fcbcf2fec6fe⋯.png (203,8 KB, 903x1200, 301:400, 1485521501.gyunyuchan_vent.png)


 No.4325

File: a39d86bf5a26bb0⋯.jpg (146,67 KB, 312x600, 13:25, 61162819_p6_master1200.jpg)


 No.4326

File: e129a310806b69d⋯.png (864,23 KB, 700x980, 5:7, 66ff8e1f7344b592c01d9cfcb1….png)

File: d00da3e0dc8f7bb⋯.jpg (131,58 KB, 579x982, 579:982, 1eef3e698ddfe5b00d615405b2….jpg)

File: 387fca8f81c16a4⋯.jpg (197,67 KB, 1200x1200, 1:1, 05ef781c56bfa864e1d1e1d397….jpg)

File: a07135f91baf415⋯.jpg (663,05 KB, 1200x1200, 1:1, 599b7180bb62f53c7feed3a0cb….jpg)


 No.4327

File: b43b17e30d4d027⋯.png (745,83 KB, 1000x1650, 20:33, d14746b00b0bfc3288a0f2d761….png)


 No.4328

File: 0881b9608c3983a⋯.jpg (347,25 KB, 900x1200, 3:4, 0881b9608c3983a3340e525dfb….jpg)


 No.4329

File: c8e71ed5c8f91dd⋯.jpg (202,22 KB, 1300x1818, 650:909, 4ebbd7abf342915689bc88bf7d….jpg)


 No.4330

File: 188dcbf52180b43⋯.jpg (494,56 KB, 706x772, 353:386, 1433526929690-2.jpg)


 No.4331

File: 5391693d2c25ffe⋯.png (2,93 MB, 848x1200, 53:75, 3d38ef2259bce67ecd826290a6….png)

File: 59409a5ff755af4⋯.png (550,52 KB, 647x906, 647:906, 7270aecd49f9b6537e5a594e84….png)

File: 6da19965782e71c⋯.jpg (186,16 KB, 508x719, 508:719, efd5fdea8a56a47472eceac4f4….jpg)


 No.4332

File: bbcaff6eb90970e⋯.png (298,5 KB, 600x513, 200:171, 69786e6f745919250dc5ab8317….png)

File: 0bf01e6040744d4⋯.png (752,85 KB, 1447x2046, 1447:2046, a2bb8dc77bc564f58013177bba….png)


 No.4333

File: 56fda42adf31f18⋯.jpg (1,77 MB, 2867x1763, 2867:1763, 0b7a31f288fe1f3fab92017c71….jpg)

File: ba9c1e857596f4f⋯.png (265,08 KB, 591x894, 197:298, 8d45835942b22ea644f456a5d3….png)


 No.4334

File: 6c308ead73aaaec⋯.jpg (139,44 KB, 728x1103, 728:1103, ac0753ee0c60c48c2622bd8173….jpg)


 No.4335

File: a7f385fce723924⋯.jpg (104,62 KB, 421x472, 421:472, a7f385fce723924e04d9328bde….jpg)


 No.4336

File: 4cd124eaf2da299⋯.jpg (153,61 KB, 1185x1480, 237:296, a52a25116d31b388954f0ed03d….jpg)

File: 25abdbfd2d8023e⋯.jpg (221,99 KB, 1234x2048, 617:1024, 2f963cf57cd591ecdec95dfaa8….jpg)

File: 10af4cec1da7185⋯.png (1,92 MB, 1378x1700, 689:850, 00eeaf2d279125b1cd7a08669d….png)


 No.4337

File: 84b2be67ab41641⋯.jpg (231,12 KB, 630x878, 315:439, 84b2be67ab41641c69e6bedd83….jpg)


 No.4338

File: 1227670b3a7c9fd⋯.png (1005,62 KB, 800x1200, 2:3, b0062a4a4e27530a90ff9c61e0….png)


 No.4341

File: f171fd7604102c3⋯.jpg (3,83 MB, 1378x2039, 1378:2039, 1485908061.jpg)

File: 4ec1e25d4e49548⋯.png (1,24 MB, 1378x2039, 1378:2039, 1485908113.png)

File: 7441019bcdd02dd⋯.jpg (1,11 MB, 1378x2039, 1378:2039, 1485908187.jpg)


 No.4342

File: 9f8bfcbeb3741af⋯.png (882,82 KB, 1240x1750, 124:175, b9a0b7965fe65aa085efb7d627….png)

File: 078aa2210363dce⋯.png (638,3 KB, 1000x2401, 1000:2401, 5944028c079377489bfc6b3af6….png)


 No.4343

File: f754be68c9d6496⋯.jpg (64,66 KB, 645x937, 645:937, 245820714e94d8737807aebed1….jpg)

File: 204c8a6d40c502d⋯.png (971,02 KB, 1172x1720, 293:430, 895d0627650239a1f61c0659be….png)


 No.4344

File: a607af3bdfd4ee7⋯.jpg (165,17 KB, 1366x641, 1366:641, 1471810332703-1.jpg)

File: f4588925ba8afed⋯.jpg (395,44 KB, 3000x1683, 1000:561, 1471810332702-0.jpg)


 No.4345

File: 4bbaf2feafc9d94⋯.jpg (307,57 KB, 702x700, 351:350, 1484726607490.jpg)


 No.4346

File: e033cab45160e8f⋯.png (1,54 MB, 1519x1661, 1519:1661, cf0130cbbeef93e4547f2996a1….png)

File: b78c689d53fbbaf⋯.jpg (593,65 KB, 2476x3316, 619:829, dc1543a70f8cd79066a4443798….jpg)

File: c668fb862b0ac33⋯.png (816,34 KB, 1224x1734, 12:17, 2d791d781f99ec6c77971c4fc1….png)

File: 8605a645adc8ebe⋯.jpg (125,61 KB, 713x1000, 713:1000, a927e11be0079f10e298e31b50….jpg)


 No.4347

File: 4d4fb3300fa2da0⋯.png (717,62 KB, 707x1000, 707:1000, 2f9b4ad407dbd5ef7bf5006b07….png)

File: b6b0ba384fc4aab⋯.jpg (134,43 KB, 624x842, 312:421, bc8e92ee53464a2c6981c89181….jpg)

File: 2dcdd9bce4fac9a⋯.jpg (414,12 KB, 635x1000, 127:200, e2953042f06518bd7c6b89f6db….jpg)


 No.4348

File: 88bb9dfc22aa1fc⋯.png (2,17 MB, 1110x1553, 1110:1553, 656c8898410500edb5d39a2a64….png)

File: 5d9e180b2ca5c5a⋯.png (1,93 MB, 1110x1553, 1110:1553, 0fe2e6acae83dbab8c34294ecd….png)


 No.4349

File: 69e9f14dc04a9af⋯.png (597,97 KB, 850x1205, 170:241, t3_54uaai.png)

File: 6311ad49a257096⋯.jpg (517,04 KB, 1200x744, 50:31, t3_563lxz.jpg)

File: e8a7769ee921e7b⋯.jpg (89,73 KB, 599x337, 599:337, CWUqFE_WUAEpYM_.jpg)

File: 8820459a659747b⋯.jpg (362,51 KB, 1280x1445, 256:289, tumblr_o80vgzMX241u9t32jo7….jpg)


 No.4350

File: 059c9c088af85b0⋯.jpg (275,92 KB, 703x760, 37:40, 1486007189931.jpg)


 No.4351

File: c5998e414b8297d⋯.png (993,42 KB, 784x1000, 98:125, IjT098q.png)


 No.4352

File: 0aeb4cfe722f53d⋯.png (445,12 KB, 571x800, 571:800, 1486066452356.png)

File: a86f8c67e536da0⋯.jpg (147,86 KB, 716x1000, 179:250, a86f8c67e536da008c94109a28….jpg)


 No.4353

File: d5bf2e52092d0e5⋯.jpg (1,21 MB, 1200x1242, 200:207, 41afa073cdec87e2f6e1ee1fb4….jpg)

File: 7f4f84f3034791e⋯.jpg (379,94 KB, 785x1029, 785:1029, dbfd38587198813f1d64105bf1….jpg)

File: cfff3bb60cd2d56⋯.jpg (5,96 MB, 4000x4134, 2000:2067, 0e098b3ef2533bcca5a5209658….jpg)


 No.4354

File: e7e5f9fc5e09862⋯.png (331,36 KB, 581x1097, 581:1097, a5995cb28c708d3482d73c1999….png)

File: 3c4f9771fdaa09d⋯.png (893,56 KB, 1291x1100, 1291:1100, 4ab5cf371713a0ae492b2062c8….png)


 No.4356

File: f9fb4342caa0aba⋯.jpg (95,58 KB, 643x900, 643:900, a35a12852d9c51b1c911771ffe….jpg)


 No.4357

File: 43da19edef8422e⋯.jpg (61,05 KB, 900x636, 75:53, 43da19edef8422eb53018edd82….jpg)


 No.4358

File: 660158fbe344255⋯.jpg (812,17 KB, 1000x1371, 1000:1371, 61247060_p0.jpg)


 No.4359

File: 5f8df98ebb99db4⋯.jpg (1,16 MB, 846x1200, 141:200, 61251093_p0_master1200.jpg)


 No.4360

File: fee0f317a26e420⋯.jpg (573,13 KB, 1694x632, 847:316, 61252209_p0.jpg)


 No.4361

File: b5d34124462de1a⋯.jpg (537,59 KB, 1027x1200, 1027:1200, 61255000_p0_master1200.jpg)


 No.4362

File: cffb1858b84ec62⋯.jpg (1,01 MB, 886x1200, 443:600, 61257206_p0.jpg)


 No.4363

File: 642b226b3e9bf2b⋯.jpg (124,65 KB, 500x600, 5:6, 30ec90c5aabcc95eeb201cfe36….jpg)

File: c75b1b593e72edd⋯.jpg (166,39 KB, 890x582, 445:291, 04f18c4d200c91404cbb85212f….jpg)

File: 54d83f1df1de4c8⋯.jpg (474,13 KB, 1350x900, 3:2, bf778ba8db3e2641021f17214d….jpg)


 No.4364

File: b72a7a5952a7e15⋯.png (745,32 KB, 800x1000, 4:5, b38ecbad04e5bc40e6042383fd….png)

File: 9bc5670c3317c49⋯.png (538,03 KB, 724x1060, 181:265, 71fb225ba08fc56ea1f301333b….png)


 No.4365

File: 05f01ad790398c8⋯.jpg (162,66 KB, 809x1227, 809:1227, 854af23663f15de928e15dc0e2….jpg)

File: 4c1551092c48403⋯.jpg (434,71 KB, 600x800, 3:4, a9f32e3164ab08051ec2b71ca7….jpg)


 No.4366

File: 4ec0ca5a4748aef⋯.jpg (884,04 KB, 1284x1073, 1284:1073, 550f97a76590c411e7ce66fd2f….jpg)


 No.4367

File: 4b34b10b6837186⋯.jpg (45,44 KB, 640x339, 640:339, 25b81a7766ac7fba7b7b0ea32e….jpg)

File: f7ea66f9da3e35a⋯.gif (51,1 KB, 305x282, 305:282, f7ea66f9da3e35a71b8c20ece4….gif)


 No.4368

File: 53bfd21c0808c4e⋯.jpg (1,14 MB, 853x1280, 853:1280, 1486158497.furrsymphony_de….jpg)


 No.4369

File: 6963bd584ecc28a⋯.jpg (49,57 KB, 650x500, 13:10, 1429473792464.jpg)


 No.4370

File: b6f93ac460e43c2⋯.png (1,35 MB, 900x1202, 450:601, 1486207877.kinies_wingedmu….png)


 No.4371

File: 4248b75db7a5980⋯.jpg (50,77 KB, 470x960, 47:96, 14516558_10155015187451840….jpg)


 No.4372

File: cd7a0ae08062cbb⋯.jpg (54,77 KB, 641x856, 641:856, 14721552_10155058167461840….jpg)


 No.4373

File: 607a7c15b3778f8⋯.jpg (262,27 KB, 675x1186, 675:1186, 61264009_p0.jpg)


 No.4374

File: b94319425fa54a4⋯.jpg (3,21 MB, 2508x2988, 209:249, 34fa41376f16cbfe8961f0328f….jpg)

File: 23d28118fa21a3c⋯.jpg (163,23 KB, 700x990, 70:99, f395204b8509cccc0d42889602….jpg)


 No.4375

File: 4d1ed68e2b95495⋯.jpg (87,77 KB, 700x990, 70:99, a89dcb72e378a7f3dd3299477f….jpg)

File: eee66a8e6f7da17⋯.png (1,56 MB, 849x1200, 283:400, 18d25428bdd3063d1c162d98ea….png)


 No.4378

File: 3c9e22a91190bc8⋯.jpg (1,17 MB, 3204x4109, 3204:4109, 136cf1cd78025468bc1aa3e947….jpg)

File: 0e11636d81c04c6⋯.jpg (69,73 KB, 662x1000, 331:500, 3b975fee9769723046fe23c573….jpg)

File: eec922810258c44⋯.jpg (1,21 MB, 1628x2312, 407:578, 46c603aa75aab0a19f598a28de….jpg)


 No.4379

File: 79befe3025608c7⋯.jpg (870,71 KB, 1806x2048, 903:1024, 437e8813965fcfbe13eab6e543….jpg)

File: 6c123a4f5edbb29⋯.jpg (186,54 KB, 832x1024, 13:16, 70824b270e5536011be90f4e06….jpg)


 No.4380

File: 55bc8dc5185fd96⋯.jpg (129,61 KB, 729x1100, 729:1100, 1e0caecab37049a3e5614bb244….jpg)

File: f1c1ea3834fdc46⋯.jpg (288,4 KB, 566x800, 283:400, 9cc588035d98036f44e666dc63….jpg)


 No.4382

File: 8247fa7e3bf913d⋯.jpg (194,64 KB, 1440x1000, 36:25, cf47c9aaed19cc7f9142d52000….jpg)


 No.4383

>>4380

Az anorexia nem moe! :<


 No.4384

File: 14406c005b7aaca⋯.jpg (52,06 KB, 599x337, 599:337, c943f9303162672ef798a09884….jpg)

File: c519b2cb26b87c3⋯.jpg (499,54 KB, 1280x720, 16:9, 1486253070983.jpg)


 No.4385

File: 46e3cb35c22005e⋯.png (1,25 MB, 1684x1920, 421:480, 90db8e699ac1d558db84d0d9d7….png)

File: 5705d05d55942a5⋯.png (1,23 MB, 1684x1920, 421:480, a4fd7b79fd53dbedbc3c4e1cfb….png)

File: b5d766513d599ca⋯.png (1,01 MB, 1684x1920, 421:480, 72a0d5b94f112b02c886635231….png)

File: 815bc3658fe51d2⋯.png (1,13 MB, 1684x1920, 421:480, a2b25ce86e400107ff5281cb9c….png)

File: aa43ece5f2e7bac⋯.png (1,2 MB, 1684x1920, 421:480, 6171de6f4962fa3f002037058b….png)


 No.4386

File: 6f88d583e09c54b⋯.png (1,44 MB, 1684x1920, 421:480, 98fd994f12da0f57601cca8439….png)

File: f3d991c3de77511⋯.png (1,03 MB, 1684x1920, 421:480, d280985abbcdcd87b7d3eb6577….png)

File: 0e7cd4ec8293836⋯.png (2,09 MB, 1684x1920, 421:480, 12cbb5c64a7de6200c30c2a0db….png)

File: 73333969c97ddb5⋯.png (1,31 MB, 1684x1920, 421:480, 93dcfc31480d963fde219cef85….png)

File: aa27b69d9fa038a⋯.png (1,08 MB, 1684x1920, 421:480, c9e920e24a27515a37f73f1f93….png)


 No.4387

File: 322310f28787111⋯.png (1,67 MB, 1684x1920, 421:480, dbfef428a972aca0552a52e922….png)

File: de87a971b5b9cab⋯.png (1,38 MB, 1684x1920, 421:480, a49271b02e139755d32b4567f7….png)

File: 1006dc3188162c2⋯.png (1,18 MB, 1684x1920, 421:480, adfe8b8501bd42b9412a42ad06….png)

File: 0db99fef11f1c98⋯.png (1,01 MB, 1600x1920, 5:6, 9bf152355c11ca87f863abaeeb….png)

File: b98ce13b96422f7⋯.jpg (29,92 KB, 512x782, 256:391, a5b59a0fbba4e2b0bc9fd21ed2….jpg)


 No.4388

File: 53b44a5db09acbb⋯.jpg (109,12 KB, 600x557, 600:557, b83e6718296b88fcd8b1baefa2….jpg)

File: 800ce3c5242778e⋯.jpg (143,46 KB, 500x831, 500:831, ad7772fc331898dcc1d16e2f57….jpg)

File: 0279b8a4da974bb⋯.jpg (81,82 KB, 700x860, 35:43, a1ecf9ef2ab4b3e8f2bccd4b87….jpg)


 No.4389

File: fd0be44e0f50f8c⋯.jpg (309,52 KB, 577x719, 577:719, 5408054971eb4b0ccf3b6286bf….jpg)

File: bf6d8627e6adfbe⋯.png (1,27 MB, 1280x720, 16:9, 37edbee008c66ae401495a77b4….png)


 No.4390

File: 193b6c639eb860e⋯.jpg (202,34 KB, 1292x1215, 1292:1215, 1f8c28e65b2687d3f43bcd10d1….jpg)

File: c7e52f46cee2faa⋯.jpg (1,1 MB, 1145x1603, 5:7, 4a05e0b61ae74395728dbb9c6a….jpg)

File: 6a641a3398e107b⋯.png (275,3 KB, 496x1200, 31:75, 043a856ee2171ccb3b466d1646….png)

File: b3634fe1c40505e⋯.png (259,98 KB, 772x824, 193:206, bd6318b987bff741d0f9de621a….png)

File: 1c7a1772529f149⋯.png (868,3 KB, 579x819, 193:273, c8e0768e1c1f625d435b9e94bc….png)


 No.4391

File: b6ed9a671897caf⋯.png (267,43 KB, 600x969, 200:323, 5fcdc2dd0ab137375e77875e2b….png)

File: 0554d5315530f4f⋯.png (232,76 KB, 500x807, 500:807, 686de6aecee7b731a400f4117d….png)

File: ce1de2ba0aae6f7⋯.png (257,53 KB, 600x969, 200:323, 7e1c0907bab8d6b8f9d773aa73….png)

File: f9332083c1548ef⋯.png (421,51 KB, 700x636, 175:159, 450092fea60ae7ebfb00ad6b86….png)

File: 479377a23f4817a⋯.png (479,81 KB, 800x734, 400:367, d8b906aa01bbde82a020972f47….png)


 No.4394

File: af522e25913000a⋯.jpg (201,42 KB, 618x800, 309:400, 1486554276778.jpg)


 No.4395

>>4394

Ama irónia, amikor is Reimu egy repülő miko.


 No.4396

File: ce04dc60d2baf18⋯.jpg (97,85 KB, 640x800, 4:5, 8288ef19d531ffb20b44a83e20….jpg)

File: 52cbd874d6b2262⋯.png (265,31 KB, 800x1200, 2:3, 557a446120687a5addaab83a32….png)

File: f45f682fe3d0b64⋯.png (1,45 MB, 1000x1224, 125:153, b0eb3da2a78256c201c6a0cb4f….png)


 No.4397

File: 010ba29642724c4⋯.jpg (315,39 KB, 689x1106, 689:1106, 86990e98c4915c0c2af061f6cd….jpg)

File: 97dce184caab352⋯.png (1,52 MB, 2132x1454, 1066:727, 909bf79a7aef29e6579f8108e9….png)

File: 99068bb209116fd⋯.jpg (62,41 KB, 600x900, 2:3, a9e9bd8fc5ca337ca4075603a3….jpg)


 No.4398

File: 1a75c270c4cf68f⋯.jpg (5,42 MB, 4239x6030, 471:670, ba684adc14cec501d7e248deb7….jpg)

File: 213c63aed7ab59b⋯.jpg (1,33 MB, 1969x2730, 1969:2730, 9bde007afdf6dd0ccb99463c95….jpg)


 No.4399

File: 23c6dff00180e00⋯.gif (1,88 MB, 541x382, 541:382, 67cd90b7338f4e5b75fad4424e….gif)


 No.4400

File: c3f7a00e986e419⋯.png (1,55 MB, 1200x1697, 1200:1697, 4b98da50e912e85699984f9477….png)

File: 1d9ee7fc953ade5⋯.png (1009,92 KB, 1213x1800, 1213:1800, a51e40ba17bccc7c3568c9fead….png)


 No.4401

File: 6b53776832c4a7b⋯.jpg (50,3 KB, 500x500, 1:1, a9aee5025fd0bd45f5632b34d4….jpg)

File: 690fa56c85515a0⋯.jpg (50,32 KB, 452x640, 113:160, 808c61a231804582c7f9398cfa….jpg)


 No.4402

File: 4787686a0026a1f⋯.jpg (136,19 KB, 900x1463, 900:1463, fa047d0578b450cf05cbc109ab….jpg)

File: b69da6a46302e77⋯.jpg (2,91 MB, 3500x3500, 1:1, be7a2c0c21433bf12ea40656cf….jpg)


 No.4403

File: 760ea9cfb42f8e8⋯.jpg (68,39 KB, 500x530, 50:53, 147972939874.jpg)

File: 49bb881e593f993⋯.png (445,21 KB, 722x978, 361:489, seppukuma.png)


 No.4404

File: a2dd61d2d8f8ae1⋯.png (1,11 MB, 1500x1062, 250:177, 1486059553252.png)


 No.4405

File: 27a4faa6c856078⋯.png (454,42 KB, 512x581, 512:581, aeb0417212546b3577a5bbc5fa….png)


 No.4406

File: 83f9426005b5db8⋯.jpg (488,33 KB, 1000x1298, 500:649, 888545499869ef76a1e3e7396a….jpg)

File: b7d3152d325dee9⋯.jpg (357,14 KB, 1883x2048, 1883:2048, 3cc91c31c4c79c84777b4be12b….jpg)

File: 1a2ba8e34cd5ce1⋯.png (702,57 KB, 800x1200, 2:3, 144065bb5925f0ef76fa1f383b….png)


 No.4407

File: c26d9cc7d35b0ad⋯.png (530,28 KB, 600x825, 8:11, d1c0ec5b63557dc2b29258241a….png)

File: 05a9a4b61b2c403⋯.png (496,72 KB, 650x846, 325:423, 9bb171c7d0c5daa05e7cbf78d2….png)

File: 42e7ded6b742284⋯.jpg (59,5 KB, 600x800, 3:4, 23fe9a5d75ae5f6a89e44fd579….jpg)


 No.4409

File: 2e93ffa725b948a⋯.png (779,34 KB, 1254x1771, 114:161, 16a3f33cfde01d2fb44f422738….png)

File: 1085682d388252a⋯.jpg (230,49 KB, 1080x1378, 540:689, dd59c72f502678559e42733d41….jpg)

File: 2860ce563617f81⋯.jpg (545,21 KB, 2900x4096, 725:1024, f56ae7e8a8c3c8224ef8be7751….jpg)

File: eda1c974c789706⋯.png (1,33 MB, 990x1400, 99:140, d61c3663900f2c1e2fcd034a55….png)

File: 67d5ad8e4fd056c⋯.jpg (1,6 MB, 1422x2038, 711:1019, 4a0c94b39910ae374bc5989ee2….jpg)


 No.4410

File: e3b23c118978c81⋯.png (666,3 KB, 840x1348, 210:337, da82a6f97e2527366d2bdd6bbe….png)

File: ebbe37d9aafbb9e⋯.png (849,9 KB, 1108x1012, 277:253, f9ab670aa258df14a8b13a0d8f….png)

File: 57f9238691e154e⋯.png (631,85 KB, 1080x1440, 3:4, 53610237ba7181d9fa0791a627….png)


 No.4411

File: b75bb276bb00572⋯.jpg (607,42 KB, 739x1035, 739:1035, ea60467f182069c506dc38f50b….jpg)

File: 7011f448869ac10⋯.jpg (358,83 KB, 1248x2048, 39:64, 68a825ed8f4e0d80ed4b7bdb09….jpg)

File: 3f7d7e7a584fd3a⋯.jpg (386,13 KB, 680x960, 17:24, ad305037662cdee92b2b53b283….jpg)


 No.4413

File: ad033cbb5fa2115⋯.png (1020,53 KB, 1293x1100, 1293:1100, 46af4ab031a1dbb94a56d18ac8….png)


 No.4414

File: c5b057525c695ed⋯.png (452,67 KB, 599x696, 599:696, a1015cad36235351e4c2bf0897….png)

File: cb36dd44f06cb57⋯.png (473,8 KB, 500x800, 5:8, 3ce46738e682751c0eaa4abceb….png)

File: 70107ceb61c1219⋯.jpg (107,67 KB, 424x600, 53:75, bdc2bf579cfd8da93aaaee2228….jpg)

File: 219957a35f3e560⋯.jpg (632,71 KB, 900x764, 225:191, 74be6e43734e0d93c51b225aa3….jpg)


 No.4415

File: 480928bdc283766⋯.jpg (66,67 KB, 1000x1000, 1:1, 667b0e98a6620f98fa448a1584….jpg)

File: bb3bf14d4a0f9c7⋯.png (2,03 MB, 1689x2553, 563:851, a7b5d381c1329c66325c2d2abc….png)

File: 4642840b7df1d99⋯.jpg (1,06 MB, 1690x2101, 1690:2101, c5125475ed58c56909b30ae345….jpg)

File: 95f962fd7c26e91⋯.jpg (740,39 KB, 893x1263, 893:1263, f8de9d194f7467705620b149a9….jpg)


 No.4416

File: 21fcf6825896a66⋯.png (29,85 KB, 500x500, 1:1, b91b372cf65d3242316fad84d8….png)

File: ec017c8d4badb3f⋯.png (64,94 KB, 500x500, 1:1, 5e6f03886de82f5df8996e6a25….png)


 No.4417

File: 5f57f34273a97ac⋯.png (664,01 KB, 700x700, 1:1, reggel-hatkor.png)

File: b938d30d276d04d⋯.png (338,8 KB, 600x600, 1:1, delelott.png)

File: 1d492a0f407a080⋯.jpg (315,06 KB, 700x622, 350:311, delutan.jpg)

File: 59264eb90e04df2⋯.png (629,38 KB, 857x920, 857:920, este.png)

File: 9306ed33be1445f⋯.png (323,97 KB, 500x1500, 1:3, hajnali-negy.png)


 No.4418

File: b05609dd0b80746⋯.jpg (220,3 KB, 1000x1618, 500:809, a80ede5bb2c664895f7d0858c3….jpg)

File: 4ef29096d47be48⋯.jpg (215,18 KB, 1280x1333, 1280:1333, 91d57c3310473a321b15d7b152….jpg)

File: aab7d6a76d2e1d4⋯.jpg (209,95 KB, 1296x1432, 162:179, feca7c04e9c1f10ba467118954….jpg)

File: e9d24a0ae9ace80⋯.jpg (251,22 KB, 1280x1517, 1280:1517, 95c3195746e1caa013d7539001….jpg)


 No.4419

File: 55d7cbc13fe315d⋯.png (918,28 KB, 1024x1024, 1:1, 227d369cd4743a2dbd0c7e3925….png)

File: f435af6b88774fc⋯.jpg (267,48 KB, 707x1000, 707:1000, 3abf33f9a09ddd6c4d43b826b6….jpg)

File: c20224d76f49f0b⋯.png (432 KB, 734x767, 734:767, 1c10716b13b7d7f3684b25d5a3….png)

File: 0a68ab6ae0cbb34⋯.jpg (275,79 KB, 1500x2500, 3:5, b3371fd4cc4f543ffb0bfdbef1….jpg)

File: d58c126bf7f042d⋯.png (3,7 MB, 2000x1748, 500:437, 2e5e4f6aa7390b9b651be3f67f….png)


 No.4420

File: b29c379a92d4fbb⋯.jpg (5,22 MB, 2893x4092, 263:372, ca46638ad663ba80f62f46c3df….jpg)

File: 99d918d9b565a26⋯.jpg (89,94 KB, 752x1062, 376:531, 573c881325697a807bb07e8c66….jpg)

File: c13dc0ca8aad77e⋯.png (2,02 MB, 1800x2200, 9:11, a5240ade4ed8a0e86e13963470….png)


 No.4421

File: d598b1e83367e18⋯.jpg (116,27 KB, 600x697, 600:697, 1487039990261.jpg)

File: 6a5f8f57193b87c⋯.jpg (47,71 KB, 1000x500, 2:1, vZVTUs4.jpg)


 No.4422

File: 9381634e49ad506⋯.jpg (955,59 KB, 887x1125, 887:1125, ed4c0abb5c4ebed83b6b8f0912….jpg)

File: 9539367cc0b8e5d⋯.png (638,82 KB, 1000x1000, 1:1, 837b82cdaf65368bd87a925f62….png)

File: 66fc8eb099ce282⋯.jpg (99,29 KB, 500x800, 5:8, 17a1f1455f12a84b36ea5e9772….jpg)


 No.4423

File: 2d10ac017cc9ecb⋯.png (785,81 KB, 700x1007, 700:1007, 6c51ba7b7c3e725defb7c16256….png)

File: 74b4929e7c1e28d⋯.png (1,01 MB, 700x1400, 1:2, 32a6130bc0cf28dc88eccbe4aa….png)

File: c1620f56ebd2cf3⋯.jpg (368,2 KB, 1363x1801, 1363:1801, bf58a97ed804f99030d5c4f4a0….jpg)

File: 0eb3e4132787934⋯.jpg (790,19 KB, 1480x2000, 37:50, 7790298d7990d7320227289b26….jpg)


 No.4424

File: def19e91cc96151⋯.jpg (53,05 KB, 1002x922, 501:461, C4ft8aqUYAAfrVh.jpg)


 No.4425

File: f0c15f0f51abf11⋯.jpg (2,2 MB, 2157x2700, 719:900, 3c5362712d6ecf46fe395e6522….jpg)


 No.4426

File: 171c9775558e199⋯.jpeg (848,34 KB, 872x1371, 872:1371, 1486398301339.jpeg)

File: 958cd5ff87301de⋯.jpg (247,8 KB, 872x1371, 872:1371, 1486396311534.jpg)


 No.4427

File: 45171d9461e5de0⋯.jpg (1,41 MB, 1920x1080, 16:9, d83c857eb82ef5f3f7ef0cc2e9….jpg)

File: 6715090ba15c906⋯.png (1011,59 KB, 1100x1553, 1100:1553, d6f47ef6867e939ad835be5c12….png)

File: d248db40ee7577f⋯.jpg (3,09 MB, 3000x3900, 10:13, 0401c19ae3aff10b51819d5333….jpg)


 No.4428

File: ec64b24b8f97b5e⋯.png (590,5 KB, 870x1200, 29:40, 63fa8d01ace5554c88f165c430….png)

File: 4232ade39cbdf14⋯.jpg (55,82 KB, 600x874, 300:437, 2535492ed39f458de3fb774a94….jpg)

File: 6ff6920c62f63fc⋯.png (554,73 KB, 700x1017, 700:1017, b424104d9d0f0182f161a8b8fd….png)

File: 2b2dd7580c145e7⋯.jpg (1,51 MB, 1481x2071, 1481:2071, 139782fde4b5eb678a71eb5051….jpg)


 No.4429

File: e6a9bd4e81122f3⋯.gif (1,58 MB, 640x360, 16:9, 3068197-inline-2g-mcdonald….gif)


 No.4430

File: 283a7184be5a2dc⋯.jpg (79,3 KB, 680x1200, 17:30, d55c48ed967eb5b9380941b410….jpg)

File: e61f0a0948dc3d7⋯.jpg (602,49 KB, 1000x1412, 250:353, c270949a4a3c4600eecb601bed….jpg)

File: 054c2f4ab71183d⋯.jpg (329,96 KB, 607x800, 607:800, 9f5b092e2249bffff60d8a4ce6….jpg)

File: c9c415d12fe7182⋯.png (1,48 MB, 1024x1366, 512:683, 42a1eba6a3bea19c84fb4d3480….png)


 No.4431

File: 45131f6cb7d1213⋯.jpg (46,07 KB, 473x700, 473:700, 56dd039e5437b22999b882da62….jpg)

File: bb15deaac49176e⋯.png (6,49 MB, 2450x3459, 2450:3459, 6b4b692a2973720a36992481df….png)


 No.4432

File: 1b1846fd1e83210⋯.png (458,09 KB, 800x614, 400:307, 477fc52d992df2cc36d3a5ad9e….png)

File: 2746a6ae2773a8f⋯.png (1,15 MB, 1000x1399, 1000:1399, 3d6528d9a888cc8aa768abc2c2….png)

File: 05303592abc9ef1⋯.jpg (663,64 KB, 735x980, 3:4, 3aed264ade6b928bd5c9cdf1ae….jpg)


 No.4433

File: 8307b9d6b964e0a⋯.jpg (175,81 KB, 1279x1675, 1279:1675, cedb98205205cef64f2c56e73c….jpg)

File: 3c90246d8c5def0⋯.jpg (266,84 KB, 1276x2131, 1276:2131, 77f031165827f1c38c3580f135….jpg)

File: a033c13167d6e28⋯.jpg (141,56 KB, 1280x1432, 160:179, bcac16ac4508d2483ff3279145….jpg)


 No.4434

File: e825953df440849⋯.jpg (334,07 KB, 800x968, 100:121, 5f243d3552519cf0c339a258ca….jpg)

File: a5b70614c6a9aa6⋯.jpg (196,99 KB, 1278x1332, 71:74, c61c4c039d904b271eb50394b4….jpg)


 No.4436

File: 76d0fccf2a94a41⋯.jpg (1,21 MB, 1000x1414, 500:707, 61384317_p0.jpg)


 No.4437

File: eb51c835e272c2e⋯.jpg (993,5 KB, 1000x1453, 1000:1453, 61507455_p0.jpg)


 No.4438

File: 36907c2f6a918c1⋯.jpg (1,74 MB, 1300x2040, 65:102, 61507525_p0.jpg)


 No.4439

File: 4eaa3454a2cb8a5⋯.jpg (977,48 KB, 1000x1414, 500:707, 61508534_p0.jpg)


 No.4440

File: 2b145812f3c5ebd⋯.jpg (89,86 KB, 600x800, 3:4, 61509678_p0.jpg)


 No.4441

File: 097175acd7ced57⋯.png (1,65 MB, 1555x1100, 311:220, 61510266_p0.png)


 No.4442

File: 58cdba7c1849e15⋯.jpg (1000,16 KB, 913x1200, 913:1200, 61514922_p0_master1200.jpg)


 No.4443

File: 779959ed348b787⋯.jpg (1,08 MB, 913x1200, 913:1200, 61514922_p1_master1200.jpg)


 No.4444

File: 63f8119f9e0cabe⋯.jpg (1007,63 KB, 913x1200, 913:1200, 61514922_p2_master1200.jpg)


 No.4445

File: 2cc640771bbfdd8⋯.jpg (1,03 MB, 913x1200, 913:1200, 61514922_p3_master1200.jpg)


 No.4446

File: 2d77226e7bd7cab⋯.png (270,26 KB, 744x1043, 744:1043, 61513524_p0.png)


 No.4447

File: 6715090ba15c906⋯.png (1011,59 KB, 1100x1553, 1100:1553, 61513956_p0.png)


 No.4448

File: 23a2288808ccb23⋯.jpg (143,35 KB, 764x763, 764:763, 61514147_p7_master1200.jpg)


 No.4449

File: 01e92ba4429fe5a⋯.jpg (67,7 KB, 402x950, 201:475, 61514147_p5_master1200.jpg)


 No.4450

File: 143e45acb464c2b⋯.jpg (124,69 KB, 760x1132, 190:283, 61514147_p4_master1200.jpg)


 No.4451

File: 2f4a2b0b489d06d⋯.jpg (120,42 KB, 597x900, 199:300, 61514147_p2_master1200.jpg)


 No.4452

File: 2d8ff0ae6ec59bb⋯.jpg (115,49 KB, 550x798, 275:399, 61514147_p1_master1200.jpg)


 No.4453

File: d2d54afe4260424⋯.jpg (92,25 KB, 519x950, 519:950, 61514147_p0_master1200.jpg)


 No.4454

File: 0c46bc3e2c0e1d9⋯.jpg (513,36 KB, 576x1024, 9:16, 61515184_p0.jpg)


 No.4455

File: f9a8205ffc86261⋯.jpg (532,35 KB, 1500x2000, 3:4, 61516164_p0.jpg)


 No.4456

File: da99f02553bba52⋯.png (489,95 KB, 740x1016, 185:254, 61516729_p0.png)


 No.4457

File: adf6e77e2c41aaf⋯.png (1,53 MB, 1200x1750, 24:35, 61516749_p0.png)


 No.4458

File: f6a2006c3fe4a07⋯.jpg (96,75 KB, 1000x1000, 1:1, mimiizshy.jpg)


 No.4459

File: 63e8b763520df1d⋯.png (199,1 KB, 814x294, 407:147, server+merge.png)


 No.4460

File: d107c913ccdad3a⋯.jpg (411,56 KB, 1369x933, 1369:933, 54ef23cfd20c241bb45821dd29….jpg)

File: 1c60a391880cbcd⋯.jpg (700,69 KB, 2498x1397, 2498:1397, 3e5664d3cc46c40ef0b648e0bf….jpg)


 No.4461

File: ca6e2029d44c537⋯.png (3,03 MB, 2835x2884, 405:412, 61041c95397551faf204dfc542….png)


 No.4462

File: 60910db27fd6ecd⋯.png (3,65 MB, 1511x2025, 1511:2025, 859c8885d41f123027d2b43514….png)

File: 7aee303fcbb6724⋯.jpg (219,79 KB, 1000x1333, 1000:1333, 7baf77c7a5802d356e3d08d327….jpg)


 No.4463

File: a6de03a6d19183b⋯.jpg (308,83 KB, 1278x2160, 71:120, eae7a9473b1a57fdd8e160bc6d….jpg)

File: 2fc1ad6622f5aed⋯.jpg (748,12 KB, 1276x1805, 1276:1805, 61ead742f1abf5261ec72fef40….jpg)


 No.4464

File: c0f149353e9f18f⋯.png (336,51 KB, 800x600, 4:3, b2916141c85f6636b9a3eb9e3f….png)

File: 5d99a598fec7b79⋯.png (447,09 KB, 1100x1100, 1:1, e7fe278ae73eaef6cd3cf181a6….png)


 No.4465

File: 3049ad634a29474⋯.jpg (292,08 KB, 600x847, 600:847, 4db3ea525e7df4a9a3610fef23….jpg)

File: 728e2938fd3512b⋯.jpg (118,77 KB, 502x914, 251:457, d2f1b46d561beaa7e645f9a528….jpg)

File: 6e7ae4409e4792c⋯.jpg (94,66 KB, 459x944, 459:944, 5085bfcee98942a2f7de969590….jpg)

File: 8ed19a7578c0047⋯.jpg (478,02 KB, 1075x1300, 43:52, f15071774272f057bed2589072….jpg)

File: 2ad072c3e9be550⋯.jpg (76,67 KB, 816x1057, 816:1057, 0f2807f5b8e9d903fbded256e6….jpg)


 No.4466

File: 8fbd8b58ae5f4d2⋯.jpg (1,36 MB, 900x1156, 225:289, 061f1cde13f88062ada229f0fa….jpg)

File: af42b90e29f59f8⋯.jpg (4,02 MB, 4500x2857, 4500:2857, 2949a297a73e975b75162539a5….jpg)


 No.4467

File: 3edd037f7a2098f⋯.jpg (393,53 KB, 700x840, 5:6, abfba37761a7da905e92beaa19….jpg)

File: 01a0a8010996f6d⋯.jpg (367,76 KB, 700x840, 5:6, 04b77b795a72a265a98a08de6e….jpg)

File: fdc82d5c7167a99⋯.jpg (344,41 KB, 700x840, 5:6, b718e54250a9197805c8313ce3….jpg)


 No.4468

File: e6ebc9c1c561583⋯.jpg (1,55 MB, 1378x2039, 1378:2039, e046b9e2f7ec1acc3b465060f4….jpg)

File: da5d2332a8e900b⋯.jpg (203,77 KB, 1000x1000, 1:1, 5d13f3b72cbaa45003c2cb4ebf….jpg)


 No.4469

File: 51f7500dbc86207⋯.jpg (141,54 KB, 497x700, 71:100, pVxQp.jpg)


 No.4470

File: 6ac33e1a72d3d1a⋯.png (791,02 KB, 1000x1309, 1000:1309, 1e0deb2c064c2cddb3d9be1b52….png)

File: bfb852f82fe3940⋯.png (751,88 KB, 1000x1414, 500:707, 548b35f4cc3de5ccb9822124b8….png)

File: 9594a23676c4dc5⋯.png (254,42 KB, 700x1000, 7:10, f6965819d48cd053380264c07b….png)


 No.4471

File: d4537fae4b63f09⋯.png (568,57 KB, 800x1000, 4:5, ba4585081c60bd42ee03d215a7….png)

File: b5060f22e95271a⋯.jpg (172 KB, 724x1024, 181:256, d79818b245d532ae23b84f96b7….jpg)

File: 73148a29b9dd9e5⋯.png (237,24 KB, 557x608, 557:608, 69562bb04c4b59e4ff3b4f35d8….png)

File: b0114b9f27fcac5⋯.png (531,26 KB, 650x945, 130:189, ff853734021366941239c3373a….png)


 No.4472

File: ead258fa27b309c⋯.jpg (1,04 MB, 1000x1404, 250:351, 1c792fe160e1082bbb629da1f4….jpg)

File: 9231a81dae30435⋯.png (781 KB, 1032x1654, 516:827, 69f66e4b618f5ee9ae6f298818….png)

File: 10d5b0f68014898⋯.png (276,93 KB, 800x1133, 800:1133, 1614dc294e7bbca07026c8702f….png)

File: 2f86937cf398e19⋯.jpg (146,25 KB, 1000x1500, 2:3, a692d3c6bb52b7ee5563907f15….jpg)

File: aa3ff2d25dac30d⋯.png (535,66 KB, 900x831, 300:277, 76abac3daccdf0b9dc8fe002a0….png)


 No.4473

File: cdec02067558c3f⋯.png (478,82 KB, 1123x800, 1123:800, b1456660099f1d61e80a06ba1c….png)

File: 129ce752546e5e1⋯.jpg (1,47 MB, 1300x919, 1300:919, fb03879d24c40cfbefe93dac98….jpg)

File: 2bf3152f62904aa⋯.png (564,88 KB, 1024x1024, 1:1, 1e5bb818b479a51315d5aad2fb….png)


 No.4474

File: fb7e1e92ae73ae8⋯.jpg (147,43 KB, 630x628, 315:314, google_captcha.jpg)

File: 4ef81c23046d355⋯.jpg (181,41 KB, 1212x1690, 606:845, 751420401593a33ee4ee73fda4….jpg)

File: 37b7c50e95e7edf⋯.jpg (149,7 KB, 540x1820, 27:91, cursed-kiss.jpg)

File: ab6633d9c48c035⋯.png (1,9 MB, 1024x1431, 1024:1431, 1487713419665.png)


 No.4475

File: f77772772a92a3e⋯.jpg (68,42 KB, 845x1200, 169:240, e771a03b085db20bf15513b3d7….jpg)

File: 5c1cf0b51e70a35⋯.jpg (62,37 KB, 498x713, 498:713, 2445c9e8eb952189edf03d36f4….jpg)

File: 0ac00d6d1fd5885⋯.jpg (438,73 KB, 707x1000, 707:1000, 6d2ae5bbeff05afa1d4c12bf11….jpg)


 No.4476

File: 5f3a870cd733aec⋯.jpg (800,1 KB, 707x1000, 707:1000, 1c9074551625dd216f5f926fbe….jpg)

File: 76c076b57548c89⋯.jpg (465,19 KB, 707x1000, 707:1000, ff6dc076e392f4a0ccf573268e….jpg)

File: 8942804d71c9c76⋯.png (1,03 MB, 1600x1600, 1:1, db76ff9f3edd781fc13fbab4c9….png)

File: ba58d104c7b4507⋯.png (348,46 KB, 800x1122, 400:561, e14c3c1c452520461a4af5bffb….png)


 No.4477

File: 346ceba6a1377a1⋯.jpg (1,11 MB, 1240x1650, 124:165, 0e07e9542558564fb886cabe41….jpg)

File: f558102f276f9ff⋯.jpg (353,35 KB, 700x840, 5:6, 51ae09f587edd35aa8660899a0….jpg)

File: fa5cf60b8eeb40a⋯.jpg (590,93 KB, 639x1000, 639:1000, 391eaa18c64d2c182834446ab4….jpg)

File: 2699ee54769ed48⋯.jpg (504,54 KB, 1000x1414, 500:707, c03ae0f23b40a6282b9a8cfc82….jpg)


 No.4478

File: a2270136a88b58f⋯.jpg (1010,56 KB, 1448x1024, 181:128, 64c0c5d1298e9722af7709ac57….jpg)

File: 894339f80cb5169⋯.jpg (588,96 KB, 700x993, 700:993, 3a0718de755d071cf8c837bd18….jpg)


 No.4479

File: 120df93aa9ed197⋯.png (497,54 KB, 1020x805, 204:161, 6f5c92421b57c07cf9290c2dd8….png)

File: 93b829ccf4356c5⋯.jpg (622,34 KB, 1024x1024, 1:1, f58015e863512707fc962545b2….jpg)


 No.4480

File: 73bbe8ce0cf9cdf⋯.jpg (482,22 KB, 1000x1403, 1000:1403, 9f816c3852dcd4b02fdd43db4d….jpg)

File: 715f583e676d88a⋯.jpg (614,27 KB, 723x1022, 723:1022, 52fbf3b06c1eb3c8c4e90f0090….jpg)

File: e4098a4f1d1d2a8⋯.jpg (436,77 KB, 640x960, 2:3, 78fb65625fffe12218cfc0d341….jpg)

File: 42d71b391c42989⋯.png (182,52 KB, 500x808, 125:202, 035a23d33cf55f8ecc5003a024….png)


 No.4481

File: 170c4a8c994c14e⋯.png (617,69 KB, 1080x1080, 1:1, 3c56297c9d37f878f5a03954be….png)

File: 1d427e856673998⋯.png (1,09 MB, 1200x1560, 10:13, 0964d4e0fe6ff58906161dd297….png)

File: 47c7e65563fc805⋯.png (2,94 MB, 1440x1440, 1:1, 416e8d2e8cd16a8a15792492b0….png)

File: 0b378b97d80326f⋯.png (1,03 MB, 1440x1680, 6:7, 68dc93d60b8be7f3cf5f57f227….png)


 No.4482

File: 41841edf5a85a02⋯.png (1,42 MB, 1200x1768, 150:221, 93bec2356dd539dc32156e20e3….png)

File: 54af04021eadda0⋯.jpg (248,24 KB, 900x900, 1:1, 0591b3d162fe8f6479713d4fca….jpg)

File: 97e4b1520c0249b⋯.jpg (497,74 KB, 880x1400, 22:35, f209c766099d9cda26a8cfd819….jpg)

File: d0dce21df43133f⋯.png (903,52 KB, 3200x3700, 32:37, 64d26727e52bef7b13671bcf8f….png)


 No.4483

File: a97bb24982015f5⋯.png (746,98 KB, 1000x1500, 2:3, fbfc0f5a9b643d7c04cb4151df….png)

File: c4f357866effffe⋯.png (2,58 MB, 2047x1447, 2047:1447, cf212da4e583106cd2f5d4e58a….png)

File: b92331ef84c000d⋯.jpg (170,41 KB, 1000x1333, 1000:1333, faf009d06411ddf789b87fc2c1….jpg)

File: b4355aa89bf3085⋯.png (844,15 KB, 1035x810, 23:18, de6b6d84fadef5d9ff6499624b….png)


 No.4485

File: 6e35cd3c5ecb12a⋯.jpg (1,54 MB, 1516x2115, 1516:2115, ba387fb61502c3bc909abbca8a….jpg)

File: 712647bc97a04d1⋯.jpg (283,47 KB, 599x900, 599:900, 43ec0db41ba220f524ff914ba7….jpg)

File: d33967eda6740b5⋯.jpg (427,95 KB, 1413x2000, 1413:2000, 663d6e385f82fb57a0a4396e6b….jpg)

File: a9c0f5fef5307c1⋯.jpg (1017,87 KB, 1546x1250, 773:625, 247e8c868bb33677bcec18b649….jpg)

File: 53b8a58ba6958d1⋯.png (4,47 MB, 2035x2996, 2035:2996, 90b3068dc76de9eddc00f54479….png)


 No.4486

File: aa789dd92402b06⋯.png (946,8 KB, 800x1131, 800:1131, dd82ab00e72b3013d451a441ef….png)

File: 41ece80a7178d56⋯.jpg (177,15 KB, 906x1280, 453:640, 0488e958cf767fc840d6d3bb35….jpg)

File: 8513ab46e556090⋯.jpg (445,62 KB, 600x850, 12:17, f63f31bdb1c7526fa379bb859c….jpg)

File: e5953e03debeb53⋯.jpg (475,39 KB, 1499x2048, 1499:2048, 1487900259099.jpg)


 No.4487

File: e049c448f9eab20⋯.png (2,72 MB, 2113x1280, 2113:1280, U9TMzHI.png)

File: 5cf2cdad908645e⋯.jpg (1,02 MB, 2190x1469, 2190:1469, tybde4s.jpg)

File: 465282ed345c66c⋯.jpg (65,63 KB, 800x600, 4:3, 1a2cedd44bc0091f30125275c1….jpg)


 No.4488

File: 4e6b1bfcb210523⋯.jpg (2,31 MB, 2109x3006, 703:1002, 7c4e5d790ee37de76ba7945045….jpg)

File: 118497f07e588e0⋯.jpg (558,96 KB, 1200x1600, 3:4, 6ff07bebd8700109f634ac543b….jpg)

File: 43c2f213a387117⋯.jpg (186,21 KB, 600x900, 2:3, d815b53708f39dd9ad10c1271f….jpg)

File: d75fb61b52bdee0⋯.jpg (181,33 KB, 600x900, 2:3, 411f7c8823d41673b2ecacd71b….jpg)

File: 20a4e2d85766b10⋯.jpg (101,96 KB, 712x719, 712:719, 1487921429309.jpg)


 No.4489

File: bbf47d9fc2fd004⋯.jpg (138,72 KB, 600x900, 2:3, f41ec6b52827412b165534cf61….jpg)

File: a0bb3fa80121175⋯.jpg (545,81 KB, 1024x577, 1024:577, 758cc4688e3d095c83b4a8ef36….jpg)

File: 8a23ee2629121c6⋯.jpg (2,42 MB, 2122x1500, 1061:750, b898d8de0089cb216cdec73e8a….jpg)

File: 5a2ed1f2b0e4666⋯.jpg (124,24 KB, 833x784, 17:16, 1487916396683.jpg)

File: 2bf7385540d181e⋯.jpg (45,43 KB, 480x678, 80:113, 1487542437787.jpg)


 No.4490

File: 47d2c9bd885345e⋯.jpg (177,01 KB, 500x706, 250:353, 7bcf8ee516541025685d76554a….jpg)

File: a58c151ab4b6730⋯.jpg (247 KB, 628x628, 1:1, 8b5ae44c4e7b50e3a06ae938a5….jpg)

File: 61f7767118f50ad⋯.png (1,52 MB, 1600x1920, 5:6, 9e3ce5ad97e591f3f59dc0d0cc….png)

File: bd7b81c0741bb4f⋯.jpg (563,45 KB, 714x1024, 357:512, 8cccb3157e654c9d55149d4724….jpg)

File: a739a849fd230cb⋯.png (1,2 MB, 1600x1200, 4:3, 2fbd9ce9a940e08de27dd98543….png)


 No.4491

File: 32c2ca1947cce2f⋯.png (895,02 KB, 1200x900, 4:3, 464e19edd77461b7dd2a4387f4….png)

File: 3757ad96416a1a5⋯.jpg (2,63 MB, 2760x3040, 69:76, dfe93a426bf00e41bad8308b8d….jpg)

File: f0aab8695c8863a⋯.jpg (376,54 KB, 520x702, 20:27, ac45259bae0bf4840bfd10d52d….jpg)

File: d0dfa2daf5e93c7⋯.jpg (654,33 KB, 960x1042, 480:521, b071cdc259afd269a23f5a5d50….jpg)


 No.4492

File: b8b1f8c29866626⋯.jpg (243,61 KB, 1280x720, 16:9, 3623d530fee78cef2a3acae5fd….jpg)

File: d6bb37bebfec736⋯.jpg (1,06 MB, 1126x1127, 1126:1127, c62855898b5dbff811c08f51d8….jpg)

File: 847349033095dd1⋯.png (6,82 MB, 2724x3915, 908:1305, 10ca0240283f5dd15dd1323cc8….png)


 No.4493

File: 380f4092465d9ca⋯.jpg (1,59 MB, 2894x4400, 1447:2200, 3202ff61a590669e6153a2f450….jpg)

File: 102ab43b67d04c5⋯.jpg (408,32 KB, 906x1280, 453:640, 84ec402b6d3dd66f12f1773dc7….jpg)

File: a511cab55ca5163⋯.jpg (671,59 KB, 800x1131, 800:1131, 6ea4bda2574974ab9e269f9a53….jpg)


 No.4494

File: 2a25e42d5af08e1⋯.png (368,52 KB, 732x827, 732:827, feab832f9c42a3024eb1de9887….png)

File: 2fc397228d1729c⋯.png (1,09 MB, 982x1150, 491:575, 8e36c5c67ff3cccbaed24323b6….png)

File: f4e6c379656a4d1⋯.png (388,95 KB, 798x707, 114:101, 4cde04bb50b16421df7c616cba….png)


 No.4495

File: c019684392724b0⋯.jpg (660,08 KB, 1000x1800, 5:9, a88e657c3932e1e05e213e3e4c….jpg)

File: 2f312be20076206⋯.png (647,33 KB, 972x1062, 54:59, a6dc86a2a7442f55cfccc85e70….png)

File: 5395ce6c3d551ed⋯.png (1,52 MB, 1199x1168, 1199:1168, 78887de512e4e8175e13914929….png)


 No.4496

File: 12ee5c60c275a3a⋯.jpg (177 KB, 1000x1414, 500:707, 733d403b97c8317642d3ad08df….jpg)

File: f6bbd45b6be60d2⋯.png (5,03 MB, 2333x3300, 2333:3300, 83a5dd63f159de013aeb888394….png)

File: 076d4506068edf3⋯.jpg (283,42 KB, 1060x1500, 53:75, cebcc0303e1698a5da45688067….jpg)

File: b4ca579445f2d33⋯.jpg (98,72 KB, 644x901, 644:901, 70819dbb5c6de26e2433aabf8d….jpg)


 No.4497

File: 6abcc93f11bf141⋯.jpg (142,33 KB, 675x1200, 9:16, 2044f9e039d154dc14363bf0f3….jpg)

File: fa604d72a9866b3⋯.jpg (148,94 KB, 675x1200, 9:16, 84c43ff845d76829a28379b4bd….jpg)

File: 54824037e27d1a5⋯.jpg (140,97 KB, 675x1200, 9:16, 293be1ecdfc178c812388b52d1….jpg)

File: f3aeaeda289621f⋯.jpg (134,32 KB, 675x1200, 9:16, 78ab342655398d736078605edb….jpg)


 No.4498

File: f8570390eaecb51⋯.jpg (494,8 KB, 1075x1434, 1075:1434, cc3d7778c096f0a76b1d97f5b1….jpg)

File: 935314c1a679f39⋯.png (630,03 KB, 717x857, 717:857, 11d16f934889a92eb7c8072edb….png)


 No.4499

File: 6c1515aa944cd34⋯.jpg (45,11 KB, 549x795, 183:265, ebf9ab3a1f31d4f04798f348a8….jpg)

File: 1593ea070c9a67b⋯.jpg (42 KB, 509x872, 509:872, 31a101f1314ca3529011e973f8….jpg)

File: 856f2d499cfeade⋯.jpg (72,58 KB, 530x530, 1:1, 856f2d499cfeade18644e82afd….jpg)

File: a7c22145d6d0f43⋯.jpg (403,28 KB, 640x800, 4:5, a7c22145d6d0f4386eb5d92701….jpg)

File: eab1deb77e99c49⋯.jpg (67,32 KB, 1280x720, 16:9, eab1deb77e99c492e02de694df….jpg)


 No.4501

File: 178365dd37ef98e⋯.jpg (2,81 MB, 2798x1990, 1399:995, 500ec5c31984ecedbfc8e58eef….jpg)

File: 154cdc2391ce520⋯.jpg (44,11 KB, 427x720, 427:720, XH7SShF.jpg)

File: 1c9a2486e8dbc9d⋯.png (344,23 KB, 803x599, 803:599, F3V1NfB.png)

File: 30bca67aa710f35⋯.png (228,36 KB, 1000x1000, 1:1, a499a8b6cc10e86b4933b8746d….png)


 No.4502

File: 10ade135fd72896⋯.jpg (240,5 KB, 1216x1024, 19:16, b934c5b93149fe81ceef7eece5….jpg)


 No.4503

File: efcdf62dd91049c⋯.jpg (151,69 KB, 1280x720, 16:9, 1487908069535.jpg)


 No.4504

File: 1d0d08a3d0101d6⋯.png (484,3 KB, 1055x1100, 211:220, 7b451fc2e70c02e500978559b0….png)

File: 7097e76001cf52f⋯.jpg (1,61 MB, 1440x905, 288:181, 62a7915919f482c08ae1e3e9ad….jpg)

File: 01e1cce6b2b7983⋯.jpg (749,62 KB, 853x1150, 853:1150, 187e93841aa662629ed0e3043d….jpg)

File: 377593d6e12a1eb⋯.jpeg (1,11 MB, 1920x1080, 16:9, b3401b18d931b0cf4deac4617….jpeg)

File: 3d471c633c93fab⋯.png (1,02 MB, 1058x1571, 1058:1571, e7cbca5908d82f5bc445d6a118….png)


 No.4505

File: 5110c9522ddbff0⋯.jpg (75,18 KB, 1334x750, 667:375, 5110c9522ddbff06260f4e3599….jpg)


 No.4506

File: 2a1864c68aab6aa⋯.png (855,59 KB, 800x1200, 2:3, 0c03db82a45bda8ae288927bfb….png)


 No.4507

File: e6a9658b06d5811⋯.png (877,48 KB, 3000x1700, 30:17, 086af36e90881ee4d8fc53f720….png)


 No.4508

File: f244a073713b136⋯.jpg (162,59 KB, 436x504, 109:126, 54666623_p0_master1200.jpg)

File: 1dd434e73b21768⋯.jpg (207,44 KB, 586x542, 293:271, 54666623_p1_master1200.jpg)

File: 055a5888cc59d93⋯.jpg (195,44 KB, 600x800, 3:4, 54666623_p2_master1200.jpg)

File: 02a5a0da656a069⋯.jpg (243,86 KB, 530x748, 265:374, 54666623_p3_master1200.jpg)

File: ece82ec781a6925⋯.jpg (298,64 KB, 718x600, 359:300, 54666623_p4_master1200.jpg)


 No.4509

File: 56a7b270ce45c1d⋯.jpg (307,01 KB, 708x600, 59:50, 54666623_p5_master1200.jpg)

File: a8f403710c11b5a⋯.jpg (235,86 KB, 531x618, 177:206, 54666623_p6_master1200.jpg)

File: ce89fbe9b634492⋯.jpg (299,79 KB, 800x600, 4:3, 54666623_p7_master1200.jpg)

File: 318746aade47c07⋯.jpg (231,52 KB, 530x582, 265:291, 54666623_p8_master1200.jpg)

File: 6ea769ea4058d21⋯.jpg (137,85 KB, 441x550, 441:550, 54666623_p9_master1200.jpg)


 No.4510

File: c5d4ddc488dc55f⋯.jpg (218,05 KB, 560x668, 140:167, 54666623_p10_master1200.jpg)

File: 5e1cd1abc739025⋯.jpg (123,43 KB, 333x697, 333:697, 54666623_p11_master1200.jpg)

File: 5a0882b22f46546⋯.jpg (196,47 KB, 465x494, 465:494, 54666623_p12_master1200.jpg)

File: c6d3dbb4b396869⋯.jpg (156,69 KB, 523x456, 523:456, 54666623_p13_master1200.jpg)

File: 5607417008d3a2d⋯.jpg (187,74 KB, 573x686, 573:686, 54666623_p14_master1200.jpg)


 No.4511

File: 0bafb651f92aa88⋯.jpg (190,44 KB, 448x512, 7:8, 54666623_p15_master1200.jpg)

File: 65dab32aff1f4da⋯.jpg (189,91 KB, 438x777, 146:259, 54666623_p16_master1200.jpg)

File: c460f535f4c27db⋯.jpg (278,81 KB, 563x585, 563:585, 54666623_p17_master1200.jpg)

File: 3e259ceae3a70d2⋯.jpg (176,95 KB, 548x750, 274:375, 54666623_p18_master1200.jpg)

File: 331529783f814b8⋯.jpg (201,71 KB, 511x469, 73:67, 54666623_p19_master1200.jpg)


 No.4512

File: 735300ff1dd2ee2⋯.jpg (116,84 KB, 365x438, 5:6, 54666623_p20_master1200.jpg)

File: 2e2fe757f64b1ff⋯.jpg (146,42 KB, 502x647, 502:647, 54666623_p21_master1200.jpg)

File: d41ee38b4de968d⋯.jpg (116,69 KB, 361x635, 361:635, 54666623_p22_master1200.jpg)


 No.4513

File: 00ea6aa46a64cfb⋯.png (436,01 KB, 571x900, 571:900, fe9a1240cb036dd1cd30966ffc….png)


 No.4514

File: 2665dde0b5ff7aa⋯.jpg (417,61 KB, 1388x2048, 347:512, cad44dd1d0243cce6cfb0c5cf6….jpg)


 No.4515

File: 576ed7f08ab7166⋯.jpg (187,46 KB, 1005x1434, 335:478, 32bcd0e8823a656933259574e3….jpg)


 No.4516

File: f0b0e710f47af27⋯.jpg (291,72 KB, 1000x667, 1000:667, 1489679655935.jpg)

File: a9e795b5375ee31⋯.jpg (42,97 KB, 385x700, 11:20, a9e795b5375ee3146bc2399a0e….jpg)


 No.4517

File: 3beacc42a24aa41⋯.jpg (241,22 KB, 600x800, 3:4, 1481915268311.jpg)


 No.4518

File: ca8749489923b94⋯.jpg (95,84 KB, 640x800, 4:5, 1489733000455.jpg)

File: e66e7a065ed9ee9⋯.gif (39,95 KB, 356x200, 89:50, e66e7a065ed9ee9471365426a0….gif)

File: 0c454671d455a8d⋯.jpg (21,89 KB, 400x300, 4:3, 0c454671d455a8d9a8fa6ee857….jpg)

File: 3019abbcab60ed4⋯.jpg (87,01 KB, 800x800, 1:1, 3019abbcab60ed439bf7def3d0….jpg)

File: d1625fd3d6ca37c⋯.jpg (106,48 KB, 647x580, 647:580, d1625fd3d6ca37c4cffb774001….jpg)


 No.4519

File: 093ec1a301aac32⋯.jpg (1,28 MB, 1665x1456, 1665:1456, 60a5f7618b215880d08e456a13….jpg)


 No.4520

File: 4b8d4651e5bf983⋯.png (982,7 KB, 1280x738, 640:369, 1489810659700.png)

File: d9e7352e6005ff6⋯.png (1,89 MB, 1920x1080, 16:9, qk878bu5b3my.png)

File: ce09c6fe3e657d2⋯.jpg (85,33 KB, 1472x828, 16:9, internetto-tasukete.jpg)


 No.4523

File: 87e8fce14d04428⋯.png (725,75 KB, 800x1184, 25:37, theAnimeGallery_180536_800….png)


 No.4524

File: df4bd065d296d83⋯.png (1,12 MB, 1920x1080, 16:9, lOoRDIU.png)

File: ff0434bd4076b27⋯.png (546,44 KB, 1280x720, 16:9, Konachan.com - 231942 akan….png)

File: 89b9a0704a17d33⋯.jpeg (507,2 KB, 800x1050, 16:21, 03728282aa94ced1b1058c682….jpeg)

File: 96f5987bb11f8d0⋯.jpg (295,62 KB, 643x743, 643:743, 93630de4c0c9151dd8cba9f4c1….jpg)


 No.4525

File: acd9764da760d17⋯.jpg (1,96 MB, 2560x1782, 1280:891, fnM19Pr.jpg)


 No.4527

File: 7cd2f9a74a48ff0⋯.jpeg (62,19 KB, 640x800, 4:5, ad7cc575a1cb57574130734ce….jpeg)


 No.4528

File: 4a7cd56f3a979c5⋯.jpeg (90,46 KB, 685x1280, 137:256, 1490395374.fogwitch_538.p….jpeg)


 No.4529

File: e69dfaa00144f23⋯.png (984,85 KB, 1080x1080, 1:1, s.1069960.hatsu.e(2).png)


 No.4530

File: 35ae10d1128943f⋯.png (1,45 MB, 2000x2800, 5:7, 62113470_p0.png)


 No.4531

File: fe5cbbd1ab20b7b⋯.jpg (1,39 MB, 1176x847, 168:121, 62105376_p0.jpg)


 No.4532

File: cdc9e2651abfb4d⋯.gif (997,82 KB, 499x265, 499:265, tumblr_nweus9loc61s2mqfdo1….gif)


 No.4533

File: 714811c60607c3c⋯.png (2,13 MB, 1700x2344, 425:586, 714811c60607c3c873af6c6c13….png)

File: 4dced89cf5eeb71⋯.jpg (101,98 KB, 679x1000, 679:1000, 0be0a1cd6dbc366071a90b77d2….jpg)


 No.4534

File: d6f842bb66fa5e0⋯.jpg (60,02 KB, 690x960, 23:32, qt.jpg)


 No.4535

File: 65d2e6a3eab0aa2⋯.jpg (57,8 KB, 627x1000, 627:1000, 1490541133116-1.jpg)

File: 3aae6a27ca1e5f6⋯.jpg (66,72 KB, 587x600, 587:600, 1488452896820-3.jpg)

File: ead5589f7def67f⋯.jpg (213,95 KB, 1280x841, 1280:841, 1490727338079.jpg)


 No.4536

File: 84cdba3179cdeb8⋯.png (1,61 MB, 1100x1375, 4:5, 62157829_p0.png)


 No.4537

File: ea0d714a1acd36d⋯.png (87,95 KB, 256x256, 1:1, c1548de6a4c8b748e60e43115c….png)


 No.4538

>>4536

Lehet belőle kakaót is inni!


 No.4539

File: 1890dd01c4b5da0⋯.png (110,37 KB, 640x717, 640:717, 1491409675467.png)

File: 257a86f5b3fe38d⋯.jpg (34,3 KB, 462x378, 11:9, love-study.jpg)

File: 00b4f919453967a⋯.png (238,67 KB, 488x500, 122:125, 00b4f919453967a1a3bbda73db….png)

File: 04ab7cf55f2ba2b⋯.png (561,34 KB, 1075x1518, 1075:1518, a22757bbb204b9c185f2164764….png)


 No.4547

File: 04a0d9fe6284147⋯.jpg (228,29 KB, 1333x2200, 1333:2200, 9fbccb7757d3a1da8ca122f267….jpg)


 No.4548

File: a1f5933cdbd6537⋯.png (3,7 MB, 2560x1440, 16:9, j6nVtrJ.png)


 No.4576

File: 1220ae9715804a0⋯.jpg (52,92 KB, 499x750, 499:750, 1220ae9715804a0563a1b1a735….jpg)


 No.4584

File: aa012cb767469b5⋯.png (1,61 MB, 1320x1354, 660:677, c16347d51ea1287a692b619109….png)


 No.4585

File: 7224b197d0a1fbb⋯.png (549,99 KB, 900x695, 180:139, c5ac450cd07ff39ac06af81bf1….png)


 No.4588

File: 1e46949722daf3c⋯.jpg (4,23 MB, 2400x3000, 4:5, 14911457361703.jpg)


 No.4589

File: 73729ea481ae9b0⋯.jpg (219,26 KB, 1000x1333, 1000:1333, 0914f89dea9b6229b08165990e….jpg)


 No.4592

File: 290c69886a3883a⋯.jpg (798,07 KB, 900x1271, 900:1271, d03f35c77221179a338c174045….jpg)


 No.4593

File: a6f954210218a00⋯.png (1,7 MB, 636x950, 318:475, acbd4c44dcdd2155ec7e6f6cae….png)

Szeretem a szemüveges anime lányokat!


 No.4664

File: c959c5a7c7dda93⋯.jpg (513,94 KB, 700x905, 140:181, 0fa55d90c34d815e7ad69cc97b….jpg)


 No.4666

File: d2d368675454ed6⋯.jpg (493,25 KB, 636x900, 53:75, 2ab1c7cde10149db9e3421e6d2….jpg)

File: dbcf080af936ec5⋯.jpg (240,15 KB, 800x1000, 4:5, 1a11b10cfa49938289b1f36d5d….jpg)


 No.4667

File: d7b8e3ba6ad6e93⋯.jpg (478,03 KB, 885x1254, 295:418, Q3jL8hV.jpg)

File: 7d7b09b00b7341d⋯.png (241,35 KB, 529x900, 529:900, y55z24rxknqy.png)


 No.4668

File: 85bc300b330f381⋯.jpg (715,17 KB, 831x1300, 831:1300, 62303083_p0.jpg)


 No.4670

File: 811767e3bd9d1ea⋯.png (324,69 KB, 480x716, 120:179, 811767e3bd9d1ea10e8c29bab3….png)


 No.4671

File: 88a857697efc937⋯.png (1,31 MB, 1920x1080, 16:9, ojT1kD3.png)


 No.4672

File: 36ef6410156c212⋯.jpg (748,59 KB, 1000x932, 250:233, 1492981675299.jpg)


 No.4673

File: 2edbc5f1a03c796⋯.jpg (93,18 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)

File: ba20107e7ecadce⋯.jpg (88,98 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0002.jpg)


 No.4674

File: 9d0d35b88a477e4⋯.jpg (384,18 KB, 3770x2121, 3770:2121, 1493167884421-0.jpg)


 No.4675

File: 5d5b9f54f2aca64⋯.jpg (117,96 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0001.jpg)

File: 2d3797562a262ad⋯.jpg (84,26 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0003.jpg)

File: 70fc01c05867e1d⋯.jpg (119,85 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0005.jpg)

File: c6e7ea45fce06be⋯.jpg (87,68 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0007.jpg)

File: 9d29305779324fd⋯.jpg (76,6 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0008.jpg)


 No.4676

File: c5f8ae800764d32⋯.jpg (86,15 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0014.jpg)

File: e519d409043ef21⋯.jpg (95,61 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0019.jpg)

File: 97a627504057acc⋯.jpg (131,77 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0025.jpg)

File: 766417a44a78be2⋯.jpg (113,72 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0032.jpg)

File: 724b8621d04ba57⋯.jpg (110,81 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0037.jpg)


 No.4677

File: 1ab0da92c018ea8⋯.jpg (108,43 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0044.jpg)

File: df91974141a7d6a⋯.jpg (110,84 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0048.jpg)

File: f6a9354adbe6a36⋯.jpg (93,99 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0051.jpg)

File: 1e9b406f9e71a58⋯.jpg (111,5 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0052.jpg)

File: 8a05a38d39dd2be⋯.jpg (117,38 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0059.jpg)


 No.4681

File: 71b459d1c310425⋯.jpg (426,42 KB, 1920x1200, 8:5, 1493505024310-1.jpg)


 No.4682

File: 1f326e02d0c24d6⋯.jpg (789,13 KB, 1254x885, 418:295, trka.jpg)


 No.4683

File: 62045de756db3e4⋯.jpg (215,05 KB, 880x880, 1:1, 62672044_p0.jpg)


 No.4684

File: 3f9f65a88e91719⋯.png (263,24 KB, 535x691, 535:691, 62677172_p0.png)


 No.4685

File: edbd9bb0334135d⋯.jpg (1,7 MB, 1752x1081, 1752:1081, 61088195_p0.jpg)

File: 4a1c48836ec3ec9⋯.jpg (918,67 KB, 1200x667, 1200:667, 61650945_p0_master1200.jpg)

File: 9b9d56a9761124a⋯.jpg (989,38 KB, 1200x653, 1200:653, 61650945_p1_master1200.jpg)


 No.4686

File: c7d75fe55638c06⋯.jpg (136,27 KB, 800x1086, 400:543, 8fb0b7a40a837d6d32266dd5f9….jpg)


 No.4687

File: 851ff172ae09d63⋯.jpg (129,7 KB, 861x1790, 861:1790, 395d09fd1cb7a85aa9b949ffae….jpg)

File: 8feffada71e5bc8⋯.jpg (84,55 KB, 761x1554, 761:1554, b4ce05586ef5f19bda77cedf5f….jpg)


 No.4689

File: a135a991a16cc4b⋯.jpg (467,41 KB, 1920x1200, 8:5, Konachan.com - 37155 alast….jpg)


 No.4690

File: d297facee1e30e7⋯.jpg (98,29 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0061.jpg)

File: 6afea45aa073a08⋯.jpg (172,21 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0068.jpg)

File: bc819d95ccd4d95⋯.jpg (178,62 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0069.jpg)

File: 3716385a1b35a15⋯.jpg (98,71 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0071.jpg)

File: f2ae1eddc54ead4⋯.jpg (145,57 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0073.jpg)


 No.4691

File: d6915603d8cb978⋯.jpg (126,06 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0078.jpg)

File: 9b7bb99105ab719⋯.jpg (114,7 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0080.jpg)

File: 96e076841d4ff89⋯.jpg (109,87 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0085.jpg)

File: 3ea44fb31a5568c⋯.jpg (157,75 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0087.jpg)

File: 0412e36b7b95b95⋯.jpg (104,05 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0088.jpg)


 No.4692

File: 827da8ca6c9f54c⋯.jpg (115,74 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0090.jpg)

File: 4e625ccdeb61f25⋯.jpg (162,53 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0091.jpg)

File: 2cfb28a35371ce5⋯.jpg (179,94 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0093.jpg)

File: 4443b5ff2203f30⋯.jpg (124,47 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0094.jpg)

File: 04877eef0cb1282⋯.jpg (162,86 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0095.jpg)


 No.4693

File: d75522597807a3f⋯.jpg (136,56 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0097.jpg)

File: 909413c5baa3615⋯.jpg (147,31 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0098.jpg)

File: 65a527f5f30ffcf⋯.jpg (166,8 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0099.jpg)

File: 2c049cc4809efd1⋯.jpg (199,8 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0102.jpg)

File: 6a99cb022e021c0⋯.jpg (145,12 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0104.jpg)


 No.4694

File: 85d32427fbc0964⋯.jpg (124,93 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0105.jpg)

File: c7bf44537e82b70⋯.jpg (123,01 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0106.jpg)

File: fa19bc7d3794470⋯.jpg (129,11 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0107.jpg)

File: 885c8f0e0f176fd⋯.jpg (109,57 KB, 1280x720, 16:9, mpv-shot0108.jpg)


 No.4695

File: e8ac3fd85791046⋯.jpg (58,07 KB, 640x936, 80:117, 1493975728301.jpg)


 No.4697

File: cc5e4101d9790f3⋯.jpg (73,31 KB, 736x736, 1:1, 1493732898465.jpg)


 No.4698

File: a03b916fc7f4d3e⋯.jpg (96,17 KB, 468x488, 117:122, 1493999588829.jpg)

File: 49056f9c05f5725⋯.png (52,97 KB, 500x518, 250:259, 1493808844698.png)

File: 64595dc3bc40855⋯.png (2,59 MB, 3000x1683, 1000:561, 1488420855799.jpg.png)

File: 24c6b5c5fa4a851⋯.png (284,55 KB, 995x720, 199:144, 1492654623661.png)


 No.4699

File: e0f934874d6ccae⋯.jpg (111,29 KB, 986x1280, 493:640, colours.jpg)


 No.4700

File: 1b8f836db4b3642⋯.jpg (1,39 MB, 3000x1027, 3000:1027, f74a258df44e35e85268023ed2….jpg)


 No.4701

File: 8a2bca61a9bb6b0⋯.png (606,13 KB, 740x960, 37:48, bueno.png)


 No.4702

File: 4d3d93a2aac1f5b⋯.png (1,31 MB, 1280x720, 16:9, 27da05d69621c09af7f1020e16….png)


 No.4704

File: 8558f25d2ea5c9f⋯.png (1,36 MB, 2291x3874, 2291:3874, 9abb52a93e3c7b3c457d1a301f….png)


 No.4705

File: 4334f746dcf2ee0⋯.jpg (187,05 KB, 650x832, 25:32, 1494244105364.jpg)


 No.4706

File: 4b63e6a20ba15c3⋯.png (176,21 KB, 560x530, 56:53, q77yr9tlgwvy.png)


 No.4707

File: f0dfb445dc0f553⋯.jpg (519,92 KB, 1122x1645, 1122:1645, 4ddb52bfa74540eb2646ae0c9a….jpg)

File: 83778fd75bd16ea⋯.jpg (349,89 KB, 1000x1387, 1000:1387, 653dcd3f13f798360be7dab6e0….jpg)


 No.4708

File: bc31c2ec422828e⋯.jpg (896,42 KB, 2000x2829, 2000:2829, 1492624159488-0.jpg)


 No.4709

File: a4d52f63ff34314⋯.jpg (185,11 KB, 616x700, 22:25, a4d52f63ff343149dcdd4690a6….jpg)

File: 2deb51be058846d⋯.jpg (225,33 KB, 560x700, 4:5, 2deb51be058846ddb24284d41a….jpg)

File: aba6ad33d48f762⋯.jpg (294 KB, 700x700, 1:1, aba6ad33d48f76216fd09cf274….jpg)


 No.4711

File: 7cc4d023bd31f1e⋯.png (654,59 KB, 1012x675, 1012:675, 4391c6901b3ba2c7999cf9df0b….png)


 No.4712

File: 9dac35bb9cea336⋯.png (803,31 KB, 1000x944, 125:118, 9dac35bb9cea33633d52f5664a….png)

File: a664f24bc1160cf⋯.jpg (128,62 KB, 1280x720, 16:9, a664f24bc1160cf1ee536e0f33….jpg)

File: fddd991480431d9⋯.jpg (359,29 KB, 858x711, 286:237, 1494565768000.jpg)

File: 65de7539933ebb2⋯.jpg (142,21 KB, 512x512, 1:1, 65de7539933ebb29e811ac8f46….jpg)


 No.4715

File: 2d2a44376f0eb01⋯.png (1,5 MB, 1375x1771, 125:161, 79bb279d412573baca5a6d5630….png)


 No.4716

File: 32a47061ada5c26⋯.jpg (390,44 KB, 850x826, 425:413, 1494750443966.jpg)


 No.4717

File: 2aa209d5254fd0d⋯.jpg (73,71 KB, 800x567, 800:567, 8c5wh82lbqoy.jpg)


 No.4720

File: 20da2029e6b77a3⋯.jpg (66,35 KB, 645x911, 645:911, c519f63e34ae2d9d6197fda14a….jpg)


 No.4721

File: e5f7b0cf58eee22⋯.jpg (87,56 KB, 639x960, 213:320, e5f7b0cf58eee225cd986ab5cb….jpg)


 No.4722

File: 0f2e5cc7f692faf⋯.jpg (155,97 KB, 1024x908, 256:227, cb0e6b7e2ccd341cd540df93e7….jpg)


 No.4725

File: f0e6f491e1c931b⋯.jpg (103,49 KB, 878x1240, 439:620, bd73ef9347a20b08f7b38c68df….jpg)

File: 09201d5eabd285e⋯.jpg (303,18 KB, 1500x2249, 1500:2249, a3958a1b5fb79e6db4ab281969….jpg)

File: b5145dd91689599⋯.jpg (84,28 KB, 610x959, 610:959, 1494939520647.jpg)


 No.4727

File: cfb339a17ce3dec⋯.jpg (710,23 KB, 858x1200, 143:200, 1494978548331.jpg)

File: b4cb74f31135a61⋯.jpg (545,51 KB, 1500x872, 375:218, 1494995537416.jpg)

File: 618e4423cf2591a⋯.jpg (104,26 KB, 600x800, 3:4, 1494994931387.jpg)


 No.4728

File: 728a13264fb1bf2⋯.png (90,82 KB, 491x386, 491:386, 68ca1674c387ddb9e7a3c11332….png)

File: 93cd322ef3ed448⋯.jpg (56,97 KB, 600x750, 4:5, 3a1a4797f0f4864c94b93d8a49….jpg)

File: 067a85ab38bb607⋯.jpg (86,81 KB, 700x973, 100:139, 26a461d91338cce7878cb77756….jpg)

File: e049da8d6291a98⋯.jpg (60,98 KB, 595x842, 595:842, c4520b5a0f26197622f263001e….jpg)


 No.4729

File: a59b75ff0b166f1⋯.jpg (344,08 KB, 964x516, 241:129, 99193e839633866eea9d46954d….jpg)


 No.4730

File: e69786443417a26⋯.jpg (488,34 KB, 1280x800, 8:5, 29388 headphones pink ushi….jpg)


 No.4731

File: 96bdedbaacae9f3⋯.png (971,85 KB, 1220x1220, 1:1, 96bdedbaacae9f346bdb5c5ff1….png)


 No.4732

File: 5db562ce373215a⋯.png (238,88 KB, 617x991, 617:991, kotori.png)

File: 0f8bd58933b871f⋯.png (283,97 KB, 617x991, 617:991, rin.png)

File: 63a50e377504944⋯.png (259,83 KB, 617x991, 617:991, honoka.png)

File: 9bd474ceb83ec73⋯.png (276,85 KB, 617x991, 617:991, nozomi.png)

File: 5255584815f14b4⋯.png (266,99 KB, 617x991, 617:991, eli.png)


 No.4733

File: 1c0cd3d19b1aa91⋯.png (241,13 KB, 617x991, 617:991, nico.png)

File: ffd39af0326eeb0⋯.png (300,57 KB, 617x991, 617:991, maki.png)

File: f158032ca27bfff⋯.png (237,92 KB, 617x991, 617:991, umi.png)

File: 36b750e53f68d5d⋯.png (229,35 KB, 617x991, 617:991, hanayo.png)


 No.4735

File: 47aa9b7b97e9f74⋯.png (712,11 KB, 600x840, 5:7, e8264dbf8b355e820de0f14888….png)

File: b39c761dec577d5⋯.jpg (100,75 KB, 1000x718, 500:359, b39c761dec577d5e05867c27db….jpg)


 No.4737

File: 46e2c3863487448⋯.jpg (102,39 KB, 638x634, 319:317, d0115dae38aae21b9144316f83….jpg)

File: 65c1946b9c488af⋯.png (307,99 KB, 546x750, 91:125, c7cac2ada51574a01b199a8b1e….png)

File: 41c4afd0e0aa605⋯.jpg (228,95 KB, 500x710, 50:71, a637a7cab052e4c76c739b78c0….jpg)

File: ac5a124e81ed45e⋯.jpg (168,53 KB, 557x554, 557:554, 85bcd8917520682cdf7323096d….jpg)

File: c405cdfe3bb5554⋯.jpg (200,92 KB, 810x760, 81:76, 644106c47cd01cb325dcf50d35….jpg)


 No.4738

File: e5e7a4bbdaf1acc⋯.png (873,08 KB, 960x1190, 96:119, 61835433_p0.png)


 No.4739

File: f8846c83dbfeeb8⋯.jpg (283,08 KB, 905x1280, 181:256, 62837484_p0.jpg)


 No.4740

File: 55eb794ce68b883⋯.jpg (718,84 KB, 1080x1080, 1:1, 62973694_p0.jpg)


 No.4741

File: c18d400dc0460ca⋯.jpg (1,04 MB, 1000x1414, 500:707, 62974369_p0.jpg)


 No.4742

File: 4eca83fad8e89c7⋯.jpg (484,64 KB, 635x1012, 635:1012, ef4e0886-034d-4354-a415-18….jpg)


 No.4743

File: c037bfb0204a802⋯.jpg (186,98 KB, 1080x1080, 1:1, 62852025_p0.jpg)

<3


 No.4744

File: f32668d3f503b13⋯.jpg (49,37 KB, 857x931, 857:931, 6be0de915a14888bafc54b0ed5….jpg)


 No.4745

File: f4b939563e3ba34⋯.jpg (83,02 KB, 847x960, 847:960, 1490639959743.jpg)


 No.4747

File: 1479399d83299b7⋯.png (1,98 MB, 1200x2414, 600:1207, 62992421_p0.png)


 No.4748

File: 4a6280df632be10⋯.png (1,94 MB, 1443x1500, 481:500, 63011502_p0.png)


 No.4749

File: 4156622bec028fe⋯.jpg (1,04 MB, 955x1350, 191:270, 63000090_p0.jpg)


 No.4750

File: 55f2c8a58e088fe⋯.jpg (554,9 KB, 800x1131, 800:1131, 62998975_p0.jpg)


 No.4751

File: 0fcf5cbf349fa37⋯.png (3,73 MB, 1400x2081, 1400:2081, 63002236_p0.png)


 No.4752

File: c63f989bba2e714⋯.jpg (663,07 KB, 965x1404, 965:1404, 62994182_p0.jpg)


 No.4753

File: a160580c52f4ed3⋯.jpg (1,12 MB, 1080x1920, 9:16, 62722162_p0.jpg)


 No.4754

File: 6d4cd702f7db5c3⋯.jpg (839,02 KB, 1200x732, 100:61, 62991712_p0_master1200.jpg)


 No.4755

File: c3da44219d04a9c⋯.jpg (380,15 KB, 510x930, 17:31, 62988616_p0_master1200.jpg)


 No.4756

File: 2482f233753ed8e⋯.jpg (505,24 KB, 864x1200, 18:25, 62988616_p1_master1200.jpg)


 No.4757

File: 74ed29b3f183093⋯.jpg (335,87 KB, 1100x625, 44:25, 62988616_p2_master1200.jpg)


 No.4758

File: c4106788495a32f⋯.jpg (226,01 KB, 600x600, 1:1, 62988616_p3_master1200.jpg)


 No.4759

File: eaa60e1d97f7568⋯.jpg (455,66 KB, 2271x3350, 2271:3350, aa43f9a3a7a531af082a6e9c63….jpg)


 No.4760

File: aa911e9c95457b7⋯.jpg (193,38 KB, 869x1100, 79:100, 59648828bee5342076031386e0….jpg)


 No.4761

File: e9eb7a35382693a⋯.jpg (49,3 KB, 540x490, 54:49, e9eb7a35382693a0a514282cf9….jpg)


 No.4762

File: 35c746c1cf516ab⋯.jpg (286,62 KB, 1490x2047, 1490:2047, 35c746c1cf516ab9cb8615a8d3….jpg)

File: 39455b1b6a5e0c9⋯.png (495,35 KB, 626x885, 626:885, cats.png)


 No.4763

File: c3815a24223fc46⋯.jpg (194,6 KB, 733x1000, 733:1000, 0fbcfc5f896031562f27aa0740….jpg)

File: 61eb41f801a30aa⋯.jpg (46,85 KB, 614x559, 614:559, 3c738bad90136686d733fd4641….jpg)

File: 0eff5c61d06983e⋯.jpg (98,52 KB, 1100x1200, 11:12, 6fd0d8c9fdf12b4b0d382ac1b4….jpg)

File: 80718bfa488e308⋯.jpg (732,99 KB, 1000x1205, 200:241, 9260cda7b66598c6cd09c29a8e….jpg)


 No.4764

File: f41d8d679165deb⋯.jpg (120,47 KB, 1066x1491, 1066:1491, fennec-arai-san.jpg)


 No.4765

File: 952f43f01aaf23e⋯.jpg (276,42 KB, 1448x2048, 181:256, baleset.jpg)


 No.4767

File: 530e3426c28b30b⋯.jpg (266,9 KB, 1080x1080, 1:1, 63068063_p0 (1).jpg)

<3


 No.4768

File: fe5532a97f848b5⋯.png (446,04 KB, 800x1200, 2:3, 1495760104563.png)


 No.4769

File: 6ccee4e9620e93b⋯.jpg (109,05 KB, 1000x1550, 20:31, 6447f5712233d6a93719bfba3e….jpg)


 No.4770

File: 713dca41a12b00a⋯.jpg (120,05 KB, 576x1024, 9:16, 0b25dea2e9ad6faf629db07d11….jpg)

File: 282f71af3b7f4b1⋯.jpg (138,76 KB, 576x1024, 9:16, 4d617f5f070cac719c5aa1e410….jpg)

File: 3ed43fb39941493⋯.jpg (131,98 KB, 576x1024, 9:16, 9d261819f5a25af1732dbd3bc7….jpg)

File: 3ae8e92d13dca67⋯.jpg (544,03 KB, 2048x1800, 256:225, 0644d5cbe1af714161f50b4192….jpg)


 No.4771

File: ac8cf4cf3b638b9⋯.png (3,49 MB, 1920x1080, 16:9, ac8cf4cf3b638b9a1d3da2a22c….png)


 No.4772

File: 3c7e697318fc24b⋯.jpg (1,11 MB, 1920x1080, 16:9, 1495861677870.jpg)


 No.4773

File: 1d2c97374c5df34⋯.jpg (399,31 KB, 849x1200, 283:400, 63084074_p0_master1200.jpg)


 No.4774

File: 864ebba01ab33db⋯.jpg (314,86 KB, 666x1200, 111:200, 63084074_p1_master1200.jpg)


 No.4775

File: 59edcdbc71d365c⋯.jpg (241,51 KB, 769x1200, 769:1200, 63084074_p2_master1200.jpg)


 No.4776

File: d7ed084860654a4⋯.jpg (289,42 KB, 886x1200, 443:600, 63095525_p0.jpg)


 No.4777

File: 4d625f3160ae80e⋯.png (229,85 KB, 900x917, 900:917, 63094502_p0.png)


 No.4778

File: a0a522f92836259⋯.jpg (549,95 KB, 1007x1200, 1007:1200, 63091747_p0_master1200.jpg)


 No.4779

File: 67ba203d76d4aed⋯.jpg (489,29 KB, 1007x1200, 1007:1200, 63091747_p1_master1200.jpg)


 No.4780

File: 9364a530ced5c5c⋯.png (953,63 KB, 898x1087, 898:1087, 63084913_p0.png)


 No.4781

File: 0765a7feb036f81⋯.jpg (515,63 KB, 826x1200, 413:600, 61649413_p0_master1200.jpg)


 No.4782

File: 0e089bc5e35c1b0⋯.jpg (284 KB, 701x1020, 701:1020, 61649413_p1_master1200.jpg)


 No.4783

File: 03001ec79582978⋯.jpg (205,71 KB, 1200x1697, 1200:1697, 62991975_p0.jpg)


 No.4784

File: 052704f02a58ef5⋯.jpg (366,19 KB, 992x1400, 124:175, 62584691_p0.jpg)


 No.4785

File: 105d805cc429b19⋯.jpg (779,36 KB, 858x1200, 143:200, 60995137_p0_master1200.jpg)


 No.4786

File: 6e6f0f55cc64700⋯.jpg (367,04 KB, 773x947, 773:947, 60995137_p1_master1200.jpg)


 No.4787

File: d670ba4c481ccb6⋯.jpg (256,56 KB, 744x900, 62:75, 63067083_p0.jpg)


 No.4788

File: 3081876b498e5ca⋯.png (1,86 MB, 1500x2241, 500:747, 63069613_p0.png)


 No.4789

File: de84b9e3e60e89d⋯.png (328,32 KB, 910x916, 455:458, 63074538_p0.png)


 No.4790

File: 2e3e1e36bc3fc91⋯.jpg (511,36 KB, 1200x1697, 1200:1697, 63069554_p0.jpg)


 No.4791

File: a0e9ec809cebdcc⋯.jpg (196,62 KB, 630x913, 630:913, 63069362_p0_master1200.jpg)


 No.4792

File: d7fba2d0a2c639e⋯.jpg (195,27 KB, 629x704, 629:704, 63069362_p3_master1200.jpg)


 No.4793

File: b3ecc6948a75070⋯.png (814,84 KB, 1200x500, 12:5, DAytzIvUQAA1ZpU.png)


 No.4796

File: 5a20f7ebf9baec3⋯.jpg (1,23 MB, 1400x995, 280:199, 8ff8a8429b26b60e278ae99019….jpg)


 No.4797

File: 5feb84087fde013⋯.jpg (699,18 KB, 700x1000, 7:10, 62260953_p0_master1200.jpg)


 No.4798

File: 8ee5282ef104642⋯.jpg (668,45 KB, 525x1200, 7:16, 62260953_p1_master1200.jpg)


 No.4799

File: 78b7849326cceb7⋯.png (251,77 KB, 654x751, 654:751, a3caf99acc2ce350553835f6ca….png)

File: 460c91f0e76a7ed⋯.jpg (977,23 KB, 2507x3541, 2507:3541, fd1e8c0da44550550e0e5f41df….jpg)


 No.4800

File: 537b0e75d6f4dff⋯.png (579,89 KB, 700x1000, 7:10, 63101278_p0.png)


 No.4801

File: c3fe8119e19a395⋯.jpg (598,92 KB, 2026x2866, 1013:1433, 63103463_p0.jpg)


 No.4802

File: 48c615de77231f5⋯.jpg (577,8 KB, 707x1000, 707:1000, e837e7bd8fc9bf07224fafb679….jpg)

File: a114dc4121a8ec9⋯.png (724,47 KB, 800x800, 1:1, f8d34378620c0ae78043cfdb5c….png)

File: 69173cd1c564ddc⋯.jpg (172,59 KB, 724x1024, 181:256, 8453ccaa7b0d501062134aa14d….jpg)

File: 5bc533783bd7c7c⋯.jpg (133,8 KB, 724x986, 362:493, 1f757cf28fc7ff131f054cea3f….jpg)


 No.4803

File: f9e846b1254ca45⋯.jpg (324,72 KB, 627x761, 627:761, 9eb6490614ac37c5da6d765192….jpg)

File: 711340220acfe00⋯.png (342,67 KB, 924x982, 462:491, 1d58605c23f60458d5f62fb61b….png)

File: a5dbfbf87cd0d99⋯.png (1,43 MB, 845x1267, 845:1267, a2d93dc1fdf71298dcabea7dee….png)


 No.4804

File: 71fbabf912e90c3⋯.png (106,37 KB, 1920x1080, 16:9, Senkay silenced grenade_6c….png)

Hogy ez miért nem nekem jutott az eszembe hamarább~


 No.4806

File: 6fd6a8485696dd5⋯.jpg (126,24 KB, 700x985, 140:197, 7040faa69ca59d4f67912c7a45….jpg)


 No.4807

File: 98a715fff3e2c4b⋯.jpg (480,42 KB, 1920x1080, 16:9, 1488172972422.jpg)


 No.4808

File: d673183fb28d22a⋯.jpg (94,56 KB, 850x850, 1:1, 1496000457867.jpg)


 No.4809

File: 09964efbe5c4252⋯.png (1,27 MB, 1223x769, 1223:769, 31f23f4d5b87f8593b68ae288a….png)


 No.4810

File: e024be4c8a37f18⋯.jpg (194,53 KB, 800x1131, 800:1131, bakara_by_kate_fox-db3uann.jpg)


 No.4811

File: 290d25ffc3e2eab⋯.jpg (53,48 KB, 1005x572, 1005:572, 7498e9410d2d80f22e26a540bb….jpg)


 No.4812

File: e1d039315f40304⋯.jpg (1,37 MB, 1181x1748, 1181:1748, 1b4c77343302664cef24b24d77….jpg)


 No.4813

File: 8e27867bb810349⋯.jpg (1,91 MB, 2560x1440, 16:9, 14962763263798.jpg)


 No.4814

File: 2ab434c588e36e7⋯.jpg (212,25 KB, 1000x1000, 1:1, owls.jpg)


 No.4815

File: 9a45eb0469b38b0⋯.jpg (120,97 KB, 869x1228, 869:1228, fc65dbe22d2e1bec1871088f89….jpg)


 No.4816

File: d5affe1472693fb⋯.jpg (510,53 KB, 1200x1697, 1200:1697, 678fec97e0527984521b415028….jpg)


 No.4817

File: 892d4bb1379249c⋯.jpg (554,75 KB, 1200x1697, 1200:1697, 128a7af740be7d8372712988e2….jpg)


 No.4818

File: 210272e0be8d46d⋯.jpg (542,13 KB, 1080x1080, 1:1, 63183126_p0.jpg)


 No.4819

File: 7167882a7d0a933⋯.png (443,92 KB, 511x743, 511:743, 63185318_p0.png)


 No.4820

File: 4b896f1f7418fa8⋯.jpg (494,38 KB, 700x682, 350:341, 65744954276fd897d404590641….jpg)


 No.4821

File: f00b60bf2c4b8ad⋯.jpg (943,75 KB, 1356x2052, 113:171, 7ac9838ad08e51a26948f0e99e….jpg)


 No.4822

File: af1b41c97541965⋯.jpg (620,76 KB, 700x963, 700:963, 15ee5c93f7879cc4d196e455fc….jpg)


 No.4823

File: ba74646d367c1f3⋯.png (4,01 MB, 1920x1357, 1920:1357, anime-girls-halloween-2016….png)


 No.4824

File: bb2ab269c25d0b1⋯.jpg (259,9 KB, 636x900, 53:75, 171e35ba74f90196cb1cc2a923….jpg)


 No.4825

File: 059dcc142c7f738⋯.png (465,47 KB, 900x967, 900:967, 1496780767160.png)


 No.4826

File: e4043c6cffe132d⋯.png (453,02 KB, 700x1000, 7:10, f66b06dd3a88ec4fa820f2cc79….png)


 No.4827

File: cd724d57f6b60ce⋯.png (92,61 KB, 764x402, 382:201, 021_Robot_Tattoo.png)


 No.4828

File: 2160a19f6a7bcff⋯.jpg (402,44 KB, 1200x800, 3:2, APuomGr.jpg)


 No.4829

File: bcc95c824abcb48⋯.jpg (183,25 KB, 700x840, 5:6, bcc95c824abcb48fbcbddb443f….jpg)


 No.4830

File: 0bd9a4e82bd680a⋯.png (720,89 KB, 700x951, 700:951, a14caf48abfacccb5763bc00d8….png)


 No.4831

File: 054b54658fbe63a⋯.png (3,68 MB, 3072x1024, 3:1, 9db5eec82601b23d814f8ebc69….png)


 No.4832

File: 3110aea1c68f9ed⋯.jpg (160,87 KB, 816x1242, 136:207, 2017-04-24_pepper-and-carr….jpg)


 No.4833

File: e224ed4acdaf73a⋯.jpg (4,31 MB, 2792x4000, 349:500, 39cb9bf9b689791bc6dfd5409a….jpg)


 No.4834

File: f62839093bdd1f6⋯.jpg (3,85 MB, 2788x4000, 697:1000, b09cdf35c4679c267dfcbcdc9c….jpg)


 No.4835

File: b8cf5f2640e908c⋯.jpg (273,1 KB, 1000x1000, 1:1, nicod.jpg)


 No.4836

File: f89aee5ef046866⋯.jpg (174,63 KB, 1525x1080, 305:216, 66f4bc5a9185a17662af5cc532….jpg)


 No.4838

File: 5ba0eee79ceec49⋯.jpg (2,86 MB, 3840x2160, 16:9, 1460781054772.jpg)


 No.4839

File: 3c2dba22891e3bd⋯.jpg (802,2 KB, 1760x1600, 11:10, 884511c495741cdd0976c489d0….jpg)


 No.4840

File: 9d50ff7bff8ebd7⋯.jpg (76,74 KB, 500x700, 5:7, 55467567_p0.jpg)


 No.4841

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.youtube.com/watch?v=XVFraEz2p5s

Steve Conte - Call Me Call Me

(Cowboy Bebop, The Seatbelts, Kanno Yoko)


 No.4842

File: 8b6b6cc9d789794⋯.jpg (1,2 MB, 1333x1615, 1333:1615, 1497584596484.jpg)


 No.4843

File: ddd7aab3b85b7d0⋯.jpg (80,28 KB, 1044x1505, 1044:1505, 1497578597211.jpg)


 No.4844

File: 0d9d1fae35cf2ed⋯.png (97,88 KB, 677x1000, 677:1000, nanoda.png)


 No.4845

File: 011ae17a038c0d7⋯.jpg (139,72 KB, 849x1190, 849:1190, 011ae17a038c0d79989b942c6b….jpg)

File: d48ab4d7f43df51⋯.png (2,8 MB, 2007x1182, 669:394, d48ab4d7f43df51ba56e4e9547….png)


 No.4846

File: 25ba3ef855271a9⋯.jpg (1,52 MB, 2200x1568, 275:196, 1497665854232.jpg)

File: 8dfe514376c53b5⋯.jpg (82,67 KB, 976x840, 122:105, 37ce2d332d4cb3a1cc261c6929….jpg)


 No.4847

File: b88deddaff6a96d⋯.jpg (78,35 KB, 1024x576, 16:9, 18df2b3e0d2b118afeae430ff1….jpg)


 No.4848

File: bfa0e78e6fe5bd0⋯.png (39,6 KB, 300x100, 3:1, banner2.png)

File: e79b10fba93d799⋯.png (77,34 KB, 733x350, 733:350, _kocsog_.png)

File: c11eb9c2f043e06⋯.png (84,04 KB, 838x350, 419:175, _KOCSOG_.png)

File: 2ed7c98d6279ff1⋯.png (87,28 KB, 900x350, 18:7, logo.png)


 No.4849

File: 34e4c900b885381⋯.jpg (172,78 KB, 670x1280, 67:128, 1497803918.totesfleisch8_r….jpg)


 No.4850

File: 89fbcf53174ad07⋯.jpg (343,58 KB, 1080x1848, 45:77, f2c0b9da0e46f89ff0b87c5c23….jpg)


 No.4852

File: 024d31abc00660e⋯.jpg (255,4 KB, 1676x2194, 838:1097, d5e0b63b48ace108f4a66d9546….jpg)


 No.4853

File: fb81bd6002a42d6⋯.jpg (17,95 KB, 224x200, 28:25, japan_hungary_win.jpg)


 No.4854

File: 9d768b94eacc436⋯.jpg (757,97 KB, 1018x1389, 1018:1389, 0a0582b8b9315995eabf7adcd5….jpg)

File: 26a9f7ce885476c⋯.png (3,02 MB, 2500x3000, 5:6, 1b2ba68455b192f8f3280f47b3….png)

File: 0ac272ef41858ad⋯.jpg (290,53 KB, 1680x1873, 1680:1873, 9a6b845e59d14c31c63b8ef6c3….jpg)

File: 6c06ddb54c1f986⋯.png (932,06 KB, 800x1131, 800:1131, 90df9e05c8344c611295576e5a….png)

File: d23a0a76f22d56e⋯.jpg (143,1 KB, 1000x707, 1000:707, 5457c5fd30e3bf097b65152564….jpg)


 No.4855

File: 30d1b23b4411aba⋯.png (6,91 MB, 2000x2300, 20:23, dfddc1da5fe482331cb5a1cbad….png)

File: bdc664cadc72cf2⋯.png (450,11 KB, 1024x576, 16:9, fd8b6392913294836cd4a90ce0….png)


 No.4856

File: d02e8552eb6ffdb⋯.jpg (367,3 KB, 600x784, 75:98, b12301ca361436ca627487655d….jpg)


 No.4857

File: 053054d8939cafb⋯.jpg (1,28 MB, 1560x2300, 78:115, 053054d8939cafb535d72d666f….jpg)


 No.4858

File: 355531507afdad9⋯.jpeg (74,61 KB, 463x869, 463:869, yandere.jpeg)


 No.4861

File: 567dda9ce6b0088⋯.png (2,51 MB, 1440x1280, 9:8, 567dda9ce6b0088af89ce34e5b….png)

File: 837b9e4be7602a4⋯.png (2,24 MB, 2250x600, 15:4, 837b9e4be7602a40d09e11e9a7….png)


 No.4863

File: 3daaf5af0039faa⋯.png (1,74 MB, 1086x2760, 181:460, ff5a932218b955a6f6a847c615….png)


 No.4870

File: a301e1b627a02d5⋯.png (252,61 KB, 600x820, 30:41, 98ef614a3063b675f33132b50e….png)


 No.4871

File: 1fc627d3c607c5e⋯.jpg (64,12 KB, 848x1200, 53:75, 1498319099772.jpg)


 No.4872

File: cb8a5852ccf4f50⋯.jpg (129,67 KB, 900x630, 10:7, 0da19bb507e0765834927c0981….jpg)


 No.4873

File: df7fc4c7b42c517⋯.png (611,22 KB, 1000x1000, 1:1, 139c1e67c190dea4462be95cc2….png)


 No.4874

File: 6e44f6d289d6cfa⋯.jpg (91,98 KB, 800x634, 400:317, 06a219e523da967d617cd0e1f1….jpg)

File: 555ecf3135b5d9f⋯.png (289,7 KB, 595x888, 595:888, 90b5e21143318a3b2ed8befa0f….png)


 No.4878

File: bdce756e948bc68⋯.jpg (729,14 KB, 1200x1200, 1:1, 052960a4cf0dffa9f81aef9cdc….jpg)


 No.4879

File: ba84898ec15bc01⋯.jpg (1,04 MB, 1500x1836, 125:153, ba84898ec15bc01f2fff63f064….jpg)

File: a0ccb914ea14268⋯.jpg (475,23 KB, 723x512, 723:512, a0ccb914ea14268b2fabd6fce6….jpg)

File: c6ce061e92b86be⋯.jpg (108,75 KB, 1024x783, 1024:783, c6ce061e92b86be5be51c8f251….jpg)

File: 8462127a04dc850⋯.png (961,21 KB, 782x1102, 391:551, 8462127a04dc85064195155d05….png)


 No.4880

File: 7df8ddaee991d87⋯.jpg (137,65 KB, 900x900, 1:1, 7df8ddaee991d874628507cdae….jpg)

File: 0a40dace5f28448⋯.jpg (82,09 KB, 668x668, 1:1, 0a40dace5f284485cd149a33e5….jpg)

File: 0e47267fb3825cb⋯.jpg (359,7 KB, 850x755, 170:151, 1435307835513.jpg)

File: 8786ff64cdaf04c⋯.jpg (462,92 KB, 600x734, 300:367, 1429682101663.jpg)


 No.4881

File: 5d114bdb5561948⋯.png (681,96 KB, 1280x738, 640:369, 5d114bdb5561948b673ebc5109….png)


 No.4882

File: 1d4c35f2d6eebe7⋯.jpg (82,6 KB, 426x600, 71:100, 1d4c35f2d6eebe7aa6f2b77a45….jpg)

File: 527be67875b845f⋯.png (124,37 KB, 480x640, 3:4, 527be67875b845f506c26b51d5….png)

File: 96b9ad774d317f5⋯.jpg (247,49 KB, 820x744, 205:186, 96b9ad774d317f5f3e436ba240….jpg)

File: 3714613187d7915⋯.jpg (103,86 KB, 647x850, 647:850, 099006d9935ea9ebb1a3e06279….jpg)


 No.4884

File: 6d4789e135a82ea⋯.jpg (55,58 KB, 658x538, 329:269, 1498742828.jpg)


 No.4885

File: d2ea230ebb2133e⋯.jpg (108,83 KB, 787x1388, 787:1388, d2ea230ebb2133e4d4c4ed00d6….jpg)

File: f30b51965e94610⋯.jpg (785,2 KB, 1000x1333, 1000:1333, f30b51965e9461063b78b8c0a1….jpg)

File: e1309c7256d817a⋯.jpg (543,13 KB, 2480x3507, 2480:3507, e1309c7256d817adcfe6aed7be….jpg)


 No.4887

File: 93d35a4d7af0d18⋯.jpg (226,61 KB, 600x828, 50:69, 93d35a4d7af0d18593890ee1c3….jpg)

File: c7496af2c7ee4fe⋯.jpg (136,91 KB, 900x964, 225:241, c7496af2c7ee4feaf43b8b866c….jpg)


 No.4888

File: d635a91e207a367⋯.jpg (641,88 KB, 700x1039, 700:1039, 15cf323d8fc6661d036957a243….jpg)


 No.4890

File: 1eef3282c17b90a⋯.jpeg (768,43 KB, 2790x835, 558:167, 6e2824367665c66d651b180ff….jpeg)

File: b91e30512fbee35⋯.jpg (725,7 KB, 1020x983, 1020:983, 568491dd5e219f5f681ff2e4eb….jpg)

File: b1710076af96e80⋯.jpg (63,18 KB, 752x750, 376:375, 2af6adf3d7a5144f77af716a38….jpg)


 No.4891

File: b745f8e3fa3522a⋯.jpg (44,93 KB, 600x640, 15:16, c537fb46f5cd50b27f527ea44a….jpg)


 No.4893

File: 60374ff98382996⋯.jpg (157,09 KB, 569x800, 569:800, 1498855489911.jpg)


 No.4894

File: a2a2e1a6692dc3a⋯.jpg (56,53 KB, 480x591, 160:197, 1498940074.jpg)


 No.4895

File: 237bc71e6456a10⋯.jpg (250,07 KB, 500x703, 500:703, aranyos.jpg)


 No.4898

File: f11c4eb0efd9f50⋯.png (794,95 KB, 960x720, 4:3, sanic.png)


 No.4899

File: 5f28b5275646efb⋯.png (366,3 KB, 713x400, 713:400, Képernyőkép – 2017-07-06 1….png)


 No.4900

File: 4685a409025d6f2⋯.png (1,22 MB, 1426x800, 713:400, Képernyőkép – 2017-07-06 1….png)


 No.4901

File: 03f660d617c4b21⋯.png (3,52 MB, 2852x1600, 713:400, Képernyőkép – 2017-07-06 1….png)


 No.4902

File: 74058b06972c1da⋯.jpg (1,2 MB, 1265x1789, 1265:1789, eső.jpg)


 No.4903

File: 919ef74a7ddff08⋯.jpg (175,53 KB, 960x720, 4:3, 14988565882282.jpg)


 No.4904

File: 0fab0b9a6bd1259⋯.jpg (233,91 KB, 1276x1688, 319:422, 1476889121821.jpg)


 No.4907

File: c82b1e4f2255875⋯.jpg (1,2 MB, 2052x4096, 513:1024, 1499501571974.jpg)


 No.4908

File: 0b15d42547e038b⋯.png (851,65 KB, 1000x930, 100:93, 9860337f05e133bc3040986040….png)


 No.4909

File: 139812a43516ae5⋯.png (457,78 KB, 1100x573, 1100:573, 139812a43516ae525fc092a100….png)


 No.4910

File: f8dd629d2722762⋯.jpg (577,52 KB, 1920x1080, 16:9, 1499989637654.jpg)


 No.4911

File: de2f4f78ce97c16⋯.png (728,72 KB, 700x1071, 100:153, untitled3.png)


 No.4913

File: acf08c990b29160⋯.png (119,27 KB, 600x600, 1:1, 08203cc2e0ec13c603abfc11f1….png)


 No.4914

File: 264cd30e1250098⋯.jpg (41,83 KB, 417x518, 417:518, study.jpg)


 No.4915

File: fb061198dc1dc89⋯.jpg (79,79 KB, 848x1054, 424:527, akari.jpg)


 No.4916

File: ef9de2fb0f44357⋯.jpg (104,38 KB, 774x1032, 3:4, 1500134580952.jpg)


 No.4918

File: dd6ba553127de80⋯.png (2 MB, 1920x1080, 16:9, time.png)


 No.4919

File: 174b9e6c740f979⋯.jpg (70,15 KB, 788x920, 197:230, 1500180555157.jpg)


 No.4920

File: ed3dcb497a91982⋯.jpg (165,65 KB, 800x800, 1:1, 1500168758724.jpg)


 No.4921

File: e77150e5227d427⋯.jpg (113,93 KB, 869x983, 869:983, e77150e5227d4276d6e699b961….jpg)


 No.4922

File: ca81ae446c58262⋯.jpg (82,63 KB, 640x479, 640:479, 1500235037064.jpg)


 No.4923

File: 54f91b2d45f9a42⋯.jpg (113,56 KB, 844x1200, 211:300, 585e1e04c40e1cedde8415ae50….jpg)


 No.4924

File: e09f62f4cec1bc9⋯.jpg (448,77 KB, 777x1100, 777:1100, fcb333786ea25cfe7b727d94a5….jpg)


 No.4925

File: e9da0c1e8de9235⋯.jpg (56,47 KB, 1034x1200, 517:600, 1dc9c96cbd66e6a7affbc3f00e….jpg)


 No.4926

File: 41dc3a8e6619681⋯.jpg (125,78 KB, 1600x1280, 5:4, transmetropolitan.jpg)


 No.4927

File: 47292621e6f65c9⋯.jpg (140,33 KB, 868x1228, 217:307, 97ead9b257887fdf7380b5072e….jpg)


 No.4928

File: 41ae8b49d0c3b18⋯.jpg (218,22 KB, 890x1200, 89:120, ad786a7bbb0696d134fd9ff80d….jpg)


 No.4929

File: 66a21a5de6f3fde⋯.png (751,75 KB, 600x847, 600:847, 11ec4ba014a57109b62ac31c26….png)


 No.4930

File: 187e135d43d7ed8⋯.jpg (1,29 MB, 1402x1000, 701:500, 6545085f0fa146cfd3741664f2….jpg)

File: 48dc64fd2c4ba77⋯.jpg (1,33 MB, 1000x1399, 1000:1399, 5951c5b789fa5c40d32f5b48b9….jpg)

File: fd527a0908f39a1⋯.jpeg (458,18 KB, 800x570, 80:57, c80d16a790db6ba09045a68d9….jpeg)

File: 5df7b7686b8b2fb⋯.jpeg (553,76 KB, 800x640, 5:4, 5cff24537ad61138c2f294d04….jpeg)

File: a6d9ab7152f729c⋯.jpeg (454,05 KB, 600x800, 3:4, 81a662c21b00cc4b11bc84fab….jpeg)


 No.4931

File: 25ffa78814d328a⋯.jpg (332,36 KB, 1148x1427, 1148:1427, 292a27a5419c6224f781144bd6….jpg)

File: 1598b39a707f1e8⋯.png (563,31 KB, 900x1228, 225:307, 96a731ac45193406ef28be9bbd….png)


 No.4933

File: 901598f3f9ae3cb⋯.jpg (149,75 KB, 1000x1759, 1000:1759, 569431f63651d94b199d0b785b….jpg)

File: ffb75865091d74c⋯.png (628,69 KB, 709x1000, 709:1000, e52c55dab5bf81fba29a10dd45….png)


 No.4934

File: b122b098d12d43a⋯.png (925,49 KB, 781x1221, 71:111, 33364550d9852caec43909e93a….png)

File: fb45182c64b1243⋯.jpg (335,86 KB, 714x1000, 357:500, 73f24a2f386f7c54e21150b49c….jpg)

File: ace2ea4628e070f⋯.png (1,09 MB, 700x990, 70:99, ced76753c60f0e70ac63c11aa8….png)


 No.4936

File: 5d40993d3654f95⋯.jpg (334,19 KB, 1100x1623, 1100:1623, DFTvbeKUQAAFnjY.jpg)

File: fd80d9c7f70904f⋯.jpg (71,01 KB, 551x784, 551:784, DFUa2BzVoAAWrj0.jpg)

File: fe29936447ff16c⋯.jpeg (359,79 KB, 701x900, 701:900, 1803086cfdba5f72e93c36fda….jpeg)

Boldog születésnapot Nico!

>Nico

<Nico

>Nii!!


 No.4937

File: 29ee3d551c05a18⋯.jpg (183,88 KB, 850x1067, 850:1067, 8DcOmcs.jpg)

File: d7208d4524c7e8f⋯.jpg (125,7 KB, 800x1131, 800:1131, bwlTGcp.jpg)

File: aab093a266f4c7a⋯.jpg (132,38 KB, 850x850, 1:1, XKQwOVh.jpg)

File: 7df7b41c4efa528⋯.png (456,85 KB, 800x1100, 8:11, ZmbHJT4.png)


 No.4938

File: 67536abc736fa5e⋯.jpg (653,39 KB, 776x1176, 97:147, 87c66048ff698ee1b8cbd0c8b2….jpg)