[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító
Jelszó (Fájl és hozzászólás törléséhez.)

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1440933948880.jpg (716,8 KB, 2848x4288, 89:134, Ninn_Innocence-Brat---Sash….jpg)

 No.8927

mi történt turullal?

 No.8929

Mármint magyarkanra gondolsz?


 No.8930

Legfelsőbb Úriember bezárta.


 No.8931

File: 1440946697453.jpg (65,98 KB, 660x800, 33:40, 14409352791849.jpg)

Csak a szokásos.

De már működik.


 No.8932

File: 1440951206623.png (67,69 KB, 1280x800, 8:5, DTInBlack.png)

Már megörültem, hogy az eltecsenesek álltak rá.


 No.8933

File: 1440966653545.gif (301,69 KB, 500x500, 1:1, 1394229018952.gif)


 No.8964

File: 1441529677697.jpeg (102,86 KB, 600x800, 3:4, 1b88ef84-ebd1-4b04-9a3d-6….jpeg)

már megint tangózik....A KURVA ANYÁD ÖCSI!!!


 No.9019

>>8930

MOST MÁR MINEN VILÁGOS SZED EGYENLŐ Legfelsőbb Úriember!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 No.9046

File: 1442479613033.jpg (44,2 KB, 451x336, 451:336, dead_anime_6.jpg)

Újfent megtörtént.

>>9019

lol nem.


 No.9095

Nyílt nap!

https://magyarchan.net/

Várunk mindenkit sok szeretettel az megújult oldalon. (szebb, jobb, gyorsabb, bár nem hibamentes)


 No.9096

File: 1443381620283.jpg (84,54 KB, 540x724, 135:181, 1442697574451.jpg)

>>9095

Itt az ideje feladni.


 No.9097

>>9095

Itt az ideje a várva várt egyesülésnek!


 No.9099

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9097

Nem.


 No.9100

File: 1443385876391.png (591,33 KB, 1280x720, 16:9, 1443367755576.png)

>>9097

Te meg miről beszélsz?


 No.9101

>>9097

Néccáznégy.


 No.9102

>>9101

Akkor most tényleg ennyi az egész?


 No.9104

>>9102

A jó fittyfenéket.

https://magyarchan.net/b


 No.9105

File: 1443405140708.png (850,33 KB, 1024x1024, 1:1, 9699a4b4-82ef-478b-c748-91….png)

>>9095

nék nintik nen lehed zsgribdeg nélgül bozsdolni,


 No.9153

File: 1443866332273.png (358,39 KB, 700x833, 100:119, 4f6190c751cb23ded66ec4d96f….png)

Tudjátok mit jelent ez?

Mostantól ez a hivatalos, az EREDETI turulcsen.


 No.9155

File: 1443868989981.jpg (88,9 KB, 1280x720, 16:9, 1442771200327-1.jpg)

>>9153

Eddig is ez volt.


 No.9156

Mi zöldebbek vagyunk, egészségesebbek!


 No.9170

Na mi van, espéhá száma ilyen nagy galibát okozott, hogy lelőtték a magyarkant?


 No.9172

File: 1444170395804.png (28,48 KB, 888x444, 2:1, magyarchan.net nginx 20150….png)

>>9170

Először nem értettem miről beszélsz, de már minden világos.


 No.9173

>>9172

Most már működik. Nem tudom, hogy mi történhetett.
[Vissza][Ugrás felülre][Katalógus][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]