[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító
Jelszó (Fájl és hozzászólás törléséhez.)

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1440975756306.png (433,39 KB, 1244x615, 1244:615, lva.png)

 No.8934

Kettős ügynök akcióban.

Te Ahrimant, vagy Lucifert követed? Én személy szerint Lucifer által megbűvölt lélek vagyok teljes mértékben.

https://sites.google.com/site/luciferandahriman/home

 No.8935

File: 1440982655259.jpeg (132,78 KB, 692x1000, 173:250, afd51e9b9858d20bba645c6bc….jpeg)

Az Ahriman az Ahri férje lenne?


 No.8936

File: 1441006720680.jpg (408,76 KB, 1860x887, 1860:887, 1440618751321.jpg)

Nekem ez túl amerikai.


 No.8937

File: 1441010062695.jpg (482,24 KB, 773x1276, 773:1276, Steiner_um_1905[1].jpg)

>>8936

Pedig ez Steiner bácsi munkája alapján van, ő pedig nem amcsi.


 No.8938

File: 1441011322665.png (218,54 KB, 1000x600, 5:3, suicide-pill.png)

>>8937

Ettől függetlenül elég egyértelműen az egész az amerikai kétpártrendszerről szól.


 No.9073

>>8938

Mert gondolom az oldal szerkesztője így tudta a maga módján legjobban szemléltetni a dolgot. Sokkal érdekesebb ez annál.


 No.9075

File: 1443130244856.png (1,07 MB, 1600x4637, 1600:4637, 1436865340620.png)

>>9073

Hát nem tudom, engem nem győzött meg... Mármint, ott egy csomó jellemző két halmazba válogatva, de hogy segít ez nekem értelmezni a világbeli helyem?


 No.9076

>>9075

Ez a kép? Sehogy. Aki tisztességesen megérti, már bizonyára foglalkozott máskor is hasonló kozmológiával/teológiával, és látja, hogy ez ahhoz képest zavaros és ötletszerű, vannak ennél kiforrottabb és kevésbé halott modellek is.

Hogy ne hagyjalak kétségek között: a bal oldali ábra a passzív, sík (vízszintes, kiterjedő, vaginális, teremtő) és anyagi viszonyulást képviseli. A jobb oldali ábra az aktív, függőleges (függőleges, minősítő, fallikus, uraló) és szellemi viszonyulás. A mindenség eredője, akit hívhatunk akár Istennek, akár Tiszta Tudatnak vagy az önmagában megálló Igazságnak (bár valójában szavakon túli és megnevezhetetlen), először e két irányban osztja meg magát (minden meghatározottságon felül), és e tisztán passzív lehetőségét áthatja tisztán aktív akaratával. Ezt nevezzük Teremtésnek. Az ábrahámi vallások legtöbb egyháza/iskolája (misztériumként kezelve) ezért vallja, hogy Isten egyszerre elérhetetlen és a világtól különálló (mert az aktív, mindenható princípium a maga tiszta minőségében értelemszerűen szenvedhetetlen és érinthetetlen), és immanens (mindenben jelenlevő, hiszen áthatja a formátlan és mindent befogadó természetet).

A tényleges sátániság az ősakaratnak az olyan tagadó és lázadó változataiként ragadható meg, melyek paradoxak, és entropikus irányba terelik a világot és az embert, a rend és minőség megnyilvánulása ellen, tehát a megsemmisülés irányában hatva.


 No.9077

File: 1443200837990.gif (911,25 KB, 592x576, 37:36, 1436992882843.gif)


 No.9079

>>9077

Ennek a kislánynak réveteg pislogása, jó hatással van a nemzőszervem méretének megnagyobbítására.
[Vissza][Ugrás felülre][Katalógus][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]