[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]

/turul/ - turul 8

teadélután & aranyos kislányok
Winner of the 77nd Attention-Hungry Games
/x/ - Paranormal Phenomena and The RCP Authority

April 2019 - 8chan Transparency Report
Név
Email
Téma
Üzenet *
Fájl
* = kötelező mező[▶ További lehetőségek megjelenítése]
Confused? See the FAQ.
Jelölő
Beágyazás
(fájl feltöltés helyett használható)
Saját rajz
Saját rajz alkalmazás betöltése
(fájl feltöltés helyett használható)
Lehetőségek
kockaoldalmódosító
Jelszó (Fájl és hozzászólás törléséhez.)

Engedélyezett fájltípusok:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf, swf, pdf
Maximális fájlméret: 16 MB.
Maximális képméret: 15000 x 15000.
Hozzászólásonként 5 képet tölthetsz fel.


https://translate.google.com/

File: 1442139618304.png (127,22 KB, 670x471, 670:471, katonak.png)

 No.9017

Itt egy...

Sun in Cancer, Moon in Aquarius *Ascendant in Scorpio, Mars in the Second House *Saturn in the First House *Moon in the Third House *Sun in the Eighth House *Venus in the Ninth House

Nézzük a csártotokat is, Gyermekeim...

http://www.astro.com/cgi/chart.cgi?btyp=w2gw&rs=3&usechpref=1

http://www.astro.com/cgi/atxgen.cgi?btyp=apx

Mehet a móka! (Morzsamentesítést ne felejtsetek el, pölö csárt bal felső sarka)

 No.9018

File: 1442142003209.gif (50,28 KB, 670x471, 670:471, morzsa.gif)

Sun in Taurus, Moon in Leo *Ascendant in Scorpio, Mars in the Eighth House *Saturn in the Third House *Venus in the Fourth House *Sun in the Sixth House *Moon in the Ninth House *Pluto Conjunct Ascendant

Ez mégis mi ez az egész?


 No.9021

>>9018

Ez, drága barátom, az asztrológiai táblázatod. Minden, ami voltál, vagy, lehettél volna, és lehetsz még. Ennek köszönhetően minden megtudható rólad, hogyan éled meg a szerelmet, miként kezeled a stresszhelyzeteket, érzelmi életed, gondolkodásmódod, és egyéb, tematikus felosztás szerint (házak). A legfontosabb a napjegy, az aszcendens, és a hold. Vegyük úgy, hogy a napjegyed a te házad, az üres csontváza annak, az alapja, az aszcendens a szobák jellege, stílusa, elrendezése, és a holdjegy a díszítés, bútorzat, és a vendéglátás minősége. Egy ilyenért asztrológusok általában kérnek jópár ezer forintot.


 No.9022

File: 1442162929201.png (362,43 KB, 700x700, 1:1, 1416031414521.png)

>>9021

Azt értem hogy ilyen ezoterikus marhaság, de hogyan kell a csártot értelmezni?


 No.9023

File: 1442165650372.png (96,86 KB, 670x471, 670:471, chart.png)

Sun in Sagittarius, Moon in Capricorn *Ascendant in Leo, Sun in the Fifth House *Sun in the Fifth House *Moon in the Sixth House *Venus in the Sixth House *Saturn in the Seventh House

Egyszer még kispöcs koromban valami napközis tanár elkezdte kiszámolgatni az aszcendenseinket, és nekem elvileg úgy jött ki a pontos születési időpontommal, hogy éppen a rák és az oroszlán határvonalára esett. Akkor mivan?


 No.9028

>>9023

Neked milyen kis területet fednek le, ez biztos jelent valamit!


 No.9030

>>9028

De mit? :c


 No.9031

File: 1442206686240.jpg (78,01 KB, 884x574, 442:287, 1441890998838.jpg)


 No.9033

>>9031

miiit? ;_;


 No.9034

File: 1442255652273.jpg (470,54 KB, 578x818, 289:409, 1437918540166.jpg)


 No.9040

File: 1442317053061.jpg (350,75 KB, 1700x1065, 340:213, 1437734648644-1.jpg)

(nem OP)

>>9022

>hogyan kell a csártot értelmezni?

Szimbolikus értelmezés:

>amint fent, úgy lent

>amint nagyban, úgy kicsiben

>amint kint, úgy bent

Összefüggés van a külvilág és a belvilág között. Az ábrán a te magod, középpontod a diagram közepe. Ennek a pontnak a környezete és perspektívája (látóköre) a mindenség, és ezek a külső létformák megfelelő belső minőségeket fejeznek ki.

Technikailag a kör a fölötted látható égboltnak a vetülete egy adott pillanatban. A bolygók, csillagok, csillagképek geometriai viszonya egy adott pillanatban megmutatja az arra a pillanatra jellemző makro- és mikrokozmikus tendenciákat.

Különböző viszonyítási rendszerek szerint az ember felszíni (földi, pl. a házak vagy az egyenlítői, tropikus állatöv) vagy mélyebb (sziderikus, csillagászati) tendenciái vizsgálhatók.

Fontos megérteni, hogy ezek puszta tendenciák, sorserők (karma, kauzalitás, ok-okozatiság), amelyek automatikusan adnak formát a lényednek és az ő környezetének.

A születési diagramod egyfajta kiindulási "vektort" ad meg a személyiségednek, amihez minden rákövetkező pillanatnak a saját "vektora" viszonyul onnantól.

Ilyen diagramot egyébként, mint az a fentiekből is kiderül, gyakorlatilag bármire fel lehet állítani.

A modern asztrológia az új bolygókat is számításba veszi (Uránusz, Neptun, Plútó), de figyelmen kívül hagyja pl. a nem egész fokszámú fényszögeket (a diagramon két pont közötti nyílásszöget a középpontból vetített szárakkal). Ez utóbbi tulajdonképpen hülyeség, hiszen geometriailag az egész kör osztóinak (fél, harmad, negyed, ötöd, hatod, heted stb.) nagyobb a jelentősége, pláne, ha nem "csapjuk le" a vizsgált elemeket a körlap szélére, hanem közvetlenül az égbolton elemezzük a távolságukat.

Az ismertebb fényszögek:

>együttállás (1/1): a két minőség erősíti egymást

>szembenállás (1/2): a két minőség ellenfeszül egymásnak

>trigon (1/3): kiegyensúlyozzák egymást

>kvadrát (1/4): 2x2, merőleges erők, lényegibb ellentmondás feltételezhető

>szextil (1/6): 2x3, némileg feszült, másfelől kiegyensúlyozott erőviszony

Maguk a "bolygók" a következő minőségeket képviselik:

Nap - autonómia, önazonosság, akarat, lényeg; amelyik jegy szektorában állt a napod a születésedkor, olyan jegyű vagy

Hold - tükrözés, megnyilvánulás, szenvedély, felszín; emóciók, egyéb, az emberen átsöprő szeszélyek és idomulások

Merkúr - racionális gondolkozás és értelmezés

Vénusz - passzív, alanyi vonzerő

Mars - aktív, akarati hatóerő

Jupiter - jovialitás, felölelés, tér

Szaturnusz - szigor, fókuszálás, idő

Uránusz - intuíció, okkult értés, hirtelenség (pl. világmegváltó ötletek)

Neptunusz - misztérium, sejtelem, tömeges oldódás (pl. buliban)

Plútó - változás, átmenet, halál, tömeges forradalom (pl. szovjetek)

Az állatövi jegyek:

Kos - akaró, alapozó

Bika - létező, fenntartó

Ikrek - közvetítő, változtató

Rák - lehető, alapozó

Oroszlán - akaró, fenntartó

Szűz - létező, változtató

Mérleg - közvetítő, alapozó

Skorpió - lehető, fenntartó

Nyilas - akaró, változtató

Bak - létező, alapozó

Vízöntő - közvetítő, fenntartó

Halak - lehető, változtató

Oké, egyelőre szerintem már ez is sok.


 No.9042

>>9040

Oké oké, de mit jelent, hogy az enyém olyan kicsi? ;_;


 No.9043

>>9042

Az égnek nagyjából azonos oldalán voltak a bolygóid, amikor születtél (Nyugat, Észak-Nyugat irányában). Emiatt, amikor levetítjük őket először a körlapra, majd onnan a horizontra, vagy együttállások vannak, vagy minden fényszög ugyanazon az oldalon alakul ki. De már ez a látszólagos egyszerűség is kurva bonyolult:

Pl. az az egy szál Marsod a Rákban, a 12. Házban már önmagában is érdekes önismereti kérdéseket vethet fel:

>Mars a törekvő vasakarat bolygója

>12. Ház a Halakhoz hasonló, így a Neptunnal és a megfoghatatlansággal, feloldódással kapcsolatos

>Rák jegyben, ami pedig a családiasságot/otthonosságot és a kreativitást fejezi ki

De akkor ezt tovább árnyalja a trigonja a Nyilasban álló Napoddal (grandiózus elvek egy magát semennyire sem különbnek tartó embertől?), a Skorpióban álló merkúroddal (szeretsz vitázni esetleg?) és Plútóddal (netán trollkodni is?). :D

Ami viszont az egésznek gáncsot vethet, hogy az MC-d (délpontod) kvadrátban van a Marsoddal, tehát ahogyan első benyomása másoknak rólad eléggé "fejjel a falnak" lehet.

Pláne, ha figyelembe veszem, hogy az Uránusz, a Vénusz és a Neptun is a Bakban van (praktikum, realitás, kalkuláció), a 6. Házban (hivatás, kötelesség). Talán ügyesen lavírozol, de a fenti konokság és felfoghatatlanság légköre leng körül azok számára, akikkel hivatalosabb a viszonyod. Az oroszlánban lévő aszcendensed a stílusodat esetleg egy nárcisztikus, arisztokratikus köntösbe burkolja, de ugye a Nyilas napod alapján van benned egy lobbanékonyság vagy mozgékonyság.

Persze biztos sokat tévedek, mert egyáltalán nem ismerlek, és ennek az elsődleges lényege az önismeret és az önmeghaladás... Na mindegy. Szóval:

A Jupitered a Mérlegben egyfajta objektív diplomatikusságot sugall. Ez konfliktusokhoz vezethet a "rejtélyesen realista és pontosságot igénylő" hivatásoddal kapcsolatban.

Egyébként nagyon furcsa ez a diagram... az olyan kemény és szilárd elemek, mint pl. a Szaturnusz, olyan légiesen oldott közegekben vannak jelen, mint a Vízöntő, és az olyan illékony minőségek, mint pl. a Hold, meg a Bakban gyülekeznek.


 No.9065

>>9043

A kérdés már csak azt, hogy honnan tudod/ismered ezt ennyire?


 No.9066

File: 1442807498183.jpg (137,1 KB, 399x397, 399:397, 1439331435039-1.jpg)

>>9040

>>9043

Aztakurva.JPeG


 No.9070

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9065

>anyámat mindig érdekelte az ezo-öko-asztro-vajákos-virnyákos-javasfehérboszorka szcén

>járt a Kertészeti Egyetemre Kaló Jenő előadásaira

>vette a Javaslapot

>olvasott könyveket

>mutogatta nekem, hogy mit-hogyan lehet értelmezni, miközben diagramokat firkált

>aztán megpurcant tüdőrákban

>én elkezdtem sufnifilozófiával és okkultizmussal foglalkozni

>mítoszfan haver mesélt vallásokról, mitológiákról, misztikáról

>lolfaszom, tudtam én, hogy az a Crowley a Scythe.hu-n jobb arc, mint az a népidomár LaVey

>mellesleg a volt tanára a srácnak hobbi szinten hagyományos asztrológiával foglalkozik

>mellesleg épp előadásokat tartott a bolygóprincípiumokról

>>9066

👆 csekkold őket


 No.9074

File: 1443127764076.jpg (25,05 KB, 321x292, 321:292, 1439338718486-4.jpg)

>>9070

>OIF

>446

Az miaz?


 No.9111

>>9074

bocs, nem beszélek kabócául, dekódolnád?


 No.9113

File: 1443458344333.png (559,34 KB, 1331x979, 121:89, OIF446.PNG)

>>9111

Lásd kép. (ránagyítottam)

Nem mellesleg szép triplák/poszt szám.


 No.9114

File: 1443461384712.png (36,07 KB, 268x237, 268:237, 1441307224144.png)

>>9113

Az egy nullás meg egy egyes, BAKA-BAKA!

Pontosabban U+01F446, egy unicode karakter hexadecimális alakban:

http://www.fileformat.info/info/unicode/char/1f446/index.htm


 No.9115

File: 1443469725191.jpg (19,71 KB, 390x285, 26:19, ó, te.jpg)

>>9113

>arcom, amikor

>>9114

>mosolygó autista laposkislány

>írnom kéne egy html5 poresz gammát

>vagy tolni egy kis Tenyész Idényt

>vagy leszedni megint Alsóvénpatakot


 No.9117

File: 1443471900192.jpg (28,35 KB, 600x468, 50:39, 1439338663132-2.jpg)

>>9114

Köszönöm a fölhomályosít: ást.


 No.9140

Szóval van itt egy víz, egy föld, és egy tűz. Levegő jegyek ezek szerint elillantak?


 No.9157

File: 1443877346084.gif (541,35 KB, 500x300, 5:3, 1404223438429.gif)

>>9040

Arcotok amikor a tengerészes mesében a tengerészek pontosan megfeleltethetők a bolygók leírásának.

Téglákat szartam.


 No.9158

File: 1443878059257.png (42,81 KB, 670x471, 670:471, asztrolófasz.PNG)

Na tessék kópé, kérlek elemezd ezt nekem.


 No.9159

>>9158

Itt OP-tikus, eme anon >>9040 a te embered, sokkal mélyebbre merült a témában.


 No.9230

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>9158

>>9159

>dalom, amikor

>>9158

Aztakurva... Na, ehhez majd idő kell. De az a sok piros és kék így első blikkre mélytorkos szopás, sok vazelinnel, nehogy idő előtt kivérezz. Valami ilyet tudnék elképzelni mondjuk Elisabeth Fritzl csártján is. (De mondom, még nem néztem meg, hogy mi és mivel és hol áll gubancban.)


 No.9231

File: 1444745124446.jpeg (9,84 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpeg)

>>9230

napaszmek :DD

Azért kösz előre. Nem mintha meglepett volna.


 No.9372

Na hozzuk fel ezt a topikot, van benne potenciál, érzem!


 No.9395

File: 1446721049755.jpg (871,08 KB, 2000x1300, 20:13, 1446636484024-3.jpg)

>>9231

Na, lássuk...

Nap-Merkúr együttállás a 12. házban, a Bak jegyben:

Na most, itt két férfias bolygó (Nap = Tűz, Merkúr = Levegő) két nőies közeget (12. ház = Halak = Víz, Bak jegy = Föld) „termékenyít meg”, és úgymond, „együtt az egész család”... Önkifejezést/csalfaságot, realizmust/földhözragadtságot és elvontságot/ziláltságot látok (minden értelmezhető pozitív és negatív szempontból is).

Hold-Vénusz trigon az 5. házas Ikrek és az I. házas Vízöntő között:

Az érzelemvilágodban lehetnek nárcisztikus tendenciák, szeretheted a pompát, a látható, kifejezhető gazdagságot, színességet. Az Ikrek jegye ismételten a kommunikációra, kettősségre vonatkozik, illetve az 5. ház Oroszlán természete jelentős hiúságra enged következtetni. Lehetséges, hogy ez a lelkület a beszédben nyilvánul meg. A fentieket is figyelembe véve eddig valamiféle főszerkesztő-publicistának tudnálak leírni, esetleg valami művész- és szócső-politikusnak, mint pl. amilyen Hitler volt. A Vénusz a Vízöntőben, ismételten az I. házban, megint csak összefonja a dolgokat az önkifejezéssel, illetve itt az újdonságok, változás igényével. Esetleg vonz a technika fejlődése, netán a modern művészet?

Nap/Merkúr-Jupiter kvadrát, Jupiter a 3. házban, a Kosban:

A nagyvonalúságod a kapcsolatteremtésben jut kifejezésre, de ez inkább csak akadályoz az önérvényesítésben. (Pl. kihasználnak, mert mindenkivel túl kedves vagy, te pedig úgy érzed, ennél azért többet érdemelnél?)

Hold-Jupiter szextil:

A fentiek ellenére ebben a jovialitásban érzed többnek magad az átlagnál.

Hold-Szaturnusz szembenállás, utóbbi a 12. házban, a Nyilasban:

A hiúságod és a külső tekintélyért eltékozolt erőforrásaid tudnak meggátolni abban, hogy a célodra koncentrálj. Ez egy folyamatos dilemmád lehet: „Kinek feleljek meg: másoknak vagy magamnak?” Lehet, hogy a céljaid mások ellen irányulnak, és ez ellentmondásba kerül a jóérzéseddel. Egyfajta bűntudatot érzel, ha a saját dolgoddal foglalkozol, mert akkor másokat hanyagolnod kell, és „nem fürödhetnek a dicsfényedben”.

Jupiter-Szaturnusz trigon:

A figyelmesség és a koncentráció terén amúgy megtalálod az egyensúlyt, vagy – rossz esetben – döntésképtelen és közömbös vagy ilyen kérdésekben, és egy „langyos”, elégtelen álláspontra jutsz, ahol nem tudsz se körültekinteni, se odafigyelni igazán.

A továbbiakat nem részletezve a végkövetkeztetésem:

Valamiféle tömegkommunikációval kapcsolatos foglalkozású, progresszív gondolkozású (vagy legalábbis változtatni akaró), nagyravágyó ember lehetsz, akinek van tehetsége az emberek megszerzésére, megtartására és tájékoztatására, de ezt valamilyen belső közömbösség és ködösség, illetve a közkedveltség és a társasági kör bővítésének a kényszeres igénye folyton megtorpedózzák.

Ez nagyjából fedi a képet?


 No.9396

>>9395

Itt OP-tikus ez igazán szép volt, nem tudnám ilyen mértékben szétcincálni, majd összerakni az egészet. Most már kíváncsivá tettél, hogy te mit látsz bennem - amit talán még én sem.


 No.9399

File: 1446747877567.jpg (126,18 KB, 1000x1000, 1:1, 1446057025974.jpg)

>>9395

>Önkifejezést/csalfaságot, realizmust/földhözragadtságot és elvontságot/ziláltságot látok

Önkifejezés stimmel, legmélyen belül mindig valamit alkotni akartam (rajz, írás, zene). Csalfaság? Nem is tudom, nem mondom, hogy szent volnék, de azért inkább egyenesnek tartom magam. A realizmus és az elvontság kettőssége stimmel. Szeretem az elborult, szürreális dolgokat, viszont mégsem hiszek a természetfelettiben és utálom az extravagáns, feltűnősködő embereket.

>Az érzelemvilágodban lehetnek nárcisztikus tendenciák, szeretheted a pompát, a látható, kifejezhető gazdagságot, színességet.

Lásd az előző. Tényleg van bennem egy kis nárcizmus, de pont a puritánságot szeretem kifejezni.

>Az Ikrek jegye ismételten a kommunikációra, kettősségre vonatkozik, illetve az 5. ház Oroszlán természete jelentős hiúságra enged következtetni. Lehetséges, hogy ez a lelkület a beszédben nyilvánul meg.

Na ez mellé, tipikus avoidant, "miért nem beszélsz soha" anon vagyok.

>Esetleg vonz a technika fejlődése, netán a modern művészet?

Modern művészet stimmt.

>A nagyvonalúságod a kapcsolatteremtésben jut kifejezésre, de ez inkább csak akadályoz az önérvényesítésben. (Pl. kihasználnak, mert mindenkivel túl kedves vagy, te pedig úgy érzed, ennél azért többet érdemelnél?)

Ha úgy érted, naiv balek vagyok, akkor igen. Rám terhelnek mindenféle feladatot, mert nem tudok nemet mondani, aztán passzív-agresszív módon próbálok kibújni a kötelezettség alól.

>A fentiek ellenére ebben a jovialitásban érzed többnek magad az átlagnál.

Nem egészen. Inkább egyenesebbnek, becsületesebbnek tartom magam.

>A hiúságod és a külső tekintélyért eltékozolt erőforrásaid tudnak meggátolni abban, hogy a célodra koncentrálj. Ez egy folyamatos dilemmád lehet: „Kinek feleljek meg: másoknak vagy magamnak?”

Eddig telitalálat. Sajnos 99%-ig másoknak felelek meg. Viszont az indítékok nem passzolnak.

>A figyelmesség és a koncentráció terén amúgy megtalálod az egyensúlyt, vagy – rossz esetben – döntésképtelen és közömbös vagy ilyen kérdésekben, és egy „langyos”, elégtelen álláspontra jutsz, ahol nem tudsz se körültekinteni, se odafigyelni igazán.

Sajnos itt is a rosszabbik verzió valósul meg, viszont ez stimmel.

>Valamiféle tömegkommunikációval kapcsolatos foglalkozású

nem

>progresszív gondolkozású (vagy legalábbis változtatni akaró), nagyravágyó ember lehetsz,

igen

>akinek van tehetsége az emberek megszerzésére, megtartására és tájékoztatására,

nem

>de ezt valamilyen belső közömbösség és ködösség,

igen

>illetve a közkedveltség és a társasági kör bővítésének a kényszeres igénye folyton megtorpedózzák.

nem

Szóval nálam nem talált minden esetben. Én azt mondanám, 40%-ban passzol rám a leírásod. De kösz, hogy szántál rá időt! Tulajdonképp nekem már az is valami, hogy ennyi talált, mert igazából elég szkeptikus vagyok az ilyesmivel.


 No.9405

>>9399

Az is lehet amúgy, hogy félreértettem/figyelmen kívül hagytam valamit. Mint említettem, egyfelől én is távol állok a profizmustól (bár egy ismerősöm most szűk baráti körnek tartani fog oktatást!), másfelől az elsődleges célja az önmegismerés és az önmeghaladás.

>>9396

Hétvégén beleszimatolok.


 No.9406

File: 1446816035413.gif (476,76 KB, 500x203, 500:203, PQ5FmRN.gif)

>>9405

És mit kell tenni az önnegáláshoz?


 No.9407

File: 1446834373980.png (265,67 KB, 499x468, 499:468, hermetic.png)

>>9406

Ha nemcsak szimplán az hős akarsz lenni, hanem a shunyatát/nirvánát akarod elérni, az kicsit komolyabb téma.

Először is ki kell alakíts egy helyes világlátást. Hogy ez mennyire kritikus dolog, arra ékes példa az, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) kezdetben, Mekkában még a béke vallását íratta le a Koránban, a zsidókról a szövegnek kb. 1%-a szólt és az se gyűlölködve, aztán a hódítgatásai utáni kiegészítésekben már 17% szólt róluk, és arról, hogy milyen aljas népség... és még ahhoz képest is degenerált az, amit most pl. az IÁ művel (hogy aztán Merkelről már ne is beszéljünk).


 No.9439

Ördögűzéshez ért valamelyikőtök?


 No.9440

File: 1447337132050.jpg (16,36 KB, 300x440, 15:22, exorcist.jpg)

>>9439

Milyen természetű az okkult vészhelyzet? amúgy nem


 No.9493

File: 1447773722481.jpg (44,44 KB, 1082x689, 1082:689, keresés.jpg)

>>9396

>>9017

Nah, két hete fáj a torkom, miközben próbálok kényszerköltözködni és lezárni pár projektet melóhelyen...

De most itt vagyok, és jó hír, hogy elkezdtem komolyan asztrológiát tanulni. Első két fontos dolog, amit mondtak: igazán csak közeli ismerőst lehet kielemezni (vagy magadat), és nem a tényeket, hanem a lehetőségeket mutatja meg.

Nap a Rákban, 8. ház

LOL, szép indítás. A Rák mint kardinális vízjegy az intuitív teremtésre nyitott pszichét képviseli. Ötletes és kreatív típus lehetsz. A 8. ház a halál mint változás háza, és a Skorpió jegynek feleltethető meg az életvitel szerint. A Skorpió fix vízjegy, és általában törekvő és kritikus, rosszabb esetben bosszúálló és önmarcangoló magatartásra utal.

Ez a Rák jegyre jellemző érzékenységgel és picsoghatnékkal párosítva csúnyán szadomazochista irányba is elmehet, érdemes mindig szem előtt tartanod, hogy mit nyersz te és/vagy a környezeted avval, amit a senki más által meg nem értett személyes drámádtól felbuzdulva tennél.

Hold a Vízöntőben, 3. ház

A Hold a külső és belső környezetedet, illetve megnyilvánulásodat tükrözi (sic!). A Vízöntő fix levegő jegy, és általában a megújítást, innovációt kötik hozzá. A 3. ház az Ikreknek felel meg, és mint labilis levegő jegy, a kommunikációt és a végletek közötti átjárást fejezi ki. Pl. technikai publicisztika, hírközlés mint tevékenységi kör lehet a tünete ennek az állapotnak.

Merkúr a Rákban, 9. ház

A Merkúr a racionális gondolkozást képviseli. A Rákban ez a felfogóképesség terén utalhat különleges adottságokra. A 9. ház a Nyilas jegynek felel meg, ami a labilis tűz jegy, és a célokat fejezi ki, a kiindulópont viszonyából. Lehet, hogy földhözragadt álláspontból, de a természetfeletti dolgok irányában mutatsz érdeklődést. “I want to believe.” — Fox Mulder

Hold-Merkúr szembenállás

A két bolygó egymásnak ellenfeszül. Ezt a potenciált vagy hasznosítod, vagy „állóháborút” folytatnak, egymást kioltva (de főleg a Merkúrt). Ez talán utalhat egy túlságosan technikai vagy bigottan tudományos látásmódra is a filozófiai nyitottsággal szemben, ha nincs mederbe terelve.

Vénusz az Oroszlánban, 9. ház

Az Oroszlán fix tűzjegy. Tekintély és nagyvonalúság, vagy pont ennek a paródiája, a gőg és a mértéktelenség jellemzi. A Vénusz a vonzódás princípiuma: a bolygó ebben a jegyben azt fejezheti ki, hogy téged vonzhat az irányítás, a tekintély, vagy a fényűzés, és mivel a fent említett 9. házban van, szintén egy idealizált, de talán elérhetetlennek tűnő célként kezeled.

Hold-Vénusz szembenállás

A Merkúrral párban a Hold a Vízöntőben elnyomás alá kerül, de annak árán, hogy a vágyaddal is ellentmondásba kerül. Megjegyzem, a keletiek szerint pont az ilyen feszültséggel teli szögek a jók, mert ezek utalnak olyan helyzetekre, ahol a folyamatos megmérettetés árán fejlődni tud a személyiséged.

folyt. köv.


 No.9494

File: 1447773772321.gif (2 MB, 299x216, 299:216, qwop.gif)

>>9493

Mars a Bakban, 2. ház

A Mars az akaraterő bolygója, alkímiában evvel azonosították a vasat is, talán épp innen jött a „vasakarat” kifejezés is. A Bak mint labilis földjegy a földi területen történő mozgásképességet (opportunizmus) vagy mozgatottságot (sorshányatottság) fejezi ki. Elképzelhető, hogy anyagiak tekintetében értendő, tehát pl. törekszel jövedelmező pozícióhoz jutni, és/vagy anyagi terhek szakadnak a nyakadba, amitől nem jutsz egyről a kettőre. A 2. Ház a fix földjegyhez, a Bikához tartozik, ami egy tartós materiális alapot jelképez. Az akarat viszonyában ez állhatatos törekvést jelenthet, alapvetően nem vagy az a fajta, aki félúton bedobja a törölközőt.

Merkúr-Mars szembenállás

A fej és a fasz konfliktusa egymással – talán nehezedre esik elfogadni a nem bizonyítható igazságokat, mert kimondottan az empirikus és materiális szempontból akarod hasznosítani őket.

Jupiter a Halakban, IV. ház

A Halak a labilis víz jegy: kábé olyan, mint a gőz vagy a pára, az elmerülés és az oldottság jkellemzi, a művészet, misztérium, vegyülés köthető hozzá. A Jupiter mint bolygó az elveidet képviseli. A IV. ház a Rák jegyének felel meg. Az összkép nem egyszerű: lehet, hogy altruista vagy idealista vagy, és pl. szeretsz propaganda-plakátokat tervezni (de ennél azért jóval tágabban értendő, és te valószínűleg sokkal jobban fel tudod ismerni, hogy mire vonatkozik).

Merkúr-Jupiter trigon

Az elveid és a gondolataid harmóniában állnak egymással, de ez lehet egyfajta közömbösség is.

Mars-Jupiter szextil

A szextil egyszerre szembenállás és trigon, tehát amolyan „munkával fenntartható harmónia” jellemzi az akaratod és az elveid viszonyát. Viszonylag kis odafigyeléssel rendben tudod tartani a világi életed.

Szaturnusz a Nyilasban, I. ház

A Szaturnusz a gátlások és határok bolygója, a koncentrációtól kezdve a defektjeidig minden szóba jöhet. Ideális esetben rendet tart, tré esetben bénító hatású. A Nyilas ugye a céltudat, az irányulás, amint azt a 9. háznál már említettem. Tehát vagy a célodra koncentrálsz, vagy akadályokba ütközöl ilyen téren.

Hold-Szaturnusz szextil

Némi befektetéssel rendbe tudod vágni az önkifejezésedet... rosszabb esetben viszont nem vagy jó önmagad megértetésében.

Merkúr-Szaturnusz trigon

Ez az aspektus az egy bizonyos témában elmélyülő gondolkozást segíti, de azért óvakodj az autizmustól!

Vénusz-Szaturnusz trigon

Összpontosítás a vágyaidban... vagy rögeszmés vagy.


 No.9499

>>9493

>>9494

Óha, köszönöm, meglátjuk, hogy magamra ismerek-e benne.
[Vissza][Ugrás felülre][Katalógus][Nerve Center][Cancer][Post a Reply]
Hozzászólás törlése [ ]
[]
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / animu / asmr / cafechan / htg / kpop / leftpol / strek / vg ]